Er zijn twee incidenten geweest, waarbij het noodzakelijk is om nu te gaan nadenken over het vervangen van de koningin en daarvoor in de plaats een onafhankelijke republiek te stichten zoals dat het geval was van 1584-1795.

De eerste reden is vanwege de onacceptabel grote macht die het koningshuis in Nederland nog bezit, in tegenstelling tot de meeste andere vorstenhuizen in Europa. De beslissing om een socialistische formateur aan te wijzen blijkt de partijdigheid van deze koningin uit te wijzen. Nederland heeft niet voor een extreem-socialistisch bewind gekozen, maar voor een overheid die minder socialistisch is. Nu kan men wellicht gemakkelijk beargumenteren dat de ene partij minder socialistisch is dan de andere, echter in feite huist in elke partij een collectivistisch gedachtegoed. Maar dat laat ik hier even buiten beschouwing.

In tweede instantie heeft dit vorstenhuis privileges die andere Nederlanders moeten ontberen. Zoals de vrijstelling van inkomsten- en vermogensbelastingen en een voorkeurspositie bij de naturalisering van buitenlandse echtgenoten. Ook het beheer van staatsobjecten, die zij alleen maar huren valt daar ook onder. De wens om openbaar bezit zich toe te eigenen om een medelid van een criminele regering als Zorrequeta te huisvesten gaat alle normen van fatsoen te buiten.

In feite is het Oranjehuis een extreem kostbare  parasitaire organisatie en moet het zo snel mogelijk plaatsmaken voor een republiek. Het is te belachelijk voor woorden dat de Nederlanders nog zo’n archaïsch middeleeuws instituut dulden. Laatst hoorde ik Ed van Thijn nog op de radio. Hij opperde dat het niet juist was dat de koningin zo werd aangevallen door velen. Een ronduit belachelijke stelling, want wat deze politieke mastodont niet begrijpt en wellicht nooit zal bevatten is dat dit vorstenhuis nooit regeringsdeelname had mogen krijgen. Voeg daar nog de gruwelijke Eurofilie van deze koningin aan toe, dan is de zaak zo klaar als een klontje dat Beatrix niet ten voordele van de Nederlandse samenleving handelt, maar puur een vertegenwoordigster is van een almaar slinkende, zichzelf benoemde, corrupte politieke  elite.  De handtekening die zij zette onder verdragen  moet al om deze reden nietig worden verklaard. Wanneer dit vorstenhuis is afgeschaft, dan vervalt tevens de geldigheid van het Verdrag van Lissabon en alle andere EU-verdragen voordien. Met de vorming van een onafhankelijke republiek en de  installatie van een president kunnen de onderhandelingen over een bilateraal, of multilateraal vrijhandelsverdrag opnieuw beginnen met de Nederlandse politieke en economische onafhankelijkheid als absolute leidraad. Men kan het als een tweede Placaet van Verlaetinghe zien. De eerste was een afscheiding van het Habsburgse Rijk en de vorst van Hispanië in 1584. Het tweede zal een afscheiding zijn van de Eurocratie, alsmede  de  vertegenwoordigende vazal daarvan.

Tijdens het Congres van Wenen in 1815 werd Nederland, België en Luxemburg samengevoegd als koninkrijk onder Willem I om tegenwicht te bieden aan een eventuele terugkerende Franse expansie. Daar dit al bijna twee eeuwen geleden was zijn de zaken dusdanig veranderd, dat er geen behoefte meer bestaat of zoal ooit had moeten bestaan aan een absoluut vorstendom. Howel later de macht van de monarch enigszins werd ingeperkt in de Nederlandse Grondwet van 1848 door Thorbecke, bleef nochtans de macht tot deelname aan de regering in stand. We zijn daarom hoognodig toe aan een grondige herziening van deze grondwet en die dan gebaseerd moet zijn op klassiek-liberale principes.

Derhalve is nu de tijd aangebroken voor een drastische aanpassing van de regering richting de moderne tijd, zoals veel andere westerse landen dat reeds hebben gehad in het verleden.

28 REACTIES

 1. Helemaal eens, uiteraard!
  We zitten hier maar opgescheept met een compleet achterhaalde, doch gevaarlijke toestand. Het landsbelang komt in het woordenboek van dit soort lieden niet voor, het draait puur om eigen belang. Dit geconcludeerd hebbende, kunnen we deze elitaire driehoek monarchie-politiek-corporatisme niet anders betitelen dan een Vijfde Kolonne. Gevaarlijk dus.

  Hoc Voluerunt [10] reageerde op deze reactie.

 2. Snappen jullie dat dan niet? ‘Onze’ Grajesteit is door God persoonlijk gezonden. Daarom zijn zij en haar familie zo volmaakt. Dat wij dat niet zien komt door onze eigen onvolmaaktheid. En zoals bekend mogen volmaakte mensen gratis parkeren in Amsterdam en hoeven zij hun rekeningen niet te betalen. Ook niet wanneer dat wel wordt verwacht…

  P.S. Weet iemand een fraaie foto te vinden waarop deze kakkineuze Ma Flodder staat te roken? Men schijnt er alles aan te doen om dat te verhullen hoewel mevrouw kettingrookster schijnt te zijn. Dat laatste maakt mij niet uit (mits de verslaafde heur drugs zelf betaalt), maar waarom er zo geheimzinnig over doen?
  Hoc Voluerunt [10] reageerde op deze reactie.
  johan [25] reageerde op deze reactie.

 3. Voor meer informatie en schokkende feiten over het smerigste roversnest allertijden, bezoek de site van Pro Republica.
  Te bestellen: muntstickers, T-shirts en zelfs republikeinse (geldige) postzegels! Hiermee kunt u prima uiting geven aan uw onvrede over deze ordinaire graaifamilie die zich ten onrechte van Oranje Nassau durft te noemen.

  Liberty 5-3000 [8] reageerde op deze reactie.

 4. De familie van Beatrix zit vol bastaarden. Nu heb ik niets tegen bastaarden “an sich”, maar wel als ze zich hun leven lang valselijk op hun afstamming lopen te beroepen.

  Wijlen Koningin Juliana, och arm, stelde op de dag van haar troonsbestijging de omineuze vraag:

  “Wie ben ik dat ik dit doen mag?”.

  Ik denk, dat veel autochtone Nederlanders, Royalty Watchers en nog vele andere nieuwsgierigen, dat en meer van dat soort zaken, ook graag zouden willen weten, maar daar is helaas nooit fatsoenlijk antwoord op gekomen…. 🙁
  Hoc Voluerunt [10] reageerde op deze reactie.

 5. En nog wat. Dat zo’n harlekijn-op-de-troon dan ook nog ‘de facto’ op geniepige wijze de parlementaire democratie opzij zet, die ze gezworen heeft bij God Almachtig te zullen verdedigen, maakt de zaak wel uiterst -hoe zal ik het zeggen- pikant? sinister, scabreus??

 6. Waarom niet concreter, dit verhaal. De Republikeinse Moderne Partij bestaat al 10 jaar voor opnieuw onze republiek, maar we hebben nauwelijks aandacht, doordat het Nederlandse volk om de brei blijft heendraaien en over Van Oranje Nassau gaat zitten zeuren in plaats van te gaan voor de Republiek.
  Laat Oranje vallen en steun de Republikeinse Moderne Partij met artikelen en links op Internet, een lidmaatschap of donatie en de Republiek Nederland is zo een feit.
  http://www.republikeinen.org

  Albert S. [11] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [13] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [21] reageerde op deze reactie.
  wim3 [26] reageerde op deze reactie.

 7. @P.E. Middelkamp [1]:
  Landsbelang is hun belang omdat deze mensen menen dat hun het land zijn als Vorst.
  En wij natuurlijk vee (onderdanen) en dus onderdanig

  @Bon Vivant [2]:
  Volmaakt? heb je de kop van alexander wel eens gezien?? gelukkig is de Gulden weg want zijn kop past niet op een rijksdaalder.

  @Spy-Nose [6]:
  Raar maar waar, ik ben nog directer verwant met willem van Oranje dan de dames en heren van amsberg. Idd volgens sommige geschiedenis mensen in mijn familie zijn wij dirrecte afstammeling van willem van oranje zelf, een bastaard kind.
  Hun van een hele verre tak.

  Als ik het verre onderzoek van mijn grootvader mag geloven, en die had het meestal wel juist. Vooral over de stamboom.

  @All…
  Wie viert hier eigenlijk koninginnen dag?

  .M [20] reageerde op deze reactie.
  Bon Vivant [23] reageerde op deze reactie.

 8. @Ben Van Herwijnen [9]: Ik denk dat elke partij in Nederland dit streven moet omarmen, niet alleen uw partij, met alle respect overigens voor uw inzet en partijprogramma.

 9. Typisch, vaak als het vrije gesprek over het Koningshuis gaat, valt het woord “bastaard”, terwijl als de MSM het erover hebben, gaat het over de lintjes, de voortreffelijkheid en de onmacht van de leden van het Koninklijk Huis.

  Stelling voor een promotie: “Het “Geheim van Noordeinde” moet bewaard blijven, niet om de “machteloze” Koningin te beschermen, maar uit vrees, dat er koppen gaan rollen.”

  Denk maar aan “het Boekesteintje”.

 10. 14 Juni jongstleden ging het er nog over om het graf van Willem van Oranje te openen.
  Dit was te doen om de ware toedracht van de moord op hem te achterhalen.

  De burgemeester en sleutelbewaarder hielden dit tegen.

  Als daar wel toestemming voor was gegeven, dan was er zeker meer boven water gekomen.
  Ik twijfel dan ook aan het gegeven dat, deze familie hier een nazaat van is.

  Hier is alles mee gezegd!!

 11. Leven de Republiek …. !!!!
  Binnenkort zitten we opgescheept met een Duits-Argentijns echtpaar met meerdere nationaliteiten . Hun netwerk is corrupter dan dat van Antonov…..

 12. @Hoc Voluerunt [13]:

  “een rebubliek politicus of een Libertarier in welke vorm dan ook, kan die eed niet afnemen”

  Wat is een eed afleggen ?

  Het zijn MAAR woorden, die niets te betekenen hebben!

  Het is echt niet heilig of iets dergelijks hoor.

 13. prachtige stuk! Deze verraders van ons land die ons bloed zuigen en misbruik van de naiviteit van de massa maken zijn voor meer ellende van andere volken verantwoordelijk. Als grootste aandeel houders van s hell het volk van nigerie vergiftigen plunderen mishandelen en vermoorden. Maar welke politicus zal de waarheid vertellen? Ze zijn in dienst van deze bende. Mensenrechten hun mond is vol van maar niet als het gaat om deze schandalige roofbouw door deze elitaire bende! Wordt wakker nl.

 14. @Ben Van Herwijnen [9]: Je hebt nauwelijks aandacht omdat één blik op je website een stuitend gebrek aan diepgang blootlegt. Net als bij ProRepublica, overigens. Blijkt ook uit de laatste zin van je reactie, die van uiterste oppervlakkigheid en gebrek aan realiteitszin getuigt.

 15. @Hugo J. van Reijen [19]:

  “…Koningshuis, mits het staatshoofd zich niet met de politiek bemoeit.”

  Lijkt mij een contradictio-in-terminis: een koningshuis bemoeit zich q.q. met politiek, ook al wordt bijv. Olav “de Zweedse Koning” genoemd.

  De titel “Zweedse Koning” is een uitgeklede titel. Maar een monarchie is per definitie een politiek stelsel.

  Zo is het begrip “constitutionele monarchie” ook een contradictio-in-terminis. Een monarch is soeverein en regeert per decreet.
  Hij kan niet “gehoorzamen” aan de grondwet, zoals de “eed” van Beatrix suggereerde.

  Die eed is simpelweg vals. Daarom kan ze eedbreuk plegen, noch gepleegd hebben.
  Albert S. [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Spy-Nose [22]: Klopt , menig vorstenhuis is per definitie illegaal, omdat het fictief over onderdanen beschikt, terwijl het betrokken vorstenhuis het land niet in bezit heeft. Met uitzondering van Monaco, omdat dit ministaatje wel geheel eigendom is van de Grimaldi-familie en ieder die zich daar wil vestigen verantwoording verschuldigd is aan de eigenaar, dus Prins Albert, Prinses Caroline en Prinses Stephanie. Ook voor Liechtenstein geldt hetzelfde als voor Monaco.

 17. @Ben Van Herwijnen [9]:
  Het gezwets van de heer van Herwijnen is om doodziek van te worden. Ik heb hem al diverse malen gevraagd een positieve bijdrage te leveren over hoe hij denkt de monarchie aan te pakken en van ons land een democratische republiek te maken. Je krijgt slechts dit infantiele gebrabbel.

 18. Spy-Nose, ik vind het heel interessant om te horen dat je in direkte lijn van Willem de Zwijger zou afstammen. Zou die stamboom graag eens bestuderen.Willem de Zwijger had al voordat hij zijn vier vrouwen trouwde een bastaard, ene Justinus van Nassau,die het nog ver schopte en ook wel kinderen had. Maar er waren meer bastaards met andere vrouwen.Willem de Z. lustte er wel pap van. en ook Maurits en Frederik Hendrik hebben erg bijgedragen aan de populatie van Nederland. Jammer dat we het DNA niet uit de kist in Delft kunnen krijgen, dan kwamen we een heel eind verder.

Comments are closed.