Customer Agreed Remuneration (CAR), is het toverwoord waar overheid, toezichthouders en Consumentenbond achteraan lopen. Bedoeld wordt dat financieel adviseurs, assurantie tussenpersonen, makelaars etc. niet alleen hun tarief vooraf duidelijk moeten maken, maar ook wat zij met hun advies (mogen) verdienen. Daarbij is provisie of commissie van de verzekeraar of hypotheekverstrekker straks uit den boze en mag nog maar alleen een uur vergoeding in rekening gebracht worden.
Het verbod voor sportverenigingen om tipgeld voor het doorgeven van hypotheek klant is daar al een voorbeeld van. Zoals zo vaak is deze CAR regeling een goed bedoeld misbaksel met de bekende onverwachte gevolgen.

Want als u een hypotheek geadviseerd wenst, wilt u naast het beste advies, de laagste prijs betalen. Voorheen ging u verscheidene (hypotheek)adviseurs af , vergeleek hun adviezen en koos dan de voor u meest passende. De hypotheekadviseur nieuwe stijl betaalt u per uur, ongeacht of u zijn advies opvolgt, op zich niet verkeerd, maar dat weerhoudt u natuurlijk om bij 3 adviseurs een advies te vragen omdat u dan 3 rekeningen te betalen krijgt. Hoe dat moet met uw bromfiets of brand- verzekering laat ik aan u over.

Waar het volgens mij om gaat bij u en de andere consumenten: betaalt u inclusief welke commissie dan ook, de beste prijs voor het beste product?  Anders: wanneer u een offerte van een huisschilder vraagt, kijkt u naar prijs en kwaliteit, niet wat de schilder op de verf verdient.

Waarom dan toch die CAR: wel de aap kwam al snel uit de mouw: de AFM bepaalt dan nu ook wat een ‘eerlijke’ vergoeding is. Dus de hoogte van de vergoeding of hoeveelheid uren in rekening gebracht voor een financieel advies, worden genormeerd, met alle gevolgen van standaard adviezen en minder concurrentie en vernieuwing.

Of zoals de branchevereniging Adfiz het verwoordt: Zij is van mening dat CAR als wettelijk vastgelegd systeem slecht uitpakt voor de laagdrempelige toegang tot advies, slecht voor het onafhankelijke advieskanaal (level playing field problematiek), en daarmee slecht voor marktwerking en prijsvorming, en dus slecht voor de consument. Die prijs is veel te hoog voor een maatregel die een niet bestaand probleem beoogt op te lossen.’

6 REACTIES

 1. Een verkoper van genoemde producten moet te vertrouwen zijn. Of beter: zijn presentatie moet aansluiten bij het verwachtingspatroon van de klant. Een representatief pand, de juiste mensen, klantenwerving etc. Het kost allemaal bakken met geld.

  De meeste mensen handelen op hun gevoel. Zij denken niet na over ‘wat het allemaal kost’. Als in beeld wordt gebracht hoe de vork in de steel zit staan velen op hun kop.

  Een lage prijs voor bepaalde producten kan wel, maar daar is de service dan ook naar. Kijk naar de verkoop van witgoed. Veel voor weinig en een wel heel belabberde service.

  Hoog tijd dat de overheid eens openheid gaat geven wat zij met het geld van de belastingbetaler doet en wie precies wat betaalt.

  Liberty 5-3000 [2] reageerde op deze reactie.

 2. Hans Herman Hoppe legt in een lecture uit, waarom elke centrale prijsmaatregel een reële kostprijsberekening onmogelijk maakt (met het gevolg, dat zo’n hele sector wordt bedreigd).

 3. De overheid doet nu net alsof makelaars en hypotheekverstrekkers de oorzaak zijn van de ellende. Er is maar één oorzaak: de overheid.

  Het is de overheid die weiland verkoopt voor 400 tot 500 euro per vierkante meter als bouwgrond. Het is de overheid die het pensioenfondsen onmogelijk maakt om redelijke huurwoningen te bouwen voor een redelijke prijs. Pensioenfondsen mogen huurwoningen bouwen, maar de verhuurprijs is zo laag dat daar helemaal niet voor gebouwd kan worden. Zo verziekt de overheid al 30 jaar de particuliere huurmarkt.

  De overheid dwingt mensen min of meer om te kopen. De geldkoningen van de banken zoals de Rothschilds en familie willen iedereen tot renteslaaf maken. De overheid is een verlengstuk voor dergelijke lieden.

 4. De bemoeizucht van de overheid is niet te stoppen.
  Een uitstekend functionerende bedrijfstak om zeep geholpen en de gewone burger kan straks alleen nog bij grootbanken of internet terecht. De AFM bepaalt precies hoeveel vergoeding een bemiddelaar ‘mag’ ontvangen. Verdienen is er al niet meer bij want er blijft niks meer over na de verplichte idiote tijdsinvestering aan onzinnige rapportages.

  Ik ben zelf ook adviseur en heb altijd netjes en naar eer en geweten gehandeld. Vaak heb ik mensen afgeraden een bepaald huis te kopen omdat ik het te gek vond. Kredieten mocht ik niet meer voor bemiddelen omdat ik er nooit een afsloot, geen produktie maakte en dan wipt zo’n bank je; ik hielp mijn klanten er alleen maar vanaf.

  En wat mij dan zo steekt is dat de heren directie van de AFM elk met ruim 300.000 euro salaris per jaar naar huis gaan voor wat? (plus ook nog een pensioenpremie van 80 tot 125.000 euro). En dat van het geld van de contributies die de toezichthouder ontvangt van de slachtoffers, de financieel adviseurs.

  Oh ja, ook zo mooi. Al die directieleden en stafmedewerkers van de AFM gaan vaak op ‘studiereizen’ en dan blijven ze langer (op vakantie) op kosten van de AFM en de baas mag ook nog eens de betaal-tv van de hotelkamer vergoeden. Dus de AFM directie zit/ligt op onze kosten naar pornokanalen te kijken !!! haha !!

  Als je zulke streken hebt moet je haast wel denken dat alle andere mensen in de wereld net zo ‘braaf’ zijn als jij. Dat verklaart wel het paranoïde gedrag.

  Mevrouw Antoinette Heksenberg van Tros Radar is er ook zo één. 395.000 euro salaris en ieder ander moet maar gratis gaan werken. Ach ja, je werkt uiteindelijk alleen maar uit idealistische overwegingen, dat doet zij ook.

  Ik heb extreem de balen van al die idioten die bestuurlijke functies hebben en zonder gehinderd te worden door werkelijke kennis van zaken van alles gaan roepen en er wordt ook nog naar geluisterd !!! Dat is het wrange.

  Nog één ding: bonusprovisies zijn afgeschaft. Je mag voor het onderbrengen van volume bij banken of verzekeraars geen omzetbonus meer krijgen. (autoverkopers ook niet meer ??? of toch wel, dat gebeurt nog steeds in allerlei branches).

  Wie krijgt die bonus nu dan? NIEMAND !
  de banken en verzekeraars houden die zelf en dat hebben ze ‘hard nodig’ omdat hun winsten behoorlijk zijn gedaald.
  Dat wel natuurlijk. De klant wordt er NIKS beter van maar intussen zijn divere broodnodige adviesorganisatie zoals de Pensioendesk wel om zeep geholpen.

  Dank u overheid voor uw alwijze en alom aanwezige bemoeizucht. Ja, u hebt een kapstok en dat is o.a. DSB maar u (en voor Nout Wellink) hebt dat bewust toegestaan om deze situatie te creëren.

Comments are closed.