Nu is een Laatste kans voordat u stemt en iets doet dat u niet meer kunt herroepen. Namelijk: “Een politicus machtigen om alles over uw toekomst te beslissen”. U kunt daarbij overwegen wat Perry Willis van “Downsizer” vandaag treffend schreef:
Miljoenen mensen geloven:

-Dat we een overheid nodig hebben om het bedrijfsleven (en de burgers) te besturen want anders slaat de hele boel op hol, verpest het milieu, verkoopt ons slecht eten, slechte medicijn en meer schadelijke producten.

Het zou gek zijn om te beweren dat er geen zakenlieden zijn die iets dergelijks wel eens doen.
Immers:

–niet alle mensen zijn goed
–Ook zijn mensen die normaal goed zijn, niet altijd goed.

–En soms heeft goedheid er niets mee te maken omdat mensen eenvoudig fouten maken, uit onwetendheid of zorgeloosheid.

Maar politici en ambtenaren zijn ook mensen, en die hebben dezelfde zwakheden.

Zouden we dan echt dergelijke problemen kunnen oplossen door een kleine groep niet-perfecte mensen de macht te geven over alle anderen?

Dit is een heel essentiële vraag. Laat hem tot u doordringen.

Waarbij dan nog de vraag komt of er één groep menselijke wezens bestaat die meer imperfect is als politic?

En moeten die macht hebben over andere mensen?
Daarbij zal het niet moeilijk zijn om aan te tonen dat de slechte politici en bureaucraten meer onheil en ellende over de mensheid hebben gebracht dat de slechtste zakenmensen.

Dit wordt alleen al veroorzaakt doordat

–Politici en bureaucraten hebben een monopolie voor het gebruik van geweld en dwang.
–Zij hebben ook toegang tot veel meer middelen dan zelfs de grootste zakenmensen.

–En ze kunnen dan ook nog heel moeilijk ontslagen worden.

U kunt weigeren zaken te doen met Shell, Albert Heyn, Microsoft, maar je kunt niet weigeren om te gehoorzamen aan alles wat de politici je opleggen. De consequenties van weigeren zijn te groot.

Dit zo zijnde, is het dan niet redelijk om te vragen:

–Kan er niet een betere manier zijn om zakenmensen en burgers te laten samenleven?
–En hoe zou dat met niet-staats organisaties werken?

Bedenk dan dat:

-“Consumenten regelen het bedrijfsleven

-Consumenten straffen ieder bedrijf dat slechte producten of services levert. En ze maken dat nog ruimschoots bekend ook.

-Hetzelfde geldt voor verzekeringsmaatschappijen die slechte bedrijven niet zullen verzekeren/

Door dergelijke mechanismen wordt ook de Vrije Markt behoorlijk geregeld. Zelfs al doet de staat helemaal niets.

De zullen in de toekomst nog meer over de niet-staat oplossingen uitleggen en discussiëren. Deze basisvragen zijn al belangrijk om te overwegen en een inzicht te krijgen in een betere maatschappij.

En wat de verkiezingen betreft zult u hiermee een begin zien dat u helemaal uw mandaat niet hoeft te geven aan een politicus om een betere samenleving te krijgen. In tegendeel..

In Nederland mag u (nog) zelf beslissen of u gaat stemmen!

VERZOEK, om objectief van te leren:
Als u beslist om toch te gaan stemmen, zou u dan voor uzelf willen opschrijven “waarom, en wat u er mee denkt te bereiken”. Opschrijven voor uw eigen objectiviteit.
Mogelijk kunnen we dan over een aantal weken eens een poll houden om te onderzoeken wat er dan van terecht gekomen is.

5 REACTIES

 1. Nog geen reactie?


  Erg mooi artikel Hub. Alweer.
  Commentaar:
  Ik ben het met je eens, maar geld is volgens mij niet de oplossing. Zojuist zat ik hier te wat te lezen, over de opstand der braven in 1963. De Boeren partij haalde 7 zetels, maar bereikte helemaal niets. Drachtige Geiten onlangs geruimt. Varkenspest, ineens moet er geruimt worden voor Mond en Klauwzeer. Monopolisering van ons voedsel, met door overheid gesteunde immigratie in een overbevolkt land van ondermeer moslims maar ook Katholieken, we liggen onder beleg van de vijand.

  Maar het volk slaapt door de propaganda.

  De Al Quaida samenzwering. Dat is de belangrijkste propaganda van de afgelopen 9 jaar, al 8 jaar zit ons leger in Uruzgan. De kranten logen over Joegoslavie, verzwijgen de waarheid over de achtergronden. Vorig jaar kreeg Pamela Hemelrijk plots een hataanval. Pim Fortuyn dood, eerlijk jongens maken echt geen kans daar.

  De Politie zou het wel op kunnen lossen…

 2. Dat is toevallig, Hub. Heb vandaag een soortgelijk stukje.
  Ook ik heb zo mijn twijfels over de deskundigheid waarmee mensen vandaag een hokje aankruisen.
  Dat inkleuren kunnen ze wel. Hebben ze geleerd op de kleuterschool. Maar toen is in dat zelfde schooljaar de staatsindoctrinatie begonnen waarmee het zelfstandig en rationeel denken de kop in werd gedrukt.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. Inderdaad, Hub:

  “Indien men laissez-faire verwerpt vanwege de feilbaarheid en morele zwakheid van de mens, moet men ook om dezelfde reden elke actie van een overheid verwerpen.” – Ludwig von Mises

  Stem Niet

Comments are closed.