Opstand?  Revolutie? Serieus?

De laatste weken verschijnen er in de reacties op de Vrijspreker-artikelen steeds meer opmerkingen in de geest van:”Het is de hoogste tijd dat er een opstand komt tegen de politici die de mensen, de productieve belastingbetalers, bedriegen, uitzuigen en betuttelen. Hetzelfde hoor je steeds vaker in gesprekken. Ook van personen die niet echt libertarisch zijn.
Met tevens de opmerking/vraag “Wanneer gaat er nu eens wat gebeuren?”

Deze reacties lijken op het eerste gezicht wel heel positief. Zijn ze ook, in zoverre dat het een bewijs is dat steeds meer mensen vinden dat het op de huidige manier van slaaf zijn, niet langer kan en dat er wat moet gebeuren. Een opstand!

Maar dat zijn op dit moment ook niet veel meer dan loze kreten.
Wat wordt er bedoeld met die “opstand”?

—Tegen wie specifiek? Ja, het huidige systeem; maar wie zijn dat precies? Welke personen? Welke maatregelen? En wat is het alternatief

—Hoe moet daartegen worden opgetreden? De mensen die willen protesteren zijn al decennialang ontwapend. Wapens hebben ze praktisch niet meer. Denken ze dan bij boeren een aantal “rieken” op te scharrelen? Of willen ze “knuppels” gebruiken?
En daarmee optrekken naar Den Haag? Naar welk gebouw of welke persoon?

—En dachten ze dat ze ooit zover zouden komen? Als je (met een riek ??) bvb vanuit Utrecht met revolutionaire plannen op de trein stapt, reken er dan maar op dat je in Woerden of uiterlijk in Gouda al uit de trein gehaald wordt door een oppermachtig zwaar bewapend leger! (Dat overigens gefinancierd is door jouw belastingcenten!)

—Maar stel dat je Den Haag bereikt. Dan staat daar nog een veel sterker leger klaar.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat een dergelijke opstand in de huidige situatie volslagen onzin is.
Nog los ervan dat libertariërs alleen maar aan een geweldloze revolutie zullen meewerken!

Wat dan wel?

—DOEL. Zouden we kunnen stellen, dat wat dan ook het doel is, dat het op de allereerste plaats noodzakelijk is dat dit DOEL duidelijk wordt omschreven.

En dat Doel moet zoveel idealisme uitstralen dat massa’s mensen het begrijpen en er voor de straat op willen gaan. Zoveel idealisme dat zelfs de militairen in het leger er voor een groot deel achter gaan staan, en zich bij de protesters voegen. (In plaats van er op te schieten!)

Libertariërs hebben een doel. Zie de missie van de Vrijspreker: “De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

Maar het begrijpen van deze missie is kennelijk niet eenvoudig. Met de 5000 dagelijkse bezoekers zijn we veel te klein. Zeker om een geweldloze revolutie tot stand te brengen. Om te beginnen zouden we 100 keer zo groot moeten worden.

En daar kan wel iedereen die de (geweldloze) revolutie wil, aan meewerken.
-of door tijd te besteden om anderen te overtuigen, in gesprekken, bijeenkomsten, artikelen.
-of door financiële bijdragen die de Vrijspreker in staat stellen nog meer en beter de idealen van een rationele vrije, vreedzame maatschappij duidelijk te maken..

MANIFEST: Is het nodig/ nuttig dat daarvoor een (nieuw?) kort hanteerbaar Vrijheids-Manifest komt?

BEWEGING: Is het nuttig/nodig dat de nu bestaande informele, losse, libertarische vrijheidsbeweging een meer formele beweging wordt waar meer mensen achter kunnen staan en aan meedoen?
Zouden de TEA PARTIES daarvoor geschikt gemaakt kunnen worden? De eerste (nog eenmalige) start in Nederland daartoe lijkt te weinig principieel en te veel politiek geweest te zijn. Maar net als in Amerika, (Ron Paul), kan ook in Nederland/Vlaanderen geprobeerd worden om deze wel de juiste vrijheidsfilosofie te laten uitbrengen.
Of moet er iets anders komen?

PETITIE. Een begin zou ook gemaakt kunnen worden met een “Petitie” voor een goed geformuleerd onderwerp of plan. Dit is eenvoudiger en misschien voor velen een gemakkelijker eerste stap. En dat kan volgende stappen eenvoudiger en sneller maken.

EENHEID. Libertariërs zijn individuen, die het zelden op alle punten met elkaar eens zijn. Vooral over de wijze van realisatie van het libertarisch vrijheidsideaal, bvb: Minarchisten, Anarcho-kapitalisten, Pro-Life en Pro-Choice, politieke en antipolitieke idealisten.
Het blijft nuttig om over de verschillen intern hevig te discussiëren om tot de beste oplossingen te komen. Maar als libertariërs inderdaad in de maatschappij vrijheid willen bereiken, zullen ze toch gezamenlijk naar buiten als een eenheid moeten optreden.

VEILIGHEID!. En om het nog moeilijker te maken, dat alles zou moeten gebeuren met een maximale veiligheid voor iedere activist. We hebben immers te maken met een meedogenloze machtige tegenpartij!

Dit zijn nog maar enkele beginpunten. Laat weten of je nog andere, betere, belangrijkere punten weet en of je bereid bent er aan mee te werken. En wat je eventueel wilt doen!

83 REACTIES

 1. Voedselvoorraad aanleggen en dan massaal stoppen met betalen van electra, huur en belastingen lijkt me wel een leuk idee..

 2. Ja, een manifest is en blijft een goed idee. Maar ja, ik dacht ruim een jaar geleden ook dat ik via http://www.devrijheid.org in no-time wel enige duizenden handtekeningen zou inzamelen… Het aantal is op het ogenblik ongeveer 180…
  Ook een webring ( http://www.actiefront.nl/ringmaker.php ) vond ik een goed idee, maar ook nu zie ik na een maand dat er vrijwel geen animo is. Nederland wil wel, maar het moet vooral geen moeite kosten!

  A [35] reageerde op deze reactie.
  Syb [50] reageerde op deze reactie.

 3. Misschien beginnen met op prinsjesdag in Den Haag rond te lopen met een T-shirt met een pakkende slogan.
  Liefst langs het parcours van de Suzuki, euh pardon, de Gouden Koets, in de hoop ermee op de buis te komen.
  Enkele ideeen:

  – “Houdt u van Oranje of van Democratie”?
  – “U houdt van Oranje. Dan bent u vast niet gaan stemmen?”
  – Tof luizenbaantje, he? Op UW kosten, vlaggetjeswaaier.
  – Waarom krijgt zij een hogere uitkering dan andere nietsnutten?
  – Zou ze de tekst begrijpen die ze straks gaat voorlezen?
  – Onze populairste mof. En haar opvolger is zelfs nog meer van Duitsen bloed. Gaaf he, kaaskop!

  Overigens ben ik weliswaar geen fan van democratie en heb ik noch iets tegen moffen, noch tegen kaaskoppen. Punt is gewoon om met de slogans mensen te prikkelen en aan het denken te zetten.
  ’t Is een begin. Wie weet waartoe leiden die gedachten van zij die tot op heden hersendood waren?

  Hoc Voluerunt [43] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [54] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [30]:

  Welke acties adviseer je dan?

  Neem jezelf serieus!
  Haal alle destructieve mensen uit je leven.
  Probeer zoveel mogelijk de slechte propaganda uit je leven te bannen.
  Leef volgens de principes die je uitdraagt.
  Empathiseer met mensen aangezien er weinig “verdiend” is in deze wereld, maar veel “overkomen”.
  Wees een lichtend baken voor de mensen die je om je heen hebt verzameld.
  Daar komt vrijheid uit voort.

  Daarbij wil ik helemaal niet zeggen dat ik dit al volkomen bereikt heb, maar ervaar al wel de vreugde en de liefde die daaruit voort komt.
  Ik heb al dikwijls mogen aanhoren van mensen die mij niet echt kennen dat zij mij zo relaxed en kalm vinden overkomen.
  In peace met mezelf.
  Mensen zijn dan heel erg geïnteresseerd hoe je dat kunt bereiken.
  Daar doe je het voor.

  Ik kijk dus naar wat mensen doen in plaats van wat ze zeggen.
  In het geval van Karl Marx bijvoorbeeld:
  Zijn hele leven nooit gewerkt.
  Altijd door een kapitalist onderhouden
  Altijd thuis gewoond.
  2 dochters die zelfmoord hebben gepleegd.

  Deze man wil ons dan zijn levensvisie opleggen. hahahaha.
  Hilarisch.

  Do as I say, not as I do.

  Dat is dus heel herkenbaar en zie dat overal om me heen.
  Ook veel Libertariërs hebben hier last van.

  man + vrouw: “we willen vrij zijn, dus geen staat. Die belemmerd ons in onze vrijheid!”

  Vrouw: “schat, morgen moeten we naar onze vrienden Henk en Toos.

  Man: “Eigenlijk vinden we hun behoorlijk saai. Henk is altijd vervelend aan het moppen tappen. Toos praat altijd over haar bridgevrienden.”

  Vrouw: “maar ze komen ook altijd bij ons, dus we moeten gaan.”

  Man: “Kunnen we geen smoes verzinnen?”

  Vrouw: “Ik zeg wel dat we ziek zijn of zoiets”.
  Hub Jongen [38] reageerde op deze reactie.

 5. @Liberty 5-3000 [34]:

  “Neem jezelf serieus!
  Haal alle destructieve mensen uit je leven.
  Probeer zoveel mogelijk de slechte propaganda uit je leven te bannen.
  Leef volgens de principes die je uitdraagt.
  …… Daar komt vrijheid uit voort. ”

  Klopt, en het werkt!! Dus doen.

  En toch is er dan nog een andere factor. Er zijn hele massa’s mensen die buiten je om naar macht streven en wetten maken en controles laten uitvoeren. En die je dwingen een groot deel van verdienste aan hen te geven, enz.

  Dat zijn de barrières die vanaf buiten je directe kring worden opgeworpen.
  Zelfs om de omschreven adviezen op te volgen, is het prettiger, vrijer, veiliger als we ook wegen vinden om zoveel mogelijk van die barrières ye verwijderen.

  Afhankelijk van je instelling kun je kiezen welke prioriteit 1 of 2 is.

  Liberty 5-3000 [39] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [38]:

  Dat zijn de barrières die vanaf buiten je directe kring worden opgeworpen.
  Zelfs om de omschreven adviezen op te volgen, is het prettiger, vrijer, veiliger als we ook wegen vinden om zoveel mogelijk van die barrières te verwijderen.

  Het doel in het leven is om gelukkig te zijn. Gelukkig kun je alleen worden als je alle voorwaarden hebt geschapen om tot deze gemoedstoestand te geraken.
  Aangezien wij mensen realiteitsverwerkende machines zijn is het belangrijk om zoveel mogelijk aan deze realiteit te voldoen.
  Als wij dus ideeën hebben in onze hoofden die niet corresponderen met deze realiteit dan moeten deze ideeën wijken. De realiteit kan nooit wijken.
  Tegenwoordig hebben wij zoveel errors in onze hoofden door toedoen van educatie en onze primaire opvoeders dat de meesten van ons lijden aan geestesziekten.
  Het onderbewuste loopt niet in lijn met het bewuste.
  Ik kies er zelf voor om gezond te leven.
  Daar hoort een gezonde voeding bij. Oraal en geestelijk.
  Ik kies er zelf voor om niet te participeren met zaken waarover ik geen controle heb.
  De gedachtegang van mijn medemensen heb ik geen controle over.
  Ik kan ze een prikkel geven, maar daar houdt het mee op.
  Het idee dat men controle wil hebben is hetzelfde als slaaf zijn aan deze wens.
  Dat is niet vrij zijn. 😉

  Hub Jongen [42] reageerde op deze reactie.

 7. @A [35]: @Hub:
  Dank voor je aanmelding bij de Unie van Vrijheidslievende Websites! Voorlopig staat de Vrijspreker op actief. Ik neem nl. aan dat de code vandaag of morgen wel zal verschijnen.
  @Hub, A. Houtman:
  Dank voor jullie handtekeningen op devrijheid.org!
  Op naar de volgende 190…

 8. @Liberty 5-3000 [39]:

  “Het doel in het leven is om gelukkig te zijn

  Klpot. En je hebt gelijk met al de dingen die je zegt.
  Je kunt er echter nog aan toe voegen dat “de mens” ook de mogelijkheden, eigenschappen heeft om de “omgeving” aan te passen aan zijn wensen.

  Daaronder kan ook vallen iemand overtuigen dat een product dat jij levert, goed en/of prettig voor hem is. Bvb het kopen van een nieuwe fiets, nieuwe software of het opruimen van een barrière (zoals bvb inkomstenbelasting)

 9. @Liberty 5-3000 [27]:
  Maar als je niet naar je schoonmoeder wil kan je ook gewoon niet gaan… er is niet iemand die je niet kent die bij je aan komt kloppen met de vraag waarom je niet gegaan bent en vervolgens het nodig acht je huis leeg te roven of je te kidnappen omdat je je verplichte schonmoeder bezoekje niet hebt gepleegd.

  Hooguit heb je een keer geen wip die avond met je vrouw omdat ze neidig is .

  @IJzervreter [33]:
  Ik moet zeggen dat dit ERG! aantrekkelijk is voor een idee.
  Maar dan met koninginnen dag.
  Langs de lijn staan met alle schattige kinderen die optreden en met 3 man de posters uitklappen als bea” domina”trix langs komt strompelen maar dan niet in de aard van de democratie maar wel van libertarisme.
  En dan met 3 man is het geen probleem om op de camera te komen.
  En dat 6x met 3 man langs de route…. Moet lukken.
  Ludiek… maar niet strafbaar

  IJzervreter [47] reageerde op deze reactie.

 10. @Syb [44]: Getrouwd?
  Nou, als je “kleine piemel” (sic) voor je vrouw (neem ik aan) goed genoeg is, dan is ie voor ons ook goed! 😉

 11. @Astrid [28]:

  De hedendaags toenemende beperkingen op onze vrijheden, is bedoeld om deze leiders in een vroeg stadium op te sporen, en in een vroeg stadium in de kiem te smoren.
  Onze ‘lijders’ in Den Haag wisten al lang geleden wat er komen ging.

  In Griekenland wordt momenteel gestaakt.
  Echt alles licht plat.
  Hoewel veel onschuldigen hier slachtoffer van worden, zie ik dit als een prima middel om je onvrede te laten blijken (wel doorzetten).
  Ik zie dat hier ook nog wel een keer komen.

 12. @Geuzenpartij / De Vrijheid [32]:
  Nederland wil wel…. Echt Nederland wil wel. Maarrrrr je zit hier voor eigen parochie te preken. Met een dergelijk initiatief moet je op een site als Geen Stijl, NU.NL of zo gaan staan. Iedere keer weer hetzelfde thema maar wel steeds met een nieuw onderwerp… Ik heb geen idee of de GS mannen en vrouwen er voor open staan, maar nee heb je en ja kan je krijgen. Hoe geweldig die 5000 unieke bezoekers ook zijn… Het is gewoon niet voldoende. Willen we een serieuze beweging op gang krijgen, dan zullen we harder aan de weg moeten timmeren…
  Het schiet me zo even te binnen…. Linken op GS NU.NL en zovoorts… Is dat iets wat het onderzoeken waard is?
  Of is dat al gedaan?

  MarcB [51] reageerde op deze reactie.
  Astrid [56] reageerde op deze reactie.

 13. @Syb [50]: Met deze “mannen en/of vrouwen” gaat het niet lukken. Individuele vrijheid is belangrijker dan vrijheid. Ik voel me goed in mijn stoel, dus is het goed. Het is een goed recht om zo te zijn, maar het brengt geen verandering in de vrijheid die een ieder van ons -bewust of onbewust- verlangt. In mijn beperkte visie is dat wat egoïstisch. Hopelijk is me deze vrije gedachte wel gegund….

 14. We zullen moeten samen werken!
  Al die mensen hier in Nederland, achter al die schermpjes van al die ‘bewuste’ websites en forums die er op moment echt toe doen, zoek toch contact met elkaar?!
  We kunnen SAMEN berichten naar honderden duizenden adressen via internet sturen met dezelfde boodschap!

  Het is zo simpel, alles draait om geld. Niemand vind het leuk zijn rekeningen te betalen en waarom zouden we nog?!Vrijheid volkomen in zijn recht! We worden bijvoorbeeld opzettelijk langzaam vergiftigd door o.a. rommel in ons drinkwater en de broodjes van de Appie..?!
  Dus ik stel voor:
  Stoppen met de zorgverzekering betalen.
  Geen cent meer voor de farmaceutische maffia, die ons met hun pilletjes nog zieker maakt! Terwijl we kanker al op tientallen natuurlijke manieren kunnen genezen. Oproepen te stoppen met het spellen van kansspelen zoals Lotto en al die andere, belachelijk gewoon hoe de mensen worden gehersenspoeld met werkelijk onnozele propaganda. Ook geen belastingen meer betalen! Die ‘machtige’ tegenpartij houdt ons in angst met stinkende papiertjes geld, dat in feite niet eens bestaat! En als het al bestaat, betaald Bea en haar club dan zelf ook belasting?
  Het is zeker de hoogste tijd, we moeten opkomen de voor zaken die op dit moment bepalend zijn voor onze toekomst. En die zijn niet te betalen met geld!

 15. @IJzervreter [47]:
  Met een grote reet op je hezicht als masker .
  Nee maar effe serieus.

  Stel we zouden van vrijspreker 18 man paraat kunen vinden die bij volgende koninginnen dag ook iets willen vieren.
  Op de route van de koningin borden uitklapen op het mometdat ze langs komt zou erg veel aandacht krijgen vooral met slogans als .

  ” Bent u werkelijk vrij?”
  ” Juicht u altijd de dief toe,die pronkt met uw eigendom”
  ” fijn feest, hebben WIJ betaald, ook thuiszitters”
  ” Ik steun oranje niet maar moet wel de beurs open trekken”
  ” 2011, laatste koninginnendag”

  En nog meer van die dingen Ik denk dat dit echt wel een hoop media aandacht trekt. niet dat ik zo media geil ben maar het is wel het ultieme medium. Mooiste zou natuurlijk zijn als er 1 van ons dan opgepakt zou worden.. ze kunnen je dan toch niks maken alleen je krijgt natuurlij wel een camera voor je knar de volgende dag of een radio interviewtje

 16. @Hub Jongen [54]: Ik woon niet eens in Oranjeland.
  Mijn bijdrage was al a) het concept en b) een reeks slogans waar je mag uit kiezen zonder mij copyrights te betalen.

  Verder:
  Vroeg langs het parcours gaan staan -vooraan tegen de dranghekken- is iets waar niet veel aan te organiseren valt.
  Enige punt is de vervaardiging en distributie van de T-shirts.

  Ik denk dat jij als spin in het web, veel meer libertariers kent dan ik om zoiets te organiseren, maar als ik een kleine voorzet kan geven, dan graag: de man achter meervrijheid.nl verkocht ooit T-shirts met daarop “enjoy Capitalism” die eruitzagen als reclame van “enjoy Coca Cola”. Misschien weet hij wel waar je T-shirts kan laten bedrukken met een eigen slogan?
  Vervolgens plaats je een advertentie op je site en biedt je ze tegen kostprijs aan.
  Sterker nog: de T-shirts van enjoy Capitalism kostten slechts 10 euri per stuk. Ik ben bereid je organisatie 50 euro te doneren zodat je 5 t-shirts GRATIS kan wegschenken aan wie belooft ze op P-day aan te trekken en langs het parcours te gaan staan.

  Hub Jongen [58] reageerde op deze reactie.

 17. @Syb [50]: Missschien wil je nog verder denken, Syb.

  Want JA het Libertarisch gedachtegoed moet breder uitgedragen worden.
  Tracht eens contact op te nemen met dergelijke sites, zodat er een vorm van samenwerking zou kunnen ontstaan, bijvoorbeeld.

  Als er nog iemand is met goede ideeen…… graag!

 18. Terug naar de titel ”Op naar de Revolutie” = ”Op naar een Manifest” maar houdt dan ook eerst in Óp naar een Doel”… dat begeesterend werkt en het individu overstijgt… ook de ”soevereine mens”… en vooral dus eerst eens goed durven stilstaan bij het uitgangspunt : ”Mijn vrijheid wordt beperkt door de vrijheid van een ander” of – anders ”vertaald” : ”Mijn rechten worden beperkt door de rechten van een ander”…

  Dat veronderstelt het definieren van een aantal basis-rechten (bvb. het recht om te eten, te drinken, een minimale bestaanszekerheid uit te bouwen als enkeling of als lid van een gemeenschap…) en veronderstelt vooral een concretisering op het veld zelf want het manifest van de rechten van de mens blijft dode letter wanneer de voorwaarden ertoe in elk deel van de wereld niet geschapen worden ter vrijwaring van deze fundamentele mensenrechten…

  Dit essay houdt me al heel mijn leven lang bezig. Je zou deze ”oefening” of ”probeersel” of ”try out” (of ”essay”) in verschillende moeilijkheidsgraden kunnen opsplitsen. Laten we deze oefening eens maken met hierbij indachtig een eiland van 10.000 inwoners en waarbij iedereen familie van elkaar is en waarbij er ”voldoende grondstoffen” zijn (voor voedselontginning), de drinkwater- bassins voor het grijpen liggen en waarbij er geen vulkanen of aardbevingen zijn maar waarin de mens wel kan verongelukken, ziek worden,finaal oud wordt en sterft… Dit is een makkie, zul je denken bij de aanvang van deze oefening… Werk maar eens een rechtvaardige samenleving uit waarin ”de rechten van de ene mens worden ingesnoerd door de rechten van de andere mens”… ”Soevereiiteit van elk individu” : wat betekent dit dan concreet binnen deze transparant gehouden ”oefening”?
  Laten we er wel nog even van uitgaan dat dit eiland alles bevat om autarktisch (dwz zelfbedruipend) te kunnen wezen… De omstandigheden zijn in feite ideaal… Mijn vraag is dan of de mens – zelfs in die ideale omstandigheden – er wel in staat toe is om een rechtvaardige gemeenschap tot stand te brengen of bots hij aan tegen zijn diepst ingewortelde ”menselijke condities” van de ”
  struggle for life of the fittest” m.a.w. waar alleen en vooral (nog steeds) ”het recht van de sterkste” overheersen zal…

  In feite kan ik deze oefening ook geven aan elke religie of kerk of denominatie of loge of lobby of ridderode of ”isme”-beweging of of ”sekte”… Wat bakken zij van deze oefening?

  Vanaf de beginjaren ’90 van de voorgaande eeuw houdt me dit ”essay” in de ban… Het resultaat is intussen een enorm ecclectische, begeesterende maquette die het goede haalt uit tal van tribes, culturen en beschavingen… en hierbij te rade gaat bij diverse menselijke wijsheden-cultussen en diverse soorten van politieke systemen en haar oor te luisteren heeft gelegd bij tal van ismen-bewegingen en vaak totaal verketterde bewegingen… Het resultaat hervan is nieits meer dan een zoveelste ”blauwdruk” zo je wilt, van een mondiale samenleving die nog net bestaat en dus totdusver ”nog niet is” maar die steeds kan zijn indien daartoe de wil, op basis van entousiasme – kan worden gevonden en waarbij de mens zichzelf genoodzaakt dient te overstijgen… Zie verder voor enige pijlers in deze blauwdruk naar de website die commentaar heeft geleverd over de speelfilm ”Avatar” van James Cameron : zie via google trefword ”Avatar Movie Review”…

  Het bevat (houdt in, veronderstelt) tevens een Stille, Pacificale Revolutie van mondig geworden wereldburgers die elkeen vanuit hun eigen werkveld en competenties hun steentje bijdragen aan het doen opbouwen wat vooreerst niets meer is dan een blauwdruk, een maquette… Inderdaad is het specifieren van een ”Doel” een conditio sine qua non… m.a.w. iets waarlangs je nooit komt… en die je nooit kan mijden (ook al wordt deze crusiale hamvraag – naar mijn gevoel – steeds omzichtig vermeden)… Ze wordt bedwelmd met moderne toverwoorden waarmee de mondiale gemeenschap gesust wordt met deze ”moderne magie”, ook al wordt niet door die gebruikers van die nieuwe magie gedaan alsof elke vorm van religie ”ouderwets” zou zijn… hoewel dezelfde oude magische toverijen in nieuwe verpakking uit de oude doos gehaald… Oude wijn in nieuwe zakken… Doch, nu dwaal ik wat af van mijn betoog in voorliggende tekst… Weet wat je wilt, beproef de maquette en specifieer daarna het grote doel en deel die in even zovele nevendoelen als nodig zijn om het finale doel te bereiken…

  Vooraleer deze maquette naar buiten wordt gebracht, wens ik jullie deze oefening zelf eens te laten uitvoeren… Mijn resultaat is immers niets meer dan een betrachting van één mens die steeds vanuit diens eigenste blinde vleken opereert… De finale maquette zal dus eerst iets moeten zijn dat de begeesterende goedkeuring wegdraagt van vele ”enkelingen” die ”soeverein alsnog het beste voor iedereen wensen”… En de bewerkelijking van de gezamelijk oppuntgestelde maquette is dan een wilsdaad van even zovele ”soeverein denkende en willende enkelingen die instaan voor het recht van de zwakste”… en die zich bewust blijven dat de hartpuls van de mens blijkbaar zowat haaks staat op deze betrachting… Elke mens kwetst willens nillens andere mensen… WE zjn een onondebroken keten van mensen die als ”gekwetste mensen andere mensen kwetsen”… Herstelrecht dient binnen deze maquette vóór strafrecht te komen… Strafrecht is iets uit het Romeinse Recht en kent enkel de logica van het Machoiavelliaans denken en handelen”… Hoewel ik een hekel heb aan zelfvervullingsprofetie-mechanismen binnen denkstramienen als daar zijn ”Wil je de vrede, bereid je dan voor op de oorlog”, dan toch hoed ik me voor al te symplistische naiviteits-scenario’s waarin elk soort van ”verdediging” buiten zou worden gesloten…
  Je moet zelf niet overmeesteren maar je moet tevens voorkomen om zelf ingepakt en overmeesterd te worden…

  De tweede oefening bestaat erin om jezelf in te beelden dat dit eiland van 10.000 inwoners behoord tot een archipel van eilanden waarop de levensomstandigheden steeds verschillend zijn (wel vulkanen, minder vruchtbare grond, slechts één drinkwater-bassin) en waarbij het ene eiland het andere eiland verkent met het oog op ”expansie van de eigen leefruimte”… Bedenk hierbij hoe je van deze archipel een vreedzame federatie maakt van verschillende bevolkingsgroepen… want blijkbaar heeft elk eiland zijn sterke troef maar tevens een enorm zwak punt waardoor alle bevolkingsgroepen in wezenlijke gegevenheid alsnog ergens wel wat afhankelijk van elkaar zijn

  Vrijheid bestaat niet in een vacuum maar is een onderdeel van een contekst. Al de ”-ismen’-bewegingen zijn ontstaan door een te weinig aan iets of een toeveel van iets… Socialisme, communisme, liberalisme, nationalisme, solidarisme, corporatisme, democratisme… noem het maar… zijn ergens steeds een reactie geweest op een gemis aan iets… Als die reactiebeweging op dat gemis enkel nog maar alleen dat ”gemis”-punt in haar vaandels draagt dan loopt ze het risico ”teveel te worden van dat iets” dat daardoor weerom andere ”gemissen” doet ontstaan… Begrijpe wie begrijpen kan en wil… Een gezond ”sociaal” gevoel is nodig, zo ook een gezond vrijheids-gevoel, evenals een goed gemeenschapsgevoel, of een mild en sereen ”wij”-gevoel (zonder enige overdrijving), of een wens dat elke mens of elke groep zijn zegje moet kunnen hebben (democratie)… In feite hekel ik vaak het ”isme” (vaak het ”teveel aan”) datgene wat ooit wel gerechtvaardigt was om ervoor ”op te komen” (omdat het toendertijd totaal genegeerd werd)…

  Maar vooreerst : probeer eens dit soort van oefening te maken want pas nadat je zelf een begeesterende maquette hebt, heb je ook een Camelot-streefdoel (cfr. de al of niet historisch bestaand hebbende Koning Arthur)… Pas daarna heb je een Doel en subdoelen en pas dan kan je spreken van een wil tot Verandering waartoe vaak een ”Revolutie” voor nodig is… maar dan wel pacificaal… Hou er ook rekening mee dat de XX-ste eeuw dé eeuw is geweest van de grote, politieke veranderings-‘WIL”-len… die al te vaak uitgemondt zijn in het nastreven van totaal onrealiseerbare utopa’s die in feite en werkelijkheid direct verwordden in dystopia… met massagraven tot immens triest gevolg…

  Het nationaalsocialisme creeerde – vanuit een ideologisch hypersonisch superioriteitsdenken (in termen van uber- en untervolkeren dito -mensen) haar holocaust en vertegenwoordigt het armtoerige ”summum” van het sociaal-darwinistisch denken van de ”struggle for life of the fittest”… Het communistische utopia-denken heeft miljoenen mensen gedreven in een dystopia (met de goulach als onderdrukkings-teken) en het kapitalisme, wel ja, met haar ongebreidelde vrije markt-economische denken meent dat er geen plafond aan de groei is… Wie de levensstandaard van het moderne rijke westen als standaard hanteert voor geheel de wereldbevolking dient zich te realiseren dat we dan 2,5 meer ”aardbol-oppervlakte” zouden moeten hebben… In dat scenario wordt de trieste werkelijkheid van de speelfilm Avatar ooit bedroevende werkelijkheid… Dat laatste systeem schept haar eigen massaal aantal slachtoffers…

  De denkoefening van dat eiland met 10.000 mensen en geleidelijk aan ”bemoeilijkt” door minder ”vrolijke omstandigheden waarmee rekening dient te worden gehouden” is een eerste genoodzaakte opmaat tot het bewerkelijken van de titel waaronder ik deze tekst heb geplaatst… Zonder blauwdruk is elke ondernomen beweging zinloos…. Wie immers begint een huis te bouwen zonder grondplan met bendoigde materiealen, materielen en man/vrouw-krachten?

  Gegroet

  W

 19. @Syb [15]:

  Ach hoe noemde Karl Marx ons ook al weer ?
  ( u weet wel die socialist )

  Cattle / Vee ( manipuleerbaar vee ).

Comments are closed.