De milieuorganisaties zijn tegen kerncentrales, uitgezonderd voor medische doeleinden, wat dan betekent dat deze energiecentrales volgens de milieuorganisaties overbodig zijn. Dat standpunt is begrijpelijk als je mee neemt dat er elders in omliggende landen voldoende centrales zijn die ons van energie kunnen voorzien,  …….

….. en de aandelen van onze leveranciers zijn in handen van buitenlandse bedrijven, waar we ook de grondstoffen als kolen / uranium moeten kopen.

Waarom moeten wij als een van de kleinste landen dan zo nodig zelf kerncentrales bouwen?
Er is immers in de wereld genoeg energie te koop, en waarom zal Nederland daar dan op investeren gaan?  De inwoners moeten het toch betalen in de energie rekening. Met een eigen kerncentrale wordt de energie aan de inwoners niet goedkoper, en waarom moet al het afval in onze grond terecht komen?

Als je het daar mee eens bent, ontstaat ook de gedachte van waarom bouwen wij windmolens in ons land, dat is dan in feite ook totaal overbodig. Ze worden ontwikkel met het oog op de toekomst, maar we vergeten dat deze molens ook maar een beperkte levensduur hebben, en het kan alleen maar uit doordat er veel subsidie naar toegaat. Als we de energie in het buitenland kopen zal dat een prijs hebben, maar als er niet geïnvesteerd wordt in windmolens kan de milieuheffing van de energie leveringen aan de inwoners vervallen, en is het gegarandeerd goedkoper voor de gebruikers.

Als men zonne-energie of biobrandstof wil dan kunnen private ondernemers dat wel zonder subsidie van de overheid leveren aan de inwoners. Dus ook dat zou kostenbesparend voor de overheid zijn. Waarom zullen milieuorganisaties dan nog druk moeten maken over dit soort zaken, laten ze de natuur en milieu maar minder opzadelen met overbodige regels te eisen.

Het geld wat de inwoner dan kan besparen op haar energierekening als milieuheffingen vervallen, zal goed voor alle inwoners zijn en de economie verbeteren.

—————–
Ingezonden door Reiny

10 REACTIES

 1. Even off topic:
  Waar zijn ze op uit, die publieke mafiosi?
  Ziehier een post van een fragment van een artikel uit netto http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/budget/11_nieuwigheden_voor_uw_geld_.8933138-2214.art

  3. Alarminstallatie verplicht geregistreerd

  Heeft u een alarminstallatie tegen inbraak die niet aangesloten is op een alarmcentrale, dan bent u verplicht om die te laten registreren. Die registratie kan via http://www.police-on-web.be. U moet uw aangifte jaarlijks hernieuwen. Alarmsystemen die wel aangesloten zijn op een alarmcentrale, worden automatisch geregistreerd bij de FOD Binnenlandse Zaken.

  Waarom wil de politie in hemelsnaam weten of u een alarminstallatie heeft?
  Ze willen dus weten of ik een alarminstallatie heb en van welk merk en type opdat ze van te voren zouden kunnen nagaan hoe men die ook al weer makkelijk buiten werking stelt?
  Wat is hun bedoeling nou eigenlijk?
  Tijdens mijn afwezigheid inbreken voor een stiekume huiszoeking of om afluisterapparatuur te plaatsen?
  OK, OK, misschien zoek ik het te ver en ben ik paranoide. Maar kan iemand mij anders 1 goede reden geven waarom ze he anders moeten weten?
  Wie mijn woning niet onaangekondigd cq. achter mijn rug wenst te betreden heeft nl. geen enkele reden om te willen weten of en hoe ik mijn huis beveiligd heb.

  Bon Vivant [2] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [5] reageerde op deze reactie.

 2. @.M [1]:

  En wat als je deze niet registreert? Hebben ze in Belgie al ‘pandbrigades’ die huizen hier op inspecteren?
  Ga je de gevangenis in als je die alarminstallatie niet registreert? Ze laten daar toch al moordenaars en verkrachters vrij vanwege plaatsgebrek daar?

  Een officiele politiewebsite met een Engelse naam. Is dat een grap? De officiele talen in Belgie zijn toch Nederlands, Duits en dat Noord-Franse dialect?

  Ter zake:
  Milieuorganisaties krijgen te veel subsidies. “Milieu” is toch eigenlijk een Frans woord met de betekenis van “georganiseerde misdaad”?

 3. Mag ik vriendelijk verzoeken dit soort ingezonden artikelen eerst een klein beetje te redigeren?

  Het is voor mij nauwelijks leesbaar.

 4. Deze redenering kan je op elke voorziening of goederen toepassen, maar als je alles in het buitenland koopt en niks zelf produceert, heb je geen geld meer om iets te kopen.
  Je wordt zo wel erg afhankelijk van andere landen, kijk maar naar hoe rusland nu met de gaskraan speelt.
  ik zou dus zeggen dat je voor de grootst mogelijke onafhankelijkheid volledig zelfvoorzienend moet zijn.
  En dus niet van andere landen(helemaal als dit eu-landen zijn 😉 )

 5. @vrijeradikaal [5]:

  Van harte welkom op de site van Fedict, de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie. Als administratie van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen werkt Fedict aan de invulling van de e-governmentstrategie van België.

  E-government is geen verre toekomstdroom, het is vandaag al realiteit.
  Met uw elektronische identiteitskaart, de eID, kunt u mails ondertekenen, krijgt u toegang tot het gemeentelijke containerpark en kunt u veilig surfen op het net. Elk jaar dienen meer mensen hun belastingaangifte in via Tax-on-Web. En ook de administratie voor ondernemingen gebeurt steeds vaker via elektronische weg.

  Onze opdracht is heel duidelijk: met de mogelijkheden van de informatietechnologie maken we de overheidsadministratie voor u zo eenvoudig mogelijk. En onze inspanningen werpen vruchten af: België behoort bij de koplopers in e-government.

 6. @vrijeradikaal [5]:
  Pink Floyd zal indertijd niet de Nanotech hebben bedoeld, maar dat gevoel krijg ik daar wel bij.

  Betreffende de energie zoals hierboven staat beschreven, voorzie ik inderdaad een Nederland wat met alles uitvoerder was, en nu alleen nog maar inkoper. Comfortable numb
  Het zal inderdaad in het begin misschien goedkoper zijn om alleen te importeren, maar Nederland produceert al niet zoveel meer.
  Om te kunnen inkopen zal er toch e.e.a. moeten worden uitgevoerd, en dat wordt steeds minder!

 7. Milieu organisaties hebben gelijk over kerncentrales. Die kosten meer dan het opbrengt en de brandstof is niet alleen gevaarlijk maar ook zeldzaam en duur. Wind energie is het zelfde laken en pakt, het kost veel meer dan het opbrengt. Voor de rest zijn de milieuorganisaties opruiers voor de VN organisaties.
  Deze bedonderen iedereen met valse beloftes en onwaarheden. Het probleem is dat we graag afhankelijk willen zijn van onze energie. Want je hoort bijna nooit dat iemand zelf zijn energie opwekt die hij/zij nodig heeft. Er zijn vele energie mogelijkheden die meer opbrengen dan je er in stopt, maar vele interesseert het niet. Ze willen alleen maar een schakelaar bedienen of een stekker in het stopcontact steken, het maakt voor hun niet uit wie of van wat die stroom is.

 8. Ik ben een groot voorstander van Franse kernstroom en groot tegenstander van eigen kernstroom. Als de Franse belastingbetaler graag mijn stroomnrekening wil subsidieren, ben ik daar niet tegen. Andersom heb ik geen zin om dure stroom te moeten opwekken.

  Kernstroom is de blinde vlek van de rechtse collectivist. Het is de lakmoesproef om rechtsen en libertariers te onderscheiden. Kernstroom is namelijk een nog grotere subsidiespons dan windmolens. Werkelijk elk aspect van winning via verzekeringen en ontmantelingen tot opslag is bedolven onder stapels van garanties, subsidies, ontlastende wetgeving en vaak regelrechte staatsinvloed.

  Rechts is voor kernstroom en links is voor windmolens. Een liberaal wil de markt aan het woord en die spreekt zich al generaties uit voor fossiele brandstoffen.

  Mooiste voorbeeld is wel tijdens het Bush regime toen de wet was dat de ontmantelingskosten en opslag van dat materiaal (niet eens het uranium zelf), zelf betaald moest worden door de energiebedrijven. Onderzoek toonde aan dat die kosten veel hoger waren dan wat ‘begroot’. Resultaat, atoomstroom was acuut onrendabel geworden. Noodwet die de staat garant stelt voor alle kosten boven het ‘begrote’ bedrag. In de EU had men die wet al vanaf dag 1. Toch vervelend dat zelf verantwoordelijk zijn en maar goed dat vadertje staat je dan te hulp schiet toch? 🙂

 9. Milieu organisaties? Door wie worden deze ook al weer betaald? O ja, door dezelfde boeven die ze ogenschijnlijk bestrijden. Olieramp in Mexico? 15 mln liter (kan zelfs veel meer zijn) zwaar kankerverwekkende olie per dag al ruim 70 dagen lang (Exxon Valdez was 40 mln liter olie, met een veel lager kankerverwekkend gehalte)? Waar is bijv. Greenpeace met zijn beukboot? Dit gaat meer walvissen het leven kosten dan ze in 100 en jaren tijd kunnen redden. Oliewereld geeft veel geld (= grootste ziekte der mensheid) aan milieu organisaties, daardoor zijn ze een wassen neus geworden, alle goede vrijwilligers ten spijt.

  Ik zou goud kopen. Neem een munt mee voor als je wilt “oversteken” 😉

  When the earth dies, you die, when you die, the earth survives.

Comments are closed.