Er leven ca 7 miljard mensen op aarde waarvan in Nederland ca 16 miljoen. Nederland is een van de kleinste en dichtstbevolkste landen ter wereld en 90 % van de mensen wonen in stedelijke gebieden. In het verleden is er veel kapitaal en arbeidskracht ingezet om land te ontginnen en land in te polderen doordat er behoefte was aan landbouwgewassen voor eigen gebruik en export.

Daarnaast heeft men veel geïnvesteerd om de economie positief te krijgen. Met deze laatste acties is er volgens deskundigen een probleem ontstaan door de uitstoot van C02. Dit beeld is erg overtrokken als men weet dat dit slechts 0.6 % van het totaal aantal C02 is wat er op de gehele wereld wordt geproduceerd. *)
Om dit nu op te willen lossen naar 0.4% is het de vraag of dat wel financieel gezien zinvol is.

Als u ook weet dat wereldwijd er nog een miljard auto’s bij komen, en u weet dat dit catastrofaal zal zijn en de aarde onleefbaar zou maken doordat de C02 zich verplaats over de gehele aarde, dan kunt u inschatten dat de productie van 0,6 % C02 in ons land dusdanig is dat ingezetenen zich daar niet te veel zorgen over hoeven te maken. Het komt gewoon wereldwijd op ons af en moet er naar andere wereldwijde oplossingen gezocht worden. Om ons land nu financieel als voorbeeld voor de gehele wereld uit laten kleden zal wel aardig zijn, maar zinvol is het beslist niet. Er is maar een oplossing, de wereld wijde groei van 200.000 mensen per dag een halt toe roepen. Waarschijnlijk zullen er in 2050 ca 12 Miljard mensen op aarde leven.  Daarnaast een oplossing zoeken die echt werkt, en dat zijn niet de gedachte windmolens maar kernenergie of kernfusie. Zonnepanelen kunnen individueel iets betekenen. Waarom bouwt men kolencentrales in Nederland, dat is toch dwars tegen alles in gaan.

Het met veel moeite gewonnen landbouwgrond nu op laten kopen door natuurbeheer is geld verspillen, wel leuk voor de hobbyisten of inkomsten voor natuur medewerkers maar niet erg zinvol. Alles is en moet kunnen onder de noemer voor het milieu,  maar toch blijft subsidie verstrekken gewoon een bodemloze put. 6. 000.000 mensen moeten hier voor werken en een gedeelte van hun verdienste afstaan aan het zogenaamde milieu probleem,  en een miljoen ambtenaren met jaarlijks aan externe adviseurs een bedrag van 2.6 Miljard onderhouden. Als ons land zich meer inzet op andere zaken zoals het in stand houden van een gezonde economie, en export van ons land bevorderen, zou dat een betere investering zijn, en ga andere landen uitdagen waar echt een milieu probleem veroorzaakt wordt, er op aanspreken. Uiteraard ook financieel zullen andere landen het voor zichzelf moeten oplossen en bekostigen.

Wij betalen nu aan iets wat anderen merendeels veroorzaken. En daar krijgen de ingezetenen een Kater van !

*) Zie http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

Ingezonden door Reiny

11 REACTIES

 1. Buiten het feit of er nou daadwerkelijk opwarming, afkoeling of verandering plaatsvindt mbt het milieu is de oplossing van overheden zo verschrikkelijk dat ik het bij voorbaat 1 grote hoax vind.
  Hun oplossing is nl. belastingheffen! CO2 belasting of geef er een andere naam aan….het is simpelweg godsgeklaagd dat zij met een dergelijke oplossing komen.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Fluminis [1]:

  ” het is simpelweg godsgeklaagd dat zij met een dergelijke oplossing komen.”.

  Inderdaad, maar het is nog erger dat ze er ook nog mee wegkomen en de slaven het gewoon aanvaarden.

 3. Al deze zaken (energie, milieu, overbevolking) gaan uit van een probleem. De vraag is of dat probleem er is of niet. Als er objectief (!) vastgesteld is dat er een probleem is, is het niet waarschijnlijk dat de overheid daar een oplossing voor kan aandragen. Dat heeft de overheid nu en in het verleden overduidelijk bewezen.
  De oplossing voor een mogelijk probleem komt uit de markt. Door de continue groeiende overheidsmacht (en internationale concerns die daar naadloos op aansluiten) is helaas de vitaliteit, flexibiliteit en innovatief vermogen van de vrije markt aangetast. Uiteindelijk zal de wal het schip dus moeten keren.

 4. Er zit spanning in het feit dat veel “politici” en “wetenschappers” in de wereld elkaar kennen en “vrienden” zijn.
  Minder grote oorlogen maar ook minder diepgang in zienswijze van de eventuele problemen. Men praat elkaar na omdat men (“zie hierboven”) aanzien wil verkrijgen en er bij wil horen.

 5. Kerncentrales zijn helemaal geen effectieve oplossing. Ten eerste is de uraniumvoorraad ook beperkt (zie ook peak-uranium)
  en ten tweede moet men voor die kleine beetjes stof kilometers dikke lappen grond omploegen (met olieslurpende machines).
  Ten derde is daar nog het afval probleem waarmee de volgende duizend jaar onze nakomelingen (geldt het non-agressie principe soms niet voor de toekomstige bewoners?) mee opzadelen.

  Kernfusie zou wellicht minder van de hierboven genoemde nadelen hebben, maar dat is toekomstmuziek.

  Ik zou zeggen, ondanks dat het ‘links’ klinkt ; breek de oliekartels die alles dwarsbomen op en geef de kleine bedrijfjes die succesvol aan de weg timmeren met alternatieve energie (o.a algen die zeer effectied biobrandstof produceren, zonne-energiecentrales in de Sahara, getijdenstroom-energie, wind energie mogelijk, maar daar is toch wel veel terechte kritiek op te vinden)
  eens de ruimte.
  De markt zoals die nu is, is in handen van de BP’s en andere giganten die er niet om schromen schimmige dealtjes te sluiten met dictaturen om daar nog meer op deze heilloze weg verder te kunnen gaan. Dit deden ze naturlijk al jaren maar toen was het slecht de vernietiging van Latijns Amerika, Afrika etc dus dat was niet belangrijk genoeg, de vrijlating van een van de VS haar vijanden brengt misschien wat mensen tot inzicht in deze zaken.

 6. Waar wij niet aan willen is geothermische energie, terwijl dat voor niets in de grond zit en op weinig diepte ook nog. Maar dat levert de staatskas niets op, olie wel. Wie heeft daar meer kennis van ?

 7. De algengroei is ook al met 40 % verminderd, dus daar hoef je het ook niet meer te zoekn.

 8. Nou nou wat zijn er veel mensen, de hele wereld bevolking past in de provincie Groningen.

 9. Reatiteit is dat een windturbine 40 miljard kost (geen miljoen) en dat hij hooguit 15 jaar meegaat, daarna moet hij in zijn geheel vervangen worden. Dus so far voor de gratis energie uit wind.
  Radioactief afval dat kun je met een raket naar de zon sturen, is ook een grote bol radioactief afval. Zal ie niks van merken. Over een aantal jaren als de raketten 100% betrouwbaar zijn is dat een oplossing denk ik.

  Maar het allerbelangrijkste in de hele discussie over energie van de toekomst is dat er eens iemand opstaat die eerlijke informatie geeft en niet delen weglaat. Geen elektrische auto’s promoten en weglaten waar de energie uit de kabel vandaan komt, dat soort dingen.

Comments are closed.