Opstand?  Revolutie? Serieus?

De laatste weken verschijnen er in de reacties op de Vrijspreker-artikelen steeds meer opmerkingen in de geest van:”Het is de hoogste tijd dat er een opstand komt tegen de politici die de mensen, de productieve belastingbetalers, bedriegen, uitzuigen en betuttelen. Hetzelfde hoor je steeds vaker in gesprekken. Ook van personen die niet echt libertarisch zijn.
Met tevens de opmerking/vraag “Wanneer gaat er nu eens wat gebeuren?”

Deze reacties lijken op het eerste gezicht wel heel positief. Zijn ze ook, in zoverre dat het een bewijs is dat steeds meer mensen vinden dat het op de huidige manier van slaaf zijn, niet langer kan en dat er wat moet gebeuren. Een opstand!

Maar dat zijn op dit moment ook niet veel meer dan loze kreten.
Wat wordt er bedoeld met die “opstand”?

—Tegen wie specifiek? Ja, het huidige systeem; maar wie zijn dat precies? Welke personen? Welke maatregelen? En wat is het alternatief

—Hoe moet daartegen worden opgetreden? De mensen die willen protesteren zijn al decennialang ontwapend. Wapens hebben ze praktisch niet meer. Denken ze dan bij boeren een aantal “rieken” op te scharrelen? Of willen ze “knuppels” gebruiken?
En daarmee optrekken naar Den Haag? Naar welk gebouw of welke persoon?

—En dachten ze dat ze ooit zover zouden komen? Als je (met een riek ??) bvb vanuit Utrecht met revolutionaire plannen op de trein stapt, reken er dan maar op dat je in Woerden of uiterlijk in Gouda al uit de trein gehaald wordt door een oppermachtig zwaar bewapend leger! (Dat overigens gefinancierd is door jouw belastingcenten!)

—Maar stel dat je Den Haag bereikt. Dan staat daar nog een veel sterker leger klaar.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat een dergelijke opstand in de huidige situatie volslagen onzin is.
Nog los ervan dat libertariërs alleen maar aan een geweldloze revolutie zullen meewerken!

Wat dan wel?

—DOEL. Zouden we kunnen stellen, dat wat dan ook het doel is, dat het op de allereerste plaats noodzakelijk is dat dit DOEL duidelijk wordt omschreven.

En dat Doel moet zoveel idealisme uitstralen dat massa’s mensen het begrijpen en er voor de straat op willen gaan. Zoveel idealisme dat zelfs de militairen in het leger er voor een groot deel achter gaan staan, en zich bij de protesters voegen. (In plaats van er op te schieten!)

Libertariërs hebben een doel. Zie de missie van de Vrijspreker: “De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

Maar het begrijpen van deze missie is kennelijk niet eenvoudig. Met de 5000 dagelijkse bezoekers zijn we veel te klein. Zeker om een geweldloze revolutie tot stand te brengen. Om te beginnen zouden we 100 keer zo groot moeten worden.

En daar kan wel iedereen die de (geweldloze) revolutie wil, aan meewerken.
-of door tijd te besteden om anderen te overtuigen, in gesprekken, bijeenkomsten, artikelen.
-of door financiële bijdragen die de Vrijspreker in staat stellen nog meer en beter de idealen van een rationele vrije, vreedzame maatschappij duidelijk te maken..

MANIFEST: Is het nodig/ nuttig dat daarvoor een (nieuw?) kort hanteerbaar Vrijheids-Manifest komt?

BEWEGING: Is het nuttig/nodig dat de nu bestaande informele, losse, libertarische vrijheidsbeweging een meer formele beweging wordt waar meer mensen achter kunnen staan en aan meedoen?
Zouden de TEA PARTIES daarvoor geschikt gemaakt kunnen worden? De eerste (nog eenmalige) start in Nederland daartoe lijkt te weinig principieel en te veel politiek geweest te zijn. Maar net als in Amerika, (Ron Paul), kan ook in Nederland/Vlaanderen geprobeerd worden om deze wel de juiste vrijheidsfilosofie te laten uitbrengen.
Of moet er iets anders komen?

PETITIE. Een begin zou ook gemaakt kunnen worden met een “Petitie” voor een goed geformuleerd onderwerp of plan. Dit is eenvoudiger en misschien voor velen een gemakkelijker eerste stap. En dat kan volgende stappen eenvoudiger en sneller maken.

EENHEID. Libertariërs zijn individuen, die het zelden op alle punten met elkaar eens zijn. Vooral over de wijze van realisatie van het libertarisch vrijheidsideaal, bvb: Minarchisten, Anarcho-kapitalisten, Pro-Life en Pro-Choice, politieke en antipolitieke idealisten.
Het blijft nuttig om over de verschillen intern hevig te discussiëren om tot de beste oplossingen te komen. Maar als libertariërs inderdaad in de maatschappij vrijheid willen bereiken, zullen ze toch gezamenlijk naar buiten als een eenheid moeten optreden.

VEILIGHEID!. En om het nog moeilijker te maken, dat alles zou moeten gebeuren met een maximale veiligheid voor iedere activist. We hebben immers te maken met een meedogenloze machtige tegenpartij!

Dit zijn nog maar enkele beginpunten. Laat weten of je nog andere, betere, belangrijkere punten weet en of je bereid bent er aan mee te werken. En wat je eventueel wilt doen!

83 REACTIES

 1. Begin de revolutie (comfortabel) in je achtertuin: stuur de Vrijspreker.nl wekelijks door naar je contacten.

 2. Inderdaad, de veel genoemde revolutie zal alleen maar ontaarden in geweld; en dat is precies wat men wil; een reden om nog meer vrijheidsbeperkende decreten uit te vaardigen.
  Nedrlanddoetnietsmeer lijkt me inderdaad een goede start. Een beetje analoog aan “Atlas in Staking”. De werkende NL-er houdt op met belastinggeld genereren, diensten te leveren, producten te maken e.d.
  Het zal een wissel trekken op je persoonlijke omstandigheden, je zult her en der problemen krijgen, maar als heel veel mensen hierin meegaan kan het effect hebben. En gedeelde smart is halve smart. Als je niks doet zal dit uiteindelijk in een veel ergere situatie eindigen.

  rik [83] reageerde op deze reactie.

 3. Beste Hub,

  Zoals je zelf al aangeeft is in de huidige situatie een opstand volslagen onzin. Een stille opstand zal in alle waarschijnlijkheid door de MSM worden genegeerd of belachelijk gemaakt. Een gewelddadige opstand zal sommige Libertariërs afschrikken. Daarnaast vrees ik dat een afgeslagen opstand het in de toekomst moeilijker zal maken om een nieuwe te starten. De Nederlandse Libertariërs zijn een behoorlijk mondige minderheid, maar niet mondig genoeg om snel te kunnen groeien.

  Je voorstel om te proberen om alle Libertariërs 1 manifest te laten ondertekenen lijkt mij niet haalbaar. Iedere missie met enige politiek getinte uiting zal nooit voor 100% worden geaccepteerd. Tenzij je de compacte missie van de Vrijspreker bedoelt. Een statement zoals “We willen de macht van de staat maximeren tot het beschermen van Leven, Vrijheid en Eigendom” zal toch wel het uiterst haalbare zijn wat door iedereen onderschreven kan worden.

  Waarom zou er op mij een morele verplichting rusten om al mijn medelanders te bevrijden? Ik voel mij alleen verantwoordelijk voor mijzelf en voor iedereen waarvoor ik zelf kies om verantwoordelijk te zijn. Waarom ben ik verplicht om hier in Nederland als een David tegen Goliath te vechten om het systeem te veranderen? Veel energie zou verloren gaan als we decennia van staatspropaganda proberen terug te draaien.

  Mevrouw Rand heeft in “Atlas in staking“ voorspellingen gedaan over onze samenleving en veel is daarvan al uitgekomen. Laten we er voor zorgen dat haar Libertarische beeld uit ook gaat komen. Geen geheime locatie waar alleen de elite mag vertoeven, nee ik bedoel een plek waar mensen kunnen leven in een samenleving gebaseerd op de Libertarische principes. Er zijn namelijk genoeg plaatsen op de wereld om een leven op te bouwen waar die staatspropaganda geen voet aan de grond heeft gekregen. Als voorbeeld is in New Hampshire al heel veel vrijheid. Ook wonen er al veel vrijheidslievende mensen. Hun staatsmotto is niet voor niet “Live free or die”.

  Als je als Libertariër in echte vrijheid wil (gaan) leven, kijk dan eens bij http://www.freestateproject.org . De Free State Project is een afspraak tussen 20.000 vrijheidsactivisten om naar New Hampshire te verhuizen waar zij hun best gaan doe om een samenleving te stichten waarin de maximale rol van de staat de bescherming van Leven, Vrijheid en eigendom is. Het is daar nog geen Libertarische heilstaat, maar aangezien het een kleine staat is met weinig inwoners kan een kleine groep mensen daar wél een verschil maken. Zeker als je je bedenkt dat de samenleving daar al heel sterk pro vrijheid is.

  IMHO kan men beter elders het goede voorbeeld geven door een lichtend baken van vrijheid te zijn, dan dat men hier in Nederland de samenleving bijna vanaf de basis opnieuw moet schapen.

  Wellicht dat ik je daar nog wel eens tegen kom, Hub.

  Groet,

  Hendrik Brouwer

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  HoerenSloep [10] reageerde op deze reactie.

 4. De gemiddelde NuKuBu zal niet in actie komen is mijn nederige mening. Waarom niet? Hij/zij komt thuis en ploft moe op de bank, trekt een zak chips open en een sixpack om vervolgens om een uur of tien, half elf tussen de zure lappen te dromen. De NuKuBu interesseert het geen ruk namelijk. Hij/zij is al te lang genaaid door het huidige politieke bestel. Hij is moe van alle gezeur, prestatiedwang, te halen omzet, productiequota, bekeuringen enzovoort. (Ja ook de politie is een NuKuBu zodra zijn pet op de kapstok hangt). Het vertrouwen in een opstand/revolutie is nihil. IMHO is het al een grote kunst om in 0031 een leven op te bouwen zonder al te veel de alom geldende verboden en geboden te overtreden. De NuKuBu is blij als de paycheck weer op de mat valt. Immers dan kan de NuKuBu weer fijn aan zijn “verplichtingen” voldoen. Ik denk dat wij het met elkaar eens zijn… Het is tijd voor PLAN B… Hoe dit plan vorm te geven? Tja… Da’s een goeie… Daar moet ik nog eens serieus over nadenken. Een keer een goede kraak zetten en in lucht oplossen… Mwaaahhh

  A [6] reageerde op deze reactie.

 5. @HendrikVrij [4]:

  “Waarom zou er op mij een morele verplichting rusten om al mijn medelanders te bevrijden? Ik voel mij alleen verantwoordelijk voor mijzelf en voor iedereen waarvoor ik zelf kies om verantwoordelijk te zijn”.

  Uiteraard zullen libertariers het met je eens zijn dat er geen morele verplichting is om alle Nederlanders te bevrijden.
  Natuurlijk staat je eigen leven en vrijheid voorop. Het creëren van vrijheid is echter ook een goed waar jezelf van genieten kunt.
  Ergens in de lijst waardes staat “vrijheid”. Bij de een hoger dan bij de ander. Ieder maakt zijn keuze.
  Bij mij staat de waarde van Vrijheid erg hoog!!

 6. Afgezaagd, maar een beter milieu begint bij jezelf

  Dus doe vooral vanalles om je eigen vrijheid te zoeken. Anderen zullen zien dat je min of meer gelukkig wordt, zich afvragen hoe dat komt en wellicht kun je als voorbeeld, inspiratie dienen. Vertel mensen die ernaar vragen over je ideeen, probeer niet mensen die het niet willen horen over te halen, dit is verspilling van energie.

  Revoluties en al dat soort dingen werkt meestal averechts en is alleen maar een voorzetting van de geweldspiraal die onze wereld in de greep houdt. Waarmee ik niet wil zeggen dat een etisch correcte vorm van zelfverdediging in geval van vrijheidberoving tegenover jezelf niet gerechtvaardigd zou kunnen zijn.

  Wat betreft al die reacties op internet. Die staan al jaren onder elk Telegraaf artikel, geenstijl enz. Dit beschouw ik als een soort uitklaatklep. De gefrustreerde burger die zich t schompes werkt en lastig wordt gevallen met onzinboetes terwijl zijn kinderen in op straat door bepaalde bevolkingsgroepen in elkaar geslagen worden moet zich ergens op botvieren, maar veel zin heeft dat niet.
  De hypotheek waar de banken en de overheidsmaffia hem in hebben geluld ligt als een molensteen om zijn nek. Hij is, zoals eerder gesteld, al effectief ontwapend en dan heeft hij ook nog allerlei (zelfopgelegde) verantwoordelijkheden waardoor het idee van een echt protest veel te be-angstigend is. Hoezeer de staus-quo ook suckt, de meesten vinden het toch wel prettig zo.

  Ik ben dat boek van Harry Browne’ how i found freedom in an unfree world’ aan het lezen echt een aanrader

 7. @HendrikVrij [4]:

  Hoe denk je dat New Hampshire zo ver gekomen is? Ook daar zullen mensen het initiatief genomen hebben om te zeggen: “Stop, enough is enough!”

  “Waarom zou er op mij een morele verplichting rusten om al mijn medelanders te bevrijden?” Er is geen morele verplichting om anderen te bevrijden, maar in je eentje lukt het zeker niet om jezelf te bevrijden. Alleen door vluchten.
  Ook in de boeken van Ayn Rand is er sprake van een vorm van samenwerking om tot een libertarische samenleving te komen. De uitdaging is uiteraard om niet in een soort collectief te vervallen.

 8. By the way, wel wrang dat in Bretton Woods in New Hampshire zowel de Wereldbank als het IMF zijn opgericht; zo’n beetje het toppunt van collectivisme…

 9. @A [6]: @Polkakoning [8]: Die afkorting is, voor zover ik kon terugvinden, “uitgevonden” door mariniers die het weer niet zo hoog op hebben met niet-militairen.

  Maar ja, mariniers zijn dan ook weer ImHuMo’s (= Immorele Huur Moordenaars), al verzin ik die net zelf. Laat ik het anders stellen: niet het meest intelligente volk dat zich voor een paar duizend euri per maand als huurmoordenaars en/of kannonnenvoer wil lenen.

 10. @Iedereen die dit leest:Op 4 juli jongstleden is al een bijeenkomst georganiseerd in Zwolle waarin precies deze vraag gesteld is en waarbij ongeveer 15 personen de eerste stappen hebben gezet om deze droom te verwerkelijken. De uitkomst is dat er twee kampen zijn: een politiek kamp dat graag aan de slag wil gaan met de Libertarische Partij en een kamp dat apolitiek aandacht wil genereren onder de bevolking. Een soort eye opener.

  De personen die aan de slag willen met de LP zijn inmiddels georganiseerd, de personen die apolitiek aan de slag zullen gaan zijn in mindere mate aan het organiseren geslagen.

  Tevens wil ik graag het Free State Project aanraden (hoewel ik niet mee ga doen omdat mijn vriendin niet voor emigratie te porren is) en ben ik het roerend eens met de reactie van Syb (5).

  Een goed begin is lid worden van de (privé-)Facebookgroep “Jong Libertarisch” waar eigenlijk alle 15 aanwezigen zo’n beetje lid van zijn.

 11. @Polkakoning [8]: Hartelijk dank voor deze verklaring.

  Valt dus in dezelfde categorie als PLORK, KuKi etc..

  Maar….. zo zie je maar weer. Ze verrijken onze Nederlandse taal toch met een hoop fraaie uitdrukkingen, afkortingen en gezegden, deze InHuMo’s. Is al dat geld niet voor niks daaraan besteed.

 12. @A…
  Tja die afko is ook niet van mijzelf hoor, maar ik vind ‘m wel heel errug leuk. PoDi (Politiek Dier) Is in mijn ogen de tegenhanger van de NuKuBu. En een ImHuMo… heel creatief gevonden. Maar we dwalen af van het punt waar het om gaat. Revolutie of niet revolutie…. Krijgen we (wie die we dan ook zijn) de CoPo (CouchPotato) van zijn bank af? Is ie bereid zijn chips los te laten? Durft ie uit de comfort zone te stappen? Ik zeg nee. Hij is te murw gebeukt. Zij die niet murw zijn denken na over hun EIGEN toekomst en bekommeren zich geen seconde over de toekomst van de rest.

  Hub Jongen [25] reageerde op deze reactie.
  Raymond [59] reageerde op deze reactie.

 13. Hub spreek voor jezelf maar als puntje bij paaltje komt dan steun ik in bepaalde vormen een geweldadige revolutie wel degelijk.
  .
  Niet dat we die allemaal moeten afknallen.
  Maar computer systemen hacken (diefstal van gegevens) is geweldadig en steun ik ook om de overheid op zijn kop te zetten… de enorme vuile was buiten hangen als het waren.
  .
  2e kamer ontregelen of het gebouw ten gronde richten.

  Misschien zelfs nog de politici zelf kidnappen of ironisch genoeg als slaaf laten werken voor onze inkomsten (dit is grappig bedoelt)

  Maar libertariers als ” eenheid” is niet te doen want dan krijg je een rare situatie, wel kan je de Core begrippen uitdragen maar dan met de steun van individueen niet zoals een politieke partij nu.
  Inrichting en diepgaand detail moet je weglaten in de uitvoering en uitdragen van die eenheid gezien er teveel verdeeldheid is.
  Ik ben redelijk minarchistisch omdat ik liever geen persoonlijke milities zie van coorperaties, maar daar is de anarcho-kapitalist het absoluut niet mee eens.
  Zomaar een voorbeeldje.

  Wel kan iedereen van ons zich scharen achter de boodschap van onze non-agressie filosofie, mits er agressie geinitieerd wordt mag er geen gebruikt worden.

  Ik wil wel mee doen met iets organiseren maar heb zelf weinig tijd .
  Bijvoorbeeld libertarische manifesten uitdelen bij gemeentehuizen of iets dergelijks. stands op markten of flyeren op drukke plekken in de stad net als alle partijen tijdens de verkiezings campagnes.
  Maar dat moet grootschalig gebeuren met vele media aandacht.

  Wa ik zelf al doe is mensne overtuigen op iedere gelegenheid die ik krijg, van de hond uitlaten (he doompie) tot het vergallen van de sfeer op verjaardagen door de discussie aan te zwengelen

 14. Gezellig, individuele vrijheid… “Waarom zou er op mij een morele verplichting rusten om al mijn medelanders te bevrijden?” “leuke afkortingen” “gezellig doormailen vanuit de achtertuin”. Logisch dat het nooit wat zal worden met het “libertarisme” op deze manier. Ik voel met al “vrij” *kuch* dus ik ben klaar. De schapen waar hier met grote regelmaat over wordt gesproken, slapen hier ook. Mijn idee is zeker niet “het” idee, maar wel een idee. Brainstormen is wat je zou kunnen doen, ik plaats van slapen en ontwijken. Jammer, ik had even de hoop dat er werkelijk wat zou kunnen ontstaan. Iets tegen de afbraak van vrijheid, privacy en het schenden van mens zijn. Maar ik krijg het vermoeden dat ook dit een dood bloedend kindje is. Jammer, heel jammer…

  grt Marc
  (gaat verder zoeken naar hen die wel durven)

  Liberty 5-3000 [20] reageerde op deze reactie.

 15. Als ik moest kiezen tussen:

  1. persoonlijke vrijheid waarbij ik 80% belasting moet betalen aan de staat.

  of

  2. geen persoonlijke vrijheid, geen staat.

  dan kies ik voor het 1e.
  Ik ben geen slaaf van “vrijheid”.

  Om het in Molyneux woorden te zeggen:
  Politiek Libertarisme kun je het beste uitleggen als stappen in een taxi naar Chicago. Je ziet een bordje Chicago 20km na een paar minuten. Na een uur zie je een bordje van Chicago 100km.
  Je schrikt en roept naar de taxichauffeur dat je de verkeerde kant op gaat.
  De taxichauffeur roept terug dat hij de hele tijd de rem erop heeft staan tijdens het rijden.
  Ook al ga je steeds verder weg van Chicago, hij zorgt er wel voor dat de boel wordt afgeremd. Je zou hem juist dankbaar moeten zijn, want in de andere taxi’s zou je momenteel op 150km afstand van Chicago zijn.
  Zonder hem was je dus veel verder weg geraakt tot je einddoel.

  ps. Misschien moeten we gewoon naar Chicago (vrijheid) gaan? 😉
  Hub Jongen [26] reageerde op deze reactie.

 16. @MarcB [18]:
  Tja. Misschien kijk je zoals een roker naar het roken?
  Zomaar een idee.
  Je ruilt de ene “leider” in voor een andere?
  Wie moet jouw nieuwe held dan zijn vraag ik me af?
  Kijk eens in de spiegel en zorg voor wat je zelf denkt wat mist.
  Ik hoef jou toch niet aan het handje te houden door het leven?

 17. @Liberty 5-3000

  Mooie reactie:-) Je hoeft me idd niet aan het handje vast te houden, wellicht maakt het indruk als we met z’n allen iets doen, ipv 1 persoon. Marcje zien ze niet staan. (slechts een ouwe lastpak;-) ) Heel Nederland wat niets doet maakt indruk! En “leider”? Zover zijn we lang nog niet, als het al een leider moet zijn.

  Liberty 5-3000 [29] reageerde op deze reactie.

 18. @MarcB
  Leider? Jazeker heeft een revolutie een leider nodig. Weet u mij een revolutie te melden zonder een leider? Het is bekend dat we leiders, helden nodig hebben om ons aan op te trekken. Zonder leiding rommelen we maar wat voor ons uit. Dus laat ons de handen ineenslaan Libertariërs en kiezen wij uit onze kringen een leider. (Hoewel… ben ik wel een libertariër?)… Hoe doet de ware Libertariër zich eigenlijk kennen?
  Hmmm ander topic misschien voor iemand die daar verstand van heeft?

  Hub Jongen [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Syb,

  Misvatting; ik dacht dat er een leider werd bedoelt voor dit strontland, en zover zijn we (allang)nog niet. Een leider voor de revolutie wordt geboren naar de revolutie vorm neemt. Er lopen genoeg “slapende” leider rond hoor 😉

 20. @Syb [15]:

  “Zij die niet murw zijn denken na over hun EIGEN toekomst en bekommeren zich geen seconde over de toekomst van de rest.”

  Maar het gaat natuurlijk ook om ieders EIGEN toekomst.
  Iedereen die meedoet, moet dan ook overtuigd zijn dat het resultaal voor hem/haar een verbetering zal zijn!

 21. @Hub Jongen [26]:
  Zonder als een oude kungfu-film te klinken accepteer ik dat de problemen niet opgelost worden met dezelfde middelen waarmee ze tot stand zijn gekomen.
  Niets doen volgens de gebaande wegen, zoals politiek, is het minst voor de hand liggend.
  Het gaat tegen alles waar we mee opgegroeid zijn, maar is uiteindelijk wel de juiste weg.
  Vrijheid is laten zien dat je vrij bent. Leven volgens basisprincipes, waaronder het non-agressieprincipe.

  Meer mensen zullen hierdoor als een virus aangestoken worden.
  Je wilt niet die zure libertariër zijn die alleen maar zijn gal spuwt.
  Je wilt leven zoals jij denkt dat een vrije man/ vrouw hoort te leven.
  Rechtop en met deugd in je donder.
  Alleen relaties aangaan met mensen die op gemeenschappelijk gewin zijn gebouwd.
  Je leeft immers maar 1x!!!!
  Daarmee zul je een inspiratiebron voor anderen zijn.
  Zolang je deze basis niet beheerst. Wie ben je dan om de staat te bekritiseren??
  Die is allen maar een abstracte projectie van ons handelen.
  Als men alleen maar blaat over het zogenaamd vrij willen zijn van de staat, maar wel elke zondag verplicht naar de schoonfamilie gaat terwijl men hier geen zin in heeft.
  Is dat dan vechten voor vrijheid????
  En dan de meeste van ons die niet in politiek geloven bekritiseren dat wij “niets” doen. hahaha.
  Laat me niet lachen.
  Eerst de basis, persoonlijke vrijheid.
  Daarna, heel veel verder komt de staat eens om de hoek kijken.
  Hoc Voluerunt [43] reageerde op deze reactie.

 22. @Hub Jongen [26]: Terug on topic:

  Hub, ik denk dat je gelijk hebt in de zin dat er actie moet worden genomen. Enough already.

  Marketing technisch gezien is er te weinig draagvlak voor. Het libertarisch gedachtengoed is te weinig bekend. Er moet eerst vraag gecreëerd worden, alvorens de mensen zich realiseren dat ze het libertarisch gedachtengoed kunnen aanhangen. En dan komt er een beweging op gang. Grass roots. Vervolgens zal er leiding moeten worden gegeven aan de diverse shoots (jonge grasjes) om tot het gezamenlijke doel te komen. Maar die leider(s) zullen gaandeweg opstaan, alhoewel ik een glansrol voor uzelve zie, oh Grote Leider Hub (grapje!!!).
  Die leiders zullen vanzelf opstaan en de druk van de publieke opinie zal toenemen. Protesten, demonstraties, internet-petities (zoals geenpaarsplus.nl en de demmink doofpot), politieke partijen bestoken met mailtjes etc..
  Geholpen door de huidige economische situatie, zal er, denk ik, wel een grote sprong voorwaarts gemaakt kunnen worden.

  Maar het begint met het bekender maken van het libertarisch gedachtengoed. Zonder dát, is het een verloren race.

  Ik denk dat een grote groep mensen vóór het libertarisch gedachtengoed zijn, gevoelsmatig. Als ze deze gevoelens onder woorden kunnen gaan brengen middels kennis, dan gaat het vooruit.

  Nu zijn er ongetwijfeld echte marketing-professionals die er veel meer van weten dan ik; laat van u horen!!

  John [49] reageerde op deze reactie.

 23. @MarcB [21]:

  Heel Nederland wat niets doet maakt indruk!

  Ik ben nog steeds van mening dat u de zaken vanuit een staatsperspectief bekijkt.
  Think out of the box.
  Wij doen niet niets. De meesten van ons doen aan persoonlijke groei. Dat is de sleutel die gecommuniceerd moet worden. Dat is wat ons ontnomen is.
  Nederland bestaat niet. Landen bestaan niet. De wereld bestaat uit boerderijen. Wij zijn allen scharrelvee.
  Het is net zoals uitleggen aan een vis dat hij in het water zwemt.
  Eerst dus het water zien.
  Ik raad deze aan voor een betere uitleg dan ik ooit zou kunnen geven. 🙂
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/09/klassiekers-deel-3-etatisme-is-dood-iii/

  Hub Jongen [30] reageerde op deze reactie.
  johan [48] reageerde op deze reactie.

 24. @Liberty 5-3000 [29]:

  I could not aggree more”!

  En toen.?

  Natuurlijk slik ik rode pillen. Natuurlijk werk ik aan mijzelf en ik kan je verzekeren dat dat werkt!!
  Ik voel me de gelukkigste persoon van de hele wereld!

  Maar desalniettemin nochtans: Ik wil graag nog een boel barrières oplossen. Voor mijzelf en mijn vrienden.

  En dat wil ik actief doen omdat vrijheid een zo hoge waarde voor me heeft. Dat is een van mijn behoeftes!!

  Welke acties adviseer je dan?

  Liberty 5-3000 [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.