Waarom zouden bepaalde lieden van achter de schermen de wereld willen besturen? Waarom zouden zij stelselmatig aansturen op een nieuwe wereldorde?

Je kunt ontkennen dat deze lieden bestaan of je kunt hen hardvochtig bestrijden met bewustmakende artikelen en youtube-filmpjes.

Je zou ook kunnen proberen hen te begrijpen zonder alleen maar te roepen dat zij louter uit zijn op macht en persoonlijk gewin. Willen begrijpen is wat anders dan goedkeuren.

Er zijn reeds vele honderden jaren mensen die zien dat de samenleving globaliseert. Dat techniek tot steeds grotere effecten in staat is en dat de bevolking exponentieel toeneemt. Deze mensen zien het voortbestaan van de mensheid bedreigd omdat de middelen met steeds meer mensen gedeeld moeten worden. Dit levert op termijn spanningen op. Aan de andere kant zullen techniek en wapens in het bijzonder alleen maar in potentieel toenemen waardoor de kans op zelfvernietiging toeneemt.

Er zijn dus reeds honderden jaren mensen die – terwijl iedereen spreekwoordelijk voetbal zit te kijken – nadenken over het voortbestaan van de mens als ras op deze planeet. Dit zijn niet zelden mensen met een relatief hoog ontwikkeld inzicht in (meta-)fysische wetmatigheden zoals de vrijmetselaars. Zij zien hun relatief hoog ontwikkelde kennis en intellect als een verantwoordelijkheid om de mensheid te besturen en te redden. Op welke manier dan ook.

Wanneer je kijkt naar de vernietiging van de oceanen vanuit de Golf van Mexico en de plannen van de VS en Israël om Iran aan te vallen, kun je zeggen dat hun voorspellingen niet geheel onrealistisch zijn.

Ik ben tegen meerdere van dit soort groepen in de geschiedenis aangelopen maar er zullen er vast nog veel meer zijn. Sommigen waren vanaf het begin uit op persoonlijke macht maar er zijn er ook die in de kern een positief ideaal nastreven: het behoud van de mensheid, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde Incunabula (niet de British Library).

Wat zij schijnbaar allemaal met elkaar gemeen hebben, is hun inschatting dat het volk zichzelf zonder leiding niet zal kunnen redden. Wat zij ook gemeen hebben is hun stelling dat het volk de – volgens hen – noodzakelijke maatregelen niet vrijwillig zal accepteren. Daarom kiezen zij allemaal voor de weg van heimelijke installatie van maatregelen om het ras te kunnen dwingen te overleven.

De ene groep ziet een kleinere wereldbevolking als oplossing en de andere een totaal nieuwe economie en samenleving of een tussenvorm. Een vorm van sterk centraal bestuur is voor hen altijd noodzakelijk. Zij zien vrijheid zonder besef van de gevaren als een ingrediënt voor chaos en zelfvernietiging.  Cruel to be kind, zou je kunnen zeggen.

Hoewel hun intenties in bepaalde gevallen bij aanvang positief waren, werden hun organisaties niet zelden door dezelfde machten gegrepen die zij juist als een gevaar zagen: machtswellust, persoonlijk gewin. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Oduphulus Yulovsky. Hoe verder de leden van zo’n organisatie zijn verwijderd van de kern of top, hoe meer zij slechts deelnemen voor persoonlijk gewin.

Je kunt je als een Alex Jones verzetten tegen alles wat er op nwo-vlak gebeurt, maar daarmee mis je wellicht het belangrijkste: waar gaan wij als globale samenleving naartoe? Gaat het goed zo? Zijn we een duurzaam ras met een duurzaam bestaan op deze planeet? Wat is er nodig om rampen als in de Golf en oorlogen te voorkomen?

Als je daar over na gaat denken, kruip je wellicht in de huid van veel Illuminati (zij die zichzelf als verlicht zagen) die zichzelf deze vragen reeds lang geleden ook stelden. Wat moeten we doen om het tij te keren? Welke impopulaire maatregelen moeten wij nemen om de mensheid voor haar eigen ondergang te behoeden?

Hopelijk val je dan niet in dezelfde valkuil als veel van jouw voorgangers door verstrikt te raken in de macht die je aanvankelijk voor goede doelen naar jezelf hebt toegetrokken. Hopelijk trek je dan met jouw nieuwe geheime club geen grote ego’s aan die alleen geïnteresseerd zijn in de macht die hierbij wordt gecreëerd.

Als er weer een bericht komt over verdere globalisatie van macht en politiek, oordeel dan voor de verandering eens even niet. Wellicht zitten er motieven achter die je niet begrijpt omdat je een Alex Jones bent of een vuvuzela-blazer. Of beide.

Kijk niet alleen naar de gevolgen voor jou persoonlijk, voor jouw persoonlijke vrijheid. Kijk ook naar het pad dat de mens als ras thans begaat en waar dat heen loopt. Welke impopulaire maatregelen zou jij als machthebber durven nemen om de mensheid te redden?

Sen Huwa

39 REACTIES

 1. Ik kan mij wel vinden in het gedachtegoed van bijv. de Illuminati, vrijmetselaars en tempeliers (zover die mij bekend zijn en in bovenstaand artikel beschreven staan) wel vinden.

  Uiteindelijk zijn wij in huidige tijden ook bezig een vorm van “stammenoorlog” (mensen zijn de wetten van de jungle nog niet ontgroeid)te voeren wat met de intrede van het atoomtijdperk tot zelfvernietiging van de mensheid kan leiden.

  Het zal een uitdaging zijn om een bestuurssysteem te ontwikkelen waar de gehele mensheid zich in zou kunnen vinden.

  En wellicht hebben wij wel van dit soort organisaties nodig om de mensheid voor zichzelf te behoeden en om van tijd tot tijd nieuwe vormen van bestuur “op te leggen” daar waar de oude het begeven.
  Uiteindelijk zal het mentale niveau van de gehele wereldbevolking zich moeten ontwikkelen tot een duurzaam denkniveau.

  Evolutie zal toch de tijd moeten hebben om dit te bereiken is mijn mening.

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

 2. @Stylus [31]:

  “Het zal een uitdaging zijn om een bestuurssysteem te ontwikkelen waar de gehele mensheid zich in zou kunnen vinden.”

  De anarchistische variant van het libertarisme.

  Bij al het andere worden eigendomsrechten geschonden.

  Pleiten voor een wereldregering is pleiten voor het ultieme fascisme/communisme.

  Stylus [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [32]:

  Ik doel toch meer op een systeem van bestuur via referendum.
  Dus geen bestuur van een wereldregering dat is weer te gevoelig voor machtsvorming door enkelen.

  Het enige probleem is denk ik wel dat mensen toch geneigd zijn om keuzes te maken die goed zijn voor het eigen belang en geen goede keuzes te maken voor het “algemeen belang” of om goede keuzes te maken voor toekomstige generaties.

  Het systeem van bestuur door referenda zal waarschijnlijk verzanden in de macht van de meerderheid over de minderheid, waardoor er weer conflicten zouden kunnen ontstaan.

  Dus de ontwikkeling van het individu om de ander niet te wantrouwen maar te vertrouwen dat de ander ook aan jouw denkt bij zijn of haar keuzes is denk ik wel van belang om dit te kunnen laten werken.

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.
  Tony [37] reageerde op deze reactie.

 4. @Stylus [33]:

  “Ik doel toch meer op een systeem van bestuur via referendum.”

  Een systeem van bestuur via referendum houdt in dat er wetten worden aangenomen op basis van meerderheden. Dus de eigendomsrechten van minderheden worden geschonden door meerderheden. Directe democratie is niet minder kleptocratisch en gewelddadig dan getrapte, parlementaire, democratie.

  “Dus de ontwikkeling van het individu om de ander niet te wantrouwen maar te vertrouwen dat de ander ook aan jouw denkt bij zijn of haar keuzes is denk ik wel van belang om dit te kunnen laten werken.”

  Daarom pleit ik juist voor anarchokapitalisme. Zodat iedereen zijn eigen keuzes kan maken. En iedereen kan en mag handelen naar eigen inzicht.

  Stylus [35] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [34]:

  “Een systeem van bestuur via referendum houdt in dat er wetten worden aangenomen op basis van meerderheden. Dus de eigendomsrechten van minderheden worden geschonden door meerderheden. Directe democratie is niet minder kleptocratisch en gewelddadig dan getrapte, parlementaire, democratie.”

  Dat ben ik met je eens.
  Daarom zal er een omslag van wantrouwen in vertrouwen moeten plaatsvinden.
  Ik zie dat ook niet gebeuren in mijn generatie en zelfs niet in de komende generaties.

  Een van de problemen zit hem misschien ook wel in het vergaren van eigendomsrechten, omdat deze ten alle tijden betwist kunnen worden.
  Veel van de conflicten en opbouw van legers gebeuren juist om dat eigendomsrechten betwist kunnen worden waar dan de vrijheid van het individu in het geding kan komen.

  Liberty 5-3000 [36] reageerde op deze reactie.

 6. @Stylus [35]:
  Een van de problemen zit hem misschien ook wel in het vergaren van eigendomsrechten, omdat deze ten alle tijden betwist kunnen worden.
  Veel van de conflicten en opbouw van legers gebeuren juist om dat eigendomsrechten betwist kunnen worden waar dan de vrijheid van het individu in het geding kan komen.”

  Nog meer reden dus om geen enkele groep een monopolie te geven op wapenbezit en het initiëren van geweld.
  Bovenstaande is een argument tegen overheid/staat.

 7. @Stylus [33]:

  Directe democratie is de enige ECHTE democratie.
  Wat we nu hebben is oligarchie, of zal daar in ieder geval altijd op uit komen. Kijk maar naar elk land en zie hoeveel de politiek werkelijk luistert naar de bevolking.

  Parlementaire democratie leidt altijd tot elite-vorming die op den duur hun eigenbelang gaan dienen, de bevolking een rad voor ogen draaien, brabbeltaal gaan gebruiken om gewone mensen buiten te sluiten, en zich verschuilen achter verschillende lagen bureaucratie. Het kan ook niet anders, want politiek is de enige industrie die de macht heeft zijn eigen monopolie op te leggen met geweld, en de macht heeft zijn eigen industrie met agressie in stand te houden. Het is de enige industrie waar klanten worden gedwongen te betalen voor producten waar ze niet eens om hebben gevraagd. De enige industrie waar men er belang bij heeft slechte diensten te verlenen om vervolgens nog meer betaling te kunnen nemen om die slechte diensten “beter” te maken. De enige industrie waarvan – mits ze hun werk goed zouden doen – verwacht wordt dat het ZICHZELF opheft. De politiek heeft er belang bij dat er problemen komen, zijn, en blijven, omdat ze anders de bestaansrecht van hun industrie – en daarmee hun baantjes – verliezen.
  Het is een gigantische “Ponzifraude”.

  Dit alles is onvermijdelijk en wordt “de ijzeren wet van de oligarchie” genoemd.

  Maar democratie is niet minder erg, omdat het in de regel voor het individu weinig uitmaakt of ze met handen en voeten gebonden wordt aan de wil van een elite, of aan de wil van een meerderheid die er belang bij heeft dat mensen die meer hebben, of kunnen, omlaag getrokken worden naar hun niveau.

  Als je een dictator ziet, zie je iemand die niet toelaat wat hem niet bevalt, en wel toelaat wat hem weinig interesseert.
  Burgers zijn minidictators die wetten willen op gebieden waar zij anderen hun wil op willen leggen, en geen wetten willen waar dat voor hen zo beter uitkomt.
  Democratie is een som van de wil van mini-dictatortjes, die vrijwel allemaal anderen naar hun pijpen willen laten dansen.
  Vandaar dat wij stellen dat democratie niet meer kan zijn dan twee wolven en een schaap die democratisch bepalen wat er ’s avonds gegeten wordt.

  De macht moet uit handen van iedereen. Beslissingsrecht hoort op te houden bij de grens van het eigen, individuele leven.

Comments are closed.