Waarom zouden bepaalde lieden van achter de schermen de wereld willen besturen? Waarom zouden zij stelselmatig aansturen op een nieuwe wereldorde?

Je kunt ontkennen dat deze lieden bestaan of je kunt hen hardvochtig bestrijden met bewustmakende artikelen en youtube-filmpjes.

Je zou ook kunnen proberen hen te begrijpen zonder alleen maar te roepen dat zij louter uit zijn op macht en persoonlijk gewin. Willen begrijpen is wat anders dan goedkeuren.

Er zijn reeds vele honderden jaren mensen die zien dat de samenleving globaliseert. Dat techniek tot steeds grotere effecten in staat is en dat de bevolking exponentieel toeneemt. Deze mensen zien het voortbestaan van de mensheid bedreigd omdat de middelen met steeds meer mensen gedeeld moeten worden. Dit levert op termijn spanningen op. Aan de andere kant zullen techniek en wapens in het bijzonder alleen maar in potentieel toenemen waardoor de kans op zelfvernietiging toeneemt.

Er zijn dus reeds honderden jaren mensen die – terwijl iedereen spreekwoordelijk voetbal zit te kijken – nadenken over het voortbestaan van de mens als ras op deze planeet. Dit zijn niet zelden mensen met een relatief hoog ontwikkeld inzicht in (meta-)fysische wetmatigheden zoals de vrijmetselaars. Zij zien hun relatief hoog ontwikkelde kennis en intellect als een verantwoordelijkheid om de mensheid te besturen en te redden. Op welke manier dan ook.

Wanneer je kijkt naar de vernietiging van de oceanen vanuit de Golf van Mexico en de plannen van de VS en Israël om Iran aan te vallen, kun je zeggen dat hun voorspellingen niet geheel onrealistisch zijn.

Ik ben tegen meerdere van dit soort groepen in de geschiedenis aangelopen maar er zullen er vast nog veel meer zijn. Sommigen waren vanaf het begin uit op persoonlijke macht maar er zijn er ook die in de kern een positief ideaal nastreven: het behoud van de mensheid, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde Incunabula (niet de British Library).

Wat zij schijnbaar allemaal met elkaar gemeen hebben, is hun inschatting dat het volk zichzelf zonder leiding niet zal kunnen redden. Wat zij ook gemeen hebben is hun stelling dat het volk de – volgens hen – noodzakelijke maatregelen niet vrijwillig zal accepteren. Daarom kiezen zij allemaal voor de weg van heimelijke installatie van maatregelen om het ras te kunnen dwingen te overleven.

De ene groep ziet een kleinere wereldbevolking als oplossing en de andere een totaal nieuwe economie en samenleving of een tussenvorm. Een vorm van sterk centraal bestuur is voor hen altijd noodzakelijk. Zij zien vrijheid zonder besef van de gevaren als een ingrediënt voor chaos en zelfvernietiging.  Cruel to be kind, zou je kunnen zeggen.

Hoewel hun intenties in bepaalde gevallen bij aanvang positief waren, werden hun organisaties niet zelden door dezelfde machten gegrepen die zij juist als een gevaar zagen: machtswellust, persoonlijk gewin. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Oduphulus Yulovsky. Hoe verder de leden van zo’n organisatie zijn verwijderd van de kern of top, hoe meer zij slechts deelnemen voor persoonlijk gewin.

Je kunt je als een Alex Jones verzetten tegen alles wat er op nwo-vlak gebeurt, maar daarmee mis je wellicht het belangrijkste: waar gaan wij als globale samenleving naartoe? Gaat het goed zo? Zijn we een duurzaam ras met een duurzaam bestaan op deze planeet? Wat is er nodig om rampen als in de Golf en oorlogen te voorkomen?

Als je daar over na gaat denken, kruip je wellicht in de huid van veel Illuminati (zij die zichzelf als verlicht zagen) die zichzelf deze vragen reeds lang geleden ook stelden. Wat moeten we doen om het tij te keren? Welke impopulaire maatregelen moeten wij nemen om de mensheid voor haar eigen ondergang te behoeden?

Hopelijk val je dan niet in dezelfde valkuil als veel van jouw voorgangers door verstrikt te raken in de macht die je aanvankelijk voor goede doelen naar jezelf hebt toegetrokken. Hopelijk trek je dan met jouw nieuwe geheime club geen grote ego’s aan die alleen geïnteresseerd zijn in de macht die hierbij wordt gecreëerd.

Als er weer een bericht komt over verdere globalisatie van macht en politiek, oordeel dan voor de verandering eens even niet. Wellicht zitten er motieven achter die je niet begrijpt omdat je een Alex Jones bent of een vuvuzela-blazer. Of beide.

Kijk niet alleen naar de gevolgen voor jou persoonlijk, voor jouw persoonlijke vrijheid. Kijk ook naar het pad dat de mens als ras thans begaat en waar dat heen loopt. Welke impopulaire maatregelen zou jij als machthebber durven nemen om de mensheid te redden?

Sen Huwa

39 REACTIES

 1. Helaas hebben idealistisch begonnen organisaties de neiging om te verzanden in machtsstructuren.
  Je zou mensen kunnen laten zien dat de belangrijkste voorwaarden om de planeet leefbaar te houden in ieders belang is.
  De natuur kan wat hebben, het leven in de oceanen zal niet ten onder gaan aan een olielek.
  De mens is erg gevoelig voor “einde der tijden” berichten, meestal valt het allemaal heel erg mee.

  Geniet!

 2. Als de planeet aarde “teveel” mensen gaat bevatten, zal dat waarschijnlijk in de dichtstbevolkte centra het eerst voelbaar worden.

  Maar de trek naar de steden en de daarmee gepaard gaande werkloosheid nemen nog steeds toe. Regeringen zullen “verantwoordelijkheid” claimen en zich genoodzaakt zien daar vroeg of laat een eind aan te maken.

  Elke natie-staat zal zijn eigen oplossingen kiezen en zal volksopstanden gewapenderhand onderdrukken.

  Wie daar ongetwijfeld van zullen profiteren zijn (onder andere) de multinationals in de imperialistische landen, die de kans schoon zien hun invloed in de armere landen verder uit te breiden.

 3. terwijl wij voetbal kijken.. Dit wk toont maar weer eens aan dat dat ook door illuminatie geleid wordt. Die blatter vult zijn zakken en brengt landen naar de afgrond. kijk maar wat er nu in zuid afrika gebeurd. heel wat schulden gaan afbetaald moeten worden…

 4. Sen Huwa

  Je gaat uit van 3 aannames die ik zo probeer te verwoorden:
  1] er zijn effectieve professionele groepen hooggekwalificeerde mensen die in het geheim de wereld proberen te regeren
  2] deze groepen hebben in ieder geval voor een gedeelte het beste met de mensheid voor
  3] de mensheid is niet duurzaam

  Gelieve deze punten aan te tonen, of zeer aannemelijk te maken

  ad1] Je bewijs voor het bestaan van illuminatie is Ik ben tegen meerdere van dit soort groepen in de geschiedenis aangelopen maar er zullen er vast nog veel meer zijn. Je persoonlijke ervaringen interesseren me niet. Benoem ze svp, toon aan dat hun doel was heimelijk de wereldheerschappij na te streven. Of ben je van mening dat je niet hoeft aan te tonen wie dit zijn, het zijn immers geheime groepen??? Namen en rugnummers graag en aannemelijk dat hun doel is als geheim genootschap achter de schermen de wereldheerschappij over te nemen. En dat het reeds machtige personen betrof die een wezenlijke kans hadden hun doel te bereiken.

  ad2] Omdat namen en rugnummers ontbreken is het trekken van conclusies over de drijfveren van deze personen een kwestie van helderziend een glazen bol beschouwen

  ad3] De mensheid loopt ten einde omdat er een olieramp is en een dreigende oorlog? Kom op zeg. We hebben de koude oorlog gehad, WO2 WO1, het is nu erg rustig. Houdt eens op met de aanname dat je mensheid ten onder gaat terwijl jij op de aardbol rondloopt, dit heeft het leven van honderden generaties verpest, nodeloos, want we zijn er nog steeds. Angst is de meest effectieve onderdrukker van de mensheid, wees rationeel en eerlijk en bekijk wat de grotere risico’s zijn en ga daar tegen in. Maar laat je niet nodeloos bang maken.

 5. Dit soort slechte, zweverige stukken brengen het libertarisme in diskrediet. De kracht van meer vrijheid is dat verschillende groepen niet de overheden kunnen misbruiken om hun agenda door te drukken, mochten deze groepen werkelijk bestaan.

  Het perspectief van het libertarisme zou mijns inziens moeten zijn dat het complotdenken er niet toe doet. De mogelijkheid tot het onderdrukken van vrije individu’en is het probleem. Zonder overheidsmonopolie mogen wat mij betreft alle trieste mannetjes elke nacht in een cirkel masturberen rond een beeld van de heilige satan. En wensen om absolute macht natuurlijk. Zolang er maar geen geweld gebruikt wordt en geen overheid meedoet.

  Het middel (overheidsdwang) moet bestreden worden, het doel van de vijand (links, rechts, vrijmetselaars, hockeyclub) is niet relevant.

  HJ [7] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 6. Nog maar even een reactie op Illuminatie:
  Laten we een actie plannetje opstellen. Effectief als geheim genootschap de wereldmacht over te nemen betekent invloed in meerdere regio’s. Noord Amerika, de EU, Rusland, het Midden Oosten, China, Japan en India. Achter de schermen. Hoeveel mankracht is daarvoor nodig? En hoe doen we dit in praktijk?

  In ieder van de genoemde regio’s en landen dienen reeds zeer machtige personen overtuigd te worden van nut en noodzaak tot samenwerking. Stel dat we dit in NL doen. Dan zullen in diverse politieke partijen mollen geplaatst moeten worden. Idem in de top van het ambtelijk apparaat, en de top van het zakenleven. Dit zijn dan al tientallen personen. Die bereid zijn samen te zweren. Vermenigvuldig dit met een factor 20 voor de rest van Europa. Zit je al op een mannetje of 500. Verminigvuldig dit met een factor 7 om de andere regio’s en landen voldoende af te dekken en je hebt het over 3500 man. Allen in het geheim te recruteren, en allen hun mondje houdende over dit grote geheim.

  En niet zomaar 3500 man, maar 3500 man uit de top bestuurders laag, mannen met grote ego’s en eigen agenda’s. We zien nu hoe moeilijk het is voor deze mensen in dit landje tot een regering te komen, gelooft iemand nu werkelijk dat deze kneuzen wel opeens Illuminatie lid willen worden??? Rutte als deelgenoot van een geheim genootschap? Samen met Cohen en Balkje? Te ridicuul voor worden. En dan in internationaal opzicht Balkje vredig samenwerkend in een geheim genootschap met Islamitsche geestelijken? Die vervolgens samen zitten met een rabbi en atheisten uit China om zo aan een betere wereld te werken?

  En hoe gaat het dan in praktijk? Ervan uitgaande dat deze groep al enkele tientallen jaren bestaan en de nodige invloed heeft. Heeft de top van het genootschap dan werkelijk besloten dat Japan ten gronde dient te gaan door een foute monetaire politiek te volgen en dat China de economische wereldmacht moet worden? Dat de EU versterkt dient te worden en de VS de militaire supermacht moet worden? Dat Rusland uiteen moest vallen? Dat het fundamentalisme in het Midden Oosten vrij spel dient te hebben? Er is geen lijn in te ontdekken, aan de ene kant in Europa en de VS meer bureaucratie, terwijl in Rusland en China uitholling van het communisme plaats vindt? Als je de macht wenst over te nemen middels wellicht een wereldregering, waarom dan Rusland uiteen laten vallen? En waarom de dictatuur van een Mao in China niet lekker voortzetten? Waarom religieuze fanaten op laten komen, die per definitie onvoorspelbaar zijn?

  Neen, dit is geen waarschijnlijk scenario, teveel mensen met te uiteenlopende eigenschappen dienen samen te gaan spannen. Iemand mag dan wel denken dat er tekenen zijn van een geheim genootschap, als je bekijkt wat er nodig is om als geheim genootschap succesvol te zijn, dan is dat zeer onwaarschijnlijk.

 7. @Frits [5]:
  Dit soort slechte, zweverige stukken brengen het libertarisme in diskrediet
  Eens, jammer dat dit artikel geplaatst is zonder rood disclaimer balkje erboven aangevende dat dit niet per definitie de mening is van Vrijspreker. Ook met en rood disclaimer balkje zou ik het vervelend vinden, maar nu is het een artikel waarvan de redactie zonder voorbehoud vindt dat dit thuis hoort op deze site. En dat vind ik op mijn beurt dan weer jammer aangezien dit soort artikelen de andere artikelen omlaag haalt.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 8. Nou als we beginnen met het gratis maken van de eerste levens behoefte, schoondrinkwater, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Dit dus buiten een systeem als de economie zetten, dus slaven handel afschaffen(of de inzicht dat winst bejag een beetje leuk is maar geen noodzaak). Het hele denk wijze van de mens dus naar oplossingen laat zoeken en niet verdoven met onzinnige reclama en drama. Geen politiek voeren om de wereldmacht te hebben, maar de wijsheid en het verantwoordelijk heid hebben om voor de wereld te zorgen. Niemand achtergelaten. Met de snelheid van de technologie en de snelheid van de kids hoe die er mee om kan gaan. Moeten we ze alleen veel liefde en respect geven. (zou het toch moeten kunnen)

  Ik zit nu in Jakarta, en kijk van een appartement 27hoog naar benee. Mooi uitzicht. Maar kom ik benee dan zie ik wat er echt gebeurd met overbevolking op een kleinstukje aarde. ’t werkt. Maar eigenlijk niet. Moeten echt samen werken voor een betere wereld en niet voor Macht. Als de mensheid zich weer verdubbeld. En we nog geen oplossing hebben dan lossen we waarschijnlijk ons zelf op.

  Love Peace Respect

  Frits [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Frits [5]:
  @HJ [7]:
  “Dit soort slechte, zweverige stukken brengen het libertarisme in diskrediet.

  Ja, daarom proberen we ook “slechte, zweverige” stukken te vermijden.
  Een feit is echter dat er toch nog tamelijk veel libertariers zijn die op de een of andere manier in samenzweringsverhalen geloven dat ook proberen uit te dragen.

  Ik verbaas me ook over veel zaken, maar dan gaat het te ver om dan een complot te verzinnen.
  Ook kun je alles wel met complotten trachten te verklaren.
  –Complot Balkenende-Merkel-Obama (geheim) om die NWO te gaan ritsele?
  –Complot Tjeenk Willink-Pechtold-Bos (geheim) om nu te komen tot een linkse regering?

  Bewijs maar eens dat die niet bestaan!!
  En zo kun je heel wat complotten verzinnen.

  Waarom zijn aan de andere kant de emoties in de discussies er over vaak zo emotioneel?
  Veel efficiënter zijn nuchtere rationele commentaren als van HJ hierboven.

  Frits [12] reageerde op deze reactie.
  Johan Alphons [26] reageerde op deze reactie.

 10. “Kijk niet alleen naar de gevolgen voor jou persoonlijk, voor jouw persoonlijke vrijheid. Kijk ook naar het pad dat de mens als ras thans begaat en waar dat heen loopt. Welke impopulaire maatregelen zou jij als machthebber durven nemen om de mensheid te redden?”

  Waarom zou ik? Ik ben niet zo’n collectivist dat ik me bekommer om het menselijk ras als geheel.
  Waarom je druk maken over die diersoort die de hele geschiedenis lang niks anders doet dan mekaar uitmoorden (om van de overige diersoorten nog maar te zwijgen)? Let wel, verwar me niet met de zg. “Weg met ons”-clubjes, ik ben eerder een “weg met hen”-ner 😉

  Mijn enieg bekommernis is die om mezelf en mijn gezin alsook enkele vrienden en dierbaren, maar dit niet gebaseerd op nationaliteit of ras en zelfs niet op diersoort. “Het menselijk ras” is niet mijn bekommernis. Als daar “van nature” (d.w.z. door schaarste van bv. voedsel en/of energie) 80% van uitsterft in een vrije markt, so what?
  Zolang mensen zich maar aan het non-aggressieprincipe houden en mij en mijn entourage maar niet beroven, is het eerlijk gezegd mijn probleem niet dat de wereldbevolking gedecimeerd wordt.

 11. @Hub Jongen [9]:

  Ik ben goed op de hoogte van de diverse complot theorieën en vaak zit er ergens ook wel een kern van waarheid in. Maar dat staat denk ik eigenlijk buiten het doel van deze site.

  Het libertarisme is voor zover ik weet de enige wijze om monopoliedwang te stoppen. Aan duistere plannen van occulte groepjes moet in vrijheid altijd medewerking worden verleend. Speculeren over de mannen achter de schermen kan heel leuk zijn, maar het is niet nodig om onze boodschap over te brengen en het wordt in onze maatschappij sowieso niet serieus genomen.

  Er wordt emotioneel gereageerd omdat veel bezoekers van deze site graag willen dat de vrijheidsgedachte meer invloed krijgt onder Nederlandstaligen en zij daarom met deze missie emotioneel verbonden zijn (passie). Het is voor het libertarisme moeilijk om voet aan de grond te krijgen. Om dan de goede boodschap van minder overheid verbonden te zien worden aan impopulaire en speculatieve aannames gaat sommige libertariërs aan het hart.

  En terecht. De Vrijspreker zal alleen maar minder serieus genomen worden en het libertarisme zal een status van paria verwerven, in tegenstelling tot de status van goedbedoelde naïviteit die het nu heeft onder de weinige mensen die ermee bekend zijn.

  Er zijn vele plaatsen op internet waar gepubliceerd wordt over complotten, collectieve ideologische convergentie naar één wereld overheid en broedersclubjes van circlejerkers. Volgens mij is er geen goede reden om dat uitgebreide en opmerkelijke onderwerp aan onze politieke filosofie te verbinden.
  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.

 12. ja,ik vind het wel een leuk stukje

  maar eerst even de laatste reactie;als we bv water
  vrij voor iedereen is,dus zelf ergens halen,heb je voor je het weet tot in de kleinste gemeenschap een of meerdere personen die dit lastig gaan maken voor anderen

  ik leef voorzover mogelijk in de richting van een door mijzelf gedachte en geredeneerde wereld(opvatting),dus wat ik denk dat het leven op aarde zou kunnen zijn en betekenen
  dat begint dus met het bestuderen van alles en de gevolgen(voorzover mogelijk),en vervolgens dit in de praktijk brengen ,toetsen,etc(binnen je eigen beperkingen uiteraard)
  dit alles is natuurlijk wel vermoeiend en dan word je ook nog als een raar persoon aangemerkt
  dus beginnen velen maar gewoon niet met (zelf)te denken,het is veel veiliger om maar gezellig mee te doen
  en aan werken,zelf doen, discipline,hebben wij een broertje dood
  waarom zelf iets doen/maken als een ander het voor ons kan doen
  dit zie ik als het echte probleem;niemand(die grote gemene deler)kan en wil meer iets doen
  KAN NIET LIGT OP HET KERKHOF EN WIL NIET LIGT ERNAAST
  zei men vroeger
  dus hebben we het GELD waarmee nietsdoeners de doeners mee het moeras in sturen,hopelijk is dat geld snel afgelopen en kunnen de doeners elkaar helpen
  sorry,soms word ik boos als ik denk aan allen die niet anders willen en niet zien dat de toekomst steeds holler wordt
  is het de angst voor de toekomst,die die toekomst om wil brengen?

 13. @Frits [12]:
  Dank je Frits, jouw verklaring van emotie in deze verduidelijkt het al een beetje.

  Natuurlijk is het niet “nodig” over deze zaken te schrijven.
  Maar toch zou het misschien ook zinvol kunnen zijn, en zelfs passen in libertarisch beleid.

  Namelijk je zegt zelf al:”vaak zit er ergens ook wel een kern van waarheid in”
  Als die kern zit in de personen die de plannen smeden, en die personen zijn politici die onze vrijheid willen beperken, dan zijn het rechtstreeks onze tegenstanders.

  Dan is het toch verstandig om die tegenstanders zo goed mogelijk te kennen en te trachten ze te begrijpen. Hoe beter we dit doorzien, hoe beter ook onze plannen kunnen worden.

  Denk je niet dat het onthullen van de plannen/beweegredenen van die politici nuttig is voor de bezoekers van de Vrijspreker en mensen die al wat neigen naar het libertarisme?

  Vooropgesteld dat wat we ook vermelden, moet berusten op feiten die we ook kunnen bewijzen. Het hoort volkomen objectief en rationeel te zijn. ALS we al iets publiceren.
  De meeste verhalen van deze soort berusten op “aanwijzingen, toevalligheden, en onverklaarbare onbewijsbare samenhangen”.

  Frits [18] reageerde op deze reactie.

 14. Kijk naar de rommel die, met goedkeuring van Brussel, en andere overheden, in ons eten wordt gedouwd.
  Kijk naar de oorlogen die, zoals we allen weten, alleen dient om bepaalde mensen nog meer geld te laten ‘verdienen’,
  Kijk naar onze economie, en de staat waarin we ons nu bevinden.
  Bejaarden liggen dagenlang in hun eigen stront.
  Alles met medewerking en goedkeuring van regeringen.
  Zou het dan niet logisch zijn als bepaalde mensen met macht, deze macht zouden willen behouden of zelfs versterken?
  Zou het niet logisch zijn als deze mensen van tijd tot tijd de koppen bij elkaar steken?
  Zou het niet logisch zijn als deze figuren allang in onze overheid (of nog hoger) zijn gefiltreerd?
  Zeker weten.
  Daarom verandert er nooit niks, maar wordt het alleen maar erger en erger.

  Dacht je echt dat als er echt vrije mensen op deze aardkloot rond liepen, de topmensen van BP dat ook nog deden?

 15. @Hub Jongen [14]:

  Alsjeblieft!

  Dit is natuurlijk jouw site, dus je mag er mee doen wat je wilt. Laat dat duidelijk zijn. Ik ervaar De Vrijspreker over het algemeen als een goed propaganda-middel voor de libertarische zaak en vandaar dat ik bij dit onderwerp reageer. Het doet me overigens deugd te zien dat inmiddels dit stuk niet meer gepresenteerd wordt als onderdeel van het libertarische wereldbeeld, wat de rode draad is door deze site.

  Als politici andere motieven hebben dan zij openlijk uiten, moet dat hier zeker aangepakt worden. Maar waar het in het complotdenken vaak om gaat is ‘kwaadaardige’ bazen van private bedrijven, multinationals, banken, verenigingen en lobbyisten. De kritiek is dan helaas gauw dat de overheid niet onafhankelijk kan opereren en dat de goede overheid beschermd moet worden voor de invloed van kwade individu’en en organisaties.

  Niet iedereen ziet een oplossing van de complotten in een sterkere overheid en ik ga ervan uit dat dat hier zeker niet het geval is. Maar de focus wordt wel verlegd naar het (al of niet direct gestuurde) conglomeraat van publieke en private belangen die op dit moment de grote lijn van de wereld bepalen. Volgens mij zou het met het corporatisme snel gedaan zijn zonder overheden om wetten voor de heersende private belangen te maken. Maar het machtspunt in ‘het complot’ ligt wel bij sommige gigantische private bedrijven. Het is moeilijk daar dan niet de vijand te vinden die lezers zoeken. Daarom vind ik kritiek op het systeem, die niet fundamenteel libertarisch van aard is, een gevaarlijke partner.

  Het probleem is eigenlijk het presenteren van de boodschap. Er zijn politici die achter de schermen doen aan vuige spelletjes. Zulke nieuwsberichten kunnen uitstekend dienen om op een nuchtere wijze het gevaar van een overheid aan te kaarten. Maar met verhaaltjes in de trant van ‘iedereen weet toch dat we bestuurd worden door de illuminati,’ jaag je alleen maar serieuze lezers weg.

  Hub Jongen [19] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Frits [18]:
  “Volgens mij zou het met het corporatisme snel gedaan zijn zonder overheden om wetten voor de heersende private belangen te maken”

  Dat is een hard punt. Heel waar! Zelfs het grootste private bedrijf kan mensen niet dwingen. Zij hebben niet de macht wetten en verboden te maken. Daarvoor hebben z de overheid nodig en die heeft het grote bedrijf nodig voor de financiering en verstrekking van mooie toekomstige baantjes.
  Dus Corporatisme.

 17. @James McNamara [21]: Raar dat je samenzweringen ten pricipale blijft ontkennen. De ‘ bouwfraude’ was toch een bewezen samenzwering waardoor prijzen werden opgedreven en concurrenten werden geweerd? Dat was toch een samenzwering tussen (lokale) bestuurders en (heimelijk)verenigde bouwbedrijven? Zo kan ik nog wel 25 samenzweringen opnoemen.

  Ik zeg toch ook niets nieuws met de opmerking dat (vooral) grote bedrijven werknemers ‘verlof’ geven om zich te kunnen ‘infiltreren’ in (lagere) openbare bestuurslagen, zoals bij gemeenten? Waarom zouden nog grotere bedrijven ditzelfde dan niet doen in hogere bestuurslagen, zoals in nationale parlementen en regeringen? Dat is toch allemaal niets nieuws?

  En als al die grote multionationals dan ook nog eens bij elkaar op de koffie komen?

  De markt? Mijn hoela!

  Ik ben zelf niet zo’n ‘samenzweringdenker’, maar ik ben ook weer niet zo dom om onderbouwde informatie die mij wordt aangereikt -uit welke hoek ook- bij voorbaat af te wijzen.

 18. Het verbaast mij altijd weer dat men anno 2010 denkt dat onze ‘beschaving’ op het hoogste peil staat ooit, dat wij geen religie nodig hebben en dat alles zo simpel is als het leiden van een bedrijf. (winst = omzet minus kosten). Dit soort lagere school berekeningen en gedachten zijn fijn voor de chips/bier en voetbalfans die alles geloven wat het NOS journaal ons vertelt. Ignorance is blessing toch? (voetballen kijken is reuze leuk overigens en ik wens onze jongens alle succes maar je begrijpt hopenlijk de metafoor)

  De simpele optelsommetjes van dat het wel héél veel mensen zou vergen om samenzweringen tegen de mensheid in stand te houden en vervolgens af te doen als niet realistisch, getuigt mijn inziens van hetzelfde lagere schoolniveau.

  Een piepklein voorbeeldje : wat zei men in de 2e wereldoorlog over de concentratiekampen? “ach, dat kan toch niet?!?!?!” en zo kan ik nog wel uren doorgaan……

  Nu zal ‘slappe zuigvis’ of ‘kleffe slak’ wel weer reageren met allerlei tegenargumenten, maar die komen dat ‘zakjapanner zonder wiskundige functies’-niveau ook niet te boven.

  Helaas jongens en meisjes, jullie tegenstander is véél te intelligent voor jullie en het is natuurlijk fantastisch om te zien dat jullie er -geargumenteerd- in trappen. Eigenlijk is het een belediging aan het adres van ons allemaal dat we de leugens over 9/11 gewoon hebben geaccepteerd, de redenen voor de oorlog in Irak en Afganistan en ook nog eens onze eigen militairen daar hebben laten afmaken. Loopjongens en schoothondjes, dat zijn de Nederlanders op deze manier.

  Maar we zullen zien wie gelijk heeft.
  Velen zoals Alex Jones, Tom Horn, Henry Makov, Steve Quale en David Icke zien momenteel wel héél veel dingen bewaarheid worden waar ze ons lange tijd voor hebben gewaarschuwd.
  En nog ziet slappe zuigvis en kleffe slak het niet. Dat komt -denk ik- omdat de glijdende schaal te traag gaat en de gewenning groot is. We zijn niet meer alert.

  Maar ga zo door met ontkennen, ik hoop dat jullie gelijk hebben maar vrees van niet.

  Oh ja, voor iedereen die er toch niks van gelooft: er is toch geen ontkomen aan (dus waar maken we ons druk om) : http://www.henrymakow.com/zionism_freemasonry.html

 19. @Hub Jongen [9]:

  Citaat: Ja, daarom proberen we ook “slechte, zweverige” stukken te vermijden.
  Een feit is echter dat er toch nog tamelijk veel libertariers zijn die op de een of andere manier in samenzweringsverhalen geloven dat ook proberen uit te dragen.

  Zo aan het aantal reacties te zien de meeste bezoekers op dit forum.
  Het blijft dan ook een spannend en intrigerend onderwerp.

 20. Wat wil die NWO en wat houdt het eigenlijk in.
  Mijn zus is bij jehova getuigen en die willen ook een nieuwe wereld orde, dus vraag ik mij af wat houdt die nwo in????
  Ik heb echt geen zin in jehova en vele met mij, laat ons gewoon onze gang gaan, wat komt komt toch daar verandert de nwo echt niets aan. Het zijn de bilderbergers, de nwo en illuminaties, zijn er nog meer keuze???
  De mens vernietigt zichzelf en daar zijn ze hard mee bezig!!!!

 21. Het zal waarschijnlijk niet helpen, maar omdat Vrijspreker terecht niet censureert zou ik graag een beroep doen op het verstand van de auteurs op *niet meer* over zaken als de “illuminati” en dergelijke te schrijven.

  Het interesseert me niet of iemand dit gelooft, en zelfs niet of het waar is.

  Waar het mij om gaat is prioriteiten. De prioriteit is mijns inziens dat anderen van het geweldige aan libertarisme overtuigd kunnen worden, maar dat dit een stuk moeilijker zal worden als stukken over de “illuminati”, of vrijmetselaars, of Area-51, of Chemtrails, of UFO-patronen in het graan, of mind control, en ga zo maar door worden behandeld.

  Het libertarisme is volstrekt rationeel uit te leggen en dan ligt het aan de luisteraar of lezer of ze het willen inzien.
  Iemand overtuigen over dit soort vergezochte complotten is een verhaal zonder eind, en kan iemand de verkeerde indruk geven dat het libertarisme *per definitie* iets met samenzweringen te maken heeft.

  Dan kunnen sommigen wel komen met echte, aantoonbare samenzweringen als de bouwfraude en Fred Spijkers, maar deze zijn nu eenmaal bewezen en worden door niemand meer ontkend.
  Dat is toch echt andere koek als de Illuminati en dergelijke; samenzweringen die zo complex zijn (zelfs als ze waar zijn) dat ze nooit echt te bewijzen zouden zijn.
  Laat dat theoretiseren lekker op individueel niveau gebeuren, en laten de auteurs van Vrijspreker het in godsnaam houden bij zaken die AANTOONBAAR juist zijn, hetzij via logische argumenten, hetzij via beschikbaar bewijs.

  Dit beroep is dus niet aan Hub, die auteurs terecht de vrijheid wil geven waar ze over schrijven, maar aan de auteurs om eventueel geïnteresseerden niet weg te jagen met complottheorieën waar zelfs veel libertariers niets mee hebben.

  Tony [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Tony [29]:

  Dit beroep is dus niet aan Hub, die auteurs terecht de vrijheid wil geven waar ze over schrijven, maar aan de auteurs om eventueel geïnteresseerden niet weg te jagen met complottheorieën waar zelfs veel libertariers niets mee hebben

  En als ik zeg “geïnteresseerden” dan bedoel ik dus mensen die geïnteresseerd zijn in vrijheid.

Comments are closed.