U weet zeker dat door het NL-volk de EU-grondwet is afgekeurd. Ook weet u dat u door de politici, inclusief Beatrix verraden bent doordat zij alles wat afgestemd was in het referendum toch in te voeren via het Verraad van Lissabon.
En ongetwijfeld weet u ook dat die zelfde politici u nu vragen om uw mandaat aan hen te geven opdat zij vrijuit over alles betreffende uw toekomst kunnen beslissen.

Misschien beseft u nog niet hoeveel (of hoe weinig) zelfrespect u overhoudt als u inderdaad woensdag uw mandaat aan deze politici zou geven.
Om meer inzicht in de capaciteit en mentaliteit van deze politici te krijgen hebt u nu ruimschoots de gelegenheid. Luister naar hun cabaretdebatten en naar wat ze in de media over elkaar vertellen. En vergelijk hun zoetgevooisde beloftes met wat diezelfde personen u de vorige keren beloofd hebben, en wat ze in die tussentijd gedaan hebben.

En als u dan nog tijd en zin hebt, zijn er talloze artikelen die u elke dag opnieuw inzicht geven over wat die politici doen met het belastinggeld dat ze van u hebben afgedwongen.

Vandaag was er bvb een interessant artikel op de EUobserver over hoe de EU het (Nederlandse) beleid t.o.v. het buitenland aan het overnemen is:

EU ponders creation of new diplomatic breed

Daarvoor is de EU-minister van buitenlandse Zaken, Catherine Ashton, een heel leger hoge duurbetaalde diplomaten om zich heen aan het oprichten.
(U weet wel, die minister waarvan Balkenende beloofde bij het doordrukken van het Verraad van Lissabon dat hij er niet zou komen. En die er wel gekomen is. Op dezelfde slinkse manier als de president van de EU, Herman Rompuy).

Dat diplomatenleger wordt door Catherine Ashton gevormd in de European External Action Service (De EAS ofwel EEAS). Daarin zullen dan ook wel de nu reeds bestaand 2.300 diplomaten van de Council en Commissie worden opgenomen die nu werken op 138 buitenlandse delegaties.
Net als eveneens de 11 “special representatives”(EUSR) en de dozijnen “Seconded National Experts” (SNE) die door de Council van de afzonderlijke landen ingehuurd zijn. Al hebben deze beide groepen meer het oog op een hogere baan in hun eigen land.
Daarnaast lopen er van alle 27 landen nog de eigen buitenlandse diensten.

De plannen om te komen tot een EEAS van minstens 5000 personen, zijn voor Catherine een leuke uitdaging. Voor de belastingbetaler een nachtmerrie!
En let wel, de EAS is maar één van die nachtmerries!

En let op de vingertjes op het plaatje van het voorgaande artikel!!

5 REACTIES

 1. Het enige wat je bereikt met niet te gaan stemmen is dat de opkomst lager is.
  Ga wel naar het stembureau en geef aan, dat je niet stemmen wilt.
  Je bent opgekomen, maar de menukaart kan je niet bekoren. Bang dat je er ziek van wordt.
  Dan geef je wel een signaal af van betrokkenheid met het wel en wee van Nederland.
  Het wee krijg je van stemmen. Letterlijk en figuurlijk.
  Het wel van Nederland komt als genoeg mensen op het stembureau de kandidaten weigeren en het stembiljet daarbij niet gebruiken.
  Men heeft dan een probleem.
  Er zijn dan meer stembiljetten uitgereikt dan in de bus gekomen zijn.
  Dan is er een probleem.
  En hoe groter het probleem, des te duidelijker het signaal dat de kandidatenlijst niet deugt.
  “O Neederlant, let op uw saeck.”

 2. Bonne, op diverse topics is er een discussie geweest over het verschil en effect van blanco of niet stemmen. Wanneer je wel naat de stembus gaat maar blanco gaat stemmen, dan geef je aan dat je dus wel met het systeem eens bent. Om met jouw voorbeeld te spreken, de menukaart staat je niet aan, je hebt wel honger en je zit vier jaar vast in het retaurant. Had je beter zelf thuis een boterham kunnen smeren.

  Maar ff serieus, een hoge opkomst zegt alleen maar: “Zie je wel, men is wel met het systeem eens”. Het heeft geen enkele invloed, ‘whatsoever’ op de uitslag.

  Bonne A. Rook [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Frija [2]:
  Frija, ik denk dat ik verkeerd begrepen ben.
  Misschien heb ik het niet goed uitgedrukt.
  Het gaat niet om wegblijven of om blanco stemmen, maar om de derde mogelijkheid, die niet weggepoetst kan worden.

  Wegblijven is een teken van niet geïnteresseerd zijn, waarmee een signaal afgegeven wordt: Doe maar wat je wil. En als het met de politiek de verkeerde kant op gaat, heb je geen recht van spreken, want je hebt je niet laten zien.

  Blanco stemmen is een teken van: Ik weet het niet, zoeken jullie het maar uit, ik vind het wel goed.
  Als het verkeerd gaat, heb je weer geen recht van spreken, want je vond alles goed.

  Heengaan, de stempas afgeven en het stembiljet mee naar huis nemen of ter plekke verscheuren geeft aan: Ik ben zeer geïnteresseerd, maar niet in jullie flauwekul. Hoepel allemaal op.
  Daarvan moet proces verbaal opgemaakt worden, en dat is wel erg vervelend. Vooral als het vaak voorkomt.
  Want het aantal van de ingeleverde stempassen moet kloppen met het aantal ingeleverde stembiljetten.
  De opkomst is dan wel hoger, maar het aantal uitgebrachte stemmen echter niet.
  En als dat statistisch nu eens een leuk percentage zou worden?
  Is dat een teken dat men het met het systeem eens is?

  Zou dat echt geen invloed hebben?
  In ieder geval heb je recht van spreken, want je hebt je geëngageerd getoond en laten zien, dat niemand van het te kiezen vee de toets heeft kunnen doorstaan, en dat je niemand van deze gewild hebt.
  Alleen dan heb je recht om kritiek te uiten.

  Ik weet van iemand, die, toen men nog stemplicht had, op het biljet schreef: Zwart of rood, valt allemaal dood.

 4. Dat Wilders al jaren zijn leven op het spel zet om Nederland er weer boven op te krijgen ,en weer leefbaarder te krijgen.
  Net als christenen en katholieken ,krijgen de moslims het ook wel in de gaten dat je het van een geloof het niet moet hebben.
  En gaan ook geloven met hun hart.

 5. Voor mensen die niet willen dat de EU de tent overneemt in Nederland is er woensdag een referendum. Je kan stemmen ‘NEEN’ (PVV, SP, SGP) of ‘JA’ (de rest).

  Of je kan zonder teken van verzet de ketens van een extra bestuurslaag accepteren.

Comments are closed.