Vandaag, 9 juni 2010, mag u naar de stembus om het zoveelste voortijdig gevallen kabinet Balkenende weer op te lappen of te vervangen door meer van dezelfde shit onder een andere naam. In dit artikeltje wat zaken op een rijtje, zodat ik tenminste goed begrijp waarom u vandaag wél gaat (ging) stemmen.

U bent natuurlijk gaan stemmen of gaat dat nog doen, omdat:

U denkt dat u invloed uit kunt oefenen op de politiek. Dat heeft u natuurlijk al lang voor uzelf uitgerekend, want u bent een rationeel individu. Ik reken toch nog even met u mee om zeker te zijn van uw deskundigheid inzake uw beslissing naar de stembus te rennen. Met als uitgangspunten de peilingen van Maurice de Hond van maandag 7 juni 2010 en het streven naar een meerderheidskabinet, dus “de helft van de zetels + 1” = 76 zetels van de 150. We moeten ergens van uitgaan, nietwaar?
Uit bovengenoemde peilingen blijkt, dat de VVD met 36 zetels de grootste partij wordt. De op één na grootste partij in die peiling is PvdA met 30 zetels. Verdorie, samen nog geen 76 zetels, dus moet er minimaal een derde partij bij om een meerderheidscoalitie te vomen.
De “grootste” partij VVD heeft met 36 zetels 47% van de benodigde 76 zetels, maar moet in de besluitvorming na de verkiezingen (dat is die periode waar alle beloften als sneeuw voor de zon verdwijnen) met minstens TWEE andere partijen rekening houden. Dus van die 47% blijft ruwweg gemiddeld 1/3 over, ofwel minder dan 16%. Nou nou, dat is pas democratie, zeg. Stemmen op de grootste partij en hiermee maar 16% van “de wil van het volk” vertegenwoordigen. Is het moreel al verwerpelijk dat 51% het voor het zeggen heeft over de andere 49%, dit voorbeeld (= praktijk na elke verkiezingsronde) is nog hysterischer.
Zeker als we nog in ogenschouw nemen dat we een opkomst hebben van (laten we het hoog schatten) 60% van de stemgerechtigden (12½ miljoen stemgerechtigden in 2006, waarvan 1,2 miljoen niet-westerse allochtonen). Laten we stellen dat er in 2010 ongeveer 13 miljoen stemgerechtigden zijn, dat is 81% van de bevolking. Daarvan komt het enorm hoge percentage van 60% (de natte droom van elke politicus) daadwerkelijk een geldige stem uitbrengen, dus 60% van 81% van de totale bevolking stemt, dat is 48,6% (al minder dan de helft). Dat percentage van 48,6% moeten we dus loslaten op het voorgaande rekenwerk, waarmee er dus 48,6% x 16% voor de grootste partij = 7,8%. Dat bepaalt dus voor die andere 92,2% van de bevolking het beleid? Dat is democratie?
Mocht u op een andere coalitiepartij dan de grootste gaan stemmen, dan is uw invloed veel kleiner. Stemt u op een partij die buiten de coalitie valt: veel plezier in de schreeuwerige oppositievakken, maar uw invloed was dus “nul-komma-nul”.
Maar goed, u bent dat rationele individu dat zeer goed geïnformeerd gaat stemmen. U bent voorbereid, u gaat deskundig te werk. Toch?

U het moreel aanvaardbaar vindt dat uw keuzes opgedrongen worden aan anderen. U hebt er geen probleem mee, dat zaken die ú belangrijk vindt, door wet- en/of regelgeving ook aan anderen opgedrongen wordt. Ongeacht of u wel of geen invloed heeft op de uitkomsten (zie vorige punt), gaat het hierbij om het principe: het morele principe. U vindt blijkbaar, dat u gewoon dwang kunt uitoefenen op anderen. Daarmee stelt u zich in mijn ogen op hetzelfde lage en verwerpelijke niveau als de eerste-de-beste dictator, communist of socialist. U heeft geen enkel benul wat vrijheid en zelfbeschikking inhouden.
Maar goed, volgens úw moraal doet u er goed aan te gaan stemmen. U heeft er dan ook helemaal geen probleem mee, dat andermans keuzes ook ú kunnen dwingen tot zaken waarmee u het niet eens bent.

U gaat stemmen omdat u uw recht op “commentaar leveren” denkt te verliezen. Want u bent van mening, dat wanneer u stemt, u ook het “recht” heeft om commentaar te leveren, dan mag u lekker blijven zeuren..
Ten eerste is dit wel een heel belachelijk argument om te stemmen. Gaan stemmen om achteraf te mogen kankeren… waar gaat dit over? Over helemaal niets, toch? Maar er zijn mensen die dit als argument gebruiken om anderen dwang op te leggen en andermans vrijheden in te perken.
Ten tweede… is het juist niet andersom? Als iemand gaat stemmen, geeft hij zijn (of natuurlijk “zij haar”) stem af. Wanneer u uw stem afgeeft, heeft u daarna geen stem meer om te klagen en commentaar te geven. U hebt uw stem, uw mandaat, uw goedkeuring al afgegeven aan de partij van uw voorkeur. Daarna niet meer zeuren, dus. Dan had u maar niet uw stem af moeten geven, wat u afgeeft heeft u niet meer.
Zie ook het vorige punt: niet zeuren als een ander u dwingt. U hebt uw stem gegeven om anderen te dwingen, dan niet zeuren dat anderen gewonnen hebben en ú gaan dwingen. Dat heb je ervan als je meedoet aan dit systeem.
Maar als argument is en blijft dit belachelijk en puberaal. Als u stemt geeft u iemand de volmacht om voor u te spreken. Met stemmen geeft u uw recht van spreken dus juist weg. Als uw partner vraagt wat u vanavond wil eten, en u zegt: ‘beslis jij maar’, dan kunt u later niet klagen dat u het niet lust. U hebt uw partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. U hebt uw recht van spreken weggegeven.

U bent het eens met de volgende reeks regeltjes en verboden, met de steeds hogere vaste lasten, met de oorlog in Irak en Afghanistan? Want daarvoor kiest u als u stemt, ongeacht voor welke partij u uw voorkeur uitbrengt. We leven namelijk in een land waar een coalitie gaat regeren, dus uw voorkeuren gaan weer heel gemakkelijk op in de (tegengestelde) voorkeuren van andere coalitiepartijen. En die zorgen geheid voor lastenverhoging, slaat u daar de kranten maar op na. U weet toch wel wie de, door hypocriete ambtenaartjes en politici veroorzaakte, kredietcrisis gaat betalen? U weet toch dat elk kabinet weer nieuwe regels en wetten initieert? En u bent het er helemaal mee eens om de oorlogen mede te financieren. U heeft daar al goed over nagedacht, over zowel de moraal van geweldsinitiatie als het door afgedwongen belastinggeld meefinancieren van dergelijke operaties.
Gelukkig maar dat u zich zo goed heeft voorbereid, anders zou ik toch echt niet begrijpen dat u nog naar de stembus gaat.

U kiest bewust voor nog minder privacy? Want u bent er zo eentje die zegt: “ik heb niets te verbergen”. Prima, maar anderen hebben misschien wél iets te verbergen. Misschien zoiets als een pincode of wachtwoorden van computers (die u natuurlijk gewoon vrijelijk rondstrooit want u hebt niets te verbergen), misschien financiële zaken of familiale kwesties of vergissingen uit het verleden waar men liever niet aan herinnerd wordt. Want u heeft niets te verbergen (wanneer had u voor het laatst seks… met uw eigen partner?) en daarom moeten anderen dat ook maar niet hebben. En die anderen lijden onder uw stemgedrag. Maar dat is niet erg, daar heeft u vast al heel goed over gedacht en vindt al die camera’s prima, het geneus in uw internetgedrag en noem maar op.
Behalve dat u niets te verbergen heeft, vindt u ook nog dat het groepje individuen dat zich politici noemt de geschikte partij is om al die gegevens te onderzoeken en bewaren. “Want dan gebeurt er niets verkeerds mee.” Natuurlijk hebt u ook minister Klink al geïnformeerd hoe het schaamhaar van uw kinderen erbij staat? Want u heeft toch niets te verbergen?
Gezien het tweede puntje van deze lijst hebt u zeer goed nagedacht over de moraal van politiek en stemmen. Over de moraal om anderen te dwingen.

U gelooft in democratie. Want u stemde bijvoorbeeld al “nee” tijdens het EU-referendum en u hebt nu nog steeds vertrouwen in de politiek die u daarna verraden heeft door de EU-grondwet opeens het Verdrag van Lissabon te noemen en daarvoor akkoord te tekenen. Goed ventje, die Balkenende, nietwaar? Dat hij geheel Nederland toen dik verraden heeft, zijn we allang vergeten. Er wordt vandaag ongetwijfeld weer “weloverwogen” op deze landverrader gestemd. Helaas is “geloof” in democratie (of wat dan ook) niet gebaseerd op ratio of universele waarden. Maar daar weet u alles van, want u gaat goed onderbouwd naar de stembus.
Al eens gedacht over het moraal van democratie? U kent de spreuk “2 wolven en 1 schaap stemmen over wat er gegeten gaat worden” vast wel. En nog steeds vindt u democratie goed. Welterusten dan en val niet in slaap in het stemhokje.

U gelooft de leugens elke verkiezingen weer. Hebt u ooit al eens de moeite gedaan om de beloften van politici vóór de verkiezingen te controleren op werkelijk nakomen na de verkiezingen? Ja natuurlijk, daarom gaat u juist naar de stembus. U vindt het namelijk heel normaal dat je als politicus met liegen, bedriegen en beloven je achterban binnen enkele weken volledig mag belazeren.
Daarom stemt u waarschijnlijk ook, u kunt zich helemaal vinden in dat soort gedrag. Door te gaan stemmen houdt u dit systeem bewust aan de macht en geeft u aan hier vertrouwen in te hebben. Uw stem heeft dan weliswaar geen enkele invloed, hij telt wel mee in de opkomstcijfers, wat door de hypocrisie vertaald wordt als interesse en goedkeuring voor het huidige systeem.
Goed gedaan hoor. Heeft de politiek wel verdiend, dat positieve signaal van u.

U hebt “de politiek” nodig. Omdat u na jaren van staatsonderwijs, staatsopvoeding en staatspropaganda eindelijk heeft verleerd voor uzelf te denken. U gelooft werkelijk, dat alleen de politiek bepaalde zaken kan regelen. U hebt zich daar natuurlijk ook goed in verdiept. Dat bijvoorbeeld wegen en spoorrails of onze dijken en duinen alleen maar door overheden beheerd kunnen worden. Dat kunnen particuliere bedrijven natuurlijk niet. Maar heeft u ooit een politicus of ambtenaartje op een shovel zien rijden? Nee, natuurlijk niet, want het zijn juist de particuliere bedrijven die zulke taken verrichten. Alleen de planning en budgettering worden door overheden gedaan. En die planning en budgettering gaan altijd faliekant mis. En toch stemt u daar vandaag weer voor. Omdat u zich zo goed heeft voorbereid op de verkiezingen.
En omdat u natuurlijk alleen maar dingen doet die goed voor u en uw omgeving zijn, als een klein groepje individuen in een regering zeggen dat die dingen goed voor u en uw omgeving zijn. U hebt uw zelfbeschikking en vrijheid bewust opgegeven aan de jarenlange staatsinvloed. Gefeliciteerd, u bent bij deze benoemd tot “goed opgevoed stemvee” en helpt er met uw stemgedrag aan mee om de mensen met nog een klein beetje zelfstandigheid, eergevoel en moraal in hun donder ook onder het staatsjuk te brengen.
Dank u wel, dat uw gebrek aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel zo’n invloed op anderen gaat uitoefenen. Dat ú zichzelf onder curatele van 225 dubieuze individuen (1e en 2e Kamer samen) wilt stellen is prima, maar dwing anderen daar niet toe.

Conclusie:

Ja eindelijk. Ik begrijp nu helemaal waarom u vandaag naar de stembus gaat (ging). Omdat u zeer deskundig tewerk bent gegaan in die beslissing. U heeft alle aspecten vooraf goed overwogen en uitgezocht, want anders neemt u niet zulke belangrijke stappen die andermans leven ook nog zwaar kunnen beïnvloeden.

Jammer alleen dat:

 1. u daarmee heeft aangetoond niet te kunnen rekenen,
 2. dat dwang uitoefenen voor u gewoon moreel is,
 3. dat u geen probleem hebt met de dwang van anderen op úw leven,
 4. u misschien het puberale argument van “recht op zeuren” een legaal argument vindt,
 5. u het volledig eens bent met alle beperkingen, regels, wetten en lastenverzwaringen,
 6. u uw volmacht geeft aan het huidige (verrotte) systeem,
 7. u lak heeft aan de privacy van anderen,
 8. u bewust landverraders beloont door te blijven komen stemmen na een oproep hiervoor ondanks dat u eerder al vele keren zwaar belazerd bent,
 9. u zich graag en goed geïnformeerd laat bedonderen door veel belovende politici,
 10. u door het stemmen aangeeft een leidraad nodig te hebben en niet meer zelfstandig kunt denken en leven en hiermee ook anderen onder overheidscuratele stelt.

Het allerbelangrijkste vind ik echter, hoe groot uw enthousiasme voor communisme, socialisme, dictatorschap of welk ander totalitair bewind ook is, zorg er alstublieft voor dat u weloverwogen een beslissing neemt om wel of niet te stemmen.

Misschien heeft u ook een ietsiepietsie begrip voor mijn argumenten om niet te gaan stemmen. Die argumenten zijn toevallig net het omgekeerde van de bovenstaande rijtje van 10 conclusies.

51 REACTIES

 1. @.M [1]: De reden dat de Dag van het Kapitalisme niet meer wordt georganiseerd is dat er nauwelijks belangstelling voor was, zelfs als die in Roosendaal, dus vlak bij België, werd georganiseerd en zelfs terwijl er die dag verkiezingen waren in België, zoals in 2008 (meen ik).

  Dit postte ik bij Artikel7:
  Komt dat zien, komt dat zien: er zijn verkiezingen. U mag kiezen tussen Pol Pot, Enver Hoxha, Adolf Hitler en Mao Zedong. Wat zegt u? Die wilt u niet? Meer smaken hebben we niet. Oh ja, en voor de Belgen: u MOET kiezen! U MOET iemand volmacht geven namens u te spreken. En als die wat anders zegt dan u bedoeld had: volmacht is volmacht. Mond houden, jammer dan.

  Stemmen? Nee, bedankt!

  Nederlanders MOETEN niet, maar de meesten doen het toch. Onbegrijpelijk.

 2. @.M [1]: Bron Wikipedia, dus niet helemaal 100% zeker:
  België kent een opkomstplicht voor elke kiesgerechtigde Belg in België. Bij de federale verkiezingen geldt dit ook voor Belgen woonachtig in het buitenland. Bij volmacht stemmen en blanco of ongeldig stemmen zijn toegestaan. Wie niet stemt begaat een overtreding en riskeert een berisping of boete (van 27,5 tot 55 euro vanwege de politierechter, bij herhaling kan de geldboete tot 137,5 euro oplopen [1]). Wie binnen 15 jaar vier of meer keren niet opkomt riskeert ontneming van het stemrecht voor een periode van tien jaar en bovendien uitsluiting van benoemingen, promoties of onderscheidingen van de openbare overheid voor die periode. In de praktijk echter wordt niet meer bijgehouden wie niet opkomt en worden geen sancties meer opgelegd

  Saartje [9] reageerde op deze reactie.

 3. Ik overweeg die dag in Hulst (of eventueel Terneuzen) te gaan rondhangen en dan middels een of meer rekeningen (cafetaria, museum, restaurant, …) te kunnen bewijzen dat ik die dag in het buitenland was.
  Vorig jaar maakte ik een 4 daagse city trip naar Athene, maar ik kan toch niet elke keer als de regering valt en er weer verkiezingen zijn zomaar city trips gaan boeken, dus dan maar een dagje Morres in Hulst: “Ja, mijn vrouw vond ineens dat we een nieuw bankstel nodig hadden, meneer de rechter … maar helaas vonden we onze gading niet, dus kochten we niets, maar ziehier een bonnetje van de cafetaria waar we onder het genot van een kopje koffie nog ruzieden over gestoffeerd versus leder”.

  Ach overigens: als er een vrijspreker in Zeeuws-Vlaanderen woont en ons in Hulst wil ontmoeten (neen, niet bij Morres maar in het centrum), dan kan het nog gezellig worden.
  Bijkomend voordeel: “We waren die dag op vriendenbezoek in Nederland”.

 4. De reden dat ik de politiek in ben gestapt is dat ik een ander ‘systeem’ zie. Ook andere politiek. Waarbij het woord ‘dwang’ ver weg, en de overheid (overhead) megadun is. En er geen partij geneuzel meer is. En er geen verkapte dictatuur is van O verheid en B edrijfsleven. Maar dat de M ens weer soeverein is.

  Maar ik heb me gerealiseerd dat de enige weg om dit te veranderen was om er in te springen. Zelf te handschoen op te pakken.

  Aan jullie de keuze je invloed wel of niet aan te wenden, je kunt vandaag voor de verandering stemmen.

  Iwanjka, no 4 op de kieslijst van lijs12,
  En nee… ik ben geen communist!

  http://www.nieuw-nederland.nu

  LvM [20] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.

 5. @Paul Martens [3]:
  Betreffende stemplicht België. Wat een giller!
  Ik zie dat je het 15 jaar moet volhouden om in die tijd minstens 4 keer niet op te komen om van je stemplícht af te zijn.
  Weliswaar heb je dan enkele (niet al te zware) boetes geriskeerd, maar dan wordt je ook (oh, oh, oh wat erg!) je stemrécht voor 10 jaar ontnomen. Hé, hé, het heeft je wel wat gekost, maar nu moet je 10 jaar niet meer. Je hebt het eigenlijk afgekocht.
  O ja, in die 10 jaar krijg je geen topbaantjes bij de overheid en óók maak je geen kans op een onderscheiding. Dat laatste is natuurlijk een héle zware straf!

  Nu is het natuurlijk België en, gelukkig, daar raakt in de overheidspaperassen iets nog wel eens ‘verloren’. Je hebt dus ook kans dat je gewoon wordt vergeten.

  Enne… wat die onderscheiding betreft; voor mij krijgt iemand die dit hele proces doorloopt een libertarische onderscheiding voor Volharding in Ontlopen Stemplicht ! 😉

 6. Dus van die 47% blijft ruwweg gemiddeld 1/3 over, ofwel minder dan 16%

  Hoezo????

  foutje in dit “reken” voorbeeld… De VVD blijft 47% van de benodigde zetels houden… ze moeten mischien compromissen sluiten, maar blijven de sterkste binnen de coalitie… dus die 16% is een beetje vaag

  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.

 7. @bolleke [10]: Ik heb dit zo opgesteld met in het achterhoofd:
  Stel, je stemt op de grootste in de peiling. De coalitie zal tegenstellingen hebben, dus compromissen sluiten. Tot die compromissen behoren ook zaken, waar “jouw” partij niet in zal winnen, dus zal verliezen, dus niet 47% zal scoren.
  Het kan dus gebeuren, dat er een partijstandpunt is, dat jij nu precies het belangrijkste vond om voor te stemmen, maar dat tijdens de coalitievorming helemaal omslaat naar het (tegengestelde) standpunt van een andere coalitiepartij.

  Zo’n breekpunt zou bijvoorbeeld de AOW leeftijd kunnen worden, als er een coalitie gevormd wordt met partijen die hier verschillende meningen over hebben. Als de ene partij 65 jaar aanhoudt en de andere 67, zal “uw” partij winnen of verliezen op dat punt.

  Ik geef toe dat het vaag is, maar omdat die “grootste partij” een coalitie MOET vormen met 2 andere partijen, heb ik dat 1/3 deel genomen. Nu gaat u uit van die grootste partij, maar hoe denkt u dat het rekenwerk uitvalt als u gestemd heeft op die “middenpartij” die met haar 6 of 10 zetels net de meerderheidscoalitie waar heeft kunnen maken? Die partij staat er niet rooskleurig voor gezien het “scoren met standpunten”, wat is uw stem dan nog waard?

  Ondanks dat het een beetje vaag is: het confronteert mensen in ieder geval met het inzicht in het rekenwerk. Dat is mijn belangrijkste motivatie: mensen tot nadenken aanzetten.

 8. Ik vrees dat velen wel stemmen, omdat ze de verleiding van de lokroep niet kunnen weerstaan. Men vindt het nou eenmaal fijn om z’n mening te kunnen geven in een gewichtige zaak.

  Om de in bovenstaand artikel genoemde redenen beschouwt men stemmen als iets gewichtigs. Ik denk, dat die redenen vooral fungeren als legitimering (naar de buitenwereld toe) van het gedrag ‘stemmen’. En niet zozeer als doorslaggevende factoren om uiteindelijk te gaan stemmen.

  Dat wollige gevoel van ‘ik mag ook even’, maakt dan ook snel plaats voor afstand, de betrokkenheid begint al direct na verlaten van het stembureau te vervliegen. Het was een leuke, spannende flirt. (‘Het is niet wat je denkt, schat!’)

  Daarom denk ik dat het moeilijk is om stemmers op niet-stem gedachten te brengen. Je ontneemt ze daarmee nl. het gevoel dat ze (zij het tijdelijk) belangrijk zijn. Daar zou dus iets tegenover moeten staan.

  Hub Jongen [15] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [16] reageerde op deze reactie.

 9. ZO. dit even naar de vrouw thuis gestuurd.
  en schoonouders.
  Die gaan wel stemmen, en krijg hun het libertarisme maar niet bijgebracht helaas… die geloven nogsteeds werkelijk dat de politiek “nodig”is

  Sterker nog, aan de telefoon werd gezegd “het gebeurt toch wel en ze doen het allemaal toch wel, waarom ga je dan niet gewoon stemmen? ik snap jou denkwijze niet? ”
  Er is ook in huize Hoc voluerunt nog veel werk te doen zo te beoordelen
  🙂

  Paul Martens [14] reageerde op deze reactie.

 10. @hoc Voluerunt [13]: 😀
  Heb m’n eigen artikeltje op een A4’tje (dubbelzijdig) geprint. Dat voorkomt een hoop discussie met collega’s. Ik laat ze zelf de moeite doen om iets te lezen.
  Vinden ze vaak al te veel moeite. Ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe ze dan gaan stemmen: was het doorlezen van al die partijprogramma’s geen moeite?

  Hoc Voluerunt [23] reageerde op deze reactie.

 11. @Lotta Fuzz [12]:

  “Daar zou dus iets tegenover moeten staan.”

  Dat is de spijker op de kop, Lotta!

  Wij (libertarisme) bieden vrijheid (= geen dwang en geweld van andere mensen)

  Voorlopig met de actie van de eerste noodzakelijke stap: Meer mensen die de moraliteit van een geweldloze maatschappij begrijpen.

  Dat is noodzakelijk voor welke concrete actie we ook gaan organiseren.
  Daarom, begin met de lezerskring van de Vrijspreker uit te breiden.
  Stuur berichten door, vertel het en zo mogelijk probeer donateurs te krijgen.

  En als je ideeën hebt voor verdere actie, laat het weten!

 12. @Lotta Fuzz [12]: Wat is belangrijker: je “status” laten zien door te gaan stemmen of een goed gevoel hebben dat je jouw eigen normen, waarden en moraal niet hebt verkocht (= eigenlijk gegeven én je moet er straks nog dik voor betalen ook) aan de grootste oplichter die jou kon overtuigen?

  Ik geniet vanavond met deze laatste stelling van een goed glas en een goed gesprek met vrienden. Met eigenwaarde en mijn “stem” niet verkwanseld aan de Haagse hypocrisie.

 13. Sterk stukje tekst !

  Kan niet anders dan beamen wat er vermeld wordt in deze (niet behoudende) nuchtere kijk op het geheel.

  in 60 jaar tijd 0 programma punten waargemaakt.. ik bedoel dat alleen zou al reden genoeg moeten zijn?

  Ik bemerk bij andere mensen toch altijd zon houding van ja..het is niet anders en ik ga er maar in mee..
  Als ik ze dan overtuigend spreek dat NIET stemmen een blijk van eigenwaarde en onvrede met het systeem is kijken ze eerst raar.
  En heel vaak komt dan het argument.. we kunnen er toch niks aan doen.. Nee niet als je als een mak schaapje naar de stembus loopt..

  Het blijkt voor sommige mensen moeilijk om zaken in een ander perspectief te zien. Ik denk omdat ze zo mentaal beinvloed zijn door het bekende systeem.

  hoc Voluerunt [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Doompie [17]:
  Ow mijn god, je beschreef nu exact de reactie van mijn vrouw aan de telefoon.
  “het is toch niet anders”

 15. Laten we wel wezen, het resultaat is na de verkiezingen altijd een zooitje of je nu stemt of niet. Maar er is één onderwerp dat essentieel is: verdere integratie in de EUSSR.

  Als de beslissingen op continentale schaal worden genomen, kunnen we naar een vrij en kapitalistisch Nederland voorgoed fluiten! Het lijkt mij zeer belangrijk om minstens de tijd te rekken waarin een werkelijk libertarische revolte kan plaatsvinden in dit land. Daarvoor moet het bestuursniveau nationaal blijven (het liefst nog kleiner, natuurlijk).

  Ondanks de bezwaren heb ik dus toch maar op een anti-EUSSR partij (PVV, SP of SGP) gestemd vandaag en het zou mooi zijn als meer mensen die belangrijke keuze niet over het hoofd zien.

  Tony [27] reageerde op deze reactie.

 16. Getalsmatig lijkt de kans op PAARS+ groter dan 50/50. Zie het voor u: Rutte (Neelie) premier(e), Cohen vice-premier dan wel net andersom.

 17. @Paul Martens [14]:
  hehe ja za ik bij mijn nieuwe baas wel doen.
  Het libertarisch manifest uitprinten en op mijn bureau leggen.
  Ik ga wel werken bij een instatie van de overheid…. maar dan alleen voor zaken die niets te maken hebben met beleid maken of wat dan ook, gewoon een noodzakelijk kwaad die iedere werkplek nodig heeft..
  (heb veel afgedragen dus als ik nu daar wat terug kan halen, levelt het weer wat toch?)

  Zullen ze in ieder geval van opkijken denk ik zo.

  Maar on topic…

  Wie is er nu daadwerkelijk gana stemmen van de vrijsprekers?

  LvM [24] reageerde op deze reactie.
  Lotta Fuzz [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Hoc Voluerunt [23]:

  Niet gestemd. Ook niet voor het ondergrondse-garage-referendum (Amsterdam West).

  Ik begin een leuke collectie stempassen op te bouwen en overweeg nu het maken van een bloedeloos, politiek getint kunstwerk.

 19. @Frits [21]:

  Gefeliciteerd!

  Je hebt niet alleen gestemd op een partij voor welke ALLE standpunten (inclusief die over Europa) onderhandelbaar zijn (en gezien het feit dat ALLE andere partijen pro-EU zijn kan de PVV en haar achterban het schudden met die anti-EU houding), tevens heeft Wilders ook dat ene punt dat “niet onderhandelbaar” was, dat zogenaamde ‘breekpunt’, inmiddels tot onderhandelbaar verklaard.

  Inderdaad, nog geen 1 seconde VOOR, en niet meer dan 1 dag direct NA de verkiezingen.
  Geweldig he? Die verkiezingsbeloften?

  Ik blijf me verbazen hoe graag mensen met open ogen in de zwendel genaamd verkiezingen blijven trappen.

  En nu hoop ik (voor de VVD stemmers onder u) dat de VVD een “paarse” coalitie zal aangaan met de PVDA.
  Sommige mensen kunnen wat mij betreft niet hard genoeg hun kop aan dezelfde steen blijven stoten. Uiteindelijk is dat beter voor alle echte vrijheidsliefhebbenden onder ons.

  Paul Martens [28] reageerde op deze reactie.
  Frits [34] reageerde op deze reactie.

 20. @Tony [27]: Mij bij Tony’s reactie aansluitend wil ik nog toevoegen:

  Aan degenen die gisteren (op welke partij dan ook) gestemd hebben:
  Bedankt voor het mij opleggen van uw wil en dwang, bedankt voor het verhogen van ook mijn financiële lasten, vooral bedankt voor het verder inperken van mijn vrijheden (die enkele die nog over zijn). Als ik ooit eens iets voor ú kan doen: vergeet het dan maar!

  Tony [29] reageerde op deze reactie.

 21. @Paul Martens [28]:

  Dankzij Fred Teeven (VVD) mag je binnenkort verwachten dat je internet-handel en wandel goed in de gaten wordt gehouden.

  Dankzij Wilders (en ook VVD) kun je op elk gegeven moment gefouilleerd worden zonder dat men een reden nodig heeft.

  Maar ach, het is beiden geen PVDA, nietwaar?

  Rechts is zoooooo veel beter. Een echte liefhebber van vrijheid en rechten moet nu eenmaal wat, want we “zitten er nu eenmaal toch mee opgescheept”.

  Beter stemmen voor de mafiosi die een ander de knieschijven breekt maar mij slechts de vingers, dan andersom.
  Toch?
  (sarcasme-modus uit)
  Paul Martens [31] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [32] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [33] reageerde op deze reactie.

 22. @Het Front [19]: @Iwanjka [5]: “The day after”: En??? Tevreden???

  Leest u mijn stukje misschien nog eens door en bekijk de “Filosofie van de Vrijheid” op deze website nog eens.
  Kijken of u dan nog van plan bent de volgende kermis/verkiezingen mee te doen. Indien ja, misschien wel zo fair om dan wat advertentiekosten aan Vrijspreker te gaan betalen, i.p.v. al die gratis propaganda in uw reacties te plempen.

  Iwanjka [36] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.