(Zijn onze rechters nog onpartijdig, onafhankelijk en niet corrupt?)

In het boek: “De Demmink Doofpot” door Drs. J. Poot wordt een boekje – zeg maar een groot boek – open gedaan over de huidige Secretaris Generaal (SG) van het Ministerie van Justitie: Mr. Joris Demmink.

Deze persoon blijkt homosexueel te zijn – op zich niets bijzonders – maar ook een pedofiel. Over zijn pedofiele praktijken (met minderjarige jongens dus) en dus in Nederland een strafbare (criminele) bezigheid, wordt door vele bronnen in dit boek een serie huiveringwekkende gebeurtenissen gemeld.

Deze SG – gebruik makende van zijn dienstauto met chauffeur – liet zich naar Praag rijden om daar in gezelschap van onze Ambassadeur in Tsjechië, Hans Heineman, jongensbordelen te bezoeken. Ook bezocht hij bij herhaling het Anne Frank Plantsoen te Eindhoven om daar sexuele contacten te hebben met jongens op de achterbank van de dienstauto in het bijzijn van de chauffeur.

Ook ging hij herhaaldelijk naar Turkije voor pedofiele bezigheden, orgies en dergelijke. De Turkse regering, maakte het bestaan die een Koerdische Turk, die zij een luis in hun pels vonden, en welke zich in Nederland bevindt, onmogelijk door chantage van genoemde SG en met gebruik van vervalste telefoontaps, waardoor de Koerd tot 15 jaar veroordeeld werd.

Toen deze Koerd met behulp van zijn advocate beklag indiende tegen deze gang van zaken, werd door de betrokken rechter in het proces alle schriftelijke, en videobewijzen ongezien van tafel geveegd, evenmin werd toegestaan, dat er ook maar één getuige gehoord kon worden. En dus werd het beklag niet ontvankelijk verklaard.

Wie had het daar over een eerlijke rechtsgang???

Dat is niet de enige rechtszaak in Nederland, die recht doet aan de gewone burger!

Men kan wel stellen, dat praktisch iedereen, die een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden (en daaronder vallende overheidsorganen) aangaat, kan rekenen op elke mogelijke tegenwerking en dubieuze rechterlijke beslissingen.

Dat begon al in 1945 met de NIET uitbetaling van de rechtmatig toekomende inkomsten van Nederlanders, die in Nederlands Indië in de Tweede Wereldoorlog onder de Japanse bezetting ruim drie jaar in concentratiekampen waren opgesloten; de zogenaamde “BACKPAY” zaak. Tot op heden heeft Nederland, als enige natie ter wereld, dat geld nooit uitbetaald!!!

Ook niet onbekend is de zaak van de journalist Willem Oltmans, die een artikel schreef en publiceerde, dat de toenmalige Nederlandse Regering niet naar de zin was. Hem werd het bijna zijn gehele leven lang onmogelijk gemaakt om zijn beroep uit te oefenen – waar ook ter wereld.

Uiteindelijk, na vele jaren van procederen, werd hij twee jaar voor zijn dood in het gelijk gesteld en hem een schadevergoeding betaald.

Ook niet onbekend is de klokkenluider op het Ministerie van Defensie – Fred Spijkers – die openbaar maakte, dat door het Ministerie willens en wetens met ondeugdelijke landmijnen moest worden gewerkt hetgeen een militair met de dood moest bekopen. DIT MOCHT ABSOLUUT NIET BEKEND WORDEN GEMAAKT en Spijkers werd ontslagen en op allerlei wijzen tegengewerkt, totdat hij uiteindelijk in het gelijk werd gesteld.

En zo zijn er nog wel meer rechtszaken, die niet deugen, zoals de al 15 jaar durende strijd, die het bedrijf Chipshol B.V. voert tegen de overheid om haar recht te verkrijgen en schadevergoeding uitbetaald te krijgen. Hierbij was onder andere de meinedige rechter Mr. J.W. Westenberg betrokken.

Maar nu terug naar onze SG. Ondanks dat de toenmalige BVD over vele negatieve adviezen beschikte werd de SG tóch op die positie benoemd door de toenmalige Minister van Justitie Donner. (deze had een zoon, die een drugsgebruiker was en in drugs dealde) en opeens bleken de negatieve bewijzen van de BVD/AIVD allemaal gunstig te zijn.

Maar we zijn er nog niet,

Tijdens het onderzoek naar de beruchte Marc Dutroux zaak, bleek dat deze een groot pedofielen netwerk bestuurde met vertakkingen in Nederland. Hij leverde zowel minderjarige meisjes als jongens aan zijn klanten, waarvan er velen waren waaronder ook onze SG. Er schijnen telefoontaps te bestaan waarin hij bestellingen deed. Er bestond onder andere in Amsterdam een hele pedofielenkring waarbij de SG betrokken was en onder andere ook de Zandvoortse Gerrit Ulrich, die naderhand vermoord werd. Ook de onopgeloste seksmoord op kinderarts Joyce Labruyere roept in dit verband vraagtekens op.

Het onderzoek naar het Dutroux netwerk in Nederland werd van hogerhand geblokkeerd!

Ook de ontvoering van het Duitse 13-jarige jongetje Manuel Schadwald, die gedwongen werd om

Perverse lusten van meerdere mannen te bevredigen. Hij schijnt daarbij gestikt te zijn, hiervan blijkt een video opname gemaakt te zijn, een zogenaamde snuff video. Onderzoek naar deze zaak door de Duitse Recherche werd door de Nederlandse politie tegen gehouden, onder andere met de woorden “Blijf met je handen van deze zaak af’. “De zaak Schadwald staat onder een slecht gesternte”.

Op de site van: “The Institute for the Study of Globalization and Covert Policies” (*) wordt een uitgebreid verslag gedaan betreffende een heel scala van pedofiele netwerken in Nederland. Hierin wordt uiteraard de naam genoemd van Joris Demmink, maar ook nog van vele andere hooggeplaatsten, zoals Mr. Frits Salomonson, juridisch adviseur van koningin Beatrix en Prins Claus (Oom Frits voor hun kinderen). In 1982 waren er berichten dat Prins Claus en Salomonson homo bars in New York hadden bezocht en waarvan de Amerikanen opnamen hadden gemaakt.

Een niet gepubliceerd artikel van Der Spiegel over die zaak maakt  ook gewag, dat Claus door de Duitse Regering in 1962 van zijn diplomatieke post in Ivoorkust werd teruggeroepen vanwege ongepast sexueel gedrag en een affaire met een oost Duitse (KGB?) diplomaat. Tot nu toe zou er geen reden tot vermelden zijn ware het niet, dat tijdens het proces tegen Salomonson vanwege het Text Lite schandaal, beëdigde getuigenverklaringen werden afgelegd, die zegden Prins Claus in een bordeel in compromitterende houding te hebben gezien met een 12 of 13-jarige jongen.

Hoe kunnen deze toestanden ingrijpend gewijzigd worden?

Ik weet het niet. Rondom de SG zijn op zijn Ministerie een grote groep gelijkgezinden werkzaam op hoge posten. Ik verwijs hier naar een e-mail van een zekere Hans Holtrop aan Drs. J.Poot, die de laatste toestemming verleent van de gegeven informatie. Hij vertelt over informatie, die hij kreeg van vrienden en ingewijden betreffende de SG. Deze beschikt over een enorme macht. Niemand binnen het circuit durft de heer Demmink aan te pakken.

Minister Donner heeft in 2002 Mr. Joris Demmink benoemd tot Secretaris-Generaal Ministerie van Justitie, waarschijnlijk met de belofte van Mr. Joris Demmink, dat nooit enige informatie bekend zou worden gemaakt over het criminele kind van Minister Donner, dat en zwaar verslaafd is aan hard drugs en dealt.

De top van het Ministerie van Justitie zit vol met pedofielen. Een gegeven, dat door mijn  studievrienden wordt bevestigd.

Het zal dus duidelijk zijn dat daar dus iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt.

We leven tegenwoordig in een land waar het recht zo krom is als een hoepel. Waar de eerzame burger straf kan verwachten als hij een inbreker hardhandig zijn huis uit werkt. En daar, waar nog recht wordt gesproken, wordt dit gedaan door rechters, die misdaden tegen de mensheid hebben begaan.

Het simpele Libertarische beginsel: “Ieder mens is vrij,  heeft het recht op zichzelf en op het verwerven van geluk, zo lang hij diezelfde rechten van ieder ander mens geen geweld aan doet…”, is in dit land dus helemaal nergens meer te vinden.

Vrij naar: “De Demmink Doofpot”.

Ingezonden door H.H. Jelgerhuis Swildens.
—————————————————

(*) Op de site van The Institute for the Study of Globalization and Covert Policy klikken op Miscellaneous en daarna op Feb. 25, 2010.

Andere bronnen in dit boek zijn Artikelen van Drs. Micha Kat, Artikelen in zowel Panorama als de Gay Krant d.d. 8 oktober 2003  en vele andere.

http://www.hpdetijd.nl/2010-06-25/de-zaak-joris-demmink

7 REACTIES

 1. Ik kan kort zijn. Evenals we hier een pseudo-democratie hebben, zie het schaamteloze gekonkel omtrent de vorming van een nieuw flutterig rariteiten kabinetje, hebben we ook een pseudo-rechtsstaat.
  E.e.a. geleid door een corrupte en leugenachtige gore kliek.
  Gaat u nog stemmen op dat zooitje ongeregeld ?

 2. Linksen die profiteerden van hun evangelie van de ‘bevrijde moraal’. Dat was ‘progressief’ in de jaren zeventig. Dat zij nu achtervolgd worden, is te danken aan hun mede-revolutionairen die, geschrokken van alle losbandigheid die hun evangelie teweeg had gebracht, begonnen te pleiten voor wetten tegen ‘seksuele intimidatie’ en incest.
  Het NT was altijd al tegen ‘knapenschenders’.
  Progressieven zagen hier echter graag de oude Grieken als hun voorbeeld, en ik denk, in hun kielzog, ook tal van vrijdenkerds en liberalen.

  vrijeradikaal [7] reageerde op deze reactie.

 3. Het is heel erg. Heel, heel erg.

  Er kan niet genoeg bekendheid gegeven worden aan dit boek.

 4. Sinds ik de Dutroux zaak in Belgie heb gevolgd verbaast mij helemaal niets meer in deze.

Comments are closed.