Evangelist Joop van Ooyen  heeft op het dak van zijn boerderij  de tekst

“JEZUS REDT” geschilderd:   een positieve boodschap die nog steeds bij een  bepaald segment van de bevolking gematigd tot groot enthousiasme bewerkstelligt.

Terecht!  Want  bij   velen  bestaat een diep emotionele behoefte om te geloven in Jezus en de bovennatuurlijke zaken  waarmee Hij verbonden is.

Het is wel erg  betuttelend en ook moreel stuitend  dat   zowel de burgemeester van Giessenlanden als de Raad van State  van oordeel zijn, dat de tekst verwijderd, respectievelijk van kleur veranderd  en/of verkleind   zal moeten worden.

Men kan zich niet  aan de indruk onttrekken, dat  degenen die de tekst  willen verwijderen tot dit oordeel komen op grond van het feit dat zijzelf  geheel van God los geraakt zijn:  vanuit hun eigen optiek wellicht op rationele gronden, maar vanuit het standpunt van hen die  in Hem geloven , een uiterst onvriendelijke daad onder het mom van het  schenden van de welstandsnormen  door Joop van Ooyen.

Hebben   deze functionarissen er wel over na gedacht, hoe voor hen  die  een rotsvast vertrouwen in Hem koesteren, de boodschap iedere dag sterkte brengt en tevens het   bewustzijn dat zij niet de enigen zijn, in wier leven Hij een rol speelt , aldus zorgend voor een doorlopend  gevoel van  welbehagen?

Ik  denk  hierbij ook aan hen  die bevoorrecht zijn, omdat zij   beroepshalve in de religeuze sector  werkzaam zijn en daardoor de hele  dag bezig kunnen zijn  met  Jezus en aanverwante bovennatuurlijke persoonlijkheden en zaken  die het leven verrijken.

Menig   non  die wij mogen hopen, ook in de toekomst  in haar hunkerbunker verschoond zal blijven van het betalen van kopvoddentax, beeldt zich zelfs terecht of en onrechte in , met Jezus getrouwd te zijn en ontleent daaraan een hoge mate van behoeftenbevrediging.  Hoe prettig voor haar, zich gesteund te kunnen   voelen door een spontaan: “Jezus redt!”, als zij in haar voiture langs de boerderij van Joop snelt!

Men kan   gelovige  of atheïst zijn, het misgunnen aan iemand van  het uitdragen van Gods woord onder  automobilisten die langszoeven op de snelweg, is wel een heel barbaarse manifestering  van intolerantie , die door iedere liberaal ten sterkste veroordeeld dient te worden.

Een waarlijke  liberale houding wordt immers gekenmerkt  door  ook te  strijden voor de  vrijheid van  hen met wier geloof of opvattingen wij het  op  welke gronden dan ook  niet eens zijn.

Hugo van Reijen

93 REACTIES

 1. @Oscar [30]:

  Dat is dan een probleem van Hare Majesteit en niet van de heer Van Ooyen. Als haar grond inmiddels in haar naam wordt beheert door gekozen volksvertegenwoordigers dan hebben deze zich maar naar haar wensen te richten. Anders is er sprake van onrechtmatig beheer.

  Van Ooyen kan zich natuurlijk altijd rechtstreeks tot de Koningin richten.

 2. Zij zal zijn boodschap zeker begrijpen en kunnen billijken, bedoel ik maar. En zij heeft er als grondeigenaresse het laatste woord over.

 3. @Peter de Jong [29]: Over bullshit gesproken…
  Heb jij info dat Van Ooyen geen eigenaar van zijn grond zou zijn? Dus dat hij de grond pacht en het huis huurt? En wie dan wel de eigenaar van deze onroerende zaken is?

  Ik ben mij ervan bewust dat allodial title buiten Texas niet of nauwelijks meer voorkomt, maar dat laat onverlet dat als Van Ooyen zijn huis en grond gekocht heeft, en dat daar een koopakte van is opgemaakt, dat grond en huis van hem zijn.

  Dat het niet bestaan van allodial title al inbreuk maakt op zijn eigendomsrecht wil niet zeggen dat die omstandigheid terecht is.

  Maar claimen dat ‘de majesteit’ (kots) eigenaar van zijn huis zou zijn is bullshit. Dat Van Ooyen (mede-)eigenaar zou zijn van het hare dan weer niet; daar is immers van hem afgeperst geld voor gebruikt… (hoewel in zijn geval dat nog aardig gecompenseerd zou kunnen worden door landbouwsubsidies; geen idee wat voor bedrijf hij runt).

  Peter de Jong [34] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman (NI) [33]:

  Kan best zijn dat Van Ooyen claimt dat de grond waarop zijn boerderij staat indertijd van zijn voorouders is gestolen, maar aangezien Hare Majesteit hetzelfde eigendomsrecht claimt zal de rechter daar toch eerst een uitspraak over moeten doen voor een van beide partijen zich rechtmatig eigenaar mag noemen (vergelijk Schiermonnikoog dat ooit aan een Duitse graaf toebehoorde). Ik geloof echter niet dat er zo’n rechtszaak loopt.

  Als Van Ooyen geen bewijs kan overleggen dat die grond in het verleden daadwerkelijk tot zijn voorouders heeft behoort en dat de desbetreffende voorouder de grond ook daadwerkelijk aan Van Ooyen heeft nagelaten, staat hij niet sterk. Net zoals zoveel NLers die menen bestolen te zijn trouwens.

  Met een koopakte toon je slechts het gekochte gebruiksrecht aan. Als een koopakte ook het eigendomsrecht aangeeft zou het helemaal niet mogelijk zijn om bijv. grond rechtmatig te onteigenen, of om voorwaarden aan het gebruik te stellen, zoals bouwvergunningen, OZB heffing, e.d. Voor de bouw van die boerderij is ongetwijfeld toestemming verleend. Maar voor wijzigingen aan het gebouw niet. Daar gaat dit conflict over.

  Van ‘afgeperst’ geld is dan ook geen sprake. Als Van Ooyen de voorwaarden die hem rechtmatig worden gesteld niet bevallen dan staat het hem vrij te vertrekken en bij een grondeigenaar te gaan wonen die hem gunstiger voorwaarden stelt.

 5. Vergeet niet dat je bij de aankoop van grond altijd je eigen voorwaarden mag stellen (bijv geen OZB, geen bouwvergunningen, geen mogelijkheid tot onteigening ed). Of de verkopende partij (in dit geval de staat) daar op in wenst te gaan is een tweede. Maar dat is de vrije markt nietwaar? 😉

  pcrs [38] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman (NI) [24]:

  Dat van die ambtelijke willekeur is deels waar. Als er echt sprake was van ambtelijke willekeur dan had er ook iets aan de motivering achter de handhaving geschort. Deze gebrekkige motivering wordt door de rechtbank, c.q. “de Afdeling”, gerechtshof of Hoge Raad eigenlijk altijd afgefakkeld. Let wel dat zij geen rechtscreëerende functie hebben maar slechts een corrigerende functie: ze kijken of het positieve recht gevolgd is, niet of de handeling immoreel is (dat gebeurt bij strafrechtspraak overigens wel).

  Als je toch iemand de schuld wil geven, geef dan de schuld aan de gemeenteraad die de APV vaststelt, lagere en middelbare ambtenaren hebben weinig zelf in te brengen (hogere wel).

  @R. Hartman (NI) [24] & @Oscar [26]:

  Ik ben heel erg benieuwd hoe een libertarische civiele rechter zou moeten oordelen in het geval van een persoon die continu geluidsoverlast produceert en/of voor licht- en schaduwvervuiling zorgt en/of uitzichtsvervuiling. Met name die laatste is erg interessant.

 7. @Peter de Jong [28]:

  “Idem voor zijn auto. Als hij werkelijk 100% eigenaar zou zijn van de auto die hij bij de dealer heeft gekocht dan zou de staat geen mogelijkheid hebben om hem registratie, verzekering, een rijbewijs, etc voor zijn auto te eisen.”

  Onzin. Als je eigendomsrecht definieert als het recht om over de zaak of het goed te beschikken naar eigen goeddunken dan kun je er niet omheen dat dit in Nederland het geval is: je mag hier alles met je auto doen wat je wilt en je mag er ook niets mee doen wat je in een libertarische samenleving ook niet zou mogen. In Nederland mag je het op je eigen terrein in de fik zetten, mits geen gevaar voor anderen, in Nederland mag je over andermans wegen rijden mits je hiervoor een ontheffing betaalt en toestemming van de eigenaar hebt (is overigens geen onderdeel van het eigendomsrecht).

  Dat er belasting over de auto geheven wordt komt niet omdat het eigendomsrecht niet gerespecteerd wordt maar omdat de overheid haar dwang uitoefent en dit maatschappelijk geaccepteerd is. Dit is ook het geval bij onteigening.

  Op het gebied van grond heb je gelijk: over je huis heb je niet vrij te beschikken (welstand, brandstichting in het strafrecht etc) en over je metertje grond ook niet (milieurecht, welstand).

  Rest mij nog dat het ultieme eigendom hier niet zoals in GB bij de Koningin ligt maar bij “de wetgever”. Omdat dit in de wetten staat en de Koningin hiermee akkoord is gegaan zou je kunnen zeggen dat zij om niet haar eigendomsrechten aan “de wetgever” heeft overgedragen.

  pcrs [40] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [43] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [35]: haha, wat een enorme onzin. Het gedraai dat onderdaantjes uithalen om aan te tonen dat ze rechtmatig slaaf van hun heerser zijn, verbaast mij telkens weer en komt zo zielig over, dat je bijna de andere kant op moet kijken uit plaatsvervangende schaamte om niet de triestheid van zichzelf geselende horigen te moeten aanschouwen.
  Je zou zeggen dat ze net zo goed kunnen zeggen dat er een document rond Pluto cirkelt waarop staat dat Beatrix eigenaar van de hele planeet is, maar toch altijd die poging om aan te tonen dat de regels voor iedereen gelijk zijn, maar dat Willem van Oranje gewoon de eerste was die heel nl claimde en dat er toevallig niemand aan dacht om bezwaar te maken en zo bijna iedereen in NL zijn grond kwijtraakte. Had in principe iedereen kunnen zijn.

  Peter de Jong [45] reageerde op deze reactie.

 9. De censuristen zijn jezuieten, die hier elke gemeenteraad in Nederland in handen hebben. Elke Papentempel is een propaganda instrument voor het gedogen van dergelijke cultuur.

  Complimenten over de positie van het artikel, we hebben tenslotte dezelfde vijanden. Ik ben welliswaar zelf niet evangelistisch of zo, maar beschouw de Bijbel als een erg belangrijke historische bron, die ook regelmatig getoetst is door archeologen en historici.
  Ik ben geen liberalist of evangelist, ik ben normaal.

  In ieder gaval, de naieviteit van dit artikel is schrikbarend. Nonnen zijn namelijk hoeren van de Antichrist, hebben niets uit te staan met Jezus Christus of enige waarheid. De lokale pastoor of Kapelaan maakt gebruik van de nonnen voor oplossing van zijn celibataire problemen. Als de nonnen niet meewerken of trachten te vluchten, worden ze doodgefolterd. Zo gaat dat al eeuwenlang. Bewijs voor mijn stelling in deze voordracht van een ontsnapte non;
  http://www.spokenwordchurch.com/testimonies/28sistercharlottekeckleranunstestimony1.mp3
  http://www.spokenwordchurch.com/testimonies/29sistercharlottekeckleranunstestimony2.mp3
  Schakels naar dit bestand die ik op 8 juni dit jaar plaatste, zijn nu al gecensureerd. Ik had de files ook geupload naar een server, ook daar werden ze gecensureerd.

  Uw naieviteit is niet enkel zorgwekkend, maar waar te nemen bij alle zowat Nederlanders. De Rooms Katholieken verbieden de Jezus Redt text op de boerderij, verder niemand!
  Die papisten hebben hier ook Zondag verplicht gesteld.

  Zouden er “medicijnen” zijn tegen de zieke filsofie van het Liberalisme?

 10. @Slappe Zuigvis [37]: als ik mijn auto in de garage heb staan, maar geen wegenbelasting betaal, wordt hij gewoon in beslag genomen met geweld. Eigendomsrechten worden niet gerespecteerd.
  Dat diefstal algemeen geaccepteerd is maakt het nog niet juist, net zoals een natuurwet niet juist wordt, als maar genoeg wetenschappers hem onderschrijven.
  Er zijn hogere criteria voor juist/niet juist

 11. Ja, sorry als dat eerder commentaar van mij beledigent is. Ik ben zelf in ieder geval eerst beledigt, doordat lieden zo’n achterlijke religie als “liberalisme” geloven. Je zou denken dat we in de 21ste eeuw leven, maar deze website zit ergens zwaar gehersenspoelt in de tweede helft van de 18de eeuw, met verdachte eventuele links en opzet vanuit de Vrijmetselarij.

  En dit is niet de enige!

  Vrijheid verkrijgt met door een vebintenis aan te gaan.
  pcrs [42] reageerde op deze reactie.

 12. @Geus [41]: als je nu eens gewoon begint om beledigd met een ‘d’ te schrijven, dan kan je daarna rustig gaan proberen denkkracht op te bouwen (gehersenspoeld ook met een ‘d’) en wie weet kom je nog een keer tot de conclusie dat het in de 21ste eeuw niet meer normaal is dat je geweld en dreiging met moord gebruikt om de wereld een betere plaats te maken. Als je zo ver bent, bent je ook libertarier.

 13. @Slappe Zuigvis [37]:

  Je bent ergens volledig eigenaar van als je dat voor 100% kan aantonen.

  Als je 100% eigenaar van je auto zou zijn kan iemand anders je er geen voorwaarden over stellen (vergelijk je eigen lichaam).

  Koop je je auto rechtstreeks van de fabrikant en importeer je hem zelf dan beschik je over alle documenten om aan te tonen onder welke voorwaarden die eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

  De meeste mensen kopen hun auto echter van de dealer. Die verkoopt je de auto onder de plaatselijke regelgeving. Daardoor worden je voorwaarden aan het bezit en het gebruik gesteld. Die zijn rechtmatig want de verkoop vond plaats op NL grondgebied.

  De staat heeft daardoor het recht te eisen dat je de auto van een kentekenregistratie voorziet, hem verzekert, APK laat keuren, en er belasting over betaalt, ook al rijd je er geen meter mee en staat hij in je eigen garage.

  Alleen iemand die het originele eigendomsbewijs (Manufacturer Statement of Origin) kan tonen is 100% eigenaar. De staat kan daar niet omheen. Dus als je zelf importeert en het originele MSO steeds behoud blijf je volledig eigenaar en kan de overheid je geen voorwaarden opleggen tbv je auto.

  ===
  Do you know who owns your car?
  http://www.freedomsite.net/car.htm

  Slappe Zuigvis [64] reageerde op deze reactie.

 14. “De staat heeft daardoor het recht te eisen ”
  de staat eist niets, alleen mensen eisen iets. Dat is de realiteit, daarin bestaan alleen mensen en geen staat.
  Dus er zijn mensen die wat van je mogen eisen als ze het in naam van de staat doen.
  Als ik dat nu van jou eis in de naam van de staat, of iets anders van je eis in de naam van de staat, accepteer je dat dan ook?

  Peter de Jong [46] reageerde op deze reactie.

 15. @pcrs [38]:

  Het homesteading principe is duidelijk: zolang er meerdere eigendomsclaims op een stuk grond rusten is er niemand die zich rechtmatig eigenaar mag noemen. Pas als de rechter heeft uitgemaakt van wie de grond is (eerst gevonden, dan wel overge-erft) of als een van de partijen zijn claim opgeeft, ligt het rechtmatige eigendom vast.

  Hier volgt dus helemaal niet uit dat iemand geen dief of heler mag zijn. Als je de rechtmatige eigenaar zover kan krijgen dat hij zijn claim opgeeft wordt je immers vanzelf de nieuwe eigenaar.

  In de oude boerengemeenschappen ging men nog uit van het in gebruik hebben van een eigendom als basis voor het eigendomsrecht. Een stuk grond lang braak laten liggen was dan voldoende om het eigendomsrecht daar op te verliezen.

  Tegenwoordig zou zoiets onterecht zijn. Ook als je meerdere huizen hebt en een huis enkele jaren niet gebruikt, mag niemand het recht hebben er zonder je toestemming in te gaan wonen (kraken). Bij grond kon dat vreemd genoeg dus wel.

  pcrs [48] reageerde op deze reactie.

 16. @pcrs [44]:

  Je kan een vertegenwoordigend lichaam (zoals een VVE) prima als rechtspersoon zien. Het staat ieder individu immers vrij afspraken met een dergelijk lichaam te maken. Dus ook om bepaalde eigendomsrechten daaraan over te dragen.

  Het doet er weinig toe als jij zo’n rechtspersoon niet erkent. Zolang de eigendommen die de rechtspersoon onder beheer heeft daar met instemming van de (vorige) eigenaren zijn gekomen, heb jij daar niets over te zeggen.

  pcrs [49] reageerde op deze reactie.

 17. Dus ook al bevalt het je niet wat de NL staat (lees de VVE van NL) doet, zolang je je op haar grondgebied bevind heb je te gehoorzamen. Wil je dat niet dan zit er niets anders op dan te vertrekken.

  De eigenaar (als individu of als vereniging van individuen) heeft altijd het laatste woord wat er met zijn eigendom gebeurt. Hij is daarvoor aan NIEMAND verantwoording verschuldigd. Dus ook niet aan degenen die zich in of op zijn eigendom bevinden.

  pcrs [50] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [45]:
  “Pas als de rechter heeft uitgemaakt van wie de grond is”
  Wat maakt de rechter zo speciaal dat hij dat mag bepalen? Mag hij iedereen met blond haar voorrang geven? Zoniet, wat zijn dan criteria voor eigendom waar de rechtmatige eigenaar uit blijkt? Belangrijker dan een willekeurig lijstje criteria: hoe kom je aan die criteria?

  “Hier volgt dus helemaal niet uit dat iemand geen dief of heler mag zijn. ”
  Dus jouw regel die aangeeft wie de controle over iets dient te hebben (wie de eigenaar hoort te zijn) kan inhouden dat het nog steeds ok is dit van hem te stelen? Eigendom is geen eigendom?
  “Tegenwoordig zou zoiets onterecht zijn.”
  dus wat vroeger terecht is, kan nu onterecht zijn? Heb je dit soort denkbeelden ook bij andere zaken: In 1600 draaide de zon om de aarde, maar nu is dat andersom.
  Verandert wat recht en onrecht is met de tijd? Wat moord en diefstal ooit moreel (geldend voor alle mensen als normaal inclusief het slachtoffer)?

  Peter de Jong [51] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [46]:
  “Het staat ieder individu immers vrij afspraken met een dergelijk lichaam te maken.”
  Het is in de realiteit van materie en energie onmogelijk afspraken te maken met een rechtspersoon. Ik heb nog nooit een rechtspersoon een pen zien oppakken en wat op papier zien pakken. Het is niet mogelijk in mijn realiteit en niet in de jouwe. Net zo min als je een afspraak kunt maken met god. Je kunt alleen maar maar beweren dat je een afspraak hebt met god of met een rechtspersoon. De afspraak waar je het over hebt is waarschijnlijk met personen die zeggen te handelen in naam van god/rechtspersoon.

  Peter de Jong [52] reageerde op deze reactie.

 20. @Peter de Jong [47]: De heersers van die VVE Nederland zouden volgens jouw ook als regel kunnen stellen dat je niet mag vertrekken. De Opperbobo van die criminele organisatie is volgens jou immers aan niemand verantwoording verschuldigd. Hij kan ze dus ook met een szweep slaan.
  Waar is dit allemaal op gebaseerd? Nergens. Als ik een hek om jouw huis zet, het koninkrijk Zorastria uitroep en jouw huis begin te plunderen als eigenaar van de VVE Zorastria, dan protesteer je waarschijnlijk hevig.
  Waarom deze inconsistentie? Omdat je gewoon een laf mannetje bent, die je eigen overheersing verdedigt. Het heeft niets met eenduidige principes te maken. Doe het dan ook niet voorkomen alsof je principes zuiver en universeel zijn. Het is gewoon een inconsistent ratjetoe om te verdedigen wat er is.

  Peter de Jong [53] reageerde op deze reactie.

 21. @pcrs [48]:

  Die (commerciële) rechter is zo speciaal omdat hij door beide partijen wordt erkent en ze zich naar zijn uitspraak zullen richten. Zie:
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Law

  Vroeger waren het gewoon de buren die verklaarden dat een stuk grond al enige tijd in gebruik was door die-en-die, terwijl het daarvoor lange tijd braak had gelegen. Dat was dan voldoende bewijs dat de claimant gelijk had.

  Het homesteading principe is niet ‘mijn’ regel, maar een door libertariërs algemeen aanvaard basisprincipe. Het legt eenduidig vast wie zich rechtmatig eigenaar mag noemen en wie niet. Een dief of een heler kan altijd rechtmatig eigenaar worden zodra zich de rechtmatige eigenaar of diens erfgenamen niet meer melden. Dus als je een hele familie vermoord en niemand komt er achter dat jij dat hebt gedaan dan kan je al hun bezit rechtmatig homesteaden. Er is immers geen tegenclaim.

  Dat een eigendom in gebruik moest zijn was vroeger een voorwaarde. Blijkbaar ben je het er mee eens dat die voorwaarde nu nog moet gelden. Dus dat kraken rechtmatig is. Ik vind dat iets gebruiken zonder toestemming van de eigenaar ALTIJD verkeerd is. Dus OOK als die eigenaar het zelf niet gebruikt.

  Hieruit blijkt wel hoe inconsequent libertariërs en hun principes altijd zijn geweest. Het libertarische eigendomsrecht en het homesteading principe is een irrationele mix van utilitaristische en principiële argumenten.

  pcrs [54] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [57] reageerde op deze reactie.

 22. @pcrs [49]:

  Doe niet zo flauw. Iedere VVE heeft leden, een bestuur en een voorzitter. Als ik een afspraak met de VVE wil maken stelt het bestuur een contract op en de voorzitter overhandigt het mij dan ter ondertekening. Dit alles gebeurt met instemming van de leden. In feite maak ik zo via de voorzitter een afspraak met alle individuele leden afzonderlijk. Gebeurt dagelijks over de hele wereld door miljoenen mensen. 😉

  pcrs [55] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [58] reageerde op deze reactie.

 23. @pcrs [50]:

  Een regel dat je niet mag vertrekken is onrechtmatig. Jij bent immers geen eigendom waar de eigenaar van de grond iets over te zeggen heeft. Hij kan alleen aan je verblijf voorwaarden verbinden als je er voor kiest om te blijven. Ga je weg dan heeft hij daar niets over te zeggen.

  Het gaat in het libertarisme altijd om de VRIJE markt waarin actoren een VRIJE keuze maken. Alles wat die vrijheid beperkt is onrechtmatig.

  Dus een inbreker zomaar neerschieten is onrechtmatig. Hem neerschieten nadat je hem mondeling of via een bordje in de tuin hebt gewaarschuwd is je goed recht als eigenaar van het huis.

  pcrs [56] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [57] reageerde op deze reactie.

 24. @Peter de Jong [52]: natuurlijk kan je een afspraak maken met mensen of met een vertegenwoordiger die door hun vrijwillig is gekozen. De afspraken zijn echter niet met de rechtspersoon. De vertegenwoordigers kunnen ook geen rechten gedelegeerd krijgen die de leden die ze vertegenwoordigen al niet hadden om te beginnen. Je kunt geen politicus afvaardigen om voor je te stelen. Tenminste, dan heb je consistente principes verlaten.

  Peter de Jong [63] reageerde op deze reactie.

 25. @Peter de Jong [53]: het maakt mij niet uit waar ‘het in het libertarisme om gaat.’ Waarom is een regel dat je niet mag vertrekken onrechtmatig? De ‘eigenaar van nederland’ (de koningin), kand gewoon een rand grond aan de buitenrand definieeren waar niemand mag komen. Als eigenaar heeft zij dat recht. Dan mag je er niet meer uit. Als je tenminste beweert dat iemand de eingenaar van heel nederland is, zou dat kunnen.

  Peter de Jong [67] reageerde op deze reactie.

 26. @Peter de Jong [51]:
  Je begrijpt echt geen zak van het eigendomsrecht, is het wel? Een kromme redenering ventileren en dan aan de hand daarvan concluderen dat libertarisme inconsistent is. Dat heet meen ik een drogredenering.

  Homesteading gaat om het inrichten van je eigen plekje onder de zon; het gaat niet om het claimen van ongebruikte, braakliggende grond, maar om het feit dat je iets met die grond doet, er in investeert, waarmee het als gevolg van die investering jouw eigendom wordt. In jouw nihilistische belevingswereld is de eerste die een werelddeel ontdekt en roept dit is van mij de rechtmatige eigenaar, maar dat is dus bullshit, alleen geldig voor wie in macht, dwang en uitbuiting gelooft.

  Het vergelijken van een ongebruikt braakliggend stuk grond (waar dus niet in geïnvesteerd is) en een huis op die grond (waar dus wel in geïnvesteerd is) is uiterst krom. De redenering komt echter niet van een libertariër, maar van jou, en je hebt eerder al erkend geen libertariër te zijn. Kan ook niet, want je vindt dat je rechtmatig eigenaar van iets kan worden door de huidige eigenaar en zijn erven te vermoorden, zolang maar niemand er achter komt dat jij dat was.

  Vreemde redenering dat je door een criminele activiteit rechtmatig iets zou kunnen verkrijgen, en al helemaal als we het over het libertarisme, een filosofie van non-agressie, hebben…

  @Peter de Jong [53]:
  Nog zo’n kromme redenering die discussiëren met jou dermate vermoeiend maakt dat ik er meestal niet aan begin.

  Iemand (inbreker of niet) ‘zomaar’ neerschieten is altijd onrechtmatig. Als een betrapte inbreker jou aanvalt, bedreigt of er met jouw eigendom vandoor gaat wordt het anders. Die inbreker weet namelijk donders goed dat hij inbreuk pleegt op andermans eigendom, en dat hoef je hem echt niet eerst middels een bordje te vertellen.

  Er is voor mij overigens een verschil tussen neerschieten en doodschieten. Het is echter lastig om achteraf te bepalen wanneer precies er een noodzaak voor het één of het ander was, dus als het verkeerd uitpakt is dat jammer; beroepsrisico van de inbreker; hij heeft er immers vrijwillig voor gekozen het risico te lopen. En keuzes hebben consequenties…

  Voor de rest sluit ik me graag aan bij pcrs [54]; je erkent op voorhand dat je rechtmatig slaaf bent van een bende nihilistische eigendomsclaimers, zelfs al heb je nooit een contract met ze afgesloten. En je verdedigt die bende ook nog, met kromme redeneringen en inconsistente argumenten. Het zou dus handig zijn om te weten wat je methode is om principes vast te stellen, maar daar ga je niet op in. Waarschijnlijk omdat je dan tegen je eigen inconsistenties aanloopt.

  Peter de Jong [62] reageerde op deze reactie.

 27. @Liberty 5-3000 [58]:
  ook in de top tien: ‘het gebeurt al eeuwen zo’
  Daarom hamer ik er ook op dat hij aangeeft wat zijn criterium voor waarheid is, want met dit soort criteria kunnen tegenstrijdige dingen beide waar zijn.

  Je kunt je wel afvragen of dit mensen zijn die je van gedachten kunt veranderen. Stel je kijkt 1000 jaar verder en de hele planeet is bevolkt met een vrijwillige samenleving en dwang wordt gezien als iets barbaars uit het verleden. Als er dan iemand opstaat met het idee dat hij eigendom is van de nazaten van Karel de Grote omdat die een claim ergens op legde, of mensen vermoordde en er naarna een claim op legde, dan zegt iemand als Peter de Jong van de toekomst ook net zo gemakkelijk:”ben je gek geworden? Wat we nu doen is juist, want …. een heleboel mensen zijn het met me eens of we doen het al een hele tijd zo”
  Maw eigenlijk moet je geen tijd verspillen aan schapen die nooit als eerste over de dam zullen gaan. Je moet eigenlijk alleen moeite besteden aan mensen die onafhankelijk durven te denken. De rest geeft al aan dat ze wel volgen als de moedige schapen over de dam zijn. EIgenlijk zeggen mensen al heel snel “ik ben je tijd niet waard, ik ben een volgschaap”, je moet alleen naar ze luisteren. Vaak geven ze ook middels projectie aan wat het probleem met ze is.

 28. @pcrs [54]:

  Okee pcrs, ik wijs je dan op de libertarische uitgangspunten. Die zijn wat mij betreft zeer simpel en helder en ik sta er volkomen achter, n.l.: no force, no fraud.

  Deze principes houden wat mij betreft in, dat het onrechtmatig is zomaar inbreuk te maken op lijf en goed van anderen. Verder houd je je aan de afspraken die je vrijwillig met anderen hebt gemaakt (anders is er sprake van contractbreuk en dat is ook onrechtmatig). Ik denk dat we hierover niet van mening verschillen (maar mocht dat wel zo zijn dan zie ik dat wel).

  Daarnaast is het punt dat je eenduidig moet kunnen bepalen wat van jou is en wat niet. Hiervoor geldt in het libertarisme het homesteading principe (‘wie het eerst komt die het eerst maalt’). Zo is je lichaam van jou omdat jij die lichaamscellen het eerst in bezit had. Lichaamscellen die een ander het eerst had zijn dus niet van jou. Voor materieel bezit buiten je lichaam geldt hetzelfde.

  Als het een resource is (grond, water, lucht etc) gold zoals eerder gezegd binnen het homesteading principe dat het eigendomsrecht van toepassing was voor degene die de resource het eerst gebruikte. Je verspeelde dan het eigendomsrecht als je bijv een stuk grond (te lang) braak liet liggen. Anderen mochten de grond dan weer homesteaden.

  Dit is echter een onlogische benadering. Als iets je eigendom is, blijft het dat tot het moment dat je er vrijwillig afstand van doet. Het is dan helemaal niet relevant of je een eigendom (nuttig) gebruikt of niet. Ik hoop, dat je het hier mee eens bent, want het vrij kunnen beslissen wat je met je eigendom doet (of niet doet) is nogal essentieel.

  pcrs [66] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.