In verband met de vreemde gang van zaken bij de formatie van een nieuwe regering maakte een trouwe bezoeker*) ons attent op het artikel “Constitutionele staatsgreep” op de site van Pro Republica. Bij die formatie spelen vreemde dingen waarvan het noodzakelijk is dat er meer transparantie komt.

Dit interessante artikel, met titel “Constitutionele staatsgreep” wijst op een wel zeer kwalijke ontwikkeling.

Waarom was het eerst onmogelijk de VVD met drie linkse partijen aan tafel te krijgen, en na een weekje Tjeenk Willink was dat er ineens wel?

En wordt er in het geheim gepraat met Marc Rutte, net zolang totdat hij door de knieën gaat?
Trucjes zijn “ een akkoord in grote lijnen” en niet goed uitgewerkt. Bij vele punten zou dan de beslissing van het parlement een grote rol kunnen spelen.
Maar dan komt het venijn.

[dat] staat als laatste zin in paragraaf C1 van het advies van Tjeenk Willink aan mevrouw Van Amsberg. Op basis van deze aanbevelingen heeft het staatshoofd vervolgens aan de heren Rosenthal en Wallage opdracht gegeven alsnog een Paars Plus-kabinet te formeren. Het geheim schuilt in dit ene zinnetje: ‘Het contraseign op initiatieven vanuit de Kamer wordt geweigerd als de beginselen van de democratische rechtsstaat, de internationale positie van Nederland of de financiële uitgangspunten van het beleid in het geding zijn.
Een contraseign is de handtekening die een minister ter bekrachtiging zet onder een wet(swijziging), naast die van het (ongekozen) staatshoofd. Zonder beide handtekeningen is een wet niet bekrachtigd en kan daardoor niet in werking treden.”

Het is duidelijk dat onder “de beginselen van de democratische rechtsstaat, de internationale positie van Nederland of de financiële uitgangspunten van het beleid” zowat iedere kwestie en ieder wetsvoorstel zal vallen.

En dan berust alle macht bij de koningin, of straks bij koning Willem.

Libertariërs zijn niet allemaal of in alle gevallen tegen een “koning”. Dat is afhankelijk van taken en macht. Maar ik neem aan dat iedereen wel tegen deze ontwikkeling is. Al zijn er ook publicaties van Pro Republica die niet libertarisch zijn, maar een goed punt is dat zij in ieder geval voor een “geweldloze” revolutie zijn.

Open blijft de vraag: “Wie grijpt hier in?

———————————————-

*) Met dank aan Hoc Voluerunt

38 REACTIES

 1. Het probleem met dit artikel (of eigenlijk dat artikel op pro republica) is dat het geen constitutionele staatsgreep is omdat het juridisch (de Grondwet in ogenschouw genomen) legitiem is. De Koningin heeft deze macht nu eenmaal en dat is het belangrijkste kenmerk van deze constitutionele monarchie. Het is een dun koordje waar de monarch over danst aangezien het wel een monarchiecrisis kan opleveren omdat de geloofwaardigheid en neutraliteit van de Koningen betwijfeld wordt.

  GB [3] reageerde op deze reactie.
  Peter [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Slappe Zuigvis [1]:

  Klopt maar het geeft nogmaals aan wat de macht van BEA achter de schermen is.
  Vooral deze zinssnede;

  *Zonder BEIDE handtekeningen is een wet niet bekrachtigd en kan daardoor niet in werking treden.”*

  Die minister kan wel een handtekening willen zetten maar als BEA zegt dat ze er niet in meegaat zal ie met hangende pootjes terugmoeten. Hierbij zal hij de werkelijke redenen achter die weigering met leugens moeten bedekken vanwege de onschendbaarheid van BEA en het kroongeheim.

  Zie deze wet;

  *Lid 2 van artikel 42 Grondwet bepaalt: “de Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk”. Dat wil zeggen dat de Koning geen verantwoording schuldig is aan het parlement – Staten-Generaal – of aan andere staatsinstellingen. Dit geldt voor alle handelingen van de Koning, in al zijn hoedanigheden, handelingen verricht in het kader van de regering, als staatshoofd en ook ten aanzien van persoonlijke aangelegenheden.*

  Tel daarbij het kroongeheim waardoor een parlementariër (laat staan het gewone volk) nooit zicht kan krijgen op de rol van de kwien bij besluitvorming en wetgeving achter de schermen en je begrijpt dat de koningin eigenlijk vrij spel heeft achter die rug van verantwoordelijke ministers.
  Zeer onwenselijk en eng allemaal.

 3. Vrij eng, ach. Het is niet de persoon of het instituut die het gevaar vormt voor machtsmisbruik maar de omvangrijkheid van die macht (vrij naar Constant). Of het dus nu Beatrix is die achter de schermen dingen bekokstooft met haar onderkoning Tjeenk Willink, of dat dat de VVD/PvdA/CDA/D66-fractie is die een parlementaire meerderheid achter de schermen regelt, het maakt mij niet uit. Het is allebei even erg.

  Daarnaast: waarom is dit juist nu schokkend nieuws? Het is algemeen bekend dat Beatrix in de jaren-80 het homohuwelijk bij voorbaat afgeschoten heeft, zij zou bij voorbaat niet tekenen. Daar hoorden wij ook niets over.

  GB [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Slappe Zuigvis [1]: De staatsgreep zit vooral in de idiote en normaliter onnodige val van het kabinet: vóór de Provinciale Staten, dwz vóór de verkiezing van de Eerste Kamer. Dat maakt regeren door de PVV feitelijk onmogelijk: geen zetels daar. De propagandamachine van de gelijkgeschakelde pers heeft de strijd toegespitst op de PvdA en VVD. Gevolg veel stemmen naar deze partijen. De boven verwachting grote winst van de PVV gaf moeilijkheden. En zal moeilijkheden in de Tweede Kamer geven. Vandaar het autoritair ingrijpen in de formatie en het anti-democratische aanhangsel van Tjeenk Willing. De coup is begonnen met het “onverwachte” vertrek van de PvdA uit de regering. Wat volgt is het bestendigen van de reactionaire machtbasis.

  Slappe Zuigvis [24] reageerde op deze reactie.

 5. De staatsgreep zit vooral in de idiote en normaliter onnodige val van het kabinet: vóór de Provinciale Staten, dwz vóór de verkiezing van de Eerste Kamer. Dat maakt regeren door de PVV feitelijk onmogelijk: geen zetels daar. De propagandamachine van de gelijkgeschakelde pers heeft de strijd toegespitst op de PvdA en VVD. Gevolg veel stemmen naar deze partijen. De boven verwachting grote winst van de PVV gaf moeilijkheden. En zal moeilijkheden in de Tweede Kamer geven. Vandaar het autoritair ingrijpen in de formatie en het anti-democratische aanhangsel van Tjeenk Willing. De coup is begonnen met het “onverwachte” vertrek van de PvdA uit de regering. Wat volgt is het bestendigen van de reactionaire machtbasis.

 6. @Slappe Zuigvis [4]:

  Echter wat de fracties achter de schermen regelen komt vroeg of laat wel aan de oppervlakte.
  De invloed van BEA blijft toch veel meer onduidelijk omdat ze zich ten alle tijden kan verschuilen achter die ministers. Die rol van BEA is er dat is voor iedereen duidelijk. Maar is ie marginaal, relatief groot of bijna alles bepalend?

  Dat van dat homohuwelijk wist ik in ieder geval niet en ik ben benieuwd hoeveel mensen dit wel weten.

  Slappe Zuigvis [24] reageerde op deze reactie.

 7. Ik vind het wel degelijk een constitutionele staatsgreep en wel eentje van de eergste soort. Het gaat namelijk onder de dekmantel van het in stand houden van de “democratische rechtsstaat” en om dit te bereiken moet het parlement maar even aan de kant als dat beter is voor de Nederlanders.

  Dit kabinet wat er aan komt, kan dus doodleuk blijven zitten, tot de taken voor uw majesteit er op zitten, de waterprins op de troon is gesleurd en de talrijke bezittingen zijn veiliggesteld. De politiek is een slappe vertoning, maar dat wisten we hier al. Echter nu ligt het er toch wel duimendik bovenop. Open en bloot; Herman’s episteltje hebben ze niet eens geheim gehouden.

  vrijerradikaal [9] reageerde op deze reactie.

 8. Hare Majesteit staat slechts boven de PVV,SGP en SP. Deze partijen zijn door Hare Majesteit verboden gezien het feit dat Hare Majesteit het stemgedrag van deze partijen als ongeldig heeft verklaard,dus is er sprake van het buitenwerking stellen van de Grondwet waarin iedere partij recht op een eigen mening ( visie) en bestaan heeft. De democratie is door Hare Majesteit per decreet afgeschaft.

 9. @vrijerradikaal [9]:

  De staat is slechts het instrument van de gemeenschap; de staat zal geen macht naar zich toe trekken die strijdig is met de fundamentele rechten van de burger of met de voorwaarden noodzakelijk voor een verantwoordelijk en creatief leven, namelijk:

  Persoonlijke vrijheid, gegarandeerd door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; De vrijheid van geloof en geweten; De vrijheid van meningsuiting en drukpers; De vrijheid zich te verenigen of niet te verenigen; De vrije keuze van beroep; De gelegenheid tot een volledige en gevarieerde opleiding naar gelang van talent en onafhankelijk van stand en middelen; Het recht op privaat bezit en het recht een eigen onderneming te beginnen; De vrije keus van consumenten en de gelegenheid het volledig resultaat te oogsten van de aarde en het werk der mensen; Bescherming tegen de gevaren van ziekte, werkloosheid, handicap en ouderdom; Gelijke rechten van man en vrouw. Deze rechten en voorwaarden kunnen alleen door een echte democratie gegarandeerd worden. Echte democratie is onscheidbaar van politieke vrijheid en is gebaseerd op de gewetensvolle, vrije en verlichte wil van de meerderheid, uitgedrukt middels vrije en geheime verkiezingen, met het vereiste respect voor de meningen en vrijheden van de minderheid.

  Klinkt zo mooi he ?

  Bijna te mooi om waar te zijn !

  Ach er zit slechts een “catch 22 ” onder , hebben jullie hem ook gezien ?

  Spy-Nose [26] reageerde op deze reactie.

 10. @vrijerradikaal (10-07-10, 01:41)

  Tja, mijn vrijheid eindigt daar waar de jouwe begint, onscheidbaar. We kunnen en zullen dus nooit vrij zijn.

  Maar ook ‘De vrije keus van consumenten en de gelegenheid het volledig resultaat te oogsten van de aarde en het werk der mensen’ barst van de ironie.

  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 11. @madmaddy [12]:

  “Tja, mijn vrijheid eindigt daar waar de jouwe begint, onscheidbaar. We kunnen en zullen dus nooit vrij zijn. ”

  Dat is niet juist. Tenzij je onder vrijheid verstaat dat je alles mag doen waar je op dat moment zin in hebt; ook ten koste van anderen.

  De libertarische, rationele, Vrijheid is echter:
  “het ontbreken van dwang, geweld en fraude van andere mensen”

  En waarom zouden we dat ideaal niet kunnen bereiken?
  Daarvoor moet je het natuurlijk wel eerst begrijpen,

  madmaddy [16] reageerde op deze reactie.
  madmaddy [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Johnny [14]: Voor de rechter slepen in dit land?

  Probeer je recht maar eens te halen bij iemand die door een bepaald persoon is aangewezen uit haar naam recht te spreken. In iedere rechtbank wordt je door die vreemde mevrouw aangegaapt; symbolisch dan.

  Formatiebesprekingen in occulte sferen? En dan beschuldigen ze de critici zoals wij als complotdenkers…

 13. @Hub Jongen [13]: Zolang zaken als geloof daarin een belangrijke rol spelen en dat geldt voor toch een niet onaanzienlijk deel van de aardbewoners, zal vrijheid door iedereen anders opgevat worden. Niet alleen godsdienst, maar alle geloof, zoals geloof in het ‘rechtvaardig’ verdelen van welvaart of geloof in het beschermen van onze planeet. Daar waar de ratio de mens in de steek laat is die gegeven vrijheid een potentieel middel om hem anderen te ontnemen.

  De libertarische, rationele, Vrijheid is echter:
  “het ontbreken van dwang, geweld en fraude van andere mensen”

  Precies en daar schort het nu aan. Het is een heel nobel en liberaal principe, helemaal niets mis mee. Maar zolang de opvatting van vrijheid niet universeel is, is niemand vrij en de één nog een beetje minder dan de ander. Op nationaal niveau bijvoorbeeld, de libertarische gedachte, die als zodanig niet eens wordt (h)erkend door de gemiddelde goedwillende burger, heeft een hoop mensen in plaats van vrijheid alleen nog maar meer dwang opgeleverd, omdat misdaad in ons systeem loont en gehoorzame mensen die leven en laten leven inmiddels tot de echte zwakken van onze samenleving zijn verworden.

  Persoonlijk hecht ik veel waarde aan mijn autonomie als mens en de, in mijn optiek, daarbij behorende vrijheid en probeer dat in ere te houden in de bejegening van anderen. Maar als een jongeman uit een cultuur met andere waarden, vindt dat hij zich het recht kan veroorloven mijn dochter als minderwaardig te behandelen, dan heeft hij met mijn vrijheid toch echt een probleem.

  En dat is nog maar één voorbeeld.

 14. @Hub Jongen [13]: Oh ja, vergeet ik nog.
  ‘En waarom zouden we dat ideaal niet kunnen bereiken?
  Daarvoor moet je het natuurlijk wel eerst begrijpen’

  Dan ben je gauw een paar duizend jaar verder, voor iedereen dat begrijpt. En dat is wel een hele rooskleurige schatting. Want eerlijk gezegd denk ik dat het nooit gaat gebeuren.

  Zolang er geen 100% consensus is over het vrijheidsprincipe, zit de ene groep de andere in de weg. Een simpel gegeven waar je niet omheen kunt. Libertarisme werkt, ironisch genoeg net als communisme en socialisme, alleen op papier. Mensen blijven hongeren naar macht en zullen er alles aan blijven doen om dat voor henzelf te waarborgen, per definitie ten koste van anderen.

  Hub Jongen [22] reageerde op deze reactie.

 15. Maar dan toch even on topic. Hare Kwajesteit en Willem Kwallexander. Ze zouden niet misstaan op het schavot.

 16. Wat mij zo verwonderd (als dat het juiste woord is in deze) is, de volgorde van gebeurtenissen.

  Kabinet Balkenende-tig valt. We gaan demissionair. En dit dat demissionaire kabinet wordt niet de status quo gehandhaafd en lopende zaken behartigd… neen.. de demissionairen ontplooien allerlei initiatieven en geven – en passant – bákken met geld uit aan “problemen” waarvan we nu al weten dat we het nooit en te nimmer gaan oplossen. Dat laten de verkiezingen haarfijn zien hoe het volk tegenover de politiek staat en het gevoerde linkse beleid.
  En opeens is daar opeens de koningin die op, voor haar doen, geheel opvallende manier zich open en bloot bemoeit met de formatie en openlijk laat weten wie en wat er met elkaar dient te gaan regeren.

  Nou ben ik heel erg nieuwsgierig naar het waarom. Wat is de reden van dit onverhuld gebruik van haar macht?

  Hub Jongen [20] reageerde op deze reactie.
  P.E. Middelkamp [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Astrid [19]:

  “Nou ben ik heel erg nieuwsgierig naar het waarom. Wat is de reden van dit onverhuld gebruik van haar macht?

  Eenvoudig. Dit gebeurt allemaal volgens de regels die de politici, (de vertegenwoordigers van het volk!!!!)in het verleden hebben gemaakt en goedgekeurd.
  Waardeloze politici, akkoord, maar formeel hebben ze het geregeld!

  Daarom is het zo belangrijk dat we als libertariers naar fundamentele feiten en ethische regels zoeken.
  Eeen maarschappij waarin IEDER mens recht heeft op zijn EIGEN lichaam en leven, en geen jota recht op dat van een ander.

  Blijf zoeken, en je zult zelf ontdekken hoe het zit.
  Wij staan open voor vragen.

 18. @Astrid [19]: Dat kabinet is niet voor niets gevallen, maar niet om de reden die ons wordt wijsgemaakt. De futiliteit waar het over viel, was eigenlijk helemaal geen “breekpunt”, maar met vereende krachten is dat er wel van gemaakt.
  Vervolgens komt dat kabinet in de “nood-modus” en gaat door met het nemen van besluiten, die allemaal terug zijn te voeren naar het verkwanselen van onze soevereiniteit aan Brussel. Onder de dekmantel financiële crisis.
  De formatie waar men nu mee bezig is, is wederom van hetzelfde laken een pak: noodvoorziening met buitengewone bevoegdheden volgens de richtlijnen van Tjeenk Willink (lees: de majesteit).
  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het alles heeft te maken met de wisseling van de macht en dat haar opvolger nog niet is uitgekleuterd, dus moet er een noodmaatregel worden genomen. Dat wordt dan dit kabinet paars-nog wat.
  Eigen belang prevaleert hier boven landsbelang, het parlement moet uitgeschakeld worden op het moment dat dat nodig is.
  Als dit verhaal doorgaat, zijn we teruggemanipuleerd naar 1815, toen hier de koning werd geïnstalleerd via de eerste staatsgreep van deze familie.

 19. @madmaddy [17]:

  “Zolang er geen 100% consensus is over het vrijheidsprincipe, zit de ene groep de andere in de weg.”

  Natuurlijk. Mensen die vrijheid definiëren als het recht om van jouw productie te profiteren, en die mensen hebben de macht in handen, zolang zul jij geplukt worden.

  Daarom is het belangrijk te werken aan het rationele politieke vrijheidsprincipe hoe het fatsoenlijk hoort in de maatschappij.

  Dit is een “vele jaren project”Maar als je niet begint, gebeurt het nooit.

 20. Echte oplossingen zijn altijd simpel: zet op z’n minst de koning(in) uit de regering.

 21. @GB [7]: ik denk dat een willekeurige universitair docent staatsrecht het je wel kan vertellen dat de macht van de Koningin continu gebruikt wordt, dat Beatrix tegen het homohuwelijk is (protestants he?) en dat het allemaal best een open boek is. Er gaan veel roddels rond en binnen dat wereldje is een roddel meestal erg goed gefundeerd.

  Het probleem is dat je communicatie van de Kroon en van leden van het Koningshuis niet kunt wobben dus het is geheimzinnig en dat zal het altijd blijven. Maar geloof mij, dit is niet de eerste keer dat de Koningin haar macht gebruikt, dat doet ze continu.

  @Peter [5]: ik ben het niet met je eens. Qua timing maakt het niet heel veel uit: wetten hebben een tijd nodig om op de agenda te komen en behandeld te worden. Voordat gestemd wordt over een wet (want er wordt alleen over wetten gestemd) gaan er ongeveer 4 jaren voorbij. Dat argument van de provinciale staten gaat dus niet op. Voor overige bestuursfuncties (AMvB’s, ministeriële besluiten, beleidsregels) is geen stemming nodig in de Eerste Kamer en hiermee kun je een hoop dingen bereiken. Tevens kan het kabinet besluiten een wet niet meer handhaven.

  Ten slotte heb je het over “de coup is begonnen”, maar staatsrechtelijk – feitelijk dus – is er nooit een coup geweest, Nederland is al sinds 1815 een monarchie en alles wat nu democratisch is, kun je zien als een liberale coup jegens de oorspronkelijke Nederlandse monarchie.

  Spy-Nose [26] reageerde op deze reactie.
  Peter [31] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [37] reageerde op deze reactie.

 22. Ik begin langzamerhand te geloven dat het ook niet toevallig is dat Woutertje Bos de benen nam met het meenemen van heel de club (PvdA). De PVV werd te sterk. Groeide te hard. Dus wat doe je dan? Je zorgt ervoor dat het kabinet valt om te redden wat er te redden valt en je schrijft verkiezingen uit nog voor de PVV te groot wordt om nog in bedwang te houden. Tijdens de verkiezingsdebatten boor je ze de grond in en breek je ze af en met succes, want de PVV wàs groter dan tijdens het stemmen.
  Daarna zorg je ervoor dat ze er niet aan te pas komen door met elkaar af te spreken dat niemand met ze in zee wil. Met het CDA voorop natuurlijk als eeuwige spil. Daarna doen Bea en Willink nog een duit in het zakje en … voilá, het vaderland is gered van het tuig!
  Doe dat allemaal ook nog eens tijdens de WK voetballen en niemand maakt zich zorgen meer en het leven gaat door zoals het al jaren doorgaat. En de macht blijft waar die hoort nietwaar?

 23. @vrijerradikaal [11]:

  Recht = Macht. Geen macht = geen recht.

  “Our right lies in force. The word “right” is an abstract thought and proved by nothing. The word means no more than: Give me what I want in order that thereby I may have a proof that I am stronger than you.

  Protocol 1, art.12

  http://www.biblebelievers.org.au/przion2.htm#PROTOCOL%20No.%201

  @Johnny [14]:

  De Saaie Meid heeft er behoorlijk de wind onder zo te merken.

  @Slappe Zuigvis [24]:

  Met een militair apparaat van 55.000 man en een politiemacht van eveneens 55.000 man kun je zo af en toe ook wel een poepje laten ruiken, dunkt mij.

 24. Misschien willen (moet niet!) jullie dit artikel eens lezen waaruit blijkt dat er wel meer aan de hand is dan het getouwtrek in ons kleine landje. Maak je borst maar nat want het is een flinke lap tekst in het Engels.
  The Global Political Awakening and the New World Order
  The Technological Revolution and the Future of Freedom, Part 1

  http://www.beurscontent.nl/viewtopic.php?f=21&t=490&sid=489f2f3dfeaf1ee3b41b05ad02b4393d

  Een na laatste artikel op die pagina.

  Spy-Nose [28] reageerde op deze reactie.

 25. @Frankie [27]:

  Dank Frankie, goed dat je probeert aandacht te vestigen op zaken als:

  “American foreign policy was provided with the imperial impetus by an inter-locking network of international think tanks, which bring together the top political, banking, industrial, academic, media, military and intelligence figures to formulate coordinated policies.”

  en de rol van Edward Bernay als vader van de moderne propaganda en massamanipulatie.

  Dat er meer aan de hand is dan het getouwtrek in ons land weten we al. Het zou interessant zijn als we erachter kwamen, hoe de relevante contacten met dat “netwerk” lopen.

  Er wordt een heleboel van stal gehaald, maar het is mij niet duidelijk, waar de auteur nou precies heen wil.

  Hij concludeert:
  “Images of celebrities, professional sports, Hollywood, iPods, blackberrys, and PCs consume the minds of people, and especially the youth of the west today. It has been the illusion of being the consuming class that has allowed our societies to be run so recklessly. So long as we have our TVs and PCs we won’t pay attention to anything else!”

  Ik vraag me af, wat hij precies bedoelt met die tweede zin.

 26. Spy-Nose: “Ik vraag me af, wat hij precies bedoelt met die tweede zin.”

  Bedoel je de zin: “It has been the illusion of being the consuming class that has allowed our societies to be run so recklessly. So long as we have our TVs and PCs we won’t pay attention to anything else!”” Spy-Nose?

  Ik denk dat hij hetzelfde bedoelt daar als wij hier zeggen dat wij geen belangstelling hebben voor politieke en andere (belangrijke) zaken zolang Oranje op wet is naar de finale.
  Maar misschien bedoel je iets anders?

  Spy-Nose [30] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.