De OESO, de Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft De vorige week een rapport uitgebracht met een advies voor de Nederlandse economie.

Kort samengevat adviseert OESO tot 4 concrete punten:

–     Herziening pensionfondsen en AOW leeftijd (herziening banksysteem was beter geplaatst in deze)

–     De kilometerheffing (dit lost immers alles op)

–     Ontslagrecht moet worden versoepeld (wordt tijd)

–     Herziening van de woningmarkt (wordt ook tijd zou je denken)

“De OESO adviseert de pensioenleeftijd tot 67 door te zetten. Om pensioenen betaalbaar te houden zou de pensioengerechtigde leeftijd op langere termijn gekoppeld moeten worden aan de levensverwachting.”

Dit is opzich al een vreemde uitspraak. Waarom laten we mensen niet zelf beslissen wanneer ze willen ophouden met werken en dus graag gebruik willen maken van de persoonlijk aangelegde pensioengelden?

Tevens is het zo dat de AOW nu onbetaalbaar geworden is omdat het geld ook voor andere doelen gebruikt mag worden. Slechts 18% van het totaal inkomen onder het mom van AOW wordt ook daad werkelijk uitgekeerd als AOW.
Waar blijft de rest?

Over de kilometerheffing wordt niet heel erg specifiek gesproken in het artikel. Buiten de bekende problemen. Nederlanders hebben relatief gezien de meeste reistijd, moeilijk om nieuwe wegen te bouwen, en natuurlijk moet de kilometer heffing autogebruik op drukke tijden ontmoedigen.

Logisch gevolg zou kunnen zijn dat nieuwe drukke tijden ontstaan. Juist voor en na de gestelde spitstarief tijden. Verder is het uitmelken van de automobilist met BTW, BPM, accijnzen en bijtelling blijkbaar onvoldoende?
En wat is het alternatief?

“Door versoepeling van het ontslagerecht zouden werkgevers bij economisch herstel eerder nieuwe werknemers in dienst nemen.”

Uiteraard is dit een feit. Hoe minder regels er gesteld worden aan het aangaan van een overeenkomst, hoe sneller zo?n overeenkomst tot stand zal komen.
Dit is opzich goed nieuws.

Over de huizenmarkt zegt het OESO:

De hypotheekrente aftrek moet worden beperkt omdat het scheefgroei in de huizenprijzen veroorzaakt. De organisatie adviseert afschaffing van de overdrachtsbelasting maar tegelijkertijd een verhoging van de onroerendezaakbelasting”.

Natuurlijk is dit een advies wat meer geld in de staatskas brengt en niet een advies dat de burger geld oplevert.
Hypotheekrenteaftrek kost de overheid meer uitgaven van inkomsten die onveranderd blijven.
En de eenmalige overdrachtsbelasting afschaffen om de jaarlijks terugkerende onroerendezaakbelasting te verhogen. Zo lust ik er ook nog wel een paar.

Over de huurhuizen markt:
“40% van de sociale huurwoningen wordt bewoond door mensen met lagere inkomens.De OESO stelt voor dat een corporatie om de zoveel tijd een inkomenstoets mag houden onder zittende huurders, en de huren mag verhogen zodra de inkomens boven bepaalde grenzen komen. Meer huurwoningen moeten op de vrije markt komen en uiteindelijk moet de overheid af van het stellen van huurgrenzen en meer toe naar een systeem van huursubsidie voor alleen de mensen met de aantoonbaar laagste inkomens”.

Dit zijn schendende zaken. Een huurprijs bepalen aan de hand van inkomen, privacy gevoelige gegevens verplicht regulier laten toetsen. Een huurovereenkomst is niet meer dan een afspraak tussen huurder en huurbaas.

Waarom moet een overheid ook hier eisen aan stellen? Of anders gezegd, wordt de huurbaas gedwongen andere/meer eisen te stellen? En volgens mij moet de overheid ook af van alles wat begint op eindigt met “subsidie”.

Ingezonden door Dominique van Luyt

Bron:

http://www.z24.nl/economie/artikel_149037.z24/OESO_wil_KM-heffing__aanpak_huizenmarkt.html

8 REACTIES

 1. Ik vind het heel bijzonder om te lezen, deze 4 punten van de OESO.

  Waar bemoeien ze zich eigenlijk mee? Kilometerheffing…. me hoela. Gaat niet werken; zoveel is allang duidelijk.

  Betutteling als ontslagrecht: Breek me de bek niet los!

  En pensioenen: Die gelden zijn gebruikt om Europa te financieren dus wij zijn allemaal de Sjaak.

  Enige tijd geleden heb ik een berichtje gelezen dat de OESO stelde dat de overheid in NL verkleind moest worden. Maar daar eens wat meer lawaai over, zou je denken.

 2. @Johan Alphons [1]:
  Zolang dat geld niet in privaten pensioen ondernemingen zit, ben ik er bang voor..

  Het weekend weer een eindeloze discussie gehad over het “krijgen” van AOW gelden.. De mensen leven nog altijd in de waan dat wat zij betalen aan pensioen ook in hun eigen potje komt.. helaas heb ik toch even het tegendeel moeten aantonen..

  Prive sparen voor een pensioen is in nederland ook onmogelijk, want spaardersbelasting wordt dan weer van je afgenomen..Lijkt wel of de overheid stuurt op illegale praktijken om ook na een werkverleden nog te kunnen genieten van het leven..

  Armin [5] reageerde op deze reactie.

 3. Tevens is het zo dat de AOW nu onbetaalbaar geworden is omdat het geld ook voor andere doelen gebruikt mag worden. Slechts 18% van het totaal inkomen onder het mom van AOW wordt ook daad werkelijk uitgekeerd als AOW.

  Onzin, er is juist al een miljardentekort op de AOW. De volledige premie is al enige jaren niet voldoende meer om de AOW te betalen.

  Ik weet waar zwe bnaar verwijzen, en dat is de herziening van de belastingvrije voet naar heffingskortingen. Maar dat is hier al besproken en is ontzettend misleidend om zo te presenteren én vanwege de bescheiden omvang nog steeds geen oplossing voor het AOW tekort van de babyboomers, zelfs al zou het inderdaad teruggedraaid worden.

  Over de kilometerheffing wordt niet heel erg specifiek gesproken in het artikel.

  Aangezien km-heffing in Nederlands begrip is, is kennelijk het OESO advies een advies van NLse economen aan Nederland. Jammer, want ik dacht altijd dat het een advies was van buitenlandse economen. Dat is veel gezonder, want dan krijg je een fris perspectief. Nu is het enkel herhaling van wat hier al ter discussie staat.

  Een huurovereenkomst is niet meer dan een afspraak tussen huurder en huurbaas.

  Juist wanneer het de private markt is. Onjuist igv Nederland, daar het hier om gesubsidieerde woningen gaat. Het zijn woningen gebouwd met belastinggeld voor lagere inkomens. Vanuit libertarisch oogpunt is het daar al fout en moet elke kunstmatige verlaging van d ehuurprijs verdwijnen ergo dit vorostel is een slechte manier om iets goeds te bereiken, maar wel een ‘minder slechte’ uitkomst dan de huidige situatie.

  Vanuit non-libertarisch oogpunt een uitstekende maatregel, omdat het de gesubsidieerde huurmarkt beperkt tot de groepen wara het voor bedoeld is en doorstroming bevorderd.

  Wil je dit alles niet als huurder moet je privaat gaan huren of kopen. Echter dan betaal je wel de marktprijs …

  Andre NI [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Doompie [3]: Het is nog erger, want zelfs als je ondanks de heffing besluit toch zelf te sparen, stimuleert d eheffing je tot risico nemen. Immers sparen met weinig risico geeft minder potentieel rendement. Je moet dus wel gaan gokken om enkel de inflatie en belasting te compenseren.

 5. @Armin [4]:

  “Aangezien km-heffing in Nederlands begrip is, is kennelijk het OESO advies een advies van NLse economen aan Nederland. Jammer, want ik dacht altijd dat het een advies was van buitenlandse economen. Dat is veel gezonder, want dan krijg je een fris perspectief. Nu is het enkel herhaling van wat hier al ter discussie staat.”

  Het is wat mij betreft een illusie te veronderstellen, dat “buitenlandse economen” wezenlijk andere inzichten ten toon zullen spreiden dan hun “binnenlandse” collegae. Ook zij zijn immers vergiftigd met het (in het slechtste geval) Keynesiaanse “denken”; er is uit dergelijke hoek derhalve niets goeds te verwachten.

  Katjong [7] reageerde op deze reactie.
  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre NI [6]:

  Uit die hoek komt immers altijd weer een ander Keynesiaans plan waarin de overheid haar eigenhandig geschapen puinhoop gaat opruimen.
  En om met De Jager te spreken: “De overheid zal dat doen door het maken van keiharde afspraken, waarvan wij 100% zeker weten dat die worden nagekomen.”

 7. @Andre NI [6]: Het is wat mij betreft een illusie te veronderstellen, dat “buitenlandse economen” wezenlijk andere inzichten ten toon zullen spreiden dan hun “binnenlandse” collegae. Ook zij zijn immers vergiftigd met het (in het slechtste geval) Keynesiaanse “denken”; er is uit dergelijke hoek derhalve niets goeds te verwachten.

  Je verwart politici met economen. Meeste economen denken actief monetaristisch (terwijl monetarisme oorpronkelijk vooral een passieve stroning was, maar dat terzijde 🙂 ). Politici, tja die denken ook niet Keynes, maar gewoon niet eigenlijk. Wat zij willen is vaak ook in strijd met de Keyniaanse opvattingen. Keynes had namelijk wel een onjuiste redenatie, maar wel een die sluitend was binnen zijn – onjuiste – aannames. Op dat soort consistentie kun je politici niet vaak betrappen 🙂

  Doch, er zijn wel degelijk verschillen. Verreweg de meeste mensen inclusief economen denken enkel in hokjes. Dingen die een paar km over de grens soms heel normaal zijn, worden soms als extreem abject gezien. Elk voorstel over een eigen bijdrage in de zorg wordt in Nederland meteen als ronduit associaal gezien, terwijl Belgie het al jaren heeft en heel treffend ‘remgeld’ noemt.

  Zo is men in Nederland ook tegen elke versoepeling van het ontslagrecht, terwijl in Denemarken ook de scialisten hiervan geen halszaak maken.

  En in Duitsland heeft men interessante oplossingen om oudere mensen aantrekkelijk te houden voor supermarktwerk, terwijl bij ons iedereen die 21 jaar is moet verdwijnen omdat men te duur is.

  Als je enkel op de libertarische postzegel wilt blijven, is het hele OESO advies overbodig, maar voor de rest van de wereld is het juist heel nuttig om buitenlandse economen eens te laten kijken naar jouw land.

  Maar als je Nederlandse economen naar Nederland laat kijken, krijg je enkel de adviezen die het eigen ministerie ook al gaf.

Comments are closed.