Ik wist helemaal niets over deze man en ben even op Google gaan neuzen om tenminste een indruk te krijgen over de man die nu de bal draagt bij het formeren van de nieuwe politieke heersers in Den Haag.

Het volgende is dan ook niet meer dan een eerste globale “indruk”, maar wel een met een zekere positieve verrassing. Rosenthal heeft een eigen website met commentaren en hij is voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Die positieve verrassing kwam door een aantal verklaringen die hij afgelegd heeft bij de Algemene Beschouwingen in oktober 2009. Daar zitten beslist een aantal libertarische puntjes tussen: 

Algemene Beschouwingen: speech Uri Rosenthal 13 okt 2009 😐

“Wij liberalen geloven in vooruitgang. Wij geloven in een maatschappij van vrije mensen. Een maatschappij waarin de mensen hun kwaliteiten individueel en in vrijwillige verbondenheid met anderen benutten. Een maatschappij wars van groepsdwang, opgedrongen collectivisme en vanbovenaf opgelegde solidariteit – die dus geen werkelijke solidariteit kan zijn. Een maatschappij waar de toekomst van de mensen bepalend is, en niet hun herkomst. Waar tolerantie eindigt zodra zij op intolerantie stuit. Een maatschappij ook waar alle Nederlanders die werken en willen werken – ondernemers en werknemers, dus de hardwerkende Nederlanders  –  niet voor de voeten worden gelopen met nutteloze regels. Bij dit alles spreken wij liberalen de mensen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid aan – niet op hun goede bedoelingen, maar op wat ze doen.
Wij liberalen willen dat de mensen ruimte voor zichzelf hebben; dat ze uit vrije wil met elkaar samenwerken en dat de staat daarbuiten blijft.”

Tot zover, prima. Maar dan gaat Rosenthal het Klassiek-Liberale” pad op met:

“Maar wij hebben de staat nodig om zijn kernfuncties: veiligheid, marktmeesterschap, onderwijs, zorg, infrastructuur. Liberalen zijn zich er dus van bewust dat de vrijheid zowel op als met de staat moet worden veroverd. “Zonder staat geen burgerlijke en politieke vrijheid, geen vrije markt, geen orde” (Beginselverklaring VVD). Maar dan wel een staat die zich niet te buiten gaat aan bevoogdende en betuttelende maatregelen waardoor hij de vrijheden en het zelfvertrouwen van de mensen aantast

En dit is een dusdanig hellend vlak dat het alleen maar kan leiden tot een constant groeiende staatsmacht en betutteling. Hoe goed ook de bedoelingen zijn. Dat is in de geschiedenis keer op keer bewezen.
Dit levert dan ook in diezelfde beschouwingen opmerkingen op als:

Staatssecretaris De Jager zet goede stappen in de fiscale hoek…… Bij tegenspoed moeten investeringen in innovatie en onderwijs met sprongen omhoog, niet omlaag…….. De Olympische Spelen die we alleen  naar ons toe kunnen halen als we ons de komende jaren weer weten terug en toe te vechten naar een toonaangevende positie in de wereldeconomie……..

Het lijkt op wel veel veranderen, plus of min, maar geen duidelijk afschaffen van allerlei overheidsbemoeienissen. Net als veel zaken bij de VVD. En dat “afschaffen” zal toch noodzakelijk zijn als er serieus gewerkt wil worden aan de grotere individuele vrijheid die zo goed wordt omschreven in de hier boven geciteerde eerste alinea van dit stuk van Uri Rosenthal.
Een samenleving waarin IEDER individu het recht heeft op zijn eigen leven, en waarin dus het initiëren van dwang of geweld tegen een ander is afgezworen.

Laten we hopen dat Rosenthal nog eens kans ziet om meer te leren over het libertarisme.

33 REACTIES

 1. Is dit niet typisch voor de VVD? Een hoop liberaal geblaat om de achterban te paaien. Een soort van preken voor eigen parochie.

  Maar als puntje bij paaltje komt is de VVD een ordinaire machtspartij die vooral mooie staatsbaantjes regelt voor de eigen kliek.

  Wat dat betreft is het mij om het even of de VVD regeert of de PVDA. De Judassen van het CDA krijg je er (bijna) altijd ongevraagd bij.

 2. Schoolvoorbeeld van het liberaal-socialisme dat de VVD eigen is inderdaad. In alle regeringen waar de VVD in heeft gezeten, hebben zij net zo hard gewerkt om de macht, invloed, regelgeving en het kapitaal van de staat te vergroten. Praatjes voor de buhne (altijd voor de verkiezingen) moeten het liberale ‘vrijheidsideaal’ hooghouden maar in wezen is er op dat punt geen verschil met de andere partijen.

 3. Ik denk dat Uri Verhofst….eh…Uri Rosenthal gewoon is om de toespraakjes die hij houdt met mooie praatjes in te leiden. Uiteindelijk komt de aap, en ook de staat die zich, behalve met veiligheid, bezig houdt met marktmeesterschap, onderwijs, zorg en infrastructuur uit de mouw en dan blijkt gaandeweg de liberaal een liberal te zijn.

 4. Jammer. Toen ik kort over hem las in de krant vandaag en zag dat hij klassiek-liberaal werd genoemd, koesterde ik nog wat hoop. Terwijl ik toch beter had moeten weten, hij liet zich immers onder koninklijk gezag als informateur aanstellen.

  Uiteindelijk blijkt hij verre van klassiek-liberaal. Met name het begrip ‘marktmeesterschap’ frustreert me bij de VVD. Dit is een containerbegrip waar allerhande subsidies, prijsfixaties, drempels en belastingen in kunnen worden geplaatst.

 5. Ik vind het positief nieuws. We moeten toch ergens beginnen, nietwaar?

  De vraag die zich nu opdringt is: Hoe kunnen we de heer Rosenthal kennis laten maken met het libertarisme, zodat hij deze visie kan verspreiden binnen de Eerste Kamer?
  We hebben baanbrekers nodig!

 6. NL heeft altijd al een conservatieve en een progressieve liberale stroming gekend. De grote Liberale Unie uit 1885 was nog gematigd progressief.

  In 1892 kwam er al een afsplitsing van de progressief liberalen. Die vormden toen de Radicale Bond. In 1901 traden vanwege meningsverschillen over invoering van het algemeen kiesrecht nog meer progressief liberalen uit de Liberale Unie. Zij vormden toen samen met de Radicale Bond een nieuwe partij: de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). Dit was een soort voorloper van D66. In 1913 doet de VDB een poging samen te gaan met de sociaal-democraten. Die zien dat (nog) niet zitten (pas na WOII fuseert de VDB met de SDAP en vormt de Partij van de Arbeid).

  In 1921 gaat de Liberale Unie op in de Vrijheidsbond en werd vanaf 1931 de Liberale Staatspartij. Deze heette na WOII de Partij van de Vrijheid olv Dirk Stikker.

  Nadat in 1946 de VDB met de SDAP de PvdA vormde, verliet in 1947 Pieter Oud de PvdA omdat hij de koers te socialistisch vond. Hij richtte toen in 1948 samen met de Partij van de Vrijheid de huidige VVD op.

  In 1966 werd het huidige D66 opgericht door oud-VVD ers en oud-PvdA ers. De geschiedenis herhaalde zich want D66 was een herleving van de VDB uit 1901.

  In 2007/2008 wilden sociaal-liberalen uit de PvdA, D66, GL, VVD (o.a. Marcel Duyvestein, Eddy Terstall, Job van Amerongen, Paul Scheffer, Femke Halsema, Joris Voorhoeve) een nieuwe progressief liberale beweging opzetten waar grote delen van deze partijen in zouden kunnen opgaan, maar tot op heden is dit niet gelukt.

  Conservatief liberalen vind je nu nog wel binnen VVD en CDA (en PVV natuurlijk) maar waar libertariërs het meest behoefte aan hebben zijn échte liberalen (niet conservatief, niet progressief). Die zijn redelijk zeldzaam. 😉

  ffi [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de Jong [8]:

  Misschien wordt het eens tijd dat libertariers traditionele partijen gaan “infiltreren”, te denken valt aan de pvv en vvd, die zullen van nature het meest voelen voor libertarische standpunten. In de VS heeft dat behoorlijk gunstig uitgepakt

 8. @Hub Jongen [6]:

  “Ik ben elke keer weer opnieuw verbaasd hoe mensen subjectief van alles en nog wat aan elkaar kunnen koppelen, er een samenzweringstintje aan geven en dat er dan nog naar geluisterd wordt ook.”

  Dat er clubjes actief zijn die op ondemocratische wijze macht uit willen oefenen is bekend. Dat veel belangrijke plaatsen in de maatschappij door Joodse mensen bekleed worden is ook geen geheim. Als je daar iets over zegt wordt al snel de holocaust van stal gehaald en ben je een neonazi of erger.

  Robert [11] reageerde op deze reactie.
  beek [15] reageerde op deze reactie.

 9. Robert,Dat is al van de naam af te leiden.Je kunt het soms al zien aan het gezicht,Veel bij de TV zijn van joodse afkomst, maar dat willen ze niet geweten zijn.Ik heb de lijst gehad, ben hem kwijt

 10. @Robert [11]:

  Uri is een hele joodse voornaam en Rosenthal een (ashkenazische) joodse achternaam. Ik zie er verder geen complot achter. Joden zijn denk ik cultureel/ religieus erg ijverig en komen dus op goede posities terecht, zo is een groot deel (+/- 25%) van de nobelprijs winnaars ook jood.

 11. @Robert [11]: Nico, hoe werkt zoiets?

  Je wordt niet van de ene op de andere dag een overtuigde antisemiet, dat duurt een tijdje. Maar als je het eenmaal bent kom je er nooit meer vanaf.

  Hollywoodfilms, Greenspan, MTV, feminisme, socialisme, communisme, politieke machtsspelletjes waarbij koppen rollen en de financiële wereld, verdiep je erin, vind de aanstichters van destructie en verbaas je.

  De Amerikaanse schaker Fischer is zelf Joods en een hevig antisemiet. Antisemitisme en Jodenhaat is dus niet hetzelfde. Er zijn wel meer Joden die de activiteiten van sommigen van hun volksgenoten om te kotsen vinden.

  Documentaire: De Israël Lobby:

  http://www.youtube.com/watch?v=N294FMDok98

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico de Geit [14]:

  “Hollywoodfilms, Greenspan, MTV, feminisme, socialisme, communisme, politieke machtsspelletjes waarbij koppen rollen en de financiële wereld, verdiep je erin, vind de aanstichters van destructie en verbaas je.”

  Ik hou niet van hollywoodfilms, Greenspan, MTV, feminisme, socialisme, communisme etc.

  Maar van de nalatenschap van o.a. Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Yehudi Menuhin, Nathan Milstein, Yasha Heifetz (om maar eens voor de vuist weg zeven joden die mijn sympathie hebben uit mijn mouw te schudden) daar hou ik wel van.

  Nico de Geit [17] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [15]:

  “Wie dat na de massa-moord van WO2 nog steeds doet, deugt gewoon niet.”

  Het probleem zit ‘m niet in de personen die allerlei gewiekste constructies bedenken – hetzij financieel, cultureel, religieus, etc. – het probleem zit ‘m in de personen die die onzin geloven, de volgelingen. Het is niet de schuld van de supermarkt dat ze rotzooi verkopen, het probleem zit ‘m bij de klant die die rotzooi in zijn karretje zet.

  Maar veel personen doen dat. En als ze ziek zijn geworden en als blijkt dat dat door de rotzooi van de supermarkt is gekomen dan gaan ze daar verhaal halen. Ik doe dat niet, maar als ik jou zo hoor dan heb ik sterk het vermoeden dat jij wel zo’n type bent.

  Antisemitisme in de VS neemt toe vanwege de financiële puinhoop en de betrokkenheid van een relatief groot aantal Joden daarin. De WallstreetJood heeft meestal geld en ontspringt de dans. De gewone Jood die niets te maken heeft met de gewiekste streken van sommige van zijn volksgenoten is dan vaak de klos. En dat proces herhaalt zich steeds.

  Jij lijkt me echt zo’n type die roept ‘nooit meer Tweede Wereldoorlog, nooit meer Auschwitz’. Voor gezonde kritiek is dan geen plaats. Uiteindelijk escaleert het maar dan is het wel te laat.

  Opmerkelijk fenomeen hoe meningen van mensen om kunnen slaan als een blad aan een boom. Met de liefde schijnt dat ook zo te gaan. Kortom: Beek, doe niet zo obsessief.

  beek [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico de Geit [17]:

  Natuurlijk niet. Wat een onzin. Want ik hou wel van Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Yehudi Menuhin, Nathan Milstein en Yasha Heifetz. Franz Kafka, Marcel Proust, Ludwig Wittgenstein, Max Scheler, Martin Buber en Elias Canetti waren ook al joden. Neen, ik bedenk mij dat er te veel joden zijn wiens werk en nalatenschap op mijn interesse en waardering kunnen rekenen om een antisemiet te kunnen zijn. De ene jood is de andere niet.

  Nico de Geit [21] reageerde op deze reactie.

 15. Aan diverse commentaren:

  Het maakt voor enkele reageurs kennelijk wat uit hoe de kleur van de haren, de vorm van de neus, de lengte van een lichaam, de breedte van de dikke teen, en weet ik welk ander lichaamskenmerken iemand heeft.

  Deze domheid begrijp ik niet, maar het zegt me wel heel veel over die oordelaars.

  Nico de Geit [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [19]:

  “De ene jood is de andere niet.”

  Juist ja. Daar sluit ik me bij aan.

  @Hub Jongen [20]:

  “Het maakt voor enkele reageurs kennelijk wat uit hoe de kleur van de haren, de vorm van de neus, de lengte van een lichaam, de breedte van de dikke teen, en weet ik welk ander lichaamskenmerken iemand heeft.

  Deze domheid begrijp ik niet, maar het zegt me wel heel veel over die oordelaars.”

  Antisemitisme leeft eens in de zoveel jaar op en heeft een oorzaak. Er lopen zieke figuren rond. Joran bijvoorbeeld of Madoff – toevallig allebei Joods. Maar alle Joden haten omdat Joran een slang is en Madoff je pensioen heeft verspeeld slaat inderdaad nergens op.

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Nico de Geit [18]:

  Je verhaal rammelt behoorlijk.
  je voert lieden op die allerlei gewiekste constructies bedenken; dit impliceert dat je deze lieden al beschuldigt van een bewuste wil tot misleiden, en, gezien je voorgaande reactie, moeten we concluderen dat je Joden beschouwt als lieden die gewiekste constructies bedenken.
  Maar vervolgens doe je net alsof je het vooral de klanten kwalijk neemt dat zij in de gewiekste constructies zijn gaan geloven.
  Daarna doe je alsof je het vreemd vindt dat de klanten verhaal gaan halen bij de bedekerds van de ‘gewiekste’ constructies; verhaal gaan halen ban de Joden, want uit alles blijkt dat je Joden ervan verdenkt ” gewiekste’ constructies te hebben bedacht.
  Maar dan… zou ik zo’n type zijn dat verhaal gaat halen bij ‘de’ Joden? Daar klopt iets niet.
  Ik ga juist verhaal bij degenen die ‘de’ Joden ervan verdenken allerlei gewiekste constructies te bedenken.
  Dat vind ik anti-semitisch: dat over 1 kan scheren van alle Joden. Want dat doe je door de crisis aan die ‘Joden’ toe te schrijven. Dat vind ik anti-semitisch.

  En je uitsmijter slaat alles: een type dat geen WO2 meer wil en geen Auschwitz zou geen gezonde kritiek meer verdragen?
  Komt het in je op dat deze ’types’ extra allert zijn geworden, juist vanwege die massa-moord op ‘de’ Joden?
  Waarom vind je het belangrijk te zeggen dat sommige bankiers, misdadigers en fraudeurs Joden zijn? Als je geen anti-semiet was, zou je dat volkomen onbelangrijk vinden.

  beek [23] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [26] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [22]:

  – Je
  – bedenkerds
  – verhaal halen bij
  – 1 kam
  – alert

  Kleine herstelwerkzaamheid wegens het niet accepteren van cookies.

 19. @beek [15]: Precies daarom denk ik dat het wel goed komt tussen Uri Rosenthal en Geert Wilders. De kans op een rechtse coalitie is reëel.

 20. @beek [22]:

  De ene jood is de andere niet.

  Dat is precies de crux v/h verhaal !

  Wie is Joods ?

  Wat is Joods ?

  Een afstammeling uit een van de twaalf joodse stammen van Judea , alwaar het Jood zijn alleen over kan gaan van moeder op kind ?

  Of het volk uit de Kaukasus dat onder dwang collectief is overgegaan naar het Joodse geloof , en dus waarschijnlijk niet (?) de erfelijke achtergond heeft v/d eerste groep.
  Maar houden wel de traditie van de eerste groep in stand.

  Negentig procent van de mensen die zich beroepen op het Joods zijn , komen uit de tweede groep.

  De stichters van Israël ( w.o. de Rothschild ( a.k.a Bauer ) ) en het gros van van de Zionistische beweging komen ook grotendeels uit de tweede groep.

  Dus daarom is mijn vraag : is het een geloof of is het een ras ?

  Want dan houden grote groepen een onzinnige traditie in stand , en daarmee een uiterst verwarrende waarheid.

  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.

 21. Uri Rosenthal vindt dat ‘Bij tegenspoed moeten investeringen in innovatie en onderwijs met sprongen omhoog, niet omlaag……’ Uri is een Keynesian, dus, (…om hem in een collectief onder te brengen 🙂

  Nico de Geit: “Antisemitisme leeft eens in de zoveel jaar op en heeft een oorzaak.”

  Nee hoor. Antisemitisme is slechts het gerucht over (‘de’) joden. Een antisemiet heeft reëelbestaande joden niet eens nodig—laat staan dat het de antisemiet iets uitmaakt wat een jood doet (of zóu doen). Iemand is antisemiet omdat hij denkt in collectieven, en zelf deel wil uitmaken van een collectief dat antisemitisch redeneert. Als een jood iets doet, dan doen volgens de antisemiet álle joden dat—of dan zijn alle joden daar verantwoordelijk voor. Een libertariër die antisemiet blijkt te zijn houdt dus op libertariër te zijn.

  De enige oorzaak van antisemitisme is de antisemiet.

  En Madoff lichtte de boel op omdat hij een oplichter is.

  http://vodpod.com/watch/3755741-kinky-friedman-they-aint-making-jews-like-jesus-anymore

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [29] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.

 22. @Karl Kraut [27]:

  “Als een jood iets doet, dan doen volgens de antisemiet álle joden dat—of dan zijn alle joden daar verantwoordelijk voor. Een libertariër die antisemiet blijkt te zijn houdt dus op libertariër te zijn.”

  Een libertariër wijst agressief geweld af. Men kan dus gerust antisemiet én libertariër zijn. Echter niet nationaal-socialistische antisemiet en libertariër.

  Ze kunnen erg mooi viool spelen. Vindt u niet? 😉

 23. @Karl Kraut [27]:

  Antisemitisme is slechts het gerucht over (‘de’) joden

  Welke groep in de wereld heeft van zijn “Joodse identiteit” zo een issue gemaakt , en daar bepaalde rechten mee geclaimd ?

  Ik bedoel dat men iets claimt , en zodra dit ter sprake komt dan komt de term ” antisemitisme ” om de hoek kijken.

  Om die reden is het mij ook zo duidelijk dat Wilders zich graag in de kringen van religieus rechts begeeft.

  Wilders kan zo in de Griezel Unie van Rouvoet opgaan.

 24. Oscar: “Een libertariër wijst agressief geweld af.”

  Een libertariër wijst elk geweld af; het mag dus niet uitmaken of dat geweld al dan niet agressief zou zijn.

  Oscar: “Men kan dus gerust antisemiet én libertariër zijn.”

  Antisemitisme is denken in collectieven. Indien een libertariër ‘antisemitisch’ ‘denkt’, dan is hij tegelijkertijd opgehouden met denken, als ook opgehouden libertariër te zijn.

  Oscar: “Ze kunnen erg mooi viool spelen.”

  Nou, inmiddels vooral saxofoon:
  http://www.youtube.com/watch?v=xkrfVZGmLL8

  vrijeradikaal: “Welke groep in de wereld heeft van zijn “Joodse identiteit” zo een issue gemaakt, en daar bepaalde rechten mee geclaimd ?”

  De meerderheid van de joden in de wereld hebben dat helemaal niet; integendeel eigenlijk. Maar wat te denken van de Basken, de Armeniërs, de Oeigoeren, de Tsjetjenen, de Tirolers, de Koerden, de Catalanen, de Molukkers, de Vrouwen, de Flikkers; die hebben dan wel geen ‘Joodse identiteit’ geclaimd, maar toch en dan nog … So What?!!

  vrijeradikaal: “Ik bedoel dat men iets claimt, en zodra dit ter sprake komt dan komt de term ” antisemitisme” om de hoek kijken.”

  Ja, dan kunnen ze ongelijk hebben—of gelijk. Maar dat is mijn punt niet; je zal bedoelen dat de Israëli’s dit al snel uit staatsraison roepen?! Opnieuw: So What?!! Want antisemitisme is iets wat bestaat, los van het gegeven dat het terecht of onterecht wordt beweerd door wie daar voordeel bij wil behalen.

  Dit is alles bijmekaar vooral een semantische kwestie, een kwestie van definitie. Maar dat wordt dus niet gevat, waar ik natuurlijk weinig aan kan veranderen.

  De autoritaire sociaaldemokraat Wilders (PvdA-reloaded) is een punkrocker, die heeft veel van Billy Idol & de Sex Pistols afgekeken, vooral: Hoe woelingen te veroorzaken in de media. En als het er op aan komt, het pluche in zicht, snel de witte vlag hijsen (AOWee). Die witte vlag kan de PVV-partijvlag worden.

  En Rouvoet is overigens religieus links.

  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.