Ayn Rand heeft veel te bieden en is eigenlijk nog steeds actueel. In dit artikel behandel ik haar zienswijze over het Arabisch – Israëlische conflict. Het speelt ten tijde van de Jom Kipoer oorlog van 1973 waarin Israël door diverse Arabische landen werd aangevallen. Ik vertaal een stuk tekst uit de vraag en antwoord sessies die ze hield. Dit komt uit het boek Ayn Rand, Answers, ISBN 978-0-451-21665-6

VRAAG: Wat zouden de Verenigde Staten moeten doen in de Jom Kipoer oorlog?
<
AR>: Geef alle mogelijke hulp aan Israël, bedenk wat er op het spel staat. Het is niet de morele plicht van enig land om soldaten naar een ander land te sturen om daar voor dat andere land te sneuvelen. Wat Israël nodig heeft is technologie en wapens, en ze hebben het hard nodig.
Waarom dienen we Israël te helpen? Israël bevecht niet alleen de Arabieren maar ook de Sovjets die de Arabieren wapens sturen. Rusland wil [daarmee] de olie en de Middellandse zee beheersen.

Bovendien, waarom zijn de Arabieren tegen Israël? (Dit is de voornaamste reden waarom ik Israël steun). De Arabieren zijn een van de minst ontwikkelde culturen. Het zijn eigenlijk nog steeds nomaden. Hun cultuur is primitief en ze verwerpen Israël omdat het het enige bruggenhoofd is van moderne wetenschap en beschaving op hun continent. Als er beschaafde mensen tegen wilden vechten, steun je de beschaafden, onafhankelijk van wie het zijn. Israël is een gemengde economie hangende naar socialisme. Echter als het gaat tussen de kracht van het denken – de ontwikkeling van een industrie op dat ongebruikte woestijn continent – tegenover primitieve wilden die hun hersenen niet willen gebruiken, dan is er geen keus als je geeft om de toekomst van de beschaving, wacht niet tot je regering reageert. Geef wat je kan. Dit is de eerste keer dat ik aan een publieke zaak heb gegeven: het helpen van Israël in een noodtoestand. <Einde AR>

Tot op zekere hoogte is dit noch actueel, het conflict sleept nog steeds voort en met name het volgende wat ze zegt, de terreur waarop door de Arabieren wordt teruggegrepen, is nog steeds relevant.

VRAAG; Zou je willen reageren op de rechten van de Palestijnen in hun geboorteland?
<AR>:Wat voor rechten de Palestijnen ooit gehad mogen hebben – ik ben niet genoeg op de hoogte van de geschiedenis van het Midden Oosten om te weten waar het probleem is begonnen – ze hebben alle rechten verspeeld: niet alleen op land maar ook op de menselijke gemeenschap. Indien zij land verloren hebben en als antwoord grijpen naar terreur – het afslachten van onschuldige burgers – verdienen ze alles wat commandotroepen hun maar kunnen aandoen, en ik hoop dat de commando’s succesvol zijn. <einde AR>

Ayn Rand heette vroeger Alissa Rosenbaum, en is afkomstig van Joodse ouders. Ik weet niet in hoeverre dit een rol speelde in haar afwegingen aangaande het beschavingsniveau van de deelnemers aan het conflict, ze heeft in ieder geval wel meerdere keren haar zorg uitgesproken over het tribale en socialistische karakter van de staat Israël.

Hieronder een link naar youtube waarin ze haar standpunt aangaande Israël nog eens toelicht: http://www.youtube.com/watch?v=2uHSv1asFvU&NR=1

Ingezonden door HJ

12 REACTIES

 1. “Ayn Rand heette vroeger Alissa Rosenbaum, en is afkomstig van Joodse ouders. Ik weet niet in hoeverre dit een rol speelde in haar afwegingen aangaande het beschavingsniveau van de deelnemers aan het conflict.”

  Voor 100% natuurlijk. Ook Alissa Rosenbaum, die zich verzette tegen iedere vorm van collectivisme, voelde zich ergens deel van, nl. van het Joodse volk. Heel menselijk.

  Ik vind trouwens dat ze groot gelijk heeft. Tot voor een jaar of tien, vijftien was men in NL ook grotendeels deze mening toegedaan (BE is altijd een tikje antisemitischer geweest).

  Het recente Europese antisemitisme is immers de na de val van de muur geïmporteerde sovjetvisie op het conflict, dat eigenlijk diende om de oliebelangen van Rusland veilig te stellen, en wat makkelijk een basis kreeg in Rusland omdat die toch al tamelijk antisemitisch waren. Ook nu nog dient Europa daar het Russisch oliebelang in het middenoosten mee. Daarvoor hoef je maar te kijken welke positie Rusland nu in het M.O. inneemt – basically dezelfde als tijdens de koude oorlog, alleen nu geholpen door Europa dat vroeger Amerika hielp. Omdat de EU echter typisch een olie-onafhankelijke positie dient te zoeken, zou ze zich echter terug achter Amerika moeten scharen. Maar dan moeten ze de eveneens uit het sovjettijdperk geïmporteerde visie op Amerika te laten varen. Wat hen zou verplichten om de door Lenin uitgevonden visie op racisme te laten varen…

 2. “Bovendien, waarom zijn de Arabieren tegen Israël? (Dit is de voornaamste reden waarom ik Israël steun). De Arabieren zijn een van de minst ontwikkelde culturen. Het zijn eigenlijk nog steeds nomaden. Hun cultuur is primitief en ze verwerpen Israël omdat het het enige bruggenhoofd is van moderne wetenschap en beschaving op hun continent.”

  En hiermee gaat Ayn Rand de mist in. Want als ze niet weet hoe het conflict is begonnen,

  …ik ben niet genoeg op de hoogte van de geschiedenis van het Midden Oosten om te weten waar het probleem is begonnen…

  hoe kan ze dan wel weten wat de precieze beweegredenen zijn voor de Arabieren om het bestaansrecht van Israel te verwerpen?

  De volgende is ook een mooi voorbeeld van dubbele standaarden:

  Indien zij [de Palestijnen, J] land verloren hebben en als antwoord grijpen naar terreur – het afslachten van onschuldige burgers – verdienen ze alles wat commandotroepen hun maar kunnen aandoen, en ik hoop dat de commando’s succesvol zijn.

  Ten eerste: hoe kan Ayn Rand het, als “objectivist” hebben over “zij” (de Palestijnen) als zijnde een collectief? Is individualisme alleen in potentie mogelijk in “beschaafde” culturen en kunnen alle mensen in een “wilde” cultuur automatisch als collectief worden beschouwd en behandeld (lees: collectief gestraft)?

  Ten tweede: is het recht om je eigendom met geweld te verdedigen alleen voorbehouden aan “beschaafde” culturen?

  HJ [5] reageerde op deze reactie.

 3. In de jaren voor 1948, toen Israël zijn zelfstandigheid uitriep, hebben de Joodse zionisten de aldaar wonende Palestijnen verjaagd uit hun dorpen en hun dorpen vervolgens platgebrand om er zeker van te zijn dat ze niet zouden terugkeren. Toen al is het Palestijnse vluchtelingenprobleem begonnen. Het is nogal makkelijk om te zeggen dat je de geschiedenis niet kent en dan wel de Palestijnse haat naar Israel toe veroordeelt. Ook is het nogal makkelijk om elk puntje van kritiek op Israel af te doen als anti-semitisme. Dit heeft niets met ras te maken. Palestijnen zijn ook semieten. En wat te denken van Joodse organisaties in Israel die opkomen voor de Palestijnen? Laat Israel eerst maar eens uitvoering geven aan de VN resoluties en de nederzettingen op bezet gebied verlaten. Dat is wat een beschaafd land zou doen.

 4. Volgens Flavius Josephus waren de Joden en Arabieren twee duizend jaar geleden al geen vriendjes van elkaar. En als mijn Arabische vrienden het over de Palestijnen hebben, noemen zij hen Filistijnen. En die knokken nog langer met elkaar. Bijvoorbeeld David en de reus Goliath. Waarom zij elkaar niet mogen ligt dus in een duister verleden.
  Recenter in de geschiedenis is Palestina door de Engelsen verkocht aan Rotschild om met dit geld de Duitsers in de eerste werteldoorlog te verslaan. Zonder deze financiele bijdrage was het hen waarschijnlijk niet gelukt. De Duitsers moesten dat geld wel terug betalen en Adolf Hitler sprak er in zijn boek Mein Kampf dan ook schande van.

 5. @Jonatan [2]:

  kunnen alle mensen in een “wilde” cultuur automatisch als collectief worden beschouwd en behandeld (lees: collectief gestraft)?

  Ayn Rand is vrij duidelijk in dit opzicht. Indien een regering geen eigendomsrechten van haar burgers erkent is het een land dat door andere landen kan worden veroverd. Daar is volgens haar moraal niets tegen in te brengen, en wel omdat een regering die de eigendomsrechten van haar burgers ontkent de morele basis ontbeert. Dan is het voor haar burgers beter veroverd te worden door een land die de eigendoms rechten wel erkent.

  Ze heeft ook duidelijk stelling genomen tegen de indianen in de VS. Dat die in voorgaande eeuwen verdreven zijn is niet erg. Deze stammen kenden het principe eigendom niet. En dat principe is noodzakelijk voor vooruitgang en een moreel rechtvaardige samenleving met individuele vrijheid.

  Jonatan [6] reageerde op deze reactie.

 6. @HJ [5]:

  Indien een regering geen eigendomsrechten van haar burgers erkent is het een land dat door andere landen kan worden veroverd.

  Deze “logica” volgend zou Israel dus door andere landen mogen worden veroverd, omdat Israel de eigendomsrechten van de “homesteading” Arabieren die er woonden niet erkent. Zie de nederzettingpolitiek en de gewelddadige verdrijving van Arabieren uit hun woningen in Oost-Jeruzalem.

  HJ [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Jonatan [6]:
  Indien massaal eigendomsrechten geschonden worden door Israel is dat inderdaad de conclusie. Dan ondergraaft een regering haar eigen legitimiteit. Het niet erkennen van eigendomsrechten betekent een dermate grote aantasting van de vrijheid dat de regering legitimiteit verliest. Ieder ander land dat de eigendomsrechten wel erkent mag dan de regering verdrijven, voor zover ze daarna de eigendomsrechten van de lokale bevolking wel respecteert.

 8. Israël is zelf een racistische staat, voortgekomen uit terrorisme (Haganah, Irgun), maar zodra iemand daarover begint, riskeert hij onmiddellijk voor antisemiet te worden uitgemaakt.

  Het is Semieten onder elkaar en de pot die de ketel verwijt, oog om oog, tand om tand. Het ware beter geweest indien de Christelijk-humanistische Westerse “beschaving” daar buiten had kunnen blijven.

  Probleem is, dat het Zionisme hegemonistische aspiraties heeft en via het internationale bankkartel en instituten als het Institut fuer Sozialwissenschaft (de Frankfurter Schule), de EU en de z.g. sociaaldemocratie etc. een heel eind is gevorderd het Christelijk-humanisme te indoctrineren.

  De satanist Marx heeft bij de duivel gezworen het Christendom te willen vernietigen en daar lijkt hij aardig in te slagen.
  dave b. [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose (NI) [8]:
  Hoezo heeft de Frankfurter Schule het christelijk humanisme geindoctrineerd. Overigens is het humanisme een religieontkennende levensbeschouwing en de christendom moet dan ook niets van deze stroming weten.
  En je kunt veel van Karl Marx beweren maar dat hij een satanist zou zijn lijkt mij echt onzin, hij moest als ware materialist noch van God nioch van de duivel iets weten.
  Tenslotte worden Semieten zo genoemd omdat zij een semitische taal spreken, zij vormen geen volk of nog ridiculer een ras.

  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

 10. @dave b. [9]:
  Waarschijnlijk ontgaan deze ontwikkelingen de man in de straat, omdat het onderwijssysteem en de media in hoge mate met het cultureel marxisme zijn verweven.

  Check om te beginnen de sites van IfS en FS.

  Marx was van Joodse afkomst en zag hoe zijn vader van het Jodendom naar het Christendom overstapte.

  Marx was zijn hele leven bevlogen van haat tegen alles wat naar religie rook. Zijn Satanisme is dan ook daaruit te verklaren. Daar is inmiddels ampel bewijs van, maar dat wordt door Marxisten en dat soort volk uiteraard categorisch ontkent.

  Zie bijvoorbeeld “Marx’s Religion of Revolution, Regeneration through Chaos” by Gary North.

  http://www.entrewave.com/freebooks/docs/a_pdfs/gnmr.pdf

  Semieten (zowel islamieten als joden) huldigen traditioneel het oog-om-oog, tand-om-tand beginsel, in allerlei vormen. Bijv.: eerwraak, disproportionele vergelding, etc.

  Christus was met zijn “Gulden Regel” e.d. een joodse ketter en werd om die reden door het Sanhedrin veroordeeld en vervolgens vermoord.

  http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/S/Sanhedrin%20Jezus/155/

  Het Sanhedrin is de Joodse Hoge Raad, dat wereldwijd grote politieke invloed heeft, zoals blijkt uit de recente waarschuwing aan het adres van de SG van de VN:

  http://endtimes.punt.nl/index.php?r=1&id=560918&tbl_archief=1

  Maar alleen z.g. “antisemieten” zeuren daarover.

 11. Marx was geen duivelaanbidder oftewel een satanist. Het nieuwe satanisme, waarbij het atheisme een grote rol speelt bestond in zijn tijd nog niet eens. De beweringen van orthodoxe christenen in die richting slaan dan ook als kut op dirk. Dat Marx religie afwees komt dan ook niet voort uit modern satanisme, dat immers toen no niet bestond, maar uit zijn wetenschappelijk denken dat al het geestelijke uitsluit om dat zoiets niet te wegen of te meten valt. En daarin is hij zeker niet uniek. Darwin zal waarschijnlijk dezelfde mening zijn toegedaan naar ik veronderstel.
  En nogmaals er bestaan geen semeten, alleen mensen die een semitische taal spreken. Om ze dan allerlei culturele gewoonten en gebruiken zoals de eerwraak op te plakken lijkt mij om die reden dan ook onjuist. Overigens komt deze wraak ook bij bijvoorbeeld romaans sprekende volkeren voor, het is dan ook zeker niet aan te raden om de vrouw van een maffiabaas te verleiden. En wel eens van een vendetta gehoord. Echt geen semitisch woord lijkt mij.

  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.

 12. @dave b. [11]:
  U gaat kennelijk niet inhoudelijk in op mijn met referenties onderbouwde argumenten, maar herhaalt slechts uw eigen statements, zodat hier geen zinvolle discussie plaatsvindt. Discussie gesloten.

Comments are closed.