,,Waar mensen in de wereld waarde aan hechten zijn niet de rechten, maar de privileges”

–  H.L. Mencken

Sinds de verkiezingen van begin juni loopt de formatie van een kabinet zeer stroef. Er zijn drie mogelijkheden voor een coalitieregering.

De eerste zou de meest voor de hand liggende moeten zijn en dat is met de twee partijen die de meeste stemmen hebben gewonnen, dit zijn de VVD en de PVV. Hier heeft het CDA gezegd niet aan te willen meedoen.

De tweede optie is die men nu bespreekt en wel een van ‘paars plus’, waarbij de partijen VVD, PvdA, D’66 en GroenLinks aan meedoen. Deze variant stuit op veel bezwaren bij de VVD, vanwege de grote inhoudelijke verschillen.

De derde optie is van VVD, CDA en PvdA, waarvan de PvdA vindt daar geen mogelijkheid in te zien.

Nu is er dan een patsstellng ontstaan, want er is altijd wel een partij die niet voor de bovengenoemde coalities voelt. Dit is trouwens niet de eerste keer, want in 1966 en 1977 is hetzelfde voorgekomen, waar er vele maanden tot wel meer dan een jaar over werd gedaan om een regering te vormen.

Nu is het een weldaad voor ons allen dat zo’n regering lang duurt om geformeerd te worden, omdat er dan geen nieuwe wetgeving komt, die de vrijheden van de Nederlanders nog meer aan banden gaat leggen. Wat dat betreft is het een zegen voor de economie, daar bedrijven nu zich bezig kunnen houden met wat meer planning op langere termijn. Een overheid zou in feite ‘saai’ moeten zijn en zo min mogelijk in de weg moetenlopen van de markt. Aan eocnomisch liberalere landen als Singapore zie je daarom ook een verschil. Bedrijven hoeven daar niet bang te zijn voor elk nieuw staaltje van machtspolitiek bij elke regeringswisseling en kunnen rustig doorgaan met ondernemen.

In Nederland is dat niet het geval. Afhankelijk of de wetgeving van ‘links’ komt of van ‘rechts’, telkens sneuvelen er meer vrijheden. Trouwens, dat gezegd hebbende zou bij de laatste twee regeringsopties dit een ramp betekenen voor de VVD, omdat de PVV zulke kabinetten aan gort gaat rijten en daarvoor alle speelruimte krijgt, omdat zij geen ‘regeringsverantwoordelijkheid’ hoeven te dragen. Bovendien wordt de PVV daarvoor zeer beloond bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar, waardoor het regeren van de coalitie vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. De PVV wordt dan de grote dwarsligger bij de wetgeving.

Om dit land weer vooruit te krijgen moet er inderdaad bezuinigd worden op de overheid en dat is niet door middel van extra belastingen te heffen, welke  in het verleden als bezuiniging werd gezien. Een oplichtingstruc, waar de politieke partijen zeer behendig in zijn. Nee, bezuinigen betekent eenvoudig een drastische inkrimping van de overheid zelf. Dit betekent dat er zo’n acht ministeries gaan verdwijnen of worden samengevoegd tot er zo’n zeven over zijn. Ministeries die kunnen verdwijnen zijn Ontwikkelingssamenwerking (afschaffing ontwikkelingshulp), VROM (delen hiervan worden opgenomen in het ministerie van binnenlandse zaken, Economische Zaken (dit wordt opgenomen in het ministerie van financiën), Verkeer- en Waterstaat (dit wordt opgenomen in het ministerie van binnenlandse zaken), VWS (dit wordt ook opgenomen door het ministerie van binnenlandse zaken), WWI wordt afgeschaft.

Dit zijn de voorbeelden, waarop gigantisch kan worden bezuinigd en men creëert ministeries die er werkelijk toe doen. We houden dus de volgende ministeries over: Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, Justitie, Algemene Zaken en eventueel Politie.

Zodoende kan men beginnen aan een sanering van de wildgroei aan departementen, NGO’s, subsidies, toelagen, platforms en alle andere geldverspillende activiteiten. Ook kan de tweede kamer in aantal terug van 150 naar 100 parlementsleden en de regering bestaat uit een premier en zes ministers. Er kunnen staatssecretarissen worden aangesteld, maar deze hebben tot doel om de departementen binnen de ministeries te gaan saneren en te privatiseren. De bezuinigingen zullen dan op ongeveer zo’n € 40 miljard uitkomen, wat weer goed is om een vlaktaks in te voeren, zodat Nederlanders ook profijt hebben van deze bezuinigingen. Het idee is dan om langzaam maar zeker overheidsmiddelen af te bouwen en deze over te hevelen naar de private sector. Het is al heel lang bekend dat de private sector vele malen efficiënter werkt dan overheden dat kunnen doen.  Dat komt omdat ambtenaren nu eenmaal geen ondernemers zijn. De rampen zijn hiervoor veelvuldig aan te wijzen.

Bovendien elimineer je kartels en gevestigde belangen, omdat het voor corporatisten zoals Wientjes en Rinnooy Kan niet meer rendabel is om met de overheid in bed te liggen, zoals nu wel veelvuldig het geval is geweest.

Deze voorbeelden zouden de uitdaging moeten zijn van deze formatie

Volgende keer wil ik het hebben over de onafhankelijkheid van onze relatie met de Europese Unie en hoe dit gestalte moet krijgen.

24 REACTIES

 1. Er is geen enkele coalitieregering die écht in eigen vlees wil snijden. PVV/VVD en CDA komen er nog het dichtst bij in de buurt en het zou kunnen dat zij de overheid niet zullen laten groeien en misschien zelfs licht zullen afbouwen de komende jaren.

  Omdat de kans op een dergelijke regering nihil is omdat de zittende corrupte kliek een dergelijke combinatie niet pruimt kan de formatievorming inderdaad niet lang genoeg duren. Wat mij betreft duurt het vier jaar. Ik kijk met tevredenheid naar het huidige paars+ gestuntel.
  Inderdaad ;geen nieuwe (linkse) regering is in ieder geval geen nieuwe desastreuze wet- en regelgeving.
  Het demasque van de politiek bij het grote publiek is daarbij een bijkomend voordeel.
  Ideaal toch dat men inziet dat geen regering de stabiliteit van het land alleen maar ten goede komt?

 2. Vrijheid kan een middel zijn om de economie enorm te stimuleren net als de rente.

  Rente

  Rente kun je laten zakken als het economisch slecht gaat.
  Dit is wel lastig als je hebt verzuimd, om deze in goede tijden omhoog te doen.
  Hij wil immers niet veel meer lager.
  Te laag heeft ook nog de onderstaande nadeel.
  Van 1% naar 2% procent, is een 100% verhoging.
  Een verhoging van 6% naar 7% is minder ingrijpend.
  Dit belangrijk als je de rente niet meer in de hand hebt en dus niet meer kan manipuleren.
  Nadeel: Dit remt de economie dan af en dat is nadelig voor je persoonlijke/prive aandelen als “onafhankelijke” bestuurder of toezichthouder.

  Vrijheid

  Met vrijheid kun je precies hetzelfde doen.
  In goede tijden maak je veel regels en wetten.
  Dit hebben ze niet verzuimd.
  In slechte tijden geef je weer veel vrijheid terug zodat dingen die anders nooit mochten, nu wel mogen.
  Hiermee schep je kansen en mogelijkheden die er anders nooit waren.
  Een moment om te investeren dus.

  Een psychologisch spel, maar wat, als bestuurders/ministers de touwtjes van de marionetten niet kunnen vinden of er niet mee om kunnen gaan?
  Of als ze zelf Marionetten zijn?
  Of als het soms persoonlijke belangen doorkruist?

 3. Toch zijn er de nodige problemen:

  – Het demissionaire kabinet regeert door alsof ze net de verkiezingen hebben gewonnen. Hoewel men alleen nog lopende zaken mag afwikkelen. Zelfs de schaamhaarminister bindt niet in met zijn rand-pedofiele gedrag, al is het de laatste tijd stil.

  – Alle partijen willen niet minder staat, maar meer. Het geld ontbreekt, maar tegelijkertijd beseft men dat de rek er uit is bij het melkvee. Er zijn nieuwe trucs nodig om verder te kunnen melken. Zo’n OV chipkaart is wat dat betreft geniaal. Technisch en qua algemene voorwaarden zeer ongunstig voor de klant, en je kan a la minuut een spitsheffing invoeren in het openbaar vervoer. Lekker een tientje extra betalen om te mogen staan in de trein. Op slecht-weer-dagen betaal je twintig euro extra.

  – De slaafse houding ten aanzien van mevrouw van Amsberg. Er staat nergens in de wet dat zij de hoofdrol speelt bij de (in)formatie. Toch werkt iedereen mee als een brave lakei.

  Er zou een minderheidskabinet kunnen komen. Net als in Denemarken. Hoe het daar in de praktijk werkt weet ik niet precies, maar in de USA heeft een regering veel minder macht als de andere partij de meerderheid heeft in de parlementen. Hoewel de twee partijen daar gezien kunnen worden als twee vleugels van dezelfde eenheidspartij.
  vrijeradikaal [8] reageerde op deze reactie.

 4. Elk regeerakkoord is op zichzelf al een inbreuk op de democratie, omdat alle coalitiepartijen van hun verkiezingsprogramma’s moeten afwijken.

  Daarvoor hebben ze eenvoudigweg geen mandaat, ook al breekt elke partij habitueel zijn verkiezingsbeloftes.

  Bovendien zet het regeerakkoord het parlement buitenspel en ook dat is strijdig met democratische beginselen.

  De “minst onacceptabele” vorm van parlementaire democratie zou daarom zijn een democratie met een minderheidskabinet die probeert parlementaire “ad hoc”-meerderheden te verwerven.

 5. Volgens mij is er ook nog de optie kamerbreed zonder rechts
  PVDA, SP, CDA, GL, D66. Als duveltje uit een doosje.

  Mark Rutte moet echt oppassen want dan staat VVD zelf geblokkeerd.
  Zo is het 2e kabinet Den Uil ook eens geblokkeerd omdat ze dachten eisen te kunnen stellen. De beste vrienden Wiegel/van Acht gingen ermee heen.
  vrijeradikaal [10] reageerde op deze reactie.

 6. In Engeland zijn ze al lekker bezig met overheidsbezuinigingen. Twee jonge, dynamische mensen die met slechts een paar A4tjs aan de slag zijn gegaan.
  Schril contrast met de dinousarussen hier in NL. Accoorden aftimmeren, u i t g e b r e i d formeren op dooie akkertje….. zum Himmel schreiend!!!!

  Wat dit hele proces duidelijk laat zien, is dat er een verschil is tussen de “oude garde” (w.o. Cohen en Verhagen cs) en de “nieuwe” politiek. Ik denk dat dit door Pim Fortuyn als eerste blootgelegd is. De oude garde hebben het lang verborgen trachten te houden. Maar waar je ook komt, het gesprek komt bijna direct op de Haagse plucheklevers en de oordelen van de mensen is echt niet mals.

  Langzamerhand begint het door te dringen dat de politiek ons geld verkwanseld heeft, onze spaartegoeden en onze pensioenen. De regeldruk die maar toeneemt en toeneemt en de kosten daarvan evenredig.

  Ik ben benieuwd wanneer de bom barst. Want barsten zal ‘ie. En dan staan wij, als gezapig, achteroverleunend volk, opeens weer woedend op het binnenhof; gewapend met dorsvlegels en hooivorken. Nét als vroeger…
  Wie doet er een gokje? Een maand? Een jaar?

  vrijeradikaal [9] reageerde op deze reactie.

 7. Ik ben niet zo optimistisch te denken, dat MEDELANDERS dezelfde guts hebben als de Nederlanders van de 16e en 17e eeuw.
  Je hebt het, vrees ik, toch over een ander ras, beste A.

 8. @Bon Vivant [3]:

  Zo’n OV chipkaart is wat dat betreft geniaal. Technisch en qua algemene voorwaarden zeer ongunstig voor de klant, en je kan a la minuut een spitsheffing invoeren in het openbaar vervoer. Lekker een tientje extra betalen om te mogen staan in de trein. Op slecht-weer-dagen betaal je twintig euro extra.

  En mocht je het in je hoofd halen om eens te gaan demonstreren , mat een druk op de knop kom je nimmer meer op je bestemming.

  En voor wat betreft groeps vervoer kunnen ze putten uit een rijke historie.

  Het fascisme is nimmer weg geweest….het heeft gewoon een aardiger masker opgezet.

 9. @A [6]:

  Ik ben benieuwd wanneer de bom barst. Want barsten zal ‘ie. En dan staan wij, als gezapig, achteroverleunend volk, opeens weer woedend op het binnenhof; gewapend met dorsvlegels en hooivorken. Nét als vroeger…

  Nee…want als men goed had opgelet hadden de burgers gezien dat er stiekem een grote politionele / militaire macht is opgebouwd.

  Compleet met predators e.d.

  Je zal nu gaan ontdekken dat er in 2001 een nieuwe macht stilletjes is opgestaan.

  En deze geest krijg je niet meer in de fles.

  Spy-Nose (NI) [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Johan Alphons [5]:

  Volgens mij is er ook nog de optie kamerbreed zonder rechts
  PVDA, SP, CDA, GL, D66. Als duveltje uit een doosje.

  Jip en tel de Griezel Unie er ook nog maar bij.

 11. @vrijeradikaal [9]:

  “Je zal nu gaan ontdekken dat er in 2001 een nieuwe macht stilletjes is opgestaan.”

  Als je op Fortuyn doelt, zou ik bescheiden willen opmerken, dat zijn opstand(ing) toch niet geheel geruisloos verliep.

  Inmiddels telt deze Oranje dynastie:
  55.000 politiepersoneel,
  55.000 legerpersoneel en
  8.000.000 Oranjelegioen (bescheiden geschat), die worden ingeschakeld, mocht het echt menens worden.

  Geef het volk Brood en Spelen en alles wordt weer vergeten en vergeven.

  Trouwens, zouden er hier wel presidentiabelen te vinden zijn? Op dit moment zeker niet, zou ik zeggen.

 12. Waar ik vooral op hoop, is dat Paars Plus er inderdaad komt, de zaken in Nederland nog erger maakt, en dat dit kabinet uiteindelijk de definitieve genadeklap is aan de VVD. Als de VVD klein was voor de afgelopen verkiezingsstrijd, dan waren ze nog gigantisch ten opzichte van hun omvang na Paars Plus.

  Met zo’n kabinet kan het natuurlijk niet anders dat ALLE beloftes van het VVD bij het groot vuil komen te staan, zo niet in geheel dan toch in grote mate.

  Wilders en Verhagen zullen vanuit de oppositie de VVD gigantisch blootleggen als een clubje onbetrouwbare huichelaars wiens “rechtsheid” zonder enig probleem kan samenwerken met uber-linkse partijen (hoeveel linkser dan GL wil je het in godsnaam hebben).

  Wat heeft een VVD-fractieleider in godsnaam nog te verkopen bij verkiezingsstrijd, na in een kabinet met drie linkse partijen te hebben gezeten?
  ALLES wat er uit hun mond zal komen zal met gelach en gehoon worden weggewoven.

  Tenslotte: de rillingen lopen me letterlijk over mijn rug als ik denk wel dossier GroenLinks in handen zou kunnen krijgen. Maar soms moet je door een zeer zure appel heenbijten voor wat ik hoop dat tot grotere bewustwording over de schadelijkheid van politiek zal leiden.

  GB [14] reageerde op deze reactie.

 13. Ik denk dat er met opzet getraineerd wordt ,een “patstelling” gecreeerd is zodat er op een gegeven moment “knopen moeten worden doorgehakt”. En ik blijf denken dat Cohen die knopen gaat doorhakken en premier wordt.

 14. @Tony [12]:

  Mark Rutte is een sociaalliberaal waarbij je dat liberale met een hele grote korrel zout moet nemen.
  Altijd al geweest trouwens dus ik snap echt niet dat er zoveel mensen op die VVD’66 gestemd hebben en zich een rad voor ogen hebben laten draaien vwb die vermeende “rechtsheid”.
  Dan heb je je toch wel erg weinig verdiept in de persoon Rutte en waar de partij momenteel voor staat.
  Dat D’66 en VVD in één liberale fractie zitten in het EUSSR parlement zegt al meer dan genoeg.
  Rutte is gewoon een jonge versie van Hans Dijkstal en de stap naar groenlinks is dan helemaal niet zo groot.
  Laat maar komen dat kabinet Bruin I. De geur komt je al tegemoet!
  Zet de pot vaseline maar klaar en bukt U zich maar even als hardwerkende NL-er.
  En dat is goed. De gemiddelde VVD-er verdiend zo’n kabinet in zijn onmetelijke domheid.

  Tony [15] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [16] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose (NI) [18] reageerde op deze reactie.

 15. @GB [14]:

  Sowieso krijgt iedere stemmer het kabinet dat hij verdient.

  Er zullen mensen zijn die dit proberen te ontkennen maar ik kan vanuit het anarcho-libertarisme voor elke situatie een overtuigende zaak maken.
  Iedereen die stemt, ondersteunt en legitimeert immers de achterbakse machinaties en politieke spelletjes die je elke vier jaar weer terugziet. Want dat zit er nu eenmaal ingebakken.

  Overigens weten we nu waar “redelijke alternatief” voor staat.
  Dat staat voor ministeries in handen van de meest corrupte partij van Nederland, in handen van de grootste waarheidsontkenners van Nederland, en in handen van de club met de meeste (rand)criminelen en terroristen in Nederland.

  GB [17] reageerde op deze reactie.

 16. @GB [14]:

  Zet de pot vaseline maar klaar en bukt U zich maar even als hardwerkende NL-er.

  Jip…deze bolus glijd straks zonder weerstand door het parlement heen .

  Oh…eh..ja…als u straks termen hoort passeren als : solidariteit en /of duurzaam , grijpt dan naar uw beurs ( en houd hem vast ) want dan wordt het duur.

 17. @Tony [15]:

  Ach dit wordt sowieso de laatste ronde voor de establishmentspartijen in het midden.
  Dit gaat de SP en de PVV geen windeieren leggen.
  Die middenpartijen zullen over moeten gaan op paardemiddelen om die macht nog langer te behouden.
  En dan denk ik van het justitieel onschadelijk maken van tegenstanders tot het eenvoudigweg omleggen van politieke tegenstanders. Hoe ver men wil gaan zal vooral afhangen van hoe nijpend de situatie (denk aan de komende economische depressie) zal worden de komende jaren.
  Dan zal blijken of we te maken hebben met laffe machtsopportunisten of (rand)criminelen zoals jij ze noemt.
  We zijn niet meer zo ver verwijderd van zuidamerikaanse of afrikaanse toestanden.
  Stemmen maakt inderdaad geen fuck meer uit of je moet het doen op de PVV of SP om de schijndemocratie waarin we leven bloot te leggen.

 18. @GB [14]:

  De term “liberaal” is hier zodanig aangepast, dat het identiek is aan “crypto-communisme” ofwel “communisme-in-schaapskleren”.
  Daar waren ze in Amerika trouwens al lang achter.

  Laat niemand ooit vergeten, dat zowel de gezondheidszorg als de ziektekostenverzekeraars in Nederland zijn genationaliseerd door het VVD-duo Wiegel/Hogervorst.

  De VVD is dus nog erger dan de PvdA.
  GB [19] reageerde op deze reactie.

 19. @Spy-Nose (NI) [18]:

  Niets is erger dan de PvdA maar ik begrijp wat je bedoelt.
  De PvdA hoeft geen rookgordijn op te hangen voor zijn kiezers. Ze zijn er gewoon voor uitkeringstrekkers, allochtonen, subsidiesponzen, ambtenaren en corporatisten en dat is voor iedereen die écht moet werken voor zijn geld wel duidelijk. Deze partij haalt daar zijn kiezers ook niet meer. Is ook niet nodig omdat de groepen die ik genoemd heb goed zijn voor ergens tussen de 30 en 50 zetels. Zover zijn we reeds gedegenereerd.
  De VVD heeft de schijn van een partij voor vrijheid en werkend NL te zijn maar uiteindelijk zijn zij er ook voor bovengenoemde groepen met misschien minimale nuanceverschillen met de linksen.
  Je kunt ze daarom misschien nog meer dan de pvdA wolven in schaapskleren noemen.
  De term liberaal stelt in de huidige politiek helemaal niks voor.
  Ik denk dat Bolkestein de laatste is geweest die die term nog enigszins recht deed.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 20. @GB [19]:

  “Ik denk dat Bolkestein de laatste is geweest die die term nog enigszins recht deed.”

  Ik denk daar anders over. Ik beschouw Cort van der Linden al niet meer als liberaal en ik denk dat Thorbecke, die ik beslist niet als een zuivere klassiek liberaal beschouw, de laatste is geweest die de term nog enigzins recht deed.

  Bolkestein is een sociaal-democraat die een beetje minder sociaal-democratisch is dan Kok.

  GB [22] reageerde op deze reactie.

 21. Ja “volksfront” is nog steeds mogelijk.Zonder VVD. Net op 06-07 is er “radiostilte” afgekondigd door informateur R. Hmmm.

 22. @Oscar [20]:

  Tja ik ken Cort van der Linden niet echt. Deze persoon komt wel uit een andere tijd en uit andere omstandigheden.
  De overheid was in het vooroorlogse NL nog geen fractie van wie ie nu is waadoor je je liberale zienswijze makkelijker in de praktijk kon brengen.
  Bolkenstein en de politici nu zitten met een immense overheid en socialistische bestuurlijke onderlagen die liberaal beleid tegenwerken.
  Een erfenis uit het verleden die zeer moeilijk terug te draaien is.
  Zoals al vaker gezegd is het vanuit de politiek eigenlijk onmogelijk geworden iets te veranderen tenzij het werkende fundament in NL via een revolutie de socialistisch staat laat instorten zoals bij de USSR. De hele discussie over politiek heeft eigenlijk geen zin omdat de verandering alleen maar uit het volk zelf kan komen.
  Ik trap trouwens ook weer elke keer in die politieke facade en de zinloze discussies daarover 😉
  Neemt niet weg dat ik bij Rutte achter zijn praatjes geen enkele intentie zie om die socialistische heilstaat écht af te breken.
  Je kunt Bolkenstein een sociaal liberaal noemen maar in gradatie staat ie mijlenver boven Rutte qua liberale principes.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [24] reageerde op deze reactie.

 23. @GB [22]:

  “Je kunt Bolkenstein een sociaal liberaal noemen maar in gradatie staat ie mijlenver boven Rutte qua liberale principes.”

  Wat zegt dat, mijlenver, in een politiek landschap waar alle politici van alle partijen dicht bij elkaar liggen? Waarin Bolkestein en Pronk een discussie voerden of het percentage van staat naar staat gegeven ontwikkelingshulp naar 0,7% moet worden verlaagd of naar 0,85% moet worden verhoogd.

  Er bestaat geen mijlenver in het politieke landschap van de afgelopen tientallen jaren. En het bestaan van een immense overheid en socialistische bestuurlijke onderlagen is des te meer een reden om er krachtig oppositie tegen te voeren. Hetgeen Bolkestein nagelaten heeft.

  Álle deelnemers aan de verkiezingen staan een samenleving voor met een uitgebreide verzorgingsstaat, een uitgebreid subsidienetwerk en een uitgebreid pakket aan regulering. Niemand staat mijlenver van een ander af, hoogstens centimetersver.

 24. @GB [22]:

  De overheid was in het vooroorlogse NL nog geen fractie van wie ie nu is waadoor je je liberale zienswijze makkelijker in de praktijk kon brengen.

  De overheid was in het vooroorlogse NL nog geen fractie

  Nee…dat klopt !

  In 1946 is veel veranderd in Nederland.

  Zie het als een stille staatsgreep.

Comments are closed.