Met mijn handtekening hieronder trek ik hierbij mijn toestemming terug bestuurd te worden door de Nederlandse overheid.

Een overheid is gemachtigd door de formele toestemming van de burgers om een heilig doel te dienen, namelijk, om een positieve en duurzame toekomst voor haar mensen en een gezond en veilig leefklimaat in haar gebied tot stand te brengen. Dit doel is mogelijk.

Indien echter een overheid haar voorgenomen doel niet langer dient en ernstig in gebreke blijft, is het correct en gerechtvaardigd dat elk individu formeel zijn of haar toestemming voor bestuur door die overheid, terugtrekt.

De Nederlandse overheid heeft haar onvermogen o.a. bewezen door:

 • stelselmatig vrijheden van burgers te beperken;
 • financieel wanbeheer met grote schulden tot gevolg;
 • expliciete wensen van het volk ten aanzien van de EU te negeren;
 • willens en wetens te liegen en angst aan te jagen over niet bestaande ziekten;
 • de bevolking gevaarlijke en onbewezen medicijnen op te dringen;
 • geldverslindende en immorele deelname aan illegale oorlogen in Irak en Afghanistan.

Door zo duidelijk in strijd te handelen met haar formele doelstellingen waar het mandaat van autoriteit en bestuur op is gebaseerd, heeft de Nederlandse overheid zichzelf onwettig gemaakt.

Derhalve worden elk van haar autoriteiten over mij hierbij opgeheven en de Nederlandse overheid hierbij ontbonden in al haar onderdelen. Alle takken, wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke takken, met inbegrip van alle bureaus en middelen, politiek, militair, informatie en financieel, worden hierbij opgeheven en door lokale, zelf organiserende besturen en munten vervangen die duurzame infrastructuren bevorderen en onloochenbaar de principes van integriteit, transparantie, onderlinge afhankelijkheid, bewustzijn, duurzaamheid en ecologische harmonie dienen.

De mensen dragen een onvervreemdbare verantwoordelijkheid om te kiezen aan wie of wat zij hun trouw verbinden. Vanaf dit ogenblik verbreek ik mijn trouw aan de Nederlandse overheid. Wij worden gescheiden. Ik verbied deze organisatie om wetgeving te maken, te oordelen, geld te gebruiken, of overeenkomsten in mijn naam nationaal of internationaal te maken. Ik trek hierbij mijn mandaat aan de Nederlandse overheid terug.

Ik beschouw hierbij mijn Nederlandse paspoort als waardeloos, ongeldig en nietig omdat door haar eigen acties de Nederlandse overheid zichzelf ongeldig heeft gemaakt.

Dit document bekrachtigt dat de Nederlandse overheid zichzelf onherstelbaar overbodig heeft gemaakt door haar taken ernstig te verzaken. Dit document bekrachtigt dat ik mijn gezag van deze falende organisatie terugneem. De Nederlandse overheid heeft niet meer gezag om mij te vertegenwoordigen, mij te belasten, mij vast te houden, of iedere andere vorm van gezag over mij uit te oefenen. Vanaf dit moment neem ik mijn autoriteit terug.

Vrij naar:

A DECLARATION OF INDEPENDENCE FROM THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

http://carolynbaker.net/site/content/view/571/1/

25 REACTIES

 1. Uiteraard neemt Huwa met deze verklaring ook afstand van de voorzieningen ten bate van de gemeenschap, als daar zijn een AOW, een algemene ziektekostenverzekering, een landelijk rioolstelsel, straatverlichting, een wegennet, stoepen, een gasnet, een leger, de politie en een justitieapparaat?
  Ik vermoed dat Huwa moet erkennen dat dit niet mogelijk is. Derhalve wordt zo’n ‘onafhankelijkheidsverklaring’ een enorme wassen neus, die vooral op papier slechts enig vermaak kan bieden. Of kan maken dat men zich een echte strijder kan wanen zonder de hinderlijke gevolgen te hoeven ondervinden die echt strijderschap altijd met zich meebrengt.
  Soms denk ik dat veel reageerders zich als een soort na-oorlogse verzetsheld beschouwen, maar dan louter in een virtuele wereld. De echte gevolgen van zo’n strijd willen ze meestal niet.
  Dit valt onder de noemer ‘goedkope praatjes’.
  Blijkbaar bedoeld om anderen aan te zetten tot een soort martelaarschap; vooral anderen, niet henzelf.

  Sen Huwa [2] reageerde op deze reactie.
  John [7] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [18] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [1]:
  Wat ben je nog laat actief.

  Zo goedkoop is dit niet. En om jouw vraag over de voorzieningen te beantwoorden:

  Ja, ik neem daar afstand van.

  Graag.

  Neem deze maar mee en geef mij mijn geld terug.

  Ik ben er van overtuigd dat ik met gelijkgestemden prima riolen kan aanleggen en een oudedagsvoorziening kan opbouwen zonder 350.000.000.000 euro aan schulden te maken.

  Mijn voorzieningen zullen niet alleen veel goedkoper zijn, zij zullen ook veel duurzamer zijn voor mens en milieu.

  beek [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Sen Huwa [2]:

  Die schulden vind ik een slecht argument. Ik beperk me tot nutsvoorzieningen voor het algemeen belang. De schuldenberg wordt veroorzaakt door socialisten die voortdurend strooien met belastinggeld teneinde kiezers aan zich te binden.
  Het is zelfs opvallend dat socialistische regeringen zelfs die elementaire nutsvoorzieningen niet kunnen garanderen: Chavez kampt met grote energietekorten en wijt dit graag aan de regenval, terwijl een totaal gebrek aan onderhoud van de generatoren een belangrijker oorzaak is, plus het feit dat investeerders niet meer willen investeren als zij weten dat hun investeringen zomaar kunnen worden ‘genationaliseerd’ (gestolen) door Chavez.

  Maar echt, ik zie jou geen rioleringen aanleggen naast de bestaande: dat is dermate onrendabel en omslachtig, dat ik ook dit tot een virtuele werkelijkheid moet verklaren.

  Laat actief? Er zijn mensen die tot diep in de nacht werken voor hun brood.

  Sen Huwa [4] reageerde op deze reactie.
  Patrick [6] reageerde op deze reactie.
  Tony [20] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [3]:
  Waarom vind je schulden een slecht argument?

  Stel je voor dat ik voortaan jouw tuin verplicht ga bijhouden voor pak hem beet 150.000 euro per jaar. Natuurlijk kun je dat zelf goedkoper maar ik maak mij zorgen om jouw onkruid en ik vind dat jij daar een beetje in geholpen moet worden.

  De schulden worden veroorzaakt door een bewuste weeffout in het geldsysteem alsook de spilzucht van de overheid.

  Wat is algemeen belang? Is dat een soort belang waar mensen zelf niet aan denken of voor kunnen zorgen?

  Denk je echt dat mensen niet in staat zijn voor energie en water te zorgen? Natuurlijk kunnen zij dat wel, dat doen zij al honderdduizend jaar.

  Vind je meepraten op Vrijspreker een vorm van werk? Wordt je daar voor betaald?

  beek [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Sen Huwa [4]:

  Alweer een foute redenering. Overheden besteden publieke werken uit aan particuliere ondernemers. Het zijn de ondernemers die een financieel plan hebben gemaakt, niet de overheid!
  Als keer op keer blijkt dat de planning van die ondernemers niet blijkt te kloppen, zijn toch in de eerste plaats die ondernemers schuldig: zij hebben de zaken veel te rooskleurig voorgesteld in de hoop de order te verkrijgen, en in de verwachting dat er wel bijgepast zou gaan worden.
  Ondernemers zijn degenen die hebben gefaald in het tot stand brengen van hun gepresenteerde verwachtingen. Als jij een keuken laat verbouwen, en de kosten blijken hoger uit te vallen dat in eerste instantie beloofd, ben niet jij de schuldige, maar die ondernemer!

  Algemeen belang blijkt historisch juist verwaarloosd te zijn geworden door particulieren: juist daarom gingen overheden algemene belangen op zich nemen, dat kan men historisch gewoon napluizen. Als jij beweert dat algemene belangen altijd beter door particulieren kunnen worden gerealiseerd, zul je dit moeten aantonen. Wordt moeilijk, want sommige algemene belangen (bescherming tegen overstromingen, brand en ziekte, b.v., blijken middels particulier initiatief allesbehalve rendabel of vrijheidsbevorderend te zijn.

  Wat een rare vraag stel je aan het eind. Is dat effectbejag? Begrijp je echt niet dat men laat in de nacht kan thuiskomen na het werk, om vervolgens even naar b.v. ‘Vrijspreker’ te kijken?
  Effectbejag lijkt de kunst van Huwa.

  Ron [12] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [3]:

  beek schreef: “Laat actief? Er zijn mensen die tot diep in de nacht werken voor hun brood.”
  Volgens mij valt dat werken wel mee, aangezien je tijd hebt om op dit forum te reageren. Laat me raden, overheid?

  Maar ik denk dat je het belang van een rioolstelsel lichtelijk overschat. Zelf woon ik op een eiland (ja, ik heb Nederland gelukkig al enkele jaren terug verlaten) waar vrijwel geen rioleringstelsel is.
  Bijna alle huizen hebben een septic tank en dat werkt ook prima, hoor. Eens in de zoveel tijd (afhanklijk van hoe regelmatig je de nederlandse politiek volgt) laat je die tank legen en je hebt geen riolering nodig.

  Ook heb ik een jaar in een woning gewoond (in een ander tropisch land) waar ik geen aansluiting op het waterleidingnetwerk had.
  Achter mijn huis had ik twee grote tanks die gevuld werden met het regenwater wat van mijn dak liep. In dergelijke landen kun je het regenwater namelijk nog wel drinken, al is dat voor Nederlanders moeilijk voor te stellen.
  In de droge tijd moest je weleens water bestellen. Een tankwagen met water kwam dan je tanks vullen en je kon weer voor een week of twee vooruit.
  Ook die tankwagen werd niet gestuurd door de overheid (voor je denkt dat je wat gevonden hebt). Gewoon een kwestie van vraag en aanbod waar mensen vanzelf op inspelen.

  En dan die andere belangrijke zaken waar een mens volgens jou niet zonder kan?
  “Uiteraard neemt Huwa met deze verklaring ook afstand van de voorzieningen ten bate van de gemeenschap, als daar zijn een AOW, een algemene ziektekostenverzekering, een landelijk rioolstelsel, straatverlichting, een wegennet, stoepen, een gasnet, een leger, de politie en een justitieapparaat?”

  Even kijken hoor, een AOW en een ziektekostenverzekering zijn hetzelfde verhaal. Een verplichte maandelijkse betaling, waarvan de maandelijkse inleg absurd veel meer kost dan wat het je uiteindelijk oplevert. De zoveelste verplichting die verkocht wordt als een voorrecht.

  Straatverlichting? Ik heb geen straatverlichting. De meeste mensen hebben een lamp in hun voortuin en de rest doet de maan. En voorop mijn auto zitten een paar handig lampen zodat ik ook in het donker kan rijden.

  Wegennet? Wel eens van accijns gehoord? Met de heffingen op benzine draag je al meer dan genoeg bij aan de kosten van het wegennetwerk. Zelfs in verhouding met je gebruik! Geeneens rekeningrijden voor nodig!!

  Stoepen! Stel je toch eens voor dat je in een land woont waar geen stoepen zijn!! Wat een onmenselijk hel moet dat wel niet zijn? Ben jij uberhaupt Nederland weleens uit geweest?

  Een gasnet? Heb ik ook niet. Twee gasflessen achter mijn huis. Als er één leeg is heb ik een paar maanden om hem te vervangen. Weer een probleem opgelost.

  Een leger! Tja, dát is wel heel erg belangrijk. Want wie moeten we anders al die nucleaire wapens in Irak en Afghanistan laten gebruiken op onschuldige burgers. Of weet jij niet van het gebruik van D.U. munitie? En als we die oorlogen niet voeren mag het bedrijf van Roland Balkenende geen pijpleiding aanleggen in Afghanistan! Dat is natuurlijk wel heel erg in het belang van de Nederlandse belastingbetaler. Dat ziet Sen Huwa dan inderdaad over het hoofd. Een leger, daar kunnen we niet zonder.

  De politie… Dát is inderdaad belangrijk om de orde te handhaven. Om de gevestigde orde te handhaven, ja! Dáár dient de politie voor en niets anders. Daar zijn helaas al veel te veel voorbeelden van. De politie is er niet in het belang van het volk maar van de overheid.

  Een justitieapparaat? Durf jij die grootste smet op Nederland echt nog te noemen? Weet je niet dat er deze week opnieuw een aanklacht is ingediend tegen de Secretaris Generaal van Justitie voor sexueel misbruik van een minderjarige? Voor de derde keer?

  Laat me niet lachen…

  Om met de woorden van twee van jouw gewaardeerde voormalige leiders (kun jij me vertellen welke?) te spreken: “Gaat u maar rustig slapen, uw overheid waakt over u!”

 7. @beek [1]:

  In Amerika zijn er die dit met succes doen.
  Zoek op YouTube “Free man of the land”, of bekijk de filmpjes van Stef Bot.
  Je hebt dan niet veel meer, maar je hebt ook geen schulden en plichten meer.
  Wie heeft er nou politie of een leger nodig?
  Een geweer is genoeg om jezelf te verdedigen.
  Wie heeft stoepen en straatverlichting nodig?
  Zelf een riool heb je niet echt nodig.
  In het huis waar ik 45 jaar geleden geboren werd hadden we dat ook niet.
  Er was alleen een lange greppel achter het huis waar de WC en alles in uit kwam. Geen stank op wat dan ook. Werkte perfect.

  Zolang je aan de rokken van de regering blijft hangen wordt je nooit zelfstandig.
  Maar eens zal dat toch moeten gebeuren, want de verzorgingsstaat is in elkaar aan het storten zoals we om ons heen kunnen zien.
  Verwacht dus niet dat de regering voor jou blijft zorgen zolang als je blijft betalen.
  Voor hen ben je niet meer dan vee voor een boer.

  beek [16] reageerde op deze reactie.

 8. @Spy-Nose [8]:
  Ik denk niet dat we ons geld terugkrijgen. Het enige dat men ons nalaat, zijn mega-schulden.

  We kunnen beginnen met het terug-eisen van onze autoriteit om zelf opnieuw te beginnen.

 9. En de Nederlandse overheid heeft honderduizenden mensen uit de Derde Wereld naar Nederland gehaald.

  En de Nederlandse overheid heeft de bevolking, via de media, het onderwijs en het gesubsidieerde anti-discriminatiewezen, de multi-culturele ideologie op gedrongen.

  En de Nederlandse overheid heeft de bevolking, via de media, het onderwijs en de gesubsidieerde sector, haat tegen de eigen cultuur, haat tegen de eigen identiteit, haat tegen de eigen etniciteit en een ongefundeerde ‘liefde’ voor andere culturen, andere identiteiten en andere etniciteiten opgedrongen.

  En de Nederlandse overheid dwingt, via het juridische systeem en de belastingen, de slachtoffers van een misdrijf (mee) te laten betalen voor de (luxe) detentie van de daders.

  Sen Huwa [11] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [5]:
  Als ondernemers zich niet hebben gehouden aan het geen wat in de openbare aanbesteding is vastgelegd dan is het toch een koud kunstje deze ondernemers voor de rechter te slepen en te dwingen de gemaakte afspraken na te komen dan wel een schadevergoeding te krijgen. Wat echter opvalt als er een wanprestatie is geleverd dat deze in de meeste gevallen voor rekening komt van de overheid en daarmee indirect voor de belastingbetaler.

  Wat mijn vermoeden is dat de overheid de afspraken achteraf wijzigd wat natuurlijk kosten met zich meebrengt. Of wat nog kwalijker is dat overheden bewust de risicos voor eigen rekening neemt en daarmee initiele investering drukt zodat er sneller groen licht voor het project gegeven wordt. Echter als er dan een tegenslag is dan moet de belastingbetaler ervoor opdraaien. Het probleem hiervan is dat er dan vaak al een enorme investering is gedaan met als gevolg dat dan nog maar zelden de stekker uit het project getrokken wordt.

  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Ron [12]:
  Precies. Zo gaat het immers altijd, zodat de overheid tevoren weet, dat ze er niet op wordt afgerekend. De centjes zijn al verdeeld onder de vriendjes en apres nous le deluge.

 12. @John [7]:

  Ik denk jouw idylle niet opgaat voor grote stedelijke gebieden. De riolering is nodig voor de afwatering: waarom zien ondernemers daar geen brood in?
  Persoonlijke bewapening lost niet alles op. Samenlevingen waar persoonlijk wapenbezit mogelijk was, hadden ook regeringen met een justitieapparaat: want zelfs zelfverdediging moet worden onderzocht; gezien de aard van de mens kan ‘zelfverdediging’ gemakkelijk worden aangevoerd, waar het het vereffenen van oude rekeningen of wraakgevoelens betrof.
  Politie kan meer dan uzelf persoonlijk: politie kan door ervaring, deskundigheid en methoden meer op het spoor komen dan u als particulier.
  Voor het leger geldt iets dergelijks: gespecialiseerde vakmensen kunnen u beter verdedigen dan in alle haast opgetrommelde burgers. Bedenk dat er maar 1 land op het idee hoeft te komen speciale getrainde eenheden te bedenken om een land, een gebied, binnen te vallen, en de verdediger voelt zich genoodzaakt haar burgers niet in de steek te laten door deze met hooivorken e.d. zich te laten verdedigen. Ook hier gelden regels van de concurrentievoor- en nadelen.
  Stoepen zijn, vooral ook weer in drukke stedelijke gebieden, veilige havens voor voetgangers; voetgangers die zich anders op dezelfde straat zouden moeten bewegen als al het gemotoriseerde verkeer. Kan een ondernemer verdienen door het beheer van stoepen? Lijkt van niet.
  Straatverlichting bestond ooit niet; burgers vreesden de duisternis vanwege de grote kans op overvallen en geweldsmisdrijven, in die volstrekte duisternis buiten het eigen huis. Straatverlichting heeft hier voor oplossingen gezorgd, want, eenmaal uitgevonden, werd het op steeds groter schaal toegepast: het voorzag duidelijk in een behoefte.

  Ik zou graag geloven in je landelijke idylle, maar de werkelijkheid zit helaas anders in elkaar.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [16]:

  Ethische normen zijn universeel, waarde en zeer geachte Beek. Dat houdt in dat niemand, geen instantie en geen persoon, het privilege zou mogen hebben om zich niet aan ethische normen te houden waaraan alle anderen zich wel dienen te houden.

 14. @beek [1]:

  Een leger, de politie en een justitieapparaat?

  ??????????????????????????????/

  Kan jij nog enig onderscheid ontdekken tussen deze drie ?………ik niet !

 15. @beek [3]:

  Die socialisten krijg je er gratis bij. Daarom heet het democratie.

  Als er dus iemand een slap excuus voor een ‘redenering’ gebruikt, ben jij het wel. De loftrompet afsteken over democratie maar wel ‘ach en wee’ roepen over het feit dat socialisten ook wel eens zouden kunnen winnen.

  Typische huichelstreek.

  Ben je voor democratie, dan ben je ook voor de mogelijkheid dat socialisme de samenleving mag verpesten.
  Punt.

  beek [22] reageerde op deze reactie.

 16. Los van dit alles is er een klein probleempje..
  Je doet aan tresspassing als je dan je huis uitkomt, immers de bestaande stoep en bestrating word collectief door de anderen onderhouden, waar je niet aan bijdraagd en dus ook geen gebruik van mag maken.
  Het is dus Freeman, maar niet van het land..

  En nu ?

 17. Huwa,
  Erken je intussen dat je gewoon een toneelstukje opvoert?
  Of heb je je werkelijk onafhankelijk verklaard? In dat laatste geval willen we natuurlijk graag weten hoe je dat gedaan hebt.
  Maar ik vermoed dat je alleen maar sprookjes hebt verteld.

 18. @beek [22]:

  Ja en?

  Libertariers willen het *voorgoed* verhinderen dat socialisten hun leven kunnen vergallen. Dat is namelijk wat je in moreel opzicht ook behoort te doen als je socialisme werkelijk een immoreel en crimineel systeem vindt.
  Je gaat ook geen lootjes trekken met een mafia-familie om je winsten.

  De methode van democraten is korte termijn, ineffectief en hypocriet.

  Hoe dan ook heb je geen moreel recht de werkingen van het socialisme te verketteren, want als voorstander van democratie blijf je geheel vrijwillig de deur openzetten voor die zogenaamd ‘vervloekte’ socialisten.

  De antipathie van sommige democraten jegens socialisten is dus een farce.

  Het is als de gokker die blijft gokken omdat hij wel eens zou kunnen winnen (geld van andere mensen, overigens), maar begint te janken over onrechtvaardigheid zodra hij zijn geld kwijt raakt.

  Tegen het socialisme zijn, en dan democratie roemen omdat je ze daardoor niet alleen de kans geeft te winnen maar ook de kans te verliezen, is een smakelijk irrationele grap.

  Ondertussen gooit Wilders zijn verkiezingsbeloften overboord want “de PVDA mag niet in de regering komen” (ook al is het de nummer 2 in Nederland), en sputteren Halsema en Pechtold tegen Rutte dat hij toch vooral niet naar zijn achterban moet luisteren en Wilders uit de regering moet houden (ook al is de PVV meer dan dubbel zo groot als de sektes van GroenLinks en D66).
  Het CDA heeft verloren en moet dus “nederig” zijn, een woord dat men zonder Wilders nooit in de mond zou nemen, en een ‘principe’ dat men niet toepaste op de totaal irrelevante ChristenUnie die ondanks haar totale insignificantie in de politiek een behoorlijke vinger in de pap kreeg.

  Democratie: misschien wel het grootste politieke bedrog in de menselijke geschiedenis. Zelfs de gelovigen vallen van hun geloof zodra democratie even wat minder goed uitkomt.
  Het is brood en spelen. Niets meer, niets minder.
  Het leidt altijd tot oligarchie, en dat is precies wat we hebben.

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Tony [24]:

  Nee hoor. Democratie betekent dat andersdenkenden ook kunnen meedenken en meebeslissen. Het zou ook door libertariers als ongewenste dwang worden beschouwd als we andersdenkenden zou verhinderen mee te denken bij het nemen van bestuurlijke maatregelen bij het landsbestuur.
  De oppositie blijft de oppositie, en heeft alle vrijheid gekregen zich openlijk teweer te stellen. Maar feit blijft dat een parlement niet alleen maar een praatclub voor liefhebberds kan blijven: dat zou werkelijk een zinloze vertoning zijn.
  Er komt een moment dat er daadwerkelijk een besluit moet worden genomen. Een meerderheid van stemmen blijkt dermate werkbaar dat er niet iets anders kan worden bedacht. Een minderheid die beslist, dat wordt nu echt absurd en 100% overeenstemming maakt elke oppositie dood.
  Ik ben b.v. niet voor het homohuwelijk. Je kunt mij niet verwijten dat ik, als iemand die deze democratie zo slecht niet vindt, daarmee voorstander ben geworden van het homohuwelijk. Ik blijf tegenstander, want ik ben van de in de democratie erkende tegenstand. Zelfs Tony zou het absurd vinden als alleen mijn wensen gerealiseerd zouden moeten worden in heel Nederland.

Comments are closed.