Over de mate van invloed die de koningin heeft op het bestuur van Nederland wordt zeer verschillend gedacht. Alles tussen heel veel en heel weging. Maar hoe is het nu concreet in werkelijkheid?

In officiële stukken wordt vooral gesuggereerd dat die invloed heel gering is en dat de koningin een soort liefdevol persoon is met zorg over haar onderdanen en feestjes bezoekt en lintjes doorknipt.

Echter er zijn ook andere feiten waar te nemen:

–De koningin tekent alle wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur, en pas daarna worden die ingevoerd.

–De minister president komt elke week bij de koningin verslag uitbrengen, waarbij zij uiteraard ook wat kan zeggen!
-En zij krijgt de notulen van de ministerraad.

–Vorming nieuwe regering:
-Na de verkiezingen benoemt zij iemand om een kabinet te vormen. (via procedure gesprekken en informaties)
-Zij benoemt dan de ministers en staatssecretarissen.

–Zij mag de troonrede voorlezen!!

Mede doordat ze geheime internationale bijeenkomsten zoals van de Bilderberggroep bezoekt, krijgen diverse mensen de indruk dat haar invloed groter is dan algemeen gedacht.
Maar wat is nu de werkelijke invloed? Is die op de een of andere manier te definiëren? Of relatief te vergelijken met die van de Minister President? Of die van de “Tweede Kamer?

Wie maakt hier nu echt de dienst uit?
(De kiezer is het in ieder geval niet zoals het EU-referendum duidelijk heeft bewezen)

34 REACTIES

 1. Goed artikel.
  Hub, je vergeet nog te vermelden dat de Koningin voorzitster is van de Raad van State en ook nog eens de leden van die Raad benoemt. De macht die onze Vorstin via de Raad van State uitoefent, valt niet onder de parlementaire controle.
  Voorbeelden van de ‘adviezen’ van de RvS tijdens Balkenende IV: Het afwijzen van een tweede referendum over het Verdrag van Lissabon, het tegenhouden van de verlenging van de A4, het ontpolderen van de Hedwigepolder, enz, enz, enz.
  De macht van Beatrix is véél groter van over het algemeen wordt aangenomen. Bij gratie Gods, dus dat zal wel goed zitten… (NOT!)

 2. Er schijnt geen enkele wet te bestaan die bepaalt dat mevrouw van Amsberg de (in)formateur van een nieuwe regering mag benoemen. Net zo min als het wekelijkse overleg een wettelijke basis heeft.

  Slaafse, bange politici en heur humeurige karakter hebben voor de giftige mix gezorgd dat deze familie klaplopers veel te veel macht (of invloed) geeft.

  Het meest hilarische is dat ex-Nazi Bernard Zur Lippe (volgens Pro Republica) tot zijn dood de werkelijke koning (in de achtergrond) van Nederland was.

  Pro Republica heeft er intussen een serie prima artikelen aan gewijd.

  http://www.prorepublica.nl/
  http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=lijst_i&t=Lijst+i

 3. Heeft er ooit 1 fractie van een politieke partij in Nederland in de Kamer gezeten die officieel een republikeinse staatsvorm in een programma had, heeft of zal hebben? Zelfs wijlen de communstische CPN niet dacht ik. Boer Koekoek?”D 66″? “Janmaat”?

  Zijn er OOIT vragen gesteld in de Kamer over het bijwonen van Bilderberg door “Prins” Bernhard en “Koningin” Beatrix? Daar ligt je kans Geert Wilders! Doe het!

  Waarom staat er NOOIT iets de “gevestigde media” over “Bilderberg?”. Bernhard belde zelf de Volkskrant of de NOS of weet ik wat om Henk Terlingen na een grapje over Marijke/Christine op staande voet te laten ontslaan.Ook als er fouten in een kruiswoorpuzzel stonden trouwens.

  HAFMOvM kon volgens gerucht geen premier worden in paars-omdat “Trix” het niet goed vond dat hij in concubinaat leefde.
  Zou ze een openlijke homosexueel als Fortuyn getolereerd hebben? (en de was nog republikeins ook,hoorde ik het woord “Lockheed”?!)). [Opeens was ie nog dood ook]

  De Rutte man woont nog bij zijn moeder? Hij kan het vergeten.Tuurlijk is Bilderberger Kroes meteen gebeld.En dat gaat weer gebeuren als de “formatie” te lang duurt.

  Stel dat we een “Vaclav KLaus” zouden willen kiezen, weg uit de euro, anti-groen, weg uit NATO, weg uit UN, geen US-bases, denk je dat dat in de “constitutionele monarchie” OOIT ook maar 1 schijn van kans zou hebben?

  Aan de kaak stellen van “Oranje” is het ultieme TABOE!

  Nee hoor “Oranje” RULES helemaal, in feite een dictatuur, dat zou niet zo erg zijn als ze het “goed” doen, maar “onder Beatrix” hebben is dit land twintig keer onder onze konten vandaan verkocht aan al die internationale Molochen. En als het loos gaat -en dat zal het gaan- gaan ze in “ballingschap” naar: Argentinie natuurlijk.

  [Bernhard kende de Zorrogeita’s al in de jaren 50. Regeren is vooruitzien!}

 4. Hoe groot is de invloed van de ministers op het beleid in Nederland is een gelijkwaardige vraag.

  Immers de koningin gaat bij de formatie van HAAR regering de mensen uitkiezen die HAAR beleid en HAAR belangen gaan dienen.

  Dat is de EED die de ministers af gaan leggen: het worden dienaren van het koningshuis.

  En GEEN dienaren van het volk !!
  Wat zou ik graag de steno verslagen hebben van die gesprekken die de koningin aan gaat met haar toekomstige dienaren: de ministers.

 5. De titel kan ook anders.

  Hoe democratisch is invloed koningin op (nieuwe) regering?

 6. Ja Charles: ze eten allemaal uit de hand van de “Koningin” en in hun “opgang” naar “Den Haag” worden ze vanzelf geselecteerd om dat te blijven doen.

  Ja “stenoverslagen” van die gesprekken,als die er al zijn, nou die krijg je NOOIT te zien.

  Waar het om gaat is: WERKT dat systeem van “constitutionele monarchie” met een representatieve functie van een “onschendbare monarch”. Wel in de jaren 50/60 hadden we totaal geen last van Juliana en haar eeuwige vete met Bernhard is nu hoog en breed boven water.

  Maar een “monarch” behoort de soevereiniteit van een natie-staat te beschermen en deze koningin Beatrix heeft in Bernhard-traditie ons uitgeleverd aan het Orwelliaanse globalisme ECB/FED/BIS bank-kartel en heeft onze soevereiniteit juist NIET beschermd. Zij zit al jaren als “ikoon” in Bilderberg met Wellink Kroes, de Hoop Scheffer,etc.,KISSINGER, Brezinski, Rockefeller, EERSTE KLAS OORLOGSMISDADIGERS en DAAR dient ze NU op te worden afgerekend, onschendbaar of niet.

  Op het Engelse kningshuis is ook veel kritiek maar het kabinet Cameron-Clegg was er binnen in week.

  Hoezo “informateur”? Rutte VVD winnen de verkiezingen, Rutte “formeert” als gekozen premier een kabinet, gaat op de schoolreisfoto op de stoep en karren maar.

 7. Deze koningin staat bekend als een “euro-fanaat” en het hele EU/Eurocomplex komt uit de Bilderbergkoker.En wat zien we? HET WAS EEN FOUT PLAN! Griekenland, Spanje leegerroofd door het FED/ECB/BIS-kartel, de ontwikkeling naar een globale Weimar-inflatie in gang, etc.

  Een “goede koningin” had moeten zeggen: niks EU niks Euro, en die Kissinger en zo spuug ik in hun gezicht.Dan had ze nu recht van spreken gehad.

 8. Het is in eerste instantie de Brusselse bureaucratie, die hier de dienst uitmaakt. 80% van de nieuwe wet- en regelgeving in NL is afkomstig van de EU.

  De hele immigratieproblematiek werd en wordt vanuit Brussel ge-orkestreerd. Daar kan ook Wilders niets meer aan veranderen.

  Achter Brussel (Euro) zit het internationale bankkartel, dat al twee wereldoorlogen (en nog een groot aantal andere oorlogen) financierde.

  Van dat (particuliere) bankkartel maken o.a. ook deel uit een aantal grote multinationals, w.o. Royal Dutch, waarin H.M. Q.B. ook een groot belang heeft.

  En dit is nog maar een tipje van de sluier.
  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 9. Hoe de huidige policiti slaafse lakeien van Beatrix zijn, kun je o.a. zien aan de opmerkingen van Cohen en Rutte dat die Argentijnse oorlogsmisdadiger nu toch maar bij de kroning van Willem-Alexander aanwezig moet zijn. Al dat gezeur van die dwaze moeders moet nou maar eens ophouden, het is allemaal al zó lang geleden, en de wensen van het koningshuis zijn toch véél belangrijker! Ongetwijfeld heeft Beatrix een “hint” gegeven, en nu struikelen de heren politici over elkaar in hun ijver om de weg vrij te maken voor deze schanddaad. Iemand met een beetje ruggegraat zul je daar niet tegenkomen.

  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Wim [10]:
  Ja, we moeten tenslotte solidair zijn met elkaar; en wat hebben Karadzic en Mladic nou helemaal fout gedaan? Straks wil men, dat de weduwen van de moslimterroristen uit Srebrenica ook nog schadeloos gesteld worden. Dat nooit, zal de NL politiek denken.

  Laat NL wat over hebben voor de handhaving van de internationale rechtsorde! VOC-mentaliteit! Toch?
  😉

 11. @Paul Martens [12]:
  “… Rompuy is nota bene na een (voor de BB-club) goede toespraak NEERGEZET als president van die verdomde EU. Zonder ook maar één enkele democratisch proces.”

  En herinner je je nog da leugen van Balkenende en zijn trawanten dat het Verraad van Lissabon iets HEEL ANDERS was dan de EU-grondwet omdat er geen President van EU zou komen?
  En geen EU Minister van Buitenlandse Zaken?

  En dat is helemaal nie zo erg lang geleden.

  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 12. De koningin zal de verschillende fractievoorzitters waarschijnlijk de laatste notulen van een Bilderbergvergadering voor de neus houden, en alle fractievoorzitters dwingen zich te houden aan de afspraken die erin genoemd zijn. Daarna mogen ze de kamer verlaten, terwijl de koningin hen nog naroept ‘Want anders zwaait er wat!’. Alle fractievoorzitters overleggen vervolgens met hun fractie over die notulen en bezweren hun fractie dat Bilderberg regeert en dat de fractie er niets tegenin kan brengen, maar het wel moet doen, louter voor de op te houden schijn. Vervolgens verlaten alle fractieleden sidderend de vergadering. En in de hele geschiedenis van deze praktijken heeft niet 1 opponent dit ooit naar buiten gebracht. Allemaal vanwege de dreigementen van Bilderberg.
  Grappig, is het niet? Maar rationeel denkenden geloven erin.

 13. In Polen is het inmiddels publiek geheim, dat het “vliegtuigongeluk” in Smolensk onderdeel was van een staatsgreep.
  Uit de vluchtgegevens van het verongelukte toestel blijkt, dat de piloot geen vier (zoals eerder werd bericht), maar slechts één landingspoging deed, maar verkeerd werd geïnformeerd. Er is ook geen sprake van een technische storing.

  Tevens blijkt nu, dat het wrak na de crash werd geplunderd.

  Waarom werd/wordt in het Westen de rol van de Kaczynski’s gekleineerd en waarom wordt men niet geïnformeerd over de feiten?

 14. Mevr. von Amsberg is de leider in de Nederlandse oligarchie.
  Alle baantjes worden door deze mevr. verdeeld op voorspraak van diverse trekpoppen op de achtergrond. Deze mevr. acht zichzelf onschendbaar en heeft zich een allure aangemeten die overeenkomt met potentaten uit vervlogen tijden.

 15. @vrijeradikaal [18]:

  “Praat er maar niet over met doorsnee mensen, zij zullen je niet begrijpen.”

  1) Daar blijken er -eerlijk gezegd- geregeld veel meer van te zijn dan ik verwachtte, vooral bij gelegenheden, waar je ze niet zou verwachten en
  2) Daarom zeg ik tegenwoordig zo weinig mogelijk en vraag ik af en toe alleen nog wat. Want voor je het weet heb je ruzie over de “comfort zone” (met dank aan R. Hartman). 😉

  Nog bedankt voor je hint over de grondwettelijke status van Duitsland.

 16. Ja SpyNose iedereen is paranoid en ziet overal complotten maar het “vliegtuig-ongeluk” in Polen laat men ongemoeid. Blijkbaar helemaal perfect gedaan. Door wie? Polen zeggen op filmpjes: hier geen Euro, geen geld van IMF,economie draaide redelijk.Zwarte doos in Moskou.

  OK beetje buiten de draad hier.Bilderberg praatte over “Japan”, nu lees ik A.Jones-site dat Japan bankroet aankondigd.[?]

  Obama srike op Iran ook Bilderberg en nu op handen?
  “Groen licht?”

  Het zou leuk zijn als Beatrix even bij NOVA of zo uit kwam leggen wat de situatie is.Haha.Maar denkelijk zijn ze bezig de prive-jet voor een vlucht naar Argentinie op te poetsen?

  Obama’s “populariteit” valt als een baksteen zowel links als rechts in de US na het breken van ELKE verkiezingsbelofte.De TEA Party/Ron/Rand Paul sterk in opkomstKat in het nauw kan rare sprongen maken.
  Geboortebewijs? “Impeach” wordt er geroepen. Een aanval op Iran dwz een “all-out” WW-III zou intern zoveel tegenstand wekken dat martial law haast wel moet volgen.

  Of zit Wellink al in zijn villa met atoomschuilkelder in Zwitserland?

 17. Nou dan hoop ik als ze Wilders er uit gooit dat Wilders wel zijn mond open doet hoe het allemaal zit.

 18. Alidas: de vraag is :weet Wilders hoe het allemaal zit?!Ik denk van NIET.De man is zo geobsedeerd door zijn Islamfobie dat ie niet begrijpt wie de werkelijke vijand is in dit spel.Het FED/BIS/ECB bankkartel.

 19. En nog wat: waarom mocht Elsevier’s columnist Bart Ja Spruyt als hoofdspreker fungeren op de “TEA Party” in Den Haag? Een paar weken teveoren had deze man nog de loftrompet gestoken over het “voortreffelijke leiderschap” van Beatrix naar aanleiding van het incident op de Dam 4 mei. Dat moet volgend jaar beter.

 20. Opeens moet nu “Tjeenk Willink” aan de “informatie” te pas komen? Als Trix Fortuyn niet wou, wil ze Wilders ook niet. Ik ook niet zo, maar de man heeft 20+ zetels nietwaar. Daar zou je niet om heen moeten kunnen. Dus zal alles op alles gezet worden om een monstroid paars met een groen (Trix=”groen”) randje in elkaar te knutselen. Bovendien kan “Wiegel” in de 1-ste kamer -voorlopig nog- alles van CDA-VVD-PVV blokkeren. Cohen (vice-PM?) zal elke denkbare concessie doen om mee te mogen doen. “Invloed” van de “koningin” is doorslaggevend! Ook al win je 100 keer verkiezingen.

  beek [27] reageerde op deze reactie.

 21. Nog afgezien van de vraag of de huidige Oranjes afstammelingen zijn van Willem I (1772-1843) en nog twijfelachtiger… van Willem de Zwijger (1533-1584), zie:
  http://jacobusderoma.blogspot.com/2010/02/dna-koningin-bloedverwanten.html.

  Erfopvolging is eenvoudigweg illegaal in Nederland, zoals volgt uit de Artikelen 1 en 3 van de Nederlandse Grondwet.
  Het is haast beschamend om te zien hoe deze ‘Oranjes’ de hand boven het hoofd wordt gehouden.
  10 Antwoorden op 10 ‘Rationele Argumenten’ voor de Monarchie (uit de Elsevier) vind je hier:
  http://www.nederlandwerkt.net/Elsevier_constitutionele_monarchie_met_commentaar.shtml.
  Groeten, Tom.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 22. @CHEMALOT [25]:

  Bent u aanwezig geweest bij de besprekingen? Zo niet, hoe weet u dit zo goed? Of zit u gewoon lekker in het wilde weg te foeteren om uw frustraties af te reageren? Anoniem, en tegen een vorstin die zich grondwettelijk niet kan verdedigen.
  Beseft u hoe u maar wat roept?

 23. @Tom van Leeuwen [26]:

  In 1917 is de wet veranderd, waardoor het in rechte lijn afstammen van Willem III en zijn voorvaderen niet meer nodig was. Dus zelfs als Wilhelmina een kind van de secretaris was dan komen nog niet zo makkelijk van die familie af.

 24. Beek: ik besef heel goed wat ik roep! Een “koningin” die zich niet kan verdedigen?! En die al wat 30-40 jaar de hele tent naar haar hand zet!? “Onschendbaar”?! Dat is juist de truuk! He! Niks mis mee zo een koningin en zo wat voor systeem dan ook. Juliana? PRIMA! Maar deze vrouw Beatrix zit met 1-ste-klas oorlogsmisdadigers aan tafel! En een dochter van een 1-ste klas FIELT uitvreter halve of would-be wannabee opportunist nationaal-socialist. Van een beetje “adel” zou je toch wel iets anders verwachten. Anoniem? Wil je mijn naam weten? Ik ben Albert H. Alberts, geboren 20 september 1946 te Emmen, musicus-chemicus gepromoveerd 1974, RU Groningen, drievoudig medewerker van Nobelprijswinnaars chemie 1988, 2000, University of California Los Angeles USA, Institut Louis Pasteur, Strasbourg, Philips Natlab, leraar VWO-HAVO-MAVO frontman rocknrollband AA&the DOCTORS, Google het maar op.
  Onder mijn eigen naam op Klimatosoof en de Groene Rekenkamer want dat zijn vakgenoten. Gegroet!”Chemalot”.

  beek [32] reageerde op deze reactie.

 25. PS: En het zal me een worst wezen of die “komplottheorie” over Bilderberg klopt of niet of dat daar golf gespeeld of roulette of geklaverjast of voor mijn part de “New World Order” opgekookt wordt. Het gaat gewoon niet aan om met types als Kissinger, Rockefeller,Brezinski, Geitner, Summers, etc.,etc., te confereren.En DAT gebeurt, het is niet gefotosjopt of zo (Alex Jones, Utube). Daar hoef je niet “paranoid” voor te zijn.Mijn vader heeft me geleerd: “Waar je bij staat, word je bij gerekend”. Zo is het maar net.

Comments are closed.