Op economisch gebied  loopt bij het grote publiek het aantal  misverstanden de spuigaten uit zonder dat enige beterschap in zicht is.

Een van  de hardnekkigste misverstanden is, dat    immigratie werkloosheid zou veroorzaken en op die grond tegengegaan zou moeten worden.

Als dat zo is, dan zouden er in de Verenigde Staten van Noord  Amerika   300  miljoen werklozen moeten zijn.

Waarom zijn    deze er dan niet ?

Dat ze er niet zijn komt, doordat iedere immigrant zijn eigen werk met zich meebrengt. Een immigrant werkt immers niet alleen, hij consumeert ook!

Die  geconsumeerde goederen moeten weer door iemand geproduceerd worden.

Dus   wat dit betreft , is er geen vuiltje aan de lucht.

Een andere zaak is, dat laag geschoolde  immigranten    soms  concurreren met werkers die hierdoor op korte termijn hun baan verliezen  of  met een loonsverlaging  geconfronteerd worden. Deze  kunnen zich hierdoor benadeeld  voelen.

Maar deze concurrentie is een goede en gezonde zaak, omdat   als gevolg daarvan een aantal goederen en diensten tegen lagere prijs geproduceerd kunnen worden, hetgeen bij de  consument  zorgt  voor het vrijkomen van gelden waarvan de besteding leidt tot een hoger niveau van behoeftenbevrediging.

Belemmering van arbeidsmigratie is dan ook schadelijk.  Voorop  staat uiteraard, dat iedere   immigrant zijn eigen broek op dient te houden en  dat criminele elementen  stante pede verwijderd dienen te worden.

Hugo van Reijen

53 REACTIES

 1. Ik kan me nog goed herinneren dat in de jaren’50 de regering EMIGRATIE propageerde. Nederland werd te vol zei men toen en er waren ook andere beweegredenen voor de regering. Ik vind dit stuk gebaseerd op een drogreden. De kiezers is NOOIT wat gevraagd over de islamisering/kansloze immigratie/ gezinshereniging. Net zomin als de kiezer iets is gevraagd over het verdrag van Lisabon dat ondanks afwijzing door de KIEZER toch door de linkse kerk door onze strot is geduwd.

 2. Door het toelaten van mensen uit de Derde Wereld verandert Nederland in rap tempo in een derdewereldland. De immigratie heeft Nederland de afgelopen decennia al 200 miljard euro gekost en daar komt jaarlijks ruim zeven miljard bij. De criminaliteit is sinds de jaren ’60 vertienvoudigd.

 3. “Een van de hardnekkigste misverstanden is, dat immigratie werkloosheid zou veroorzaken en op die grond tegengegaan zou moeten worden.”

  Er zit wel een kern van waarheid hier in, maar op de lange termijn zijn open grenzen (zonder verzorgingsstaat) beter voor iedereen. Onder “rechtse” libertariërs wordt het echter steeds populairder om maar te zeggen dat de grenzen dicht moeten. Dat dat in strijd is met de libertarische filosofie is schijnbaar niet zo van belang. Voorbeeld is Alex Jones die ook de grenzen dicht wilt voor Mexicanen (maar niet voor Canadezen) “because of the loss of jobs”.
  Het zal me niet verbazen als anti-immigratie op een slinkse manier geïntegreerd wordt in de libertarische theorie door bepaalde nationalisten(=vorm van collectivisme). Hans-Hermann Hoppe heeft dit bijv. al gedaan en meent consequent te blijven door tegen open immigratie te zijn en voor het libertarisme.

  De boodschap van het libertarisme (en breder getrokken het objectivisme) is zo puur en zuiver dat je een grote geest moet zijn om hem in zijn volledigheid te omarmen, en niet terug te vallen in oude linkse of rechtse reflexen.

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 4. @Pjotr [6]: precies. De vleespotten van Nederland trekken op die manier exact de mensen die je niet wilt hebben. Diegenen met initiatief, werklust en ondernemingszin slaan Nederland over vanwege het woud aan regelgeving, de hoge belasting- en premiedruk en het uitzicht op lanterfanterende respecteisers.

 5. “Voorop staat uiteraard, dat iedere immigrant zijn eigen broek op dient te houden en dat criminele elementen stante pede verwijderd dienen te worden”

  Dat is de kern van het probleem, Hugo. We hebben hier immers een verzorgingsstaat. Als je niet wil werken kan je hier parasiteren op anderen. Ook criminaliteit loont want de politie heeft wel wat beters te doen.

  Kom je toch in het gevang dan is dat geen ramp want onze gevangenissen zijn zeer comfortabel (in vergelijking met verre buitenlanden waar je met z’n dertigen in kooien met 1 poepdoos zit). Maar meestal mag je hier als crimineel gewoon thuis zitten (met enkelband) of een paar weken schoffelen.

  Het is van tweeën één: vrije immigratie en iedereen houd de eigen broek op, of een verzorgingsstaat met een zeer stringent immigratiebeleid.

  De combinatie van een verzorgingsstaat met vrije immigratie (zoals de PvdA jarenlang heeft bepleit) is het stomste wat je kan doen.

  ===
  “Welfare culture is bad not just because, as in Europe, it’s bankrupting the state, but because it enfeebles the citizenry, it erodes self-reliance and resourcefulness.”
  – Mark Steyn

  hugo van reijen [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [8]:
  De combinatie is uiteraard onmogelijk, maar het:
  01. is de verzorgingsstaat die dient te verdwijnen
  02 en de verwijdering van criminelen die onvoorwaardelijk toegepast dient te worden.
  In de UAE en Oman bedraagt het aantal buitenlanders 85 procent en er is geen noemenswaardige criminalitet.
  Ra, ra,hoe kan dat ?
  Hugo van Reijen

  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.

 7. @hugo van reijen [9]:

  Sharia? 😉

  Overigens is de PVV wél voor 02, maar niet voor 01. Zuiver uit electorale overwegingen.

  Libertariërs kunnen dan wel PVV stemmen om probleem 02 op te lossen, en Wilders wil ook een veel stringenter immigratiebeleid, maar het parasiteren an sich blijft mogelijk.

  Wil je daar ook van af, zodat eindelijk de grenzen wijd open kunnen en het hier een soort NYC van Europa wordt, dan moeten NLers heel wat minder angst voor de toekomst en meer vertrouwen in zichzelf krijgen.

  Je kan natuurlijk ook PvdA stemmen en de verzorgingsstaat zoveel mogelijk bevorderen zodat de zaak nog sneller klapt, maar die optie maak ik niet graag mee.

  Armin [14] reageerde op deze reactie.

 8. @opa-1 [3]:
  Wat een rare opmerking? Botst het stukje van Hugo met je eigen opvatting? Op welk punt heeft Hugo dan ongelijk?

  In een libertarische samenleving zijn er op korte termijn inderdaad werklozen. Net zoals de werkloosheid tijdelijk steeg toen de koffiejuffrouw werd vervangen door een automaat.

  Een werknemer die zijn positie in gevaar ziet gebracht door een toenemende groep Polen dient zichzelf tijdig een belangrijke vraag te stellen (eigenlijk mag iedereen zichzelf die vraag best wel eens stellen): “Wat doe ik over 10 jaar”?

  Vervolgens dient hij daarop actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door het volgen van cursussen, vanzelfsprekend in privétijd. Dat hoeft echt geen post-doctorale studie te zijn. Een cursus Pools van 80 euro bij de LOI zou hem al onmisbaar kunnen maken voor zijn werkgever. Iemand moet straks die Polen toch gaan vertellen hoe ze het moeten doen 🙂

  Vergeet niet dat werk waarvoor een bepaalde mate van theoretische kennis is vereist baanvaster is dan werk dat door iedereen met twee handen kan worden gedaan. En het betaalt nog beter ook.
  Armin [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Devidas [5]:

  De boodschap kan puur zijn: woorden kunnen puur zijn. Ik weet ook een pure boodschap: hebt elkander lief.
  Dat wordt al 2000 jaar van de kansel gepredikt. Toch verfoeien velen deze boodschap, zelfs libertariers met hun vermeende hoge moraal. Die willen niet lijden, en komen daarom met een andere zuivere abstractie. Is erg gemakkelijk, zuivere abstracties bedenken.
  ‘Wij zijn goden’, ook al zo’n zuivere abstractie die mensen verblindt.
  ‘Eigendom is diefstal’, werd ook als zuivere abstractie gepredikt.
  ‘Lijden zit tussen de oren’, alweer zo’n ‘zuivere’ abstractie.
  ‘Begeerte is lijden’, daar hebben we een volgende ‘zuivere’ abstractie.
  En zo kan men een tijdje dorgaan met het bedenken van ‘zuivere’ bedenksels. Want een gedachte is zuiver, zolang men niet probeert deze in de praktijk los te laten. Zodra men dat doet, blijkt het vermeend zuivere al snel bezoedeld door allerlei menselijke beroerde neigingen.
  Zuiverheid bestaat alleen op papier.
  Slechts 1 mens was zuiver in menslijke zin, en dat was Christus. Gek genoeg verwensen die ‘zuiveren’ juist vooral dat meest zuivere geloof.

 10. @Ernstigezaak [1]: Goed punt.

  Je bent je baan kwijt indien de immigrant beter of goedkoper is.

  Dus arbeidsmigratie remmen is op korte termijn goed voor je. Geen concurentie.

  Echter het is slecht voor de rest, want die moet jouw hoger loon betalen. Zij houden minder geld over en dat blijkt zwaarder te wegen dan jouw verlies aan baan.

  Op lange termijn is het ook slecht voor jou, want werkgevers gaan daadwerkelijk weg uit het land. Immigranten weren en kunstmatige hoge lonen heeft immers niet geleid tot behoud werkgelegenheid.

  Plus dat een goedkoper product maken de export aanwakkert. Besef immers dat in het buitenland men weinig boodschap heeft aan of in Nederland ies gemaakt wordt door Nederlanders of immigranten

  Tenslotte blijkt de schade in eigen land reuze mee te vallen. Banen verdwijnen niet, maar in realiteit echter ga jij gewoon doorwerken, maar tegen een iets lager loon.

  Op lange termijn echter blijkt dat lonen door de sterke economie
  uiteindelijk toch weer doorstijgen en hoger uitkomen ondanks een tijdelijk verlies in sectoren waar de immigranten komen.

 11. @Peter de Jong [10]: Libertariërs kunnen dan wel PVV stemmen om probleem 02 op te lossen, en Wilders wil ook een veel stringenter immigratiebeleid

  De PVV is wat dat betreft ook op het verkeerde spoor.

  Ik heb het al vaker bepleit, maar immigratie weren is zo goed als onmogelijk. Dwz met name de immigratie die slecht voor de verzorgingstaat is, kun je niet weren. Dat zijn de huwelijksmigratie (je kunt mensen moreel en juridisch niet dwingen enkel binnenlandse partners te kiezen), en familiemigratie (idem). Plus asielmigratie en helemaal illegalen.

  Wat je wel kunt remmen is arbeidsmigratie. Echter deze is zo goed als geen probleem. Arbeidsmigranten zijn vrijwel altijd netto bijdragers. Zelfs de befaamde Polen en Roemenen.

  Wat de PVV dus populsitisch doet is de migratie die Nederland rijker maakt remmen …

  Peter de Jong [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Pjotr [6]: Yep, ik heb 10 jaar geen recht op WW.

  Ik moet ook 10 jaar werken voor ik recht op US AOW heb (wordt wel gelijk gereserveerd dus na 10 jaar heb ik wel 10 jaar US AOW).

  Ook mogen immigranten niet stemmen (Democraten willen uiteraard wel, gezien het feit dat die allemaal op hen gaan stemmen) zoda ze ook niet via wetgeving de zaak kunnen wijzigen.

  Goede zaak uiteraard, want het maakt dat de VS enorm baat heeft bij migranten. Zie ook de video van ‘True News’ een maan dof 2 geleden.

 13. @Ron A te A [11]: Een belangrijk kernbegrip is ook flexibiliteit.

  Niet alleen in abnen, maar ook in soort werk. In Europa houden we veel te veel vast aan een baantype voor het leven. Iemand die beroep X heeft kan nooit meer wat anders. Onzin uiteraard.

  Ook als je 55 bent en je hele leven stratenmaker bent geweest kun je moeiteloos ander werk nemen.

  En dat is ook nodig, want beben verandren. In de VS werkt 60% van de bevolking in baantypes die 30 jaar geleden niet bestonden.

  Herscholing is relevant, maar nog veel meer mentaliteit. Ik werk zelf in een technisch hoogwaardig beroep, en ik heb momenteel collega’s die ontzettend diverse achtergronden hebben. Ik noem even 2 beroepen op: krabvisser en stofeerder!

  Dat kan ook in Nederland. Ondernemers doen het elk jaar weer. Alleen in Europa zijn we nog veel te veel vastgeroest dat dat niet zou kunnen.

  beek [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Armin [16]:

  Zo moet het hier ook kunnen! Je maakt je waar, of niet, dat is het belangrijkste dat telt. En dan kan een ondernemer verrassingen tegemoet zien, maar ook mislukkingen. Mislukkingen moeten gemakkelijk kunnen worden afgeserveerd: goed voor hen EN voor de ondernemer. Bij een soepel aanname en ontslagbeleid blijven de kansen voor iedereen groot! Want de mislukte hier, kan elders een succes zijn, en andersom. Elek ondernemer moet de ruimte hebben te experimenteren met zijn personeel: dat geeft iedereen veel meer kansen dan een serie ingebouwde aanname- en ontlslagdrempels.
  Ik heb meer respect voor liberalen dan voor libertariers. Liberalen denken praktisch. Libertariers denken theoretisch, rechtlijnig en vooringenomen.

 15. @Armin [14]:

  Bureau Nyfer heeft onlangs voor Wilders onderzocht wat de kosten van de migratie in NL zijn. Dat blijkt 7.2 miljard per jaar negatief te zijn.

  De PVV wil wel degelijk ook de huwelijksmigratie, de familiemigratie en de asielmigratie fors inperken. En door weer eigen grensbewaking in te stellen wordt ook de instroom van illegalen verminderd.

  Ik ken het PVV programma niet uit mijn hoofd (Oscar wss wel vanwege zijn meetlat, Oscar?) maar ik dacht niet dat de PVV bezwaar had tegen arbeidsmigranten. De SP wél.

  ===
  http://www.nyfer.nl/documents/rapportPVVdef.pdf

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.
  Armin [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Peter de Jong [18]:

  Ik ken het programma van de PVV ook niet uit mijn hoofd, maar heb het programma wel gelezen. De PVV is tegen migranten uit moslimlanden. Dat impliceert dat ze niet tegen migranten uit niet-moslimlanden zijn anders had men dit wel benoemd.

 17. @Peter de Jong [18]: De PVV wil wel degelijk ook de huwelijksmigratie, de familiemigratie en de asielmigratie fors inperken. En door weer eigen grensbewaking in te stellen wordt ook de instroom van illegalen verminderd.

  Precies en dat soort onzin is dus het probleem.

  Huwelijks migratie IS niet te stoppen. Niet moreel (= ook volstrekt onlibertarisch) en vooral ook niet juridisch. Tenzij je als Nederland je gaat terugtrekken en uit allerlei verdragen gaan opzeggen. Iets wat praktisch qua kans nihil is – zelfs als je zou willen dat dat gaat gebeuren. Het is domme bierpraat om te suggereren dat Nederland nu opeens asielzoekers gaat afwijzen die men op basis van verdragen moet binnenlaten.

  Het enige wat makkelijk te doen is, is de immigranten die uit vrijwillige basis hier komen om te werken of studeren tegen te werken. Nu net de immiranten die je absoluut niet moet tegenwerken …

  PVV komt met goedkope rechts collectivistische retoriek.

  De enige optie is de verzorgingstaat zelf beperken. Maar daar wil de linkse achterban van de PVV niet aan.

  Die 7.2 milard per jaar zijn nameijk vooral die migranten die via illegaliteit, huwelijk, familie en asiel binnen komen.
  En zodra ze binnen zijn kosten ze geld. Nederland is nu eenmaal zo ingericht dat ook als je autochtoon bent en werkt je nog steeds een netto ontvanger kunt zijn.

  Die 7.2 miljard zijn overigens niet nieuw. Al in 1999 deed Lakeman een soortgelijk onderzoek en bracht soortgelijke cijfers naar boven. De conclusie is dus niet anders.

  Armin [21] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.
  Fluminis [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Armin [20]: Overigens dat van grensbewaking doet mij altijd het meeste lachen. Grensbewaking heeft in het verleden nog nooit enige illegaal tegengehouden.

  Dat is altijd kletspraat van randstedelingen die zelf niet aan de grens woonde. Mensen die wél aan de grens wonen weten wel beter.

  Ook in het buitenland houden grenzen geen illegalen tegen.

  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Armin [20]:

  Als je denkt dat verdragen en jurisdictie restrictief beleid onmogelijk maken dan ken je de PVV nog niet. Zo wees de PvdA er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op dat het verbieden van hoofddoekjes en het beperken van de bouw van moskeeën wettelijk niet mogelijk was. De PVV liet toen onomwonden weten dat zij dit beleid met alle middelen zouden gaan uitvoeren.

  Hoofddoekjes worden op zuiver functionele aspecten verboden (dus niet op religieuze basis) en moskeeën zullen niet meer kunnen worden gebouwd vanwege aangepaste bouwverordeningen in de bestemmingsplannen. Als de maximale bouwhoogte op 10 meter wordt gezet zijn minaretten of koepels helemaal niet meer mogelijk. Ook zal men milieuvoorschriften en de hinderwet (o.a. geluidoverlast) gaan gebruiken.

  Hetzelfde geldt voor familiehereniging en bruiden uit het land van herkomst. Door hoge inkomenseisen aan de kostwinner te stellen wordt hereniging de facto onmogelijk. Ook de asielzoekersstroom kan worden ingedamt doordat EU-landen individueel mogen uitmaken welke landen zij als gevaarlijk beschouwen en welke niet. Ieder dossier wordt individueel beoordeeld, dus waar het gaat om economische vluchtelingen is het zinloos om dan door te procederen tot het Europese Hof. Er zal een grootschalig ontmoedigingsbeleid worden gevoerd dat wereldwijd wordt bekendgemaakt. Diezelfde kanalen kunnen worden gebruikt om arbeidsmigranten binnen te halen die men wél wil.

  Uiteindelijk zal NL uit de EU treden, mogelijk samen met Duitsland en Vlaanderen, waarna deze landen een gemeenschappelijke munt krijgen (D-Mark). Als de euro eenmaal klapt is daarvoor wss het beste moment.

  En als de PVV uit de regering wordt gehouden, dan wordt het bij de Statenverkiezingen de grootste partij in de Eerste Kamer en kan Paars+ hun plannen verder op hun buik schrijven. De PVV wordt de grootste partij en Wilders gaat de komende jaren gewoon zijn restrictieve programma uitvoeren. Hitler had ook 2 rondes nodig om aan de macht te komen.

  De onvrede in dit land is zo enorm daar hebben mensen die de linkse media volgen gewoon geen besef van (in Utrecht wéér een homostel weggepest, de ouders van het Marokkaanse tuig staan machteloos en de politie kan ook niets beginnen, de PvdA-burgemeester betuigt zijn spijt over de gang van zaken, dat wel).

  Armin [32] reageerde op deze reactie.

 20. @Armin [21]:“Grensbewaking heeft in het verleden nog nooit enige illegaal tegengehouden.”

  Het viel anders echt niet mee om van de DDR naar het westen te komen toen de muur er nog stond.

  En dat terwijl hij officieel juist bedoeld was om de enorme instroom van westerlingen in te dammen. Ook daar slaagde men prima in (maar daar was geen muur voor nodig).

  ===
  “Why does West Germany have a higher standard of living than we in the DDR do? Because communists can’t get work permits there.”

  Peter de Jong [25] reageerde op deze reactie.
  Armin [30] reageerde op deze reactie.

 21. @Armin [20]:
  Huwelijks migratie is misschien niet te stoppen maar zeker wel enorm te ontmoedigen en je kunt crimineel gedrag van immigranten zo goed als uitsluiten.
  Als voorbeeld neem ik het land waar ik al 7 jaar woon en werk en inmiddels getrouwd ben; Thailand. Ieder jaar weer moet ik een enorme bak met juiste papieren overleggen, inclusief werkvergunning, trouwboekje om weer een jaartje te mogen blijven ondanks dat ik getrouwd ben. Gaat het 1 jaar mis dan is de kans dat het je het jaar erop wel weer lukt geweldig klein. Ik houd me dus netjes aan de geldende regels en wetten en misdraag me absoluut niet.
  Daarbij kent men hier geen sociaal stelsel dus iedereen draagt zijn eigen steentje bij om in zijn/haar behoeftes te voorzien. Er komen derhlave geen profiteurs binnen, ook niet via huwelijken.
  Het is niet echt Libertarisch maar werkt wel.

  Armin [31] reageerde op deze reactie.

 22. @Peter de Jong [23]:

  Dat de zuidgrens van de VS zo lek is als een mandje is nergens voor nodig. Volg de suggestie van Bill Balsamico (de eigenaar van Casa d’Ice, North Versailles, PA, met de wereldberoemde/beruchte politiek incorrecte borden):
  http://www.youtube.com/watch?v=80rlULF6G6Y

  Alle buitenlandse militaire bases opheffen (wat heeft de VS daar trouwens te zoeken?) en leger, marine en luchtmacht alleen nog de landsgrenzen laten verdedigen.

  ===
  “Don’t just talk about it. Make it happen!”

 23. * …Als dat zo is, dan zouden er in de Verenigde Staten van Noord Amerika 300 miljoen werklozen moeten zijn…

  Dus voor het overige zijn de VS een kopie van Nederland?

  Twee dingen die gelijk in me opkomen:

  * 1 Op de 100 inwoners in de gevangenis. (Vermogensmisdrijven?)
  * Onbeperkte stroomvoorziening voor het laten draaien van de geldpersen.

 24. @hugo van reijen [28]:

  Met immigrantenstroom nog vele malen schadelijker.

  Je nodigt als je last hebt van bedelaars ook niet nog meer bedelaars uit, omdat je ze nu toch al eenmaal hebt.

  Op dit moment is de hele onderliggende motivatie voor de verzorgingsstaat de immigrantenstroom.
  De immigrant is de nieuwe arbeider die hulp behoeft van de overheid.

  Zolang een immigrant geen eigendomsrecht respecteert, heeft ie hier helemaal niets te zoeken.
  En ik kan het mis hebben, maar immigranten die het libertarisme en daarmee het eigendomsrecht aanhangen zijn in NL volgens mij op de vingers van een misvormde hand te tellen.

  We hebben al genoeg “patienten” om geen probleem te zien met nog meer nieuwe patienten.
  Dat is gewoon politiek correct doen en anti-eigendomsrecht in de realiteit.

  Open immigratie en libertarisme gaan helemaal niet samen. Dat is een politiek correct fabeltje.

 25. @Peter de Jong [23]: Het viel anders echt niet mee om van de DDR naar het westen te komen toen de muur er nog stond.

  Klopt, maar die uitzondering is juist er eentje die mijn regel versterkt 🙂

  Bij de DDR was het natuurlijk niet zozeer de grensbewaking, maar ook de rest van de staatsagressie. En ik heb niet het idee dat jij of de PVV dat voor ogen had …

  Nee, grensbewaking in Nederland met Belgie houdt geen enkeel illegale Irakees of wat dan ook tegen.

Comments are closed.