De inkomsten van de rijksoverheid bedragen 239,8 miljard euro. Hoewel de Nederlandse overheid, net als andere overheden, nog steeds vooral haar bestaansrecht ontleent aan de pretentie de burgers te beschermen wordt ongeveer 10% van het jaarlijkse budget (het budget aan inkomsten, er worden altijd miljarden méér uitgegeven dan er binnen komen) aan politie, justitie en defensie besteed en ongeveer 90% aan andere zaken.

De huidige jaarlijkse uitgaven voor politie bedragen 11,5 miljard euro, voor defensie 8,1 miljard euro en voor justitie 5,9 miljard euro. Alles zou anders kunnen. Als de overheid enkel nog veiligheid als taak zou zien dan zou het jaarlijkse budget van de overheid drastisch verlaagd kunnen worden en de lasten van de burgers enorm verlicht.
De kosten voor politie en justitie zouden gedeeltelijk kunnen worden betaald door gedetineerden. Nederland heeft op dit moment 15.000 bewoners van gevangenissen en huizen van bewaring. Stel je laat er 2.500 van vrij omdat zij enkel slachtofferloze misdrijven (bolletjes slikken, paddo’s onder de toonbank verkopen e.d.) hebben gepleegd, volgens het CBS zit 17% van de gevangenen in detentie vanwege overtreding van de opiumwet, dan hou je er 12.500 over.

2.500 gedetineerden die gevangen zitten omdat zij een slachtofferloos ‘misdrijf’ hebben begaan is een vrij lage schatting aangezien volgens het CBS slechts 60% van de gevangenen in Nederland in hechtenis zit vanwege een gewelds- of vermogensmisdrijf. Onder geweldsmisdrijven vallen volgens de Nederlandse wet moord en doodslag, mishandeling, hulp bij zelfdoding, seksuele misdrijven zoals verkrachting en aanranding, dood door schuld, lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, diefstal met geweld en afpersing. Onder vermogensdelicten vallen volgens de Nederlandse wet alle valsheidmisdrijven, inclusief vals geld maken en in omloop brengen, alle vormen van diefstal en inbraak, verduistering, bedrog en heling. Vernieling, brandstichting, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, opruiing, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, de schennis der eerbaarheid, discriminatie, het doen van valse aangifte, mensensmokkel, het omkopen van ambtenaren horen volgens de Nederlandse wet tot een aparte categorie misdrijven. Evenals verkeersdelicten(wegenverkeerswet), milieudelicten(Wet op de economische delicten), verboden wapenbezit (Wet wapens en munitie) en militaire delicten (Wetboek van Militair Strafrecht). Sommige van deze delicten zijn slachtofferloos, in de zin dat er geen sprake is van initiatie van geweld tegen een persoon of de goederen van een persoon. Behalve overtreding van de opiumwet gaat het o.a. om wapenbezit, discriminatie, godslastering, belediging, schennis der eerbaarheid, niet-gewelddadige vormen van chantage, overtreding van de winkeltijdenwet en sommige verkeersovertredingen.

Het gevangenisregime zou je direct uiterst sober kunnen maken, zodat je veel geld op justitie zou kunnen besparen. Door vrijlating van mensen die enkel de opiumwet, of een andere wet die in het strafrecht niet thuis hoort, overtreden hebben zal er voorlopig geen cellentekort zijn. Gevangenissen en huizen van bewaring in het zuiden des lands zouden zelfs, uiteraard tegen betaling, (meer) ter beschikking kunnen worden gesteld aan de Belgische justitie. Elke nieuw gebouwde, door de gevangenen zelf bekostigde, gevangenis zal uiterst sobere cellen hebben. Een cel van 2 x 2 meter waarin enkel een bed, een wastafel en een Turks toilet annex douche staat. Geen sportfaciliteiten, geen ‘wipkamers’ en ook geen televisie. Geen enkele vorm van recreatie meer en geen enkele mogelijkheid een zakcentje te verdienen.

Te denken valt aan het volgende regime:

7:00 uur; monotone wektoon en groot licht aan, broden worden door het doorgeefluik gegeven.

7:20 uur; opstellen voor de celdeur

7:30 uur; aan de arbeid

12:30 uur; schaften (eten wat de pot schaft, eenvoudige warme maaltijden*)

13:00 uur; aan de arbeid

18:00 uur; schaften (broodmaaltijd)

18:30 uur; aan de arbeid

22:30 uur; terug op cel

23:00 uur; lichten uit

* te denken valt aan een in het goedkoopste vet gebakken eenheidsworst van ongeveer 100 gram gedraaid van de goedkoopste gedeeltes van het rund, de kip en het varken te samen gemalen (op alle even dagen van de maand), koolvis of visbrei (100 gram; op alle oneven dagen van de maand), gebroken rijst (op maandag en vrijdag), de goedkoopste aardappelen (op dinsdag en zaterdag), bruine bonen (op woensdag en zondag), spaghetti zonder saus (op donderdag), wortelen of voederbieten (200 gram; op alle oneven dagen) en een brei van goedkope groenten (200 gram; op alle even dagen; o.a. op basis van een overschot aan groenten dat anders weggegooid zou worden). Geen fruit (een appel of sinaasappel is namelijk luxe), de nodige vitamines om in leven te kunnen blijven en geen scheurbuik te ontwikkelen zullen aan het brooddeeg, gemaakt van het goedkoopste meel, worden toegevoegd. Te drinken: enkel leidingwater (thee of koffie is namelijk luxe).

12.500 gedetineerden die 14 uur per dag, 7 dagen per week, dwangarbeid verrichten. Stel de gemiddelde arbeidsproductiviteit is € 12.- per uur. Een lage inschatting. Dan zou één gedetineerde € 61.320.- per jaar kunnen opleveren en 12.500 gedetineerden 766,5 miljoen euro. Als iets meer dan de helft daarvan, namelijk 400 miljoen, naar de slachtoffers gaat dan blijft er 366,5 miljoen over voor justitie. Op dit moment kost een ‘normale’ gevangene, TBS-ers kosten meer dan het dubbele, in Nederland € 65.000.- per jaar. Het gevangeniswezen kost de Nederlandse belastingbetalers 2,3 miljard euro per jaar. Door de versobering van het gevangenisregime zouden de gedetineerden, die dwangarbeid verrichten, justitie geld kunnen opleveren. Justitie behandelt geen slachtofferloze misdrijven meer. Geen rechtszaken meer tegen drughandelaren, paddokwekers en mensen die (vermeende) discriminerende uitspraken hebben gedaan. Kantonrechtbanken zouden (geheel of gedeeltelijk) geprivatiseerd kunnen worden. Halvering van het budget van justitie en vervolgens nog eens 1 miljard in mindering gebracht op het budget justitie. Nieuw jaarlijks budget: 2 miljard euro

Op defensie zou men fors kunnen bezuinigen. Uitzendingen naar het buitenland en ‘vredesmissies’ zullen tot het verleden behoren. Defensie zal zich enkel nog richten op de defensie van het Nederlandse grondgebied. De luchtmacht en het leger kunnen worden afgeschaft. Voor de landsverdediging zouden een amfibische, luchtmobiele, marine en de marechaussee voldoende zijn. De marechaussee zou in vredestijd politietaken kunnen overnemen waardoor ook op de politie fors bezuinigd kan worden. Door wapenbezit te legaliseren, en burgers het recht te geven zich tegen agressief geweld te verdedigen, zal het aantal gewapende roofovervallen op huizen en winkels drastisch dalen. En verder heeft de politie de handen vrij om echte criminaliteit te bestrijden, want men hoeft niet meer achter henneptelers en cartoonisten aan. Nieuw jaarlijks budget defensie: 3 miljard. Nieuw jaarlijks budget politie: 4 miljard.

Dus worden de ‘kale’ jaarlijkse staatsuitgaven: 2 miljard justitie, 3 miljard defensie, 4 miljard politie en 1 miljard overige kosten. Samen 10 miljard euro. Rente staatsschuld is het eerste jaar 22 miljard. Totale kosten eerste jaar: 32 miljard euro.

En dan de inkomsten: omzetbelasting 41,1 miljard, accijnzen (alcohol, brandstof en tabak) 10,7 miljard, invoerrechten 2,0 miljard, kansspelbelasting 0,5 miljard, aardgasbaten 8,2 miljard. Alle andere belastingen, waaronder inkomstenbelasting, kunnen worden afgeschaft. Totale jaarlijkse inkomsten: 62,5 miljard.

Het overschot, want de inkomsten zijn 62,5 miljard, bedraagt 30,5 miljard. Die 30,5 miljard zullen volledig gebruikt worden om de staatsschuld af te lossen. Het tweede jaar zal de rente op de staatsschuld 20,5 miljard bedragen. En dus kan in het tweede jaar 32 miljard aan staatsschuld worden afgelost. Het derde jaar 33,5 miljard. Het vierde jaar 35 miljard. Het vijfde jaar 36,5 miljard.

In het veertiende jaar zou alle staatsschuld afgelost zijn. Dan zou het voortaan 10 miljard per jaar kosten om een minarchistische staat draaiende te kunnen houden. Omzetbelasting, kansspelbelasting en invoerrechten kunnen dan afgeschaft worden. Men zou justitie, politie en defensie draaiende kunnen houden betaald uit enkel de accijnzen op benzine, tabak en alcohol en die accijnzen nog met 6,54 % kunnen verlagen ook.

Na zulk een verlaging zullen er veel mensen uit Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen en Luik in Nederland drank en sigaretten inslaan, waardoor uiteindelijk de accijnzen nóg verder verlaagd kunnen worden en mensen uit het buitenland in Nederland zullen komen tanken. Lastenverlichting in Nederland zou het buitenland ook tot lastenverlichting kunnen aanzetten. Door dalende criminaliteit zou de overheid de accijnzen nog meer kunnen verlagen. Maar het zou waarschijnlijker zijn dat de minimale overheid haar taken uit zou willen breiden…

Oscar

Cijfers: Centraal Bureau voor de Statistiek en Overheid.nl

33 REACTIES

 1. Er zit tegenwoordig overal ascorbinezuur in.
  Dat is gewoon vitamine, en als je het opzoekt, blijkt de naam afkomstig te zijn als middel tegen scheurbuik.

  Waarom hebben we eigenlijk politie en defensie nodig?
  In plaats van politie kan ik zelf een veiligheidsdienst inschakelen.
  Op sommige plaatsen in Nederland wou, cq kon, de politie haar taak niet uitvoeren, maar een veiligheidsdienst deed prima werk.

  In Zwitserland heeft men geen echte defensie zoals wij die kennen.
  Iedere burger is echter soldaat als het erop aan komt.
  Zij hebben ook nog eens een erg lage misdaadcijfers.
  Ook vinden in Zwitserland minder moorden plaats dan je zou mogen verwachten met zoveel prive wapenbezit.
  Jammer dat de meesten mensen in Nederland denken dat anderen (zijzelf uiteraard niet) beginnen te schieten bij iedere woordenwisseling.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 2. @John [1]:
  “Waarom hebben we eigenlijk politie en defensie nodig?”

  Die twee zou je inderdaad kunnen samenvoegen.
  Wel lijkt me verstandig om dat als volgende stap te doen. Dit eerste doel van Oscar bereiken lijkt me al moeilijk genoeg.

  Ik vraag me in het voorstel af welk werk laat je de gedetineerden doen?
  Waarschijnlijk zou dit op het gevangenisterrein moeten plaats vinden, en is er dan genoeg werk tegen € 12- per uur?

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 3. @John [1]:

  “Er zit tegenwoordig overal ascorbinezuur in.
  Dat is gewoon vitamine, en als je het opzoekt, blijkt de naam afkomstig te zijn als middel tegen scheurbuik.”

  Ascorbinezuur is gewoon een andere naam voor vitamine C. Natuurlijk zit dit ook in veel groenten, en niet alleen tegenwoordig. Bewerkt voedsel zullen de gevangenen, afgezien van dat brood, niet krijgen. Zelf een kopje slappe thee kan er niet af. Van een paar euro per dag zou een gevangene al kunnen eten. De hoogste kosten zullen personeelkosten zijn, maar ook daar kan op bezuinigd worden.

  “Waarom hebben we eigenlijk politie en defensie nodig?
  In plaats van politie kan ik zelf een veiligheidsdienst inschakelen.
  Op sommige plaatsen in Nederland wou, cq kon, de politie haar taak niet uitvoeren, maar een veiligheidsdienst deed prima werk.”

  Ook dat zou je kunnen privatiseren, en daar zou ik ook een voorstander van zijn, maar dan zou er geen sprake zijn van een nachtwakerstaat. In dit artikel heb ik proberen duidelijk te maken hoe je binnen 15 jaar als staat van de staatsschuld af kunt komen terwijl de staat tot nachtwakersstaat hervormd wordt.

  “In Zwitserland heeft men geen echte defensie zoals wij die kennen.
  Iedere burger is echter soldaat als het erop aan komt.”

  Precies. Daarom ook de marechaussee die politietaken over neemt. En geen leger en luchtmacht meer.

  “Ook vinden in Zwitserland minder moorden plaats dan je zou mogen verwachten met zoveel prive wapenbezit.”

  Ik verwacht juist minder moorden bij veel privé wapenbezit. Wel te verwachten is: meer ongelukken met vuurwapens.

  @Hub Jongen [2]:

  “Ik vraag me in het voorstel af welk werk laat je de gedetineerden doen?
  Waarschijnlijk zou dit op het gevangenisterrein moeten plaats vinden, en is er dan genoeg werk tegen € 12- per uur?”

  Die € 12.- is geen loon, en dus niet te vergelijken met een minimumloon, maar een schatting van de gemiddelde totale arbeidsproductiviteit. Zelfs productiewerk zou zoveel op kunnen leveren. Er zijn altijd wel klusjes te vinden. En natuurlijk zal de ene gevangene per uur meer kunnen opleveren dan de andere. Maar ik denk dat je met 5.110 werkuren per jaar(meer dan 3.000 werkuren meer dan een gemiddelde Nederlandse arbeider) aardig wat kunt terugverdienen.

 4. @Zacharias [3]:

  “Ik zou er overigens voorstander van zijn de gevangenen 1 uur per dag te verplichten het nodige te leren over het libertarisme, waarbij de kennis via examens wordt getoetst.”

  Daar zou ik het nut niet zo van in zien. Als je 14 uur per dag moet werken om te boeten voor wat je gedaan hebt en ook, heel practisch, mee betaald aan de compensatie van je slachtoffers, de gehele rechtsgang en je verblijf in de gevangenis dan zullen zelfs hardvochtigen tot inzicht kunnen komen. En zo niet: dan moet die gevangene toch boeten.

  Ik denk dat als je justitie zou privatiseren dat veiligheidsagentschappen de kosten zoveel mogelijk zullen verhalen op de daders. Stel een, private, rechter berekend dat een crimineel voor een X bedrag aan schade (materieel en immaterieel) heeft veroorzaakt, dan wordt de crimineel pas weer vrij gelaten als dit X bedrag is opgebracht. Bij zeer zware misdrijven zal dit X bedrag zo hoog zijn dat de crimineel nooit meer vrij zal komen.

  Hoc Voluerunt [17] reageerde op deze reactie.

 5. @rollo [6]:

  Met het gevolg dat gevangenen zich gaan uithongeren. Kijk, als gevangenen werk gaan weigeren dan blijft er zat werk over waarbij activiteit met de handen helemaal niet nodig is. De farmaceutische industrie, maar ook de medische wetenschap en de cosmetische industrie, staan te springen om mensen waarop zij producten en methodes kunnen uittesten. Wederspannige, werkschuwe, gevangenen zouden van grote waarde kunnen zijn doordat je hen aan experimenten zou kunnen onderwerpen waar je niet-criminelen niet aan zou willen onderwerpen.

  Je zou zelfs het werk, dat na werkweigering over blijft, kunnen toespitsen op de aard van het misdrijf dat de crimineel heeft gepleegd. Zo zou je een crimineel die een travestiet ernstig mishandeld heeft en het reguliere werk weigert, bijvoorbeeld als proefkonijn kunnen hebben om make up op uit te testen.

  jack [9] reageerde op deze reactie.

 6. @jack [9]:

  Hoezo is de vrije markt zoals deze door de Oostenrijkse School wordt voor gestaan een pseudo vrije markt?

  Hoezo ben ik een eng mannetje?

 7. Ik heb ook vaak zo’n exercitie gedaan over hoe een nachtwkersstaat eruit zou moeten zien en kom tot soortgelijke ideen maar met toch wel enkele verschillen.

  Kortweg als volgt:
  De overheid dient zich te beperken tot defensie (zonder buitenlandse missies inderdaad) en justitie. Politie (het opsporen van criminelen en ze voor de rechtbrank brengen alsook beveiligingstaken) kan aan de markt worden overgelaten.
  Overigens kan ook rechtspraak geprivatiseerd worden maar dan wel met zowel een hof van cassatie en een grondwettelijk hof nog in overheidshanden. Maar rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep kunnen dus geprivatiseerd worden.

  Hoe met de financiering?
  Heel simpel: justitie (incl. gevangeniswezen) wordt gefinancierd door de verliezende partij of diens verzekeraar.
  Defensie wordt gefinancierd door een OZ belasting. De logica is heel simpel, nl. dat mensen zichzelf en hun onroeredende zaken in veiligheid kunnen brengen door te vluchten doch dat alleen vastgoed een probleem is. Dus beschermgeld betaal je om datgene te beschermen wat je niet zelf kan meenemen i.g.v. een inval. Dus wil je die vermijden en hoe waardevoller je te beschermen bezit, hoe meer je bijdraagt.

  Verder kunnen alle andere belastingen afgeschaft worden waardoor er niet alleen veel geld bespaard wordt door de burgers maar bovendien de zaak simpel en transparant is en je geen uren productiviteit moet inleveren aan een hele hoop onzinnige administratie.

  Recentelijk ben ik evenwel op 1 punt van mening veranderd. Justitie mag nl. niet winstgevend zijn, zelfs niet kostendekkend. Simpelweg omdat er anders een perverse incentive bestaat voor de overheid om zoveel mogelijk criminelen te maken om alzo goedkope slaven achter de tralies te verzamelen.

  De kosten moeten dus tot een minimum herleid worden en er mag wel degelijk dwangarbeid verricht worden achter de tralies, maar slechts om de slachtoffers te vergoeden en eventueel mogen de directe kosten (water en voedsel) van detentie vergoed worden, maar niet meer dan dat. Er mag nooit een voordeel voor de staat zijn bij het vastzetten van mensen. Dat is de meest perverse incentive die je die lui kan geven.

  De kosten kunnen evenwel fors omlaag door enerzijds geen slachtofferloze misdrijven te bestaffen (zoals het bezitten, verhandelen of consumeren van een of andere plantensoort), maar tevens door de het gevangenisregime erg goedkoop en onaangenaam te maken. Dat kost niet alleen weinig per hoofd maar schrikt bovendien ook af. En ten slotte moeten we af van klassenjustitie. Daardoor kunnen straffen voor bepaalde mensen fors worden verkort.

  Want wat is de totale omvang van een straf eigenlijk? Dat is het product van de intensiteit van de straf en de duur.
  In de huidige situatie is het bekend dat sommige daklozen vooral in de winter soms een misdrijf begaan in de hoop opgesloten/opgevangen te worden en alzo een dak boven het hoofd te hebben en 3 maaltijden per dag. Waarmee aangetoond is dat of detentie als straf ervaren wordt, dus afhangt van de persoon en diens omstandigheden. Voor sommigen is het eerder iets waar ze naar streven. Maar ook voor wie niet dakloos is, hangt de strafbelevenis af van de uitgangssituatie.
  Toen ik destijds als student op een kamer van 10 vierkante meter leefde, zou opsluiting in een cel een kleinere achteruitgang van mijn levenscomfort betekend hebben dan nu ik in een flat van ca. 120 vierkante meter woon. Wie uit een riante villa met zwmebad en tennisbaan komt, zal zelfs in mijn woning wonen, reeds als een straf ervaren.
  Punt is dus dat de achteruitgang in levenskwaliteit groter is voor wie rijkelijker woonde, dan voor wie eigenlijk altijd al in een veredelde cel woonde (zoals mijn studentenkamer destijds). En zoals gezegd: voor sommigen, waaronder daklozen, is detentie zelfs een vooruitgang i.p.v. een straf.
  Als je niet aan klassejustitie wil doen, dan moet de straf voor iedereen dezelfde zijn. Intensiteit x duur moet dus voor eenieder gelijk zijn, en gezien de intensiteit verschilt, kan de duur dan verkort worden voor wie beter gehuisvest was en een verblijf in een zeer eenvoudige cel dus als zwaardere straf (per tijdseenheid) beleeft. Vandaag de dag wordt een miljonair uit Wassenaar immers zwaarder gestraft dan een schooier uit de schilderswijk als ze beiden 10 jaar krijgen voor eenzelfde delict.
  Die miljonair zou dus eigenlijk maar pakweg 5 jaar moeten krijgen.

  Maar verder kan je ook bezuinigen door de intensiteit van de straf te verhogen – voor iedereen. En het mooie is dat je dan dubbel bespaart. Want hoe intensiever de straf, hoe korter men dit moet meemaken en dus hoe minder cellen en bewakers nodig maar een itensieve straf bereik je bv. door de cellen nog verder te verkleinen en nog onaangenamer te maken bv. door ze absoluut niet te verwarmen in de winter en juist wel naar de zon te bouwen waardoor het ondraaglijk warm is in de zomer. Maar niet verwarmen kost minder dan wel verwarmen. Dus je bespaart op werkingskosten maar juist omdat dit een zwaardere straf is (per dag) moet iemand minder lang de cel in. Je besparing is dus kwadratisch: mensen hoeven minder lang in minder dure faciliteiten.
  Zo kan je dat ook doen met voedsel. Koop van lage kwaliteit en geef erg weinig. Dat is spotgoedkoop en net niet zo ongezond dat men overlijdt, maar je kan er wel voor zorgen dat wie na 3 jaar uit de cel komt lijkt op mensen die een concentratiekamp overleefden. Echter: dat moeten ze dan maar 3 jaar meemaken i.p.v. 10 of 15.
  Verder zou ik nooit overgaan tot heuse marteltechnieken maar om het leven onaangenaam te maken zou men wel op willekeurige tijdstippen ’s nachts ineens het licht kunnen laten aagaan en een sirene laten loeien. Dat is ontzettend vervelend en dus maakt de belevenis van het gevangenisleven intenser en daardoor is een korter verblijf mogelijk. Ook kan men de sfeer verknoeien door het eten moedwillig slecht te doen smaken. Bv. de ene dag bewust veel te veel zout, de andere dag juist te helemaal niets.

  De kosten kunnen zo lekker laag omdat straffen veel korter kunnen zijn en de kosten per dag fors dalen, maar … gedetineerden mogen hoogstens hun incrementele kosten dekken, doch geen cent bijdragen aan de vaste kosten van de faciliteiten.
  Dat zal dus toch uit andere bron moeten komen.
  Wat mij betreft dient iedereen hieraan bij te dragen maar om een inkomstenbelasting te vermijden, moet het dus uit btw of accijns komen. Echter om te vermijden dat rijken meer zouden bijdragen terwijl zij heus niet vaker slachtoffer van pakweg verkrachting worden en omdat zij bovendien vaak zelf al kosten van beveiliging maken (een security service in de villawijk), stel ik voor om die btw alleen te heffen op voedsel. Dat consumeert tenminste iedereen en wie meer verdient gaat amper meer uitgeven aan voedsel, doch meer aan luxe als auto’s, vliegreizen e.d. dus om de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen, dient slechts dat belast te worden waar iedereen geld aan uitgeeft.

  Kortom:

  – Het jaarlijkse defensiebudget van 3 mrd (ben ik met Oscar eens) zou neerkomen op ca. 500 per jaar per woning. Bij een gemiddelde waarde van 250k zou dit een tarief zijn van 0,2% per jaar OZ belasting.

  – De kosten van justitie zouden beperkt kunnen worden tot naar schatting ca. 3 mrd. Hiervan zouden ca. 10.000 gedetineerden dagelijks 10 kunnen dragen en dit zou dus op jaarbasis nog amper een verwaarloosbare 40 miljoen opleveren, dus dat valt weg in de afronding.
  Ca. 8% btw op voeding en drank zou voldoende moeten zijn om deze 3 mrd te dekken.

  In een overgangsfase, nl. tot de staatsschuld is afgelost, houden we de btw gewoon zoals ie is en levert het dus ca. 38 mrd teveel op. Daarmee kan de staatschuld worden afgelost. Die kan zelfs in 1 klap al snel dalen door af te zien van aardgasbaten door deze in 1 keer te verkopen al waarna bedrijven er voortaan van vrijgesteld zijn. Dus aan pakweg 8 keer de jaarkost, levert dit ca. 65 mrd op.
  De schuld is dan nog maar zo’n 175 mrd. Met overschotten van 38 mrd (minus rente weliswaar) duurt het niet lang voor die schuld afgelost is. Overigens kan je ook infrastructuuer zoals wegen en spoorlijnen verkopen maar die opbrengst zou ik uitkeren aan gepensioneerden en mensen boven de 50 die al veel te lang premies voor AOW betaald hebben en dit voortaan niet meer zullen krijgen en die nu niet echt makkelijk meer zelf kunnen sparen. Zij worden dus schadeloos gesteld uit de opbrengst van infrastructuur inclusief monumenten zoals paleizen die aan hotelketens kunnen worden verkocht en aangeslagen bezittingen (zoals aandelen Shell) van de Oranjes.

  Maar na enkele jaren hebben we dus een nachtwakersstaat met slechts 2 belastingen: 8% btw op voeding en drank en 0,2% OZB. Fantastisch toch?

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Scrutinizer [11]:

  Ik vind het bestraffen als uitgangspunt niet goed. Waar het om gaat is dat de crimineel schade heeft aangericht en dat de crimineel voor de kosten van die, door hem veroorzaakte, schade moet op draaien. Er kan mijns inziens dus geen sprake zijn van verkorte straf van iemand die gewoon is in een huis van enkele aren te verblijven ten opzichte van degene die gewend is aan de omstandigheden van een kleine studentenkamer. Dat er geen verwarming in de gevangenis is heeft niet tot oogmerk de gedetineerden te straffen, maar om kosten te besparen.

  Justitie mag best kostendekkend en zelfs winstgevend zijn, maar dan zul je haar verder moeten privatiseren. Dit om te voorkomen dat de staat uit gaat dijen en zich taken gaat toe eigenen. In een ultra-minimale staat blijft er alleen een soort hooggerechtshof over. Die zou niet winstgevend hoeven te zijn en zich enkel bezig houden met arbitragegeschillen van andere rechtbanken, terwijl enkel misdrijven waarbij slachtoffers vallen (geweld-en vermogensdelicten) vervolgd mogen worden.

  “Dat is spotgoedkoop en net niet zo ongezond dat men overlijdt, maar je kan er wel voor zorgen dat wie na 3 jaar uit de cel komt lijkt op mensen die een concentratiekamp overleefden. Echter: dat moeten ze dan maar 3 jaar meemaken i.p.v. 10 of 15.”

  Dit is dus een voorbeeld van hetgeen waar ik ernstige bezwaren tegen maak. Het gaat namelijk niet om straf, maar om de compensatie van de slachtoffers waarbij ook de kosten die gemoeid zijn met de omstandigheden waarin het geld om de slachtoffers te compenseren wordt opgebracht op de criminelen verhaald zullen worden. Mensen kunnen beter arbeid verrichten wanneer zij over voldoende voeding kunnen beschikken en over voldoende nachtrust. Die fysieke uitputting van gedetineerden vind ik zeer onwenselijk. En ik vind het zeer onwenselijk om de detentie in de eerste plaats als straf te beschouwen. Natuurlijk is dat strafelement er ook, maar dit is echter niet primair.

  “Echter om te vermijden dat rijken meer zouden bijdragen terwijl zij heus niet vaker slachtoffer van pakweg verkrachting worden en omdat zij bovendien vaak zelf al kosten van beveiliging maken (een security service in de villawijk), stel ik voor om die btw alleen te heffen op voedsel.”

  Als de staatsschuld is afgelost dan kan ook die BTW afgeschaft worden. Men zou justitie, politie en defensie draaiende kunnen houden betaald uit enkel de accijnzen op benzine, tabak en alcohol en die accijnzen nog met 6,54 % kunnen verlagen ook.

  “Hiervan zouden ca. 10.000 gedetineerden dagelijks 10 kunnen dragen en dit zou dus op jaarbasis nog amper een verwaarloosbare 40 miljoen opleveren, dus dat valt weg in de afronding.”

  14 uur dwangarbeid per dag en toch maar dagelijks 10?

  “Maar na enkele jaren hebben we dus een nachtwakersstaat met slechts 2 belastingen: 8% btw op voeding en drank en 0,2% OZB. Fantastisch toch?”

  Die BTW op voedsel zie ik niet zitten. Ik vind mijn voorstel om de nachtwakersstaat te laten draaien op accijnzen, die ook nog eens verlaagd zijn, beter.

  Scrutinizer [16] reageerde op deze reactie.

 9. Er zijn heel wat gevangenen die nauwelijks bewaking nodig hebben. Waarom zou je iemand die over een paar maanden vrij komt zwaar en duur bewaken?

  Er kan ook voor gekozen worden om gevangenissen neer te zetten in zeer afgelegen gebieden. In het noorden van Siberië wil bijna niemand werken terwijl er werk zat is, bijvoorbeeld in de mijnen.

  De hele bevolking een militaire opleiding geven lijkt me verstandig. Regels die je bezit en bestaan garanderen zijn mooi, maar van tijd tot tijd zal er gevochten moeten worden voor die rechten.

 10. Aardig voorstel. De vraag is hoe je tot zo een diepe verandering van de Nederlandse staat komt. Het gaat dan meer om de softe maatschappelijke kant dan de harde berekeningen.

  -De realisering dat de overheid non-dwangmatige inkomsten moet gaan genereren.

  -De realisering dat het volk (gezinnen, stichtingen, bedrijvigheid) taken van de overheid moet gaan overnemen. (Links Nederland zal met concrete voorbeelden overtuigd moeten worden)

  Pas als het duidelijk wordt hoe dit concreet kan gaan werken kan er een maatschappelijk draagvlak worden gecreëerd.
  Dit vergt erg veel energie en tijd, de meeste mensen zijn immers geen libertariërs. Er zal een soort denktank moeten komen (met een redelijk budget) die onderzoekt en publiceert, en de macht en de pers (volks-opinie) kan beïnvloeden. Dit is de weg naar succes, blijven steken in een soort analysis paralysis over details is een doodlopende weg.
  Wellicht dat er wat fondsen van rijke Amerikaanse libertariërs losgepeuterd kan worden. Of gewoon zelf geld verdienen. Is niet al te makkelijk in Nederland, maar als het je lukt kan je het beter gedeeltelijk voor een positief libertarisch geluid gebruiken (mijn plan). Je kan het toch niet mee je graf in nemen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_paralysis
  http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_paralysis
  http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_paralysis

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Devidas [14]:

  Ik zie een verandering van de Nederlandse staat niet gebeuren. Ik verwacht helemaal niets van grote staten. De enige hoop die ik heb is dat kleine staten zich van grote afscheiden.

  Eerst dient de opinie te veranderen. Alles stapje voor stapje.

  “Is niet al te makkelijk in Nederland, maar als het je lukt kan je het beter gedeeltelijk voor een positief libertarisch geluid gebruiken (mijn plan). ”

  Daar ben ik helemaal voor! Positief en constructief.

 12. @Oscar [12]:
  “Ik vind het bestraffen als uitgangspunt niet goed.”
  Waarom niet? Net als een beloning is (het uitzicht op) een straf een incentive, die gedrag beinvloedt. Je moet niet straffen uit wraak maar potentiele misdadigers moeten de straf voor ogen hebben voor ze besluiten tot misdaad over te gaan. Uiteraard dienen slachtoffers vergoed te worden, zoals ik ook had aangegeven, doch an sich is daarvoor detentie niet eens nodig. Bovendien, als er geen straf is, is criminaliteit lonend, immers indien je niet gepakt wordt, win je en wordt je wel gepakt hoef je alleen de schade te vergoeden wat -i.g.v. een vermogensdelict- hetzelfde is als wanneer je je goed gedragen had, dus er is geen downside: in het slechtste geval zou criminaliteit niets opleveren. Een straf zorgt ervoor dat er wel een downside is: de crimineel kan er netto op achteruitgaan. Dat is cruciaal voor het sturen van zijn gedrag en dus voor de mate waarin criminaliteit zal voorkomen in de samenleving.

  “Justitie mag best kostendekkend en zelfs winstgevend zijn”
  Neen, er mag onder geen geval een incentive bestaan voor de machthebbers om mensen als goedkope slavenarbeiders te kunnen gebruiken, dan worden er nieuwe wetten verzonnen teneinde zoveel mogelijk mensen als crimineel te kunnen veroordelen. Of er worden simpelweg mensen vals veroordeeld.

  “maar dan zul je haar verder moeten privatiseren.”
  Dat lijkt redelijk edoch, wel eens van corruptie of corporatisme gehoord?
  Als bv. Haliburton de gevangenis mag bouwen en exploiteren dan zullen er snel deals met rechtbanken worden gesloten. Ik heb niets tegen geprivatiseerde rechtbanken (van eerste aanleg en van beroep), maar slavenarbeid mag nooit lonend zijn, of we monden binnen de kortste keren uit in vreselijke misbruiken. Een extra gevangene mag wel zijn incrementele kosten dekken, maar niet eens meer dan dat. Zelfs een bijdrage in de vaste kosten is uit den boze omdat extra gevangenen opnemen dan toch voordelig zou zijn (een soort besparingsmaatregel). Deze incentive mag er nooit zijn.

  “Dit is dus een voorbeeld van hetgeen waar ik ernstige bezwaren tegen maak. Het gaat namelijk niet om straf, maar om de compensatie van de slachtoffers waarbij ook de kosten die gemoeid zijn met de omstandigheden waarin het geld om de slachtoffers te compenseren wordt opgebracht op de criminelen verhaald zullen worden.”
  Ook bij mij staat compensatie voorop, maar zoals gezegd heb je daar zelfs niet eens een gevangenis voor nodig. Je kan iemand ook gewoon veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding eventueel vermeerderd met een boete (ten gunste van het slachtoffer) zonder dat ie naar de cel gaat. Daarnaast is de celstraf er als disincentive. Desnoods zou iemand die de centen niet kan opbrengen en die gedurende zijn korte vergeldingscelstraf ook te weinig verdient, het rotbaantje langer kunnen doen tot ie zijn schuld heeft afbetaald.

  “Als de staatsschuld is afgelost dan kan ook die BTW afgeschaft worden. Men zou justitie, politie en defensie draaiende kunnen houden betaald uit enkel de accijnzen op benzine, tabak en alcohol en die accijnzen nog met 6,54 % kunnen verlagen ook.”
  OK, of je het btw of accijns noemt, maakt niet veel uit. En de hoogte van het tarief hangt natuurlijk samen met de breedte van de basis die je kiest. Maar waarom benzine, tabak en alcohol?
  Dat vind ik een slechte keus. Een mens kan immers zonder die drie en de bedoeling is nou net om eenieder te laten bijdragen en wel -zonder inkomstenbelasting- in ongeveer gelijke mate, niet procentueel doch absoluut. M.a.w. een rijke zou niet (of amper) meer moeten bijdragen dan een arme. Daarom is voedsel zo geschikt. Dat is een basisbehoefte die iedereen wel consumeert en wie meer verdient zal amper meer eten, misschien iets duurder, ja. Maar in wezen gaat van deze taks geen of nauwelijks een nivelerend effect uit.
  Door te kiezen voor alcohol, tabak en benzine, geef je me sterk de indruk dat je als moralist je met mensen hun lifestyle wil bemoeien. Dat is niet de taak van een overheid. Ik rook nu al niet en drink bijna nooit (en rij amper 4000 km per jaar), maar dat is een prive keuze. Als iemand dit wel wil doen, is het niet aan de overheid om hier selectief belasting op te innen. Gezondheidsoverwegingen kunnen er voor de overheid immers niet zijn aangezien health care ook geprivatiseerd zal zijn, dus kan de overheid een accijns op roken niet rechtvaardigen door met hogere ziektekosten te schermen.

  “14 uur dwangarbeid per dag en toch maar dagelijks 10? ”
  Zoals gezegd vloeit de opbrengst naar het slachtoffer. Amper 10 euro per dag is voor de gevangenis: voor voedsel, water, wassen van kleren en af en toe wat medicijnen. Kortom alleen voor de incrementele kosten die een extra gedetineerde met zich meebrengt. De vaste kosten moeten volledig uit de btw gefinancierd worden omdat detentie onder geen beding winstgevend mag zijn, of zelfs maar verliesverkleinend – kwestie van geen prikkels te geven om zoveel mogelijk onschuldigen op te sluiten en als slaven uit te buiten.

  Hoc Voluerunt [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Zacharias [3]:
  MMM weer dwang. Hoewel ik het libertarisme graag zie groeien in nederland dan toch be ik tegen de dwang van een isiologie opleggen d.m.v. dwang.
  Dan zou het medicijn tegen een kwaal het zelfde zijn als de kwaal waar het voor zou genezen.
  @Oscar [5]:

  Hier zit een heel vet addertje onder het gras. stel een vermogend iemand pleegt zo’n misdrijf? en kan het zo uit zijn zak kloppen… wat dan…
  Een moord bijvoorbeeld, hoe ga je dat uitleggen in geld?
  En waar is het slachtoffer aan wie het betaald zou moeten worden.

  ook een interesant iets, is een moord en zelfdoding. wat dan? zaak niet onderzocht omdat de vermeende moordenaar zelf dood is (terwijl zijn partner vrij rond loopt omdat er vanuit gegaan is dat de moord door 1 persoon is gedaan.
  Als dat lijkt zal het niet onderzocht worden omdat er simpelweg uit geld niets te halen valt voor de rechter of veiligheids dienst die toch als oogmerk winst hebben in de situatie die jij beschrijft.

  Vecht je niet aan maar zou je mening graag willen horen.

  @Scrutinizer [16]:
  Als ik het zo lees, heeft de verkrachter dus geen schade gemaakt, of een vermogend pedo oomt er met de kosten van de psychiater voor het slachtoffer vanaf.

  ik neem nadrukkelijk de pedo als voorbeeld omdat dit door de tijd heen vaka ook vermogend mensen blijken te zijn, neem de Rechter van Koos.H als voorbeeld.

  Dan is het verkrachten van TE jonge mensen niet eens een delict… maar heeft het een marktwaarde opgelegd gekregen, dat je voor de emotionele schade opdraait.

  Dit kan ik echt niet voor me zien, en die vlieger gaat bij jou ook niet op lijkt me zo… maar dat is toch de mechaniek die je nu neerzet.
  Wat mij betreft Blijft de rechtspraak gebaseerd op non-agressie in de handen van een staat, zo ook de politie. Zij moeten objectief blijven zonder eigenbelang en als die in de markt zijn dan is het juist het eigenbelang wat telt.
  Waarom zou de politie en de rechtbank niet een vermogend iemand veroordelen, als zijn daad niet bewezen is ” beyond a reasonable doubt”, wanneer er een marktwerking in het rechtsyateem komt dan zal hij veroordeelt worden.
  Of een kansloze tegen een vermogend iemand, dan zou de vermogende mens vaker aan het kortste eind trekken, omdat de kostenverhaling van de kansloze simpelweg moeilijk te halen valt, en de vermogende menw direct kan betalen.

  Daarom ben ik van mening dat alleen de staat de rechtspraak mag doen over misdrijven, en de opsporing ervan.
  Maar dan op een andere manier als dat het nu gebeurt maar mensen die vrijwillig daarvoor betalen als dienst aan de staat.
  Betaal je niet heb je ook geen recht op iets als jou onrecht aangedaan wordt, en als jij een misdrijf pleegt zal je wel aangepakt worden.

  Da’s de enige manier mijnsinziens

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 14. @jack [8]:

  “Een libertarische samenleving onder een pseudo vrije markt opvatting a la Oostenrijkse School kan zich opmaken voor nog veel meer gevangenen.”

  heel slim opgemerkt.
  Alle mensen met overheidsbaantjes die in een klap werkeloos zijn geworden en alle beulen (defensie, lobbyisten, politie, leraren)die niet kunnen functioneren in een vrije markt omgeving.

  leuk artikel! maar jongens, kom op, jullie lijken wel een stelletje masochisten die zich in de handen wrijven over de gedachte hoe criminelen eens lekker
  te gaan martelen in dit minarchistische systeem.

  ik zie alleen niet in hoe we dit kunnen bewerkstelligen aangezien er niemand is die geweld mag initieren. zonder het alleenrecht van deze initiatie(belasting) is er geen sprake van een ‘overheid’ maar een privaat justitieel systeem.

  blijft er in dit voorgestelde minarchistische/libertarische systeem sprake van verplichte belastingen dan veranderd er niets.
  secessie is geen optie, dat is hetzelfde als zeggen: staat het je niet aan dan rot je maar op. dat is precies wat men nu ook schreeuwt als je commentaar hebt over de overheid/samenleving. dus veranderd er wederom niets.

  leg je eens neer bij het feit dat een overheid alleen maar kan groeien omdat dit gebonden is aan de menselijke natuur en aan logica. uit geen enkel historisch feit is gebleken dat een overheid klein blijft en vrijheid nastreeft. geen alleenrecht van geweldsinitiatie betekend het einde van welke overheid dan ook. je kan dan geen centraal geplent justitieel systeem meer hebben. je kan hoogstens als individu een contract aangaan met een systeem en die vrijwillig betalen om beschermd te worden tegen geweldsinitiatie. maar dit kan nooit automatisch worden opgelegd door simpelweg te zijn geboren.
  dat gaat ook betekenen dat uit meerdere systemen kan worden gekozen.
  ik begrijp libertariers vaak niet in hoeverre ze bereidt zijn dit geweldsloosheid principe door te voeren. je moet daarin consequent zijn anders blijft alles maar in een vaag grijs gebied. en dan kan alles beter bij het huidige blijven..

  zeg me wanneer ik uit mn nek klets:)

  groet

 15. @Scrutinizer [16]:

  “Waarom niet?”

  Waar het in de eerste instantie om gaat is dat de schade die de crimineel veroorzaakt gecompenseerd wordt.

  “Je moet niet straffen uit wraak maar potentiele misdadigers moeten de straf voor ogen hebben voor ze besluiten tot misdaad over te gaan.”

  Precies. En ik denk dat het vooruitzicht van 5 jaar dwangarbeid, 14 uur per dag en 7 dagen per week, goedkoop eten, en verblijf in een cel van 2 bij 2, afschrikwekkender is dan het vooruitzicht van 18 maanden naar een gevangenis met televisie op cel, fitnessruimtes, wipkamers en wat dies meer zij. Hoewel ik niet tegen straffen ben, zie ik straf niet als primair. In de zin dat bij het straffen van een crimineel, zoals thans in Nederland gebeurt, zonder dat het slachtoffer compensatie krijgt er geen recht is gedaan aangezien het slachtoffer mee betaald aan de straf voor de crimineel.

  “Bovendien, als er geen straf is, is criminaliteit lonend, immers indien je niet gepakt wordt, win je en wordt je wel gepakt hoef je alleen de schade te vergoeden wat -i.g.v. een vermogensdelict- hetzelfde is als wanneer je je goed gedragen had, dus er is geen downside: in het slechtste geval zou criminaliteit niets opleveren.”

  Nee. Als iemand wordt gepakt na het plegen van een vermogensdelict dan zal hij behalve de materiele schade ook de immateriele schade dienen te compenseren. Als iemand dus een ruit van € 500.- in slaat en juwelen van € 2.000.- steelt dan is de schade dus niet € 2.500.- maar veel en veel hoger.

  “Een straf zorgt ervoor dat er wel een downside is: de crimineel kan er netto op achteruitgaan. Dat is cruciaal voor het sturen van zijn gedrag en dus voor de mate waarin criminaliteit zal voorkomen in de samenleving.”

  Des te meer een reden om justitie en politie te privatiseren. Beveiligingsagentschappen zullen belang hebben bij een goed traject van opsporing, berechting en compensatie van het slachtoffer, hun clienten, en bestraffing.

  “Neen, er mag onder geen geval een incentive bestaan voor de machthebbers om mensen als goedkope slavenarbeiders te kunnen gebruiken, dan worden er nieuwe wetten verzonnen teneinde zoveel mogelijk mensen als crimineel te kunnen veroordelen.”

  Daarom is het ook zo belangrijk om justitie en politie te privatiseren. Als de agressiemonopolist justitie en politie bestiert dan zal men na verloop van tijd geen goede bestrijding van misdaad hebben, maar positief recht en bestrijding van slachtofferloze misdrijven. Niemand zal namelijk afstand willen doen van de macht die hem gegeven is.

  “Dat lijkt redelijk edoch, wel eens van corruptie of corporatisme gehoord?”

  Met verder privatiseren, verder vanaf een situatie van een nachtwakersstaat, bedoel ik helemaal privatiseren. Dan zou er geen overheid meer zijn en dus ook geen corporatisme meer. Corruptie zal er altijd zijn. Het hebben van agressiemonopolies maakt de corruptie niet minder.

  “Als bv. Haliburton de gevangenis mag bouwen en exploiteren dan zullen er snel deals met rechtbanken worden gesloten. Ik heb niets tegen geprivatiseerde rechtbanken (van eerste aanleg en van beroep), maar slavenarbeid mag nooit lonend zijn, of we monden binnen de kortste keren uit in vreselijke misbruiken.”

  Beveiligingsagentschappen willen geen klanten verliezen en daarom zullen zij ervoor zorgen dat 1) de criminelen (snel) gepakt worden en 2) de klanten compensatie krijgen. Deze compensatie kan niet te laag zijn. Daarnaast brengt de gehele rechtsgang kosten met zich mee. De kosten zullen worden verhaald op de dader en dus dient de dwangarbeid die de dader verricht lonend te zijn. Of bedoelde u iets anders?

  “Ook bij mij staat compensatie voorop, maar zoals gezegd heb je daar zelfs niet eens een gevangenis voor nodig. Je kan iemand ook gewoon veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding eventueel vermeerderd met een boete (ten gunste van het slachtoffer) zonder dat ie naar de cel gaat.”

  Dat kan. Daar ben ik in principe ook voor. Maar ik verwacht dat in de praktijk er veel vermogensdelicten worden gepleegd door vluchtgevaarlijke criminelen met niet al te veel vermogen en dus zal er in veel gevallen toch gevangenneming, en dwangarbeid, nodig zijn.

  “Daarnaast is de celstraf er als disincentive. Desnoods zou iemand die de centen niet kan opbrengen en die gedurende zijn korte vergeldingscelstraf ook te weinig verdient, het rotbaantje langer kunnen doen tot ie zijn schuld heeft afbetaald.”

  Precies.

  “OK, of je het btw of accijns noemt, maakt niet veel uit. En de hoogte van het tarief hangt natuurlijk samen met de breedte van de basis die je kiest. Maar waarom benzine, tabak en alcohol?”

  Het kwam in het voorbeeld goed uit. De idee dat een complete staat zou kunnen draaien op enkel de accijnzen. Ter illustratie.

  “Dat vind ik een slechte keus. Een mens kan immers zonder die drie en de bedoeling is nou net om eenieder te laten bijdragen en wel -zonder inkomstenbelasting- in ongeveer gelijke mate, niet procentueel doch absoluut. M.a.w. een rijke zou niet (of amper) meer moeten bijdragen dan een arme. Daarom is voedsel zo geschikt. Dat is een basisbehoefte die iedereen wel consumeert en wie meer verdient zal amper meer eten, misschien iets duurder, ja.”

  U heeft gelijk. Ik heb het in heroverweging genomen en denk dat het beste zou zijn om, los van de behoefte te illustreren hoe goedkoop de staat zou kunnen zijn, niet uit de accijnzen maar uit BTW én accijnzen te bekostigen. BTW + accijnzen = 51,8 miljard. Kosten zijn 10 miljard. Die BTW en die accijnzen zouden met 4/5de omlaag kunnen. Bij gevolg zou de gehele grensstreek boodschappen doen, tanken, sigaretten en drank kopen in Nederland.

  “De vaste kosten moeten volledig uit de btw gefinancierd worden omdat detentie onder geen beding winstgevend mag zijn, of zelfs maar verliesverkleinend – kwestie van geen prikkels te geven om zoveel mogelijk onschuldigen op te sluiten en als slaven uit te buiten.”

  Om dit tegen te gaan zou men het beste kunnen overgaan op volledige privatisering van justitie en politie. Het voornaamste doel zou immers veiligheid zijn. Een doel dat overheden, immers organisaties met privileges, al gauw uit het oog verliezen.

  Zelf geloof ik dat minimale staten alleen kans van slagen hebben wanneer zij beperkt van omvang (aantal inwoners binnen de grenzen en oppervlakte) zijn en in competitie met heel veel andere minimale staten (honderden, duizenden, tienduizenden staatjes met de omvang van Liechtenstein, Andorra en Monaco). In andere gevallen zullen minimale staten, die geen prikkel hebben om burgers goed te behandelen, uiteindelijk uitdijen.

  Scrutinizer [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Hoc Voluerunt [17]:

  “Hier zit een heel vet addertje onder het gras. stel een vermogend iemand pleegt zo’n misdrijf? en kan het zo uit zijn zak kloppen… wat dan…”

  Iemand die vermogend is en een misdrijf pleegt zou weliswaar geld zo uit zijn zak kunnen kloppen, maar een aanslag plegen op zijn eigen vermogen. Als een vermogend iemand fraude pleegt en gepakt wordt dan zal deze vermogende veel meer verliezen dan hij met frauderen zou kunnen winnen.

  “Een moord bijvoorbeeld, hoe ga je dat uitleggen in geld?
  En waar is het slachtoffer aan wie het betaald zou moeten worden.”

  Zeer zware misdrijven, zoals moord, zullen ook zeer hoge bedragen als straf kennen. De slachtoffers zijn de nabestaanden.

  “ook een interesant iets, is een moord en zelfdoding. wat dan? zaak niet onderzocht omdat de vermeende moordenaar zelf dood is (terwijl zijn partner vrij rond loopt omdat er vanuit gegaan is dat de moord door 1 persoon is gedaan.
  Als dat lijkt zal het niet onderzocht worden omdat er simpelweg uit geld niets te halen valt voor de rechter of veiligheids dienst die toch als oogmerk winst hebben in de situatie die jij beschrijft.”

  U schetst dus een casus waarin er verkeerd recherchewerk wordt verricht. Wat is nu uw vraag of opmerking? Ik denk dat in een samenleving met concurrerende agentschappen de kans op zulk een misser in recherchewerk een stuk kleiner is. Degene die vermoord is heeft, als het goed is, gewoon een abonnement op de diensten van een veiligheidsagentschap dat zal handelen in belang van de client. Of die client nou dood is of niet. Mijn begrafenisonderneming zal ook handelen in mijn belang als ik dood ben. Ik ben immers een overeenkomst aangegaan en heb bij leven voor mijn begrafenis betaald. Zo ook het slachtoffer van de moord.

 17. Vrijwel alle (tenminste die ik ken) libertariers en/of Oostenrijkse school aanhangers zijn criminelen van het ergste soort omdat zij (ondanks voldoende bewijzen) o.a. een terminaal monetair/economisch model voorstaan waarin rente de belangrijkste terminale factor vormt voor ons (de samenleving)

  Zij vertegenwoordigen een uiterste schijnheiligheid binnen hun pseudo wetenschap. Immers vindt men de verkrachting van een mens een vorm van agressie die bestraft dient te worden, maar de verkrachting van ONS ruilmiddel laat men onbestraft en moedigt men zelfs aan.

  Kort samengevat: Judassen, verraders van de samenleving.

  (alleen mathematically perfected economy rekent af met deze onrechtmatige NEMERS en PARASIETEN van de samenleving)
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 18. @jack [21]:

  “Vrijwel alle (tenminste die ik ken) libertariers en/of Oostenrijkse school aanhangers zijn criminelen van het ergste soort omdat zij (ondanks voldoende bewijzen) o.a. een terminaal monetair/economisch model voorstaan waarin rente de belangrijkste terminale factor vormt voor ons (de samenleving)”

  Wat een onzin. Rente wordt gewoon geheven omdat geld nú meer waard is dan geld stráks. Rente op de uitgifte van geld is in een samenleving met privaat geproduceerd geld, zonder centrale banken, helemaal geen issue. Dat heb ik u heel vaak proberen uit te leggen en u heeft het nog steeds niet begrepen. En ik geloof dat u het ook niet wil begrijpen.

  “(alleen mathematically perfected economy rekent af met deze onrechtmatige NEMERS en PARASIETEN van de samenleving)”

  MPE(TRADEMARK) zou in een vrije markt, dus in een situatie waarin agressief geweld niet als legitiem wordt beschouwd, helemaal geen kans van slagen hebben. Dat MPE af zou rekenen met voorstanders van non-agressie, die onterecht NEMERS en PARASIETEN van de samenleving genoemd worden, beschouw ik als een soort bedreiging. Net zoals marxisten die zeggen af te willen rekenen met kapitalisten.

  Wat ik levensgevaarlijk vind is dat u helemaal geen argumenten heeft en toch vast blijft houden aan systeem dat niet deugt.

  U heeft geen argumenten waarom aanhangers van de Oostenrijkse School ongelijk zouden hebben of dat zij NEMERS en PARASIETEN zouden zijn, noch dat zij nemen en parasiteren zouden voor staan.

  U heeft geen argumenten om te ontkrachten dat MPE neer komt op agressief geweld en dat MPE zonder agressief geweld toe te passen, in een vrije markt dus, geen enkele kans van slagen heeft.

  jack [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [22]:

  Geen onzin maar de waarheid en iedereen met gezond verstand kan dit inzien.

  Wat jij voorstaat is het vervangen van de Centrale Banken met concurrerende private (oostenrijkse school) banken. Dat is geen oplossing maar slechts een continuering van het bestaande systeem en nog niemand hier heeft het tegendeel kunnen bewijzen omdat het ingaat tegen jullie volledige gebrek aan principes.

  Je moet met je handjes afblijven van ONS ruilmiddel. ONS ruilmiddel is GEEN commercieel product maar dat wat het dient te zijn: een 100% ruilmiddel zonder externe factoren die corruptie, manipulatie, etc in de hand werken (zoals o.a. rente dat doet).

  In iedere samenleving zal een meerderheid dit goedkeuren. Dus in iedere samenleving met een democratisch gekozen overheid door een betrokken en onderlegd publiek kan MPE als primaire geldverstrekker door diezelfde overheid worden geimplementeerd. De Judassen kunnen het dan uitvechten op de secundaire ¨subprime¨ markt.
  In jouw pseudo vrije markt zal er geen enkele aanbieder zijn die ONS ruimiddel tegen 0% uitzet, VANDAAR het woord PSEUDO.

  En dat heeft geen f te maken met Marxisme, socialisme, communisme of anderszins.
  Het is eerlijke democratische vrije markt kapitalisme zoals het bedoelt is. Winsten worden dan de opbrengst van ONZE zuivere productie en ONZE zuivere arbeid.

  Het vergt echt geen hoge mate van intelligentie om dit in te zien.
  PeterPan [24] reageerde op deze reactie.
  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 20. @jack [23]:

  Die vieze keynesiaanse parasieten met hun elastieke economie, steek dat fiat geld in ONZE kont man.

  Het vergt echt geen hoge mate van intelligentie om dit in te zien?

  zo kennen wij er allemaal wel eentje hoor jack, klets niet uit je nek.

 21. @jack [23]:

  MPE is alleen in te voeren met een pistool op de slaap. Daarin verschilt het wezenlijk niet veel van het systeem van Centrale Banken. Die democratische overheid die u zo roemt is een in en in slecht systeem waarbij vertegenwoordigers van gelegenheidsmeerderheden legaal eigendomsrechten van mensen schenden.

  En inderdaad: handjes af van ons ruilmiddel. Handjes af van goud en zilver. Dat, behalve ruilmiddelen, ook producten zijn die eerst geproduceerd dienen te worden en zonder de door u gewraakte rente, in een vrije markt, in omloop worden gebracht.

  “In jouw pseudo vrije markt zal er geen enkele aanbieder zijn die ONS ruimiddel tegen 0% uitzet, VANDAAR het woord PSEUDO.”

  Onzin. Ruilmiddelen zijn immers gewoon goederen die dienst doen als ruilmiddelen. En goederen worden zonder rente uitgezet. Pas als praatjesmakers, van de Centrale Banken en van de MPE, van overheden het fiat krijgen zich met de gelduitgifte te bemoeien gaat het mis.

  “Het is eerlijke democratische vrije markt kapitalisme zoals het bedoelt is. ”

  Meerderheidsregering en eigendomsrechten gaan niet samen. Democratie en vrije markt kapitalisme zijn niet verenigbaar.

 22. @Oscar [19]: Oscar,
  Even een opmerking vooraf. Als je op mij reageert, hoef je dus niet met argumenten te komen tegen het huidige systeem dat ikzelf eveneens verwerp. Bv.

  “Precies. En ik denk dat het vooruitzicht van 5 jaar dwangarbeid, 14 uur per dag en 7 dagen per week, goedkoop eten, en verblijf in een cel van 2 bij 2, afschrikwekkender is dan het vooruitzicht van 18 maanden naar een gevangenis met televisie op cel, fitnessruimtes, wipkamers en wat dies meer zij.”

  Als je mijn schrijfsels gelezen had, dan weetje dat mijn gevangenis nou niet bepaald een luxe-bordeel is.

  Die 18 maand i.p.v. 5 jaar is juist als compensatie voor het extreem harde regime waardoor de totale straf (intensiteit x duur) wel degelijk erger is, maar het toch lekker goedkoop kan (per tijdseenheid EN korter). Zo vangt men dus 2 vliegen in 1 klap.
  Als je dus tegen mij gaat argumenteren alsof ik een luxebordeel met TV op de kamer voorstond, terwijl ik nou net zowat diametraal het tegenovergestelde beweerde, dan heeft verdere discussie geen zin meer.

  En ik zou zeggen, vergis je niet van vijand. Als je the bigger picture ziet, zal al snel blijken dat t.o.v. de huidige toestand wij beiden -op details na- op 1 lijn zitten. Allebei reduceren we de overheid tot defensie en justitie en schaffen we z.g.a. alle belasting af op een kleine btw of accijns (en evt. een minimal OZB) na en staan we voor een overheid die met minder dan 10 mrd (ofte ca. 2% van ons huidige BBP) aan de haal gaat.

  Maar gezien het grootse gevaar voor om het even welke burger nou net de overheid zelf is, sta ik dus een systeem voor waarbij de slavenarbeid alleen en uitsluitend wordt opgelegd aan wie echt over de schreef is gegaan en waarbij het an sich niet lonend is om een extra persoon op te sluiten waardoor de incentive op valse veroordelingen of op juiste veroordelingen doch voor onzinnige wetten -die geen ander doel dienen dan criminelen te creeren. Da’s alles.
  En ja, dan is de consequentie dat “de hele samenleving” betaalt voor de kosten van justitie. Nou, zoals gezegd is die prijs amper 3 mrd dus dat is nog geen 200 euro per jaar per persoon. Peanuts t.o.v. de belasting die je vandaag betaalt en als je daarvoor leeft in een rechtstaat zonder perverse incentive en je dus niet hoeft te vrezen om vals veroordeeld te worden, dan heb ik dat er graag voor over. Want me beschermen tegen criminelen is belangrijk maar de allergevaarlijkste organisaties is de overheid zelf en zelfs het privatiseren van rechtbanken -wat ikzelf voorstond- lost dit probleem niet op omwille van corruptie of corporatisme. Het is dus belangrijk voor je eigen rechtzekerheid dat het gevangeniswezen verlieslatend is. Daar heb ik voor een gezin van 3 graag ca. 600 per jaar ofte amper 50 per maand voor over.
  Samen met ca. 500 OZB, ofte ca. 40 per maand, ben ik voor amper 90 per maand klaar.
  Je kan dan wel zeuren dat nu onschuldigen slachtoffer worden van het fenomeen criminaliteit doordat ze belasting moeten betalen voor justitie, maar dat heeft dus een goede reden, nl. bescherming tegen het allergrootste gevaar voor je eigen vrijheid, nl een overheid die je anders maar al te graag tot extra slaaf wil maken.

  Goed, even kort de rest en dan hou ik er maar mee op.

  “Des te meer een reden om justitie en politie te privatiseren. Beveiligingsagentschappen zullen belang hebben bij een goed traject van opsporing, berechting en compensatie van het slachtoffer, hun clienten, en bestraffing.”
  Ja, zoals ik zelf ook al aangaf…

  “Dat kan. Daar ben ik in principe ook voor. Maar ik verwacht dat in de praktijk er veel vermogensdelicten worden gepleegd door vluchtgevaarlijke criminelen met niet al te veel vermogen en dus zal er in veel gevallen toch gevangenneming, en dwangarbeid, nodig zijn. ”

  Ik gaf slechts aan dat het te onderscheiden facetten zijn en die besprak ik afzonderlijk. Vandaar de opmerking dat voor schadevergoeding -wat jouw primaire bezorgdheid was- an sich geen detentie vereist is. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat ik tegen detentie ben. In tegendeel: zoals duidelijk uit mijn post bleek, sta ik dat wel degelijk voor o.a. omwille van het afschrikkkende strafelement. Maar ook om mogelijk dwangarbeid te verrichten, doch -en dat is dus ons enige punt van verschil- in mijn voorstel uitsluitend ten bate van schadevergoeding aan het slachtoffer. Dus neen, ik pleitte niet tegen detentie, noch tegen dwangarbeid.

  Gegroet.

  Scrutinizer [27] reageerde op deze reactie.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Scrutinizer [26]: Er is 1 woordje weggevallen en de reactie achteraf bewerken, lukte (wederom) niet…
  Derhalve de zin opniuwe met in CAPITALS een kleine toevoeging:

  “Maar gezien het grootse gevaar voor om het even welke burger nou net de overheid zelf is, sta ik dus een systeem voor waarbij de slavenarbeid alleen en uitsluitend wordt opgelegd aan wie echt over de schreef is gegaan en waarbij het an sich niet lonend is om een extra persoon op te sluiten waardoor de incentive op valse veroordelingen of op juiste veroordelingen doch voor onzinnige wetten -die geen ander doel dienen dan criminelen te creeren- WEGVALT.

 24. @Scrutinizer [26]:

  “Als je dus tegen mij gaat argumenteren alsof ik een luxebordeel met TV op de kamer voorstond, terwijl ik nou net zowat diametraal het tegenovergestelde beweerde, dan heeft verdere discussie geen zin meer.”

  Dat beweer ik niet. Vandaar dat ik ook dat stukje met ‘Precies’ inleidde.

  “Maar gezien het grootse gevaar voor om het even welke burger nou net de overheid zelf is, sta ik dus een systeem voor waarbij de slavenarbeid alleen en uitsluitend wordt opgelegd aan wie echt over de schreef is gegaan en waarbij het an sich niet lonend is om een extra persoon op te sluiten waardoor de incentive op valse veroordelingen of op juiste veroordelingen doch voor onzinnige wetten -die geen ander doel dienen dan criminelen te creeren. Da’s alles.”

  Slachtofferloze ‘misdrijven’ dienen hoe dan ook niet vervolgd te worden. We zijn het grotendeels eens. Het enige waar wij van mening verschillen is dat ik vind dat de crimineel op dient te draaien voor de kosten van zijn detentie en u niet.

 25. Let wel: Bij een te streng regime zouden er wel eens gewetenloze moordenaars in de gevangenis gekweekt kunnen worden. Ook voor bewaarders is deze optie niet goed. Zij zullen nl. de eerste geweldslachtoffers kunnen zijn. Daarnaast werken ze al in gevangenissen. Alleen er is niet altijd werk. De zeer karige verdiensten hiervan kunnen gevangenen besteden in de gevangeniswinkel (beleg voor op het brood e.d). Als je de volgende keer iets schrijft a.u.b. een beetje meer kennis opdoen. En die krijg je dus niet bij het CBS !!!

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 26. @W.H.J. Reiss [29]:

  Er is al werk in de gevangenis. Daar ben ik van op de hoogte. Maar dat werk is vrijwillig en de baten komen de gevangene zelf ten goede. Zodat de gevangene luxe zaken kan aanschaffen zoals de huur van een televisietoestel. Zaken waar moordenaars, verkrachters, mishandelaars, vernielers en dieven mijns inziens geen enkel recht op hebben. En bij een behoorlijk arbeidsregime ook geen tijd.

  Het regime dient streng te zijn. Streng, strak en gedisciplineerd. Eventuele gewelddadigheden van gevangenen dienen gepast de kop te worden ingedrukt.

  “Alleen er is niet altijd werk.”

  De (medische) wetenschap staat te springen om humane proefkonijnen en komt altijd mensen te kort terwijl sommige onderzoeken niet eens mogelijk zijn omdat daarbij humane proefpersonen door wetten verboden zijn. Dus er is altijd wel een mouw aan te passen.

  W.H.J. Reiss [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.