In de pers verschijnen diverse berichten over onrust bij officieren van het leger die veroorzaakt wordt door financiële tekorten.

Bij de Vrijspreker kwam al prompt de vraag binnen of libertariërs daar nu blij mee waren. Het is immers ruim bekend dat er hier vele malen gepleit is om o.a. de missie in Afghanistan te beëindigen.

De vraag naar “blij zijn” is echter niet eenduidig te beantwoorden.

Nog los van het feit dat verschillende libertariërs een verschillende opvatting daarover zullen hebben, heeft deze kwestie (zoals zoveel zaken) verschillende facetten, en kan het antwoord NEEN zijn:

NEE: want er wordt gezegd dat “Volgens [die officieren] wordt door financieel wanbeheer de gevechtskracht van het leger bedreigd”. En is natuurlijk stom en onverantwoord om, als je een leger hebt, je gevechtskracht in gevaar te brengen. En daarmee extra gevaar oplevert voor de militairen.

Maar het antwoord kan ook JA zijn:
JA: Als daardoor de juiste maatregelen worden genomen. Die maatregelen moeten dan betrekking hebben op hele (overbodige) taken compleet af te stoten.
Als voorbeeld kunnen alle buitenlandse missies worden afgeschaft. Alleen de binnenlandse veiligheid zou voorlopig als taak kunnen blijven bestaan.
Het is op de eerste plaats bvb. onzin dat de Nederlandse burgers gedwongen worden om geld in te leveren om aan de andere kant van de wereld oorlog te gaan voeren. Ook al worden dit “vredes”-missies genoemd.
Op de tweede plaats komt daar nu nog bij dat het land in een nog niet opgeloste financiële en economische crisis zit. Daarom zijn er veel doeleinden waarvoor het geld beter gebruikt kan worden.

En op de derde plaats is het zelfs overbodig te zeggen dat “financieel wanbeheer” helemaal fout is en zelfs gestraft dient te worden. Nog extra omdat het om geld van de burgers gaat.

Woensdag is er een persconferentie van de vier verenigingen voor de leidinggevenden binnen het leger.
Benieuwd of daar iets interessants uit komt. Al kun je verwachten dat vanuit die verenigingen vooral gepleit wordt voor het behoud (of zelfs uitbreiding) van de eigen baantjes.

3 REACTIES

  1. Grootste nadeel van geldproblemen bij de overheid is, dat het nooit wordt opgelost door de overheid in te krimpen, maar altijd om de diefstal te vergroten. Vaak worden dit dan ook nog bezuinigingen genoemd.

Comments are closed.