Daar hebben we er weer zo eentje. Zo maar op een site gevonden, Sargasso geheten.

Een zekere Arjan, verder anoniem en gepresenteerd als gastredacteur, moet zo nodig en in voetsporen van al die principiële bekende Nederlanders, dominees, cabaretiers, politici, vakbondsleiders, kunstdirecteuren en ga zo maar door, op pathetische wijze de scherpslijper uithangen en iedereen de rug toekeren die voor Wilders is.
Stellig zegt hij besloten te hebben “alle contacten met PVV-stemmers die hij kent te verbreken.” En waarom? Nou, deze apostel van het heilige principe vindt dat een PVV-stemmer “simplistisch” en “onrealistisch” is. Hij of zij komt immers, hoe durven ze,  “met ongrondwettelijke oplossingen.”

Hij heeft tot slot nog een extra zwaarwegend argument om zijn PVV-vrinden en –kennissen de bons te geven. Zijn laatste troefkaart luidt dreigend: “Anderhalf miljoen stemmers zetten de verhoudingen in de samenleving op scherp.”

Anderhalf miljoen? Toe maar, dat komt hard aan. Dat is een dreun. Na een beetje bekomen te zijn van deze schrik vraag ik mij af: pardon, maar waarom gooit hij de deur voor anderhalf miljoen medeburgers eigenlijk pal voor hen dicht? En waarom mag Arjan wel discrimineren? Mogelijk antwoord: Omdat niet hìj, maar omdat de ànderen juist de verhoudingen op scherp zetten? Is het dan toch een wij tegen een zij? Een hunnie tegen een zunnie? Een Hoeksche tegen een Kabeljauwsche. Hart tegen hart? En hoe staat dat dan in verhouding met de grondwet?

Oude tijden herleven, dat is wel duidelijk. Zoals in lang vervlogen tijden van Ooit. Dat bijvoorbeeld in Zuid-Italiaanse dorpjes en gehuchten hele families elkaar de schedel insloegen. Omdat de één zich voor, en de ander zich tegen Mussolini keerde. Wie Mussolini precies was wist men nauwelijks, maar van horen zeggen wisten ze feilloos of hij goed of juist fout was. Het waren de hardnekkige vetes die het platteland in de zonovergoten Mezzogiorno al eeuwen lang verscheurden. De vetes werden nu onder een ander bannier uitgevochten.

Ook in de polder kennen we dat verschijnsel. Vroeger had je Prinsgezinden, vriendjes van God, Oranje en regenten, tegenover Patriotten die sympathiseerden met het geknevelde klootjesvolk. Thans kennen we de fetisjisten van het allerheiligste principe. Zij staan lijnrecht tegenover de aanhangers van het grote kwaad van meneer Wilders. In deze verwarrende tijden die herleven, worden vriendschappen herzien, banden verbroken, partners uit bestanden geruimd, families onderling als gezworen vijanden uit elkaar gedreven. Koffers gepakt. Hele bevolkingsgroepen keren elkaar zelfs de rug toe.

Wat een toestand. Sakkerloot. Zo heeft ene heer Pechtold verklaard te gaan emigreren als Wilders aan de macht komt. Niet dat hij de daad straks bij het woord voegt, maar het bekt zo  lekker. We kennen ook een Ruud Lubbers, een Willem Aantjes en een Dries van Agt die dreigen hun lidmaatschap van hun partij op te zeggen (of dat al hebben gedaan) zodra hun partij niet meer voldoende hard scheldt op dat vermeende kwaad dat je direct buiten de orde hoort te stellen. Onlangs hebben we nog kennisgemaakt met Ingrid Rep, een gesubsidieerde bobo uit de Arnhemse kunstwereld, die voortaan haar kennissen, vrienden, collega’s en klandizie onverbiddelijk langs de gouden meetlat van de politieke correctheid c.q. incorrectheid legt. Met PVV-stemmers wenst zij zich immers niet meer in te laten, liet zij de wereld weten.

En dan nu dus weer die nobele Arjan, de verzetsstrijder in vredestijd. Je wordt er moe van. Hij spreekt ons plechtig toe:

“De PVV bespeelt de angstige burger welke in het hedendaagse mediabombardement zoekt naar hapklare oplossingen voor wat soms onoplosbare vraagstukken lijken te zijn (sic).”

Oplossingen van vraagstukken die als hapklare brokken niet op te lossen lijken te zijn? Afgezien van deze onontwarbare tautologie, wat moet ik mij daar bij voorstellen? En hoe moet ik dat plaatsen in het “hedendaagse mediabombardement?” Bedoelt hij daarmee dat de pers het allemaal op zijn kerfstok heeft? Hang ‘em op, wachters, riep de koning, of beter nog, vierendeel die boodschapper van het slechte nieuws! Arjan blijft ondertussen onverschrokken. Hij laat ons weten:

“Daarnaast is de PVV een exclusieve partij die bereid is grote delen van de samenleving op te offeren voor (aan) de eigen agenda.”

Watte? Mijn naam is haas. Ik weet van niks. Maar dat geldt toch niet voor Arjan zonder achternaam? Nee, hij trapt er niet in. De held staat ver verheven boven de tokki’s, het Jan Hagel, gepeupel en het andere morrende volk. Hij besluit zijn tirade met de woorden:

“Het is de partij van Henk en Ingrid, de partij van heropvoedingskampen, assimilatiecontracten, uitzettingen, barrières en etnische registratie.”

Jawel. Zo is het voor Arjan die niet van “simplistische oplossingen” houdt. Om een lang verhaal kort te maken, voor Arjan is de PVV slechts:

“symptoombestrijding, een kansloze poging om een bekrompen en naïeve droom na te leven.”

Het wollige taalgebruik alom, soms grenzend aan het obscurantisme, verhindert mij desondanks niet om met een knagende vraag achter te blijven. Hoe kan iemand, of in naam van een opperwezen of in naam van de universele regels der logica, een bevolkingsgroep afwijzen omdat deze bevolkingsgroep voor Arjan weer andere bevolkingsgroepen afwijst?  Arjan geeft geen antwoord. Misschien wacht hij op antwoord. Hij wil vermoedelijk de duivel verjagen met Beëlzebub.

Het maakt me wat treurig. Want zijn “naïeve” en “onrealistisch” opponenten krijgen bij hem geen enkele kans. Ze mogen absoluut niet uitleggen wat hun overwegingen zijn geweest in het stemhokje. Voor hen is hij onverbiddelijk. Ze mogen niet meer knikkeren met hem. Niet meer samenwerken. Nooit meer een pilsje op een terrasje met hem drinken. Hij loopt hen voortaan met zijn neus omhoog straal voorbij. Het is genoeg! Basta! No passerone! Roept hij gedecideerd uit. Met een feilloze blik weet hij het kaf van het koren te scheiden.

Ik vrees intussen op sombere momenten wel eens dat een burgeroorlog in ons land tot de mogelijkheden behoort. Met Arjan Anoniem lijkt die vrees een stapje dichterbij te komen.
Bedankt Arjan. Je bent een pracht voorbeeld van een ware bruggenbouwer.

Gijs van Meeteren, 15 juni 2010

48 REACTIES

 1. @GB [30]:

  “Ik heb toch nog steeds mijn vraagtekens of een sterk geindividualiseerde samenleving die er mijns inziens toch ontstaat door het libertarisme een effectief antwoord heeft op het collectivisme van de Islam.”

  Het beste antwoord tegen collectivisme is een sterk geindividualiseerde samenleving.

  Vergeet niet dat het mohammedanisme groot heeft kunnen worden in Europa juist door collectivisme. Als Europa in de 19de eeuw de klassiek liberale kant op was gegaan en in de 21ste eeuw een lappendeken zou zijn geweest van minarchistische staten en anarchistische landen dan zouden er waarschijnlijk helemaal geen mohammedanen in Europa geweest zijn. Vergeet niet dat de mohammedanen hier zijn omdat Europese politici, met totale minachting voor de bevolking en totale minachting voor de westerse beschaving (wat er nog van over is), graag olie wilden hebben.

 2. @Peter de Jong [29]:

  Peter, je raaskalt. Serieus.

  Met jouw redenering zou ook een mafiabaas die niet vrij kan rondlopen omdat een concurrent hem wil laten vermoorden, beter weten wat “individuele vrijheid” is.

  Houd nou toch eens op met die onzin.
  Iemand die toevallig niet kan doen wat HEM goed uitkomt, terwijl hij datzelfde recht wel aan anderen wil onthouden, is niet iemand die weet van individuele vrijheid is.

  Moet ik onder de indruk zijn van een anekdote over “plankgas over de Duitse Autobahn”?

  Als Wilders weet wat individuele vrijheid is, moet hij het libertarisme omarmen, zien hoe immoreel preventief fouilleren is, ALLE belastingen af willen schaffen, en met zijn poten afblijven van mensen die een stickie willen kopen en roken.

  Je doet aan persoonsverheerlijking, en ziet de echte man niet meer achter het pantser.

  Het doet helemaal niet ter zake of je het met hem eens bent of niet. Als Marijnissen de mond gesnoerd zou worden terwijl hij zijn geliefde nationalisaties predikt zou je ook voor Marijnissen moeten opkomen. Maar Marijnissen wordt de mond niet gesnoerd, hij wordt geprezen. Voor hem hoef je niet op te komen. Integendeel, Jan behoor je te bestrijden, niet om zijn standpunten maar om zijn machtige positie waarmee hij je vrijheden kan wegnemen.

  Nog een opsomming van onzinredeneringen.
  Je spreekt nu over de toeval dat Marijnissen de mond niet wordt gesnoerd, en niet over het principe. Voorts had je het niet over “opkomen” maar over STEMMEN op zo iemand.

  Vervolgens ga je nog een stap verder door te stellen dat wat voor Wilders geldt, niet voor Marijnissen zou gelden ook omdat hij in zijn machtige positie mijn vrijheden kan wegnemen.
  PARDON?
  Marijnissen is nooit zo dicht bij de macht geweest als Wilders. Wilders maakt een grotere kans de grootste partij te leiden in Nederland dan Marijnissen.
  Maar waar jij op doelt is dat ik daar niet ongerust over hoeft te zijn omdat Marijnissen een agressor zou zijn en Wilders iemand die weet wat “individuele vrijheid” is, omdat hij ondanks zijn politiestaat-geilheid en zijn linkse economiebeleid niet met een auto over de Duitse snelweg kan scheuren.

  Laat me toch niet lachen, man.

  Ik ga niet stemmen op Fidel Castro als hem de mond wordt gesnoerd, en ik ga niet stemmen op Geert Wilders.

  Je zou er goed aan doen op te houden te denken dat je mensen in de maling kan nemen. Je komt niet op voor deze zogenaamde “vrijheidsliefhebber” omdat hij niet kan spreken. Je komt voor hem op omdat je een fan bent.

  Ik heb vier jaar geleden op deze man gestemd, Peter, dus ik ben de laatste die je in de maling kan nemen over deze man. Ik was een cheerleader voor team-Wilders net zoals jij dat nu schijnbaar bent.
  Deze man is een agressor, een bedrieger, en heeft geen flauw benul van individuele vrijheid.

  Moet hij kunnen spreken? Uiteraard.
  Moeten zijn bedreigers keihard aangepakt worden? Uiteraard.
  Heeft hij gelijk over het totalitarisme van de Islam? Uiteraard.
  Is hij beter dan Marijnissen? Uiteraard.

  Maar ga jezelf niet hopeloos belachelijk maken door te stellen dat hij weet wat individuele vrijheid is, en dat we als vrijheidsliefhebbenden op hem zouden moeten stemmen, terwijl je diezelfde theorie – TERECHT – niet zou toepassen op Maoisten.

  Ik ga niet opkomen voor de vrijheid van iemand, die zelfs vanachter zijn eigen pantser niet weet hoe hij de individuele vrijheid van anderen moet respecteren.

  Ik kan wel een betere tijdsbesteding bedenken, bijvoorbeeld scheuren over de Duitse snelweg.
  Iets dat Wilders toevallig NIET wil verbieden.

 3. @GB [30]:

  “Ik geef toe dat de overheid -zeker op termijn- geen antwoord heeft op die Islamisering en de afbouw van die overheid en respecteren van het eigendomsrecht de situatie alleen maar kan verbeteren.
  Een goede stap zou het recht zijn voor iedere burger om zijn eigendom te verdedigen door vrij wapenbezit mogelijk te maken.”

  Ongeschoolde arbeiderskrachten uit islamitische landen importeren terwijl er binnenlandse werkeloosheid is, een 19de eeuwer had zich op het voorhoofd getikt. Het mohammedanisme en de mohammedanistisering was zonder de overheid helemaal geen issue geweest. Als westerlingen zelfvertrouwen en een eigen identiteit zouden hebben, zou het geen issue zijn geweest. Als westerlingen allerlei cultuur-marxistisch gedachtengoed (feminisme, socialisme, ‘discriminatie is slecht’, ‘weg met ons’ etc.) naast zich neer zouden leggen, zou het geen issue zijn geweest.

  Afschaffing verzorgingsstaat, afschaffing van subsidie aan media, onderwijs en maatschappelijke organisaties, recht op secessie, vuurwapenbezit, massaremigratie/expulsie…probleem opgelost.

  Nu wordt continue de haat tegen alles wat westers is gevoed en de westerse identiteit, de westerse tradities, het christendom, de moraal, de vrijheden, de westerse cultuur, gaandeweg af gebroken. Die afbraak kan alleen gestopt worden als de herverdeling van de overheid stopt. Dat zie ik via de politiek niet gebeuren. Ik zie enkel wat in een maatschappelijke beweging die alle vormen van cultuur-marxisme uit daagt, belachelijk maakt en af breekt.

  Mensen die zich feminist, democraat, multi-culturalist of wereldburger noemen dienen met een karrevracht aan hoon overladen te worden en dieper te worden vernederd dan ooit degenen die een sterk gevoelde westerse identiteit hebben willen uitdragen vernederd zijn.

  Wie zegt “maar wij met de kruistochten” dient te verstaan te krijgen dat je verdedigen tegen agressie een natuurrecht is.

  Wie zegt “maar wij met de slavernij” dient te verstaan te krijgen dat het westen als eerste de slavernij heeft afgeschaft.

  Wie zegt “ik ben wereldburger” dient te verstaan te krijgen dat hij of zij GEEN identiteit heeft.

  Een soortgelijke morele chantage, verdachtmaking en beschimping als de cultuur-marxisten zelf hebben toegepast dienen we te betrachten om de cultuur-marxisten van hun destructieve state of mind af te brengen. En anders dan hen, zullen wij geen beroep doen op de agressiemonopolist noch zullen we grijpen naar agressief geweld.

  Om het nog maar eens heel duidelijk te stellen: het probleem is de door cultuur-marxisme bedrogen, en hierdoor gedegenereerde, westerling. Al het andere is slechts een symptoom van deze degeneratie.

  GB [40] reageerde op deze reactie.

 4. @GB [30]:

  Om te beginnen; we zitten niet in een libertarische samenleving dus ik bekijk het zoals de situatie NU is en hoe we die kunnen verbeteren.

  Da’s heel fraai. Definieer “verbeteren”. Jouw “verbetering” is misschien de mijne niet.
  Sterker nog, ik krijg de indruk dat dit wel zeker is.

  Die libertarische samenleving is er niet en het is nog maar de vraag of ie er ooit komt.

  Als ik niet zeker weet of ik onder de knoet van de eerste mafiafamilie uitkom, is dat geen reden een andere te omarmen.

  Dan kun je wel vinden dat alleen het libertarisme het morele recht van spreken heeft tegen die Islam maar dat helpt je niet verder.

  De ene agressor verketteren, en de andere omarmen, helpt je ook niet verder. Vooralsnog ben ik nooit afgetuigd door een moslim. Morgen kan ik op straat door een politieman zonder reden gefouilleerd worden (ik houd het en simpel en eentonig).
  Wie heeft dan mijn rechten meer geschonden?

  Nou zou je kunnen zeggen: als je de islam niet aan den lijve hebt ondervonden, denk dan eens aan een ander.
  Dan vertel ik jou: doe dat zelf dan eerst maar eens door te denken aan mensen die geen vlieg kwaad hebben gedaan, maar fysiek gecheckt worden, gedwongen een ID-kaart dragen, op internet geen privacy hebben, geen joint mogen roken en ga zo maar door.

  Ik ZIE de immoraliteit van de Islam. Ik kan die van Wilders aan den lijve ondervinden (en andersom). Ik heb dus geen reden een voorkeur te hebben. Die grens is veel te vertroebeld.

  Libertarisme kan er volgens mij alleen maar komen via de (klassiek) liberale weg. Het is een generaties durend proces dat zich ook in de denkwereld van de mensen zal moeten nestelen.

  Mooi zo!
  Wijs me dan eerst maar eens een klassiek liberale partij aan.
  Veel succes.

  Sterker nog: wijs me dan eerst maar eens een LIBERALE partij aan. Vergeet dat klassieke maar even.
  Nogmaals, veel succes!

  Wat is er tot die tijd mis met bv veroordeelde straatterroristen met een dubbel paspoort het land uit te knikkeren en het land voor tien jaar dicht te gooien voor immigraten uit moslimlanden?

  Niet ten koste van mijn EIGEN privacy, en mijn EIGEN vrijheden.

  En al helemaal niet bij een man die zo onbetrouwbaar is dat zelfs zijn volstrekt irrelevante breekpunt niet veilig bij hem is.
  In Nederland moet hij dat ‘uitzetten’ eerder laten varen dan dat preventief fouilleren en dat spioneren, om te kunnen meeregeren, want met dat laatste krijgt hij de VVD wel mee. Met dat eerste vrijwel niemand.

  Of het je bevalt of niet: er zijn verdragen, en er is een eerste kamer. Die nadelen die aan Wilders kleven zijn haalbaar, de voordelen vrijwel niet.
  Stemmen op Wilders heeft zelfs met JOUW achterliggende gedachte geen zin.

  Dat laatste is in feite ook weigering aan de deur zoals bij een discotheek?

  Een discotheek eigenaar moet het niet wagen mij te vertellen wat ik rook op mijn eigen gebied, en mij te bespioneren en fouilleren omdat ik op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats ben.

  In een discotheek waar ik zonder reden tegen de muur gezet zou kunnen worden wil ik helemaal niet zijn, zelfs al weigeren ze lastige mensen aan de deur.

  Ik zie niet in dat dit meteen leidt tot een nieuwe westerse politiestaat maar als maatregelen die de vrijheid van de burger in NL ten goede komt.

  Ofwel je weigert mijn specifieke punt te lezen en begrijpen, ofwel je vindt veiligheid belangrijker dan privacy en vrijheid van onschuldige mensen en ziet om die reden niet waarom er een probleem is met politiestaat-maatregelen.

  In het eerste geval raad ik je aan mijn argumenten beter te lezen.
  In het tweede geval hebben we niets meer te bespreken. Dan is de kloof tussen wat jij wil en wat ik wil te groot en begrijp ik meteen waarom je op de PVV hebt gestemd.

  Waakzaamheid dat het de kant van een nieuwe politiestaat op kan gaan is natuurlijk wel gewenst.

  Cameratoezicht. Preventief fouilleren. Telefoons afluisteren. Internetverkeer monitoren. Kopvoddentax. Identiteitsbewijs. Knieschijven schieten.

  HALLO?
  IS DAAR IEMAND?

  Ook Wilders is een politicus die net zoals nu met links corrumpeerd bij te veel macht. Daarvan ben ik ook overtuigd.

  Dan heb je blijkbaar niet goed zitten opletten.
  Hij heeft nog sneller een breekpunt – een BELOFTE – aan zijn kiezers gebroken NA de verkiezingen, dan hij zich had geschoren.

  Iemand die liegt, die volstrekt onbetrouwbaar is, is corrupt, GB. Verder wachten is niet nodig.

  Nu kan die balans echter alleen maar de goede kant op slaan.

  Daar zijn jij en ik het dan totaal, maar dan ook TOTAAL over oneens.

  Er is geen woord uit zijn mond die ik meer geloof, dan een woord uit de mond van Job Cohen. Sterker nog, van Job Cohen geloof ik dat hij wil doen wat hij zegt. Van Wilders niet.

  Je vergeet dat ik vier jaar geleden op Wilders heb gestemd.
  Toen hij *daadwerkelijk* leek in de buurt van het klassiek liberalisme te komen.

  The rest, as they say, is history.

  Ik heb het nog niet eens gehad over de vervolging van Wilders door de staat voor zijn zogenaamde discriminerende uitspraken over de Islam.

  En?
  Moet ik onder de indruk zijn van een agressor en discriminator, die vervolgd wordt door andere agressors en discriminators?

  Als Adolf Hitler een probleem heeft met Stalin, of andersom, moet ik dan ook partij kiezen, ook al hebben ze alletwee gelijk dat de ander de overheid onfrisse dingen laat doen?

  Hiervoor verdient ie alleen al steun vanuit de bevolking omdat het een gigantische ondermijning van de vrijheid van meingsuiting is.

  Iemand die mijn vrijheid en privacy niet respecteert steunen omdat hij toevallig iets wil kunnen zeggen waar ik het toevallig mee eens ben?

  Sorry, het is in dit geval makkelijk om hypocriet te zijn, maar desondanks ben ik het liever niet.

  Nog even terug naar de bestrijding van de Islam in de libertarische samenleving.
  Ik heb toch nog steeds mijn vraagtekens of een sterk geindividualiseerde samenleving die er mijns inziens toch ontstaat door het libertarisme een effectief antwoord heeft op het collectivisme van de Islam.

  Er zijn twee mogelijkheden, en allebei zijn ze afhankelijk van een soort diepgravende, complexe discussie waar hier geen ruimte voor is.
  Je zult veel en veel meer over het libertarisme tot je moeten nemen om over deze vraag conclusies te kunnen trekken. Dat kan ik hier niet eventjes in wat zinnetjes regelen.

  Maar na dat lange onderwijs in het libertarisme, ben je wel overtuigd dat het libertarisme het antwoord heeft op het fenomeen de Islam binnen de Westerse landen, of je bent niet overtuigd.

  Hoe dan ook heb ik noch fiducie in dat de huidige vorm een adequaat antwoord heeft, en al had dat het wel, dan zijn de kosten wat mij betreft niet minder hoog dan de baten. De specifieke reden dat ik een probleem heb met de islam, is de specifieke reden dat ik een probleem heb met de overheid.
  Ik KAN eenvoudigweg dus niet de ene steunen, om de andere te bestrijden.

  De overheid, en de Islam, zijn twee zijden van dezelfde munt.

  Je gaat er volgens mij te gemakkelijk vanuit dat men zich net zo massaal zal kunnen en willen organiseren als de Islam om voor hun eigendomsrechten op te komen

  Nogmaals, dit vereist van jouw kant dat je meer kennis hebt van hoe een libertarische samenleving zou functioneren.
  Het probleem is dat jij hoe de huidige samenleving onder een overheid functioneert, projecteert op een libertarische, alsof deze op exact dezelfde wijze zouden functioneren.

  Je moet begrijpen dat een overheid ALLES vergiftigd, en ALLES verandert. Hoe mensen nu hun dagelijks leven leiden, is voor een groot deel beinvloedt door de aanwezigheid van een agressiemonopolist.

  Ik kan zo niet eventjes uitleggen waarom praten over “organiseren” te gemakzuchtig is.

  Zo zou ik bijvoorbeeld ook een heel pleidooi moeten houden over geprivatiseerde politie- cq. beveiligingsorganisaties die absoluut niet gebonden zouden zijn aan allerlei politiek correcte regeltjes in hun acties tegen uitspattingen van bepaalde groeperingen.

  Ik denk echt dat die strijd in de grote steden dan snel beslecht is. Ook al door hulp van de moslimbroeders uit het buitenland.
  Je onderschat de kracht van de Islam denk ik.
  Of ik overschat het dat kan natuurlijk ook

  Het is geen kwestie van onderschatten of overschatten van de islam. Maar van niet zien hoe ZWAK de Westerling is, en wordt, gemaakt door de aanwezigheid van een agressiemonopolist die meer aan de kant staat van de islam dan van het Westen om zich te verdedigen.
  En dan heb ik het niet eens over de volstrekte ineffectiviteit van overheidsdiensten.

  Denk je alleen al eventjes in, dat in een libertarische samenleving, ELKE burger het recht heeft zich dusdanig te bewapenen als hem uitkomt.
  Alleen DAT gegeven al, verandert ALLES wat je nu ziet aan de huidige samenleving.

  Ik denk bv ook dat het snel afgelopen zou zijn met Israel als het nu een libertarische samenleving zou worden.
  Dit staat even los van het feit of die staat er ooit had moeten komen maar dan is de vraag nog; wat voor keuze heeft de burger daar gezien de situatie waarin men nu zit??

  Zie boven.
  Het is de aanwezigheid van overheden die Israël ervan weerhoudt een oorlog te winnen.
  HAMAS houdt zich niet aan regeltjes. Israël wel, bang als ze is voor de internationale reacties.

  Los van de vraag wat wel of niet terecht is, zonder overheid die zich drukker maakt om de PR en de regeltjes, zou het Israelische volk allang totaal korte metten met de Palestijnen hebben kunnen maken.
  Niet voor niets wordt ongelimiteerde zelfverdediging als iets “immoreels” gezien door overheden en daarom verboden.

  Ik geef toe dat de overheid -zeker op termijn- geen antwoord heeft op die Islamisering en de afbouw van die overheid en respecteren van het eigendomsrecht de situatie alleen maar kan verbeteren.
  Een goede stap zou het recht zijn voor iedere burger om zijn eigendom te verdedigen door vrij wapenbezit mogelijk te maken.

  Kijk.
  En dat gebeurt er dus in een libertarische samenleving.
  En niet onder een overheid.

  Maar zie jij dat op korte termijn gebeuren?

  Hoe zie jij op korte termijn Wilders deze problemen oplossen, met een parlement dat hem niet lust, met een eerste kamer dat wetsvoorstellen tegenhoudt, en met internationale verdragen van een EU waar we, leuk of niet, inzitten?

  Is het niet ironisch dat hetzelfde struikelblok voor een libertarische samenleving, precies hetzelfde struikelblok is voor een succesvolle Wilders? Namelijk de aanwezigheid van een parlement, van een EU, van allerlei verdragen en van de parlementaire democratie?

  Nogmaals, Wilders heeft schijnoplossingen. Zijn oplossingen zullen niet werken, maar zijn andere standpunten des te meer.

  GB [46] reageerde op deze reactie.

 5. @A [34]:

  Als je Hitler en Stalin met elkaar vergelijkt zal er 1 beter uit de bus komen dan de andere.

  Is de winnaar daarom “niet zo erg?”

  Wilders eindige in de MIN, terwijl er 20 punten in de plus te halen vielen.

  Wilders is dus wel degelijk erg.
  De anderen zijn alleen NOG erger.

 6. @A [34]:

  “In dat opzicht dus niet zo heel erg slecht voor allen die hier op de Vrijspreker zijn.”

  Op de toetssteen zouden partijen met evenveel pro-vrijheidstandpunten als anti-vrijheidstandpunten op 0 karaat uit komen. Evenveel anti-vrijheidstandpunten hebben als pro-vrijheidstandpunten komt neer op een zeer grote mate aan anti-vrijheid aangezien bij een compromis tussen een deugd en een ondeugd het resultaat altijd een ondeugd zal zijn. 1/24ste of 1/12ste aan onvrijheidsstandpunten zou de morele zuiverheid van een partij al verpest hebben. 1/6ste of 1/4de zou de morele zuiverheid verregaand verpest hebben. En dan de helft, 0 karaat. De PVV scoorde – 2 karaat op de libertarische toetssteen en heeft daarmee meer anti-vrijheidstandpunten dan pro-vrijheidstandpunten waarvan sommige schijnbare pro-vrijheidstandpunten ook nog eens inhoudloze lippendiensten ten aanzien van de vrijheid lijken te zijn omdat bijvoorbeeld met ‘vrijheid van onderwijs’ iets wordt bedoelt dat allerminst vrijheid van onderwijs genoemd kan worden wanneer men uit gaat van onvervreemdbare eigendomsrechten. Ik heb bij de toetssteen ook nog eens alle voorstellen, van alle politieke partijen, die vrijheid zeggen voor te staan voor zoete koek geslikt. En zelfs dan scoort elke aan de verkiezingen deelnemende partij in de min. Wie voor vrijheid wil opkomen dient zich derhalve verre te houden van patijpolitiek. Vrijheid zal gebaat zijn bij (anti-democratische)maatschappelijke bewegingen, niet bij partijen van politieke oplichters, demagogen, praatjesmakers en charlatans.

  A [39] reageerde op deze reactie.

 7. Overigens nog even dit over Wilders, deze principiele “held” die het bestrijden van de Islam zo belangrijk vindt.

  Een aantal jaar geleden, nadat Ayaan Hirsi Ali door Rita Verdonk was kaltgestelt, kwam ze eens terug naar Nederland.

  Wilders, de “held” waar ik op zou moeten stemmen alleen al omdat zijn mond gesnoerd is en omdat bestrijding van de Islam zo “belangrijk” is, was het met andere politici eens dat Hirsi Ali zelf maar lekker voor de kosten van haar beveiliging moest opdraaien.

  Deze vrouw, die met gevaar voor eigen leven dezelfde strijd voerde als Wilders, op gelijke wijze de mond gesnoerd wordt, mocht niet genieten van mogelijk de ENIGE legitieme functie die een overheid heeft, namelijk dat deze een bedreigd individu beschermd tegen agressie.

  Dat is de “held” genaamd Geert Wilders voor wie belasting verder geen diefstal is, en voor wie de Islam een bedreiging is van vrijheid, en die omdat hij bedreigd wordt blijkbaar weet wat “individuele vrijheid” is.

  Hoe meer ik over deze man nadenk, hoe groter mijn walging over zijn huichelarij, zijn bedrog en zijn gebrek aan inzicht over de enige mogelijk legitieme functie van de overheid.

  Ik wil GB en Peter daarom bedanken, want ik was de dolk in de rug van Hirsi Ali door deze “held” alweer vergeten.

 8. @Oscar [37]: In principe en als principe ben ik het met je eens, Oscar, dat je zegt dat wie voor vrijheid wil opkomen zich ver moet houden van partijpolitiek.

  Echter, op dit moment is dit “het systeem”. Dus: totdat er een serieuze grass roots beweging op gang is gekomen die libertarische standpunten over het voetlicht weet te krijgen naar Jan met de Pet, alles wat daar tussenzit en machthebbers zodat dit breed gedragen kan gaan worden, óf dat er een gewelddadige coupe gepleegd wordt door een plukje kolonels of zo…. tot die tijd is dit het kader waarin wij ons moeten bewegen.

  Ik ben campagne aan het voeren voor Vrijspreker en het libertarisch gedachtengoed, heb politieke partijen gemaild en o.a. Albert Spits gepromoot om een niet Keynesiaan geluid in Den Haag te krijgen.
  Het libertariaanse geluid is nog té zacht om gehoord te worden. Vrijsprekers van Nederland verenigt u!!!

  Veel meer kan ik niet doen, maar zijn er op de Vrijspreker mensen die nog andere ingangen hebben op andere cq hogere echalons?
  We moeten iedereen van alle kanten bestoken.

  Oscar [42] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [33]:

  *Als westerlingen zelfvertrouwen en een eigen identiteit zouden hebben, zou het geen issue zijn geweest.*

  En laat nou net Wilders de nadruk leggen op die eigen identiteit en cultuur en die superieur achten aan de achtergebleven islamistische cultuur. Je kunt de politiek als iets verderfelijks zien (dat zie ik ook zo) maar op dit punt verdient de PVV in ieder geval steun. Ook uit libertarische hoek.

  *Als westerlingen allerlei cultuur-marxistisch gedachtengoed (feminisme, socialisme, ‘discriminatie is slecht’, ‘weg met ons’ etc.) naast zich neer zouden leggen, zou het geen issue zijn geweest.*

  Ook al ben ik het helemaal eens met deze stelling; ook weer een als-vraag. As is verbrande turf. We zitten in de situatie waarin we zitten. Wilders stelt die “weg met ons” mentaliteit aan de kaak en wordt prompt door de elitekliek voor de rechter gedaagd wegens discriminatie. Ook hiervoor verdient ie steun.

  *Afschaffing verzorgingsstaat, afschaffing van subsidie aan media, onderwijs en maatschappelijke organisaties, recht op secessie, vuurwapenbezit, massaremigratie/expulsie…probleem opgelost.*

  Makkelijk opgeschreven maar (hoewel noodzakelijk) niet een-twee-drie uit te voeren. Hoe wil jij de verzorgingstaat waarvoor de huidige werknemers deccenia verplicht hebben moet bijdragen in één keer afschaffen? Niet reeël en ook niet moreel te rechtvaardigen.
  Massaremigratie is ook niet zonder dwang uit te voeren lijkt mij en ook niet wenselijk tov grote groepen nieuwe nederlanders die wel hun steentje bijdragen en zich aanpassen aan de nieuwe cultuur.

  Via de politiek is zoals ik al eerder heb vermeld niks te verwachten qua verandering. In alle bestuurlijke geledingen is het systeem te ver gecorrumpeerd.
  Het enige wat een verandering kan bewerkstelligen is een big bang. De huidige economische ineenstorting zou wel eens een algehele maatschappelijke ineenstorting kunnen bewerkstelligen waarbij de overheid haar macht en regie verliest.
  Geen scenario waarbij ik meteen sta te juichen maar op langere termijn de enige manier om echt een ommezwaai te bewerkstelligen.
  Het kan bij zo’n ommezwaai ook zomaar een verkeerde kant opgaan qua ideologie trouwens.

  De PVV is een probaat middel om de huidige corrupte systeem van “volks”vertegenwoordiging van de burger door opportunistische politieke machtsmannetjes bloot te leggen.

  *Om het nog maar eens heel duidelijk te stellen: het probleem is de door cultuur-marxisme bedrogen, en hierdoor gedegenereerde, westerling.*

  Die degeneratie is er volop en het ergste is dat de meeste mensen nog niet eens doorhebben dat ze volledig zijn gehersenspoeld door dit dwaze gelijkheidsdenken.
  Een kwestie van deccenia overheidspropaganda via de mediakanalen en scholen is hier debet aan. Het internet en in mindere mate Wilders nu via de massamedia brengen hier gelukkig enige verandering in aan.
  Dit ontgiften van het menselijke denken zal ook weer deccenia in beslag nemen.

  Tony [44] reageerde op deze reactie.
  Oscar [45] reageerde op deze reactie.

 10. @GB [30]:

  “Libertarisme kan er volgens mij alleen maar komen via de (klassiek) liberale weg. Het is een generaties durend proces dat zich ook in de denkwereld van de mensen zal moeten nestelen.”

  Dat is een kapitale fout. Het klassiek liberalisme is om zeep gebracht door de beperkte democratie die heeft geleid tot een rekbare democratie die uiteindelijk heeft geleid tot algemeen kiesrecht en de ten gronde richting van de westerse beschaving.

  Door democratisering is het mogelijkheid geworden om via de overheid bezit toe te eigenen. Door democratisering hebben klassiek liberalen hun liberale standpunten moeten afzwakken om niet het grootste deel van het electoraat te verliezen en politiek te worden weggevaagd.

  De klassiek liberalen hebben de fout gemaakt te pleiten voor een staat met een beperkte vorm van democratie, terwijl men ondubbelzinnig had dienen in te zetten op eigendomsrechten.

 11. @A [39]:

  “Echter, op dit moment is dit “het systeem”. Dus: [……]…. tot die tijd is dit het kader waarin wij ons moeten bewegen.”

  Ik pleit ervoor dat systeem links te laten liggen. Om dat systeem te bekritiseren, te beschimpen en belachelijk te maken. En tegelijkertijd het wenselijke alternatief, een samenleving waarin onvervreemdbare eigendomsrechten bestaan uit te dragen. Twijfels weg te nemen door overtuigend te betogen dat alle zaken die de overheid zich heeft toe-ge-eigend, zoals zorg, armoedebestrijding en bouwen aan infrastructuur, ook in een sociale orde zonder agressiemonopolisten doorgang kunnen vinden.

  Ik pleit ervoor om dat systeem van parasitaire herverdeling, die vervloekte kleptocratie, zeker niet te versterken en te legitimeren door in dat systeem te participeren.

  A [43] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [42]: Wij zijn het eens, Oscar, maar praktisch gezien is het links laten liggen van het systeem helemaal niet mogelijk. We zijn met handen en voeten gebonden aan het kleptocratische, totalitaire systeem.

  Mijn vraag is én blijft: HOE KRIJGEN WE HET LIBERTARISCH GEDACHTENGOED OVER HET VOETLICHT NAAR HET GROTE PUBLIEK??

  Zit er tussen de Vrijspreker-bezoekers een goede marketing-man/vrouw, een publiciteits-genie?

  Hoe creëren wij onze eigen TEA-party?

 13. @GB [40]:

  En laat nou net Wilders de nadruk leggen op die eigen identiteit en cultuur en die superieur achten aan de achtergebleven islamistische cultuur. Je kunt de politiek als iets verderfelijks zien (dat zie ik ook zo) maar op dit punt verdient de PVV in ieder geval steun. Ook uit libertarische hoek.

  Wilders is geen vrijwilligheidsartiest maar een oplegger.
  Een oplegger die opkomt voor “eigen cultuur en identiteit” is een nationalist in collectivistische zin, niet een vrijheidsliefhebber die het mooie aan eigen identiteit en cultuur ziet.

  Er is helemaal NIETS mis met andere culturen an sich, en niets goed aan eigen cultuur an sich.
  Het is slechts het vrijheids-gezinde of collectivistische binnen een cultuur dat dit bepaalt.

  Dat is waarom de Islam immoreel is, en dat is waarom Wilders in bepaalde opzichten ook geen haar beter is.

  Als Wilders gek is op eigen identiteit, en dit vervolgens uitdrukt in ingrijpende overheidsbemoeienissen, dan is dat een “eigen identiteit” waar de honden geen brood van lusten.

 14. @GB [40]:

  “En laat nou net Wilders de nadruk leggen op die eigen identiteit en cultuur en die superieur achten aan de achtergebleven islamistische cultuur.”

  Hij kan me wat! Sociaal-democraten verstrekken subsidie aan symfonie-orkesten en de opera terwijl zij en passant de cultuur, waarin symfonie-orkesten en opera zouden kunnen gedijen zonder subsidie, om zeep hebben geholpen. Als een socialist beweert cultuur belangrijk te vinden dan liegt hij.

  Wat meneer Wilders maar niet wil inzien is dat alle narigheden die voort zijn gekomen uit de massa-emigratie stoelen op andere oorzaken dan hij zou vermoeden.

  “Je kunt de politiek als iets verderfelijks zien (dat zie ik ook zo) maar op dit punt verdient de PVV in ieder geval steun.”

  Neen. Net zo min als een socialist steun zou verdienen wanneer men sociaal gedrag wil voorstaan. Bovendien is het nog maar de vraag of de huidige westerse cultuur en identiteit, die sterk gedegenereerd en decadent is, integraal superieur is aan de islamitische cultuur. In de islamitische cultuur beleeft men sterk de eigen identiteit en blaakt men van zelfvertrouwen. Daar kunnen westerlingen, los van de manier waarop die identiteit wordt beleefd en los van waar dat zelfvertrouwen op gebaseerd is (dat is een andere kwestie, waar ik nu niet op in ga) nog een puntje aan zuigen.

  We kunnen meer leren van moslims dan van Wilders. We dienen, als westerlingen, onze identiteit, onze cultuur, onze verloren beschaving waarvan wij vandaag enkel de overblijfselen nog zien te gaan herontdekken en wat mij betreft, binnen de ethische grenzen die horen bij natuurrecht, zo fundamentalistisch mogelijk.

  “Wilders stelt die “weg met ons” mentaliteit aan de kaak en wordt prompt door de elitekliek voor de rechter gedaagd wegens discriminatie. Ook hiervoor verdient ie steun.”

  Ja, maar dan wel door de vrijheid van meningsuiting te steunen. Iemand met andere politieke opvattingen van ik verdient niet mijn steun voor die andere politieke opvattingen omdat hij steun verdient voor zijn vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk dient dit onrecht, voor de rechter gedaagd worden vanwege een mening, te worden bestreden. Net zoals Gregorius Nekschot steun verdient. Maar dat wil nog niet zeggen dat ook de abjecte opvattingen die Wilders heeft gesteund dienen te worden.

  “Makkelijk opgeschreven maar (hoewel noodzakelijk) niet een-twee-drie uit te voeren. Hoe wil jij de verzorgingstaat waarvoor de huidige werknemers deccenia verplicht hebben moet bijdragen in één keer afschaffen? Niet reeël en ook niet moreel te rechtvaardigen.
  Massaremigratie is ook niet zonder dwang uit te voeren lijkt mij en ook niet wenselijk tov grote groepen nieuwe nederlanders die wel hun steentje bijdragen en zich aanpassen aan de nieuwe cultuur.”

  Geen nieuwe verplichte bijdragen meer. Reeds betaalde bijdragen zoveel mogelijk direct uitkeren.

  Doorgaan met de verzorgingsstaat is moreel niet te rechtvaardigen.

  Die ‘nieuwe Nederlanders’ die waarlijk een steentje bijdragen en zich aanpassen zouden vrij snel weer terug komen. In principe zijn er in een vrije sociale orde geen migratierestricties. Maar aangezien ook zij thans aanwezig zijn in de samenleving als gevolg van de agressieve interventie van de overheid met het maatschappelijke leven dienen ook zij te vertrekken. Later zouden zij eventueel weer verwelkomt kunnen worden. Door de moderne transportmiddelen zal en vanwege het feit dat men toch al sterk is aangepast en in staat is de eigen broek op te houden hoeft het helemaal geen probleem te zijn.

  “De huidige economische ineenstorting zou wel eens een algehele maatschappelijke ineenstorting kunnen bewerkstelligen waarbij de overheid haar macht en regie verliest.”

  Dat is een levensgevaarlijk scenario. Temeer omdat de vreedzame burgers geen wapens hebben om zich te kunnen verdedigen en dat er geen alternatieve orde is. Er dient een alternatieve orde te zijn opgebouwd wil de ineenstorting van de overheid niet leiden tot een situatie waarin een nieuwe, niet wenselijke, overheid in het ontstane machtsvacuüm stapt. Daarom zal er nu al veel aan maatschappelijke organisatie op basis van vrijwilligheid moeten worden gedaan. Opbouwwerk, zonder het afbreekwerk (het ten gronde richten van de overheid) uit het oog te verliezen.

  “Het kan bij zo’n ommezwaai ook zomaar een verkeerde kant opgaan qua ideologie trouwens.”

  Exact.

  “De PVV is een probaat middel om de huidige corrupte systeem van “volks”vertegenwoordiging van de burger door opportunistische politieke machtsmannetjes bloot te leggen.”

  Neen, de PVV is een symptoom. Een symptoom kan, wanneer zichtbaar, wel een functie hebben of een rol spelen, in de zin dat de geur van rottend hout aan kan geven dat het tijd wordt om de balken te vervangen, maar ik zie het echt niet als een midde tegen het huidige corrupte systeem omdat de PVV onderdeel is van het huidige corrupte systeem.

  “Die degeneratie is er volop en het ergste is dat de meeste mensen nog niet eens doorhebben dat ze volledig zijn gehersenspoeld door dit dwaze gelijkheidsdenken.
  Een kwestie van deccenia overheidspropaganda via de mediakanalen en scholen is hier debet aan. Het internet en in mindere mate Wilders nu via de massamedia brengen hier gelukkig enige verandering in aan.
  Dit ontgiften van het menselijke denken zal ook weer deccenia in beslag nemen.”

  Ja, maar zolang er een goed functionerende kleptocratie hebben zou de ontgifting slechts mondjesmaat kunnen plaatsvinden. In een democratie telt de demografie. En wie demografisch het overwicht heeft zal ook democratisch het overwicht hebben. Juist daarom dienen we de democratie de rug toe te keren en enkel en alleen te pleiten voor eigendomsrechten.

  GB [47] reageerde op deze reactie.

 15. @Tony [35]:

  Een heel verhaal dat ik kort zal beantwoorden omdat we er naar neigen om in circels te blijven draaien.

  Je bent denk ik een stuk principiëler en ik meer pragmatisch in de benadering van huidige problemen.
  Of ben ik meer een politicus 🙂 ?
  Jij ziet de Islam en de overheid als twee kanten van dezelfde medaille. Dat is ook zo. Maar daarmee ga je er van uit dat ik voor het ene kwaad kies om het andere kwaad te bestrijden dat is niet zo.
  We zitten in het huidige systeem en afdwingen cq afschaffing van allerlei wetten en regelingen zal toch vanuit die centrale macht geinitieerd moeten worden. Hoe verderfelijk je de huidige overheid ook vind, je kan proberen om van daaruit iets te veranderen.
  Vanuit de huidige politieke stand van zaken is verandering niet mogelijk maar we leven in interessante tijden.
  Ik zie een verregaande desintegratie van de economie en ook de huidige politiek en overheid. Ik geloof niet dat de min of meer vaste machtsverhoudingen in de westerse wereld van de laatste deccenia over pakweg 5 jaar nog bestaan.
  Hoe de situatie er na die tijd uit ziet weet ik niet. Het kan ten goede of ten slechte (nóg slechter!) veranderen
  Dat er na die “interessante tijden” vooral moet worden ingezet op sterk terugdringen van dat centrale overheid en de macht en zelfbeschikkingsrecht terug moet worden gelegd bij het individu lijkt mij duidelijk.
  Wedervraag; hoe denk je dat jij als individu je libertarische boodschap zodanig naar voren kan brengen dat er in de huidige samenleving écht dingen gaan veranderen ten goede? Ofwel heb je een reeël alternatief ??

  Ik zie me trouwens als een klassiek liberaal met een kleine overheid die scherp afgebakende en bij wet vastgelegde bevoegdsheden heeft.
  De afschaffing van overheidsmonopolies op geweld en op monetair gebied zou inderdaad een fantastische stap zijn in de terugdringing van de rol van die overheid.

  Ik zie wel degelijk de gradaties tussen slecht en verderfelijk, tussen de ene of de andere maffiafamilie, tussen Wilders en Cohen.
  Niet tussen Stalin en Hitler maar dat vind ik uit zijn verband gerukt in dit betoog. Bij jouw is het zwart of wit. Je goed recht maar brengt het je in de praktijk verder?
  Ik zie een verschil tussen het Iran en het huidige NL.
  Als ik Iran als zwart beoordeel kan ik het huidige NL als grijs en dat vind ik een duidelijk verschil.

  Zie ik klassiek liberale partijen? Nee zeer zeker niet. Zie ik liberale partijen? Nee ook niet maar whats the point?
  Ik heb al in het begin gemeld dat er in de huidige politiek eigenlijk niks te kiezen valt. Wilders zit nog het dichtst/minst ver van mijn standpunten af en omdat ik hem ook nog zie als stoorzender voor de huidige politieke vriendjeskliek vond ik hem mijn stem waard.
  Maar nogmaals in het huidige systeem valt er niks wezenlijks te kiezen. Zelfs al zou de PVV 76 zetels halen dan slaat ie nog geen deuk in een pakje boter als ie de eerste maand überhaupt al fysiek overleefd.
  Dus van mij mag ie die 76 zetels halen om die verregaand corrupte bende in Den Haag nog eens goed bloot te leggen voor de gemiddelde burger.
  De ontwikkelingen rond Fortuyn hebben bij mij tenminste de ogen écht geopend over ons politieke en democratische bestel.
  Voor die tijd was ik sceptisch nu ronduit wantrouwend naar die politiek toe.
  Fortuyn toen en Wilders nu hebben wel degelijk een functie is mijn mening. Al is het maar als eye-opener.
  Maar daarin verschillen we duidelijk van mening.

  Tony [48] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [45]:

  Ik haal er een paar punten uit vanwege tijdgebrek;

  *Bovendien is het nog maar de vraag of de huidige westerse cultuur en identiteit, die sterk gedegenereerd en decadent is, integraal superieur is aan de islamitische cultuur.*

  Helemaal waar en de toekomst zal het leren of de westerse cultuur nog bestaansrecht heeft. Gaan we door op de huidige weg dan verdienen we niet beter. Een gedegenereerde decadente cultuur heeft terecht geen bestaansrecht.

  *We kunnen meer leren van moslims dan van Wilders.*

  In feite IS er weinig verschil tussen Wilders en de fundamentalistische moslims. Je betoog na deze zin geeft min of meer ook de beweegredenen die Wilders geeft voor terugdringing van de Islam aan.
  Weleens van vuur met vuur bestrijden gehoord 😉 ?

  *Dat is een levensgevaarlijk scenario.*

  Wat is er mis met een anarchistische situatie na die grote klap?
  Zijn er andere opties? Dat de gemiddelde NL-er alle weerbaarheid heeft verloren is zijn eigen schuld dus die harde les zal voor de verre toekomst een nuttige les zijn.
  Je alternatief zie ik niet echt van de grond af komen. Ja misschien in de VS met de Tea party beweging maar ook die movement lijkt weer gekaapt en ingekapseld te worden door de politiek.
  Voor de VS zie ik die toekomst een stuk minder somber in door de van oudsher kleinere overheid en grotere zelfredzaamheid in combinatie met vrij wapenbezit natuurlijk!
  Hier is de burger vaak een hulpeloze sitting duck die wacht tot ie gered word door de overheid.

  *Ja, maar zolang er een goed functionerende kleptocratie hebben*

  Zo goed functioneert die huidige kleptocratie naar mijn mening niet meer….

  *Juist daarom dienen we de democratie de rug toe te keren en enkel en alleen te pleiten voor eigendomsrechten.*

  In NL kunnen we niet van een democratie spreken. Althans ik vind het geen democratie.
  Toch zie ik als ik naar het Zwitserse model kijk wel mogelijkheden. Via referenda zijn daar bijna louter verstandige beslissingen genomen.
  Ik geloof in tegenstelling tot jouw wel in het gezonde verstand van de gemiddelde burger. Die gemiddelde burger kiest uit eigenbelang en dat is vaak ook het belang van het individu.
  Net zoals die volksvertegenwoordiger bij ons ook kiest voor zijn eigen belang maar dan is zijn eigen belang is niet ONS belang.
  Met zit in Zwitserland niet in de EUSSR, heeft een bankgeheim, wijst meer minnaretten in het straatbeeld af, heeft stricte immigratieregels en particulier wapenbezit is daar geen probleem.
  Wel ben ik met je eens dat de demografie uiteindelijk tegen ons gaat werken maar tegen de tijd dat die bevolkingsopbouw zo ver is scheefgegroeid hebben we allang een burgeroorlog en dan maakt niemand zich nog druk om zgn democratische waarden.

 17. @GB [46]:

  GP, ik heb uitgelegd waarom op Wilders stemmen geen *verbetering* inhoudt en om welke redenen niet.
  Als jij dat anders ziet hebben we een wezenlijk verschil van inzicht, en kan ik – hoe hard het ook moge klinken – alleen maar hopen dat je de slechte kanten van Wilders aan den lijve moge ondervinden.
  Misschien dat je het alleen op die manier leert.

  Sorry, maar iemand die op Wilders stemt beïnvloed ook MIJN leven door legitimatie te geven aan AL zijn standpunten, en daar heb ik geen tolerantie (meer) voor.

  Precies om die reden vind ik het uitstekend als VVD stemmers die de PVDA uit het kabinet wilde houden, nu een kabinet krijgen met PVDA, GroenLinks en D66.
  Hoe harder de les die men leert, hoe beter.

  Wedervraag; hoe denk je dat jij als individu je libertarische boodschap zodanig naar voren kan brengen dat er in de huidige samenleving écht dingen gaan veranderen ten goede? Ofwel heb je een reeël alternatief ??

  Het enige reële alternatief is volledige onthouding van legitimatie aan het systeem.
  Elke stem is een vrijbrief om het huidige corrupte systeem intact te houden.
  Niet voor niets zie je bezorgde blikken bij politici als de opkomst laag is of het vertrouwen in de politiek tanende.
  Als ze stellen dat het beter is op iemand als Wilders te stemmen, dan helemaal niet, omdat stemmen hoe dan ook belangrijk is, zou je genoeg moeten weten.

  Het systeem is een circus; brood en spelen; een industrie. Niemand wil zonder die industrie want daar haalt men de broodwinning uit. Een stem op Wilders is een stem op hun voortdurende broodwinning.

  Ik werk dus zelf aan het volledig verketteren van het hele systeem en van alle partijen, aan het blootleggen van de hypocrisie van bijvoorbeeld PVV-stemmers die steen en been hebben lopen klagen over de onbetrouwbaarheid van andere partijen, maar die nu opeens stellen dat het opgeven van een verkiezingsbelofte “noodzakelijk” is om te regeren, alsof dezelfde mentaliteit bij andere partijen iets heel anders was en is.

  Ik hoop dus op een zo schadelijk mogelijk kabinet omdat mensen anders niet leren. Ik hoop op de hardste vorm van verkiezingsbedrog omdat zo het vertrouwen in het systeem wordt ondergraven.
  En ik zal het waar ik kan blootleggen en duidelijk maken dat men krijgt wat men kon verwachten.
  Het cynisme zal het vertrouwen verder vergiftigen.

  De tijd van vriendelijk converseren is voorbij wat mij betreft. Wil je Wilders, dan verdien je wat je erbij krijgt maar wat je niet aanstaat als het JOU overkomt.

  Niet tussen Stalin en Hitler maar dat vind ik uit zijn verband gerukt in dit betoog. Bij jouw is het zwart of wit.

  Neen, GB.
  A. pretendeerde dat Geert Wilders “niet zo erg” is door te refereren dat anderen erger waren.
  Ik gebruikte Hitler en Stalin niet om vergelijkingen te trekken met Wilders of Cohen, maar om de logische fout in zijn argument duidelijk te maken.
  Of iets of iemand erg is moet je niet afmeten relatief aan de rest, maar relatief aan je eigen principes en standaard.
  En volgens de standaard van de vrijheid is Wilders wel degelijk erg. In Oscar’s toetssteen had hij 20 pluspunten kunnen scoren maar eindigde hij in de min. Als dat al “niet zo erg” is voor iemand die vrijheid predikt, kun je net zo goed op de PVDA stemmen, want Wilders zit dichter tegen de PVDA aan, dan tegen het vrijheidsideaal.

  Dat was mijn punt.

  Zie ik klassiek liberale partijen? Nee zeer zeker niet. Zie ik liberale partijen? Nee ook niet maar whats the point?

  Ach ja. What’s the point?
  Waarom dan uberhaupt nog ergers over klagen en stem gewoon SP. Ook een oppositiepartij.

  Ik heb al in het begin gemeld dat er in de huidige politiek eigenlijk niks te kiezen valt.

  En toch kies je.
  Lekker logisch.

  Wilders zit nog het dichtst/minst ver van mijn standpunten af en omdat ik hem ook nog zie als stoorzender voor de huidige politieke vriendjeskliek vond ik hem mijn stem waard.

  Zie mijn voorbeeld over Hitler en Stalin.
  Als je moest kiezen en als een van die twee het minst ver bij de vandaan staat, rechtvaardigt het dan ook een stem op Hitler/Stalin?

  Kun je wel zeggen dat Wilders niet zo erg is maar het gaat om de ratio van je argument.

  En bovendien, je stelde al dat er eigenlijk “niks te kiezen valt”.
  Waarom heb je dan een stoorzender nodig?

  En hoezo stoorzender?
  Wilders laat zijn “stoorzender” omver vallen voor de kans mee te regeren? Voor wie was hij dan een “stoorzender”?
  In ieder geval niet voor MAINSTREAM charlatan-partijen als de VVD en CDA.

  Zelfs al zou de PVV 76 zetels halen dan slaat ie nog geen deuk in een pakje boter als ie de eerste maand überhaupt al fysiek overleefd.

  Nou dan.
  Zie je meteen waarom stemmen nutteloos is en niets oplost.

  Fortuyn toen en Wilders nu hebben wel degelijk een functie is mijn mening. Al is het maar als eye-opener.

  Eye-opener voor WAT of WIE?
  Mensen die op Wilders stemmen, hebben duidelijk geen eye opener meer nodig over de rest, anders zouden ze niet op Wilders stemmen.
  Mensen die op Wilders stemmen doen dat bovendien niet voor een “Eye opener” maar omdat ze vinden dat wat hij wil een goede zaak is. Dat weet ik omdat ik reageerpanelen van verscheidene fora afstruin.

  Het is dus geen “eye opener” maar simpel veranderen van bedrieger. Iets waar we dus geen sodemieter mee opschieten omdat deze ezels bezig zijn zich gewoon voor de tweede keer aan dezelfde steen te stoten.

  Verder hebben types als ik ook al geen eye-opener voor de rest nodig, want ik heb mijn eye-opener voor WILDERS al achter de rug.

  Ik stemde vier jaar geleden voor de “liberaal” Wilders, en wat ik ervoor terugkreeg was de sociaal-democraat Wilders.

  P.S. Alstublieft geen Wilders vergelijken met Fortuyn.
  Wilders mag nog niet in zijn schaduw staan.
  Zelfs al was Fortuyn ook geen libertarier.

Comments are closed.