De overheid en haar ambtenaren hebben absolute macht over ons.

Het kan  vele duizenden   euro’s kosten om een onjuiste beslissing te redresseren . De ambtenaar die de   beslissing genomen heeft wast altijd  zijn handen in onschuld.

In het bijzonder  kleine zelfstandigen zijn vrij wild voor ambtelijke willekeur en machtswellust.

Ambtelijk machtsvertoon en machtsmisbruik vormen  een belangrijke   aanzwengelaar voor emigratie.

Het simpele feit dat   de Nederlander in Nederland geboren is, maakt hem  indien hij geen drastische maatregelen treft ,  tot levenslange slaaf  van een systeem dat  in verdorvenheid niet te evenaren en  in immoraliteit niet te overtreffen valt. 

Afgunst en jaloezie spelen bij de ambtenaar  vaak een grote en zekere rol.

Deze eigenschappen, gecombineerd met de  wetenschap dat je de bevoegdheid bezit tal van andere ambtenaren los te laten op de aangifteplichtige/ belastingplichtige/  vergunningaanvrager/ vergunninghouder    resulteren   voor  velen in een zodanige situatie dat   het vaak alleen banden met familie en vrienden zijn die  het slachtoffer van emigratie doen afzien.

Wie eenmaal geëmigreerd is, realiseert zich vaak  pas achteraf , dat hij de  stap  beter  5, 10 of 20 jaar eerder had kunnen nemen.

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zijn imigratie achteraf betreurde, maar wel velen, die wensten, dat zij de stap eerder  hadden gezet.

Wat men   zich   vaak niet realiseert is, dat men bij de berekening van de  substantiële verliezen  verbonden aan het niet emigreren, ook moet optellen alle winsten die gemaakt zouden zijn met de aan de overheid afgedragen gelden.

Het zijn niet alleen deze gelden zelf waarvan men onherroepelijk afstand neemt, wanneer men ze aan  het  overheidsmonster overmaakt, maar eveneens  verdwijnen alle toekomstige renten, dividenden    casu quo winsten die  men had kunnen boeken, waren de gelden niet afgedragen.  De gederfde inkomsten zijn gigantisch.

Het is geen wonder dat de overheid een sfeer van  angst tracht te creëren bij hen die menen  dat  zij recht hebben op een deel  van het door de overheid opge-eiste.

Hun worden  aanzienlijke heffingen en boetes in het vooruitzicht gesteld,   indien  de overheid er achter komt wat zij hebben  misdreven.

Goed beschouwd  is Nederland als vestigingsplaats volslagen ongeschikt voor  allen die  niet tot de categorie van  minimumlijders  en/of belastingsontvangers behoren  die  bereid is , zich  ondergeschikt te  maken aan een inherent immorele overheid.

Hugo van Reijen

23 REACTIES

 1. Ben zelf momenteel bezig mijn voornaamste familieleden (d.w.z. ouders en een tante – broers of zussen heb ik niet) te overtuigen met mezelf en mijn vrouw mee te emigreren naar (fiscaal) betere oorden, met tevens lagere criminaliteit en een totale afwezigheid van de etnische groep die hier te lande nou net verantwoordelijk is voor ca. de helft van de criminaliteit.
  Met wat geluk komt het er vroeg of laat van.
  Mijn voordeel is dat ik ervan uitga dat wanneer ik over 30 jaar zelf aan de beurt ben om een AOW te incasseren, dit t.z.t. toch niet meer bestaat, dus dat ik door te emigreren in wezen ook niks misloop.
  Maar als mijn ouders me volgen, bespaar ik wel fors op successierechten die in mijn geviseerde bestemming niet bestaan. Het verschil in netto-erfenis is dan een compensatie voor mijn niet ontvangen AOW.
  Nou goed, niet te vroeg kraaien, ze zijn nog niet 100% overtuigd. Er wordt aan gewerkt…

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Pieter [5] reageerde op deze reactie.
  A [6] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [7] reageerde op deze reactie.
  Armin [13] reageerde op deze reactie.
  Michiel [16] reageerde op deze reactie.

 2. @.M [1]:
  Succes met je pogingen.
  Een belangrijke factor voor je ouders zal waarschijnlijk ook zijn hoe in het “beloofde land” de medische faciliteiten zijn.
  Ook de taal kan een factor zijn.

 3. @Nico de Geit [3]:

  Foutje, sorry.

  Geld dat je aan de overheid betaalt komt ten dele weer bij je terug. Althans, bij mij is dat zo. Veel ondernemers hebben ook de overheid als klant. En zonder belastingen geen overheid.

  Ook in winkels komen mensen kopen met hun uitkering of inkomen van hun staatsbaantje. Zonder belastingen zou de omzet lager zijn.

 4. @.M [1]: Geweldig plan, doen!!!

  Maar voor je ouders en tante is het misschien een kwestie van “oude bomen moet je niet verplanten”. Ik hoop dat ze het aandurven, want als ik je reactie zo lees dan lijkt het me voor alle betrokkenen een goed idee.

  Naast medische faciliteiten is taal misschien een issue. Emigratie brengt kosten met zich mee, maar voor je ouders en tante zou ik een weekje of 2 bij de nonnen in Vught budgetteren. Dan hebben ze een goede start op taalgebied.
  Voor een goede inburgering in het land van bestemming is dat, zeker voor oudere mensen, heel erg belangrijk om de taal goed te beheersen. Anders vereenzamen ze.

  Heel veel succes!

 5. @.M [1]: Sounds just like me!

  Na jaren niet au serieux te zijn genomen over waarom we toch absoluut wegmoeten -ik verwacht behalve een depressie in de EU op termijn ook een burgeroorlog-, heb ik het onderwerp op de agenda weten te zetten en zijn mijn ouders akkoord gegaan met een actieplan.

  Stap 1: na wat gratis gesurf, zelf enkele rapporten bestellen (tegen betaling) van een organisatie die t.b.v. mensen (Amerikanen) die emigratie overwegen over een land schrijven vanuit talloze invalshoeken. Na eliminatie o.b.v. “gratis rondsurfen” hadden we van 2 landen zo’n rapport besteld: Panama en Uruguay.

  Stap 2: na lectuur vonden we beide interessant maar hadden we toch een voorkeur voor Uruguay. Panama was in velerlei opzicht even interessant (in sommige zelfs nog interessanter) maar met 32 graden 12 maanden per jaar voor oudere mensen toch iets te warm en vooral te vochtig en m.n. die combinatie is niet best voor een 70+er.

  Stap 3: een initiele reis naar ons gerefereerde land om te checken of wat we na stap 2 meenden te weten ook wel klopt. Papier is tenslotte verduldig en bits en bites nog meer. Hier zou vanwege kostenoverwegingen van elke generatie 1 vertegenwoordiger afreizen in casu mijn vader en ikzelf. Als het dan tegenvalt was het slechts een reis voor 2 personen met maar een 15-tal hotelnachten.
  Stap 3 is ondertussen genomen, waarover verderop meer.

  Stap 4: na voldoende positieve bevindingen in stap 3 zullen mijn ouders er eens 3 maanden gaan overwinteren om te ervaren hoe het nou zou zijn als ze er permanent zouden wonen. Valt dit mee, dan kunnen ze de knoop doorhakken. Gedurende hun verblijf kunnen ze zelf bovendien ’s ochtends 2 uur priveles nemen in een taalschool. Dat is best wel betaalbaar. Gezien de verwantschap tussen Spaans en Frans (een taal die mijn ouders allebei vloeiend spreken) is dit niet echt een obstakel. Maar priveles is belangrijk omdat mijn vader hardhorend is en om uitspraak te oefenen heeft ie dus een hoop persoonlijke aandacht nodig.

  Zoals gezegd is stap 3 inmiddels achter de rug:
  Omdat juist mijn ouders de cruciale factor zijn, hebben we naast vastgoedmakelaars, auto dealers en immigratie lawyers en een taalschool, vooral de nadruk gelegd op a) hospitalen en medische zorg en b) health insurance, met specifiek de vraag of ze 70+ers accepteren als nieuw lid en hoeveel zulks kost.

  Onze bevindingen waren positief genoeg en dus staat stap 4 gepland voor komende winter.

  Verder probeer ik een aantal mensen uit mijn entourage te enthusiasmeren en ben ik o.a. in contact met 1 andere in hetzelfde geval: ongeveer dezelfde leeftijd, enig kind en wil daarom ook zijn ouders overtuigen.
  Door met hen ervaringen uit te wisselen, kunnen kosten en moeite bespaard worden of als zaken dubbelop gebeuren, is het handig om een double check of een 2nd opinion te hebben.

  .M [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Pieter [5]: Zwitserland heb ik om evidente redenen ook even overwogen, maar uiteindelijk toch niet. Kijk maar eens goed op de kaart. Zwitserland is omsingeld door de EUSSR en deze laatste spiegelt zich vaak aan de VSSR dus vroeg of laat zal die de druk op Zwitserland opvoeren o.a. qua bankgeheim en uiteindelijk qua harmonisatie van belastingen om geen “oneerlijke” concurrentie meer te ondervinden (net zoals Monaco bv. een belastingparadijs is voor alle buitenlanders behalve voor vee van de naburige plantage Frankrijk waarmee een verdrag gesloten is). Ik vrees dus dat Zwitserland in de toekomst hoogstens nog een paradijs zal zijn voor rijke Aziaten of Latino’s, maar niet meer voor vluchtelingen uit de EU. En deze laatste heeft een makkelijk pressiemiddel: ze hoeven slechts te besluiten dat het luchtruim wordt afgesloten voor vlietuigen van en naar Zwitserland en dit compleet omsigelde land is compleet geisoleerd en gaat door de knieen – sneller dan wanneer de VS dreigt haar financiele markten te sluiten voor non-complient banken. En als ik zie hoe de EU evolueert, dan maak ik me geen illusie over de bully tactics die ze over enekele jaren zonder blikken of blozen zullen gebruiken, simpelweg omdat ze het kunnen.

  En zo zijn er ook redenen waarom andere landen die an sich aantrekkelijk lijken, toch afvallen.
  Zo zal HK formeel in 1947 terugkeren naar China, maar ik vrees dat de PRC gewoon wat de kat uit de boom zal kijken en vroeg of laat het gebied annexeert (d.w.z. zijn bijzondere status vervroegd ontzegd), wanneer ze over een paar jaar toch niks meer te vrezen hebben als ze zelf de numero uno geworden zijn op het wereldtoneel. Voor 2030 is HK terug bij China als een gewone stad. Mark my words.

  In geval van bv. Singapore heb je dan weer het probleem dat dit land met nog geen 5 mln inwoners 2 buren heeft: Maleisie met 80 mln “vredelievenden” en Indonesie met 180 mln. Met buren die 16 tot 36 keer groter zijn, moet je dan maar hopen dat de religieuze spanningen in de wereld niet verder escaleren. Voorlopig is het er rustig, maar volgens mij is het een tikkende tijdbom. ’t Is een prachtige stad en ik mag er graag een weekje vertoeven af en toe, maar om er voor de lange termijn te wonen zie ik niet zitten.

  Zo kan ik nog een tijdje doorgaan.
  Maar je wil natuurlijk weten welk land dan wel.

  Uruguay en wel omdat dit bijzonder lage criminaliteitscijfers heeft, vrij welvarend en stabiel is en de bevolking vrij homogeen Europees. Men noemt het het meest Europese land van Zuid-Amerika. Welnu, ik denk dat men moet zeggen het meest Europese land ter wereld aangezien hier in Europa zelf we steeds minder en minder Europees worden (multicul weet je wel).
  De buren hebben een iets minder homogene bevolking met wat Indianen en Zwarten maar dat zorgt hooguit binnenlands voor wat kleine spanningen. Er is in elk geval geen proleem met “vredelievenden”. Eigenlijk in heel Zuid-Amerika niet.

  Pieter [12] reageerde op deze reactie.
  Michiel [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Scrutinizer [7]: Interessant! Ik neem aan dat je doelt op de “Owner’s Manual” van IL? Misschien kan je t.z.t. je eigen bevindingen zelf in een rapport gieten en voor een vergelijkbare redelijke prijs te koop aanbieden?

 8. @Devidas [8]: Ben ik theoretisch volslagen met je eens, maar de roverheid beschikt nu eenmaal over meer gunpower, dus wat heb je in de praktijk aan je grote gelijk? Als je hier blijft, heb je de keuze tussen een paar ton successierechten dokken (en desondanks daar later toch geen AOW voor te ontvangen) of door gewapende mannen van je vrijheid beroofd te worden.

  De Jood die uit pragmatisme in 1935 verhuisde uit Duitsland was achteraf misschien wel verstandiger zijn buurman die uit principe bleef en een paar jaar later in een concentratiekamp omkwam, of die het wel zelf overleefde maar zijn vrouw en kinderen nooit terugzag.
  Als je buurt in de stad door een golf inbraken en home jackings geteisterd wordt, kan je de inbrekers wel vervloeken, maar als je leven en dat van je kroost je lief is, is verhuizen misschien toch de beste optie.

  Vraag is waarheen. Wel, in elk geval een plek met lage prive-criminaliteit en lage publieke criminaliteit oftewel een zg. belastingparadijs en wel een dat niet omringd wordt door landen die een zware bedreiging vormen (zoals Zwitserland dat helaas door de EUSSR omringd wordt).

 9. @.M [9]:
  Uruguay dus. Zal het eens nader onderzoeken, is niet zover van ons vandaan.
  Taal is in ieder geval het eerste probleem; spreek nauwelijks Spaans.
  Thanks en succes met de eventuele move

 10. @.M [1]: Wél een advies van iemand die vorig jaar zelf dus vertrokken is: ga niet omdat het gras elders groener is … Zoals een mooie Jonny Lang song zegt: de hond aan de andere kant van het hek is ook een stuk gemener … 🙂

  Elk land heeft zijn voor en nadelen. Nederland is heel schoon en alles is doorgaans wel goed geregeld. Dat zijn dingen die je in andere – zelfs westerse – landen nog wel eens tegen kunnen vallen. Ga maar eens in Italie kijken bijvoorbeeld 🙂

  .M [19] reageerde op deze reactie.

 11. top 10 redenen waarom je NIET op Nieuw Nederland gaat stemmen

  1. Je vindt dat fundamentele verandering niet nodig is

  2. Je gelooft dat onze banken het vanzelf beter gaan doen

  3. Je wilt dat 2% van de bevolking regeert over de resterende 98%

  4. Je vindt dat de huidige politiek prima in elkaar zit

  5. Je wilt bezuinigen in plaats van stimulering van de economie

  6. Je gelooft niet in samen werken om ons land er weer bovenop te helpen

  7. Je wilt dat mensen zonder ervaring wat te zeggen mogen hebben

  8. Je stemt liever één keer in de vier jaar om vervolgens niets meer te zeggen

  9. Je wilt dat Nederland achter de Verenigde Staten aanloopt

  10.Je wilt dat de zorg onbetaalbaar wordt

  Ik zeg doen, maar ja, wie ben ik 🙂

  Liberty 5-3000 [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Michiel [16]: U is helderziende?
  Ik ben ooit jaren geleden aan een boek begonnen en had toen ruim 250 A-4tjes geschreven. Maar het ligt al enkele jaren compleet stil, omdat ik het erg druk heb met andere zaken (waaronder dus emigratieplannen).

  Ik ben evenwel vastbesloten er ooit verder aan te schrijven, maar de timing is vooralsnog onzeker.
  Hee, wacht … misschien kunt u me dat wel vertellen?
  Sterker nog: misschien weet u wel hoe het verhaal afloopt? ’t Zou me een hoop tijd kunnen besparen 😉

  Michiel [18] reageerde op deze reactie.

 13. @.M [17]: Met een boek bedoel ik niet per se een roman. Jouw reacties, hier en op MV, getuigen van doordachtheid, intelligentie en nuchterheid. Want klinkt dat slijmerig! Maar ik meen het wel. Nu dacht ik: als je nou eens je inzichten, die je hier ten dele tentoonspreidt, bundelt in een boek, dan kunnen een hoop mensen daar heel veel aan hebben. Jij mag daar ook veel voor vragen (bijvoorbeeld EUR 100, en nu geen goudgrappen maken) omdat het je lezers een veelvoud daarvan oplevert. Ik ben iig de eerste intekenaar.

  .M [20] reageerde op deze reactie.
  .M [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Armin [13]: Armin,
  Dank voor de wijze woorden.
  Ik ga echter niet zomaar over 1 nacht ijs. ’t Is geen bevlieging en vooral ’t is niet eens een positieve keuze, ingegeven door visioenen over een aardsparadijs met erg groen gras.
  Neen, ’t is uit bittere noodzaak. Hier in de EU is het aardig op weg een regelrechte hel te worden: economisch, politiek en sociaal. Zoals gezegd schat ik de kans hoog in dat e.e.a. ontaardt in een burgeroorlog.

  Ten eerste verwacht ik dat de crisis die van de jaren ’30 zal overteffen en we werkloosheid boven de 30% zullen zien. Dat kan de sociale zekerheid niet aan dus die stort in waardoor werklozen dan (i.t.t. nu) niet meer in een hangmat liggen te genieten, doch in de armoede worden gestort. Zelfs mensen die onder normale omstandigheden geen vlieg kwaad zouden doen, zullen dan geneigd zijn om desnoods te stelen als de nood aan de man is. Ik verwacht dan ook een escalatie van criminaliteit. Vooral omdat na het relatief ontschuldig gappen van een sinaasappel, al gauw normvervaging optreedt en die leidt dan tot een lagere drempel voor andere vormen van criminaliteit waardoor brutale home jackings of kidknapping al snel dagelijkse kost worden.

  Maar er is meer. Tot op heden zijn er spanningen in de relatie met “vredelievenden” die zich niet steeds netjes gedragen hebben en niet voor niets zwaar oververtegenwoordigd zijn in onze gevangenispopulatie. A.g.v. brainwashing en een discriminerend knuffelbeleid, hebben de autochtonen zich nog niet in bendes verenigd om “terug te slaan”, terwijl er nochtans talloze bendes vredelievenden de stad en haar autochtone bewoners terroriseren. Bovendien hebben die autchtonen a) het voorlopig nog te goed om al te misnoegd te zijn (ondanks opgekropte onderbuikgevoelens) en b) hebben ze nog een baan, waardoor ze andere prioriteiten hebben.
  Maar als dadelijk de depressie ook de autochtone bevolking massaal treft en grote aantallen werkloos maakt en in de armoede stort en velen hun hypotheek niet meer kunnen betalen en hun huis kwijt raken, dan vrees ik dat op dat moment het sentiment zal omslaan. Zeker als ze zien dat talloze “vredelievenden” die de afgelopen jaren sowieso niet werkten en bijdroegen, wel voor een prikje in een sociale woning (kunnen blijven) wonen en zijzelf wegens een tekort er niet in kunnen en veroordeeld zijn om op straat te leven in wat zij beschouwen als hun eigen land. Wraakroepend, niet? En dan … dan zegt de werkloze en dakloze blanke man die niets meer te verliezen heeft: genoeg is genoeg. En dan zullen de vredelievenden al snel het zwarte schaap worden. Vroeg of laat staat er dan een politicus op die inspeelt op die onderbuikgevoelens en die met enkele simplistisch slogans even snel en ongenuanceerd een hele bevolkingsgroep als zwart schaap aanduidt. En dan krijg je een polarisatie zoals in het Duitsland van de jaren ’30. Of de politicus wel of geen gelijk heeft, is daarbij van geen belang. Mensen hebben een vijandbeeld nodig en hij rijkt ze dat aan. Het is dan de schuld van de vreemdelingen. Lekker makkelijk. En misschien zit er zelfs een kern van waarheid in, maar dat is op zich volslagen irrelevant. Punt is nl. dat dit tot een clash kan leiden tussen autochtonen en (ongenuanceerd) alle allochtonen (zeg maar iedereen met een kleurtje zelfs al is het geen “vredelievende” doch gewoon een katholieke Peruaan, een buddhistische Thai of een atheistische Chinees). Maar daar waar je destijds als Duitser behorend tot de 98% meerderheid niets te vrezen had van de gestigmatiseerde 2% minderheid, ligt het nu wel anders: als er “autochtone knokploegen” regelmatig de straat opgaan om “die rotallochtonen” eens aan te pakken, dan zullen ze geconfronteerd worden met een bende die gelijkwaardig is in getal (en vermoedelijk superieur in ervaring met straatgweld).
  Kortom: daar waar de onschuldige geweldloze tolerante Duitser uit de meerderheid in de jaren ’30 niet hoefde te vrezen dat die 2% joden in knokploegen de stad zouden onveilig maken en hij hun onschuldige slachoffer zou worden, liggen de zaken nu wel anders. Een onschuldige, tolerante, geweldloze autochtoon, zal in zo’n klimaat zelf amper de straat nog opkunnen als in zijn stad bijna de helft van de bevolking (en in sommige wijken zelfs nog meer) bestaat uit mensen die een blinde haat koesteren jegens blanke autochtonen.

  Timing is altijd moeilijk met zulke zaken maar ik vrees dat we tussen 2012 en 2015 in zulke toestanden verzeild zullen raken. En mijn veiligheid en die van mijn kroost is me meer waard dan uit een of ander principe te blijven alsof het loutere toeval dat mijn wiegje hier stond, impliceert dat ik mijn geboortegrond als heilig zou moeten beschouwen en hier voor altijd zou moeten blijven, welk gevaar dan ook trotserend.

  Sterker nog: als relatief welvarende en/of productieve lui de boel verlaten, dragen ze sneller bij aan de instorting van het verderfelijke collectivistische systeem. Emigratie geeft in zo’n geval een groot John Galt gevoel. Helaas is Uruguay vrij vlak (her en der wat glooiend) dus een vallei zullen we er niet snel vinden, maar goed, ik kan voor het sentiment desnoods mijn villa in een buitenwijk van Montevideo wel een naam geven en dan noem ik die gewoon Galt’s Gulch 😉

  Fluminis [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Michiel [18]: Michiel,
  Vooreerst dank voor het mooie compliment, maar … ik ben ineens niet zeker of er geen verwarring is.

  Jaren geleden -voor ik de vrijspreker ontdekte- postte ik ooit op MV. Maar toen die site ooit stillag, ben ik overgestapt. En hoewel die inmiddels al weer een jaar of 3 (?) opnieuw de lucht in is, ben ik nooit wedergekeerd, gewoon uit tijdgebrek.
  Als er dus vandaag de dag iemand op MV onder dezelfde naam bijdragen schrijft (*), dan ben ik dat helemaal niet.

  Dus hopelijk is dit niet het geval en doelde je op mijn oude bijdragen (die dan zo indrukwekkend moeten geweest zijn dat jij je ze nog steeds herinnert) ofwel … is er daar op dit moment iemand die zich toevallig ook .M noemt en die erg goed is en genoot ik dus tot voor 1 minuut onterecht van zijn prestaties waar ik part noch deel aan heb.
  Ik hoop natuurlijk van niet want wie weet hoeveel meer mensen hier (en daar) denken misschien dat het om dezelfde gaat.
  En erger nog: stel dat ie op een bepaald punt er een heel andere mening op nahoudt en men mij hier met hem en zijn standpunten vereenzelvigt? Grrr, ik moet er niet aan denken.

  (*) en die kans is groot aangezien M op een of andere manier een fascinerende naam blijkt te zijn en ik ook hier op de vrijspreker -telkens als ik een tijdje wat inactiever was- mensen die ineens onder die naam begonnen te posten, vriendelijk heb moeten verzoeken een ander alias te bedenken. Dat is al minstens een keer of 3 voorgevallen in de afgelopen 4 jaar. De kans is groot dat dus ook op MV er mensen zijn (dezelfde?) die er onder die alias zijn gaan posten. Jammer maar goed, ik denk niet dat ik na al die jaren inactiviteit nog aanspraak zou kunnen maken op die alias. Volgens het libertarische homesteading principe alvast niet 😉

  Michiel [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Michiel [18]: Overigens het boek is een biografie van iemand met een heel apart levensverhaal en hoe die door al zijn ervaringen, zowel positieve als negatieve uit zichzelf een hoop ideeen ontwikkelt die volslagen “afwijkend” zijn maar wel ijzig logisch en waar in wezen geen speld tussen te krijgen valt. En na elk hoofdstuk, intervieuwt de auteur de opdrachtgever waardoor die nog -zonder de verhaallijn in de eigenlijke hoofdstukken te oderbreken- toelichtingen kan verschaffen en er soms hele monologen met zelf ontwikkelde theorien gedebiteerd worden. Eigenlijk is de beste kerel objectivist/libertarier zonder het te weten. Zonder die term te kennen, overigens.
  Maar op eigen houtje ontwikkelde hij dus een reeks inzichten die hem een heel andere ethiek geven en hem anders en “raar” doen handelen in de omgang met mensen, waardoor ie onbegerpen is en hij een “sociaal” probleem heeft en zijn carriere volledig misloopt.
  Anderzijds, ziet hij door dat ijzig consequente doorredeneren -ongehinderd door political correctness- ook economische crises aankomen en weet hij prive zo goed te beleggen dat dit zijn gefaalde carriere meer dan compenseert en hij ondanks alle tegenslagen en onrecht (en persoonlijk leed overigens) wat hem werd aagedaan eigenlijk behorend welvarend is, zelfs in vergelijking met leeftijd- en studiegenoten wiens carriere wel min of meer langs geeigende paden verliep maar die met hun prive beleggingen de mist in gaan omdat ze veel te mainstream zijn en niet out of the box denken en zich bovendien in een omgeving bevinden waar dat zelfs niet eens mogelijk is, althans niet als ze willen vermijden qua carriere dezelfde kant uit te gaan als onze protagonist.

  Als ik het verhaal ooit nog eens oppik, denk ik dat ik hem ook naar Uruguay zal laten verhuizen 😉
  Maar voorlopig zit dat nog wel even in de ijskast.

 17. @.M [19]:
  Mooi relaas, ik kan uw zorgen omtrent grote burgerlijke onrusten enkel maar onderschrijven. Ik heb (na weggejaagd te zijn uit de schilderswijk) zo’n 15 jaar lang geprobeerd mensen aan hun verstand te peuteren wat het gevolg is van het sociale stelsel in combinatie met niet-welwillende immigranten. Eindresultaat is mijn inziens geweldadige burgerconflicten op grote schaal.
  Na uitgemaakt te zijn voor van alles en nog wat, heb ik Nederland 7 jaar geleden vaarwel gezegd, het is het beste wat ik in mijn leven heb besloten.
  Voor een ieder die nog twijfelt over emigratie; de auteur van dit artikel schrijft al dat iedereen (uitzonderingen daar gelaten) het spijtig vindt niet eerder te zijn vertrokken.

 18. @.M [20]: “Dus hopelijk is dit niet het geval en doelde je op mijn oude bijdragen (die dan zo indrukwekkend moeten geweest zijn dat jij je ze nog steeds herinnert)”

  Het bericht over de treinconducteurs was goed leesvoer. Ook heb je me dingen laten beseffen waarvan ik dacht: “maar zo heb ik het nog nooit bekeken” Terwijl ze eigenlijk volkomen logisch zijn.
  – Dat een huis met hypo kopen zeer risicovol is: op basis van inkomen (niet vermogen) met geleend geld 1 soort asset kopen
  – dat voor het individu de beste economische situatie is: recessie zonder persoonlijke recessie (a.d.h.v. de prijzen van non-tradables)

Comments are closed.