Wij vragen ons soms af hoe is het zover gekomen dat er geen goed beleid gevoerd is en er een financiële crisis is ontstaan. Om nu één schuldige te noemen zou niet correct zijn  want het ligt niet zo eenvoudig. Er zijn meerdere oorzaken te noemen en de grootste veroorzaker is het systeem wat er ooit bedacht is om ons land te besturen. Daar begint het allemaal mee.

Om dit aan te tonen zal ik het even op een rijtje zetten. Te beginnen bij u zelf, want ook u bent mede schuldig door te profiteren van een overgefinancierde maatschappij waar alles kon en mocht en je mag doen en laten wat je wilt want dat was onze vrijheid in woord en geschrift die vaak misbruikt werd zonder dat we het zagen of wilden weten. Met elkaar wilden wij een maatschappij waar alle vrijheid was, meerdere vakantiedagen veel tijd voor een hobby en ook nog veel geld ontvangen en het werk werd ondergeschikt en gezien soms als noodzakelijk kwaad om een huis te kunnen financieren.

Er werd in het verleden besloten een gemeenteraad tegen een lage vergoeding te instaleren bestaande uit vrijwilligers van een politieke partij, waardoor het echte besturen door ambtenaren en politieke bestuurders van een landelijke partij werd geregeld. De inwoners mochten dan wel denken dat ze enige invloed hadden maar de politieke partijen bepaalden waarop u mocht stemmen. Door aan dit systeem mee te werken zijn de inwoners met elkaar ook gedeeltelijk mede aansprakelijk.

Zo gaat het vervolgens ook bij Provincie en bij verdelen van de Kamerzetels van de eerste kamer, met het verschil dat Kamerleden een top salaris ontvangen wat ze zelf vast kunnen stellen. Deze Kamerleden komen voort uit een landelijke politiekpartij en zijn daar automatisch aan gebonden. Zodra ze benoemd zijn gaan ze hun eigen gang en de burger heeft geen enkele inspraak meer. Met elkaar maken ze er een puinhoop van doordat ze denken dat financieel alles kan, en men strooit maar rond met ons belasting geld en gaat de inwoners steeds meer en meer belasten om hun ongeremde ambities om geld uit te geven  te kunnen betalen. Wat uiteindelijk betekent dat er te veel mede bewoners niet meer in staat zijn om fatsoenlijk rond te komen. Dat wekt ontevredenheid  agressie en onrust op en zal tot conflicten kunnen oplopen.

De overheid gaat privatiseren en zet daarmede de inwoners onder druk zoals met het ziekenfondsgedoe wat totaal uit de hand gaat lopen. De opbrengsten van onze aardgas worden naar private instellingen overgeheveld en daar hebben de inwoners totaal geen invloed meer op, laat staan ook maar enige zeggenschap. Ja een hoge energie rekening en bijdragen aan milieuheffingen om nieuwe energie wegen te zoeken waar de opbrengst uiteraard weer bij private bedrijven terecht zal komen. De mensen worden ook daar gelijk als in de politiek ook weer financieel benadeeld. En de politieke bestuurders krijgen daar weer mooie banen of bijverdiensten uit, terwijl ze al een salaris van ons ontvangen. En dat accepteren de inwoners uit onmacht.

De banken kunnen  goedkoop geld lenen bij de overheid (DNB) en dit voor een hoger bedrag uitzetten als hypotheken en leningen aan de inwoners. Vreemde gang van zaken want het geld wat van de staat is, dat is van ons met elkaar en nu moeten de inwoners een hoge rente over hun eigen geld aan de banken betalen. Terwijl banken goedkoop kunnen lenen is het duidelijk een kwestie van vriendjespolitiek, want bij alle banken zitten ook oud bestuurders en hebben Kamerleden of ministers commissariaten.

En is er een graaien aan bonussen en andere voordelen voor bestuurders aan de gang

Nu hebben banken en pensioenfondsen het geld van de inwoners in risico volle zaken gestoken en verspeeld, en daar mogen de burgers nu ook weer voor opdraaien. Politici wilden zo graag banen creëren in Europese unie, en ook daar worden weer miljarden verspeeld aan zaken die eeuwigdurend ons geld zullen gaan kosten. Dit kan de inwoners nooit verweten worden, want ze waren op EU tegen en slechts de politici kun je er op aanspreken die hebben dat er door gedrukt. Nu gaan wij weer stemmen om bestuurders een vrijbrief te geven voor het verspillen van ons kapitaal en het ons steeds zwaarder laten belasten. Als wij nu niet gaan stemmen helpt het totaal niet, want alle ambtenaren en politici zullen wel gaan stemmen, en dan weten wij zeker dat wij weer de onschuldige gedupeerden zullen worden.

Onze onmacht, de verspilzucht van bestuurders, de hebzucht van de mensen in de financiële wereld en onze strijdlust tegen een overheersende overmacht is verdwenen en zijn wij lamgeslagen waardoor de volgende generatie gedupeerd zal worden. Zijn wij nu medeschuldig of slaafs?  U mag het zeggen.

In principe ben je geleerd als je alles wat je gelezen hebt kunt onthouden, daar draait alles om. Maar hoe is het dan gesteld met je creativiteit en heb je ook nog een eigen mening? Kijk eens naar een Advocaat, die moet steeds naar een wetboek grijpen, een accountant naar belasting gidsen en dominee naar de bijbel, en daarna gaan ze het ieder op hun eigen wijze dat creatief invullen, en daar is veel creativiteit voor nodig en hoef je niet geleerd te zijn. Als ondernemer hoef je niet geleerd te zijn enkel creatief en goed kunnen rekenen; daar draait alles om. Maar waar is nu de creativiteit van de inwoners gebleven of kunnen wij niet meer onthouden?

Ingezonden door Reiny

35 REACTIES

 1. Ik heb in mijn jongere jaren Bassie en wijlen Adriaan gevolgd en was ongeveer 10 jaar toen ze Europa gingen ontdekken en verkennen want het moest en zou gebeuren Europa! Stel je eens voor zeg, geen paspoortcontroles en dus en geen fillevorming meer tijdens je vakantie naar Frankrijk, Duitsland of Spanje. Iedere zaterdag én zondagochtend vol verwachting naar Irene Moors kijken want 24 uurs tekenfilmpropagenda was er toen nog niet. Gespannen en vol verwachting beleefde in de avanturen en tripjes van B&A. Kris kras door aankomend Europa, van Spanje naar Griekenland op zoek naar de schat en/of boeven. Hahaha; die clown die clown en die verdomde acrobaat en daar ging weer een telefoon. Vol aandacht volgde ik hoe ze te werk gingen en werdt je educatief bijgepraat over de landen zelf. “Kijk Bassie, dit is de Eiffeltoren” en Adriaan vertelde je over de achtergrond van de symbolen per land, de cultuur en de munteenheid. Met in me achterhoofd de gedachte dat ik op me 8e naar schoolreis ben geweest en me eerste rotjes in Le Havre had gekocht met franse Franken. Dat is wel handig dacht ik bij mezelf, 1 munt waar je overal mee kon betalen en zo werd mijn wantrouwen voor de komst van de euro weggenomen want niemand wil per slot van rekening opgelicht worden in het buitenland. Al rennend met 1 gulden op zak rennend na de c1000 toe haalde ik een blikje cola en een zak chips op, kreeg wisselgeld terug en rende na me maatjes om vervolgens de hele avond te voetballen en buskruitje te spelen. Nu ruim 20 jaar later besef ik me waar we staan. Dag Frans Hals (briefje van 10 gulden meende ik), dag Joost van den Vondel (5 gulden) en dag economie Nederland maar realiseer me dat we er veel privatisering, en meer voor terug hebben gekregen. Wat hunker ik toch naar die mooie tijd, de spanning van de koersen, het wisselgeld bij een aankoop, hoefde zelfs niet druk te maken of het tientje wel of niet echt was en zo circuleerde de biljetten in de 80’s en 90’s zonder druk binnen Nederland. Plotseling bedenk ik dat er destijds een hoop guldens waren met een sticker van een afbeelding van een junk, een naald en de tekst “drugs gebruiken, is jezelf misbruiken” tja die gulden, mooier kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

 2. @jack [20]:

  Er is ooit door iemand bedacht welk soort reageerder men trol zou kunnen noemen. Voordat forumdiscussies er waren, bestonden er geen trollen. In het dagelijks leven werden sommigen hooguit als ‘pestkoppen’ beschouwd. In een forumdiscussie is geen definitie te geven voor een trol: het blijkt helemaal ’the eye of the beholder’ te zijn, dat iemand tot trol wenst te verklaren. Het tot trol verklaren is een soort verklaring tegen ketters, in de ogen van de forumeigenaar. Het begrip is volstrekt subjectief.
  Opvallend dat ‘vrije’ geesten zich zo graag verlaten op dit schijnbaar objectieve begrip.

 3. @Oscar [14]:

  Vrije markt is non-agressie. Klinkt wervend, zo’n eenvoudige leus.
  Helaas moeten we vaststellen dat vrije bedrijven met groot gemak over lijken blijken te gaan, als hen dat goed uitkomt. Daar zijn tal van voorbeelden van te geven. Elsevier van deze week bespreekt de krabbenvisserij rond Alaska: een levensgevaarlijk beroep dat echter goed verdiende. Er vielen veel doden bij die visserij; iets waar de betrokken ondernemers blijkbaar niet bijzonder wakker van lagen. Overheidswetten hebben het aantal doden bij deze visserij drastisch verminderd.

 4. Wat is uw vrijheid waard ?

  Het Europees Mensenrechtenhof heeft het beroep van Jean-Marie Le Penn tegen veroordelingen wegens discriminerende uitspraken over moslims verworpen. Het Hof vond unaniem dat een hatelijk discours tegen moslims geen aanspraak kan maken op bescherming van de expressievrijheid. Dat meldt de Juristenkrant.

  “Ook het hatelijke discours van het Vlaams Belang dient tegen het licht gehouden worden van deze rechtspraak”, aldus Prof. Dirk Voorhoof (UG) in een commentaar.

  “Veiligheid Fransman in gevaar”
  Reden van de veroordeling van Le Pen was een uitspraak tijdens een interview in de krant ‘Le Monde’, waarin hij stelde dat als er straks 25 miljoen moslims in Frankrijk wonen de veiligheid en waardigheid van de gewone Fransman niet meer gegarandeerd is. Voor deze en andere soortgelijke uitspraken werd Le Pen in eigen land veroordeeld wegens het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld tegen een groep op basis van hun ras, geloof of religie.

  Het Hof vond dat de veroordeling in overeenstemming was met de basisregels van het Europees Mensenrechtenverdrag omdat de uitspraken van Le Pen aanzetten tot discriminatie en gevoelens van haat jegens de moslimgemeenschap in Frankrijk.

  Een democratische samenleving moet volgens het Hof weliswaar tegen een stootje kunnen. Het uiten van denkbeelden die schokken, kwetsen of verontrusten ressorteert ten volle onder de expressievrijheid en politici krijgen zelfs extra ruimte mits de rechten van anderen wordt gerespecteerd. Omdat de uitspraken van Le Pen de hele moslimgemeenschap in een slecht daglicht stelden en twee bevolkingsgroepen tegen mekaar opzetten vallen zijn uitspraken evenwel buiten die ruimte. (afp/tw)

Comments are closed.