De manier waarop de formatie voor een nieuwe regering plaats vindt, heeft veel grotere gevaren dan de meeste mensen denken. De invloed van de koningin die informateurs benoemt is groter dan je denkt. Bekijk alleen maar hoe tot nu toe eerst Tjeenk Willink, en daarna Lubbers een rol zijn gaan spelen. En vooral naar de bedoelingen van deze lieden, en de majesteit, om het kleine beetje soevereiniteit dat “Nederland” nog heeft, definitief te verkwanselen aan de EU. Onder andere ook via een mogelijke grondwetswijziging met binding aan de EU.

Zie ons artikel Constitutionele Staatsgreep: Samenzwering of gewoon politiek bedrog” en de links waarnaar verwezen wordt.

Dan ook de “Open brief aan de majesteit” die duidelijk de persoonlijke belangen blootlegt.

En heel belangrijk en interessant:

De Constitutionele Staatsgreep – Nog niet gedaan!

Dit artikel is een heldere analyse van zaken die zich achter de schermen afspelen. Zo wordt onder andere genoemd een alinea uit te toespraak van Lubbers bij een herdenkingsbijeenkomst voor Hans van Mierlo. Lubbers:

“Er is een inspanning gaande om onze Grondwet te moderniseren. Daarover had ik zo graag nog met Hans, collega Minister van Staat, gesproken. Op de website website van de Commissie Grondwetsherziening valt een voorstel te lezen om de verbeterde Grondwet te doen aanvangen met een preambule als volgt: `Wij, de burgers van Nederland, zijn verantwoordelijk voor onze rijk geschakeerde samenleving, die gebaseerd is op de beginselen vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Ons land is een open, democratische en pluriforme rechtsstaat, en maakt deel uit van een sterk en bezield Europa.´
Een prima idee. Ik heb echter voorgesteld daar aan toe te voegen: ´Te midden van een schitterende verscheidenheid van culturen en levensvormen maken wij deel uit van één wereldwijde gemeenschap van volkeren en weten wij ons lotsverbonden met al wat op de Aarde leeft.´

En verder door de schrijver:

“Waar dit op neerkomt, is dat de preambule van de nieuwe Grondwet vastlegt, dat Nederland onderdeel is van de EU. In een ander verband is de term Europa niet te begrijpen. Dat betekent kortweg, dat de wens van veel Nederlanders om de optie uit de EU te treden open te houden als dit op enig moment verstandiger lijkt, wordt dichtgetimmerd.
Een tweede gevolg van de preambule zoals die door Lubbers is toegevoegd, komt er de facto op neer dat Nederland als onderdeel van een wereldwijde gemeenschap zich niet zomaar af kan sluiten. Hierdoor wordt het zo goed als onmogelijk internationale verdragen op te zeggen, ook omdat men er expliciet van uit gaat dat internationale verdragen boven Nederlands recht of Grondwet gaan.

De sterke groei van de PVV levert een gevaar voor het doordrukken van deze wijzigingen in de Grondwet:

“Maar over vijf jaar zijn we een stuk verder. Als de PVV tegen die tijd er nog niet in is geslaagd een aantal internationale verdragen bij het grof vuil te doen plaatsen, is haar missie feitelijk mislukt. Ook van de VVD mag verwacht worden, dat zij zich tegen die tijd zal keren tegen een grondwetswijziging die zo duidelijk tegen het belang van het land in gaat. Maar de herziening van een aantal internationale verdragen zal in de periode 2011-2015 gestalte moeten gaan krijgen.”
“Daarom moet de PVV zich er op voorbereiden de Statenverkiezingen in maart inzet te maken van haar verzet tegen een grondwetswijziging. Omdat het nodig is, en omdat het haar geen windeieren zal leggen. Dat de gevestigde elite het noodzakelijk achtte om te proberen Europa in de Grondwet te verankeren, is een indicatie dat de slag met de EU nog niet volledig verloren is. De Statenverkiezingen moeten gemaakt worden tot het referendum, dat nooit gehouden werd. Voor de PVV, tegen de EU.”

Het is, ook voor libertariërs, geen fijn idee dat voorkomen van het verlies van het laatste stukje eigen soevereiniteit zou afhangen van de groei en de handelingen van de PVV. Want ook in die partij zetten we grote vraagtekens over de bescherming van de persoonlijke rechten van ieder individu.

Mensen die het ideaal van persoonlijke vrijheid koesteren doen er verstandig aan om eerst hun eigen vrijheid zo goed mogelijk veilig te stellen en dan te helpen dit ideaal verder uit te dragen zodat steeds meer mensen het begrijpen.

2 REACTIES

 1. De PVV lijkt -ondanks de vijheid in de partijnaam- bereid om alle vrijheid af te schaffen omwille van vermeende veiligheid. Net als VVD, CDA of PVDA.

  Het is mij dan ook een zorg welke kliek politici aanzit in het volgende kabinet Beatrix.
  Alle politici hebben intussen laten zien dat het brave gehoorzame lakeien van De Grajesteit zijn. Inclusief SP en de Wilderspartij. Anders zou men wel eens een overbetaald baantje als burgemeester of commissievoorzitter kunnen mislopen. Stel je veur dat zoiets echt gebeurt. Dan moeten zij gaan werken voor hun centen. Net als het plebs…
  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:
  ” Het is mij dan ook een zorg welke kliek politici aanzit in het volgende kabinet Beatrix.”

  Inderdaad kun je uit de geschiedenis zien dat welk kabinet er ook was vanaf de Tweede Wereldoorlog, na elke 4-jaar (of kortere) periode was er weer minder vrijheid.
  En libertariers zijn nog niet zo ver dat het lukt de trend om te keren.

  Ondanks dat, zou het toch goed zijn om de EU en VN uit de komende grondwetswijziging te houden.
  En daarbij zou Wilders misschien nuttig kunnen zijn.

Comments are closed.