CO2 zorgt voor een hogere en efficientere landbouwproductie, is bevorderlijk voor de biodiversiteit en verzuurt, in tegenstelling tot wat het IPPC zegt, de oceanen niet. Tijdens de vierde conferentie over klimaatverandering van het Heartland Institute kwamen deze positieve effecten van de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer aan bod.  Met een groeiende wereldbevolking, en hun andere eetpatroon, is een stijgend voedselaanbod ideaal. En de natuur vaart er in zijn geheel wel bij. Dus hoe meer CO2, hoe beter !

Uit experimenten, geïnventariseerd door Craig en Sherwood Idso blijkt dat een stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer met 300 ppm tot 700 ppm leidt tot een extra opbrengst aan granen met 36 procent; groenten met 45 procent; vruchten met 33 procent en bomen met maar liefst 70 procent. In de afgelopen honderd jaar zouden de opbrengsten van de landbouw al gestegen zijn met ruim 10 procent, dankzij de extra hoeveelheid CO2 in de lucht.

Het gewas kan daarbij ook met minder water toe. Vanouds is bekend dat bij een hoger CO2-gehalte de huidmondjes in het blad kleiner worden in omvang en in aantal. Via die huidmondjes neemt de plant niet alleen CO2 op, maar verdampt hij ook water (transpiratie). Minder en kleinere huidmondjes betekent dus minder verdamping, waardoor de sneller groeiende plant juist minder water nodig heeft. Een bijkomend effect is dat de plant, dankzij een beter wortelstelsel, efficiënter omgaat met nutriënten en beter bestand is tegen ziekten en plagen. Zo zou een hoger CO2-gehalte de groei van bacteriën en schimmels in de bodem stimuleren, die planten helpen bij het opnemen van voedingsstoffen en mineralen. Stikstofbindende planten, zoals klaver en lupine leggen bovendien dankzij een verhoogd CO2-gehalte meer stikstof vast in de bodem waar andere planten weer van profiteren.

Hogere opbrengsten per hectare voorkomen dat bijvoorbeeld natuurgebieden worden ontgonnen voor agrarische productie. Anders gezegd: iedereen die zich zorgen maakt over de teloorgang van ecosystemen en soorten, zou eigenlijk blij moeten zijn met stijgende CO2-gehaltes.

Volgens het IPCC is de kans groot dat twintig tot dertig procent van alle soorten uitsterft als gevolg van de verwachte opwarming en dat complete ecosystemen verloren gaan. Dat klopt niet,  stelde Robert Ferguson tijdens de Heartland-conferentie. Biodiversiteit heeft baat bij opwarming en een hoger CO2-gehalte. Ferguson is president van het Science & Public Policy Institute en verwees naar het boek ‘CO2, Global Warming en Species Extinction: Prospects for the future. De auteurs gaan daarin uitgebreid in op het onderzoek van Thomas et al, dat in 2004 werd gepubliceerd in Nature en dat de grondslag vormde voor de voorspelling van het IPCC dat 20 a 30 procent van de soorten zal uitsterven. In het onderzoek wordt de zogeheten ‘klimaat envelop’ van ruim 1100 soorten vastgesteld. De envelop vertegenwoordigt de huidige klimaatomstandigheden waarin de betreffende soort leeft. Als die klimaatomstandigheden veranderen door opwarming dan wordt het gebied met de klimaatenvelop voor de betreffende soort veelal kleiner en vaak zelfs zo klein dat de betreffende soort met uitsterven wordt bedreigd.

Maar volgens de auteurs klopt die redenering niet. Bij planten leidt een verhoging van het CO2-gehalte tot het verschuiven van de optimale temperatuur voor fotosynthese naar hogere waarden. Ze gaan met andere woorden niet dood van de hitte, maar profiteren juist van de extra CO2 in de atmosfeer en de bijbehorende warmte. Planten die nu in Nederland voorkomen, blijven gewoon hier voorkomen. Sterker nog, ze breiden zich in noordwaartse (of bergopwaartse) richting uit omdat de klimaatomstandigheden daar voor hen, dankzij de opwarming, ook gunstig geworden zijn. Voor dieren geldt eveneens dat ze hun leefgebied noordwaarts en/of bergopwaarts uitbreiden als het warmer wordt.

De bestaande flora en fauna hoeven niet te lijden onder die uitbreiding. Als voorbeeld noemde Ferguson in zijn lezing de ontwikkeling van de flora in de Zwitserse Alpen. In de periode tussen 1985 en 2003 is die met bijna 50 procent toegenomen, dankzij de opwarming in het hooggebergte. Uit ander onderzoek blijkt dat het aantal broedvogels in en om het meer van Konstanz tussen 1985 en 2000 is toegenomen van 145 tot 154; een toename die is gecorreleerd met de stijging van de temperatuur in de late winter en de vroege lente. In plaats van massaal uitsterven, zoals het IPCC voorspelt, leidt een verhoging van het CO2-gehalte in combinatie met opwarming (waarbij we in het midden laten of er een causaal verband bestaat en zo ja wat oorzaak en gevolg is) tot meer biodiversiteit in plaats van minder.

Tot slot de verzuring van de oceanen. Op de klimaatconferentie van het Heartland Institute lichtte Craig Idso een tipje op van de meta-analyse die hij momenteel uitvoert naar mogelijke gevolgen van verzuring van de oceanen. Tot op heden heeft hij 568 wetenschappelijke experimenten geanalyseerd waarin gekeken is naar het verband tussen zuurgraad (pH) en verschillende aspecten van het leven in oceanen. Zijn conclusie: Als er al een effect is, dan is dat waarschijnlijk positief.

Om te beginnen, zo constateert Idso zal de pH lang niet zo sterk dalen als het IPCC beweert. Waarschijnlijk zal de CO2-concentratie in de atmosfeer nooit hoger zal worden dan 500 ppm, medio deze eeuw. Daar hoort een pH-verlaging bij van het oceaanwater in de orde van 0,1 tot hooguit 0,3 punten. Veel minder dus dan de 0,5 tot 0,8 die het IPCC voorziet voor de komende eeuwen. De pH van de oceanen ligt met 8,2 overigens ruimschoots in het alkalische gebied- dus hoezo? verzuring. Zou die pH afnemen met 0,1 en zelfs met 0,3 dan valt er weinig schade te verwachten.Uit de meta-analyse blijkt dat een verlaging met 0,3 – overeenkomend met een atmosferische CO2-concentratie van 500 ppm – geen negatieve effecten laat zien; eerder een licht positief effect. Dat is heel  iets anders dan de doemverhalen over uitsterven van het leven in de oceanen.

Wat betreft de gevreesde verzuring van de oceanen is het effect van een kleine daling van de pH met 0,1 tot 0,3 punten waarschijnlijk eerder positief dan negatief en kunnen als Rypke Zeilmaker beter spreken van oceaan-fertilisatie. Ook de agrarische productie heeft baat bij hogere CO2-gehaltes, evenals de biodiversiteit. Indirect omdat er minder grond hoeft te worden ontgonnen voor voedselproductie. Direct omdat planten en dieren dankzij de opwarming hun leefgebied kunnen vergroten.

Een belangrijk bezwaar tegen de doemscenario’s van het IPCC is dat we niet weten of er een verband is tussen de stijging van het CO2-gehalte en de waargenomen temperatuurstijging in het laatste kwart van de vorige eeuw. Wat we wel weten is dat er na deze ongefundeerde, massa hysterische propagandamachine een stortvloed van milieuregelgeving en klimaatbelastingen op ons neergedaald is.

22 REACTIES

 1. @Hub Jongen [1]:

  Columbus had ook de grootste moeite om zijn bemanning te overtuigen dat de Aarde niet plat was. En Galileo kreeg het zwaar te verduren met gevestigde belangen, net als Darwin.

  Soms moet je ingewikkelde wetenschap gewoon aan deskundigen overlaten. Politici en de rest van de bevolking moeten zich niet bemoeien met dingen waar ze geen verstand van hebben.

  Daarom is democratie zo gevaarlijk. Het is hetzelfde als een kind met een geladen pistool laten spelen.

  ===
  “New opinions are always suspected, and usually opposed, without any other reason but because they are not already common.”
  – John Locke (1632-1704)

 2. @Hub Jongen [1]: Omdat

  a) de CO2 belastingen enkel de naam CO2 hebben. In realiteit hebben we de belastingen van morgen eergisteren reeds uitgegeven en vastgelegd via ‘verworven rechten’.

  b) mensen in Nederland en veel andere lander hun stemkeuze niet laten bepalen door belastingen.

 3. Overigens is het artikel iets te rooskleurig.

  CO2 is niet dat grote gevaarlijke gas. Het is echter ook geen wondermiddel. termen als positief en negatief zijn altijd subjectief.

  Als – nee wanneer et klimaat verandert – heeft dat altijd winnaars en verliezaars. Zowel vooe mensen als dieren en planten. Elke wijziging zal voor bepaalde groepen negatief uitpakken en andere positief.

  De IPCC stelt dat alles negatief is of op zijn minst de balans heel erg negatief zal zijn. Dat is makkelijk te verwerpen door enkel te kijken naar de historie.

  Aan de andere kant zullen inderdaad bepaalde planten en diersoorten bij terugtrekkende ijskappen en gletchers een kleiner leefklimaat zien.

  De balans is zoals het lijkt wel overwegend positief voor de mensheid als geheel. Daarin heeft dit artikel gelijk. Doch eerlijk is eerlijk, bepaalde mensen, dieren en planten zullen verliezen.

  Merk echter op dat ook zonder menselijk ingrijpen het klimaat wijzigt. Dus ook zonder onze CO2 zullen er die verliezaards zijn.

  Laatste argument van de IPCC is daarom dat de snelheid van verandering nu zo groot is, dat planten en diersoorten zich niet kunnen aanpassen. Welnu, ook dat is makkelijk historisch weerlegbaar. Klimaatveranderingen zoals nu zijn – ongeacht oorzaak – verre van uniek.

 4. CO2 is goed voor de natuur, ik heb het altijd al gezegd. ‘Ik wist het niet’, kan niemand zeggen. Er was vanaf het begin voldoende literatuur over CO2. In christelijke hoek schreef de heer H.J. Beens hier in 1998 al een goed boekje over: ‘Milieu, zin en onzin’.

 5. Het Hele Co2 verhaal is kul..

  Het enige wat enig sinds waarheid aan alle verhalen is, is dat onbesnutte houtkap in oerwouden de afbraak van Co2 iets verminderd. Maar dit is procentueel gezien bijna verwaarloosbaar..

  Het is niet slecht om over alternative brandstoffen te denken, maar NIET op DEZE manier.. Een giga leugen de wereld in helpen.. zelfde categorie als: Zure regen, Ozonlaag..

  En dan nog eens denken dat wij “mensheid” daar uberhaubt iets aan kunnen doen?
  Dat is klink klare grootheids waanzin!

  Bij de gemiddeld uitgevoerd onderzoeken is GEEN rekening gehouden met ALLE variabelen die de natuur ons bied, waar we niet of zelden weet van hebben.
  Ijs verhuizing, Water stromen, klimaat draaingen.. Beweging van de aarde (onze elipse is niet constant en heeft ook grote invloed)

  De natuur doet wat het wil, daar doen wij mensjes helemaal niks aan!
  Tornado’s, Tsunami’s en andere stormen, Uitbarstingen van vulkanen, Beweging van continenten, opdrogen van zeeen.. en zo zijn er nog 101948 dingen te noemen waar wij echt NIETS aan kunnen doen..

  Het is gewoon WEER een excuus om een van de grootste cash cows van de NL overheid, De AUTO nog verder uit te melken..

  Ze moesten namelijk volgens “verdragen” wereldwijd de auto’s zuiniger maken en daar moet natuurlijk iets tegen over staan. Toen hebben ze om de auto verkoop te promoten BPM en wegenbelasting voor “zuinige” auto’s toegepast. Maar daarentegen worden ALLE andere auto’s nog eens extra belast (slurp tax, onderscheid in bijtelling lease auto’s enz.)

  Echter is het helaas bij de overheden zo dat er nooit echt iets af gaat..we betalen al 30 jaar “het kwartje van kok”
  Maar wel met GROOTE boeh en bah aankondigen dat de BPM eraf gaat.. uhhuh..

 6. CO2 is inderdaad niet het probleem. Het probleem is dat een groot deel van de uitstoot gifgassen bevat. Maar daar praat men niet graag over. De vervuiler moet immers betalen. Deze gifgassen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van onze moderne ziekten en kanker. Je kunt ook in de statistieken terug vinden dat mensen eerder overlijden door deze gifgassen. Dit is dus ook een van de oorzaken waardoor de ziektekosten in lucht-vervuilde gebieden volledig de pan zijn uitgerezen. Ik woon vanwege de luchtvervuiling in Nederland al jaren in Thailand. Mensen werden hier vaak ongelofelijk oud doordat er geen vervuiling was en men leefde van de natuur om zich heen. Veel planten en bomen waarvan gegeten werd bleken soms ook krachtige natuurlijke geneesmiddelen te bevatten. Dat is nu zeer snel aan het veranderen door de NO wind die in de winter gigantische luchtvervuiling uit het tot nog toe groeiende China aanvoert. Arme mensen sterven in die periode bij bosjes op het platteland. In mijn kennissen kring alleen al hoor ik heel veel mensen die gezondheidsproblemen krijgen door de Chinese luchtvervuiling. De natuur heeft hier geen oplossing voor. De Thaise boeddhistische monniken worden dan ingehuurd om de geesten te verjagen. Het volk denkt dat boze geesten de oorzaak van al die sterfgevallen zijn. De monniken verdienen er dan weer goed aan. De top monniken weten overigens exact wat er mis. Er word geadviseerd om alle voeding goed te reinigen. Hiervoor worden potjes met kaliumpermanganaat verkocht om groenten en fruit mee te wassen. Kaliumpermanganaat wordt gebruikt in de rookgas-reiniging van de industrie, maar houd slechts een beperkt aantal gifgassen tegen. Ik weet dat uit ervaring want ik gebruikte het jaren geleden al in mijn luchtreinigers in Nederland en nu ook in Thailand.

 7. Je moet wetenschap overhouden aan kinderen die in groep 3 zitten, en dat meen ik serieus. Kinderen kijken onbevooroordeeld naar een vraag stuk en denken hierdoor heel LOGISCH en MAKKELIJK. Er hoeft alleen maar een WO persoontje bijzitten die de moeilijk vragen stelt aan de kinderen ^^.

  Als kind leer je dat bomen CO2 in zuurstof omzetten, daar groeien en leven ze van. Een mens gebruikt de zuurstof en zet deze weer om in CO2. Is het dan logische dat CO2 slecht is??? als dat zo is dan is zuurstof ook slecht want het 1 kan niet zonder de ander. Conclusie de natuur houdt het zelf lekker in evenwicht, te veel CO2 is groter opbrengst fruit en grotere planten en bomen, groter boompjes produceren ook weer meer zuurstof.

  Dit kun je natuurlijk ook in moeilijk intulectuele taal uitleggen in een boek van 500blz met allemaal mooie statischtische cijvertje die nergens over gaan, en je zelf dan wetenschapper noemen.

 8. Die CO2 is harstikke waardevol spul,hebben we later nodig voor terra vorming op andere planeten,vandaar dat de illuminati ons vrije energie onthouden
  De Rockefellers willen dit spul niet voor niets opslaan.
  En de belastingbetaler er ongeveer 5x belasting over laten betalen.

  Alom Verbazing [14] reageerde op deze reactie.

 9. ik vind dat de mensen ! die de aarde mede naar de bliksem helpen met deze rotzooi maar helemaal moet vergaan ;leg ze in zo,n badje van dat inpregneer stof misschien helpt dat om ze het zwijgen op te leggen.t,is hun gegund . je vernaggeld de natuur niet waarin je leeft ?? waarvan je leeft !!. OP GODS AARDE BETAAL JE GEEN BELASTINGEN.

 10. Door te roepen dat ‘het hele CO2-verhaal kul’ is wordt het nog niet vanzelf waar. Helaas. Dat CO2 planten laat groeien is natuurlijk oud nieuws. Daarnaast is CO2 een broeikasgas, als dat er niet was zou het hier op aarde een stuk warmer zijn. Meer CO2 betekent meer energie die op aarde gevangen blijft, en dus ergens moet blijven. Dat blijkt dan ook zo te zijn: de gemiddelde temperaturen op aarde stijgen. ‘Vrijsprekers’ vinden het dan leuk om alleen naar Nederland te kijken en te zeggen dat het hier zo koud is. Maar Nederland is maar een vlek op de wereldkaart. Wereldwijd is de opwarming aan het doorgaan. Deze winter november-april was de warmste sinds eind 19e eeuw.
  Natuurlijk wordt er ook naar andere factoren gekeken: de variaties in de zon, andere broeikasgassen dan CO2, vulkanen, fijnstof/aerosolen, waterdamp, enzovoorts. Punt is en blijft dat de opwarming niet verklaard kan worden zonder de rol van CO2. Hoe kom je er dan bij dat ‘het hele CO2-verhaal kul is’? Het is gewoon natuurkunde.

  Tony [18] reageerde op deze reactie.
  Armin [19] reageerde op deze reactie.

 11. CO2-stijging is als onderwerp geconfisqueerd door de watermeloenen. Bij een CO2-daling zouden zij dat echter ook hebben gedaan.

  In Nederland is de term “progressief” ook door hen geconfisqueerd.

  De progressie naar een absolute staat dus.

  Ik ben dan voor regressie naar meer vrijheid.

 12. Moet ik nu ook geloven dat er geen sprake is van opwarming van de aarde door de verhoogde CO2 percentages?
  Al Gore geloofde ik natuurlijk sowieso niet, wie wel?

  Afijn, het enige dat ik kan doen is ook een beetje subsidie pakken uit de pot…

 13. De laatste info die ik zag bleek dat er inderdaad meer groei is, maar dat er juist minder voedzame stoffen aanwezig zijn. Een tegenovergesteld effekt dus.

 14. @Alom Verbazing [13]:

  Dat de opwarming niet verklaard kan worden zonder de rol van CO2 is kul.

  Als het niet kon, kon de opwarming van de aarde in de geschiedenis ook nooit verklaard worden, aangezien CO2 (als oorzaak) toen absoluut geen rol speelde.

  Dat er nu opwarming zou zijn, EN aanwezigheid van eventueel buitensporige hoeveelheid CO2, leidt niet per definitie tot de conclusie dat het eerste het gevolg MOET zijn van het tweede.

  Simpele logica is genoeg om die redenering naar het rijk der fabelen te verwijzen.

  Laat ik het maar niet hebben over meetinstrumenten die dicht bij hittebronnen neer zijn gezet, gemanipuleerde gegevens e.d.
  Je zou als logisch nadenkend mens denken dat ALS er sprake is van opwarming, en ALS de CO2 daar inderdaad de oorzaak van is, er voor de groene fanatici onder de politici en wetenschappers er geen enkele reden is om de zaak met manipulaties en desinformatie te lopen bedonderen.

 15. @Alom Verbazing [13]: Punt is en blijft dat de opwarming niet verklaard kan worden zonder de rol van CO2. Hoe kom je er dan bij dat ‘het hele CO2-verhaal kul is’? Het is gewoon natuurkunde.

  Klopt het is gewoon natuurkunde. Je kunt ‘gewoon’ de emissiebanden bepalen en berekenen. Nu is dat toevallig mijn vakgebied 🙂 en je ziet dan twee zaken:

  1) de CO2 emmisiebanden zijn al vrijwel verzadigd. Meer CO2 geeft dus slechts een exponentieel effect. Ofwel, je hebt 10x zo veel CO2 nodig om een 2x versterking te krijgen. daarna 100x zoveel CO2 om 4 keer te krijgen etc.

  2) Je kunt berekenen hoeveel het is en wat blijkt … CO2 is een heel klein effect.

  Dat punt 2 weten we al 100 jaar.

  Waarom denkt het IPCC dan toch dat het een gevaar is. En dan komen we bij de kern van het debat. Er zijn terugkoppelingen. Er zijn dingen die de CO2 versterken en verzwakken. Voorbeeld, meer CO2 is warmer is meer wanterdamp is nog warmer, etc

  De vraag is hoe het samenspel van zaken uitwerkt.

  Antwoord is: dat weet niemand omdat het zo complex is. Van heel veel dingen weten we niet eens de orde van grote van werking. Nee, dat is niet de mening van scaptici, maar van de IPCC. Staat in hun eigen rapport.

  Men maakt dus modellen en zet de aannames erin. En dan blijkt het opeens heel groot te zijn.

  Maar er is veel kritiek op want:

  1) Men rekent niet alles door. Bepaalde zaken op het gebied van de invloed van de zon worden buiten de modellen gehouden. Misschien terrecht, misschien niet.

  2) Ook al geven de meeste publicaties aan dat waterdamp netto een negatieve feedback (afkoeling is) nemen *alle* modellen aan dat het een sterke positieve is. Men weigert domweg het omgekeerde aan te nemen. Logisch, want dan blijkt het hele model niet te kloppen.

  4) Men geeft een sterke afkoelende werking aan stofdeeltjes zoals zwavel. In realiteit ehcter blijkt dat zwavel veel zwakker is en is het niet zeker dat er zoveel stofdeeltjes waren in de jaren 70 (toen dipte de temperatuur en aldus het IPCC vanwege de hoge kolen-zwavel uitstoot). Nu CHina echter nog meer zwavel uitstoot dan wij deden in het westen, blijkt bovendien dat we nu geen dip zien.

  5) De computermodellen blijken op enkele belangrijke plaatsen fundamenteel onjuiste uitkomsten te geven. De CO2 theorie stelt namelijk niet enkel hoeveel warmer het wordt, maar ook karakeristieken over welke delen van de atmosfeer sterker opwarmen dan anderen. Ook zouden bepaalde delen sterk moeten afkoelen. In realiteit blijken de voorspelde kwalitatieve zaken niet uit te komen.

  6) De modellen geven ook een uitkomst voor de klimaatsensitiviteit. Als je deze echter toetst met echte gebeurtenissen zoals vulkaanuitbarstingen in de laatste 30 jaar blijkt dat die te hoog is. Echter met een lagere sensitiviteit kan men de temperatuur op aarde niet goed verklaren.

  7) De modellen zoals gebruikt blijken tot nu toe ook keer op keer de temperatuur te hoog in te schatten. Elk rapport worden ze neerwaards bijgesteld. Elk rapport wordt steeds harder geschreeuwd hoe erg het is, maar tegelijk de daadwerkelijke temperatuurstijgng zoals gemeten en voorspeld voor de komende jaren neerwaards bijgesteld.

  En ja, er zijn diverse klimaatmodellen in omloop die een kleine invloed nemen voor CO2 en uitstekend in staat zijn het klimaat te volgen. Echter niet met de aannames van het IPCC.

  En puntje 8) Ga je verder terug dan de 100 a 150 jaar die het IPCC modelleert, blijkt juist dat de modellen van het IPCC de temperatuur niet kunnen verklaren. Juist omdat er geen CO2 was om de hogere temperaturen van de vorige 4000 jaar te verklaren. Factor X is onbekend en dus ook onbekend is of die factor X niet vandaag ook actief is.

  En tenslotte, blijken de heren modelleers voortdurend te frauderen. Nee, ik heb het niet over climate gate, maar over bijvoorbeeld Gavin Smith van NASA (die niet betrokken was bij de gate) maar voortdurend moet verdraaien, liegen en verzwijgen wat ze doen. Echte wetenschappers die feiten hebben, hoeven dat niet te doen.

 16. @Armin (en anderen),
  Gelukkig eens iemand hier die er verstand van heeft, verfrissend te midden van types als Het Front die roepen dat CO2 het paradepaardje is om de slaaf de slaaf te laten blijven, Doompie die het ‘grootheidswaanzin’ vindt dat de mens de natuurlijke processen zou kunnen veranderen, Peter die denkt dat de Illuminati ons vrije energie zouden willen onthouden, en Katjong die denkt CO2-stijging en klimaatverandering is bedacht door het complot der watermeloenen (= personen die groen van buiten en rood van binnen zijn, oftewel mensen die onder het mom van milieu eigenlijk uit zijn op communisme). Of degenen die menen dat het argument dat CO2 waardevol spul is (wat natuurlijk ook zo is) een argument tegen CO2 als mede-oorzaak van klimaatverandering zou zijn. Zo lust ik er nog wel een paar: water is waardevol spul, dus de recente overstromingen met doden in Zuid-Frankrijk zijn ook goed voor de mensen daar, en voor de toeristen niet te vergeten.
  Wat betreft CO2-verzadiging: het zou natuurlijk prachtig zijn als dat effect, wat kan optreden, ook daadwerkelijk optreedt. Dat lijkt (voorlopig?) nog niet zo te zijn, blijkt uit empirisch onderzoek. Zie bijvoorbeeld http://www.nature.com/nature/journal/v410/n6826/full/410355a0.html, en http://www.ecmwf.int/newsevents/meetings/annual_seminar/2007/presentations/goldberg.pdf
  Wie kan aantonen dat er CO2-verzadiging is of binnenkort is doet de mensheid een groot plezier. Dat zouden we van een grote zorg af zijn, en kunnen we CO2 blijven uitstoten terwijl dat voor de energiebalans van de aarde dan niet meer zou uitmaken. Heb je al bronnen, of heb je een wetenschappelijke publicatie in voorbereiding? Ik heb tot nu toe wel kunnen vinden dat er (empirisch aangetoond) nog geen verzadiging is, zie links, maar niet dat er al verzadiging zou zijn. Toon het aan en de Nobelprijs lonkt.
  Verfrissend dus dat je met enige kennis van zaken schrijft. Jammer dat je je dan ook verlaagt tot teksten als ‘fraude, liegen, verdraaien’: al dergelijke beschuldigingen zijn onderzocht en weerlegd, het siert je niet als je die zonder bewijs blijft herhalen.

 17. Ik heb me in dit onderwerp verdiept. Ik ben blij dat dit de afgelopen maanden wat meer in de spotlights komt. Al is (in de media) het oude idee -dat klimaatveranderingen worden veroorzaakt door broeikasgassen die door mensen zijn uitgestoten- nog altijd overheersend. Ik vermoed dat ze een beetje zenuwachtig zijn om controversiële theoriën op de voorgrond te plaatsen.

 18. Deze week verschijnen er opeens berichten in de media dat “dit jaar het CO2-gehalte in de atmosfeer” NIET gestegen is. “De daling veroorzaakt door de overheidsmaatregelen in het westen” worden “gecompenseerd” door de stijging in China en India.
  Daar kun je van allerlei vraagtekens bij zetten zoals wie MEET dat gehalte en WAAR en bestaat zo een CO2-gehalte uniform over de hele planeet wel (NEE), etc.,denkelijk voorziet men een temperatuursdaling door verminderde zonnevlek activiteit en gaat men voorspiegelen dat deze koeling komt door het “success” van de maatregelen.
  Ik voorspelde dit soort politiek reeds in de jaren 80 in het Chemisch Weeblad.
  1 grote flauwe kul.Oplichterij.Massahysterie.

Comments are closed.