Wij vragen ons soms af hoe is het zover gekomen dat er geen goed beleid gevoerd is en er een financiële crisis is ontstaan. Om nu één schuldige te noemen zou niet correct zijn  want het ligt niet zo eenvoudig. Er zijn meerdere oorzaken te noemen en de grootste veroorzaker is het systeem wat er ooit bedacht is om ons land te besturen. Daar begint het allemaal mee.

Om dit aan te tonen zal ik het even op een rijtje zetten. Te beginnen bij u zelf, want ook u bent mede schuldig door te profiteren van een overgefinancierde maatschappij waar alles kon en mocht en je mag doen en laten wat je wilt want dat was onze vrijheid in woord en geschrift die vaak misbruikt werd zonder dat we het zagen of wilden weten. Met elkaar wilden wij een maatschappij waar alle vrijheid was, meerdere vakantiedagen veel tijd voor een hobby en ook nog veel geld ontvangen en het werk werd ondergeschikt en gezien soms als noodzakelijk kwaad om een huis te kunnen financieren.

Er werd in het verleden besloten een gemeenteraad tegen een lage vergoeding te instaleren bestaande uit vrijwilligers van een politieke partij, waardoor het echte besturen door ambtenaren en politieke bestuurders van een landelijke partij werd geregeld. De inwoners mochten dan wel denken dat ze enige invloed hadden maar de politieke partijen bepaalden waarop u mocht stemmen. Door aan dit systeem mee te werken zijn de inwoners met elkaar ook gedeeltelijk mede aansprakelijk.

Zo gaat het vervolgens ook bij Provincie en bij verdelen van de Kamerzetels van de eerste kamer, met het verschil dat Kamerleden een top salaris ontvangen wat ze zelf vast kunnen stellen. Deze Kamerleden komen voort uit een landelijke politiekpartij en zijn daar automatisch aan gebonden. Zodra ze benoemd zijn gaan ze hun eigen gang en de burger heeft geen enkele inspraak meer. Met elkaar maken ze er een puinhoop van doordat ze denken dat financieel alles kan, en men strooit maar rond met ons belasting geld en gaat de inwoners steeds meer en meer belasten om hun ongeremde ambities om geld uit te geven  te kunnen betalen. Wat uiteindelijk betekent dat er te veel mede bewoners niet meer in staat zijn om fatsoenlijk rond te komen. Dat wekt ontevredenheid  agressie en onrust op en zal tot conflicten kunnen oplopen.

De overheid gaat privatiseren en zet daarmede de inwoners onder druk zoals met het ziekenfondsgedoe wat totaal uit de hand gaat lopen. De opbrengsten van onze aardgas worden naar private instellingen overgeheveld en daar hebben de inwoners totaal geen invloed meer op, laat staan ook maar enige zeggenschap. Ja een hoge energie rekening en bijdragen aan milieuheffingen om nieuwe energie wegen te zoeken waar de opbrengst uiteraard weer bij private bedrijven terecht zal komen. De mensen worden ook daar gelijk als in de politiek ook weer financieel benadeeld. En de politieke bestuurders krijgen daar weer mooie banen of bijverdiensten uit, terwijl ze al een salaris van ons ontvangen. En dat accepteren de inwoners uit onmacht.

De banken kunnen  goedkoop geld lenen bij de overheid (DNB) en dit voor een hoger bedrag uitzetten als hypotheken en leningen aan de inwoners. Vreemde gang van zaken want het geld wat van de staat is, dat is van ons met elkaar en nu moeten de inwoners een hoge rente over hun eigen geld aan de banken betalen. Terwijl banken goedkoop kunnen lenen is het duidelijk een kwestie van vriendjespolitiek, want bij alle banken zitten ook oud bestuurders en hebben Kamerleden of ministers commissariaten.

En is er een graaien aan bonussen en andere voordelen voor bestuurders aan de gang

Nu hebben banken en pensioenfondsen het geld van de inwoners in risico volle zaken gestoken en verspeeld, en daar mogen de burgers nu ook weer voor opdraaien. Politici wilden zo graag banen creëren in Europese unie, en ook daar worden weer miljarden verspeeld aan zaken die eeuwigdurend ons geld zullen gaan kosten. Dit kan de inwoners nooit verweten worden, want ze waren op EU tegen en slechts de politici kun je er op aanspreken die hebben dat er door gedrukt. Nu gaan wij weer stemmen om bestuurders een vrijbrief te geven voor het verspillen van ons kapitaal en het ons steeds zwaarder laten belasten. Als wij nu niet gaan stemmen helpt het totaal niet, want alle ambtenaren en politici zullen wel gaan stemmen, en dan weten wij zeker dat wij weer de onschuldige gedupeerden zullen worden.

Onze onmacht, de verspilzucht van bestuurders, de hebzucht van de mensen in de financiële wereld en onze strijdlust tegen een overheersende overmacht is verdwenen en zijn wij lamgeslagen waardoor de volgende generatie gedupeerd zal worden. Zijn wij nu medeschuldig of slaafs?  U mag het zeggen.

In principe ben je geleerd als je alles wat je gelezen hebt kunt onthouden, daar draait alles om. Maar hoe is het dan gesteld met je creativiteit en heb je ook nog een eigen mening? Kijk eens naar een Advocaat, die moet steeds naar een wetboek grijpen, een accountant naar belasting gidsen en dominee naar de bijbel, en daarna gaan ze het ieder op hun eigen wijze dat creatief invullen, en daar is veel creativiteit voor nodig en hoef je niet geleerd te zijn. Als ondernemer hoef je niet geleerd te zijn enkel creatief en goed kunnen rekenen; daar draait alles om. Maar waar is nu de creativiteit van de inwoners gebleven of kunnen wij niet meer onthouden?

Ingezonden door Reiny

35 REACTIES

 1. Uiteindelijk is de burger de schuldige en hoofdverantwoordelijk voor de crisis. De burger weigert zijn ogenen te openen en kennis op te doen over filosofie, geschiedenis en economie. Slaafs laat hij zich meevoeren in het toneelstuk democratie en blijft hij politici vertrouwen. Gisterenavond vergeefs weer allerlei mensen getracht op andere gedachten te brengen, maar het volk, zelfs de vermeende intelligente of flexibele mensen (studenten, jong werkenden) lijkt gespeend van enig kritisch denkvermogen.

  Zolang de burger weigert zelf na te denken, wordt het van kwaad tot erger, tot uiteindelijk het systeem onder haar eigen gewicht bezwijkt. Om Mises te quoten:

  “Everyone carries a part of society on his shoulders; no one is relieved of his share of responsibility by others. And no one can find a safe way out for himself if society is sweeping towards destruction. Therefore everyone, in his own interests, must thrust himself vigorously into the intellectual battle. None can stand aside with unconcern; the interests of everyone hang on the result. Whether he chooses or not, every man is drawn into the great historical struggle, the decisive battle into which our epoch has plunged us.”

 2. Het eenvoudige feit is dat ONS geld risicovol werd belegd in een florerende beursmarkt, zonder ook maar een moment te bedenken dat ook de beurzen zouden kunnen instorten..nadat het doom scenario een feit werdt, was “opeens” AL het geld weg?

  Wij hebben nooit gevraagd om dergelijke risico’s en wilden alleen een spaarpotje aanleggen om later ervan te kunnen genieten.
  Nu is er niets meer om van te genieten en is al het zwaar verdiende geld verspeeld. En dat moet toch ergens weer vandaan gehaald worden.. Dus zijn de burgers wederom de sigaar..

  In dat opzicht vindt ik niet dat je ons als schuldige kunt betitelen. Wel is het simpelweg zo dat door machtsmisbruik hervormende partijen simpelweg uit de politiek worden gehouden door slinkse spelletjes en propoganda. Zolang dit blijft gebeuren zal er nooit iets veranderen, of er moet een revolutie van het volk komen..Maar die zijn inmiddels dusdanig geindoctrineerd door de overheid die zogenaamd positive wetten opsteld, en mensen geloven erin dat je zonder deze wetten het niet red..
  Politiek heeft haar doel wel bereikt..

  Maar KOM OP ZEG. ik bedoel als zwangerschaps verlof en kinderbijslag een reden zou zijn om kinderen te nemen, dan is het einde toch zoek?
  Mensen “vergeten” even dat als al deze regelingen simpelweg worden afgeschaft dat er stukken minder belasting gelden nodig zijn, en je dus vanzelf meer geld over houd. Als je van dat geld maandelijks iets opzij zet onder het mom van “kinderbijslag” heb je gegarandeerd meer geld als met de huidige regeling.
  En zo zijn er nog 1000 dingen te benoemen..

 3. “want alle ambtenaren en politici zullen wel gaan stemmen”

  Ik ben niet gaan stemmen hoor, zat niets noemenswaardigs tussen. Een aantal andere collega’s hebben ook niet gestemd, zijn over het algemeen redelijk jonge mensen. De oudjes onder ons… zij het amtenaren of burgers, stemmen wel bijna allemaal.

 4. Mathematically perfected economy™ : 1. the singular (one and one only) integral solution of the categoric faults of pretended economy, in which a) inflation and deflation, b) systemic manipulation of the cost or value of money or property, and c) inherent, irreversible, and therefore terminal multiplication of artificial indebtedness in proportion to capacity to service debt are solved altogether by: a.2) promissory obligations to repay only principal, and which retire principal as it is paid at the rate of consumption or depreciation of the related property; a.3) with this obligatory schedule of payment and perpetual capacity to finance equity alone therefore perpetually maintaining an effective circulation which is always equal to the remaining value of all property; in which c.2) inherent, irreversible and therefore terminal multiplication of artificial indebtedness by interest is solved by eradication of interest; and in which, b.2) as the only powers of obfuscating currency are to corrupt the volume, proportions, and/or unnecessary cost of monetization; therefore b.3) systemic manipulation of the cost or value of money or property is solved by the inseparable combination of the first and third aspects of solution (a.2, a.3 and c.2), with the unique intrinsic result of all this e) being the only means of achieving the often claimed principle of maintaining a perpetual, immutable 1:1:1 relationship between circulation, remaining value of represented property, and commitment of every unit of the circulation to paying just so much for property as its remaining worth; and f) likewise being not only the only means of receiving fully and immediately for all consumable production, but of paying no more for our consumption than what we consume, as we consume of it; with the combination of all this therefore being g) the only fact of actual economy; 2. every prospective debtor’s right to issue legitimate enforceable promises to pay, free of extrinsic manipulation, adulteration, or exploitation of those promises, or the natural opportunity to make good on them; 3. the inherent right to monetize our industry as will universally sustain trade of no more than the undiminished production of our own endeavors for whatever truly free markets deem to be the sufficiently equivalent production of others, wherein debtors are obligated to pay off promissory notes comprised of only principal, at practical rates of consumption or depreciation; 4. strict implementation of these principles through a Common Monetary Foundry, charged with certifying credit worthiness, automating payment, and enforcing obligations so as abuse imposes no cost on the rest of us.

  (We leave the secundary (subprime) market to the Austrians!

 5. @LvM [5]:

  Denk dat we voorlopig van Nieuw Nederland niets meer horen. Jack daarentegen lijkt niet in te willen zien dat MPE geen voorstanders kent op Vrijspreker. Waarom verdoet hij toch zo zijn en onze tijd. Is er een psycholoog in de zaal?

  jack [8] reageerde op deze reactie.

 6. capitalism : a purposed lie, deception, or pretended goal which is impossible to its usually claimed means, and which contrary to intended connotation is mutually exclusive to truly free or private enterprise, yet in which it is said altogether: a.1) that the governing system is economic; b.1) that the means of production and distribution are privately or corporately owned; and c.1) that development is proportionate to the accumulation and reinvestment of profits gained in a free market; while on the contrary: a.2) the usual system of exploitation to which all are subject can only multiply artificial cost and dispossession upon both industry and its consumption, each of which therefore are even only temporarily possible because; b.2) the very purpose and means of the exploitation is to dispossess the subjects by an obligation to maintain a vital circulation in which they must perpetually re-borrow principal and interest until they succumb to terminal artificial indebtedness; b.3) the eventually complete dispossessions of which transfer even purported corporate ownership to perpetrators who produce nothing; c.2) with a concurrently escalating destruction of both markets and margins of solubility ultimately precluding any reinvestment, profit, or development at all; c.3) and which all the while precludes both proportionate return of investment and even the possibility of a truly free market, because from even the beginning the market must pay multiples of its own production for its own production until the escalation of their artificial indebtedness nullifies the entire power and opportunity for the market to consume.

  banking system : 1. a network operating under the guise of a legitimate issuer of credit, which in fact no more than publishes evidences of debt, pretending to lend the very promise of the actual issuer to the issuer; 2. usurer.

  central banking system : 1. a network in which a) a central bank or conglomeration thereof operates under the guise of legitimate (and usually the only) issuers of credit, even as these purported banks no more than publish evidences of debt and launder this into their possession (as opposed to retiring promissory obligations from circulation as a natural consequence of fulfilling the obligations) by pretending the evidence must be lent to the actual fiduciary issuer; in which network, b) subservient satellite banks comply with these falsified principles to share in vast unearned taking by effectively agreeing to borrow the evidence from its mere publisher; c) thus artificially obligating themselves to participate in their own failure in a terminal disposition to continue servicing the artificial debts even as the subject system inevitably collapses under terminal artificial indebtedness; 2. usury.

 7. @Oscar [9]:

  Free Market : the ostensible freedom, disposition, and ability of industry and markets to resolve just prices and profit for the products of industry, even as no such freedom can exist under an obfuscation of promissory notes which a) instead of retiring payments of principal from circulation, first launders all payment of principal into the possession of mere publishers of the evidence of debt (thus violating the necessary proportions of a circulation which would consistently represent wealth); and which b) thereafter perpetually multiplies the first artificial indebtedness by interest, disposing ever more of the first disproportion to servicing the escalating sum of artificial indebtedness, leaving ever less and eventually none of a remaining circulation to sustain necessary margins of industrial solubility. No matter the ostensible principle therefore, it is ever more defeated and eventually wholly defeated by the present obfuscations of currency.

 8. @Oscar [9]:

  And what is your definition and MEANS of a free market? — which of course you must meet by your monetary prescription, to be any more than hypocrit. The only thing that MPE affects of a purportedly free market, is that it actually frees the market from an even terminal exploitation. You haven’t even given the first good thought then to what a free market IS.

 9. @Oscar [9]:

  free enterprise : unencumbered just and responsible endeavor, resulting in a maximum practical prosperity of true industry which is impossible under exploitation (which regularly assigns the result of exploitation to the sum of prosperity even as the sum of all exploitation is denied to the very subjects who deserve it).

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 10. Economist, modern, Austrian : 1. modern economist: to expound and even to intend to practice a mere pseudo science so bereft of proof and theorem and even so opposed to its pretended intent as to promote unearned taking and redundant multiplication of costliness as merits — even subject to terminal systemic exploitation which itself can only eventually defeat the practitioner’s like intent; 2. Austrian economist: further deviation of the same bent, variously claiming not only without mathematic analysis, but by intentional exclusion of all mathematic evidence and argument to the contrary as a free license to assert without accountability: a.1) that mathematics cannot account for indeterminate behavior, and therefore is not rightly applicable to an “economics” which in turn is wholly unanswerable to math; a.2) even as “economics” is no more than accounting; a.3) even as fundamental mathematic techniques regularly account for diverse indeterminate factors upon which many far more challenging endeavors likewise depend; a.4) and even as the purposed faults which “Austrian economics” thus gives itself free license to claim instead, on the contrary impose limitations upon the behavior which the behavior instead is required to meet; b) thus notoriously claiming further that interest’s only opposition descends from mere religious sentimentality which therefore has no potential credibility whatever (Eugen von Böhm-Bawerk, 1851-1914); c.1) that a combined preservation of “banking” at elevated rates of interest and an ostensible return to a precious metal monetary standard would have prevented the present multiplication of insoluble debt; c.2) even as elevated rates of interest only require further re-borrowing to maintain a vital circulation, which only escalates its multiplication of artificial indebtedness into terminal debt; d.1) further claiming that gold has always and therefore even uniformly resulted in complete monetary rectitude; d.2) even as gold has no power whatever to produce such effects; and d.3) even as gold suffers a conflicting history numbering its consequences among the greatest disruptions of human history; and thus even claiming likewise e) to intend to end the so called Federal Reserve System by preserving the very powers to launder principal into pretended bankers’ possession, and to subject the laundered principal to interest for no more risk than the costs of publishing our promissory obligations — which are the only powers and the very cause of the failure which has been imposed upon us; 3.a. a generally practically inconceivable extreme of hypocrisy and pseudo science against the very goals and nomenclature claimed; 3.b. betrayer of humanity.

 11. @Oscar [14]:

  In essentie mee eens maar waarom je dan rente predikt is mij volslagen onduidelijk. Rente is niet alleen agressie maar zelfs een terminale agressie tegen ons allemaal. Alleen MPE elimineert alle systematische agressie. Er komt niets anders in aanmerking voor een echte vrije markt dan MPE.

  ¨there isn’t much opportunity left for any further monkey business¨

 12. @LvM [17]:

  Twee opmerkingen hierover.

  1) Dat moeten Jan en Piet zelf weten.

  2) Onder MPE kan Piet deze lening krijgen zonder rente tegen de waarde van het aan te schaffen onderpand en/of mits hij kredietwaardig is.

  Waar denk je dat Piet voor zal kiezen indien hij aan de voorwaarden voldoet?

  Nogmaals, primair MPE, secundaire (subprime) markt voor de Oostenrijkers.

  Dat is (keuze) vrijheid heren
  LvM [19] reageerde op deze reactie.

 13. @jack [15]:

  Specifieker:

  Vrije markt = het geheel aan non-agressieve intermenselijke handelingen

  Wat betreft die rente op de uitgifte van geld, in een vrije markt, zonder door de overheid gelegitimeerde centrale banken, is dat helemaal geen issue. En toch pleit u niet voor een vrije markt, aangezien MPE(TM), en dat geeft u ook zelf toe, niet in een vrije markt zou kunnen bestaan. Dat vind ik uiterst dubieus.

  jack [22] reageerde op deze reactie.

 14. @jack [20]:
  Ik probeer via vraagstelling inconsistenties in uw argumentatie bloot te leggen. Ik zie echter dat het voor u al snel te heet onder de voeten wordt, en mij dan maar een trol noemt.

  U schijnt zo goed te weten wat een trol is, u zou ook moeten weten dat en trol heel snel anderen als trol bestempelt. U is hier dan ook niet voor waarheidsvinding, maar simpelweg voor promotie-doeleinden.
  jack [25] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.