En alle anderen, doe het ook niet!

In de Volkskrant staat een oproep van de “radicale islamitische groepering Hizb ut-Tahrir die een campagne begonnen is waarin ze in Nederland wonende moslims oproept op 9 juni niet naar de stembus te gaan.” Ze hebben er ook een aparte website voor opgezet. 
Deze site is hier te bereiken.

Volkskrant: “Hizb ut-Tahrir staat voor Partij van de Bevrijding. Ze streeft een islamitische staat na, waar de sharia (islamitische wetgeving) geldt. …..

Volgens de groepering is er geen enkele politieke kandidaat die moslims iets goeds heeft beloofd, terwijl islamitische Nederlanders de uitslag van de verkiezingen wel legitimiteit zouden geven door te stemmen.”

Die redenering is te volgen. Natuurlijk is het streven naar een islamitische staat een verfoeilijk plan. En dat de kandidaten daarvoor niets beloven, is alleen maar goed. Als ze dat wel deden, konden ze wel meteen naar huis gaan!

Maar het argument om niet te gaan stemmen omdat ze niets nuttig te leveren hebben, is een reëel argument dat ook voor andere mensen geldt en die dus ook niet zouden moeten gaan stemmen. Bezie de analyses “de XYZ-Partij op de libertarische toetssteen” nog maar eens en constateer dat ALLE partijen negatief uitkomen in het streven naar vrijheid!

Er zijn ook moslimorganisaties die oproepen aan de moslims om net wel massaal te gaan stemmen omdat dat in hun belang is. Ze noemen echter geen enkel concreet belang bij naam; althans ik heb het (nog) niet kunnen vinden.

De reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is al even slap en argumentloos. Zij vinden de oproep “jammer”. Want:” Volgens het ministerie is het ‘in algemene zin’ van groot belang dat mensen gebruikmaken van hun stemrecht. “

Wel, mensen hebben ook nog het recht om thuis te blijven en daarmee aan te tonen dat ze het helemaal niet eens zijn met dit systeem en deze politici. Dat is een veel duidelijker signaal.

——————————————————
Zie ook: http://www.stemniet.nl/

3 REACTIES

  1. En met “men” bedoel ik niet Hizb ut-Tahrir. Er is namelijk altijd wel en groep of beweging die “iets” roept, het is de gecontroleerde media die zich op dit moment specifiek op deze groep richt omdat datgene wat Hizb ut-Tahrir roept precies in “hun” straatje past. Wie heeft hier belang bij? Niet de moslim kan ik je zeggen.

Comments are closed.