Nooit in mijn leven heb ik mij er zozeer voor gegeneerd  Nederlander   te zijn  als na de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders. Een deel van de kiezers schijnt zichzelf eveneens te generen, want circa een derde van de Wilders-adepten  komt niet publiekelijk uit voor zijn keuze.

Zijn  standpunten  over   etnische registratie, de kopvoddentax en een verbod op  de koran gaan  naar mijn smaak  zozeer tegen vrijheid en libertarisme in,  dat  het in het geheel niet verbazend is  dat  zij door velen  geaccepteerd  en toegejuicht worden.

Het wat afgezaagde  maar  ongetwijfeld   gerechtvaardigde bezwaar tegen een koran waar allemaal verschrikkelijke  zaken in staan , is  hier niet relevant, zolang in het oude testament eveneens  afgrijselijke verhalen staan die   om  begrijpelijke redenen  door de aanhangers van Wilders  onder het tapijt  geveegd worden.

Christenen niet en moslims wel confronteren met de verderfelijke inhoud van hun  bijbel respectievelijk koran  moge op massavergaderingen een doeltreffende techniek zijn, erg eerlijk is het niet.

De   meeste  aanhangers van deze  religies dragen vermoedelijk  niet of nauwelijks kennis van al dat verderfelijks en juichen het zeker niet toe.  Zij  zijn door een statische en  stagnerende religie opgezadeld met achterhaalde teksten die  in duizend of tweeduizend jaar nimmer herzien zijn.

Het  is  potsierlijk, dat   door religies uitgedragen gedachtengoed ook in Nederland automatisch gesubsidieerd wordt  uitsluitend op grond van het feit dat  men op het subsidieformulier  kan invullen, dat er iets bovennatuurlijks aangehangen  wordt in een  door de gelovigen neergezet gebouw,  waar  religieuze ambtenaren van diverse pluimage deze bovennatuurlijke  hocus  pocus  aan den volke uitdragen.

Wilders zal het   wel uit zijn hoofd laten  het   christelijke segment van   zijn markt    lastig te vallen  met bezwaren tegen religie in het algemeen of christelijke religie in het bijzonder. 

En zolang  de overheid  crimineel gedrag van immigranten niet rigoureus afstraft  en  deze delinquenten, voor zover nog mogelijk, terugstuurt naar hun land van herkomst, zal Wilders’  ster ongetwijfeld rijzen.

Dat meer dan een miljard  personen gestigmatiseerd  worden  op grond van een geloof waarvan  Wilders   vermoedelijk op grond van marktopportunistische redenen weinig  begrijpt of wil begrijpen, zal de massa ongetwijfeld   op de koop toenemen. Maar erg bevorderlijk voor  onderling begrip is het niet. 

Hugo van Reijen

185 REACTIES

 1. Wat jammer hugo, wilders heeft wel degelijk de christelijke religie onder de loep genomen.
  En ook over deze een ongezouten mening gegeven.
  Het is toch ook zo, in de middeleeuwen was de katholieke kerk even erg als waar de moslims nu zijn.

  zie je het verschil, de kerk/katholiek is ge-evolueert.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 2. Kortzichtig stuk dat nog maar eens de uit hun context gerukte stereotiepen aanhaalt, en dus een conclusie verbindt aan zaken die zo niet gezegd zijn. Valt nog mee dat Hugo het ‘knieschot’ niet noemt, dat nooit zo door Wilders is gezegd, doch slechts door zijn rivalen, in reactie op het door Wilders benoemen van de mogelijkheid in uiterste nood in de benen te schieten, hetgeen gewoon in de standaard geweldsinstructie van de politie staat.

  Etnische registratie staat bij zijn critici bv. al veel langer op de rol, maar pas als Wilders er gewag van maakt staan diezelfde (hypo)critici ineens vooraan om hem af te branden.

  Dat Wilders het gevaar en de natuur van de islam uitstekend begrijpt mag blijken uit dit stuk in NRC van gisteren, dat Wilders schreef op verzoek van muslimsdebate.com.

  Wilders-kiezers generen zich niet; zij doen aan zelfcensuur omdat de linkse fascisten fysiek geweld plegen tegen hen die zich openlijk als Wilders sympathysant afficheren, en het risico lopen maatschappelijk uitgesloten te worden, zoals we gezien hebben aan de Berufsverbote die tegen een aantal PVVers zijn uitgevaardigd.

  Er is veel mis met Wilders en zijn PVV, zoals ook door de specifieke artikelen van Oscar is benoemd, maar zijn strijd tegen de islamisering van Nederland is wel degelijk een strijd tegen verdere onderdrukking. Islam is geen geloof, Hugo, het is een ideologie, waar Hitler zich senang bij voelde. De Religie van de Wrede draait om onderdrukking, geweld en marteling. Islam staat dan ook zeer dicht bij socialisme, hetgeen de adoratie door de (internationale) socialisten verklaart.

  Als Hugo zich ergens voor zou moeten schamen is het wel het aantal sympathysanten dat de PvdA nog steeds trekt, en het CDA, GroenLinks en D’66, met hun openlijke agenda voor het Cultureel Marxisme en de daaraan verbonden ondergang van welvarend Nederland. Voor de partijen die zonder blikken of blozen de constitutionele staatsgreep van Beatrucs en haar lakeien steunen. Om over een walgelijk onbetrouwbare club als de VVD nog maar te zwijgen.

  Maar gezien dit stuk voelt Hugo zich meer verbonden met het socialisme van zijn naamgenoot Chavez, dan met het libertarisme dat iedereen individuele vrijheid garandeert. Niet dat Wilders dat voorstaat, maar zijn PVV is wel de enige club hier die NL tegen Iraanse en Saoedische taferelen wenst te beschermen.

 3. “Zij zijn door een statische en stagnerende religie opgezadeld met achterhaalde teksten die in duizend of tweeduizend jaar nimmer herzien zijn.” ????

  ‘Kort door de bocht’ is een uitdrukking die te pas en te onpas gebruikt wordt, maar op dit artikel is het volledig van toepassing. Ik kan me niet voorstellen dat Hugo van Reijen zich verdiept heeft in de religies die hem zo tegenstaan, maar waarover hij wel gemakkelijke meningen ventileert.
  Ter overweging drie punten waarom het christendom en het mohammedanisme niet zomaar op een hoop gegooid behoren te worden.
  1. Er is aantoonbaar ontwikkeling in het christendom geweest en ontwikkeling wordt er in aangemoedigd, in het mohammedanisme is dat geenszins het geval.
  2. Het christendom kent het liefdesbegrip (als centraal thema, als hoofdopdracht), het mohammedanisme niet.
  3. Het christendom kent de gulden reden als belangrijk thema, het mohammedanisme niet (wel iets soortgelijks, maar dat is in omgekeerde vorm en geeft daardoor een andere opdracht).
  Het is wel lef hebben een dergelijk flauwekul artikel te plaatsen, domme lef wel te verstaan.

 4. Wilders heeft ook meermaals gezegd (zoek bv op youtube het interview met Pam Geller) dat hij niet echt voor een verbod van de koran was maar zo slechts de hypocrisie van links wou aantonen, die wel voor een verbod van “Mein Kampf” is maar tegen een verbod van “Mein Koran”. Dit zegt hypocriet links natuurlijk niet want dan blijkt meteen hoe ongelovelijk hypocriet zij zijn. En die kopvoddentax was overduidelijk een grap waarmee hij de spot dreef met de vele linkse taksen tegen zaken die zij willen ontmoedigen (vettaks, vliegtaks etc etc)

  Ik voelde trouwens een beetje trots toen Wilders zo veel stemmen kreeg: op hem omdat hij ondanks alle haat en dreiging op hem persoonlijk toch doorzet voor waar hij in gelooft en voor al die nederlanders die zich ontworstelden van jarenlange linkse indoctrinatie.

 5. Ik kan me vinden met veel van de conclusies van het artikel. Libertarich gezien zou een persoon tegen alle religies moeten zijn.
  Maar de huidige islam en de huidige kerk gelijk trekken lijkt me niet te kunnen. De kerk wil wel zieltjes winnen maar past (grotendeels) geweld hierbij niet meer toe. De islam daarentegen wil juist door het zwaard anderen hun gedachtegoed opdwingen en hun hele handelen en gedachtegang is hierop dan ook gebasseerd, hetzij passief en hetzij actief.

  Christenen zien andersdenkenden wellicht niet als gelijkwaardigen maar zeker niet als hun dienaar of eigendom wat in de islam wel gebeurt, wij zijn eigendom van de moslims en ons eigendom is van hun.

  Ik kan uit heel veel ervaring spreken (geboren en getogen in de Schilderswijk in Den Haag) dat het geweld en intimidatie die de islam ten toon sprijd absoluut het christendom vele malen overstijgt. Zoveel zelfs dat je op een bepaald punt nog maar 2 dingen kunt doen om je het leven leefbaar te houden, capituleren of wegwezen. In de huidige maatschappelijk situatie is je verzetten nog niet mogelijk tenzij je voor het gerecht wil komen en dezelfde aanklachten als G Wilders wilt ontvangen.

  Uit het artikel zou ik kunnen concluderen dat de auteur niet snapt waarom de PVV nou zou groot is geworden door zich tegen 1 religie te keren. Maar ik schat Hugo van Reijen hoger in.

  Liberty 5-3000 [8] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 6. Even los van de verdere inhoud van het artikel (of gebrek eraan), is de openingszin wel erg onlibertarisch:

  “Nooit in mijn leven heb ik mij er zozeer voor gegeneerd Nederlander te zijn als na de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders.”

  Sinds wanneer voelt u schaamte of trots o.b.v. het feit dat een aantal mensen met toevallig hetzelfde paspoort een of andere keuze maakt?
  En zo u dit perfect normaal vindt, waarom dan niet die enorme gene na het optreden van Wout&Nout eind 2008?

 7. Mij dunkt, dat hoewel Hugo op zich wel een punt heeft, men ditzelfde punt kan maken voor een andere pseudo-religie: het Zionisme.

  Men zou zich goed moeten realiseren, dat die beweging vanuit een geheel andere positie, en met geheel andere methoden, de samenleving ook terroriseert, n.l. met moderne massapropaganda en met massapsychologische methoden.

  Daar kunnen de Christelijke en Islamitische organisaties een puntje aan zuigen.

  Neem bijv. organisaties als de ADL (Anti-Defamation League):

  http://www.youtube.com/watch?v=8RYc0Es16NA

  en zie, hoe het Zionisme het anti-semitisme “bestrijdt”:

  http://www.shiatv.net/view_video.php?viewkey=d019a63e6a3f169892cc

  Dit zijn slechts twee voorbeelden uit talloze. Maar deze voorbeelden zetten de politieke bewegingen in de Nederlandse samenleving wel in een ander licht, dunkt me.

 8. @Fluminis [5]:
  “Uit het artikel zou ik kunnen concluderen dat de auteur niet snapt waarom de PVV nou zou groot is geworden door zich tegen 1 religie te keren. Maar ik schat Hugo van Reijen hoger in.”

  De enige reactie die bescheiden is.
  Waarom schrijft de auteur wat hij schrijft?
  Wat beweegt hem?
  Waar is de nieuwsgierigheid gebleven?

 9. @Helder [1]:

  “Het is toch ook zo, in de middeleeuwen was de katholieke kerk even erg als waar de moslims nu zijn.”

  Uw argumenten graag! Toegeven dat u onzin schreef is ook goed (dat bespaart mij dan weer tijd om de eventueel aangedragen argumenten te ontkrachten).

  De mohammedaanse leer is altijd wezenlijk anders geweest dan de katholieke leer. Eén voorbeeld: het stenigen van overspeligen is, in tegenstelling tot de mohammedaanse leer, nooit een onderdeel geweest van de katholieke leer. Nu niet en ook niet in Middeleeuwen.

  Jimmy [17] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [18] reageerde op deze reactie.
  pcrs [35] reageerde op deze reactie.

 10. @Fluminis [5]:

  “Libertarich gezien zou een persoon tegen alle religies moeten zijn.”

  De kern van het libertarisme is het non-agressieprincipe. Dat is prima compatibel met bijvoorbeeld het christendom en het boeddhisme, maar bijvoorbeeld niet met mohammedanisme.

  Zelf ben ik niet tegen religie (integendeel). Het is agressief geweld waar ik bezwaar tegen maak.

  De ‘eis’ dat libertariers atheist zouden moeten zijn, o.a. uitgedragen door Stefan Molyneux (die ik overigens verder van grote waarde acht), is belachelijk. Ik ben geen atheist, das war einmal…maar wel libertarisch. Ik ben niet de enige.

  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [10]:
  “De kern van het libertarisme is het non-agressieprincipe. Dat is prima compatibel met bijvoorbeeld het christendom”
  Mag ik hieruit concluderen dat je tegen een opgelegde christelijke opvoeding bent?
  Dat eenieder niet de conclusies van het denken geleerd krijgt, maar de methodiek?
  Dat maakt de huidige vorm van vooral religieus onderwijs namelijk crimineel.

  Oscar [33] reageerde op deze reactie.

 12. Nooit in mijn leven heb ik mij er zozeer voor gegeneerd Nederlander te zijn als na de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders.

  Geneer je je ook Nederlander te zijn na overwinningen van de PVDA en SP. Duidelijk niet, aangezien je daar naar mijn weten geen artikels aan wijdt.
  Verder is het collectivistisch je te schamen voor andermans gedrag.

  Een deel van de kiezers schijnt zichzelf eveneens te generen, want circa een derde van de Wilders-adepten komt niet publiekelijk uit voor zijn keuze.

  Hartman heeft uitstekend uitgelegd waarom Wilders-stemmers niet voor hun keuze uitkomen. Het presenteren als “schaamte” is ofwel pure domheid, ofwel pure leugenachtigheid. Kies maar.

  Zijn standpunten over etnische registratie, de kopvoddentax en een verbod op de koran gaan naar mijn smaak zozeer tegen vrijheid en libertarisme in, dat het in het geheel niet verbazend is dat zij door velen geaccepteerd en toegejuicht worden.

  Dat geldt voor de meeste standpunten van ALLE partijen, inclusief inkomensafhankelijke belasting. Verder hebben we ook een verbod of Mein Kampf dankzij de andere partijen. Drie standpunten noemen van Wilders maakt op dat vlak geen enkele indruk. Het geeft eerder aan dat je geen flauw benul hebt hoe zozeer “tegen vrijheid en libertarisme in”, de Islam is. Waarom voel je je anders geroepen keer op keer ter verdediging van moslims, islam en hoofddoeken te schieten?

  Het wat afgezaagde maar ongetwijfeld gerechtvaardigde bezwaar tegen een koran waar allemaal verschrikkelijke zaken in staan , is hier niet relevant, zolang in het oude testament eveneens afgrijselijke verhalen staan die om begrijpelijke redenen door de aanhangers van Wilders onder het tapijt geveegd worden.

  Hiermee toon je in een klap aan hoe kortzichtig en hypocriet je bent.
  Ten eerste noem je de bezwaren “afgezaagd” waarmee je de kritiek bekritiseerd. Ten tweede zeg je dat deze kritiek niet relevant is zolang dezelfde kritiek niet wordt toegepast op andere religies.

  Wat dat tweede punt betreft kunnen we weer twee dingen zeggen:
  Ten eerste: ALS je die andere religies net zo erg vindt, waarom val je dan bijna altijd bijvoorbeeld het Christendom aan maar niet Islam?
  Ten tweede: Je argument is een JIJBAK.
  Je zou net zo goed kunnen zeggen: zolang we niet klagen over de ene misdadiger hebben we geen recht van klagen over de andere misdadiger, alsof immorele zaken niet op individuele basis bekritiseerd zouden mogen of zelfs moeten worden.
  Immoreel is immoreel: niemand hoeft het Christendom of WAT DAN OOK mee te nemen in zijn overweging voor hij de Islam bekritiseerd, al is het alleen al omdat Christenen in het dagelijks leven vrijwel niemand lastig vallen en niet de negatieve statistieken domineren.

  Christenen niet en moslims wel confronteren met de verderfelijke inhoud van hun bijbel respectievelijk koran moge op massavergaderingen een doeltreffende techniek zijn, erg eerlijk is het niet.

  HALLO HUGO. Christenen zijn *decennialang* geconfronteerd met de zwarte kanten van hun geloof en zijn *decennialang* geridiculiseerd in het Westen.
  Wanneer hebben we niet gehoord over de kruistochten, de inquisities, de brandstapels etc. Wanneer horen we niet over kindermisbruik binnen de kerk? Wanneer zijn Christenen niet belachelijk gemaakt in kunst, cabaret en andere media? Weet je nog van het ezelsproces?
  Het feit dat jij wil dat we dat even vergeten omdat moslims en hun geloof nu aan de beurt zijn en jij daar opeens WEL een probleem mee hebt, zegt wederom genoeg.
  Heb je, toen Christenen al die tijd aan de beurt waren, ook gezegd: Als Christenen belachelijk worden gemaakt, maak dan ook moslims belachelijk uit eerlijkheid?

  De vraag stellen is hem beantwoorden.

  Dat meer dan een miljard personen gestigmatiseerd worden op grond van een geloof waarvan Wilders vermoedelijk op grond van marktopportunistische redenen weinig begrijpt of wil begrijpen…

  Meer dan die miljard mensen begrijpen geen HOL van vrijheid, en iedereen die de Islam wil begrijpen hoeft slechts drie dingen te doen:
  De koran lezen, de hadiths lezen en kijken naar zowel gedrag als geschiedenis van gedrag binnen gemeenschappen waar moslims de meerderheid hebben.

  Wilders begrijpt heel wat meer van de Islam dan jij.
  Zo langzamerhand begrijpt iedereen meer van de Islam dan jij. Zelfs mensen die niet op Wilders hebben gestemd begrijpen er veel van, maar vinden terecht dat zijn oplossingen verkeerd zijn.

  Wilders is een idioot qua oplossingen zoals alle politici die in verboden hun oplossingen willen halen.
  Maar zijn analyse van de Islam is prima in orde.
  Dat wordt zowel door de Islamitische geschriften zelf, als door empirische bewijzen van 1400 jaar mensonterende achterlijkheid bewezen. Achterlijkheid die nu dankzij de andere politici steeds meer wordt geïmporteerd in landen die homohaat, jodenhaat, vrouwendiscriminatie- en mishandeling, intimidatie van de ‘kafir’, en andere barbaarse zaken allang achter gelaten dachten te hebben.

  Albert S. [15] reageerde op deze reactie.

 13. Hugo, waarde man: Mag ik heel kort zijn in mijn reactie? Kijkt U wel eens op YouTube naar de stenigingen en afsnijden van kelen, armen of benen door die middeleeuwse leeghoofden? Ja Hugo, daarover hebben wij het ook – niet alleen over die paar nette moslims die zich nooit laten horen. Ja Hugo, dat zet de toon want het gaat maar door het duurt alweer veel te lang. Op de politiek hoeven wij niet/nooit te rekenen en op mensen als U helemaal niet. Er zijn altijd mensen die foute dingen goed praten, maar dat wil niet zeggen dat zij dan gelijk hebben! Ik bewonder Geert – ook al vanwege zijn gedwongen dagelijkse beveiliging. U kunt vanuit Uw luie stoel van alles roepen, ik daag u uit om met concrete voorbeelden te komen om aan te tonen dat U gelijk en WIJ ongelijk hebben. Tot die tijd heb ik Uw ‘reactie’ van mijn PC verwijderd. Ik hou nl. niet van rommel!

 14. @Tony [13]: Ik schaar me volledig achter je reactie. Hoewel ik veel punten met Hugo deel met betrekking tot religie en subsidie ben ik het echter volledig oneens met zijn kwalificatie dat het christendom gelijk zou zijn aan het mohamedanisme. Beide zijn geheel verschillend, ofschoon het laatste uit het eerste is voorgekomen. Mohamed heeft verordend dat zijn cultus met vuur en zwaard moesten worden verbreid, wat ook daadwerkelijk is gebeurd in de drie eeuwen nadat de islam zich met geweld had gevestigd op het Arabische schiereiland.

  Nog steeds zien we terreurgroeperingen binnen deze krijgerscultus die dit uitdragen. Ook is het christendom met zijn tijd meegegaan en heeft zich kunnen aanpassen met vallen en opstaan aan de moderne tijd. De islam heeft dat nooit kunnen doen, omdat de verordeningen gebeiteld zijn in beton. Daardoor is deze cultus nooit veranderd in 1400 jaar. Immer worden er nog vrouwen gestenigd, christenen, joden, boedhisten, sikhs, hindoe’s, animisten en andersdenkende moslims vermoord, verboden om mensen te bekeren of zich te laten bekeren, we zien tevens islamitische religieuze leiders oproepen tot moord en doodslag etc.

  Dit alles geeft mij de overtuiging dat er toch iets grondig mis is met deze cultus. Natuurlijk is er veel aan te merken op andere religies, maar in ieder geval hanteert men de vaste gouden regel: doe niets aan een ander toe, wat men zelf niet wilt hebben toegedaan. Dit is compleet afwezig binnen de islam en de getuigenis kunnen we dagelijks zien in het nieuws ten aanzien van de aanslagen en moordpartijen geisntigeerd door de mohamedaanse cultus.

  Wat dat betreft zit Wilders dichter bij de waarheid dan Hugo ooit zal komen. Het is juist libertarisch om deze misstanden en misdaden van een cultus aan de kaak te stellen. We weten allemaal dat er zo’n 1 miljard mensen onder het juk van het communisme hebben geleefd en in de hoogtijdagen meer dan 500 miljoen mensen onder het nazisme tussen 1940-45. Zou dat dan een reden zijn geweest om deze seculiere ideologieën niet te bekritiseren? Dit terwijl onschuldigen dagelijks stierven als gevolg daarvan, evenals tegenwoordig onder de religieuze ideologie van de islam.

  Al met al slaat Hugo hier enorm de plank mis en zou ik hem willen aanbevelen om zowel de koran (inclusief het extreem gewelddadige boek Boekhari), alsmede de hadith te willen bestuderen en zien hoe de huidige terreurgroeperingen hiermee vrij spel hebben om andersdenkenden te intimideren. Zij hebben het boek (geloof) aan hun kant.

  Waar ik me wel voor geneer zijn de meelopers bij de andere partijen die de waarheid niet onder ogen willen zien en doorgaan op hun heilloze weg richting dhimitude.

  Tony [16] reageerde op deze reactie.
  pcrs [36] reageerde op deze reactie.

 15. @Albert S. [15]:

  Exact, Albert.

  Ik zou er verder nog eens aan toe willen voegen wat ik al vaker heb gezegd.
  Namelijk dat JUIST vanuit libertarisch oogpunt het bijna een morele plicht zou zijn Islam volledig te verketteren, zoals we het overige collectivisme en verscheidene vormen van massacontrole en onderdrukking aanvallen.
  Het is, sterker nog, ALLEEN het libertarisme dat het morele recht heeft Islam aan te vallen, en wel om die redenen.

  Het socialisme, Nazisme, fascisme en communisme (en de varianten daarop) evenals de collectivistische vormen van religie hebben boter op het hoofd als ze de Islam zouden bekritiseren, omdat het meer of minder extreme loten van dezelfde stam zijn.

  Vanuit optiek van de individuele vrijheid is Islam een van de ergste ideologieën die er hebben bestaan.
  Vanuit het collectivisme is het simpel een grotere broer; een succesvoller en langer durende vorm van onderdrukking en opoffering van het individu en zijn vrije geest aan het groepsbelang en de “god” die als excuus wordt gebruikt.

  Albert S. [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [9]:
  Daar heb je het mis Oscar, gezien er duidelijk in Leviticus te vinden is dat je ongehoorzame kinderen moet stenigen.

  Maar inderdaad de Christelijke leer is totaal anders dan de islamitische.
  Wezelijke verschillen op een rij vanuit christelijke leer en islam.

  1: Vergeef hen heer want ze weten niet wat zij doen ( tegenover) wat mohammed deed in Khaybar, martelen van joden en een man vermoorden om vervolgens de vrouw te verkrachten en later ook te doden.

  2: Koran moest iedereen lezen.. Geweld in islam tegenover christendom.
  Kruistochten en moslim oorlogen zijn geen vergelijking.
  Jihad en oorlog worden alom in de koran aangeprezen als de methode voor Bekering (dawa). In de islamitische wereld is een ieder verplicht de koran te leren lezen, een dorpoudste kreeg een koran (papier was schaars) en hij moest dit samen lezen met de mensen uit zijn gemeenschap, en was voor iedereen beschikbaar. de oorlogen geinspireerd op die teksten kent iedere moslim door en door en weet dat allah het goed keurt.

  In het christendom daarintegen staan deze oorlogs protocollen niet. e Bijbel is veelal in verhaal vorm geschreven met betrekking op een bepaalde persoon, plaats of tijd in een context geplaatst door middel van verhaal. Koran kent dit niet en als je het leest is het gewoon protocol wat je leest, tegenover verhalen die je op kan nemen zoals je wilt in de bijbel.
  Ook zijn de kruistochten niet geinspireerd door christelijke geschriften maar omdat europa vele ridders had en deze stuk voor stuk het land schade aan deden en deze moesten bezig gehouden worden, daarbij kwam de kruistocht ook als een tegenaanval na de val van byzantium. De islam had namelijk al 2x aangevallen. In spanje en nu in Byzantium.

  Daarbij KAN de kruistochten en reconquista en de inquisitie niet afstammen van de geschriften en werd niet door de mensen ondersteunt simpelweg omdat hun de geschriften niet konden lezen.
  Enkel hoge priesters waren alfabeet en in die tijd MOEST de mis en geschriften voorgedragen worden in het latijn dus nog minder mensen die de werkelijke tekst kennen.
  Het volk, de soldaten schreeuwde wel dat het de ” Wil van GOd” was maar hadden geen flauw benul van de christelijke leer omdat hij Simpelweg niet vertaald mocht worden naar de inheemse taal, dit kwam later wel door hervorming maar dat was vrij laat 16e eeuw en kenmerkte 200 of langer het europese landschap tussen oud en hervormd.

  Dus de chruistelijke leer was vroeger enkel de mening van de priester die hij jou vertelde, omdat men de evangelieen en bijbel niet mochten vertalennaar hun eigen taal.

  3: Basisbeginselen.
  Jesus heeft nooit mensen bekeerd door geweld in de verhalen of mensen gedwongen hem te volgen of veroordeelt als ze dat niet deden. Mohammed vermoorde mensen die het niet deden en predikt islam te verspreiden door het zwaard en bloedvergiet.
  Mohamed moorde iedereen uit die zondig was in zijn ogen.
  Bij jesus werd zelfs een prostituee geacepteerd, en criminelen met barmhartigheid benadert.
  Alleen al in dat contrast is het christendom vredelievend van aard en de islam geweldadig …

  En zo kan ik nog uren doorgaan met vergelijkingen maken die tegenovergesteld aan elkaar zijn.

  WIlders heeft over veel gelijk maar sommige dingen in speeches kloppen van geen kanten, zo zou de moslim het land moeten overnemen door ” el hidjra” te doen.. maar dit betekend dat je juist terug gaat naar dal-al islam en niet van dal al harb, dar al islam maakt.

  De enige oplossing voor dit probleem zijn geen verboden of dwang.. maar net als Fortuyn voorstelde een open debat zonder schroom of regels of opgelegde politieke correctheid.
  Ik ga een stap verder en zeg dat discriminatie het enige is wat onze situatie kan oplossen (beter gezegd , vrijheid van associatie) wil je een sociale filter van ongewenste mensen die ongewenst gedrag vertonen is dat de enige manier. zo mag een kroeg eigenaar dan ook vervelende mocro’s weigeren in zijn establishment.
  Wanneer een overgrote meerderheid in een groepering de boel verziekt dan is het door die vrijheid dat ze buitengesloten gaan worden, wanneer dit gebeurt zullen zijn natuurlijk gezien toebnadering zoeken voor acceptatie.
  Dit is basic menselijk gedrag door vele psychologen ondertekend.
  Mensen zoeken ten alle tijden acceptatie van een/de groep.
  Nu worden we verplicht de goede maar ook de slechte kanten te accepteren en slechte mensen binnen de groep.
  Als we de vrijheid krijgen weren we die waardoor de noodzaak ontstaan voor hun om zich te matigen en gedrag te herzien.. anders krijgen ze geen acceptatie of kan zelfs on eigen onderhoudt in gevaar komen.
  Wie wil er immers handelen met een losgeslagen radicale imaam?
  Geen nederlanders in ieder geval.

  Oscar [33] reageerde op deze reactie.

 17. Ik ben het volledig eens met Tony en Albert S.

  Wat ik echter wil(de) opmerken is, dat de massa-immigratie van vreemdelingen naar Europa wordt georkestreerd en gestimuleerd door oorlogspropaganda vanuit het M.-Oosten: met het doel het systematisch kweken van sociaal-maatschappelijke tegenstellingen, het ondermijnen van de economieën van en de nationale identiteit in Europa en het zaaien van haat.

  Ondanks het lef van Wilders, vraag ik me toch ernstig af, in hoeverre hij die manipulatie onderkent. Voor mijn gevoel laat hij zich teveel door Tel Aviv aansturen.
  Tony [22] reageerde op deze reactie.
  Het Front [127] reageerde op deze reactie.

 18. @Tony [16]: Helemaal mee eens Tony. Ook maakt Hugo een foute aantijging door te zeggen dat Wilders 1 miljard mensen zou hebben gestigmatiseerd. Dat is niet zo. Hij heeft immer gewezen op het verschil tussen moslims en de islam. De Arabische moslims waren feitelijk de eerste slachtoffers van deze krijgerscultus. Velen hebben helaas het leven moeten laten in de 7e eeuw, omdat een psychopatische woestijnbewoner genaamd Ubul Kassim (werkelijke naam van Mohamed, want dit laatste betekende ‘de verhevene’ in het oud-Arabisch en gegeven door zijn trawanten en psychotische volgelingen) besloten had dat zij ‘kuffars’ waren en uitgemoord dienden te worden. De jihad heeft naar schatting aan een paar honderd miljoen mensen het leven gekost in de afgelopen 14 eeuwen. Mohamed hoort natuurlijk in het rijtje thuis van Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao-tse Tung en andere massamoordenaars. Zijn cultus was net zo nihilistisch als deze seculiere dictaturen.

  Hoezo onderling begrip?

 19. @Spy-Nose [19]:

  Spy-nose, het lijkt me dat je jezelf tegenspreekt.

  Als deze ontwikkelingen vanuit het midden-oosten (lees: Israel) wordt aangestuurd, zou Wilders eerder een voorstander moeten zijn van verdere massa-immigratie in plaats van tegenstander, als hij inderdaad zijn aanwijzingen krijgt vanuit Israel.

  En als het niet Israel maar de vijanden van Israel zijn die de huidige ontwikkelingen van massa-immigratie aansturen, zou ik er sowieso niet een probleem in zien dat hij aangestuurd wordt door Israel, tenzij je juist voorstander bent van de huidige ontwikkelingen m.b.t. massa-immigratie.

  Het is het ene of het andere, want een ding is zeker, en dat is dat Wilders in ieder geval GEEN voorstander is van massa-immigratie en van verdere culturele kolonisatie.

  Verder maak ik me geen illusies over Wilders. Althans, niet meer.
  Buiten zijn analyse over de Islam is hij wat mij betreft een typische collectivistische politicus die meel in de mond heeft als hij over “vrijheid” praat, en die met zijn AOW-standpunt aan heeft gegeven, net zoals de overige politici, net zo onbetrouwbaar te zijn als een doctor met een bot hakmes in de hand die zijn patiënt geruststelt dat het geen pijn zal doen.
  Hoc Voluerunt [25] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [26] reageerde op deze reactie.

 20. “erg bevorderlijk voor onderling begrip is het niet”

  We hebben deze discussie een tijdje terug al eens gevoerd, Hugo. Dat je er steeds weer op terugkomt geeft wel aan dat het je nogal hoog zit. Je liet toen weten dat je veel moslims kent en dat die allemaal net zo verschillend zijn als andere mensen. Sommigen liggen je niet, andere daarentegen zijn zeer aimabel en kan je tot je vrienden rekenen. Dat geloof ik beslist.

  Ik heb je toen dat filmpje van het Amerikaanse neonazi gezinnetje laten zien. Die mensen bleken als individu uiterst vriendelijk en integer te zijn. Ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben als ze mijn buren waren. Dat doet echter niets af aan het feit dat de fascistische nazi-ideologie met Über- en Untermenschen en een gesegregeerde samenleving niet ieders droombeeld is.

  Met de Islam is het niet anders. Als iemand een bepaalde ideologie aanhangt vanwege de vermeende goede eigenschappen dan krijg je er de slechte automatisch bij. In het persoonlijk contact kan de balans dan twee kanten uit, het is maar net wat je zwaarder wil laten wegen.

  Het is daarom vreemd dat je voor jezelf kennelijk het recht claimt om begrip op te brengen voor islamieten, en desgewenst harmonieus met hen wil samenleven, terwijl je Wilders het recht ontzegt om islamieten af te wijzen en zijn leven zonder enige invloed van de islam in te richten.

  Het is hetzelfde recht op vrijheid: gedwongen segregatie is net zo fundamenteel verkeerd als gedwongen samenleven.

  Of zie je die tegenstrijdigheid mss anders?

 21. @Tony [22]:
  Met zijn AOW standpunt was niks mis .
  Mensen kunnen gewoon tot 65 blijven werken i.p.v. nog 2 jaar extra dwangarbeid.
  Het is dwangarbeid none the less… maar geen 2 jaar meer.
  Daarbij heb ik al geld in dat finds gestopt…. dus dat wil k wel effe terug vangen.

  Enigzins heb ik er wel vrede mee als mensen Wilders hebben gestemd. Het is nog steeds erg maar wel een stapje de juiste richting in als hij werkelijk wil kappen in de linkse l/hobby .
  En terugdringen van ontwikkelingshulp, subsidies verminmderen zo niet weg.
  Klinkt mij positief in de oren echter die kopvoddentax stoot mij ook gruwelijk tegen het hoofd en de vlag hijsen op scholen.
  Maar die punten krjigt hij er nooit door
  Was hij met de VVD samen gegaan de verminderingen of annulering van subsidies wel.

  Vrijheid staat hij niet voor maar it’s the lesser among greater evils

  Tony [28] reageerde op deze reactie.

 22. @Tony [22]: “Als deze ontwikkelingen vanuit het midden-oosten (lees: Israel) wordt aangestuurd, zou Wilders eerder een voorstander moeten zijn van verdere massa-immigratie in plaats van tegenstander, als hij inderdaad zijn aanwijzingen krijgt vanuit Israel.”

  Dat zou je wel zeggen, maar dat is volgens mij niet zo. Wie de strategie van het Zionisme bestudeert, komt erachter, dat het steeds beide facties steunt. Wilders “stookt” a.h.w. de autochtone bevolking op tegen de nieuwkomers. Althans zo wordt dat geroepen. M.a.w. men destabiliseert op die manier de huidige politieke constellatie.

  Het feit, dat Wilders als partijleider en parlementarier snoepreisjes maakt naar Israël en daarover geen verslag doet, maakt mij op zijn zachtst gezegd nogal achterdochtig.

  Het zou voor de hand liggen, dat hij daarvoor geloofwaardige motieven aanvoert, maar dat laat hij na en de MSM zijn absoluut ongeschikt voor die informatieve taak.

  “En als het niet Israël maar de vijanden van Israël zijn die de huidige ontwikkelingen van massa-immigratie aansturen, zou ik er sowieso niet een probleem in zien dat hij aangestuurd wordt door Israel, tenzij je juist voorstander bent van de huidige ontwikkelingen m.b.t. massa-immigratie.”

  Ook in dat geval is hij niets anders dan een clown in handen van buitenlandse machten.

  En het feit dat Wilders zich een opportunistische collectivist heeft getoond staat buiten kijf.

  Tony [29] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [30] reageerde op deze reactie.

 23. Een belachelijk stuk met alleen maar gemiep van iemand met oogkleppen op.
  – Etnische registratie gebeurt al lang maar wel een positieve discriminatie voor allochtonen = negatieve discriminatie voor de autochtonen en is ingevoerd door Links.
  – ´Kopvoddentax´, erg hé zo´n ´belediging, je zou toch bijna in staat zijn om met een bijl zijn voordeur in te slaan.
  – Het gaat Wilders niet om de Koran op zich, maar om het feit dat de Moslims dat gebruiken als handleiding om te moorden, te veroveren, en te onderdrukken.
  – ´Christenen niet confronteren met de verderfelijke inhoud van hun bijbel´?
  Denkt Hugo J. van Reijen dat dat wél noodzakelijk is dan? Gaan Christenen net zo met hun handleiding om als de islamfanaten?
  – ´Zij zijn door een statische en stagnerende religie opgezadeld met achterhaalde teksten die in duizend of tweeduizend jaar nimmer herzien zijn´?
  Moslims zijn zielig. Inderdaad dat zegt Wilders ook!
  – Dat in onze seculiere staat een fascistische ideologie door Links wordt gesubsidieerd met belastingelden vind u alleen maar potsierlijk!?!
  – ´Wilders zal het wel uit zijn hoofd laten het christelijke segment van zijn markt lastig te vallen…´? Gewoon uw mening en stemmingmakerij.
  – ´Dat meer dan een miljard personen gestigmatiseerd worden op grond van een geloof waarvan Wilders vermoedelijk op grond van marktopportunistische redenen weinig begrijpt ….´.
  Personen worden juist niet gestigmatiseerd door Wilders, de Islamcq de Koran is de pest. Lees even zijn laatste interview in de NRC waar hij dit voor de zoveelste en tig keer uitlegt.
  U, hr. Hugo van Reijen begrijpt zelf van dit onderwerp geen snars omdat u blijkbaar te beroerd bent om u eens fatsoenlijk op de hoogte te stellen door te luisteren naar wat Wilders werkelijk zegt en ons te vermoeien met uw kortzichtige onzin.
  En de ´massa´ neemt helemaal niets meer op de koop toe maar weet heel goed wat en vooral wie het probleem is en is het nu gewoon spuugzat.
  Het is eigenlijk te gek om nog op dit artikel te reageren.
  Maar de de grens is overschreden en de bom is al gebarsten, kijk voor de ´bom´ even http://www.amsterdampost.nl/vanaf-2012-worden-de-moslims-weer-overal-uit-europa-verdreven/
  en geef de schuld niet aan ´Wilders´ en zijn huidige virtuele aanhang van 2.100.000 bezorgden alleen al in Nederland.

 24. @Hoc Voluerunt [25]:

  Met zijn AOW standpunt was niks mis .
  Mensen kunnen gewoon tot 65 blijven werken i.p.v. nog 2 jaar extra dwangarbeid.
  Het is dwangarbeid none the less… maar geen 2 jaar meer.
  Daarbij heb ik al geld in dat finds gestopt…. dus dat wil k wel effe terug vangen.

  Het gaat mij er niet om of dat AOW-standpunt juist of onjuist was, maar dat hij als een volleerd politicus A zegt, en nog geen 24 uur na de verkiezingen opeens B zegt.

  Iemand die over A zulke leugens kan vertellen, kan dat net zo goed over C, D, E, F en G.

  Let wel: slechts dat AOW-standpunt was een breekpunt. Niet de EU. Niet de immigratie. Niet integratie. Niet criminaliteitsbestrijding. Niet Islam.
  Alleen de AOW.

  En binnen 24 uur na de verkiezingen veegde hij zijn achterste er mee af. Wat zegt dit over zijn betrouwbaarheid m.b.t. al zijn andere standpunten waarvan hij niet eens breekpunten had gemaakt?

  Het is verleidelijk om dit breken van beloften niet erg te vinden omdat je zijn AOW-standpunt toch al niet steunde, maar het is extreem naïef om er vanuit te gaan dat hij hetzelfde geintje niet net zo goed kan flikken bij standpunten die je WEL belangrijk vindt, maar waarvan hijzelf heeft aangegeven ze nog minder belangrijk te vinden dan de AOW.

  De betrouwbaarheid van een politicus is altijd belangrijker dan zijn standpunten, omdat je zonder die betrouwbaarheid GEEN ENKEL WOORD uit zijn mond zal kunnen geloven, of die woorden nu positief of negatief zijn.

 25. @Spy-Nose [26]: Het is niet Wilders die “stookt”. Wilders signaleert en constateert slechts. Het zijn de linkse islamknuffelaars die “stoken”, door geen gelegenheid voorbij te laten gaan de kanslozen van andermans geld in de watten te leggen en te bevoordelen op elke denkbare manier, tot en met het niet- (of laag-) bestraffen van vrouwenmishandeling en verkrachting wegens “cultureel bepaald”.

  Het zijn degenen die het hardste roepen dat Wilders een tweedeling bewerkstelligt die dat daadwerkelijk doen, door bij elke gelegenheid de verschillen tussen ‘wij’ en ‘zij’ te benadrukken.

  Hetzelfde overigens met homo’s en andere alternatieve levensstijlen. Links kent ‘homorechten’ alsof homo’s meer rechten zouden hebben dan ‘gewone’ mensen. Wel eens een hetero-parade door de grachten zien varen met allerlei politici die om het hardst roepen hoe fijn het is om hetero te zijn? Hoe zou het komen dat homo’s tegenwoordig zo koketteren met hun ‘anders’ zijn? Dat een walgelijke homo als Paul de Leeuw zo prominent de hufterige klojo uit kan hangen op kosten van de belastingbetaler? Niet per ongeluk bij de VARA?

  Vrijwel alle (structurele) tegenstellingen in de maatschappij worden gecreëerd en benadrukt door diegenen die het meeste baat hebben bij het ‘verdeel en heers’ adagium, en niet schromen hun tegenstanders openlijk buiten de orde te plaatsen en zelfs als achterlijke onderontwikkelden af te schilderen. Maar net zoals een socialist van andermans geld leeft schuift hij ook zijn leugens op anderen af. Maar wie naar een ander wijst wijst ook 3x naar zichzelf.

  Socialisme en waarheid gaan nu eenmaal niet samen.
  Spy-Nose [82] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.