In verband met de vreemde gang van zaken bij de formatie van een nieuwe regering maakte een trouwe bezoeker*) ons attent op het artikel “Constitutionele staatsgreep” op de site van Pro Republica. Bij die formatie spelen vreemde dingen waarvan het noodzakelijk is dat er meer transparantie komt.

Dit interessante artikel, met titel “Constitutionele staatsgreep” wijst op een wel zeer kwalijke ontwikkeling.

Waarom was het eerst onmogelijk de VVD met drie linkse partijen aan tafel te krijgen, en na een weekje Tjeenk Willink was dat er ineens wel?

En wordt er in het geheim gepraat met Marc Rutte, net zolang totdat hij door de knieën gaat?
Trucjes zijn “ een akkoord in grote lijnen” en niet goed uitgewerkt. Bij vele punten zou dan de beslissing van het parlement een grote rol kunnen spelen.
Maar dan komt het venijn.

[dat] staat als laatste zin in paragraaf C1 van het advies van Tjeenk Willink aan mevrouw Van Amsberg. Op basis van deze aanbevelingen heeft het staatshoofd vervolgens aan de heren Rosenthal en Wallage opdracht gegeven alsnog een Paars Plus-kabinet te formeren. Het geheim schuilt in dit ene zinnetje: ‘Het contraseign op initiatieven vanuit de Kamer wordt geweigerd als de beginselen van de democratische rechtsstaat, de internationale positie van Nederland of de financiële uitgangspunten van het beleid in het geding zijn.
Een contraseign is de handtekening die een minister ter bekrachtiging zet onder een wet(swijziging), naast die van het (ongekozen) staatshoofd. Zonder beide handtekeningen is een wet niet bekrachtigd en kan daardoor niet in werking treden.”

Het is duidelijk dat onder “de beginselen van de democratische rechtsstaat, de internationale positie van Nederland of de financiële uitgangspunten van het beleid” zowat iedere kwestie en ieder wetsvoorstel zal vallen.

En dan berust alle macht bij de koningin, of straks bij koning Willem.

Libertariërs zijn niet allemaal of in alle gevallen tegen een “koning”. Dat is afhankelijk van taken en macht. Maar ik neem aan dat iedereen wel tegen deze ontwikkeling is. Al zijn er ook publicaties van Pro Republica die niet libertarisch zijn, maar een goed punt is dat zij in ieder geval voor een “geweldloze” revolutie zijn.

Open blijft de vraag: “Wie grijpt hier in?

———————————————-

*) Met dank aan Hoc Voluerunt

38 REACTIES

 1. @Slappe Zuigvis [24]:
  De “constitutionele staatsgreep”, althans de opzet daartoe (want er is nog niets in kannen en kruiken) vond plaats nadat de voedingsbodem daarvoor rijp gemaakt was. Dat is de essentie van mijn verhaal. Het rijp maken van die voedingsbodem begint met het zinloos laten vallen van het kabinet, eigenlijk zelfs eerder, als je het gerucht mag geloven dat Beatrix aanbleef vanwege de “grote zorgen” die ze zich maakte. De staatsgreep, dwz het monddood maken van het parlement, wordt door velen als terecht gezien: niets liever dan de onwelgevallige en aanstekelijke mening van de PVV de mond snoeren. Het is een heel gevaarlijk wapen, dat in de hitte van de strijd ingezet wordt “voor het goede doel”, maar het zal een mes blijken dat aan meerdere en voor iedereen ongewenste kanten snijdt.

 2. Net een heel stuk getypt dat wegviel tijdens het plaatsen Spy-Nose. Ik heb nu geen tijd en kom er later nog op terug.
  In het kort: We’re freaking doomed!

 3. @Spy-Nose [30]:

  Tja Spy-Nose, dat “illusion” lijkt niet zo nodig in dit verband of hij zou moeten bedoelen dat de consuming class als geheel een illusie is of althans van weinig waarde als het erop aankomt.

  De strekking van het hele artikel?
  Dat wij de illusie hebben dat we in de melk te brokkelen hebben, maar dat de werkelijke macht op een heel ander niveau wordt uitgevochten. Of althans, misschien zelfs eerder samenkomt en plannen smeedt. En dan kunnen wij stemmen en kiezen wat we willen en denken dat we er iets mee bereiken, maar vergeet het maar! Zelfs(?) op het niveau van de politieke clubjes hier in Nederland wordt op padvindersniveau gedacht en gewerkt. Ook zij zijn ondergeschikt en worden gemanipuleerd door hogere (financiële) machten. Je kunt over links gaan of over rechts en denken dat je er wat mee bereikt als er maar genoeg meedoen, maar het stelt allemaal niets voor. Het zijn anderen die bepalen.
  Daarom is het naar mijn mening het beste om er niet te veel moeite en krachten aan te verspillen en je eigen weg te gaan en voor jezelf en je meest naasten te zorgen en de politiek te laten wat die is of voorstelt.
  Daarom moet ik af en toe glimlachen als bijv. Hub Jongen zich vertwijfeld afvraagt wat wij hier op Vrijspreker kunnen doen aan zaken die goed mis zijn of die wij mis vinden. Groter zien te groeien? Demonstraties houden? Een politieke partij oprichten? Et cetera? Vergeefse moeite en verloren energie!
  Dat lijkt me de strekking van dit artikel en in elk geval mijn eigen mening. Vandaar plaatsing van de link naar dat artikel.

  Spy-Nose (NI) [34] reageerde op deze reactie.

 4. @Frankie [33]:
  In wezen heb je groot gelijk, natuurlijk. Maar ik denk, dat je een beetje overdrijft.

  Punt is, dat iedereen de wereld vanuit zijn eigen gezichtshoek aanschouwt en zodoende zijn eigen veranderlijke percepties ontwikkelt.

  Er bestaan dus 6 plus miljard aanschouwingen op deze wereld, waarvan het grootste deel het moet doen met een heel beperkt gezichtsveld, weinig middelen en desondanks moet zien te overleven.

  Uiteindelijk maakt ieder zijn/haar keuzen met het oog op zijn/haar persoonlijke doelstellingen uitgaande van zijn/haar eigen percepties, hoe beperkt ook. Maar onze keuzevrijheid lijkt iets ruimer, wanneer we een beter idee hebben van de wereld om ons heen.

  En dat gaat temeer spelen, zodra we ons medeverantwoordelijk voelen voor onze directe omgeving.

  Bedenk: De politieke bewustwording, Global Political Awakening, kon alleen plaatsvinden dankzij het internet.
  Zonder internet was er geen sprake geweest van GPA en zou de NWO wellicht al een stuk dichterbij zijn geweest.

  Ik denk dus, dat je rustig mag zeggen, dat internet door de GPA de realisering van een NWO een stuk moeilijker maakt. Dat aspect komt ook in het aangehaalde artikel naar voren. Dus zo gek is dat internet met al die blogs niet, dunkt mij.

  En natuurlijk moet je op een gegeven moment aan de slag, hoe beperkt je middelen en je informatie ook zijn. Maar waarmee en wanneer, dat moet ieder voor zichzelf bepalen.

 5. Het wordt tijd dat de monarchie wordt afgeschaft. Zeker zoals Beatrix nu bezig is de democratie te laten verdwijnen. De monarchie en vooral de familie van Amsberg is niet meer te handhaven, vanwege: zucht naar macht, haar poging de democratie tot het nulpunt te verlagen, haar bemoeizucht, haar arrogantie, haar geniepige stiekeme gedrag, haar geniepige jaarlijkse bezoek bij de Bilderbergconferenties, haar stampvoetgedrag, haar dictatoriaal gedrag, haar idee dat zij goddelijk uitverkoren is, haar onschendbaarheid, haar geheim dat zij helemaal geen oranjebloed heeft, het niet betalen van belasting, haar hulp aan familieleden voor belastingontduiking, haar smijtgedrag met ons geld, haar komst op 30 april en zo de gastgemeente met een miljoenennota opzadelen, haar niet betalen voor reizen, zorg, wonen, het niet teruggeven van onterecht verkregen geld, bijeen geroofd door haar vader, haar mediacode, haar poging om haar verwende nietsnut van een zoon op de troon te krijgen, haar pogingen om de criminele schoonvader van haar nietsnut hierheen te halen, haar pogingen om hem uit de handen van de rechter te houden.

  P.E. Middelkamp [36] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre de Groot [35]: Met zo’n dijk van een aanklacht kun je rustig naar de rechter. Die kijkt je glazig aan, de strenge blik van de majesteit kijkt over zijn schouder mee, teneinde zeker te zijn dat de rechtsorde in dit protectoraat blijft gehandhaafd. Na 3 maanden krijgen we bericht dat de aanklacht niet ontvankelijk is verklaard wegens gebrek aan bewijs: “Het is niet genoeg”. Waar hebben we dat meer gehoord.
  Troelstra zag het goed, maar heeft helaas niet doorgepakt.

 7. @Slappe Zuigvis [24]:

  “Dat argument van de provinciale staten gaat dus niet op. Voor overige bestuursfuncties (AMvB’s, ministeriële besluiten, beleidsregels) is geen stemming nodig in de Eerste Kamer en hiermee kun je een hoop dingen bereiken.”

  Da’s juist. Maar het gaat erom, erachter te komen, welk ragfijn spel er gespeeld wordt. Hoe men nu het parlement zit te naaien met dat contraseign lijkt gezien de reacties in de MSM al niet voor iedereen duidelijk en vóór het “volk” erachter komt, wat er precies is gebeurd, is het te laat.

  Maar, dát het volk erachter komt, lijkt wel zeker en dan wordt het interessant om te zien wat er gaat gebeuren. Hoe eerder hoe beter zou je zeggen, vóór de familie van Noordeinde tot Wassenaar definitief de kuitenlatten neemt.

  Hoe dan ook kun je je ernstig afvragen, wat Rutte c.s. nu eigenlijk denkt te winnen nu hij met open ogen reeds in de val van Bea en Herman is gelopen.

 8. Inmiddels 5 augustus en Opstelten informateur voor een VVD/CDA PVV-gedoogsteun kabinet, met Rutte premier.
  Dat is toch WEL een verassing. Wat mij betreft een nederlaag or links en Queen B. die toch zeker alles geprobeerd heeft om Halsema,Pechtold, en Cohen er in te zetten.
  OK die Verhagen is een mede-oorlogsmisdadiger, maar nu zit er tenminste 1 factor in de NL-poltiek (PVV) die tegen de EU is, tegen Turkije in de EU, tegen windmolens, klimaatsceptisch, weg-met-de-1ste kamer, etc.,tis niet veel maar toch wat.Beetje beter taalgebruik zou niet misstaan.

  VVD wint fair[?]&square, PVV klapt er in met 1.5 miljoen stemmers, en “rechts” gaat voor. Ik denk dat ze het lang vol zullen houden, ondanks een massale oppositie en een ENORME hekseketel in de linkse main-stream media.

  LEUK DIT!

  Nou nog een minister van Financien die naar Middelkoop luistert die zegt dat “bezuiningen” totaal geen zin heeft zolang de USA(“New World Order”FED) de currency blijven opblazen.”In Napels moet je ook niet voor een rood stoplicht blijven staan”. Kostelijk.En Spy-Nose als minister van “Volksgezondheid” zeker na het voortreffelijke stuk over HIV/Aids. Yo.
  En een Ron Paul achter in de VVD ergens.

Comments are closed.