De Vrijspreker is een site die duidelijk de problemen durft te benoemen, en als je een artikel of reactie plaats dat niet past in de gedachtegang van de andere schrijvers of lezers, wordt dat gezien alsof je andersdenkend bent. Terwijl het juist belangrijk is dat je een eigen mening neerzet, zodat je dat af kunt laten wegen tegen de meningen van anderen. En daar wordt soms hysterisch op gereageerd.

Dat kun je als vervelend ervaren, maar sinds ik al een aantal jaren op deze site schrijf en reageer, vind ik dat positief. Niemand zijn persoonlijke mening is altijd de juiste, ook de mijne niet. Waar ik niet van gecharmeerd ben, is als iemand bewust of onbewust onjuistheden vermeldt, en daarom is het goed dat er een aantal personen zijn die dit tot op de bodem uitzoeken. Dat spreekt mij wel aan.

Ook gaan de discussies tussen twee personen soms gepaard met persoonlijke aanvallen en dat zou men achterwege moeten laten, er moet respect voor elkaars mening blijven, en dat kan alleen als je inhoudelijk reageert. Op kwetsende stukken in andere media zou ik persoonlijk nooit gaan reageren; enkel goed uitleggen naar de media wat de Vrijspreker site betekent voor mensen die het geregeld bezoeken, want dat is positief.

In het dagelijkse leven is van belang dat wij in vrijheid kunnen leven en denken en dat men van hogerhand ( waar ik niet positief tegenover sta) ons geen beperkingen gaat opleggen.

Mijn gehele leven ben ik zelfstandig ondernemer geweest en ik  realiseer mij goed dat de economische belangen niet het allerbelangrijkste zijn in je leven, maar wel een noodzaak om te kunnen overleven. En mijn vrijheid is ook mijn rijkdom waar ik mij altijd voor heb ingezet.

Daarom waardeer ik de Vrijspreker als uitlaatklep voor mijn ongenoegen over het feit dat de overheden mijn vrijheid te vaak aantasten .

Ingezonden door Reiny

14 REACTIES

 1. Ik heb groot respect voor ondernemingszin en voor eerlijke ondernemers, die de risico’s van het ondernemerschap niet schuwen en, in weerwil van het parasitisme en negativisme van de overheid, hun ondernemingszin zolang mogelijk gestalte durven blijven geven.

  Ik kan met bovenstaand stukje een heel eind meegaan. Maar ik zou graag een opmerking willen maken.

  “Waar ik niet van gecharmeerd ben, is als iemand bewust of onbewust onjuistheden vermeldt…”

  We proberen hier onze statements zo goed mogelijk te onderbouwen, ook al lukt dat niet altijd. Het is dan goed, dat er op doorgegaan wordt. Uit de repliek van de verdediger blijkt dan, of men bereid is, ófwel zijn ongelijk toe te geven, ófwel wil discussieren, óf dat men overgaat op “ad hominems”.

  Nu zijn er ook weer verschillende “ad hominems”:

  Zo kun je bijvoorbeeld bedenken, dat iemand op tactische wijze op minder adequaat gedrag wordt aangesproken. Als mij dat zou overkomen, zou ik daarover ófwel op gepaste wijze in discussie gaan, ófwel toegeven, dat de ander gelijk heeft.

  Ik heb in zo’n situatie dus een belangrijke keuze en die maak ik doelbewust!

  In zo’n geval zou mijn bedoeling kunnen zijn om er achter te komen, wat in een concreet geval het verstandigste geweest zou kunnen zijn.

  Het kan echter ook mijn bedoeling zijn, een onjuiste voorstelling van zaken aan te tonen. Beide bedoelingen vragen om een eigen aanpak.

  Maar dan moet ik daarover een afweging vóóraf maken, omdat ik -tenzij ik met een trol of zoiets te maken heb- meestal niet kan weten, hoe die discussie zal verlopen.

  M.a.w. “ad hominems” zijn niet altijd vermijdbaar of ongewenst. Dat hangt er vanaf, bijv. van de opstelling van partijen, dan wel van de bedoeling van (één van de) partijen.

 2. “als je een artikel of reactie plaats dat niet past in de gedachtegang van de andere schrijvers of lezers, wordt dat gezien alsof je andersdenkend bent.”
  Tautologie?

  “ik realiseer mij goed dat de economische belangen niet het allerbelangrijkste zijn in je leven, maar wel een noodzaak om te kunnen overleven.”
  In wezen is een noodzakelijke randvoorwaarde de facto belangrijker dan wat je zelf als doel ziet.

 3. Dan wordt de vrijspreker misschien ooit wel een mijn medium om enkele eigenzinige zienswijzen over religie, mens en samenleving te ventilleren in de hoop op een constructief debat en vooral op het stimuleren van blauwdrukken en maquettes die getuigen van authentiek nadenken over samenlevingsweefsels” en het hoe en waatrom van de aldaar bendoigde ”gilden-organisaties” van oorspronkelijke ”spinners” en ”wevers” opdat daarna de implementatoren komen die – samen met reconvertoren – de enorme mammoettanker die de postmoderne mondiale samenleving te doen keren…

  zie enkele van mijn – na decennia stilzwijgen – publiek gemaakte essay-teksten op AVATAR MOVIE REVIEW… waar plots een dynamica van teksten en antwoorden ontstond die nu om een degelijke totaaluitwerking vragen en waarbij een aantal stellingen bedoeld waren om de aandacht te prikkelen en dit n.a.v. het uitkomen van de film Avatar van James Cameron die een thema binnen de film heeft aangesneden waarmee hij geimpliceerd op mijn levenswerk-terein bleek te komen…

  Sinds de beginjaren ’90 breek ik me het hoofd over de uitbouw van transparant gehouden samenlevingsweefsels die sociale rechtvaardigheid als hoogste goed en de hoogst waarllijke ”eer” beschouwen en dat als ”civilization construction”-spel was opgevat (of zelfs een auterusfilm-project wenstte te worden), niet zozeer als een soort ”struggle for life of the fittest”-spel noch als een ”wedloop als eerste tot mars”-game maar als een uitdagend ”spel” om jezelf op de proef te stellen over je graad en capaciteit voor het bedenken en uitbouwen van steeds verdedigbare samenlevingsconstructies.

  De oefening bestond uit de volgende gedachtengang : stel dat elkeen achter je staat… hoe gaat jouw samenlevingsweefsel er dan uitzien en hoe organiseer je dan de praktische uitwerking ervan…

  We hebben immers allang geen nood meer aan alerlei filosofen, aan boekenschrijvers die een analyse maken van de toestand her en der… Dat is te makkie… Vaak eindigen die boeken ook met een claim van ”ach, er is waarschijnlijk geen oplossing”… of ”wie zou ik zijn om een oplossing aan te dragen”… Al die boeken, al dat papier van tonnen kranten en tijdschriften maken ons totaal niets wijzer… Ze zijn goed voor ”social talk”… met als einddoel ”ze lieten een plas en lieten alles zoals het was”…

  Van de uitbouw van het kleinste natuurvolk – waarin alle gebeurtenissen hypertransparant blijven – tot de meest ingewikkelde postmoderne staat… en dat in verschillende omkaderingen met specifieke gegevens (zo bvb. een eiland met vruchtbare grond en waar dat volkje alleen leeft, zonder ”andere territorium-afbakers”… Geleidelijk aan worden de parameters anders, met ”stijgende ”moeilijkheidsgraden”…
  En met als motto : ”mijn rechten worden beperkt door de rechten van anderen” of ”mijn vrijheid stopt waar de vrijheid van een ander begint” en/of waarbij je er vanuit gaat dat elk samenlevingslid een gezinslid is waar je het allebeste voor wenst.

  Je zal merken dat een vreedzame archipel van verschillende ”volkjes” al heel wat luciditeit vergt… om zulks te bereiken en te bestendigen want de menselijke conditie heeft een nogal verslindende dynamica…

  Op een bepaald moment moet je jezelf ook verdedigen want – ofschoon het mooi en edel is om pacificaal het beste met iedereen voor te hebben – dan dien je niet zomaar naief te zijn zonder evenwel hierdoor gebiologeerd te worden… Het is een ”schietgraag”-arm spel wat velen al direct ”saai” vinden (wat heel veel zegt over ongeduld, verveling oftewel de competitiedrang binnen de menselijke conditie)…

  In het licht van deze oefening ben ik zelfs de evangelies totaal anders gaan lezen… Maar dat is een afzonderlijk verhaal…

  Het is enorm revelerend om deze oefening te doen om alzo je eigen grenzen te ontdekken en jezelf tegen te komen… Deze queeste doe ik nu al 20 jaar en intussen ben ik een stille waarnemer van 1001 websites, discussiefora enzomeer…

  We schieten elkaar maar af… en leggen direct al veel te snel zout op de staart nog vóór we weten wat die andere nu poogt gezegd te krijgen in diens totale betrachting….

  We zijn zo gewoon geworden om op elkaar te kappen en elk initiatief direct al in de grond te boren dat we het blijkbaar verleerd hebben om antropologisch – overzicht houdend van alles – te denken en te schouwen… en vanaf de bodem alles herop te bouwen…

  Misschien zal ik de verschillende ogen-openers in de vrijspreker openen… buiten alle politieke, religieuze e.a. websites en discussiefora want vaak reflecteren ze datgene wat al decennia lang is vastgelopen…

  De vrijspreker genereert weinig politiek-orthodoxe meningen en dat boeit me wel. Immers : geen enkel systeem heeft tot op heden bewezen dat het werkt, zodoende…

  Werner

  .M [5] reageerde op deze reactie.
  Tony [6] reageerde op deze reactie.
  Vrijerradikaal [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Werner van Nuffel [4]: Over films gesproken: volgens imdb.com zou Atlas Shrugged nu eindelijk in productie zijn, helaas wel met een volslagen onbekende cast en een m.i. veel te klein budget, maar goed, stilstand van de afgelopen jaren is dus eindelijk doorbroken.
  Wie had gehoopt dat met een bekend gezicht als dat van Angela Jolie volle zalen getrokken zouden worden waardoor onze filosofie bij een breed publiek onder de aandacht gebracht zou worden, komt helaas van een kale reis terug. Laten we echter hopen dat deze minder bekende acteurs niettemin een mooie prestatie weten neer te zetten en alzo het Objectivisme op de kaart weten te zetten. Ik ga t.z.t. zeker kijken … d.w.z. ALS ie ook in Europa uitkomt (waar ik helaas nog niet zo zeker van ben).

  Tony [7] reageerde op deze reactie.
  Devidas [14] reageerde op deze reactie.

 5. @Werner van Nuffel [4]:

  Misschien zal ik de verschillende ogen-openers in de vrijspreker openen…

  Misschien wel, maar ik ben bang dat je dan eerst zult moeten afleren aan schriftelijke zelfbevlekking te doen.

  Vooralsnog lijkt het mij evident dat je vooral via post-moderne en quasi-intellectuele linguïstisch gesofistikeerde communicatie-modi, exemplaren van homo sapiens op deze magnifieke website ruwweg in de zeik loopt te nemen.

  Maar dat is een voorzichtige estimatie.

  Maar even serieus: als je mensen al met twee alinea’s koppijn weet te bezorgen, zul je waarschijnlijk weinig mensen de ogen gaan openen.

 6. @.M [5]:

  Soms is niets doen beter dan iets doen.

  De huidige filmversie van “Atlas Shrugged” lijkt me daar een uitstekend voorbeeld van.
  Overigens had ik ook geen hoop op de Angelina Jolie versie. Als er iemand is die stelt dat ze fan is van Ayn Rand maar totaal niet heeft begrepen is het Jolie wel.

  Vooralsnog beschouw ik de eerste “The Matrix” en de uitstekende S.F. serie “Firefly” als enkele van de beste voorbeelden van libertarische films/series.

  .M [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Werner van Nuffel [4]:

  De vrijspreker genereert weinig politiek-orthodoxe meningen en dat boeit me wel. Immers : geen enkel systeem heeft tot op heden bewezen dat het werkt, zodoende…

  Da’s niet helemaal waar….het libertarische ( is ook een isme ! ) kent zeer zeker ook zijn dogma’s.

  Alleen momenteel is alles wat niet mainstream is , al liberaal ( omdat wij bijkans met een been in een sovjetsysteem staan ).

  Albert S. [11] reageerde op deze reactie.
  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 8. Bedankt voor dit stuk Reiny en dit wordt ontzettend gewaardeerd door de Vrijsprekers. Het is belangrijk dat er een onafhankelijke media bestaat, die niet schatplichtig is aan de overheid, geloofsovertuiging of het corporatisme. Hier heeft zoals je al impliceert de reguliere media mee te maken. De aanzet tot deze webstek was namelijk het uitgangspunt van de individuele vrijheid en daar hoort natuurlijk ook de vrijheid van meningsuiting bij. Sterker nog de vrijheid van meningsuiting staat bovenaan de vrijheidspiramide (mits er niet wordt opgeroepen tot geweld of bedreiging tegen anderen). Ik hoop daarom dat we voor mensen als u in de lage landen een uitlaatklep kunnen blijven voor discussies, debatten en bijeenkomsten.

  Wij zien de toekomst derhalve positief in en zijn niet bereid om ons te schikken naar welke vorm van collectivistische indoctrinatie dan ook, noch seculier, noch religieus.

 9. @Vrijerradikaal [8]: In het libertarisme zijn geen dogma’s, maar uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden continu getoetst in debatten en in de samenleving. Wanneer er bepaalde uitgangspunten niet juist zijn dan worden deze aangepast of verlaten. Dogma’s zijn juist collectivistische denkbeelden, waar nooit van kan worden afgeweken door de aanhangers daarvan, omdat anders het bestaansrecht van deze stromingen komt te vervallen. Daar heeft het libertarisme geen last van.

 10. @.M [9]:

  Firefly was een S.F. serie die 1 seizoen duurde (de Amerikaanse network nam het niet serieus genoeg).

  Het ging over een groepje smokkelaars die met een ruimteschip (de “Firefly”) op de vlucht waren voor een soort Universele regering die de burgeroorlog om onafhankelijkheid had gewonnen.
  Alhoewel de serie niet specifiek ging over libertarisme, ging het wel over de vrijheid te doen en laten wat je wil, met een regering als boeman die zich steeds verder over het heelal verspreidt en zich overal mee bemoeit.
  De helden van de serie namen klandestiene opdrachten aan zoals smokkel (oftewel vrijhandel).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_%28TV_series%29#Plot

  Over “V. for Vendetta” heb ik een niet zo positieve mening. Het zit hem in de details maar ik heb reden het verhaal en de film te beschouwen, niet als libertarisch, maar als extremistisch-links.
  Dat vond ik teleurstellend, omdat hij door de makers van “The Matrix” was gemaakt, die wel perfect libertarisch kon worden uitgelegd.

 11. @Vrijerradikaal [8]:

  Zoals Albert stelt heeft het libertarisme geen dogma’s.

  Of het moet het dogma zijn dat een ander niet het recht behoort te hebben zich met JOUW zaken en JOUW leven, via dwang of agressie, te bemoeien.

  Maar als je dat een “dogma” vindt, is het hebben van dogma’s in dit geval totaal niets negatiefs en juist alleen maar positief omdat het alles zegt over de persoon die een probleem zou hebben met dit “dogma”.

 12. @.M [5]:

  Hier meer info:
  http://bighollywood.breitbart.com/jjmnolte/2010/07/20/exclusive-atlas-shrugged-producer-sets-record-straight-on-upcoming-film/

  “The amount expended on the movie is far north of $5 million. The movie is based on Part 1 of the book (the book has 3 parts) … so the film is based on about 27% of the book.”

  “The movie is a direct ‘adaptation’ of the book included using much of the dialogue written by Ayn Rand.”

  Verder zal de intelligente en beeldschone (doch vrij onbekende) Taylor Schilling Dagny Taggert spelen.

  Driemaal goed nieuws dus, gaat wel lukken met die film.

Comments are closed.