Voor een snelle kabinetsformatie is dit Duitse advies snel te vertalen en toe te passen in Nederland.

14 REACTIES

 1. Aber richtig ist, dasz Frau Merkel sich schon als Bundestrainer angemeldet hat, nachdem sie ihre Stelle als Bundeskanzlerin aufgeben müsste.

 2. Het lijkt mij beter dat Bea afziet van haar status als ongekozen staatshoofd en zich beschikbaar stelt als manager van het Nederlands elftal. Zo blijft oranje en nep-oranje tenminste dicht bij elkaar.

 3. Het wordt tijd dat we het koningshuis gaan afzetten en een republiek stichten, zoals dat voor 1800 ook het geval was. Een scheiding der machten voor de president, premier en het parlement. De president wordt direct gekozen door het volk, alsmede de premier en de politieke partijen of individuen. De Eerste Kamer wordt bevolkt door constitionele rechters die eindelijk de Nederlandse Grondwet (de EU-grondwet wordt afgeschaft in Nederland) gaan eerbiedigen. Dit scheelt heel veel geld en deze parasitaire lieden mogen zich voor mijn part in Argentinië vestigen.

  P.E. Middelkamp [4] reageerde op deze reactie.

 4. Gezien de oranje hysterie van de afgelopen weken zal dat draagvlak er niet zo snel komen.

 5. @Spy-Nose [6]: Het keuninklijk stel mooi hun gang laten gaan. Een beetje druk maken en ze vertonen al vluchtgedrag. Tenslotte is alles wat die lieden in het zadel houdt gebaseerd op mythologisering en schemerigheid. Er met een lampje op schijnen doet wonderen, want openheid hebben ze een broertje dood aan. En dat vertegenwoordigt ons?

 6. @Spy-Nose [6]: Door de werkelijke financiële en sociale kosten te publiceren. Ook de werkelijke macht die dit koninklijk huis uitoefent op de politiek moet de meeste Nederlanders een doorn in het oog zijn. Hoe kan het toch bestaan dat een ‘moderne’ natie als Nederland nog steeds een Middeleeuws instituut herbergt, waarbij de monarch onschendbaar is, doch tevens achter de schermen blijkbaar aan de touwtjes trekt. Onvoorstelbaar.

  P.E. Middelkamp [12] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose (NI) [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Albert S. [11]: Zolang voetballen gelijk staat aan “oranje” en “oranje” gelijk staat aan nationaal saamhorigheidsgevoel, is er nog een lange weg te gaan.
  Maar ik blijf bij mijn theorie, dat de beste pleitbezorgers voor de republiek de ongekozenen zelf zijn. Maar dan moet er wel een lampje op blijven schijnen, want hun doen en laten moeten het liefst plaatsvinden in de coulissen en in het schemerdonker.

 8. @Albert S. [5]:

  Net zo modern als Frankrijk en Duitsland?
  Modernisme is een slogan. Genoemde landen met een president zijn allesbehalve moderner dan Nederland!
  Het huis van Oranje heeft dat Nederland zeker niet achterlijker gemaakt. Het heeft zich vooral aangepast aan de burgerlijke vrijheden die Nederland kenmerken.
  De macht van de president is ernstiger dan de ‘macht’ van Oranje.

Comments are closed.