Nooit in mijn leven heb ik mij er zozeer voor gegeneerd  Nederlander   te zijn  als na de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders. Een deel van de kiezers schijnt zichzelf eveneens te generen, want circa een derde van de Wilders-adepten  komt niet publiekelijk uit voor zijn keuze.

Zijn  standpunten  over   etnische registratie, de kopvoddentax en een verbod op  de koran gaan  naar mijn smaak  zozeer tegen vrijheid en libertarisme in,  dat  het in het geheel niet verbazend is  dat  zij door velen  geaccepteerd  en toegejuicht worden.

Het wat afgezaagde  maar  ongetwijfeld   gerechtvaardigde bezwaar tegen een koran waar allemaal verschrikkelijke  zaken in staan , is  hier niet relevant, zolang in het oude testament eveneens  afgrijselijke verhalen staan die   om  begrijpelijke redenen  door de aanhangers van Wilders  onder het tapijt  geveegd worden.

Christenen niet en moslims wel confronteren met de verderfelijke inhoud van hun  bijbel respectievelijk koran  moge op massavergaderingen een doeltreffende techniek zijn, erg eerlijk is het niet.

De   meeste  aanhangers van deze  religies dragen vermoedelijk  niet of nauwelijks kennis van al dat verderfelijks en juichen het zeker niet toe.  Zij  zijn door een statische en  stagnerende religie opgezadeld met achterhaalde teksten die  in duizend of tweeduizend jaar nimmer herzien zijn.

Het  is  potsierlijk, dat   door religies uitgedragen gedachtengoed ook in Nederland automatisch gesubsidieerd wordt  uitsluitend op grond van het feit dat  men op het subsidieformulier  kan invullen, dat er iets bovennatuurlijks aangehangen  wordt in een  door de gelovigen neergezet gebouw,  waar  religieuze ambtenaren van diverse pluimage deze bovennatuurlijke  hocus  pocus  aan den volke uitdragen.

Wilders zal het   wel uit zijn hoofd laten  het   christelijke segment van   zijn markt    lastig te vallen  met bezwaren tegen religie in het algemeen of christelijke religie in het bijzonder. 

En zolang  de overheid  crimineel gedrag van immigranten niet rigoureus afstraft  en  deze delinquenten, voor zover nog mogelijk, terugstuurt naar hun land van herkomst, zal Wilders’  ster ongetwijfeld rijzen.

Dat meer dan een miljard  personen gestigmatiseerd  worden  op grond van een geloof waarvan  Wilders   vermoedelijk op grond van marktopportunistische redenen weinig  begrijpt of wil begrijpen, zal de massa ongetwijfeld   op de koop toenemen. Maar erg bevorderlijk voor  onderling begrip is het niet. 

Hugo van Reijen

185 REACTIES

 1. @Tony [29]:
  Moi, dat lijkt me een dooddoener, want naar mijn gevoel doet het er zeker wel toe te weten, wie er achter de schermen zitten en hoe de samenleving ondermijnd wordt.

  Het Zionisme heeft zich tot nu toe duidelijk internationalistisch, centralistisch en (daarom) sterk collectivistisch getoond.

  Zionisten (hebben) laten zien, dat het veel makkelijker is een dictatuur te controleren dan een goed geïnformeerde pluriforme samenleving.
  Daar gaat de politieke strijd in Europa nu om.

  Het is het laatste bastion tegen een totalitaire maatschappij, dat na de nodige oorlogen en na vele tientallen jaren cultureel-marxistische indoctrinatie en politieke strijd nu toch echt in elkaar dreigt te storten.
  Tony [34] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [59] reageerde op deze reactie.

 2. Vooral de laatste zin intrigeert: “onderling begrip”..
  Is dat net zo iets als het “algemeen belang”?

 3. @Jimmy [17]:

  Nee, u. Politieke partijen zijn namelijk per definitie etatistisch. Dat heeft dus niet met het christendom, maar met politiek te maken.

  @Hoc Voluerunt [18]:

  “Daar heb je het mis Oscar, gezien er duidelijk in Leviticus te vinden is dat je ongehoorzame kinderen moet stenigen. ”

  Het gaat niet om wat in de Bijbel staat, het gaat er om wat de christelijke leer is. En, zoals u zelf ook schrijft, is de christelijke leer wezenlijk anders dan de mohammedaanse leer.

  @Liberty 5-3000 [11]:

  “Mag ik hieruit concluderen dat je tegen een opgelegde christelijke opvoeding bent?”

  Wat versta je onder ‘opgelegde’? Wat zou er minder abject zijn aan bijvoorbeeld een opgelegde atheistische opvoeding?

  “Dat eenieder niet de conclusies van het denken geleerd krijgt, maar de methodiek?
  Dat maakt de huidige vorm van vooral religieus onderwijs namelijk crimineel.”

  Welke vorm van religieus onderwijs? Maakt de manier van financiering het huidige religieuze onderwijs crimineel? Zo ja, waarin zou dat verschillen van seculier onderwijs.

  Wat maakt volgens jou religieus onderwijs crimineel? Verklaar je nader?

  pcrs [38] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [53] reageerde op deze reactie.

 4. @@Spy-Nose [31]:

  Spy-nose,

  Het interesseert me werkelijk helemaal NIETS hoe de centralistische, collectivistische poppenspeler heet, of waar die vandaan komt. Of het nou koude oorlog Russen zijn, Manifest Destiny Amerikanen, of Zionisten.

  Of het nou een clubje is met kapitalistische eigenbelangen of Fabian socialisten die het in plaats van over de revolutionaire over de graduele democratische toer gooien.

  Daarom stel ik: ELKE politicus is een clown met buitenlandse meesters. Daar is Wilders niets anders in.

  Als je in mij iemand zoekt die in staat is geobsedeerd te raken met Zionisten ben je aan het verkeerde adres.
  Ik maak me heel wat minder zorgen om Zionisten dan om dat wat op het micro-niveau een gevaar kan vormen voor het dagelijks leven.
  Met de PVDA en de SP om me heen, heb ik wel wat anders aan mijn hoofd dan Tel Aviv.

  Spy-Nose [62] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [35]:

  Je hebt nogal een verkeerd beeld van de katholieke leer.

  Het waren de wereldlijke autoriteiten die over gingen op executie na excommunicatie. Voor de executie van Giordano Bruno hebben geestelijken bij de wereldlijke autoriteiten gesmeekt om hem te sparen. Vergeefs.

  Kun je me één voorbeeld noemen van een verbranding van een persoon naar aanleiding van de bewering dat de aarde om de zon draait?

  Natuurlijk hebben er heel veel schandelijke zaken, misdaden en moordpartijen plaats gevonden waar katholieke geestelijken direct of indirect bij betrokken waren. Maar waar de discussie aanvankelijk om ging is de vraag of het katholicisme van de Middeleeuwen even erg zou zijn geweest dan het hedendaagse mohammedanisme. Volgens mij niet.

  pcrs [41] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [54] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [33]:
  Bij onderwijs kun je aangeven wat de methode is om een ware van een onware uitspraak te onderscheiden. Daarbij zijn de conclusies niet zo belangrijk.

  Geef je een kind de ruimte om zelf op het idee te komen dat hij erfzonde heeft, vanaf de geboorte schuldig is en gered is door het doodmartelen van een onschuldige timmermanszoon 2000 jaar geleden en wiens rottende lijk 3 dagen later tegen alle natuurwetten in weer tot leven kwan, omhoog vloog tegen de wetten van de zwaartekracht in en vervolgens nergens naar beneden kwam?
  Geef je het kind de ruimte om zelf uit te vinden dat de wil van een logisch tegenstrijdig wezen (almachtig en alwetend) vertolkd wordt door zijn aardse representant in Rome (te herkennen aan diens mijter) en diens onderliggende machtshierarchie, die vergeving voor die altijd aanwezige zonde kan bieden?
  Vertel je een kind over Abraham die stemmen in zijn hoofd hoorde die hem vertelden zijn zoon te vermoorden en in brand te steken en tegen hem te liegen? Dat soort verhalen jagen een kind dat van je afhankelijk is aardig de stuipen op het lijf en ik zou zeggen dat het NAP hiermee overtreden is.

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [38]:

  Geef christenen gewoon het recht hun eigen kinderen naar eigen inzichten te onderwijzen, zoals wij atheistische ouders het recht geven hun kinderen volgens atheistische uitgangspunten te onderwijzen.

  Het moge duidelijk zijn dat je geen snars van religie begrepen hebt, vandaar dat je vanuit een gans ander paradigma naar de religie kijkt. Dat is je goed recht. Maar geef ons het recht om niet met dit ‘rationalisme’ mee te doen.

  pcrs [42] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [111] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [37]: Het zijn altijd de wereldlijke authoriteiten die uiteindelijk de trekker overhalen. Staat en kerk waren (en zijn) nogal verweven. Zelfs vandaag is er in vele landen nog een staatskerk en iedere srtoming die logisch tegenstrijdige dingen verkondigt, krijgt nog steeds subsidie.

  In het jaar 2000: “Giordano Bruno werd echter niet gerehabiliteerd, aangezien de door hem gepropageerde denkbeelden onverenigbaar zijn met die van het rooms-katholiek geloof”

  “Kun je me één voorbeeld noemen van een verbranding van een persoon naar aanleiding van de bewering dat de aarde om de zon draait?”
  Maar goed dat je het inperkt tot deze uitspraak, geeft ook aan dat je je bewust bent dat verbranding an sich voor andere uitspraken, veelvuldig plaatsvond.

  Wie zal zeggen waar de vrouwelijke wiskundige en astronome Hypatia om vermoord is?
  “In de moderne tijd is Hypatia voornamelijk in herinnering gebleven vanwege de gruwelijke manier waarop zij vermoord werd. In het jaar 415 werd zij door een door christelijke ijveraars opgejutte menigte op beestachtige wijze vermoord.
  Daarom wachtten enkelen, die door een wilde en schijnheilige eerzucht gedreven werden, wier aanvoerder een voorganger onder de naam Petros was, haar op haar thuisweg op, trokken haar uit de koets, brachten haar in de kerk met de naam Caesarion, waar zij naakt uitgekleed werd en dan met bakstenen doodgeslagen werd. Nadat ze haar lichaam in stukken uiteen getrokken hadden, brachten ze haar verminkte ledematen naar een plaats met de naam Kinaron en verbrandden ze die daar. Wat de oorzaak van de volkswoede was en door wie deze aangewakkerd werd, is niet helemaal verklaard. De overwegende mening is dat aan de voorbeeldig geënsceneerde heidenenvervolging van Hypatia een sluimerend conflict tussen het hoofd van de stad Orestes en de later heilig verklaarde bisschop Cyrillus van Alexandrië ten grondslag lag. Hypatia leefde in een tijd van een hevige machtsstrijd tussen gematigde heidenen en christenen in Alexandrië aan de ene kant en fanatieke fundamentalistische christenen aan de andere, welke de eenduidige vernietiging van het heidendom eisten.”

  Oscar [43] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [39]: Wat ik zeg komt gewoon uit de bijbel alleen met wat andere woorden opgeschreven.
  @Oscar [40]:
  Ik zie kinderen niet als eigendom van de ouders, waar ze mee kunnen doen wat ze willen, zoals een libertarier zijn eigendom kan ruilen en weggooien wanneer hij maar wil.
  Intimidatie van kinderen zie ik als kindermishandeling. Daar valt mijns inziens ook onder dat je met zijn allen om de tafel zit en een ongeschonden rationeel denkend jong leven wijsmaakt dat er iets onzichtbaars is waar je allemaal mee kunt praten in je hoofd en die alles van je weet en je met een knip van zijn almachtige vingers kan vernietigen, maar die wel van je houdt, tenzij je niet van hem houdt, etc. etc. Want wat je in feite zegt is:”wij zijn allemaal bang van anderen en roepen daarom dat de keizer moie kleren heeft”. Hapklare brokken daarna voor de staat, waarbij de keizer ook zonder kleren paradeert en iedereen roept dat het zo mooi staat.

  Oscar [45] reageerde op deze reactie.

 10. @pcrs [41]:

  Klopt, Giordano Bruno is terecht ge-excommuniceerd. Echter niet terecht ge-executeerd.

  En inderdaad, religie en staat is geen goede combinatie. Maar ideologie en staat ook niet. En atheisme en staat ook niet.

  “Maar goed dat je het inperkt tot deze uitspraak, geeft ook aan dat je je bewust bent dat verbranding an sich voor andere uitspraken, veelvuldig plaatsvond.”

  Waarmee je jouw eerdere bewering dus intrekt?

  Kijk, dat er excessen hebben plaats gevonden wil ik zeker niet ontkennen. Dat er christelijke misdadigers zijn ook niet. Maar ik weiger excessen en misdaden gelijk te stellen met de leer. Het christendom is GEEN misdadige religie.

  pcrs [47] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [42]:

  Wat in de Bijbel staat is anders dan wat de leer is en uit het overige van jouw reactie blijkt dat je van religie in wezen niets begrepen hebt.

 12. @alidas [44]:

  Ja, dat geldt ook voor de man. Maar in de praktijk zijn het vooral de vrouwen die ge-executeerd worden. Komt o.a. omdat een getuigenis van een vrouw volgens de sjaria de helft is van een getuigenis van een man. Daarbij mogen mannen vier vrouwen huwen en ook seks hebben met hun slavinnen. Vrouwen hebben deze rechten niet.

  Daarbij mag de man een vrouw verstoten en deze verstoting herroepen zonder de vrouw van deze herroeping op de hoogte te stellen. Als ze na de herroeping seks heeft met een andere man, dan wordt het beschouwd als overspel.

  pcrs [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [43]:
  Een religie is nooit misdadig, evenals een leer dat niet is. Het zijn altijd mensen die misdadig zijn. Voordat ze hun misdaad doen rechtvaardigen ze dat meestal door te zeggen: In de naam van….
  meestal gevolgd door “god” of “vaderland”
  Beide zaken zullen nooit spontaan door mensen ontdekt worden tijdens hun opgroeien, zoals ze bijv. interesse voor het andere geslacht spontaan ontdekken. Beide onzichtbare machten moeten ze worden ingepeperd.

  Atheisme is geen leer of ideologie net zoals “uit” geen televisiekanaal is.

  Misschien is Bruno niet met goedkeuring van de kerk vermoord, misschien wel, wie zal het zeggen. De krokodillentranen zeggen weinig. Dat ze er vijandig tegenoverstonden bleek ook wel uit Gallileo. Dat ze in staat waren bergen mensen te vermoorden daar kunnen we het ook wel over eens zijn.

  Oscar [49] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [46]: Verschrikkelijke dingen allemaal. Ik weet alleen niet in hoeverre deze dingen nog aktueel zijn en nageleefd worden. In de bijbel worden dochters ook als seksslavin verkocht, overspeligen en homos gestenigd en wat al niet. Tegenwoordig doen ze het een stuk rustiger aan in de praktijk. In hoeverre is dat bij moslims ook het geval?
  Ik denk wel dat in landen als Jemen/SA, Pakistan het geloof de wreedheid heeft, die het hier een paar honderd jaar geleden had, maar dat kan ik fout hebben. Als je puur lijken stapelt dan hebben de westerse regeringen waarschijnlijk meer moslimdoden op hun geweten dan de lokale regeringen. Tenslotte kostte de boycot van Iraq zo’n half miljoen vrouwen en kinderen het leven en de laatste oorlog meer dan een miljoen.

  Oscar [50] reageerde op deze reactie.

 15. @pcrs [47]:

  Natuurlijk zijn het mensen die misdadig zijn. Maar een ideologie of leer kan aanzetten tot misdadig gedrag.

  Ik heb het atheisme van mijn jeugd wel degelijk als een soort ideologie ervaren. Een soort bij-ideologie. (cultuur-)Marxisme + atheisme. Een totaalpakket waar ik jaren over gedaan heb om er afstand van te nemen.

  “Dat ze er vijandig tegenoverstonden bleek ook wel uit Gallileo.”

  Ik ben een paar jaar geleden nog bij het graf van Galilei. Hij ligt in een franciscanerkerk in Florence. En hij lag er al lang voordat de Paus hem volledig gerehabiliteerd had. Het conflict omtrent Galilei is er een van misverstanden en persoonlijke vetes. Een van de misverstanden was dat de verwerping van het Aristoteliaanse wereldbeeld zou preluderen op een verwerping van de Aristoteliaanse filosofie. Een andere factor was dat Copernicus zijn heliocentrisch wereldbeeld nog als rekenkundig model aan hield en Galilei zijn heliocentrische wereldbeeld als de waarheid. Voorts ligt er ook een persoonlijk vete aan de kwestie ten grondslag. Galilei en paus Urbanus VIII waren aanvankelijk vrienden en raakten later gebrouilleerd. Het dwarsbomen van Galilei zou een pesterijtje van de toenmalige paus geweest kunnen zijn. De kwestie is in ieder geval veel minder zwart-wit dan de anti-religieuze medemens graag wil geloven.

 16. @pcrs [48]:

  Nogmaals, het gaat niet om wat in de Bijbel staat. Het gaat er om wat de leer is. Het gaat ook niet om wat in de Koran staat. Het gaat er om wat de islamitische leer is.

  “Tegenwoordig doen ze het een stuk rustiger aan in de praktijk. In hoeverre is dat bij moslims ook het geval?”

  De doodstraf voor afvalligen is in zekere zin wereldwijd van kracht. Denk maar eens aan Ayaan Hirsi Ali, die in elk land (ook de landen met een niet-islamitische meerderheid) vogelvrij is.

  Verder is de doodstraf voor overspeligen een straf die in veel landen, zoals Iran, (Noord-)Nigeria, Saoedi-Arabia, wordt uitgevoerd. Anno 2010.

  “Als je puur lijken stapelt dan hebben de westerse regeringen waarschijnlijk meer moslimdoden op hun geweten dan de lokale regeringen.”

  Wanneer dan? En waar?

  Ken je de geschiedenis van Pakistan?

 17. “Natuurlijk zijn het mensen die misdadig zijn. Maar een ideologie of leer kan aanzetten tot misdadig gedrag.”
  Toch ben ik het ook hier niet mee eens. Mensen gebruiken een ideologie als rechtvaardiging. Een ideologie ‘zet niet aan tot’, het is geen handelende entiteit.

  Misverstanden of niet, “in de naam van God” is gebruikt om heel veel geweld te rechtvaardigen dat niet de andere richting op mocht plaatsvinden. “God zij met ons” stond op de vermaledijde fiat gulden en als ik me niet vergis staat er ook “In god we trust” op die fiat dollar. Verder trokken de Duitsers ook ten strijde met “god mit uns” op hun riemen. Niet wezenlijk anders dan de maagden die de zelfmoordjongetjes opwachten in het hiernamaals. De holocast lijkt me ook een vergelding voor de moord op christus.
  Misvertand suggereert ook dat er iets verkeerd begrepen is, wat goed begrepen dient te worden. Tegenstrijdige zaken kun je nooit goed begrijpen of naleven. Zowel met de tegenstrijdige bijbel als wetboek ben je altijd fout en schuldig.

  Hitler wrote: “I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator: by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord..” As a boy, Hitler attended to the Catholic church and experienced the anti-Semitic attitude of his culture. In his book, Mein Kampf, Hitler reveals himself as a fanatical believer in God and country. This text presents selected quotes from the infamous anti-Semite himself.
  http://www.nobeliefs.com/Hitler1.htm

 18. Even off topic.

  Paars Plus gaat niet door.
  Extreem jammer. Nu krijgen VVD-stemmers alsnog niet hun verdiende loon.

 19. @Oscar [33]:
  De Christelijke leer (een van de 30.000 mind you, en da’s een echt cijfer) is wezelijk anders maar in de verzen zijn ook afschuwelijke dingen te lezen.
  hoewel de kerken tegenwoordig en sinds de verlichting deze al lang niet meer belichten of uitdragen, ze zijn er wel.
  Er staat alleen nergens dat je mensen moet bekeren en de wereld tot een en jou geloof moet maken en mensen doden omdat ze het niet geloven of tegen werken.
  In de bijbel vindt je veel geweld en absurditeit maar in verhaal vorm open voor allerlei verschillende interpretaties. de islam is dat niet…. de koran en hadith is duidelijke protocol taal.
  Dus je kan in beide wel gevaar en onderdrukking zien.
  Maar de christelijke leer draagt het idd niet uit . de islamitische wel

 20. @Oscar [37]: Nee die leer was veel erger dan het mohamadanisme nu .. al twijfel ik over het middenooste maar in europa zeker niet.
  Nu moet ik zeggen dat het niet de christelijke leer is!! die dit sancioneerde maar meningen van geestelijken.
  Maar mensen verbranden omdat de aarde rond is? die waren er niet veel in de middeleeuwen omdat mensen incapabel waren om tot een bepaald beeld te komen.
  Wat de kerk is is waar en waarheid is de kerk thats it.. end of story. zo dachten mensen, die waren niet in staat om kritische vragen te stellen door de onderdrukking van de katholieke kerk.
  Alleen al de oorlogen en bloedbaden om de simpele vraag ” mag de bijbel in onze taal” demonstreren de monsterlijkheden van de middeleeuwse katholieke kerk.

  Bloody Mary (Tudor) ring any bells? of de protestanse minister of the interior van Henry (vader van Mary) (Oliver Cromwell hete hij volgens mij) die liet ook weer kerken vernietigen.. allemaal christelijke mensen maar de katholieke kerk heeft erg veel bloed aan zijn vingers….. maar niet op perkament.. en das het verschil met islam.

  Atheisme…..
  Atheisme kan je niet opdringen, ieder kind is het namelijk al voor een geloof wordt aangeleerd, atheisme als collectief idee is waanzin, gezien het een negatieve groep is in de zin van geen gezamelijk geloof…. maar gebrek daar aan

  Oscar [55] reageerde op deze reactie.

 21. @Hoc Voluerunt [54]:

  “Maar mensen verbranden omdat de aarde rond is?”

  In de Middeleeuwen geloofden vrijwel alle ontwikkelde mensen in het Westen dat de aarde rond, bolvormig, is. De idee als zouden mensen in de Middeleeuwen geloofd hebben dat de aarde plat was is een 19de eeuwse uitvinding, in het leven geroepen door John Draper en Andrew White.

  Atheisme kun je wel degelijk opdringen. En in de Sovjet-Unie is mensen wel degelijk atheisme opgedrongen. Om over Albanie nog maar te zwijgen.

  pcrs [56] reageerde op deze reactie.

 22. @Oscar [55]: Je kunt volwassenen verbieden hun godsdienst te beleiden. Een vrij onzinnige bezigheid, aangezien het niet verandert wat ze geloven.

  Kinderen kun je echter geen atheisme opdringen. Het is de staat waarin ze geboren worden. Rationeel, nieuwsgierig, kritische vragen stellend, de principes willen ontdekken volgens welke de realiteit werkt.

  “Klopt, Giordano Bruno is terecht ge-excommuniceerd. Echter niet terecht ge-executeerd.”
  Ik lees echter op http://www.nobeliefs.com/Hitler1.htm dat Hitler als Katholiek gestorven is en nooit is ge-excommuniceerd, van de kampbewaarders van de vernietigingskampen mag ook aangenomen worden dat 1/3 Katholiek was. Ook van dit grote aantal beulen is er nooit iemand ge-excommuniceerd. Kwestie van prioriteiten stellen kennelijk.

  Oscar [57] reageerde op deze reactie.
  Oscar [58] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [61] reageerde op deze reactie.

 23. @pcrs [56]:

  Je wordt niet zozeer ge-excommuniceerd vanwege het wel of niet begaan van misdaden, maar vanwege het beginnen van een nieuwe, niet-katholieke, religie. En het nationaal-socialisme wordt beschouwt als een ideologie, niet een religie.

  Overigens had Hitler op het moment dat WO II uit brak al tientallen jaren geen voet meer in de kerk gezet. Hij vond, net als Himmler (die zich wel heeft laten uitschrijven), de islam een aantrekkelijker geloof dan het christendom.

  pcrs [63] reageerde op deze reactie.

 24. @pcrs [56]:

  Je kunt bij kinderen proberen elke spirituele ontdekkingstocht, elke transcendentie, elke behoefte aan zingeving, elke zoektocht naar waarheid en liefde, te dwarsbomen.

  En je kunt christenen opsluiten in concentratiekampen omdat je verklaard hebt dat de staat atheistisch is. Dat is ook gebeurt. Sterker nog: dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Christenen die vanwege hun geloof in een concentratiekamp worden opgesloten door atheisten is dus de werkelijkheid. Atheisten die vanwege hun levensbeschouwing in een concentratiekamp worden opgesloten door christenen is geen werkelijkheid. Ik wil overigens niet beweren dat zulke praktijken inherent zouden zijn aan het atheisme. Moge dat duidelijk zijn.

  pcrs, we gaan er nooit uitkomen. Onze paradigmata zijn te zeer verschillend. Wezensvreemd. Jij begrijpt vrijwel niets van religie. Ik begrijp atheisme wel omdat ik er mee ben opgevoed, maar ben er zeer van verwijderd en die verwijdering wordt met de dag groter. Goddeloosheid begint mij steeds meer tegen te staan.

 25. @Spy-Nose [31]: Ik ben het eens Harry dat het Zionisme gestoeld is op het marxistisch-socialistisch gedachtegoed. Velen in Israël zijn er ook niet mee eens. De kibutzim zijn een afspiegeling van deze ideologie. Echter, er is minder dan 1% van de bevolking die daar werkt. Ik denk dat het Zionisme als gedachtegoed is ingehaald door de werkelijkheid. Praat je met moderne Israëll’s, dan hebben zij de zelfde denkbeelden als wij. Veiligheid, bescherming en een goede toekomst voor je kinderen. De orthodoxe joden zijn niet verschillend van de islamisten in dat zij een wij en zij mentaliteit hebben. Het verschil is wel dat de orthodoxen geen vliegtuigen opblazen of mensen ritueel slachten.

Comments are closed.