Terugkomend op het artikel over de Bilderberg persconferentie (van 1 juni j.l. in het EU Parlement dat ik afgelopen woensdag heb gepost de opvolging hiervan.

De persconferentie is inmiddels in 3 delen op YouTube te zien op de volgende locaties:

Deel 1

http://www.youtube.com/watch?v=PmhiGy2VPmc&feature=related

Deel 2

http://www.youtube.com/watch?v=6cP49b2u6uI&feature=related

Deel 3

http://www.youtube.com/watch?v=ki8gXV88wng&feature=related

Een interview met Dr. Daniel Estulin na de persconferentie:

http://www.youtube.com/watch?v=9POy5QjEBc0&feature=related

Voor een artikel met nog meer links op Argusoog Radio:

http://www.argusoog.org/2010/06/agenda-bilderberg-conferentie-2010-uitgelekt/

Niet domweg alles geloven, maar zelf onderzoeken is mijn advies. Ik heb hier en daar al wat commentaar gelezen en gehoord, maar allemaal van mensen waarvan ik sterk de indruk heb dat nog niet één van hen iets van Estulin’s boeken heeft gelezen. Jammer, dat mensen een oordeel vormen zonder zich te verdiepen in de materie waarover zij dit oordeel vormen. Ik verkondig geen mening, maar ik zoek naar feiten. Ik schrijf hier niet om u te overtuigen, alleen om een handvat voor onderzoek aan te bieden voor degenen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of een gefundeerde mening willen opbouwen. Aan meningen zonder feitelijk fundament of zelfonderzoek heeft iemand iets. De rest laat ik aan u over…

Waar ik nog wel benieuwd naar ben is uw interesse in dit soort onderwerpen. Van diverse kanten heb ik al wat reacties gehad en ik zou dit onderwerp graag verder uit willen diepen. Gezien het voor velen confronterende karakter van het onderwerp en het feit, dat dit onderwerp lange tijd in de complottheorie-sfeer heeft gehangen (iets wat Estulin overigens heel sterk openbaar aan het maken is) zoek ik eigenlijk een mogelijkheid om te meten in hoeverre dit onderwerp uw interesse heeft. Uw serieuze/onderbouwde reacties verneem ik graag. Reacties als “wat een aluhoedjes-gedoe” zijn mijns inziens niet meer aan de orde, omdat het feit van het bestaan van de Bilderberggroep nu eenmaal niet meer te ontkennen is. Evenals de gevolgen ervan of de vragen die de parallellen tussen Bilderberg-doelen en de gebeurtenissen in de wereld oproepen.

Voorlopig is dit mijn laatste bijdrage over het onderwerp Bilderberg. Bij voldoende animo van geïnteresseerden zal ik dit later zeker nog eens oppakken. Ik heb Estulin’s eerste boek over Bilderberg gelezen en kom hierover bij u terug als ik de twee andere boeken heb gelezen.

30 REACTIES

 1. Jammer, dat mensen een oordeel vormen zonder zich te verdiepen in de materie waarover zij dit oordeel vormen.

  Mijn ervaring is dat dit gebruikelijk is, en naar mijn idee heeft dat te maken met de persoonlijke ‘comfort-zone’.

  Ik meen dat het Goebbels was die al zei dat mensen kleine leugens vaak doorzien, maar hele grote leugens niet kunnen bevatten, waardoor deze juist voor waar worden aangenomen.

  Overal waar dubieuze zaken spelen, vooral zeer kwaadaardige, is dit waar te nemen. Waar de ‘officiële verklaring’ duidelijk op punten niet strookt met de verifieerbare werkelijkheid, en er dus legitieme vragen te stellen zijn, doen veel mensen de vragenstellers af als ‘complotters’ of ‘alu-hoedjes’ in de hoop daarmee het gesprek of de discussie te beëindigen. Men geeft een duidelijk signaal dat men de discussiepartner niet serieus wenst te nemen en daarmee is de kous dus af.

  Dit gedrag zie je ook bij normaal gesproken rationele mensen, die hun anders zo kritische instelling in dit soort gevallen compleet verloochenen. Mijn verklaring daarvoor is dat men wel aanvoelt dat er iets niet goed zit, maar dat als men daar serieus over na zou gaan denken mogelijk geconfronteerd gaat worden met zaken waar men zo van gruwt dat men het liever niet wil weten. Want dan zou men zijn/haar kijk op het leven en de boven hen gestelden moeten bijstellen, en daar wordt men maar depri van. Soms zegt men dat zelfs met zoveel woorden.

  Om confrontatie met rationele argumenten voor ongewenste werkelijkheden te vermijden is het het gemakkelijkst de presentator van die argumenten dan maar te diskwalificeren; men blijft graag in de ‘comfort-cocon’, en dat latente gevoel van onbehagen wordt met kracht onderdrukt; men gaat gewoon wat ‘leuks’ doen.

  Waarmee niet gezegd wil zijn dat alle, soms erg wilde, veronderstellingen die ‘complotters’ aanvoeren juist zouden zijn; veel ervan is speculatie en zonder harde bewijzen mag dat niet als ‘feiten’ worden gepresenteerd. Maar als legitieme vragen niet beantwoord worden en de vragenstellers zelfs monddood gemaakt (zoals onlangs weer Wim Dankbaar, die van justitie geen vragen meer mag stellen over de duidelijk frauduleuze schrijfproeven in de Deventer moordzaak), dan ontkomt men er niet aan te gaan speculeren.

  Want dat het officiële verhaal in zo’n geval niet klopt is overduidelijk. De vraag is dan: waarom liegt men, wat wordt hier verborgen, wie wordt hier beschermd? Meestal is dit een simpel: Qui bono, wie profiteert? De analyse die naar het antwoord moet leiden is meestal minder simpel, en vergt speculatie, en onderzoek naar de waarschijnlijkheid van de verschillende mogelijkheden die daarbij naar voren komen.

  Als het loopt als een eend, kwaakt als een eend en zwemt als een eend valt nu eenmaal niet uit te sluiten dat het inderdaad een eend is. Occam’s Razor is tenslotte ook hier van toepassing, ook als men het niet wil weten…
  Moondust [6] reageerde op deze reactie.

 2. Ik vrees toch echt dat Daniel Estulin behoorlijk in de juiste richting zit. Ik merk dat mensen vaak zeggen: Ja, er zal wel een kern van waarheid in zitten, dus het afkalven van het geheel om op een klein gedeelte uit te komen. Vaak worden complotfeiten verkeerd aangezien voor complottheorieën. Estulin heeft toch een flink aantal jaren ervaring met onderzoeken naar deze dingen en de personen die hij spreekt zijn heus niet uit de lucht komen vallen. Dus er is sowieso een complot gaande; danwel van leugenaars die doen alsof er een complot is (the trap), danwel van leugenaars die daadwerkelijk een wereldoverkoepelend dominerend orgaan willen en de wereld willen depopuleren. Er zit niet veel tussen als je het mij vraagt.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. Persconferentie 1 juni EU van Estulin gezien nu. Was er ook een rede van Estulin IN het EU-parlement?
  Heel veel van deze ideeen zie ik ook in de al oudere Lyndon LaRouche-beweging, EIR. Dat over “onsterfelijkheid” en zo (ook LaRouche trouwens) hoeft voor mij niet zo, gewoon de ideologische strijd tussen de 1-WorldMoloch en de terugkeer naar onafhankelijke “nation states” (republieken!) is genoeg.
  RON PAUL TEA party in de US heeft dezelfde punten en de man gaat misschien op 75 (!) toch weer runnen voor President 2012. Daar zijn ze al wat verder, main stream FOX en zo steunen Ron Paul al. Maar ja: Amerika is een REPUBLIEK.Met een Constitutie die haar wortels bij Locke en zo in de Rennaissance.Ruzie met queen B. in NL komt. Daar kun je klok op gelijk zetten.

 4. Inderdaad, wat Paul Martens schrijft en R.Hartman reageren (reactie1): Zoek de Feiten. Van het kennen van de waarheid kun je nooit slechter worden!!

  @ikweethetbeter [2]:

  ” …die daadwerkelijk een wereldoverkoepelend dominerend orgaan willen en de wereld willen depopuleren….. ”

  Koppel je hier niet te makkelijk feiten en vermoedens? :
  — het wereldoverkoepelend orgaan waarover politici nu al openlijk praten en handelen? Zie maar NWO, G20, UN, uitspraken van o.a. Obama enz. en
  — “de wereld willen depopuleren”. Voor dit laatste zie ik nog geen enkel bewijs.

  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [4]:

  Voor dit laatste zie ik nog geen enkel bewijs.

  Is een beetje een gevalletje van ‘in the eye of the beholder’.
  Zo zijn er de Georgia Guide Stones, waar gewoon op staat Maintain humanity under 500,000,000. Een duidelijk streven.

  Zo heeft Rachel Carson DDT weten uit te bannen, waardoor elk jaar weer meer dan 100.000 mensen overlijden aan de destijds bijna uitgebannen malaria. Doelstelling, of ’toevallig’ neveneffect van een doorgeschoten milieufanaat?

  Zo zijn er vele misstanden in de wereld aan te wijzen, waar nodeloos enorme aantallen mensen sterven door toedoen van machts-entiteiten. Onverschilligheid van de veroorzakers? ‘Collateral damage’ van een ander streven? Of opzet, vermomd als iets anders?

  Daar kun je dus alle kanten mee op. Aangezien bewezen is dat de ontwrichting van de Engelse samenleving door massa-integratie van kanslozen niet per ongeluk was, maar een bewuste doelstelling van Labour (en waarom zou dat alleen in de UK zo zijn?), ben ik wat voorzichtig geworden met het aannemen van goede trouw die verkeerd uitpakt…

  Het valt op dat de spanningen overal ter wereld weer behoorlijk oplopen:
  1) allochtonen/autochtonen in Europa
  2) Turkije vs. Israël
  3) Noord- vs. Zuid-Korea
  4) Midden-Oosten
  5) Verre Oosten

  Elk van deze situaties kan tot oorlog leiden, en oorlog dunt altijd lekker uit, qua bevolkingsaantallen…

  Opzet? Of natuurlijke consequenties van megalomaan gedrag van overheden/religies? Voor de effecten maakt het uiteindelijk weinig uit. Maar interessant in deze is om te zien welke partijen actief deze spanningen laten ontstaan, voortbestaan en escaleren.

  Lees in dit verband ook deze Open Letter to Turkey (met dank aan reageerder DSV op Artikel 7).
  Aimad Lazaoui [7] reageerde op deze reactie.
  beek [8] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman (NI) [1]:

  Je verwoordt prachtig wat ik al jaren ondervind in real life en vooral op het internet. Mensen waarvan je mag verwachten dat ze zich baseren op feiten komen aanzetten met zogenaamd grappig bedoelde dooddoeners om in dit geval mij in diskrediet te brengen. men speelt dan op de persoon en argumenten komen niet meer aan bod. Uiteraard wordt het bij confrontatie ontkent en gaat men er met de volgende ‘grap’ weer keihard overheen. Opvallend is daarbij niet alleen dat de belagers soms medestanders vinden, maar vooral ook dat zogenaamd neutrale derden afwachtend toekijken en geen stelling innemen tegen de zeer onredelijke belagers. Ik vergelijk het altijd met het kind dat verdrinkt en legio mensen staan er naar te kijken maar doen niets.

  Ik ben er niet tegen opgewassen en druip vroeg of laat altijd af. Vaak ben ik dan zo enorm boos, dat de naweeën nog enkele dagen voortduren. Uiteraard is die boosheid mijn eigen proces en hou ik uiteraard mijn ‘belagers’ daar niet voor verantwoordelijk. Het blijft in mijn ogen een bizar fenomeen.

 7. @R. Hartman (NI) [5]:

  Nu zijn conflicten schering en inslag gedurende de geschiedenis van de mens. Waarom zouden juist in deze tijd conflicten wijzen op een ‘superbestuur’ dat streeft naar het omlaag brengen van het bevolkingsaantal? Dat superbestuur positioneert zich blijkbaar, volgens jouw voorbeelden, aan alle kanten van welk conflict dan ook.
  Het is veel logischer te concluderen dat die conflicten ontstaan vanuit tegenstrijdige belangen. Noord Korea versus Zuid Korea is daar een goed voorbeeld van. Maar het conflict tussen Israel en zijn belagers is ook een duidelijk belangenconflict: fanatieke islamieten geloven dat hun ‘heilige grond’ wordt bedreigd door Israel, waar Israel dit andersom ziet vooral andersom ziet.
  Het is in mijn ogen een beetje lachwekkend als je achter beide conflicten een ‘superbestuur’ veronderstelt dat dit alles zo gewenst en georganiseerd zou hebben. Zo’n superbestuur krijgt daarbij bovenmenselijke kwaliteiten toegedicht, als een soort seculiere satan.

 8. Paul, laat dit aub niet je laatste Bilderbergtopic zijn. Het werkt bewustZIJNsverhogend en de meeste lezers reageren niet, geen reactie is vaak een goede reactie 😉 De meesten mengen zich alleen in de discussie als ze het oneens zijn.

  We worden wakker, we zien elkaar op het “i told you so” feest. We zijn geen beesten met een laagje welvaart, we zijn intelligente wezens die zijn misleid, bedrogen en belogen van jongs af aan, tijd om de mens zijn/haar kracht weer terug te geven dmv bewustZIJNsverhoging. Wie zijn we, wat zijn we, waarom zijn wij hier? Open uw ogen.

  http://www.nieuw-nederland.nu

  PS Iemand al opgevallen dat de main stream media oavia de tell a vision de ogen richten op “overbodige” zaken (bijv Joran vd Sloot) als er kwalijke zaken gebeuren, onopslobare olieramp, Israel die zich moordzuchtig gedraagt, etc. wakker worden vrienden.

  R. Hartman (NI) [12] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [13] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose NI [14] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose NI [15] reageerde op deze reactie.

 9. Blijven schrijven Paul!

  Ik hoor wel eens dat er nu meer bericht over wordt maar in de Belgische of Nederlands pers merk ik daar niks van.
  Enkel de linkse krant De Morgen zegt er wat over

  http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1114242/2010/06/04/Exclusieve-Bilderberg-Club-blaast-dit-weekend-verzamelen-in-Spanje.dhtml

  Een ‘weetje’ hier bij is dat De Morgen samen met Het Laatste Nieuws tot ‘De Persgroep’ behoren
  http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Persgroep
  En dat je een heel jaar door een copypaste mirror leest van de berichten (zo is heel de ‘Planet-Watch’ categorie als het ware een plugin), maar dat er over Bilderberg in Het Laatste Nieuws met geen woord gerept wordt.. Het zal niet belangrijk genoeg zijn zeker.

  Ook op de onafhankelijke Express site een beetje
  http://www.express.be/business/nl/economy/bilderberggroep-wil-dollar-onderuithalen-ten-voordele-van-een-nieuwe-wereldreservemunt/127323.htm

  De NOS berichtte er eerder al wat over en in De Pers

  http://nos.nl/artikel/161260-toenemende-aandacht-voor-zwijgzame-bilderberggroep.html

  http://www.depers.nl/buitenland/484919/Laatste-dag-voor-Bilderberg-top.html

  Meer vind ik niet terug.. Dus alle info die erover te delen valt is wenselijk!

 10. @Het Front [9]:
  Lees over de betrouwbaarheid van het Israelische bewijsmateriaal:
  http://seminal.firedoglake.com/diary/52394

  En wie is Mark Steyn after all?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Steyn

  Mark Steyn (born December 8, 1959) is a Canadian[1] writer, political commentator, human rights activist[2], and cultural critic.

  You see: “Human rights activist”, maar kennelijk niet als het Israëls militair optreden in internationale wateren betreft.

  Hij heeft o.a een eigen (pro-Israël) website.

  http://www.marksteyn.com/
  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Spy-Nose NI [15]: De boodschapper kleineren is een bekende tactiek van hen die geen argumenten hebben. Niet echt sterk te noemen. Ik lees in je reactie geen enkel argument waarom Steyns analyse (of die op American Thinker, in de daaropvolgende post) onjuist zou zijn.

  Je gaat volledig voorbij aan de sequence of events. De intenties van de ‘activisten’ waren duidelijk gecommuniceerd: breken van de militaire blokkade voor Gaza. Volgens internationaal recht is dat een oorlogshandeling, om nog maar te zwijgen over de implicaties van de gekozen aanvalsvorm volgens de Geneefse conventie.

  Israël valt in deze weinig te verwijten, behalve misschien dat ze zo openlijk en luidruchtig (helicopters) gereageerd hebben. Maar bij heimelijke sabotage hadden ze ook de schuld wel in de schoenen geschoven gekregen; wie een hond wil slaan kan altijd wel een stok vinden.

  Er is ook voldoende videomateriaal voorhanden van hoe de enterende militairen door de ‘activisten’ werden ontvangen. De spreekwoordelijke ‘vreedzaamheid’ van het tuig, ook bekend van antifa en krakersbeweging, is overduidelijk.

  Heeft helaas niets met libertarisme te maken. Wel alles met de islamitische agenda van Hamas, Erdogan en de Grijze Wolven. Het wel of niet ‘fake’ zijn van foto’s after the fact boeit me niet zo, net zo min als claims dat veel van de ‘hulpgoederen’ en medicamenten over datum waren. De initiële actie betrof een oorloghandeling, de rest is daar slechts een uitvloeisel van.

  Er zijn nog steeds te veel (ook zichzelf ‘weldenkend’ noemende) mensen die Israël liever vandaag dan morgen in de Middellandse Zee zien verdwijnen. Er is weinig libertarisch aan het ontkennen van het recht op zelfverdediging.

  Spy-Nose NI [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Aimad Lazaoui [7]: Er zijn zat gebieden in de wereld waar de staat er geen last van heeft het melkkoeienbestand uit te dunnen. Denkt u dat een Mugabe zijn rijkdom bij zijn onderdanen vandaan haalt? Nee toch? Waar hebben we ‘ontwikkelingshulp’ voor?

 13. @R. Hartman (NI) [17]:

  “De boodschapper kleineren is een bekende tactiek van hen die geen argumenten hebben. Niet echt sterk te noemen.”

  Als je bedoelt, dat ik de boodschapper kleineer, debiteer je hier twee onjuistheden of onnauwkeurigheden in dezelfde volzin. Het kleineren van een boodschapper is hier echt niet aan de orde.

  Ten eerste werp je je i.c. ongevraagd als “adviseur” van Het Front op, terwijl je je vervolgens slechts als “boodschapper” voordoet. “Boodschapper” waarvan?

  Ten tweede, verwijs ik naar een uitgebreid commentaar van Justin Raimundo over de Israëlische aanval. Hierin worden de nodige tegenargumenten aangevoerd, veel meer onderbouwd en uitgebreid dan Mark Steyn. Men mag aannemen, dat ik naar Raimundo’s tegenargumenten verwijs.

  Uit de vergelijking van de commentaren blijkt, dat de diverse commentatoren van verschillende vooronderstellingen uitgaan. Ik beschik niet over absoluut bewijs voor de feitelijke gang van zaken, maar vast staat, dat het incident zich in internationale wateren heeft afgespeeld. Dat alleen lijkt mij voldoende argument om Israëls militaire actie te veroordelen. Immers, de Israëlische actie was verdedigbaar geweest, indien het flottielje zich in Israëlische territoriale wateren zou hebben bevonden. Dat was aantoonbaar niet het geval.

  Voorts staat Israël internationaal bekend als een terroristische staat. Raimundo herinnert aan de beruchte Israëlische aanval op de USS Liberty. Maar daar je niet ingaat op Raimundo’s argumenten, neem ik voorlopig aan, dat je zijn commentaar niet gelezen hebt.

  Ook niet goed voor hun beeldvorming is het feit, dat van Zionisten algemeen bekend is, dat zij in allerlei situaties steeds de vermoorde onschuld spelen om hun sinistere acties te rechtvaardigen. Zo ook (vermoedelijk) deze keer.

  Bovendien moet men niet vergeten, dat het Israëlische leiderschap traditiegetrouw voor een niet onaanzienlijk deel bestaat uit lieden (“tuig”?) die hun sporen als terrorist hebben verdiend, zoals wijlen oud-premier Menachim Begin, destijds een vooraanstaand Haganah-strijder.
  De huidige Minister van Buitenlandse Zaken Lieberman begon zijn carrière als uitsmijter. Niets tegen uitsmijters in het algemeen, maar toch.

  Dat het breken van een militaire blokkade een oorlogshandeling is, is op zich geen argument om disproportioneel militair geweld te gebruiken.

  Tenslotte is een militaire blokkade op zichzelf al een oorlogshandeling, volgens Israël ter zelfverdediging. Maar ook het oorlogsrecht legt beperkende spelregels op aan militair optreden. Deze spelregels lijken in ernstige mate te zijn geschonden.

  “Heeft helaas niets met libertarisme te maken”

  Hoe bedoel je? Dat het faken van bewijsmateriaal jou niet boeit is op zichzelf (en ook libertarisch) niet relevant. Wel relevant zijn de juridische en politieke feiten, zoals de vaststelling van de plaats van het treffen, van het vigerende recht en van de initiator.
  R. Hartman (NI) [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Spy-Nose NI [19]: Je zet Steyn weg als een onbeduidend mannetje, met als onderliggende boodschap dat zijn analyse niet relevant is. Dat noem ik de boodschapper kleineren. Je geeft echter (nog steeds) niet aan wat er mis zou zijn met die analyse.

  Evenmin ga je in op mijn betoog dat het hier een tegen Israël gerichte oorlogshandeling betreft, en dat Israël het volste recht heeft zich te verdedigen. De simpele reden dat jij, met deze Raimundo, de Israëlische actie als een aanval wenst te zien spreekt boekdelen over jouw vooringenomenheid jegens Israël. In jouw redenatie is een huiseigenaar die een inbreker zijn huis uit slaat dus ook een aanvaller.

  Jij bent kennelijk bereid beweringen op een blog over EXIM-data als bewijs voor fake foto’s te accepteren, ik niet. Iedereen kan zomaar wat beweren, en waar staat dat digitale camera’s altijd correcte datum- en tijdinstellingen moeten hebben? Daarnaast is het dus totaal irrelevant, omdat het materiaal betreft dat geheel overbodig als verdediging voor de zelfverdediging wordt aangevoerd, omdat de media Israël als de agressor tegen die ‘lieve humanisten’ wegzet.

  Waarbij velen, maar gelukkig dus niet iedereen, er voor het gemak aan voorbijgaan dat Israël slechts reageerde op een tegen haar gerichte oorlogshandeling door als burgers vermomde militanten. Onder de Geneefse Conventie genieten dit soort aanvallers geen enkele bescherming. Israël zou hier dus geprezen dienen te worden voor haar terughoudendheid.
  Zie ook hier: http://www.aish.com/jw/me/95298224.html

  Dit heeft geen zak met Zionisme te maken. Maar alles met ‘gewone’ Joden in plaatsen als Sderot, die voortdurend met raketten worden bestookt. Burgers, dus. Het is toch opvallend dat Gazanen altijd als ‘zielig’ en hulpbehoevend worden neergezet, terwijl markten overvloedig gevuld zijn en men bijvoorbeeld over Olympische zwembaden beschikt.
  Foto’s van Gaza op PalestineToday: http://www.paltoday.ps/arabic/News-64161.html

  Verder moeten de ‘hulporganisaties’ zich maar eens afvragen waarom er altijd ‘gebrek’ heerst in oorden als Gaza, gebrek aan van alles, behalve wapentuig…
  Spy-Nose NI [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Aimad Lazaoui [7]: Zover ik dit heb kunnen vinden in de doelstellingen van de Bilderbergers en aanverwante artikelen, zou de reden voornamelijk liggen in de vraagstukken “voedsel en energie”.

  Het mag genoegzaam bekend zijn dat overbevolking voor zowel honger zorgt als ook voor problemen met de energievoorziening.

  Ik zoek nog verder naar de reden van Bilderberg’s wensen de wereldbevolking te decimeren. Wat ik nu zelf kan bedenken zijn: betere controle over de (oneerlijke) verdeling van welvaart en rijkdom én een kleinere groep is gemakkelijker onder de duim te houden, zeker als je in ogenschouw neemt dat de Aziaten een groot deel van de overgebleven wereldbevolking zou moeten behoren (die zijn al zo fijn gedienstig).

 16. @Het Front [10]: Interessant lijstje, vooral omdat ik me meen te herinneren ergens in mijn (steeds groter wordend) pakket documentatie gezien te hebben, dat het Vaticaan nauwe banden heeft met de financiële wereld van Rothschild of Rockefeller (ben ik even kwijt precies wie).
  De komende tijd ga ik besteden aan het lezen van Estulin’s andere boeken en het ordenen van alle losse flodders informatie.
  Ik kom hier over enkele maanden op terug.

 17. @R. Hartman (NI) [20]:

  “Je zet Steyn weg als een onbeduidend mannetje, met als onderliggende boodschap dat zijn analyse niet relevant is. Dat noem ik de boodschapper kleineren.”

  Bedankt voor deze uitleg. Dat maakt de posities iets duidelijker. Ik ging er vanuit, dat jij met “de boodschapper” jezelf bedoelde. Wellicht zou je voortaan iets nauwkeuriger kunnen formuleren.

  Dat neemt overigens niet weg, dat ik Steyn in het geheel niet als “een onbeduidend mannetje, met als onderliggende boodschap dat zijn analyse niet relevant is” heb weggezet. Integendeel,ik heb juist aangegeven, dat hij Zionist is, zo niet tenminste Zionistische sympathieën heeft. Daardoor moet zijn analyse met de nodige reserve worden bekeken.

  Zijn analyse gaat trouwens geheel voorbij aan het incident zelf en de feitelijke toedracht. Die komt neer op een beschouwing van de Turkse politiek-strategische positie als Islamitisch land.
  Dat is vooral interessant te vernemen van een Zionist, daar hij o.m. ook wijst op veranderingen in de wereldpolitieke verhoudingen tussen de Islamitische en de Westerse wereld sinds 9/11.

  Maar Het Front sprak over moordzuchtig gedrag van Israël, waarop jij vervolgens naar de analyse van Mark Steyn verwees.

  Ongeacht de precieze gang van zaken bij het onderhavige incident lijdt het geen twijfel, dat er in het M.-Oosten voortdurend sprake is van wederzijdse provocaties tussen Israël en de Islamitische wereld inclusief de daaraan verbonden heftige propaganda-oorlog.

  Blijft staan, dat Israël door de toepassing van geweld onmiskenbaar internationale maritieme rechtsregels (“Mare Librum”, Hugo de Groot) heeft geschonden.

  Bovendien wordt Israël, wat betreft de blokkade van Gaza, verdacht van de toepassing van “collective punishment”, wat volgens art. 33 van het Geneefse Verdrag ter bescherming van Burgers in Oorlogstijd (GCIV) een oorlogsmisdaad is.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_punishment
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Geneva_Convention#Collective_punishments
  R. Hartman (NI) [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Spy-Nose NI [23]:

  Bovendien wordt Israël, wat betreft de blokkade van Gaza, verdacht van de toepassing van “collective punishment”, wat volgens art. 33 van het Geneefse Verdrag ter bescherming van Burgers in Oorlogstijd (GCIV) een oorlogsmisdaad is.

  Hetgeen onzin is, want Israël blokkeeert geen hulpgoederen, maar levert ze zelfs. Israël heeft haar blokkade ingesteld om de ongecontroleerde invoer van goederen naar Gaza te blokkeren; niet militaire zaken worden probleemloos doorgelaten. Men wil slechts de invoer van wapens en raketten stoppen.

  Hoe vreedzaam de ‘humanitaire helpers’ waren mag ook blijken uit hun uitspraken toen de IDF contact maakte: Ga terug naar Auschwitz en vergeet 9/11 niet. Tja.

  Om bij Mark Steyn te blijven: http://corner.nationalreview.com/post/?q=MjJlOGY3OGY3YWQ4MjYyMjVhNjYwODIzM2YwNWU5N2E=

  Ik zie overigens niet hoe je je beschuldiging dat Steyn een Zionist is, c.q. Zionistische sympathieën heeft, enkel en alleen omdat hij hypocrisie aan de kaak stelt, hard kunt maken. Dan kun je mij ook wel een Zionist noemen, simpelweg omdat ik naar de feiten kijk; feiten die keihard laten zien dat Hamas een terreur organisatie is, evenals de Grijze Wolven, en dat de ‘humanitaire missie’ uit hun koker kwam, met openlijke steun van Turkije (Erdogan), iets dat 10 jaar geleden ondenkbaar leek.

  Ik zeg niet dat Israël te allen tijde vrijuit gaat; regeringen zijn altijd onlibertarisch en derhalve verwerpelijk. Maar de positie van Israël zag ik elders accuraat als volgt verwoord:

  Israel is roughly the size of New Jersey (maybe a little smaller). Imagine if you lived in New Jersey and all the states that surround you, Pennsylvania, Maryland, New York and Delaware wanted nothing better than to have you destroyed and disappear into the Atlantic Ocean.

  Then on top of that, there is a hostile area of the state, say Jersey City & Hoboken (equiv of Gaza Strip), controlled by a Terrorist organization that continually fires deadly missiles at the residents of the cities of Newark & Elizabeth (Sderot & Ashdod).

  Little wonder that Israel is on a heightened state of defense and sometimes prone to overreaction.

  Als Israël ook maar half zo ‘slecht’ was als het wordt afgeschilderd was het conflict in het M.O. allang over geweest. Op meerdere momenten heeft Israël verzuimd de genadeklap aan Hamas en Fatah toe te brengen, onder druk van de internationale terroristenvriendjes. En zo blijft de wond dooretteren. Zachte heelmeesters, en zo.

  Ik ben geen oorlogshitser, verre van dat; ik ben voor non-agressie. Maar Israël is niet het land waar in kleuter-tv programma’s wordt geleerd hoe je het best terreur kunt plegen en dat je trots moet zijn als je mama zichzelf heeft opgeblazen in een ‘vijandelijke’ bus. Maar daar hoor je nooit iets over…
  Spy-Nose NI [26] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose NI [27] reageerde op deze reactie.

 19. @R. Hartman (NI) [24]:

  Dank voor je interessante betoog. Even de zaken op een rij:
  Ik stelde, dat
  1) Israël het internationale recht schond door gewelddadig optreden in internationale wateren
  2) Israel tevens verdacht wordt van oorlogsmisdaden i.v.m. de militaire blokkade.

  Op punt 1) ga je in het geheel niet in, helaas. Over punt 2) zeg je:

  “Hetgeen onzin is, want Israël blokkeeert geen hulpgoederen, maar levert ze zelfs. Israël heeft haar blokkade ingesteld om de ongecontroleerde invoer van goederen naar Gaza te blokkeren; niet militaire zaken worden probleemloos doorgelaten.”

  So what? Jouw conclusie volgt eenvoudigweg niet uit de premissen en logenstraft daarmee dus de verdenking niet.

  Integendeel. Hij suggereert zelfs, dat Israël de blokkade misbruikt om de voorzieningen af te knijpen, zoals in wikipedia, waarnaar ik verwees, inderdaad wordt vermeld. Maar die voor de hand liggende gedachte komt niet in je op. Dat blijkt althans nergens uit.

  Als Israël terzake geen blaam treft, waarom laat het dan geen internationaal onderzoek toe, maar speelt het wel de rol van de vermoorde onschuld, zoals het al zo vaak doet? Dat riekt naar moral blackmail.

  “Ik zie overigens niet hoe je je beschuldiging dat Steyn een Zionist is, c.q. Zionistische sympathieën heeft, enkel en alleen omdat hij hypocrisie aan de kaak stelt, hard kunt maken.”

  Dat heb ik zo niet gesteld. Ik heb verwezen naar bronnen, waaruit zijn joodse achtergrond blijkt, terwijl hij onverkort pal achter Israël positie kiest. Dat hij Islamitische hypocrisie aan de kaak stelt, OK, maar van een objectieve toeschouwer verwacht ik, dat hij tegelijk Israëlische hypocrisie op de korrel neemt. En daar laat hij het geheel afweten.

  Als men alleen oog heeft voor de fouten van één partij kan men geen evenwichtig oordeel verwachten.

  Blijft interessant zijn politiek-strategisch commentaar omtrent de houding van Turkije/ Erdogan.

  “Maar Israël is niet het land waar in kleuter-tv programma’s wordt geleerd hoe je het best terreur kunt plegen en dat je trots moet zijn als je mama zichzelf heeft opgeblazen in een ‘vijandelijke’ bus. Maar daar hoor je nooit iets over…”

  Zonder terroristische aanslagen te vergoelijken zou ik willen opmerken, dat je je kennelijk niet kunt voorstellen hoe het is, om 60 jaar lang als desperate vluchteling zonder toekomst in je eigen land opgesloten te zitten.

  En dat je over het martelaarschap van zo’n “mama in een vijandelijke bus” nooit iets hoort, is gewoon onjuist.

  Sorry.
  R. Hartman (NI) [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Spy-Nose NI [26]:

  Op punt 1) ga je in het geheel niet in, helaas.

  Nee. Dat had ik in reactie 17 al aangekaart: De intenties van de ‘activisten’ waren duidelijk gecommuniceerd: breken van de militaire blokkade voor Gaza. Volgens internationaal recht is dat een oorlogshandeling, om nog maar te zwijgen over de implicaties van de gekozen aanvalsvorm volgens de Geneefse conventie.
  Volgens maritiem recht mag dan ook buiten de territoriale wateren al worden opgetreden.

  Te stellen dat de Israëlische Arabieren al “60 jaar lang als desperate vluchteling zonder toekomst in je eigen land opgesloten […] zitten.” is nogal een overstatement. En mocht je op de Gazanen doelen: die zouden graag terug willen naar de Israëlische ‘overheersing’. Toen hadden ze het namelijk beter dan nu.

  En dat je over het martelaarschap van zo’n “mama in een vijandelijke bus” nooit iets hoort, is gewoon onjuist.

  Oh? Kun jij me dan vertellen wie van de gevestigde media aandacht aan deze ‘kinderprogramma’s’ heeft besteed? Dat zo’n plof in de krant komt, dat klopt, maar dat die kinderen verteld wordt dat ze daar trots op moeten zijn niet…

  Hoe de (zeer interessante, dank, Surfer) link van Surfer aan mijn betoog raakt mis ik even, behalve dat die on-topic is en we hier nogal afdwalen. Mijn fout vrees ik, door Het Front op zijn dwaling te wijzen…

  Ik zal weer on-topic trachten te blijven.

  Spy-Nose NI [29] reageerde op deze reactie.

 21. @R. Hartman (NI) [28]:
  “Volgens maritiem recht mag dan ook buiten de territoriale wateren al worden opgetreden.”

  Je gaat er niet alleen al vanuit, dat de aankondiging een militaire blokkade te breken een oorlogshandeling is, maar waar staat dat precies?

  Vervolgens stel je, dat met die aankondiging automatisch het militair optreden van Israël in internationale wateren is gerechtvaardigd. Dat zou ik ook graag onderbouwd willen zien.

  “En mocht je op de Gazanen doelen: die zouden graag terug willen naar de Israëlische ‘overheersing’. Toen hadden ze het namelijk beter dan nu.”

  Oh ja? Heb je ze gesproken?

  Nogmaals, neem me niet kwalijk, maar je geeft geen enkel moment blijk enige notie te hebben van of gevoel te hebben voor de feitelijke impact van de Israëlisch-Amerikaanse politiek op het leven van de Palestijnse bevolking.
  Anders kan ik jouw eenzijdige interpretatie van het (internationale) recht en het volkenrecht niet begrijpen.

  “maar dat die kinderen verteld wordt dat ze daar trots op moeten zijn niet…”

  Hoe weet je dat? Iedereen weet, dat het martelaarschap wordt verheerlijkt en dat kinderen ermee worden opgevoed.

  “Mijn fout vrees ik, door Het Front op zijn dwaling te wijzen…”

  (…)

 22. Jammer dat mensen zich een oordeel vormen zonder zich te verdiepen in de materie waarover zij dit oordeel vormen. Ik verkondig geen mening, maar ik zoek naar feiten.

  R.Hartman [1]:
  Mijn ervaring is dat dit gebruikelijk is, en naar mijn idee heeft dat te maken met de persoonlijke ‘comfort-zone’.

  Mind you.

Comments are closed.