Evangelist Joop van Ooyen  heeft op het dak van zijn boerderij  de tekst

“JEZUS REDT” geschilderd:   een positieve boodschap die nog steeds bij een  bepaald segment van de bevolking gematigd tot groot enthousiasme bewerkstelligt.

Terecht!  Want  bij   velen  bestaat een diep emotionele behoefte om te geloven in Jezus en de bovennatuurlijke zaken  waarmee Hij verbonden is.

Het is wel erg  betuttelend en ook moreel stuitend  dat   zowel de burgemeester van Giessenlanden als de Raad van State  van oordeel zijn, dat de tekst verwijderd, respectievelijk van kleur veranderd  en/of verkleind   zal moeten worden.

Men kan zich niet  aan de indruk onttrekken, dat  degenen die de tekst  willen verwijderen tot dit oordeel komen op grond van het feit dat zijzelf  geheel van God los geraakt zijn:  vanuit hun eigen optiek wellicht op rationele gronden, maar vanuit het standpunt van hen die  in Hem geloven , een uiterst onvriendelijke daad onder het mom van het  schenden van de welstandsnormen  door Joop van Ooyen.

Hebben   deze functionarissen er wel over na gedacht, hoe voor hen  die  een rotsvast vertrouwen in Hem koesteren, de boodschap iedere dag sterkte brengt en tevens het   bewustzijn dat zij niet de enigen zijn, in wier leven Hij een rol speelt , aldus zorgend voor een doorlopend  gevoel van  welbehagen?

Ik  denk  hierbij ook aan hen  die bevoorrecht zijn, omdat zij   beroepshalve in de religeuze sector  werkzaam zijn en daardoor de hele  dag bezig kunnen zijn  met  Jezus en aanverwante bovennatuurlijke persoonlijkheden en zaken  die het leven verrijken.

Menig   non  die wij mogen hopen, ook in de toekomst  in haar hunkerbunker verschoond zal blijven van het betalen van kopvoddentax, beeldt zich zelfs terecht of en onrechte in , met Jezus getrouwd te zijn en ontleent daaraan een hoge mate van behoeftenbevrediging.  Hoe prettig voor haar, zich gesteund te kunnen   voelen door een spontaan: “Jezus redt!”, als zij in haar voiture langs de boerderij van Joop snelt!

Men kan   gelovige  of atheïst zijn, het misgunnen aan iemand van  het uitdragen van Gods woord onder  automobilisten die langszoeven op de snelweg, is wel een heel barbaarse manifestering  van intolerantie , die door iedere liberaal ten sterkste veroordeeld dient te worden.

Een waarlijke  liberale houding wordt immers gekenmerkt  door  ook te  strijden voor de  vrijheid van  hen met wier geloof of opvattingen wij het  op  welke gronden dan ook  niet eens zijn.

Hugo van Reijen

93 REACTIES

 1. “Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat degenen die de tekst willen verwijderen tot dit oordeel komen op grond van het feit dat zijzelf geheel van God los geraakt zijn”

  Is niet het geval, d’r was laatst een interview met de burgermeester op BNR hierover. Voor iedere tekst is vergunning vereist. Met vergunning op zak kan V. Ooyen zijn tekst plaatsen. Als ie “Welkom Sinterklaas” op zijn dak had geschreven had ie dezelfde procedure ondervonden.

 2. Wat deze man met zijn eigendom doet moet hij zelf weten.
  Ik ben het alleen niet eens met de “positieve” boodschap.
  Vertel dat aan de miljoenen die door deze fantasie hun leven hebben verloren door de eeuwen heen.
  Hij had voor mijn part ook “Adolf redt, Stalin redt, Pol Pot Redt, Mohammed redt, Julius Caesar redt” kunnen schrijven.
  Ik gun iedere psychoot zijn psychose, zolang het geen andermans eigendom schaadt.

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 3. Ik heb het volstrekt niet met deze godsdienstwaanzinnige eens, noch met de argumentatie van de schrijver. De waanzinnige moet de vrijheid hebben op zijn dak te schilderen wat hij wilt. Of dat nou jezus, allahmachies of de belastingdienst is die redt.

 4. Wat stelt eigenaarschap voor als je geen ‘Jezus redt’ op het dak van je eigen huis zou mogen zetten. Ik vraag me af wat de beweegredenen van die burgermeester en de Raad van State zijn om dit te verbieden. Misschien liggen de redenen wel in het verlengde van het beleid afbeeldingen van varkens, kruisbeelden en afbeeldingen van onbedekte vrouwen te weren in het kader van het gunstig stemmen van een, niet nader te noemen, geloofsgemeenschap.

  @Liberty 5-3000 [2]:

  “Ik gun iedere psychoot zijn psychose, zolang het geen andermans eigendom schaadt.”

  Heel fijn dat je mij mijn ‘psychose’ gunt. 😉

  Slappe Zuigvis [7] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.

 5. Het gaat helemaal niet om de tekst die meneer op zijn dak kliedert. Dames en heren toch… Er moet een VERGUNNING voor komen. EN we weten allemaal dat die vergunning niet gratis is. Kortom, het gaat om het leegzuigen van deze gelovige NuKuBu.

 6. De vraag Atheist is Theist is hier niet relevant..
  Dat heb ik ook al meerdere malen in de comments gezet toen dit op Spitsnieuws kwam .
  De zaak ligt heel erg simpel.

  Zijn huis.. zijn eigendom… daarom zijn tekst..
  Je kan niet iemand verbieden deze tekst die sowieso goedbedoelt van aard is te verwijderen van zijn eigendom.
  Net zo min als ze dat bij mij zouden kunnen doen als ik op mijn auto of Bus ” God redt niet” spraypaint of god bestaat niet.

 7. @Slappe Zuigvis [7]:

  College en burgermeester is niet hetzelfde. Het zou heel goed kunnen dat ze in die gemeente een VVD-burgermeester of een CDA-burgermeester (bij het CDA heb je namelijk ook een ‘Doekle Terpstravleugel’ [die niet minder erg is dan de PVDA]) hebben die bang is dat ‘Jezus Redt’ voor een bepaalde bevolkingsgroep als aanstootgevend kan worden ervaren. En ook de Raad van State was tegen het zelfbeschikkingsrecht van meneer van Ooyen. Dat mag geen wonder heten gezien de samenstelling, de leden, van de Raad van State.

  Slappe Zuigvis [20] reageerde op deze reactie.

 8. Mensen denken alleen maar dat ze eigenaar zijn. De overheid laat ze graag in die waan.

  Als mijn overbuurman een groot reclamebord in zijn tuin zou zetten zou ik daar ook niet van gediend zijn. In een stadscentrum past reclame misschien, in een woonwijk niet. Zo hebben we dat met zijn alleen besloten. ;).

  Misschien had er ‘stop racism’ moeten staan, iets over opwarming of gelijkheid.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.
  IJzervreter [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico de Geit [9]:

  “Misschien had er ‘stop racism’ moeten staan, iets over opwarming of gelijkheid.”

  Inderdaad. Dan zou er waarschijnlijk niets aan de hand geweest zijn. Want dat sluit namelijk naadloos aan bij de, sterk door het cultuur-marxisme beïnvloedde, staatsideologie.

  Heel erg walgelijke zaken trouwens, anti-racisme en egalitarisme.

 10. Als het zijn rechtmatige eigendom is, mag hij er natuurlijk mee doen wat hij wil.
  Het is natuurlijk niet consistent met alle andere regeltjes van de schoonheidscommissie (om een dakkapel op je huis te zetten of een boom om te zagen, moet je tenslotte aan de opperbobos tostemming vragen), maar dat is dan ook een misdadige organisatie.

  Wat ik mij altijd afvraag bij deze slogan is:”redt van wie of van wat?”
  Is er nu al en verschil te zien tussen de geredden en de niet geredden, of moeten we wachten tot het hiernamaals of vagevuur? Ben benieuwd of ik vanuit mijn kokend lava bad in de verte nog de boer een lange neus kan zien maken vanuit het paradijs.
  “overheid=geweld”
  zou ook een mooie spreuk zijn om op je dak te schilderen, effe toestemming gaan vragen en of ze me in de gevangenis gooien als ik dat doe.
  R. Hartman (NI) [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [4]:

  Heel fijn dat je mij mijn ‘psychose’ gunt. 😉

  Ach, we kennen elkaar al zo’n tijd. Niet op deze manier dat dan weer wel.
  Ik accepteer dat er heel veel mensen zijn die het “goddelijke” in zichzelf externaliseren en er een mooie strik omheen doen.
  Ik internaliseer dat en zie het als een deel van mijn mecosystem.

 12. Weten jullie wat ik VERSCHRIKKELIJKE teksten vindt? Nota bene op ANDERMANS eigendommen?

  “Belastingdienst”,
  “Gemeente …”,
  “Stadskantoor”,
  “Gemeentehuis”,
  “Provinciehuis”,
  “Provincie …”,
  “Rijkswaterstaat”,
  enzovoorts.

  Met andere woorden: wie bepaalt nu wie wel of geen vergunning moet hebben, voor welke tekst dan ook? De individuen die in gebouwen werken met wellicht bovenstaande teksten op de gevel? Gebouwen die VAN ONS zijn (want betaald met geroofd belastinggeld)?

  En daarbij: u kent toch wel van die daken waar een bepaald percentage van de dakpannen een andere kleur heeft? Bijvoorbeeld een zwart dak met 10% rode dakpannen? Die worden dan “random” neergelegd of in patronen als ruitvormen.

  Welnu, beste “Jezus redt-boerderij” bewoner, zeg gewoon dat je een bepaald percentage witte dakpannen had en in het wilde weg bent gaan bouwen. “Toevallig was die de uitkomst van het bouwwerk”, meneer de welstandscommissie.

 13. Indien de straten geprivatiseerd zouden worden, zouden de verkrijgende eigenaren (vermoedelijk degenen met bedrijven/huizen aan de straat en/of grote infrastructurele bedrijven) regels kunnen opstellen met betrekking tot vormgeving van belendende panden voor nieuwe eigenaren.

  Tot die moet de gemeente zijn mond houden en deze man zijn onzin op zijn dak laten kalken.

  Bij mij wappert er immers ook een vrijsprekervlag op mijn dak 😉

 14. @Nico de Geit [9]: “Misschien had er ‘stop racism’ moeten staan, iets over opwarming of gelijkheid.”
  Misschien moet hij erop wijzen dat Jezus voor Islamieten een profeet is. Dan zal het ineens allemaal wel kunnen want de dhimmitude durft haar meesters toch niet tegen de borst te stuiten?

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 15. En de islamitische roeptoeters dragen wel elke vrijdag bij aan mijn nivo van welstandsbevinden?
  Dat mag natuurlijk wel.

 16. Zo’n grote gele ‘M’ op een hoge rode paal, dat mag dan weer wel. Om maar niet te spreken over de overal in het land grootschalig oprijzende Vogelgehakt-molens.

  Dat je zus redt, dat is toch alleen maar mooi? Mijn broer heeft me ook wel eens gered.

  Slappe Zuigvis [21] reageerde op deze reactie.

 17. @IJzervreter [15]:

  Isa is een profeet bij de islamieten. Maar ook al is Isa de Arabische variant van de naam Jezus, het gaat niet om dezelfde Jezus als Jezus Christus in het Nieuwe Testament. De Isa uit de Koran is bijvoorbeeld de zoon van Maryam die de zuster is Mozes en Aäron en de dochter van Imran (Amram). Het leven van Mozes wordt gedateerd op de 15de en 14de eeuw voor Christus en het leven van Jezus van Nazareth wordt gedateerd op het einde van de 1ste eeuw voor Christus en de eerste drie decennia na Christus. Er zit in jaren net zoveel ruimte tussen Mozes zijn tijdgenoten, en dus ook zijn zuster, en Jezus van Nazareth als er tijd zit tussen de eerste openbare optredens van de islamitische profeet Mohammed en president Obama. Daarnaast wijken de levensbeschrijvingen zodanig van elkaar af, de Isa in de Koran wordt bijvoorbeeld niet gekruisigd, dat er geen sprake kan zijn van dezelfde persoon.

  Verder staat in de Koran een of andere cultus vermeld waarbij de mensen de Vader, de Moeder en de Zoon als drie afzonderlijke goden (dus niet als triniteit) aanbidden. Ten tijde van onze christelijke jaartelling heeft een dergelijke cultus nooit bestaan, dus het zou – gemakshalve zullen we maar even niet ontkennen dat de Koran het volmaakte boek zou zijn – moeten gaan om een cultus die nog niet ontdekt is door historici.

  Maar Maria uit de Bijbel en Maryam uit de Koran zijn niet dezelfde. En Isa uit de Koran en Jezus van Nazareth uit de Bijbel ook niet. Net zoals Johannes de Doper een profeet was en Johannes Vermeer een schilder. Dezelfde naam, maar een ander persoon.

  Iets soortgelijks is aan de hand met Allah. Allah is arabisch voor ‘de God’ (Al-illa, conform de arabische grammatica samengetrokken tot Allah), maar is niet dezelfde als God. In de Westerse traditie geldt God namelijk als synoniem voor liefde. God is liefde. God valt samen met liefde. Een god ontdoen van deze wezenlijke eigenschap, zoals de mohammedanen gedaan hebben, maakt dat Allah niet gelijk te stellen is met God.

 18. @Oscar [8]:

  Ik zie hier cognitieve dissonantie 😉 Je ziet wat je graag wilt zien.

  In werkelijkheid heeft de burgemeester (in dit geval een PvdA’er) niets te vertellen in deze hele situatie. De gemeenteraad (met een christelijke meerderheid van 2006-2010) stelt een Algemene Plaatselijke Verordening vast en hierin heeft men neergezet dat reclameuitingen en teksten op daken niet groter dan 4 m2 mogen zijn. De tekst op het dak kan als reclameuiting gezien worden en is groter dan 4 m2 en daarom zal een gemeenteambtenaar handhaven.

  De samenstelling van het college van B&W is belangrijk omdat de wethouder (waarschijnlijk wethouder RO) de mogelijkheid heeft om een dergelijke situatie, bijvoorbeeld omdat het past bij de gemeentelijke waarden, te gedogen. Heb je een D66-wethouder dan gedoogt ‘ie niet, heb je een christenconservatieve wethouder, dan zit die kans er wel in.

  Tot zover het minicollege staats- en bestuursrecht 🙂

  R. Hartman (NI) [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Kim (niet ingelogd) [17]:

  “Zo’n grote gele ‘M’ op een hoge rode paal, dat mag dan weer wel.”

  Achter die Mac-lichtmasten zit dan ook weer een stuk dwang vanuit McDonalds: zij stellen dat geen vestiging compleet is zonder zo’n paal en dat zij dus per definitie niet akkoord gaan met (welstands-)eisen die de gemeente aan de vestigingsdirecteur zal stellen, zoals bijvoorbeeld het weghalen van zo’n lichtmast omdat de nabijgelegen woonwijk er last van heeft.
  Omdat veel gemeentes de economische voordelen van een Mac-vestiging wel zien zitten (werkgelegenheid, belasting, parkeerplaatsen, extra forenzen etc) zullen ze vrijwel altijd akkoord gaan met de eisen.

  R. Hartman (NI) [24] reageerde op deze reactie.

 20. Degenen in deze reacties die het beter denken te weten voor meneer van Ooijen, en daar dwang bij roepen, die gaan uit van regels die ooit opgelegd zijn, en zijn hun geschiedenis vergeten waarin die regels niet bestonden. Dat is behoorlijk alarmerend, plus het feit dat de overheid denkt als een soort eigendom over het dak van de heer van Ooijen te beschikken. Hij heeft betaald voor dat dak en niemand anders, het is van hem, en hij mag over zijn eigendommen beschikken. Die tekst op het dak is weer eens zo’n typisch geval van een slachtofferloze “misdaad”, in de ogen van sommigen die hun geschiedenis van vrijheid vreselijk bijster zijn geraakt en liever door de overheid laten bepalen wat iemand met zijn eigendommen doet alsof hij een soort horige boer had moeten zijn zeker? Kom nou zeg.

  Slappe Zuigvis [23] reageerde op deze reactie.

 21. @Slappe Zuigvis [20]: @Slappe Zuigvis [21]: Dank voor deze lesjes ambtelijke willekeur.
  Je toont slechts aan dat parasieten die nog nooit een dag eerlijk werk gedaan hebben andermans eigendomsrecht kunnen aantasten gebaseerd op niets anders dan de waan van de dag en de persoonlijke opvattingen van de parasiet-van-dienst.

  @Slappe Zuigvis [23]: In dat geval leeft die man dus niet in een libertarische samenleving, want een libertarische rechter die het eigendomsrecht niet erkent is een contradictio in terminis. En: contradicties bestaan niet. Ergo…

  Slappe Zuigvis [36] reageerde op deze reactie.

 22. @Slappe Zuigvis [23]:

  In dat geval is er geen sprake van een libertarische samenleving, maar van een samenleving met private rechtbanken die natuurrechten schenden.

  Een libertarische samenleving staat niet gelijk aan een samenleving zonder overheid, maar aan een samenleving waarin geen agressief geweld gelegitimeerd wordt. Private schenders van eigendomsrechten zijn niet wenselijker dan overheden (die eigendomsrechten schenden). Vaak zijn private schenders van eigendomsrechten gevaarlijker, gewelddadiger en wreder dan overheden.

  De Liechtensteinse overheid valt, dunkt me, te prefereren boven de private ‘Ndrangheta.

  Slappe Zuigvis [36] reageerde op deze reactie.

 23. Zoals iedereen weet, of behoort te weten, staat deze boerderij niet op grond van de heer Van Ooyen, maar op grond van Hare Majesteit. De heer Van Ooyen heeft slechts het gebruiksrecht.

  Als deze grond werkelijk van Van Ooyen zou zijn (dwz dat hij het absolute eigendomsrecht zou hebben, de zgn. allodiale titel) dan zou de NL staat er ook geen belasting kunnen heffen.

  Idem voor zijn auto. Als hij werkelijk 100% eigenaar zou zijn van de auto die hij bij de dealer heeft gekocht dan zou de staat geen mogelijkheid hebben om hem registratie, verzekering, een rijbewijs, etc voor zijn auto te eisen. In werkelijkheid is de staat eigenaar van de auto en heeft de heer Van Ooyen slechts het gebruiksrecht.

  Iedere eigenaar heeft absolute zeggenschap over zijn/haar eigendom. De NL staat heeft dus het volste recht te bepalen wat er op haar eigendom gebeurt, en tegen welke voorwaarden. Ook het gebruik van geweld door de staat om haar eigendomsrecht te handhaven is volkomen gerechtvaardigd.

  ===
  http://4.bp.blogspot.com/_82jYjcjk6wM/SZSwj3O6pcI/AAAAAAAAAaw/XCIJ4zkvR-k/s400/king_axe_execution_understood_375365.jpg

  Slappe Zuigvis [37] reageerde op deze reactie.

 24. Veel mensen denken dat Hare Majesteit een ordinaire dievegge is die de grond van de oorspronkelijke eigenaren heeft gestolen en dat de staat dus geen recht van spreken heeft. Maar dat is een misverstand. Volgens het libertarische homesteading principe behoort grond toe aan degene die het eigendom claimt en wiens claim niet wordt weerlegt. Gestolen grond die niet langer door de eigenaar, dan wel diens erfgenamen, wordt geclaimd vervalt automatisch toe aan de dief. Die wordt zo de rechtmatige eigenaar, met alle daaraan verbonden rechten.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.