Op elk gebied is de overheid de vijand van privacy liefhebbers. Privacy liefhebbers hebben namelijk het eigen lichaam, het eigen bezit en de eigen integriteit lief. Privacy op zijn breedst geformuleerd is dan ook niets anders dan het recht om alleen gelaten te worden1. Oftewel vrij zijn van onvrijwillige aantasting van uw eigendom en uw lichaam. Dit recht wordt helaas aangetast door het bestaan van een monopolistische overheid.

Deze overheid verplicht u namelijk om door haar lastig gevallen te worden in de vorm van regelgeving en belastingen.

Toch ga ik niet vrijwillige samenwerking of de vrije keuze tussen verschillende “overheden” bespreken in dit artikel. Daarover is al genoeg beschikbaar (Tip: dit boek). Het gaat hier om het feit dat een organisatie als Bits of Freedom, beschermer van digitale burgerrechten, oproept tot meer overheidsinterventie ter bescherming van de burger2. Zij vinden namelijk dat de zogenaamde netwerkneutraliteit door de overheid gegarandeerd zou moeten worden. Netwerkneutraliteit houdt in “dat providers internetverkeer niet mogen discrimineren naar bron, inhoud of bestemming3. Onlangs heeft de PiratenPartij hetzelfde standpunt ingenomen4.

Op de eerste plaats wil ik kwijt dat Bits of Freedom puik werk aflevert en ontzettend veel bijdraagt aan de bewustwording van mensen! Dit artikel is dan ook zeker niet bedoeld als negatieve kritiek, maar meer als een duwtje in de goede richting. En dan nog is het maar een klein duwtje, aangezien de privacyverdediger zelf al op alle andere punten duidelijk maakt wie de grootste inbreukmaker is op privacy: de overheid.

Zo is te lezen op bijvoorbeeld haar stemadvies website digitalevrijheidswijzer.nl dat:

 • de overheid niet moet toestaan dat iemand van het internet afgesloten wordt op de basis van haar auteursrecht wetgeving
 • de overheid geen wettelijke mogelijkheden zou moeten geven om de auteursrechtenlobby internetverkeer te laten controleren
 • de overheid in haar diensten waar mogelijk toch ‘privacy-by-design’ moet toepassen
 • de overheid IT-projecten als het EPD, de OV-chipkaart en kilometerheffing maar beter opnieuw kan inrichten
 • de overheid iedereen verdachte maakt door het gebruik van surveillancemaatregelen als telecomgegevens, vingerafdrukken, bodyscanners, bewaarplicht, etc.
 • de overheid het risico op bureaucratische fouten aangaande uw identiteit hoger heeft gemaakt
 • de overheid veruit het meeste voorkomt in het zwartboek van datalekken5


Help me, overheid!

Waarschijnlijk heeft u het al door: Het standpunt dat de overheid netwerkneutraliteit moet garanderen, is de zwarte eend in de bijt. Maar waarom is dit standpunt zo? Dit heeft te maken met het feit dat de overheid geen normale onderneming is waarbij u kunt kiezen om alleen gelaten te worden. Als gevolg is dit dan ook vergelijkbaar met het aan de wolf vragen om de huizen van de drie biggetjes niet om te blazen en ze geen kwaad te doen, maar als de biggetjes op straat lopen moet de wolf ineens zorgen dat elke weg even makkelijk begaanbaar is voor hen.

Communicatievrijheid volgt uit het recht om alleen gelaten te worden. Voeg daarbij de vuistregel dat alles wat de overheid kan, ook doet. Als resultaat krijgt u het recept dat de overheid het toe zal staan ook op communicatievrijheid inbreuk te maken. En waarempel het gebeurt! Zoals bijvoorbeeld het feit dat The Pirate Bay onlangs haar websiteverkeer niet meer door Nederland mocht leiden6. Of het feit dat televisieaanbieders zich niet mogen laten leiden door de vraag van klanten, maar juist moeten voldoen aan de wensen van de overheid7. Voor de “oude rotten” tussen de libertariërs: Pamela Hemelrijk had dit ook voorspeld in 2004 door te stellen dat internet de achilleshiel van de overheid is8. En iedereen bekend met bijvoorbeeld het boek 1984 van George Orwell zal deze aanname ook aannemelijk vinden. Sla Niccolò Machiavelli er maar op na. Of bedenk met welk doel de vrijheid van meningsuiting in grondwetten is opgenomen. Dat is namelijk gewoonweg gedaan om het volk te beschermen, aangezien het volk zo toch nog een beetje de macht van de overheid beperken kan. Toch is zelfs de overheid met de meeste beperkingen ooit, de VS, ontzettend omvangrijk geworden. Een overheid heeft dus duidelijk geen baat bij beperkingen als communicatievrijheid, omdat het haar machtsuitbreiding beperkt.

Net zoals Simon Vinkenoog stelt dat een beetje censuur hetzelfde is als een beetje zwanger9, geldt dit ook voor privacy. Een beetje recht op privacy is namelijk ook hetzelfde als een beetje zwanger, want beiden erkent men wel of erkent men juist niet. En zolang er privacy geschonden wordt, worden er rechten geschonden die ieder individu van nature heeft. Wanneer u dit niet erkent, geeft u aan dat een ander meer recht op uw lichaam en vrijheid heeft dan uzelf. Zie hiervoor ook het filmpje ‘Filosofie van de Vrijheid‘, welke niet zonder reden zo prominent aanwezig is op de Vrijspreker.

Marktwerking
Everybody agrees that the internet is a resounding free market success story.” – NoNetBrutality.com10

Misschien wilt iemand wel dat de services van de provider juist sneller gaan. Denk bijvoorbeeld aan een e-mail account van de provider. Of stel dat er bijvoorbeeld ouders zijn die willen dat hun kinderen bepaalde websites overdag niet kunnen bezoeken. Of wellicht wilt iemand gewoon een provider met een soepel contract en lage aansluitkosten. Of misschien hecht iemand helemaal geen waarde aan YouTube, maar wel aan downloadprogramma’s als BitTorrent. Of misschien wilt iemand wel hetzelfde als Bits of Freedom, namelijk dat de provider zich niet bemoeit met het internetverkeer en ook niet scant op de inhoud. Al deze voorbeelden komen er op neer dat providers niet kwaadaardig zijn. Zij voorzien namelijk net als iedere andere ondernemer in een service. En die service gaat en bestaat bij wat klanten willen. Zo zal de ene provider meer klanten aantrekken en dus ook meer capaciteit uitbouwen, dan de ander die een slechtere service biedt en misschien wel falliet gaat. Deze agressieloze marktwerking is wat de innovatie draaiende houdt. Houdt een provider zich niet aan haar beloofde afspraken, dan kunnen kunnen waakhonden alarm slaan bij de consumenten. Op deze manier is er ook een agressieloze oplossing op de vrije markt ontstaan die de transparantie waarborgt, de zogenaamde sociale controle.

De consequenties van de interventie in de providermarkt kan men duidelijk maken door de parabel van de gebroken ruit toe te passen: Om de maximale vrijheid van de consument op het internet te garanderen, wilt Bits of Freedom de consument beschermen door gelijkheid van alle internetaanbieders af te laten dwingen. Dit gebeurt door alle aanbieders aan elkaar gelijk te maken door middel van regelgeving. De aanbieder moet dus op de eerste plaats de overheid gaan dienen in plaats van de klanten. Als gevolg wordt de consument juist beperkt in haar vrijheid, omdat die nu niet meer kan kiezen uit een divers aanbod van providers die concurreren om de beste services. Deze “censuur van opties” bereikt dus juist het tegenovergestelde van de oorspronkelijke bedoeling.

Toch wordt er op één of andere manier niet gevraagd om meer concurrentie en een ware vrije markt zonder gedwongen inmenging van de overheid, maar juist om minder concurrentie en minder vrije markt! In plaats van dat zij het publiek bekend maken met de slechtheid van interventies als de Telecommunicatiewet en de nieuwe Europese telecommunicatierichtlijnen, accepteren zij deze juist. In plaats van effectieve sociale controle, kiest zij voor logge agressieve controle door de bureaucratie die het tegenovergestelde zal bereiken van wat oorspronkelijk de bedoeling was.

Ook de door Bits of Freedom genoemde “kwaadaardige provider” die geen capaciteit wilt uitbreiden, terwijl daar wel vraag naar is11, is puur alleen een probleem in het huidige systeem. Wanneer iedereen namelijk vrij is van interventie, is het namelijk rendabel om dit gat in de markt te vullen. Dit betekent ook dat er geen onnodige startkosten zijn en dus niet een web van regels die de OPTA afdwingt. Alleen dan zal er ware concurrentie zijn. Daar komt nog bij dat de markt altijd een betere indicator voor de werkelijke vraag is, dan de uit de lucht gegrepen waardes die bureaucraten opleggen12. Daarnaast hebben alleen ondernemers er belang bij om winst te maken, aangezien zij wel verlies lijden als zij het netwerk slecht managen.

Door de overheid te vragen om netwerkneutraliteit, vergeet men het ware probleem: de overheid zelf. Die is namelijk helemaal niet nodig! Kijk bijvoorbeeld maar naar het internet. Of in de woorden van Bits of Freedom: “De oorspronkelijke architectuur van het internet is gebaseerd op het principe dat verschillende datastromen in principe gelijkwaardig behandeld worden. In dit model is het netwerk een passief doorgeefluik, zodat eindgebruikers van het internet zelf controle hebben over hun internetverkeer. Verkeer wordt daarbij vervoerd door providers volgens het “best-effort”-beginsel, wat betekende dat de provider bij het vervoer geen onderscheid maakte naar bron, bestemming of inhoud van het verkeer. Dit end-to-end beginsel stamt uit de begintijd van het internet. Dit principe komt om meerder redenen echter steeds meer onder druk te staan.13
En die redenen zijn, zoals inmiddels wel duidelijk is, uiteindelijk niet in het voordeel van de consument en de daaruit vloeiende vrije markt. Bij gevolg dus ook niet in het voordeel van het internet zoals iedereen dat altijd gekend heeft.

Conclusie
Net zoals libertariërs met het probleem zitten dat “vrijheid is beter voor u” niet overtuigend is in het debat14, is het voor digitale waakhonden moeilijk personen te overtuigen met “privacy is goed voor u”. Vooral, als die personen er juist baat bij hebben wanneer u geen privacy heeft, zoals bijvoorbeeld de overheid dat heeft. Daarom moet men privacy en communicatievrijheid erkennen als iets waar men van nature recht op heeft. Beiden zijn dan ook simpelweg inherent aan het streven van de Vrijspreker: “ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.” En dát is het natuurrecht wat uitgedragen moet worden. Alleen dit natuurrecht biedt de basis voor een vrije markt die de consument en het internet het beste en rechtvaardigste begunstigt. Samen in die strijd voor rechtvaardigheid, is het zeker voordelig als libertariërs en privacybeschermers samen werken. Samen staan we sterk.

Meer lezen:
Who Owns the Internet? – Tim Swanson
Net Neutrality: Unwarranted Intervention – Fernando Herrera-Gonzalez
De ongelooflijke slechtheid van de staat – Bart Croughs
Middle-of-the-Road Policy Leads to Socialism – Ludwig von Mises

Geschreven door Infinity.
Infinity is de admin van het Libertarisme Forum en beheert ook de Libertarische Actie Wiki. Daarnaast is hij vertaler van open-source encryptie software als Tor en FireGPG. Infinity is ook te vinden op Twitter en op Hyves.


Dit artikel is publiek domein.

notes:
1 Warren & Brandeis, 1890, http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html

2 https://www.bof.nl/2010/01/05/persbericht-bits-of-freedom-vraagt-strenge-regels-voor-open-en-vrij-internet/

3 https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/netwerkneutraliteit-def.pdf, pagina 4

4 http://dump.piratenpartij.nl/partijprogramma/Piratenpartij_programma.pdf, pagina 21

5 https://www.bof.nl/category/zwartboek-datalekken

6 http://tweakers.net/nieuws/67376/the-pirate-bay-binnen-een-dag-weer-online-verschenen.html

7 https://www.ziggo.nl/#producten/televisie/zenderoverzicht/zenderbepaling/

8 They all laughed at Christopher Columbus (2004) door Pamela Hemelrijk. Te vinden op http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1003

9 https://www.bof.nl/live/wp-content/themes/bof/quotes/Zwanger.png

10 http://www.nonetbrutality.com/the-facts/

11 https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/netwerkneutraliteit-def.pdf, pagina 7

12 Economic Calculation In The Socialist Commonwealth door Ludwig von Mises. Te vinden als html, pdf en offline versie op http://mises.org/econcalc.asp.

13 https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/netwerkneutraliteit-def.pdf, pagina 5

14 Vrijheid en Consequentialisme (2001) door Frank van Dun. Te vinden op http://www.libertarian.nl/wp/2001/01/vrijheid-en-consequentialisme/

7 REACTIES

 1. Helemaal goed, Infinity. Het merkwaardige is dat mensen (en ook BoF) lijken te denken dat ‘net-neutrality’ een burgerrecht is.

  Zie ook dit artikel op Anarchiel van 21 april, de verschillende ‘positieve rechten’ reacties, en mijn reacties (reactie 1 en reactie 2) daarop.

  Ik heb daar gesuggereerd dat als BoF zo graag net-neutrality wil ze misschien zelf maar een ISP moet beginnen, waarmee ze haar wens in praktijk kan brengen.

 2. Kleine slip-up zit hier:

  En die redenen zijn, zoals inmiddels wel duidelijk is, uiteindelijk niet in het voordeel van de consument en de daaruit vloeiende vrije markt.

  Dit volgt niet logisch uit de aangehaalde quote en zou in mijn beleving juist vóór net-neutrality pleiten. Deze zin zou dus even herformuleerd dienen te worden.
  Infinity [3] reageerde op deze reactie.

 3. @R. Hartman (NI) [2]: Excuses. Bij dezen zal ik het proberen te verduidelijken:

  Ik doel met die redenen waardoor het internet onder druk komt te staan op de aangehaalde interventies in de alinea ervoor. Toen internet nog bemoeienisvrij was en op volledige vrijwilligheid was gebaseerd was het wel neutraal. Toch heeft de overheid zich steeds meer met het internet bemoeid, met alle gevolgen van dien.

 4. @Infinity [3]:
  De quote waar ik op doel is deze: Verkeer wordt daarbij vervoerd door providers volgens het “best-effort”-beginsel, wat betekende dat de provider bij het vervoer geen onderscheid maakte naar bron, bestemming of inhoud van het verkeer. Dit end-to-end beginsel stamt uit de begintijd van het internet. Dit principe komt om meerder redenen echter steeds meer onder druk te staan.

  De laatste zin verwijst dus naar ‘het principe’ van ‘geen onderscheid naar bron, bestemming of inhoud’. Net-neutrality wil dit principe by wet afdwingen, met voorbijgaan aan de marktontwikkelingen dat niet iedereen dezelfde eenheidsworst wil.

  De ‘redenen’ in de laatste zin zijn dus die marktontwikkelingen, die BoF als ongewenst ziet. Uw verwijzing schrijft die ‘redenen’ echter aan bemoeienis van de staat toe, als zijnde ‘niet in het voordeel van de consument en de daaruit vloeiende vrije markt.’ Maar dat is dus onjuist.

  Uw bedoeling was mij absoluut duidelijk, vandaar ook mijn instemming in mijn eerste reactie. Maar deze zinsnede kan tot begripsverwarring leiden, vandaar mijn opmerking.
  Infinity [7] reageerde op deze reactie.

 5. @R. Hartman (NI) [4]: Ah zo, bedankt! Op die manier is het inderdaad een “ongemakkelijke” quote..

  Ik heb in de PDF versie de alinea als volgt herschreven:
  “Dit end-to-end beginsel alsnog via de overheid afdwingen zal, zoals inmiddels wel duidelijk is, uiteindelijk niet in het voordeel van de consument en de daaruit vloeiende vrije markt zijn. Bij gevolg dus ook niet in het voordeel van het internet zoals iedereen dat altijd gewild heeft. Het einde is namelijk zoek als we de overheid aan ons internet laten komen.”

Comments are closed.