“Goud is geld, en niets anders.” Dat waren de woorden van de Amerikaanse bankier J.P. Morgan, bijna honderd jaar geleden onder ede uitgesproken voor een Amerikaanse parlementaire commissie.

Vandaag daarentegen wordt goud zelden op een dergelijke wijze omschreven. Het wordt een commodity genoemd of het wordt soms gekarakteriseerd door haar gebruik in juwelen, maar weinig mensen zien het als geld. 

Is goud, dat als geld fungeerde duizenden jaren nog voordat Morgan sprak, fundamenteel veranderd gedurende de laatste 100 jaar? 

Goud is niet veranderd. Alleen de perceptie van de mensen is veranderd omdat gouden munten niet meer als geld worden gebruikt, zoals eeuwenlang gebruikelijk was. Desalniettemin kunnen we nog steeds een troy ons of gram gebruiken om de prijs van goederen en diensten in uit te drukken, hetgeen de belangrijkste functie van geld is. Dus goud is nog steeds geld.

Neem bijvoorbeeld de prijs van ruwe olie. Deze kan uitgedrukt worden in dollars, willekeurige andere nationale valuta, maar ook in goud. De onderstaande grafiek laat het alom bekende gegeven zien dat de dollarprijs voor ruwe olie al decennialang aan het stijgen is. In december 1945 kostte een vat nog $1,17, recentelijk heeft een vat meer dan $100 gekost. Deze opwaartse trend wordt duidelijk gemaakt door de rode pijl in onderstaande grafiek.

Grafiek nr. 1 

Daarentegen laat grafiek 2 een heel ander plaatje zien van de prijs van ruwe olie. Ook hier zijn fluctuaties te zien, die het gevolg zijn van reguliere veranderingen in aanbod en vraag, maar de pijl illustreert duidelijk een vlakke trend in de prijs.

Grafiek nr. 2

 

Grafiek 2 laat zien dat de prijs van ruwe olie van vandaag niet uit de pas loopt met het verleden, wanneer het is gemeten in “goldgrams”, de naam van Goldmoney’s online valuta uitgedrukt in gouden grammen. Gemeten in goud kost ruwe olie vandaag evenveel als in de jaren ’50. 

De twee grafieken zijn verbazingwekkend verschillend. Waarom is de prijs van dezelfde commodity twee zulke andere richtingen opgegaan? Het is duidelijk dat het antwoord ligt in het soort geld waarmee de prijs van ruwe olie wordt gemeten. Nationale valuta verliezen koopkracht als gevolg van monetaire inflatie. Goud, daarentegen, behoudt haar koopkracht.

Recentelijk kostte een vat olie $80 in de Verenigde Staten, £52 in Groot-Brittannië, €60 in Europa en 2,3gg (goldgrams) wereldwijd. De prijzen weergeven in verschillende valuta is simpel een vorm van economische calculatie, zoals economen het graag noemen. Ieder goed of iedere dienst kan worden uitgedrukt in termen van iets anders gebruikt als geld, maar goud is anders om twee redenen.

Goud wordt over de hele wereld gebruikt. Het is werkelijk globaal geld, een rol die zij in het verleden niet voor niets speelde. Goud heeft altijd een prominente plaats gehad in het hart van de wereldwijde handel. Met andere woorden, goud is een ideale standaard om prijzen mee te meten omdat een troy ons goud een onveranderlijke rekeneenheid door de tijd is.

Terwijl nationale valuta continu worden afgewaardeerd door overheidsbeleid en mismanagement van centrale banken, behoudt goud haar waarde, ofwel, blijft de koopkracht van goud relatief onveranderd. Dit komt omdat de bovengrondse hoeveelheid goud (het aanbod van goud als geld) groeit met ongeveer dezelfde snelheid als de wereldbevolking en de creatie van nieuwe welvaart (de vraag naar goud als geld).

De stabiele verhouding in aanbod van en vraag naar goud maken het de ideale vorm van geld, hetgeen verklaart waarom nationale valuta hierop waren gebaseerd en zelfs inwisselbaar waren voor een vaste hoeveelheid goud. Meer nationale valuta konden alleen worden gecreëerd wanneer er voldoende goudreserves waren, wat een gunstige regel was dat leidde tot essentiële, externe discipline op de uitgaven van de overheid en het ‘bijdrukken’ van geld door haar centrale bank.

Maar deze regel werd verlaten toen de dollar en andere nationale valuta hun formele link met goud verloren in 1971. Als consequentie hiervan wordt de koopkracht van de Amerikaanse dollar en andere nationale valuta geërodeerd. Dit is al decennialang aan de gang en zonder twijfel zal de koopkracht in de toekomst verder afbrokkelen.

Door de jaren heen heb ik inflatie op verschillende manieren omschreven, maar mijn ‘meetlat methode’ is de beste manier om te omschrijven wat er met de dollar gebeurt en om duidelijk te maken wat de essentie is van inflatie. Het gaat als volgt.

Als we ieder jaar een centimeter halen van een meetlat van 100cm, kunnen we het dan nog steeds een meetlat van 100cm noemen? Dus waarom noemen we onze valuta nog steeds een dollar terwijl er ieder jaar 5% of meer van haar koopkracht wordt weggenomen?

Het punt is dat geld een meeteenheid betreft, net als de meter, centimeter of gram. In feite is dat hetgeen een pond, mark, lire, dinar of frank werkelijk betekent. Het zijn allemaal woorden, in hun verschillende talen, die een gewicht inhouden. En tot 1971, toen de relatie met de goudstandaard werd verbroken, gaven ze allemaal een vaste hoeveelheid goud weer.

Alhoewel de vaste link met goud is beëindigd, verschaft een troy ons of een gram goud ons nog steeds een goede meetlat om prijzen van goederen en diensten in uit te drukken. Want uiteindelijk is goud gewoon geld.

James Turk

(in het Nederlands vertaald door Zacharias)

********************************************************************************

James Turk is oprichter en zit in de raad van commissarissen van GoldMoney.com – The Best way to buy gold and silver <http://goldmoney.com/>. Hij is mede-auteur van The Collapse of the Dollar <www.dollarcollapse.com> en uitgever van de Free Gold Money Report <http://www.fgmr.com>.

37 REACTIES

 1. @Hoc Voluerunt [29]: Denk niet dat dit helemaal waar is, want volgens mij MAG een werkgever je niet uitbetalen in iets anders.

  Goed punt.

  Ik heb het even nagezocht. De werkgever mag je wel degelijk uitbetalen in andere zaken dan geld. En indien het geld is moet het inderdaad het wettelijke betaalmiddel zijn, tenzij de werknemer daar van af ziet.

  Betreft de schapen 🙂 zal de belastingdienst een waarde toekennen aan die zaken, en je daarop aanslaan. Die heffing moet je dan wel weer voldoen in euros.

  Ook blijken er uitzonderingen te zijn. Een winkelier mag munten boven 50 stuks weigeren, net zoals bepaalde vormen (zoals 1 cent stukken of 500 euro biljetten) *mits* die dat maar duidelijk aangeeft.

  Betreft de uitbetaling in non-geld, echter is de wet vaag over wat wel mag, Het mag voor persoonlijk gebruik zijn. Ik vermoed dat persoonlijk gebruik slaat op niet voor doorhandel, en niet zozeer op specifieke goederen. Auto van de zaak is immers ook expliciet een uitbetaling in non-geld. En huisvesting etc zijn ook loon.

  Maar ook betaling in effecten mag. Daar was een paar jaar geleden nog om te doen, omdat de vraag was of de fiscus die moest waarderen op de nominale waarde of uitoefeninsgwaarde. dat is relevant als je als manager een optie krijgt van 2X euro terwijl de koers momenteel maar X is.

  Dus het antwoord is, ja er zijn meer regels dan ik dacht, maar het mag dus wel:

  http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/privaatrecht/burgerlijk-wetboek-7/23-loon-werknemer-voor-werk-arbeidsovereenkomst.htm

  Hoc Voluerunt [32] reageerde op deze reactie.

 2. @Armin [31]:
  allergrootste probleem blijft nog dat de belasting in euro’s moet worden voldaan. Dus zou het onmogelijk gemaakt zijn loon uit te betalenin warde behalve euro’s.
  Ook mag contractueel gezien volgens de Coa niet in iets anders betaald worden dan euro’s, tuurlijk auto en huis vallen onder de secundaire arbeids voorwaarde.

  Maar heb hier sterk mijn twijfels over of je ook allene in middelen mag betalen omdat je dan gene indicatie kan geven wat de procentuele warde ervan naar de overheid moet.

 3. @Hoc Voluerunt [13]:

  Hoi, Het Duits/Zwitsers bedrijf KB Gold is onder de naam KB Goldvision een campagne gestart om goud te verkopen in kleine baartjes. Het idee is juist om de baartjes zo klein te maken dat ze min of meer een alternatief zijn voor de nu gebruikte coupures in euro’s etc. Ze zijn -voor zover ik weet- de enige die 0,5 gram produceren en ze gaan ook nog produceren in 0,25 en 0,01 gram. Dat goud wordt ‘verpakt’in kaartjes die tegelijkertijd dienen als certificaat. (steekproefsgewijs gecontroleerd door Price Waterhouse Cooper).
  Kijk eens op http://www.goudkaartjes.blogspot.com bv daar kun je een kaartje van 0,5 gram zien
  (Ik vraag me overigens wel af of de goudvoorraad voldoende is om het betalingsverkeer volledig te dekken-ik denk van niet. maar als aanvullende ‘munt’zie ik wel mogelijkheden

  Oscar [35] reageerde op deze reactie.

 4. Wettig betaalmiddel
  In het betalingsverkeer is fiat-geld wettig betaalmiddel. Dat betekent dat als je een schuld hebt bij iemand en je biedt an die te batalen in fiat-geld de schuldeiser dit moet accepteren. Doet hij dat niet dan vervalt de schuld. In principe mag je ook iets anders ter betaling aanbieden, maar dat mag wel geweigerd worden. In die zin zijn mensen m.i.vrij om te onderhandelen over de ruil die ze sluiten. Dus als je fysiotherapeut 1 gram goud wil accepteren voor een behandeling kun je met goud betalen. doet die dat niet, dan moet je alsnog met euro’s over de brug. Uiteraard moet de therapeut wel goud in euro omreken ivm met de inkomstenbelasting etc. Kijk ook eens op http://www.goudkaartjes.blogspot.com daar staat ergens een link waar je kunt zien wie (vnl in Duitsland) (van plan is) goud als betaalmiddel te acceptern.

 5. @Erica [33]:

  “Ze zijn -voor zover ik weet- de enige die 0,5 gram produceren en ze gaan ook nog produceren in 0,25 en 0,01 gram.”

  Munten van een één gram, een kwart gram en 1 grein (1/480ste troy ons oftewel 0,06479 gram):
  http://www.goldfortomorrow.com/COHENMINTGOLD.html

  Munten van 0,5 gram:
  http://www.numiscollect.eu/index.php?task=product&p_id=16134&prev_id=457&c_id=697

  http://www.numiscollect.eu/index.php?task=product&p_id=16117&prev_id=457&c_id=697

  http://www.numiscollect.eu/index.php?task=product&p_id=15695&prev_id=457&c_id=697

  http://www.numiscollect.eu/index.php?task=product&p_id=15693&prev_id=457&c_id=697

  Munten van 0,01 gram bestaan echter tot dusver niet. Ik ben benieuwd.

  Erica Gold [37] reageerde op deze reactie.

 6. Ik denk dat een individualistische anarchistisch-kapitalistische maatschappij zonder staat en waarin goud het geld vertegenwoordigt niet lang op die basis kan blijven functioneren.

  Er zal al gauw een machtsconcentratie komen waarbij een kleine groep machtige personen (oligarchen) alle macht naar zich toetrekken doordat zij over meer goud beschikken dan de rest.

  Een private (centrale) bank of een George Soros zal dan de feitelijke macht van een staat overnemen en een prive-leger opbouwen om zijn belangen te behartigen. Dit zal leiden tot een machtsstrijd onder de oligarchen net zo lang tot een klein aantal van hen alle macht naar zich toegetrokken heeft.

  Er is niets om dat te voorkomen omdat de individueën met minder kapitaal en dus minder macht verdeeld zullen zijn aangezien alleen het eigen belang telt en velen zullen uit eigenbelang in dienst treden van de oligarchen of criminele activiteiten ontwikkelen.

  Uiteindelijk houd je een feodale samenleving over. Totdat deze weer in een andere samenlevingsvorm verandert. Ideale samenlevingen bestaan niet en mensen zullen altijd elkaar de loef proberen af te steken en er zullen altijd mensen zijn die om de macht strijden.

  Onder Mathematically Perfected Economy los je echter een belangrijk dilemma op omdat immers kapitaal voor iedereen toegangkelijk is mits hij/zij kredietwaardig is en het onderpand deugt. Hiermee worden de kapitaal oligarchen buitenspel gezet en kunnen ze niet de onderliggende maatschappij hun wil opleggen door alleen maar te beschikken over goud/kapitaal en daarmee onverdiende en onrechtmatige (woeker) winsten maken, immers is dit kapitaal vrij beschikbaar mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

  Met deze preventieve aanpak bereik je een belangrijke verschuiving waarin iedereen gelijke kansen heeft met een veel breder maatschappelijk draagvlak.

  Oplossingen graag heren, en geen symptoom bestrijding.

Comments are closed.