Enkele jaren geleden had de Stichting Ideële Reclame, ook wel SIRE, de campagne De maatschappij, dat ben jij. Ik moest daar vandaag meerdere malen aan denken. Vooral ook door de bekentenis van Job Cohen dat de maatschappij toch niet zo maakbaar is als hij dacht.

De maatschappij bestaat uit allemaal individuen. En dus ook uit jou. En waarom zou jij je laten dicteren hoe je je moet gedragen of welke doelen je na moet streven? De maatschappij, dat ben jij. En jij bent gelukkig niet maakbaar.

Uitspraken als: “Dat is in het maatschappelijk belang” zijn dan ook van die doordenkertjes. Want jij bent immers de maatschappij, dus de vraag die je jezelf telkens zou moeten stellen is welk belang jij er bij hebt. Wat is jouw belang als Den Haag bepaalt dat er voor miljarden euro’s in een spoorlijn moet worden geïnvesteerd waarvan het bedrijfsleven al op voorhand zei dat de toegevoegde waarde negatief is? Wat is jouw belang als er wordt bepaald dat er miljarden euro’s naar een onzinnige oorlog in Afghanistan gaan, waarbij namens het maatschappelijk (dus jouw) belang ook nog eens 24 doden vallen?

In de meeste gevallen ken ik geen mensen die om de betreffende maatregelen gevraagd hebben, laat staan dat ze er enig belang bij hebben. Nu heb ik geen abnormaal grote vriendenkring of zo, maar informeer voor de grap zelf eens op een verjaardagspartijtje of iemand van de aanwezigen er belang bij heeft dat het eigen risico voor ziektekosten volgend jaar verdrievoudigd wordt. Waarschijnlijk zul je, net als ik, alleen maar NEE horen.

Maatschappelijk belang is betalen
Realiseer jezelf dat ieder miljard waar de overheid namens het maatschappelijk belang mee strooit jou 60 euro kost. Een gezin van vier personen is dus 240 euro per uitgedeeld miljard kwijt. Op een feestje praat je dan al snel over vele duizenden euro’s die namens het belang van de aanwezigen zijn besteed.

Je zult nu op z’n minst de conclusie moeten trekken dat dat maatschappelijk belang niet helemaal klopt. Toch moet er haast wel een deel van de maatschappij zijn dat er wel belang bij heeft, anders zou het immers niet zo worden gepropageerd. Als we zelf echter helemaal niemand kennen, dan zal het wel een deel van de maatschappij zijn dat heel erg klein is. Maar is dat dan wel eerlijk, in een democratie als de onze?

Minste stemmen gelden
Is het eerlijk dat een minuscuul klein groepje individuen bepaalt dat iets onder het maatschappelijk belang valt, terwijl het belang voor de overgrote meerderheid van diezelfde maatschappij heel ver te zoeken is? Of erger nog: als dat belang er gewoon helemaal niet is?

Politiek is saai. It’s all about the money, of beter: het herverdelen van geld. Het komt er op neer dat niemand meer zijn eigen rekeningen wil betalen. Iedereen vindt dat de overheid dat maar moet doen. En daarom wordt er gelobbyd door Jan en alleman in de hoop dat de overheid hun probleem belangrijk genoeg vindt en de rekening zal betalen. In het maatschappelijk belang.

Conclusie
Libertariërs geloven niet in het maatschappelijke belang. Althans, niet in de vorm zoals deze door de heren politici wordt gepropageerd. Want in bovenstaande voorbeelden zijn er slechts enkelen met een belang. En libertariërs vinden dat belanghebbenden de eigen rekening moeten betalen. En voor alle andere belangen kun je op vrijwillige basis een duit in het zakje doen. Laat je niets wijsmaken: de maatschappij, dat ben jij!

Ingezonden door Ron A te A
http://www.libertaris.me

5 REACTIES

 1. De maatschappij is gemaakt, dus is ze ook maakbaar. Ze is een verzinsel van mensen en groeit niet aan de bomen noch wordt veroorzaakt door het weer.

 2. “Je zult nu op z’n minst de conclusie moeten trekken dat dat maatschappelijk belang niet helemaal klopt.”

  Met sommigen dingen ben je het eens, met anderen niet, maar er zijn genoeg zaken waar anderen het niet mee eens zijn, die jouw belang dienen. Im großen Ganzen hebben we van alles min of meer hetzelfde profijt.

  “Althans, niet in de vorm zoals deze door de heren politici wordt gepropageerd.”

  In deze zin verraad je je archaïsme.

  Ron A te A [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [2]:
  ar·cha·ïs·me het; o -n, -s verouderde zegswijze of taalvorm

  ?

  Volgens mij leg ik in de laatste alinea vrij duidelijk uit wat mijn zienswijze is: Politici dwingen ons te betalen voor het belang van derden.
  Dwang is fout, want een ernstige aantasting van mijn zelfbeschikkingsrecht.

  Vanzelfsprekend zijn er ook dingen waar ik wel belang bij heb en waarvoor ik gaarne bereid ben te betalen. Mijn belang kan ook jouw belang zijn, maar dat hoeft niet. Om die reden geloof ik niet dat de som der belangen leidt tot min of meer hetzelfde profijt, zoals jij beweert.

  Het maatschappelijk belang is namelijk zó verwaterd, dat er inmiddels 1 miljoen ambtenaren nodig zijn om alle belangen te dienen. Een zeer kostbaar en inefficiënt proces. Er van uitgaande dat een gemiddelde ambtenaar 40.000 euro verdiend (en dan zit ik laag), dan praat je over 40 miljard euro, oftewel € 7.757 per huishouden per jaar, alleen al aan salarissen!

  Schrap die ambtenaren en geef die 7.757 euro aan de mensen terug middels belastingverlagingen. Mensen zijn verstandig genoeg om het geld uit te geven aan de dingen die in hun ogen belangrijk zijn. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid krijgen de betrokkenen nog meer waar voor hun geld ook en wordt de betrokkenheid groter.

  Het "nadeel" is wel dat er wat minder oorlogen gevoerd zullen worden en wat minder Betuwe-, of NoordZuidlijnen gebouwd zullen worden. Maar daar komen we met z'n allen vast wel overheen.
  vrijeradikaal [5] reageerde op deze reactie.

 4. De maatschappij, dat ben jij. En jij bent gelukkig niet maakbaar

  De mensen zijn wel beinvloedbaar. En daardoor is de maatschappij wel degelijk maakbaar.

  informeer voor de grap zelf eens op een verjaardagspartijtje of iemand van de aanwezigen er belang bij heeft dat het eigen risico voor ziektekosten volgend jaar verdrievoudigd wordt. Waarschijnlijk zul je, net als ik, alleen maar NEE horen.

  Deze opmerking kan ik niet helemaal plaatsen in je verhaal. Eigen risico hoort een individuele keuze te zijn. Ik zou verwachten dat je je eerder verzet tegen het feit dat anderen voor jou bepalen wat je eigen risico is. Het gebrek aan keuzevrijheid en gedwongen afhankelijkheid van anderen is hier de grotere fout. Jij lijkt me je hier vooral druk te maken over het feit dat je minder profijt trekt ten koste van derden.

Comments are closed.