De enige rechtspersoon is de mens.

Mensen zijn ultieme rechtspersonen. Alleen de individuele mens draagt een ingebouwde balans in zich van vrijheden en aansprakelijkheden. Een mens kan voelen, denken en handelen en aangesproken worden door zichzelf en door anderen.

Instituten zouden geen rechtspersonen mogen zijn

Instituten en organisaties hebben geen gevoel, geen geweten, geen ziel. Instituten zijn fictieve rechtspersonen. Het gevaar van fictieve rechtspersonen is dat mensen zich daar achter kunnen verschuilen en in naam van de fictieve rechtspersoon hun niet-goddelijke gang gaan.

Kijk eens naar de ramp in de Golf van Mexico. Wie is daar aansprakelijk? De fictieve rechtspersoon BP. Deze is fictief, dus deze voelt niets en bestaat feitelijk niet. Daarom kan deze fictieve reus enorme schade aanrichten.

“Zet je eenmanszaak om in een BV, dan ben je niet persoonlijk aansprakelijk!” Pardon? Waarom zou ik niet persoonlijk aansprakelijk willen zijn voor alles wat ik doe? Als ik er een puinhoop van maak, zal ik deze zelf moeten opruimen.

Fictieve rechtspersonen creëren ruimte voor onverantwoordelijk handelen

Dat geldt voor alle organisaties, bedrijven, verenigingen en uiteraard ook voor politieke instituten. Kijk hoe aansprakelijkheden thans worden verlegd naar vage instituten op onbereikbare plaatsen. Onze wetgeving wordt bepaald door de EU. Wie in hemelsnaam is de EU? Kan ik de EU recht in de ogen kijken en zeggen wat ik vind? Nee, want de EU bestaat feitelijk niet.

Wat wel bestaat is een instituut waarmee talloze mensen van alles mee kunnen uitrichten wat grote invloed heeft op mijn leven.

Fictieve rechtspersonen vormen een aanslag op de wereld van bewust en verantwoordelijk handelen.

Zo kun je:
vergiftigd worden door de industrie;
beroofd worden door de belastingdienst;
aangeklaagd worden door het OM;
en veroordeeld en opgesloten worden door justitie.

En niemand is persoonlijk aansprakelijk!

Aangezien deze zogenaamde rechtspersonen fictief zijn, is hun autoriteit ook fictief. We moeten toch wel aardig stoned zijn om autoriteit te aanvaarden van niet bestaande personen!

We zijn vergeten wat het betekent om in een samenleving te leven waar mensen van vlees en bloed aansprakelijk zijn.

Als Jan Kees de Jager zich niet meer kan verschuilen achter zijn organisatie, haalt hij geen cent op.

Als de politieman alleen nog maar op persoonlijke titel boetes mag uitdelen en de burger ook wapens mag dragen, worden er alleen nog boetes uitgedeeld binnen zijn/haar gezin.

Als Wouter Bos uit eigen zak geld moest uitlenen aan de banken, hadden de banken geen cent gezien, was Balkende helemaal alleen met een waterpistool naar Irak gegaan.

De enige rechtspersoon met autoriteit is de mens zelf.

Sen Huwa

44 REACTIES

 1. Heel goed gezien en geformuleerd Sen Huwa.
  Het is heel belangrijk als heel veel mensen dit gaan inzien.

  Door de situatie in onze dwangmaatschappij, trap je echter gemakkelijk in die valkuil.

  Vele jaren geleden had ik een eigen bedrijf dat uitstekend liep. Zo goed dat mijn accountants steeds meer kwamen aandringen dat ik het zou moesen omvormen naar een BV. Immers dat zou me vele duizenden guldens belastinggeld schelen!!

  Waarom zou je daar dan geen gebruik van maken?
  Terwijl je (toen) toch alles kon blijven doen wat je zelf wilde. Dus:….

  Uiteraard is datgene wat zich in de publieke (overheids) sector afspeelt een paar ordes erger.

 2. Sen, interessant stuk, maar hoe zit het dan met contractsvrijheid?

  Stel jij hebt een stuk zee met een oliebron en ik ga daar voor jou boren en spreek vooraf af dat, in geval van een lek, ik slechts gedeeltelijk voor de schade opdraai en jij gaat daarmee akkoord. In feite dus een BV situatie vanwege de beperkte aansprakelijkheid. Ben jij in het geheel tegen dit soort constructies?

  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 3. Ik ben voorstander van het dragen van verantwoordelijkheid.

  Dat betekent dat ik alleen wil samenwerken met mensen die dat ook doen.

  Als jij op mijn olieveld wil werken met beperkte verantwoordelijkheid, zal ik niet met jou in zee gaan.

  Als ik dat wel doe, neem ik de verantwoordelijkheid van jouw falen over.

  .M [12] reageerde op deze reactie.

 4. Hoog zweefteef gehalte, de goedkope prietpraat vanaf een wolkje hier.
  Geen enkel oog voor de realiteit dat mensen in staat zijn onderlinge afspraken te maken. Wat een enorm geluk dat Huwa niet de maat aller dingen is.

 5. Dat je niet alleen individuele mensen tot de rechtspersonen rekent maar ook verenigingen van individuen, zoals bedrijven e.d., is puur praktisch.

  Zo’n olieramp is vaak een keten van gebeurtenissen. De slachtoffers zitten helemaal aan het eind. Als nu net als bij een kettingbotsing steeds de direct betrokken partijen de schade op elkaar verhalen ben je voorlopig nog niet klaar.

  Die BP olieramp is ontstaan doordat er tijdens het cementeren van de nieuwe productieput een blow-out was waarbij olie en gas op het boorplatform vrijkwamen. Dat komt wel vaker voor, maar in dit geval werd de gaswolk ontstoken door een vonkje en toen is het hele platform afgefikt. Daarna is het gezonken en heeft het de olieleiding waarmee het met de put was verbonden kapot getrokken, waardoor er olie uit de put begon te lekken.

  Wie is hier nu de schuldige? In de eerste plaats werden er tijdens het cementeren druktesten gedaan. Die zagen er goed uit, maar er waren wel kleine onregelmatigheden. Een ervaren druktester zou die als een voorbode van een blow-out hebben kunnen zien. Ze werden echter genegeerd. Zijn die druktesters nu aansprakelijk?

  In de tweede plaats zit er op iedere productieput een afsluiter, de BOP (Blow-Out Preventer). Dat is een duur ding van $15 miljoen dat vol zit met sensoren en regelapparatuur en speciaal bedoeld is om igv een blow-out de put automatisch en onmiddellijk af te sluiten. Die BOP heeft echter niet gewerkt. Was dat vanwege een random storing, of vanwege slecht onderhoud of vanwege een fundamentele ontwerpfout? Alle drie blijken ze hier te spelen! Moet je nu ook nog de ontwerpers en de onderhoudsmonteurs verantwoordelijk gaan stellen? En moeten die op hun beurt de miljardenclaim weer verhalen op hun leidinggevenden?

  Veel eenvoudiger is om ipv al die individuen gewoon de rechtspersoon BP verantwoordelijk te stellen, zoals in de praktijk ook vrijwel altijd gebeurt. BP zoekt het dan intern verder uit, maar daar heb je als slachtoffer (gelukkig) niets mee te maken.

  Sen Huwa [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Zacharias [2]: Ik denk dat het meer is als bij maatschappen. In de advocatuur is het vaker zo dat ‘partners’ samen werken, maar wel nog aansprakelijk zijn. Echter enkel tot hun aandeel in het bedrijf en voro zover niet anders bepaald (je kunt preferente en niet preferente aandelen hebben).

  Op die manier kun je BV’s maken en grotere bedrijven, maar is ten alle tijden een persoon of doorgaans groep van personen aansprakelijk te stellen.

  Anders dan bij de fictieve rechtspersonen waar enkel de lege huls het bedrijf verantwoordelijk is, en je enkel in bijzondere gevallen de mensen die werkelijk schuldig zijn aansprakelijk kunt stellen.

  Jouw voorbeeld is echter een ander voorbeeld. Dat is meer dat ik jou inhuur, en contractueel vastleg dat – tenzij door grove nalatigheid of bewust handelen uiteraard – ik alle verantwoordelijkheid neem voor ongevallen.

  Kern echter is dat er altijd iemand als persoon verantwoordelijkheid heeft. Anders dan nu,w aar soms geen enkel persoon aansprakelijk is, terwijl het natuurlijk uiteindelijk toch altijd mensen zijn die iets (fout) doen.

  Sen Huwa [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Armin [6]:
  “Kern echter is dat er altijd iemand als persoon verantwoordelijkheid heeft. Anders dan nu, waar soms geen enkel persoon aansprakelijk is, terwijl het natuurlijk uiteindelijk toch altijd mensen zijn die iets (fout) doen.”

  Daar ben ik het mee eens.

 8. @Sen Huwa [7]:

  In de praktijk is het een voelende entiteit, want de individuen waaruit de organsatie bestaat geven zichzelf voortdurend rekenschap van wat zij doen of laten.

  Of een risico onverantwoord is of niet zal iedere ontwerper of onderhoudsmonteur van zo’n BOP weten en daar naar handelen. Het maakt immers weinig uit of je als individu voor een paar miljard wordt aangeslagen (kan je toch niet betalen), een tijdje de cel ingaat (gratis kost en inwoning), of alleen je baan kwijtraakt (tijdje in een kartonnen doos gaan wonen). Daarbij, mensen maken fouten.

  Voor de slachtoffers is zo’n bedrijf als rechtspersoon ideaal. Het maakt de schadeclaim veel eenvoudiger en bespaart je tientallen rechtszaken en een hoop geld.

  Sen Huwa [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [9]:
  Daar ben ik het niet mee eens.

  BP is een instituut. Een instituut op papier met een logo.

  De mensen die bij het instituut werken, werken daar om geld te verdienen. Hun gevoel is geen vervanging voor het ontbrekende gevoel van de fictieve entiteit BP.

  Hoe meer mensen er werken, hoe gevaarlijker het wordt. Met een groot instituut kunnen grote fouten worden gemaakt. En dat is precies wat er gebeurt. Overal.

  Mensen kunnen altijd fouten maken. Maar de grootste fout is te denken dat een instituut zelfcorrigerend is.

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Sen Huwa [7]:

  Een voelende entiteit? Wat is dat? Denk je niet dat BP zijn uiterste best gaat doen om de echte verantwoordelijken te zoeken? Op hen kunnen claims immers misschien worden afgewenteld?
  Bedrijven hebben geen belang bij verliezen, en gaan dus op zoek naar de verantwoordelijken als er ongevallen gebeuren.
  Het sprookje van hierboven gaat helemaal voorbij aan deze realiteiten.
  Rechtspersonen zijn afspraken. Waarom zouden mensen geen afspraken kunnen maken; mensen onderscheiden zich aldus van de dieren.
  Wat een vreemd voorstel om menselijke afspraken als nulliteit te beschouwen. Het komt allemaal voort uit een axioma: elke overheid is crimineel. Uit dat axioma vloeien dan redeneringen als hierboven voort. Alles wat met een overheid of met wetgeving te maken heeft, wordt vervolgens eveneens afgekeurd. Dat gaat leiden tot volstrekt onwerkelijke voorstellen.
  Het axioma mag echter niet worden betwijfeld. Dat er vervolgens heel veel onzin uit voortvloeit, dat mag de idealist niet deren.
  Waar zagen we dit eerder? Bij de communisten b.v.
  Alle ‘redeneringen’ van Oscar b.v. vloeien ook ‘logisch’ voort uit zijn axioma. Het axioma zelf wordt niet betwijfeld. Het omgekeerde gaat zelfs gelden: de conclusies vanuit zijn axioma gaan vervolgens gelden als ‘bewijs’ voor zijn axioma.
  Ze lopen dom rond in cirkeltjes, dit soort theoretici.

 11. @Sen Huwa [3]: “Ik ben voorstander van het dragen van verantwoordelijkheid.

  Dat betekent dat ik alleen wil samenwerken met mensen die dat ook doen.”

  Ik begrijp je punt maar het is natuurlijk praktisch onhaalbaar. Er zijn weinig particulieren die zelf een auto bouwen, dus heb jij de jouwe vermoedelijk toch van een AG of een SA gekocht.
  Zelfde met olie. Ook je vliegvakantie werd vermoedelijk niet verzorgd door Jan of Piet doch door KLM of zo, dus ik vrees dat ook jij in je dagelijkse leven eigenlijk voortdurend zaken doet met rechtspersonen. Het begint al met je internetprovider en je computerproducent. En zonder die was je artikel hier nooit gepost, dus ontkennen heeft niet veel zin 😉

  Sen Huwa [13] reageerde op deze reactie.

 12. @.M [12]:
  Er zijn veel rechtspersonen waar ik mee te maken heb. Sommige vrijwillig, sommige onvrijwillig.

  Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. Zeker Aken niet.

  Dit doet niets af van mijn wens om hier bewust over na te denken.

  De ramp in de Golf deed mij beseffen dat alleen onbezielde entiteiten in staat zijn zulke chaos te creëren. De vraag is dan: willen wij leven in een maatschappij met zulke levensgevaarlijke entiteiten?

  Wie is belangrijker? De mens of de fictieve entiteit?
  beekl [15] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Sen Huwa [10]:

  De kapitein van de Exxon Valdez supertanker stond dronken op de brug toen zijn schip verging. Denk je nu werkelijk, dat hij die borrel niet had genomen als hij had geweten dat hem een miljardenclaim boven het hoofd zou hangen?

  Het had voor hem helemaal niets uitgemaakt. Zoveel geld heeft hij niet en het ergste wat hem kan overkomen is het verlies van zijn baan.

  Dat is precies wat er is gebeurd toen Exxon op die olieramp werd aangesproken. Plus dat de schade werd vergoed, iets dat bij het verantwoordelijk stellen van de kapitein nooit zou zijn gebeurd. Dat geld heeft die man helemaal niet. Je oplossing is daarom een ramp voor de slachtoffers!

 14. @Sen Huwa [13]:

  Chaos cre-eren????
  Welja. Elk ongeluk dat zeker niet werd gewenst, zou het cre-eren van chaos zijn????
  Daal neer op aarde a.u.b.

 15. @Sen Huwa [13]: “De ramp in de Golf deed mij beseffen dat alleen onbezielde entiteiten in staat zijn zulke chaos te creëren.”

  Dit is echt volslagen kolder. Je kan als individu in je eigen huis heel onverantwoord bezig zijn met gas en vuur en zo ook je buren naar het hiernamaals helpen. En wat dacht je van een vermoeide vrachtwagenchauffeur die van de weg af een chemische fabriek binnenrijdt en zo een soort Bopal veroorzaakt?

  Een ongeluk zit in een klein hoekje, of je nu meevoelend bent of niet. 😉

  Sen Huwa [17] reageerde op deze reactie.

 16. @Sen Huwa [17]:

  Sen je stelling is gefalsificeerd in post #16. Dat heeft met begrijpen niets te maken. Als je de gegeven argumenten, t.w. ook meevoelende individuen kunnen chaos en enorme rampen veroorzaken, weerlegt staat de discussie weer open.

  ===
  When I die I want to go quietly like my father in his sleep, not yelling and screaming like the passengers in his car.

  Sen Huwa [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [18]:
  Dat zal ik niet willen weerleggen want dat is mijns inziens correct.

  Maar daar gaat het hier niet om.

  Het gaat hier om grote organisaties waar mensen zich achter verschuilen. Grote organisaties hebben geen geweten en geen zelfcorrigerend vermogen.

  De vraag is of wij in de gaten hebben dat ongelooflijk veel macht is komen te liggen bij dit soort labiele entiteiten.

  De tweede vraag is of wij in een samenleving willen leven met dit soort levensgevaarlijke instituten en hun macht accepteren.

 18. ‘Jullie begrijpen het niet’.
  Hoe vaak heb ik dat soort uitspraken niet gelezen van zelfbenoemde zwevende goeroes in de sixties en seventies. En altijd waren die uitspraken bedoeld om hun eigen status te verhogen en de ‘onverlichte’ staat van de niet-volgeling te benadrukken.
  Ik herken het jargon te goed.
  En heb tevens ondervonden dat dergelijke zweverds zelden concreet werden. Ze verpoosden het liefst in algemene vaagheden teneinde zichzelf een zweem van iets ‘hogers’ te geven.
  Huwa, jouw type ben ik te vaak tegengekomen. Je uitspraken zijn vooral ijle lucht. IJdelheid der ijdelheden, lucht en leegte, meer is het niet.

 19. Voor de afschaffing van gebouwen (want dat zijn het feiten) als (rechts-)handelend personen ben ik ook. Doordat de personen, die voor een organisatie werken hoofdelijk aansprakelijk zijn, zullen ze emotie voelen, en veel voorzichtiger zijn. Met de huidige rechtspersonen kan de ene collega makkelijk een lastig dossier afschuiven op een ander, zodat hij verlost van de emoties. Ook kunnen ze jarenlang procederen zonder moe te worden.

  “Instituten en organisaties hebben geen gevoel, geen geweten, geen ziel.”

  Daar kun je nog aan toevoegen: worden niet moe en gaan niet dood. Wanneer je als ‘rechtspersoon’ een vergoeding moet uitbetalen, wacht je simpelweg tot 90% dood is, doet een leuk verhaaltje op TV en je bent goedkoop weggekomen en ook nog gerehabiliteerd.

  “Onze wetgeving wordt bepaald door de EU. Wie in hemelsnaam is de EU?”

  Of neem pensioenfondsen. Die zijn niemands eigendom.

  De grootste brokken zijn overigens gemaakt onder rechtspersoonlijkheid “Das Deutsche Reich”; door alle verantwoordelijkheid af te schuiven op het rijk, hebben mensen de vreselijkste misdaden begaan. Ze deden alleen maar, wat de baas ze opdroeg.

  “Op die manier kun je BV’s maken en grotere bedrijven, maar is ten alle tijden een persoon of doorgaans groep van personen aansprakelijk te stellen.”

  Bij ernstig wanbestuur is dat inderdaad zo, maar dat komt nauwelijks voor, dat dat middel ingezet wordt. Het dagelijks tergen van mensen wordt er niet mee afgevangen.

  “Het komt allemaal voort uit een axioma: elke overheid is crimineel.”

  De mafia, die uiteindelijk zijn ‘gezag’ blijvend weet te vestigen, gaat door als overheid.

  “De ramp in de Golf deed mij beseffen dat alleen onbezielde entiteiten in staat zijn zulke chaos te creëren.”

  Als mensen zo handelen, noem je ze doorgaans psychopaten.

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 20. @Vilseledd [21]:

  Goed u te treffen. Het onderstaande is offtopic, en behoort tot deze draad http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/06/ah-verbod-op-discriminatie/comment-page-3/#comments …maar ik had een uitgebreide reactie gegeven op uw reactie en daarop wil ik graag een reactie. Voor voorbaat dank.

  “Je wil een abject regime toch niet vergelijken met een keurige parlementaire democratie?”

  Ik vind een systeem waarbij (gelegenheids)meerderheden de eigendomsrechten van minderheden schenden niet keurig. Ik vind democratie een in en in slecht en verdorven systeem. De overeenkomsten tussen de Neurenberger Wetten in nationaal-socialistisch Duitsland en de anti-discriminatiewetten in het Nederland van anno 2010 is dat het in beide gevallen gaat om wetten waarbij de vrijheid van associatie aan banden wordt gelegd.

  “En niet willen aannemen en geen uitkering, dat kan niet.”

  Dat kan wel degelijk. Eigendomsrechten zijn namelijk onvervreemdbaar. Men dient zelf te mogen bepalen met wie met een overeenkomst aan gaat én mijn dient zelf te mogen bepalen of men mee wenst te doen aan een systeem van verzekering tegen werkeloosheid (uitkering).

  “Als je mensen laat verrekken, dan passen zijzelf geweld op je toe.”

  Hoezo mensen laten verrekken? Ik pleit enkel voor het recht om over je eigen lichaam en je eigen goederen te mogen beschikken. Ik pleit er niet voor om mensen te laten verrekken. Mensen laten verrekken getuigt niet bepaald van naastenliefde.

  “De overheid houdt zich aan regels, maar een gettobewoner steekt je je ogen uit en berooft je.”

  De overheid houdt zich niet eens aan haar eigen regels. Discriminatie is verboden, maar de overheid zelf discrimineert er lustig op los.
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/10/tweede-kamer-pleit-weer-voor-discriminerende-wetgeving/
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/02/het-geval-ter-horst/
  Zomaar twee artikelen die ik dit jaar en vorig jaar heb geschreven over discriminerende bewindslieden. Bewindslieden die de burgers geen vrijheid van associatie gunnen.

  “Associatie is zich met iemand verwant voelen (zich associëren met) en een vorm van denken door links te leggen tussen diverse thema’s. Ik hoef me niet met iemand verwant te voelen om hem aan te nemen; dat kan prima op neutrale basis.”

  Dat is associatie in de psychologische betekenis. Uiteraard bedoel ik associatie in de betekenis van je associeren met iemand. Als ik bij de bakker een broodje koop dan associeer ik me met hem, als ik met een vrouw naar bed ga dan associeer ik me met haar en als een werkgever met een sollicitant een arbeidscontract overeen komt dan associeert hij zich met hem.

  “Natuurlijk is die argumentatie er. Het tast iemand aan in zijn welvaart en leidt tot uitkeringsafhankelijkheid. En als je geen uitkeringen wil, dan leidt het tot misdaad.”

  Die welvaart is iets dat die persoon niet heeft en niet rechtmatig heeft verworven. Die welvaart is abstract iets in de toekomst, is geen goed en maakt geen onderdeel uit van iemands lichaam. En inderdaad, ik wil geen systeem van uitkeringen die gefinancierd wordt met geld dat mensen onder dwang hebben afgestaan. En wat betreft misdaad: af worden gewezen door een werkgever is nog geen reden om een misdaad te plegen. Net zo min als het een reden is om een vrouw te verkrachten wanneer te kennen heeft gegeven niet met je naar bed te willen. Een afgewezen sollicitant kan elders proberen een overeenkomst te sluiten met een werkgever, een werkgever die zulk een overeenkomst wél wenselijk vindt, en anders wel voor zichzelf beginnen.

  Kortom, de argumentatie is er NIET.

  “Bovendien hoeft niet dankbaar en onderdanig te zijn voor zijn uitkering; als hij aan de voorwaarden voldoet, dan heeft hij of zij er recht op en hoeft hij niet aan andere burgers verantwoording af te leggen.”

  Dat is een positief en dat is abject en onethisch. Positieve rechten zijn rechten voor de een ten koste van de rechten van de ander. Er mag er geen sprake zijn van het recht je het vermogen van iemand anders je toe te eigenen. Dat is geen recht, maar onrecht.

  “Als je geen werk hebt, moet je toch wonen, eten en je kleden. Je kunt geen beroep op je familie doen om de huur te betalen; een enkele keer meeëten moet geen probleem zijn.”

  Gelukkig bestaat er liefdadigheid. En in een vrije markt komen liefdadigheidsorganisaties op een legitieme manier aan hun geld, terwijl onder een etatistisch systeem er geen sprake is liefdadigheid maar van herverdeling die op een niet-legitieme wijze, via dwang die de agressiemonopolist uitoefend op mensen, tot stand komt.

  “Waar je de wijsheid vandaan haalt, weet ik niet, maar op gedegen wetskennis is ze niet gebaseerd. Het is dan ook klinkklare nonsens.”

  De reactie van hoc Voluerunt getuigt juist van wetskennis. Maar dan wel lex naturalis en niet die huichelachtige, kleptomane ‘positieve’ schertswetten waar de agressiemonopolisten zich van bedienen.

  “Ook dat is volslagen arbitrair en bovendien verwijt de pot de ketel, dat hij zwart ziet.”

  Het opvoeren van de Neurenberger Wetten als voorbeeld van hoe de overheid inbreekt in de zelfbeschikkingsrechten van de burgers komt uit mijn koker. Ik had gehoopt dat u hierdoor makkelijker tot inzicht zou komen en dat u uw opvattingen bij zou stellen.

  “Als jij gaat werken, dan leer je het onderscheid tussen “de baas zijn tijd” en “je vrije tijd”.”

  Ja, maar als het goed is ga je de verbintenis met een baas vrijwillig aan en gaat de baas een vrijwillige verbintenis aan met u. Maar u is geen voorstander van vrijwillige verbintenissen. Waarmee u de facto pleit voor slavernij.

  “De overheid is zelf aan vele regels gebonden.”

  De overheid volgt zelf de regels die zij aan de burgers oplegt niet op. De overheid veranderd voortdurend de regels.

  “Dan moet je het wel heel bont maken.”

  Onzin. Heel veel mensen die geen enkele vorm van geweld initieren naar anderen krijgen te maken met geweld. Een paar onschuldige cartoons op je eigen website kan er in Nederland al toe leiden dat je 10 politiemensen aan je deur hebt.

  @Vilseledd [61]:

  Hoezo zouden we door de mand vallen? We stellen enkel dat mensen het volste recht hebben om hun eigen beleid te bepalen met betrekking tot hun lijf, hun goederen en de betrekkingen die zij wensen aan te gaan. Gedwongen huwelijken zijn een vorm van agressie. Je niet mogen verbinden met de partner van keuze is een vorm van agressie. Gedwongen worden om een sollicitant aan te nemen is een vorm van agressie.

 21. Waar ik de grootste hekel aan heb bij deze georganiseerde rechtspersonen.

  Bij fouten word er een ondergeschikte geslachtofferd.
  Bij Grove fouten stapt de leider op met gouden handdruk, waarna hij ergens anders een super baan krijgt.
  Soms wordt er ook wel eens sorry gezegd.

  Echte schuld zoals ontbinding wordt zelden of nooit beleden

  piet pelle [24] reageerde op deze reactie.

 22. @Johan Alphons [23]:

  En een natuurlijk rechtspersoon stap gewoon uit het leven als het te fout gaat, en weg is je aansprakelijke “voelende entiteit” (LOL woord)

  Wat is nou eigenlijk de bedoeling van dit artikel? Een schreeuw om terug te gaan naar enkel natuurlijke rechtspersonen? Je bent toch volledig in de war als je dit als serieus bedoeld of begrijp ik je verkeerd?

 23. Overigens is het toch wel veelzeggend dat mindere goden als Huwa, Oscar en Tony nu de belangrijkste gezichten hier zijn geworden.
  In den beginne reageerden hier grotere geesten, als Cincinnatus en Mooren b.v.
  Dat waren interessante tijden.
  Daar is helaas niet veel meer van over.
  Zou dat tekenend voor dit libertarisme zijn?

 24. Mooi artikel hoor, en o zo waar.
  Je zal juist zien bij meer persoonlijke verantwoordelijkheden dat:
  Meer verantwoordelijkheid: Kleinere bedrijven
  Kleinere bedrijven: meer werkgelegenheid.
  Kleinere bedrijven: meer bedrijven: meer concurentie.
  Meer concurentie: betere kwaliteit goederen / diensten.
  Betere kwaliteit goederen of diensten:
  onontkoombaar maatschappelijke sociale bedrijfsvoering.
  Daar heb je geen instituten, subsidies of overheidsinmenging bij nodig!

  piet pelle [27] reageerde op deze reactie.

 25. @Rasliberaal [26]:
  Met enkel persoonlijke verantwoording kom je niet verder dan het bouwen van een plaggenhut en het vervaardigen van een knots voor de jacht, en daarna mag je moeder de vrouw gaan bevruchten om je oudedagsvoorziening veilig te stellen.
  Fictieve rechtspersonen zijn noodzakelijk voor het opbouwen van een maatschappij als de onze die gebaseerd is op afspraken.
  Mijn eigen onderneming kan ik nooit goed opzetten zonder dat ik een BV opstart waarbij het bedrijf dus een zelfstandig rechtspersoon is. Dit omdat ik simpelweg te dure producten verkoop om de persoonlijke verantwoording aan te kunnen gaan. Sterker nog, er is geen bank die mij benodigd kapitaal op persoonlijke titel zal verstrekken. Gelukkig wel aan mijn BV met een goed ondernemersplan.

 26. Ik ben het hier niet volledig mee eens.

  Een vertegenwoordiger van een BV/NV kan wel degelijke persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade of faillisement bij ‘onbehoorlijke taakvervulling’. Voor de definitie hiervan verwijs ik u allen naar de juripudentie.

  Wettelijk gezien KAN het dus.

 27. Bij mijn weten, maar wie ben ik tussen al die “geleerden” hier, is een organisatie PER DEFINITIE een rechtspersoon. Een mens is een natuurlijk persoon. Allemaal gebazel want dit is zo gedefinieerd door de wet, dus door de overheid, dus gebazel.

  Maar goed, toch om de begripsvorming even recht te zetten.

  Dat ik het allemaal overheidsgebazel vind, ligt in het feit dat ieder mens geboren wordt onder de Admiraliteitswet (u komt namelijk uit het geboortekanaal {= water} van uw moeder ter wereld). Maar helaas moeten u ouders u binnen drie werkdagen na uw geboorte aangeven bij de overheid. Op dat moment valt u uw verdere leven onder de Napoleontische wet. En bent u een natuurlijk persoon (= een wettelijke term/status). En bent u de rest van uw leven het haasje, ofwel “de løl”, want de overheid gaat u plukken en beperkingen opleggen. En vluchten kan niet, want je moet eerst eenzelfde dwangstatus afsluiten bij een andere overheid, voordat je de Nederlandse dwangstatus kunt afschudden.

  Maar goed, daar zult u ongetwijfeld anders over denken.

 28. “Goed u te treffen. Het onderstaande is offtopic, en behoort tot deze draad http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/06/ah-verbod-op-discriminatie/comment-page-3/#comments …maar ik had een uitgebreide reactie gegeven op uw reactie en daarop wil ik graag een reactie. Voor voorbaat dank.”

  Het zou gaan resulteren in een uitleg, waarom de bananen krom zijn, dus daarom ben ik gestopt. Jij bent arbitrair met je libertarische standpunten en ik ben arbitrair met mijn standpunten, dat overheidsingrijpen in het geval van discriminatie nodig is.

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.