Indoctrinatie is niet iets van vroeger. Het gebeurt nog dagelijks in mijn VWO-4 klas bij vakken als Geschiedenis, Economie en Maatschappijleer. Op twee manieren: leraren geven onbeperkt hun eenzijdige mening en schoolboeken houden een betoog over bepaalde onderwerpen.

Tijdens de afgelopen verkiezingen was dit weer goed te merken. Leraren vertellen eerst op welke partij ze stemmen en daarna worden de andere partijen afgekraakt. Mensen die op PVV, SGP of VDD stemmen zijn gek en helpen de samenleving de afgrond in. Andere leraren delen ChristenUnie-pennen of CDA-ballonnen uit en hangen posters van hun favoriete politieke partij op achter in de klas. Als er dan onder de leerlingen gepeild wordt waar ze op zouden stemmen, worden scholieren met een andere keuze dan de leraar minachtend en onbegrijpelijk aangekeken. Ook schoolboeken laten hun voorkeur niet achterwegen. Hieronder wat voorbeelden uit mijn Maatschappijleer boek:

Over rechtse partijen: ‘De PVV wil de royale Nederlandse verzorgingsstaat vervangen door het basisstelsel’ ‘Van de SGP moeten alle coffeeshops dicht en verplichte winkelsluiting op zondag’ ‘Vrouwen niet alleen laten beslissen over abortus’

Over linkse partijen: ‘Meer geld naar ontwikkelingssamenwerking en milieu, meer banen creëren zodat werklozen kunnen participeren en gratis kinderopvang voor alle ouders gedurende een paar dagen per week’

De voorkeur voor linkse partijen springt er duidelijk uit. Vooral als de auteur van het boek daarna zijn persoonlijke betoog geeft over de Nederlandse pluriforme samenleving. De meningen van Jan Peter Balkenende, Tariq Ramadan en Ruud Lubbers worden hierna ontkracht en onrealistisch verklaard. Inmiddels is mij ook duidelijk geworden dat je een Maatschappijleertoets altijd zo links mogelijk moet invullen, wil je een hoog cijfer halen.

In mijn Economie- en Geschiedenisboeken gaat het op precies dezelfde manier. Het communisme wordt de grond in geboord en krijgt de schuld van al het kwaad dat de wereld ooit is overkomen. Het kapitalisme wordt echter de hemel in geprezen en gezien als redder van de samenleving. Als Nederland nu communistisch was, zou dit niet in deze boeken staan. Ook nu nog krijgen leerlingen een beeld voorgespiegeld over wat goed en fout is, zonder het betreffende onderwerp vanuit alle kanten te belichten. Zelf kijk ik iedere avond Pauw en Witteman, lees iedere ochtend de krant en zit ik op sites als Vrijspreker.nl, en laat me niet beïnvloeden door dit soort ondoordachte meningen. Sommige van mijn klasgenoten weten echter niet beter en nemen de verhalen van de leraar of het schoolboek blindelings over, zonder te weten dat je het onderwerp ook op een andere manier kunt bekijken.
Moeten we scholieren niet de kans geven om zelf een mening te vormen, in plaats van deze ze op te dringen?

Ingezonden door Nikkixx

36 REACTIES

 1. het feit dat communisme (socialisme) de grond wordt ingeboord en het kapitalisme wordt opgehemeld kan ik eigenlijk alleen maar toe juichen. maar je hebt gelijk dat scholieren moeten leren na te denken en niet klakkeloos alles moet geloven wat er gezegd of geschreven wordt.

 2. Inderdaad. Scholen zouden leerlingen moeten leren om voor zichzelf te denken en voor zichzelf te zorgen (economisch).

  Maar dat is voor de gemiddelde school een beetje te veel gevraagd. Dogmatische leraren met bevooroordeelde opinies die ‘de waarheid’ worden verkondigd, zijn van alle tijden. Mijn observatie is dat dit soort leraren zichzelf doorgaans erg intelligent en genuanceerd vind.

  “…meer banen creëren zodat werklozen kunnen participeren…”

  Deze vind ik zeer amusant. Juist linkse partijen hebben werklozen (en anderen) nodig die van de staat afhankelijk zijn en blijven. Dat zijn hun kiezers.

 3. Nikkixx, bedankt voor je ingezonden artikel. Ik ben positief verrast dat communisme wordt afgekraakt en kapitalisme wordt opgehemeld.

  Zou je in een reactie de namen/titels van de auteurs/boeken kunnen geven voor de vakken economie, maatschappijleer en geschiedenis?

 4. “Het communisme wordt de grond in geboord en krijgt de schuld van al het kwaad dat de wereld ooit is overkomen. Het kapitalisme wordt echter de hemel in geprezen en gezien als redder van de samenleving.”

  Werkelijk?
  Zeker dat je je in deze zin niet vergist hebt?
  ’t Klinkt haast te mooi om waar te zijn … en zo inconsistent t.o.v. wat ze in de andere lesjes over bv. politieke partijen zeggen.

 5. De gevolgen van het kapitalisme hebben we deze week in al zijn grauwheid weer mogen smaken. Aan de andere kant van de wereld wordt met een pennenstreek een prachtig oud bedrijf dat door Nederlandse werknemers tot bloei is gebracht om zeep geholpen.
  Ik bedoel dus Organon. Hoe lang blijven we de uitwassen van het kapitalisme nog gedogen ? Zie ook de TNT. Alleen concurrentie op arbeidsvoorwaarden maar zeker niet op kwaliteit.

  Zacharias [7] reageerde op deze reactie.
  Sander [20] reageerde op deze reactie.

 6. @De Groot [6]:

  U zit er helemaal naast. Waar in Nederland arbeidsplaatsen verdwijnen bij Organon, zullen die elders in de wereld worden opgevuld door buitenlandse Organon mensen die met minder salaris genoegen nemen en die daardoor een kans hebben hun levensomstandigheden te verbeteren.

  Medelijden hebben met TNT mensen die hun baan verliezen, is medelijden hebben met een ieder die zijn baan verliest als gevolg van technologische vooruitgang in de samenleving. Dan zou ook de verkoper van faxen, of de filiaalmanager van Videoland u moeten beroeren. Bent u tegen vooruitgang? Beseft u dat we onze welvaart te danken hebben aan vooruitgang?

  TNT heeft juist de concurrentie op kwaliteit verloren. Immers, mensen sturen liever een e-mail dan een brief, omdat de kwaliteit (snelheid, accuraatheid, etc) beter is.

  Door Nederlandse werknemers te beschermen ten opzichte van buitenlandse, vermoedelijk armere mensen bent u in feite een nationalist.

  hugo van reijen [10] reageerde op deze reactie.
  GB [13] reageerde op deze reactie.

 7. Inderdaad, de linkse indroctinatie vind je overal terug ik noemde deze op school altijd de linkse baardfiguren met wollen sokken.
  We hebben een land dat moet geloven dat wij een democratie hebben, ja een democratie onder een linkse dictatuur!
  Dit land moet gewassen worden ontdaan worden van al die linkse figuren achter de schermen die dit land om zeep helpen.
  Kijk naar de verkiezingen, wat heeft Bea gedaan…juist een constitiuonele staatsgreep met haar onder koning Tjeenk Willink.
  De scholen moeten veel meer rechts geoorienteerd worden, ook daar is de linkse dictatuur aanwezig, en zo gauw er een leerling anders is georrienteerd val je buiten de boot, en zo is het !

 8. In mijn middelbareschooltijd (t/m 1998) was het niet anders. We hadden in 1994 een “politieke dag” en in die tijd werd de CD door de publieke omroepen net zo gedemoniseerd als later de LPF en recent de PVV. Zonder enige sympathie voor die partij (want wat weet je als 14-jarig jongetje nou van politieke partijen; de meeste klasgenoten kruisen gewoon aan wat papa & mama aankruisen) maar puur omdat ik die publieke afbranderij zo vies vond, heb ik destijds geheel anoniem CD gestemd. Wat was het gevolg: dat ik moest nablijven (zo anoniem was die stem dus) en dat 5 leraren even een half uurtje op mij in gingen praten over hoe slecht die partij wel niet is, en of ik wel wist waar ze voor staan.

  Bij Economie was Marx halleluja, en de Oostenrijkse school is zelfs nooit genoemd. Ook daarvoor gold, dat ik in die tijd nog onvoldoende in staat was om zelf kritische kanttekeningen te plaatsen (mede doordat internet destijds nog niet echt een bron voor een onafhankelijk weerwoord was), dus ik praatte vol overtuiging de schoolboeken blind na en vond fractioneel bankieren, de bankbescherming, gecontroleerde inflatie en een eeuwig groeiende staatsschuld volkomen normaal. Pas later kwam ik erachter dat mij 1 kant van het verhaal verteld was, maar de meeste mensen komen hier nooit achter.

  jan-47 [30] reageerde op deze reactie.

 9. @Zacharias [7]:
  Sinds TNT de post verzorgt, is helaas sprake van een sterke achteruitgang in kwaliteit.
  Het loopt bij TNT over van welbespraakte managers die van toeten noch blazen weten en deskundigheid is ver te zoeken.
  Hugo van Reijen

 10. Zacharias. Organon had naar de beurs gebracht moeten worden hetgeen ook de bedoeling was. Maar de de korte termijn hebzucht heeft weer eens geprevaleerd en met de gevolgen die we nu zien.
  Dit is geen kwestie van salaris van de werknemers maar heeft alles te maken met belang aandeelhouders.!!!
  Uw redenering volgend houden we geen industrie meer over.!!!
  Overigens ben ik absoluut niet tegen de vooruitgang , wel tegen alleen maar op arbeidsvoorwaarden een bedrijf sluiten.!!
  Overigens kreeg ik vroeger een bedrijf aan de deur voor de bezorging van de post en nu zijn het er 4 stuks die na elkaar wat komen brengen. Zo efficient is dat ook niet dus.

  Zacharias [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Lemetje [3]:
  Het is voor leerlingen uiterst belangrijk onafhankelijk te leren denken, maar slechts weinigen ontwikkelen dit vermogen.
  Gewoonlijk is de sociale druk om een bepaalde mening te hebben zeer groot en slechts weinigen weten zich hieraan te ontworstelen.
  Voor wie ambtenaar is geldt dit des te meer.
  En functionering wordt moeilijk, als je bij voorbeeld als officier van justitie drughandelaren en witwassers moet vervolgen, hoewel dit tegen je geweten indruist en van mening bent dat handel in drugs en witwassen vrij moeten zijn.
  Hugo van Reijen

 12. @Zacharias [7]:

  *U zit er helemaal naast. Waar in Nederland arbeidsplaatsen verdwijnen bij Organon, zullen die elders in de wereld worden opgevuld door buitenlandse Organon mensen die met minder salaris genoegen nemen en die daardoor een kans hebben hun levensomstandigheden te verbeteren.*

  Dat is nog maar zeer de vraag. Gezien de steeds groter wordende overheidsinvloed in de VS vraag ik me af of het geen corporatisme gemengd met protectionisme is.
  Zou het niet kunnen dat de VS overheid met zware subsidies en/of sterk “aandringen” het moederbedrijf heeft overgehaald om de vestiging in Oss de nek om te draaien ten faveure van de eigen economie in de VS??
  De VS zal terugmoeten naar het opbouwen van een echte economie om ooit uit de shit te komen waarin ze nu verzeild zijn geraakt.
  Een echte vrije mondiale markt is er nooit geweest en zal in de toekomst steeds verder uit beeld verdwijnen volgens mij.
  Het is vechten voor je eigen hachie en bedrijven liggen steeds meer aan de leiband van de almachtige overheid.
  Corporatisme en protectionisme zijn de nieuwe toverwoorden.
  Daar kun je je als NL regering beter op in stellen ipv de mondiale gekke henkie te blijven uithangen.
  Ik herinner je eraan dat geld in de huidige situatie niks meer voorsteld. Het is een illusie meer niet.

  Als je je eigen industrie en daarmee je kennis en expertise laat wegkopen met waardeloos fiat(schuld)geld ben je echt niet goed bij je verstand.

  Zacharias [16] reageerde op deze reactie.
  Zacharias [16] reageerde op deze reactie.

 13. “Het communisme wordt de grond in geboord en krijgt de schuld van al het kwaad dat de wereld ooit is overkomen. Het kapitalisme wordt echter de hemel in geprezen en gezien als redder van de samenleving.
  Als Nederland nu communistisch was, zou dit niet in deze boeken staan.”

  Je mist het punt, vrees ik, Nikkixx. Het hele onderwijs is doordrenkt van indoctrinatie. Zeggen dat het communisme slecht is, heeft de weg vrijgemaakt voor het staatskapitalisme, een instrument van de New World Order. En dat is nou juist wat wij “communisme” plegen te noemen. De NWO is communistisch. Maar de goyim worden in verwarring gebracht via het indoctrinatiesysteem.

  Deze policy is overigens precies overeenkomstig Protocol 16, art. 8.

  “8. In a word, knowing by the experience of many centuries that people live and are guided by ideas, that these ideas are imbibed by people only by the aid of education provided with equal success for all ages of growth, but of course by varying methods, we shall swallow up and confiscate to our own use the last scintilla of independence of thought, which we have for long past been directing towards subjects and ideas useful for us. The system of bridling thought is already at work in the so-called system of teaching by OBJECT LESSONS, the purpose of which is to turn the GOYIM into unthinking submissive brutes waiting for things to be presented before their eyes in order to form an idea of them …. In France, one of our best agents, Bourgeois, has already made public a new program of teaching by object lessons.”

  http://www.biblebelievers.org.au/przion5.htm#protocol%20No.%2016

 14. @De Groot [11]:

  Met hebzucht is niets mis. Korte termijn, lange termijn, is allemaal subjectief. Een kankerpatiënt die nog een week te leven heeft, zal vast verschijnselen van korte termijn hebzucht vertonen. U propageert het instandhouden van de Nederlandse industrie, in welk opzicht is dit geen hebzucht uwerzijds?

  Aandeelhouders mogen doen en laten wat ze willen met hun bezit. Landsbelangen interesseren me niet. Dat ‘we’ geen industrie meer overhouden boeit me niet. Landsgrenzen zijn arbitrair, vloeibaar en niet zelden op immorele basis tot stand gekomen. Aandeelhouders verbieden hun belangen te verkopen, hun fabrieken te sluiten en hun mensen te ontslaan, is protectionisme en leidt tot minder arbeidsspecialisatie en een verlaging van de welvaartsgroei.

  Uitzonderingen op dit proces maken door te stellen dat het belang inzake Organon voor Nederland wel erg groot is en vervolgens in te grijpen, schept precedenten. Sowieso is dit agressie, waar ik pertinent tegen ben. Iedereen in de maatschappij voelt wel ergens een frustratie, de staat in te schakelen met haar geweldsmonopolie om dit gevoel weg te halen, staat aan de basis van wat nu de ondergang van de Westerse maatschappij lijkt te zijn.

  Dat TNT of de postmarkt niet meer efficient is, zegt genoeg over TNT en de postmarkt, maar betekent niet dat een democratisch gekozen overheid weer een postmonopolie moet installeren. Want ook dat is weer dwang en agressie.

 15. @GB [13]:

  Dat is k*t, mijn reactie is verwijderd door een storing. Moet ik weer opnieuw typen..

  Ik ben het met je eens dat corporatisme en protectionisme overheersen in deze wereld. Maar mijns inziens moet je hier niet in meegaan omdat dit een contraproductieve race naar de morele bodem is.

  Beter veranderen we NL in een vrijstaat met relaxte regelgeving voor bedrijven (ipv hijgerige vakbonden) en vrije marktgeld (ipv overheids fiatgeld).

  Als de VS Organon naar de VS willen halen, lukt ze dat toch wel. Resistance is futile. Ondernemers in NL kunnen daar wellicht mooi gebruik van maken door assets voor een appel en een ei te kopen en wetenschappers opnieuw emplooi aan te bieden.

  GB [23] reageerde op deze reactie.

 16. Dat is toch helemaal wat. Nikki schrijft een artikel over het huidige schoolsysteem, (zoals andere al aangaven is het vreemd dat kapitaisme juist opgehemeld wordt, je zou van sp/gl/pvda aanhangers juist een ophemeling van socialisme verwachten)komt psy nose even met de protocollen aanzetten.

  Al jarenlang bekend als een verzinsel, maar niet voor jodenhaters. Nu zal de hele riedel wel weer komen dat ik het verkeerd zie, een zionist ben, en een onderdeel van het israelisch/vs oliekartel (hoe verzin je zoiets), maar goed, jodenhaat kan op deze site. Jammer, niet echt uitnodigend tot het libertarisme.

 17. Tussen Links en Rechts zit niet zoveel verschil, dan er wordt beweert. De doelen zijn het zelfde, alleen de geldstromen worden anders verdeelt.
  De Linkse partijen zijn voor hoge bijdragen aan ontwikkelingslanden, dit geld wordt gebruikt als smeergeld aan de desbetreffende land om credit te krijgen om multinationals goedkope delfstoffen of gewassen te telen voor de export naar het westen.De mensen daar worden ter werk gesteld in het desbetreffende land en het wordt zo gebracht dat de multinationals werk gelegenheid bieden. En veel subsidies voor alles en nog wat, dat eigenlijk niet rendabel is voor de vrije markt.
  Hierdoor worden de belastingen wel steeds hoger en de inflatie.

  De Rechtse partijen daar in tegen zijn voor het koste bate plan d.w.z. dat iedereen zelf zijn broek op moet houden, zonder dat deze gesubsidieerd wordt. (Want als iemand subsidie krijgt, betekent dat andere er voor moeten betalen.) Ze zien meer in een vrije markt economie, dit is een veel meer commerciële manier van denken en doen. Maar de kwaliteit / kwantiteit neemt wel af en het geld gaat een hoofdrol spelen.
  Hierdoor worden de belastingen niet hoger of zelfs lager.
  Maar beide zijn we op het kapitalisme geschoeid.

  Wat ik bij beide afkeur.

 18. Wie begint hier met “jodenhater” te schermen, i.p.v. op de inhoud in te gaan, @Robert [17]?

  Dit soort kretologie is precies wat het Zionisme graag hoort en ook zelf toepast. Lees eerst maar eens die protocollen goed – als het tenminste niet te hoog voor je gegrepen is – voor je begint mensen verdacht te maken.

  En of die protocollen een verzinsel zijn of niet, is niet eens relevant. Niet bestreden wordt het feit, dat ze een scenario vormen, dat zich in de praktijk verwezenlijkt.

 19. @De Groot [6]:

  We moeten af van de grote bedrijven! Allemaal en een voor een: laat gaan, laat gaan, laat gaan a.u.b.

  Geen werknemers = geen grote bedrijven.

  Pluriformiteit, diffrentiatie, risicospreiding, etc. etc, allemaal voordelen van heel erg veel kleine bedrijfjes ipv enkele grote. Dat grote bedrijven enkel voor instabiliteit zorgdragen (voor de werknemer en dus voor de algehele economie), de grootste belastingvoordelen toucheren, de meeste politieke(!) macht hebben, mag uit het Oss-verhaal andermaal blijken.

  Het bestaansrecht van de grote, internationale bedrijven van weleer is vandaag compleet verdwenen. Niemand werkt nog 50 jaar bij Philips KPN of DAF. Geen enkele (grote) werkgever ‘garandeerd’ dat jij je huis 30 jaar lang zult kunnen aflossen.

  De functie van grote, megalomane bedrijven is weg, compleet verdwenen. Kijk naar de banken, de BP’s en wat al niet meer.

  Weg er mee!

  MOVEN!!!

 20. De namen van mijn boeken:

  Maatschappijleer
  Titel: Thema’s Maatschappijleer, Lesboek VWO
  Auteurs: Marijke Linthorst, Kees Schuyt, Bas Schuijt, Theo Schuurman, Marian Meijer, Theo Rijpkema

  Economie
  Titel: Markten 1 (LWEO)
  Auteurs: Leden Regio Zuid van de LWEO

  Geschiedenis: Dat bedoelde ik meer algemeen, omdat ons gewoon altijd verteld wordt dat het kapitalisme ons ‘gered’ heeft en het communisme slecht is. Wat ik hiermee duidelijk probeerde te maken, was dat er nu net zo’n eenzijdig beeld wordt gegeven.

 21. Ik heb onze kinderen braaf naar school gestuurd. Bij elke gedachtenswisseling die we met elkaar hadden vroeg ik naar de mening van mijn kind. Als ze het eens was met een bepaalde visie die haar was aangereikt vroeg ik meestal door. Ze mochten me dan uitleggen waarom die visie de enig juiste was. Nu we wat groter en ouder zijn, mag ik met trots melden dat ze zelfstandig denkende mensen zijn geworden. Of ik het altijd met ze eens ben? Nee zeker niet. Maar ze hebben geleerd zelf na te denken en dat is zo waardevol. Helaas wordt zelf nadenken op scholen niet echt geleerd. Daar zijn wij, de ouders kennelijk voor….

  Spy-Nose [24] reageerde op deze reactie.

 22. @Zacharias [16]:

  *Beter veranderen we NL in een vrijstaat met relaxte regelgeving voor bedrijven (ipv hijgerige vakbonden) en vrije marktgeld (ipv overheids fiatgeld).*

  Tuurlijk werken corporatisme en protectionisme contraproduktief maar aangezien we op wereldschaal in die situatie zitten en het geldsysteem volledig verrot is kun je je er op dit moment niet aan onttrekken.

  Met het laatste deel van je betoog ben ik het dus eens maar daar zitten we op dit moment niet in.
  Je kunt volgens mij pas beoordelen of bedrijven bestaansrecht hebben als geld een échte waarde vertegenwoordigt en weer schaars is.
  Hierdoor heeft het voor overheden die nu met centrale banken geldkranen wagenwijd kunnen openzetten ook geen zin meer om hun zuur”verdiende” centen naar dit soort zinloze acties te gooien.

  *Als de VS Organon naar de VS willen halen, lukt ze dat toch wel. Resistance is futile.*

  Klopt. Voor Organon is het kwaad al geschied doordat ze gekocht zijn met funny money waarmee een aantal CEO’s en geldverstrekkers hun zakken gevuld hebben.
  In Frankrijk gaan ze op dit moment iets anders om met de aasgieren die met veel geleend illusiegeld allerlei waardevolle bedrijven willen overnemen.
  Puur protectionisme maar ik geef ze op dit moment met de huidige ontstane situatie groot gelijk.

  *Ondernemers in NL kunnen daar wellicht mooi gebruik van maken door assets voor een appel en een ei te kopen en wetenschappers opnieuw emplooi aan te bieden.*

  Als de uitverkoop van NL bedrijven in het tempo van de afgelopen 10 jaar doorgaat kom je in de situatie waarin ze nu ze zitten in de VS en de UK. Nauwelijks nog industrie met toegevoegde waarde en een topzware financieële sector.
  Die wetenschappers kun je dan nog aannemen bij bv het CPB of als milieuambtenaar en de iets lager opgeleide werknemers kun je nog inhuren voor een volkstelling.

 23. Ik heb vooral gemerkt in mijn jaren op de basis-, middelbareschool en HBO. Dat men zeer weinig tot niks aan initiatief neemt, niet kan of wilt kritisch na te denken en geconditioneerd is om niet boven de rest uit te steken.

  De jongeren lezen nauwelijks meer en economie, (geo)politiek en andere maatschappelijke belangen lijken verder weg te zakken.

  Men besteed weinig aandacht om werkelijk de stof door te nemen of zich ergens in wilt verdiepen. Het lijkt wel of iedereen wel kan chillen en niks doen.

 24. Zacharias @ 16.
  Inderdaad geef ik de Fransen groot gelijk maar die weten ook wat de gevolgen zijn als je een volk onderdrukt ( 14 juli 1789 ).
  Want de bevolking blijft dit niet pikken dat enkele mensen hun zakken vullen en de gevolgen bij de overheid neergooien in de vorm van o.a een ww uitkering. De gevolgen van dergelijke besluiten moeten veel meer drukken op de mensen die deze beslissingen nemen. Wat het onderwijs betreft in ons land dat wordt steeds meer aangepast aan het niveau van de mensen en dat gaat steeds meer de diepte in. Uitgaan, sms en en alle mogelijke technieken daar zijn ze prima in, maar enige diepgang ho maar.

 25. Ik stond een 7,5 gemiddeld voor maatschappijleer aan het einde van het jaar, maar links/socialistisch ben ik niet bepaald te noemen. Misschien dat mijn leraar mee viel. Maar het verbaast mij niet dat er wel leraren zijn die gedreven zijn in de linkse indoctrinatie bij kinderzieltjes.

 26. En weer een wakkere student erbij.
  Feit blijft dat onz onderwijs stelsel zo in elkaar zit en dat is niet zo gek.. een linkse regering betaald het onderwijs (in feiten betalen wij dat maar even voor de beeldvorming zo klein mogelijk houden) en dus krijg je links onderwijs en dit is al jaren aan de gang waardoor je doorgewinterde kumbajaa socialisten hebt, die aan niets anders meer kunnen denken dan links links links.
  Nu vindt ik de begrippen links en rechts ook erg kort door de bocht en slecht informerend, hou het dan op socialistisch, kapitalistisch, communistisch, anarchistisch etc etc. Maar dat leren ze niet op scholen.

  Deze school zou in mijn optiek geen school zijn voor mijn kinderen.
  Het is niet, de leraar leert zijn ” viewpoint” maar de leerling krijgt materie die zij moeten bestuderen en daaruit door kritisch denken een eigen mening dienen te vormen en eigen theorieen.
  Beetje als dit
  I.p.v. ” Dit gebeurde er in 1918 en zo is het”
  Zou het dit moeten zijn ” wat gebeurde er in 1918, en hoe kwam dat?”
  Leren kritisch denken is tegenwoordig helemaal vreemd op welke school je ook zit

  (en voor de gestapo…. nederlands schrijven ook 🙂 )

  Spy-Nose [29] reageerde op deze reactie.

 27. @Hoc Voluerunt [28]:

  Ik las vandaag op een spandoek ergens in N-Brabant “feliciteerd”. Desgevraagd deelde de schrijver mee, dat ze daar altijd alle werkwoorden in de 3e persoon met een “d” schrijven.

  “Leren kritisch denken is tegenwoordig helemaal vreemd op welke school je ook zit

  (en voor de gestapo…. nederlands schrijven ook 🙂 )”

  Precies, zoals “regering betaald” en “vindt ik”, bijvoorbeeld.

  En erger nog: je mag dan wel een mooie Latijnse alias voeren, jouw volzinnen zijn af en toe volstrekt onbegrijpelijk, kerel. 🙂

  En nu we het er toch over hebben: Ik heb nog nooit gehoord, dat mensen als jullie die aantoonbaar zo tekort gedaan zijn door je school, massaal jullie schoolgeld gingen terugvorderen wegens wanprestatie en verminderde kansen op de arbeidsmarkt, subsidiair jaarlijks vele duizenden Euri belastingvermindering zouden eisen.

  Dat zou ik zeer terecht vinden, want realiseer je wel: die achterstand haal je nooit meer in. Eerlijk is eerlijk. 😉

  Kwestie van kritisch denken.
  hoc voluerunt [31] reageerde op deze reactie.

 28. @Dennis Snel [9]:
  VANAF WELKE LEEFTIJD KUN JE IEMAND POLITIEK INTERRESSEREN?
  WORDT AL OP HET BASISONDERWIJS GEDAAN HOOR
  LATER IS ER AL WEINIG VERWEER TOCH?

Comments are closed.