01.

Hitler bezat  zelf een groot percentage joods bloed, maar keerde zich tegen de joden.

02.

Rost Van Tonningen,  prominent nationaalsocialist, was    van  Indische afkomst , maar keerde zich tegen alles wat gemengdbloedig was.  Gaf zijn afkomst  ook  niet toe  en  verkreeg  uit Duitsland een certificaat dat hem tot puur ariër bestempelde, opdat hij met  Florentine Heubel  in het huwelijk kon treden.

03.

de anti-islamist Geert   Wilders heeft islamitische voorouders in Sukabumi ,maar maskeert zijn indische afkomst door zijn haar te verven.

04.

In Zwitserland is door een genaturaliseerde Zwitser  van Algerijnse afkomst  eens de aanstoot gegeven   tot een referendum  over het al dan niet toelaten van buitenlanders.

Het zelf van een bepaalde afkomst zijn  veroorzaakt  bij sommigen blijkbaar een  drang , zich  te keren tegen  mensen van diezelfde origine.

Het is de vraag is, of   dit  verschijnsel een indicatie is voor een onjuiste mening over hen die verfoeid worden.  Men zou immers kunnen beredeneren, dat   zij  die  iets van binnen meegemaakt hebben, er een zuiverder oordeel over kunnen  vormen  en  zeer geschikt zijn om  dat oordeel onder anderen uit te dragen.

De vraag blijft dan waarom de meeste van deze mensen hun  eigen afkomst meestal onder het tapijt trachten te vegen of er wollige   verhalen over ophangen die de afkomst maskeren.  Dit  is vreemd, omdat niemand immers zijn  eigen afkomst kan beïnvoeden en  dus mag aannemen dat  hij door niemand  op zijn afkomst zal  worden aangevallen.

In dit verband is het ook interessant om te zien, hoe Obama zijn bezoek aan Jakarta al twee keer heeft uitgesteld , hoewel  een aantal islamitische familieleden aldaar staat te popelen om hem de hand te drukken. 

Ook Ilham Anas, de Indonesische fotograaf die in  Azië optreedt als  look alike van   Obama, heeft mij verzekerd , dat hij staat te popelen om zijn voormalige   Broeder  in Allah te omhelzen. Men   kan zich  echter nauwelijks voorstellen dat Obama er tuk op is om dergelijke foto’s in de pers te zien.

Dit in  tegenstelling tot Cory Aquino  die  in de schijnwerpers van de publiciteit reisde naar het dorp  in China waaruit haar voorouders afkomstig waren. Dat was iets wat  de eveneens van Chinese  afkomst zijnde Suharto  nooit heeft aangedurfd.

Hugo van Reijen

60 REACTIES

 1. In uw artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen Hitler en Wilders. Dat Hitler een verschrikkelijk monster was wordt er bij kinderen vanaf de kleuterschool ingestampt – velen geloven het klakkeloos. Wilders vergelijken met Hitler is ver gezocht.

  —————————————————–

  Hitler was niet de aanstichter van het antisemitisme. Dat was namelijk wijdverbreid in het Europa van begin 20e eeuw. Ik zie Hitler als een koude realistische antisemiet in tegenstelling tot bijvoorbeeld Julius Streicher die tegen alles aanschopte dat Joods was. Zelfs voor veel Nationaal Socialisten ging Streicher te ver.

  Veel hoge functies bij de Wehrmacht werden bekleed door half-Joden. Hitler liet een Jodin voor zich koken omdat hij bang was vergiftigd te worden. Het verbaast mij niet dat Hitler en anderen een afkeer hadden van Joodse grootbankiers die de baas willen spelen over de hele wereld.

  —————————————————–

  Wilders heeft geen islamitische wortels, maar is van Joods-Indische komaf. Hij bracht een deel van zijn jeugd door in een kibboets in Israël en schijnt met een Joodse vrouw getrouwd te zijn.

  —————————————————–

  Pim Fortuyn kan gezien worden als de grondlegger van de afkeer van de islam in Nederland. Hij was het zat om bedreigd of aangevallen te worden door Marokkaanse jongeren. Hij was het zat om te horen dat hij ‘minder dan een varken’ was omdat hij openlijk homoseksueel was. Hij zag de risico’s van de fundamentalistische islam. Fortuyn heeft geen islamitische wortels.

  Pim Fortuyn in debat met Marcel van Dam: http://www.youtube.com/watch?v=tMxS_xSKujU
  Oscar [4] reageerde op deze reactie.
  Johan Alphons [13] reageerde op deze reactie.

 2. Wat heeft de “afkomst” van Geert Wilders eigenlijk te maken met dit verhaal? De eerste twee gaan over een bloedlijn, Geert Wilders heeft toevallig islamitische voorouders, wow. Als hij zich tegen Indiërs had gekeerd had het verhaal geklopt, nu is het flauwekul.

 3. Volgensmij is nummertje 1 en over wilders dus helemaal fout.
  Wilders heeft voor zover ik het zie geen spatje joods bloed in zich zitten ondanks de mooie ironie die het zou hebben als dat wel zo zou zijn .

  Bekijk gewoon even de lijn van familie Shickelgruber en daar zit geen joods in voor zover ik kan vinden.
  http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=98440

  Jodse namen pik je er zo wel uit.
  Daarbij is een jood niet echt een bloedlijn of een ras maar een traditioneel overgedragen titel.
  zo kan een Neger ook een volle Jood zijn als Moeder maar de titel Jodin heeft zijn alle kinderen gewoon joods.. ook al is de vader E.T. van de planeet XXXX vul zelf maar in.

  Nou blijven joden meestal wel in de eigen gemeenschap en niet vaak met een “Goj”(niet jood) maar mocht dat wel gbeuren en de moeder is een jodin dan is het kind joods.
  Als de Vader een jood is en de moeder niet, is het kind wat daaruit komt ook geen jood.

  Duus deze traditie alleen is er geen ras klasse zoals caucasoide of negroide. of zelfs onderscheid te maken zoals dat kan bij arabieren en blanken of negers en aziaten.
  .

  Ik heb nergens kunnen vinden dat wilders islamitische lijn heeft .

  Hoc Voluerunt [5] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico de Geit [1]:

  “Hitler liet een Jodin voor zich koken omdat hij bang was vergiftigd te worden.”

  Ja, een Roemeense die hij direct een arierverklaring gaf op het moment dat hem ter ore kwam dat zij een jodin was. Inderdaad, Streicher zou zoiets nooit gedaan hebben.

  “Hij was het zat om te horen dat hij ‘minder dan een varken’ was omdat hij openlijk homoseksueel was.”

  Fortuyn had het verkeerd opgevat en dacht dat hij niet als minder dan een varken, maar gelijk aan een varken werd beschouwd. En dat terwijl El Moumni nog wel duidelijk naar voren had gebracht dat Europeanen lager staan dan honden en varkens omdat zij homoseksualiteit toestaan. Dit houdt in dat heteroseksuele Europeanen lager staan dan honden en varkens omdat zij homoseksuelen niet behandelen zoals voorgeschreven staat door de sjaria. Over hoe laag homoseksuelen staan heeft El Moumni zich, bij mijn weten, niet uitgelaten.

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Hoc Voluerunt [3]:

  Dat is een stamboom, geen kwartierstaat. De moeder van Hitler had slavisch bloed. En Hitler zag de slavische volkeren als ondermensen.

  U gaat er aan voorbij dat Joden ook een etnische groep vormen, en niet alleen een geloofsgemeenschap.

  Aangezien Wilders Javaans bloed heeft, heeft hij naar alle waarschijnlijkheid ook voorouders die islamitisch zijn geweest. Op het moment dat de eerste Hollanders een stukje Java op gingen eisen was de Javaanse bevolking reeds anderhalve eeuw islamitisch (terwijl het boeddhisme en hindoeisme – helaas – nagenoeg uit Java waren verdwenen). Zoals Slappe Zuigvis stelt heeft dit niets te maken met dit hele verhaal.

  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [6]:
  Osc Oscar, ik moet je echt teleurstellen maar er is geen joods Ras en geen etnische groep.
  Cultureel gezien wel ja, alleen er zijn geen uiterlijke kenmerken aan verbonden.
  Zoals ik al zei Jood kan iemand van iedere andere etnische groep zijn zolang de moeder maar Jodin is.
  Natuurlijk zijn er cultureel veel joden zoals er ook cultureel veel nederlanders zijn maar die kunnen ook alle ras kenmerken hebben van een niet europeaan of blanke.

  Joden oorspronkelijk uit het Mesopetanie werd 3000 jaar geleden al over gesproken onder de noemer .
  Hyksos, dit waren de semitische volkeren en hebben dus al een mix gehad van sumeriers hittitien en egyptenaren.
  Daarna ook turkse en sindsdien iedere etnische of rassen groep kan zich nu tot de joden voegen.

  Het is daarom geen ras.
  Er is ook nooit echt van een ras gesproken tot de club van Hitler het als ras ging bestempelen.
  Jodendom is een culturele benoeming, en een jood is geen ras.
  Iedere jood kan je vertellen dat een kind van een jodin automatisch een jood is, ongeacht de uiterljike kenmerken van de vader

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [4]:

  Hier wreekt zich de achterlijkheid van de meeste islamieten, die niet weten hoe met varkens en homo’s om te gaan.

  Varkens zijn bijzonder intelligente dieren. Dat zij door islamieten, joden ea als onrein worden bestempeld komt door de ziekteverwekkende parasieten die zij bij zich dragen. Die kunnen overigens met de juiste behandeling onschadelijk worden gemaakt, zodat varkensvlees zonder probleem door mensen kan worden gegeten.

  Hetzelfde geldt voor met HIV besmette homo’s. Als je daar op de juiste manier mee omgaat vormen zij geen enkel gevaar voor gezonde en normale mensen.

  In een beschaafde samenleving zijn varkens en homo’s dus geen onderwerpen waar je negatieve aandacht aan zou moeten besteden.

  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.
  Oscar [11] reageerde op deze reactie.
  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Hoc Voluerunt [7]: ‘

  “Cultureel gezien wel ja, alleen er zijn geen uiterlijke kenmerken aan verbonden.”

  Onzin. Er bestaan typisch Joodse kenmerken. Zo zijn er sefardische joden die uiterlijke kenmerken met azkenazische joden gemeen hebben en omgekeerd. Vermengd of niet, het typisch Joodse is zichtbaar.

  Ik heb niet beweerd dat er een Joods ras zou bestaan. En ook niet dat je een jood zou zijn op basis van uiterlijke kenmerken. Wel heb ik gesteld dat Joden als bevolkingsgroep bepaalde uiterlijke kenmerken hebben. Net zoals etnische Fransen (en Engelsen, Russen etc.) als bevolkingsgroep bepaalde uiterlijke kenmerken hebben.

 9. @Peter de Jong [8]:

  Joden daarentegen vormen vanwege hun genetica (hoge intelligentie en veelzijdigheid) en hun positie in de samenleving (geldhandel, wetenschap) een reëel gevaar voor mindere mensen.

  De nazi’s met hun Übermensch ambities zouden die door het Joodse volk wel eens gedwarsboomd kunnen zien (gebeurde ook daadwerkelijk door bankier Rothschild).

  Het was daarom niet meer dan logisch dat Hitler c.s. maatregelen troffen. Als Übermensch wil je niet in een Untermensch positie terechtkomen. 😉

 10. @Peter de Jong [8]:

  “Dat zij door islamieten, joden ea als onrein worden bestempeld komt door de ziekteverwekkende parasieten die zij bij zich dragen.”

  Nee. Dat zij door joden als onrein worden bestempeld komt omdat in de Thora staat dat niet herkauwende dieren met gespleten hoeven door G_d als onrein zijn verklaard voor joden. Bij de islamieten is het zwijn verboden/onrein omdat het in de Koran (2:173; 23:51) staat.

  Praktische bezwaren van mohammedanen en joden tegen varkensvlees zijn secundair.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [11]:

  Weet je het zeker? De bijbel is er in Deuteronomium (reine en onreine dieren) vrij specifiek over: “Alle herkauwende dieren met gespleten hoeven mag u eten. (dan volgt waslijst met uitzonderingen) Dieren die alleen herkauwen, of alleen gespleten hoeven hebben mag u niet eten”.
  http://www.bijbel.net/wb/?p=page&i=5309,5327

  Dat het met de conditie van die dieren te maken heeft blijkt wel uit het volgende: “U mag geen vlees eten van dieren die dood gevonden zijn. Laat het aan de vreemdelingen die bij u in de stad wonen, of verkoop het aan een buitenlander”

  God had het blijkbaar niet zo op buitenlanders. 😉

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico de Geit [1]:

  Hier wil ik nog even op aanvullen:

  Weet je dat 30% van de jongemannen in heel Europa zich aansloten bij de Wehrmacht om aan het oostfront tegen de communisten te gaan vechten?

  Dus Niet alleen Nederland maar ook vooral Belgie, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Hongarije etc. etc.
  Duitsland zelf kon nooit alleen zo’n groot Oost offensief neerzetten vandaar de vrijwilligers ronselen tegen het communisme (dus niet zozeer voor Duitsland)
  Ze wisten dat als Duitsland verloor tegen de Russen, (de geallieerden waren nog in geen velden of wegen te zien)die dan ook in no time in eigen land stonden.

  Wel had iedere vrijwilliger nog een overeenkomst.
  trouw gezworen aan Hitler.

  Ook dat staat in geen geschiedenisboek.
  Maar, wat is dit nu?
  Patriottisme of collaboratie?

 13. @Peter de Jong [12]:

  Ja, dat weet ik zeker.

  Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven, ja zelfs geheel doorkloofde hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn. Leviticus (of zal ik schrijven Wajikra) 11:7

  “Dat het met de conditie van die dieren te maken heeft blijkt wel uit het volgende: “U mag geen vlees eten van dieren die dood gevonden zijn. Laat het aan de vreemdelingen die bij u in de stad wonen, of verkoop het aan een buitenlander””

  Het vlees van paarden, muildieren en ezels wordt niet aanbevolen. Het vlees is volstrekt verboden indien het dier bij zijn leven seksueel is gebruikt door een man. In dat geval moet het dier de stad uit worden geleid en worden verkocht. – Ayatollah Khomeiny

  De conditie waarin een dier verkeerd is weer een heel andere kwestie dan die van onreine en reine dieren. Zowel bij de joden als bij de mohammedanen.

  JoRo [40] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter de Jong [8]:

  Onrein zijn elf dingen: urine, uitwerpselen, zaad, beenderen, bloed, honden, varkens, mannen en vrouwen die geen moslim zijn, bier, wijn en het zweet van een kameel die uitwerpselen eet. – Ayatollah Khomeiny

  Dat heeft echt niet met parasieten te maken. In wijn zitten bijvoorbeeld minder parasieten dan in druivensap. Urine is steriel. In urine zitten onder normale omstandigheden geen bacterien. Koefr kunnen zich beter wassen en verschonen dan mohammedanen.

  Iedere man of vrouw die het bestaan van Allah loochent, die gelooft dat Hij compagnons heeft of niet in zijn Profeet Mohammed gelooftm is onrein (net zoals uitwerpselen, urine, honden en wijn). Hetzelfde geldt voor degene die ook maar één van deze beginselen in twijfel trekt. – Ayatollah Khomeiny

  Het gaat werkelijk niet om practische hygiëne, maar wat de voorschriften zijn omdát het in de Koran, de ahadieth of in de sjaria-handboeken staat.

  Dat het niet om hygiëne gaat zou ik kunnen illustreren aan de hand van het volgende geschrift van Khomeiny:

  Een man die bij geslachtsverkeer met een andere vrouw dan de zijne een zaadlozing heeft gehad en tijdens de gemeenschap met zijn wettige echtgenote opnieuw tot zaadlozing komt, mag zijn gebeden niet zeggen als hij met zweet overdekt is; maar als hij eerst gemeenschap heeft met zijn wettige echtgenote en vervolgens met een onwettige gade, mag hij zijn gebeden zeggen, ook al baadt hij in het zweet.

  Honden en varkens zijn trouwens hypothetisch niet altijd onrein:

  Als honden en varkens niet in het water leven, zijn zij onrein, en hetzelfde geldt dan voor hun haar, hun botten, hun poten en hun uitwerpselen; in de zee levende honden en varkens zijn daarentegen rein. – Ayatollah Khomeiny

 15. Ik denk dat we sowieso de term “ras” op genetisch vlak al bijna af kunnen schaffen. Het duurt geen 100 jaar meer, daarna bezitten alle mensen door onderlinge interactie genetische eigenschappen die eerst vrij strikt voorbehouden waren aan bepaalde geografisch gelokaliseerde volkeren.

  Noem het maar genetische homogenisering (of natuurlijk fenotypische homogenisering als je naar het uiterlijk gaat kijken)

 16. @mrderik [17]:

  Hoewel ik toch wel een beetje moet slikken bij zo’n opmerking denk ik dat de vraag vrij relevant is. Ik denk echter dat er altijd wel ongenoegen is tussen mensen: eerst op macroniveau en binnen een homogene populatie zullen mensen gewoon over elkaar heen vallen over minder prominente verschillen. Daarbij denk ik dat een regime zoals het Duizendjarig Rijk vooral uit dwang en sociale controle zou bestaan; nu vinden heel veel mensen dat tegenwoordig niet heel erg maar ik denk dat de weerstand tegen zoveel dwang vanzelf wel aan zou wakkeren.

  Een grote fout in de rassengedachten Hitler (naast dat het natuurlijk volstrekt beestachtig is) is dat er nooit een perfect en gelijk ras gecreëerd zal kunnen worden, mensen zijn allemaal individuen.
  mrderik [20] reageerde op deze reactie.
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [27] reageerde op deze reactie.

 17. De correlatie tussen afstamming en afkeer

  Ik zie nergens de genoemde correlatie, meer toevalligheden.
  Wat wel correleert is de ondertoon in dit soort artikelen die suggereert dat er een scheiding aangebracht kan worden tussen “goede” en “slechte” individuen binnen een machtsmonopolie.
  Een wijdverbreide fantasie.
  Men fixeert zich op een bepaald “slecht” individu terwijl genoemd individu een symptoom is van dit gewelddadige systeem.

 18. @Slappe Zuigvis [18]:
  @mrderik [17]:

  Ik denk dat het leven in het Derde Rijk, na de overwinning van de nazi’s, voor de partijbonzen en andere rijke Duitsers lang zo gek niet zou zijn geweest.

  Grote plantages met Russische slaven die de oogst voor je binnen halen. Servische bedienden die rondlopen met asbakjes, koele drankjes en geparfumeerde vochtige doekjes om je bilnaad mee af te vegen. Rondborstige slavische sexslavinnen die van te voren gesteriliseerd zijn om rassenschande te voorkomen. Vakantiehuis aan de Zwarte Zee. Een door de staat ter beschikking gestelde Porsche waarmee je door het rijk crosst. Supersonische heli waarmee je snel van de mondaine hoofdstad Germania naar je rustige buitengebied in de Kaukasus kunt reizen. Overal figuratieve kunst, marmeren beelden, als VIP naar de Bayreuther Festspiele, talrijk nageslacht, kinderen die stuk voor stuk ook een plantage en een vakantiehuis vol met slavische bedienden krijgen….daar staat tegenover dat je je niet zou mogen voortplanten met een niet-germaanse en dat er niet naar de muziek van Mendelssohn en Mahler geluisterd mag worden, maar misschien dat het na verloop van tijd, net zoals het in Saoedi-Arabie chic is om je gasten een verboden drank als whiskey aan te bieden, in bepaalde kringen wel heel cool en ondeugend begint te worden om in het optrekje aan de Zwarte Zee orgiën te organiseren die worden opgeluisterd met matzes, satirische sketches waarin de Führer belachelijk wordt gemaakt, sexy (ongesteriliseerde) negerinnen en muziek van joodse componisten. 8)

  hugo van reijen [25] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 19. @mrderik [17]:

  Hij kon niet winnen, want de man was waanzinnig en waanzinnigen kunnen niet winnen, wel voor even, maar niet voor altijd. De huidige waanzinnigen die aan de macht zijn en met geld en om geld oorlog/haat creëren, maken dezelfde fouten als de grote opruimer AH. Uiteindelijk zullen we allemaal de klos zijn, doordat mensen, o.a. heel intelligente mensen die zich leiders noemen, er voor hebben gezorgd dat de wereld voor de zoveelste male op instorten staat. Men gelooft dat AH slecht was en de wereld wilde vernietigen, maar waarom zien diezelfde mensen niet dat ze vele malen erger zijn dan AH en er voor hebben gezorgd dat binnenkort de hele wereld opgeruimd gaat worden? De wereld gaat in golfbewegingen en daar deinen we allemaal op mee totdat we één voor één kopje onder gaan en verzuipen in de herhaling van de geschiedenis….we’re history!..De dood is zo verrekte geduldig en zal niemand overslagen…En eens kijken wie wat opvreet als de maag werkelijk leeg is, met een lege maag vreten ze nog de rioolratten. Chinezen is het perfecte ras, want die kennen niet het probleem van kosher vreten, daarom zijn er ook zoveel Chinezen op de wereld. Alleseters overleven de kieskeurigen, de kieskeurigen zullen alle zeilen bij moeten zetten om het gele gevaar het hoofd te bieden. De alleseter, dat zal wel het perfecte ras voor de toekomst worden.

 20. @Oscar [22]: “Als Hitler zou hebben gewonnen dan zou zijn rijk uiteindelijk om economische redenen ten onder zijn gegaan.”

  Integendeel, een fascistische staat is het meest efficiënt van alle denkbare maatschappijvormen. Er wordt interne competitie toegestaan, die leidt tot kostenreductie, terwijl de grote lijn wordt uitgezet door de visionaire leider, zodat er geen verspilling optreedt om dat doel te bereiken. De samenleving functioneert dan net zo als een moderne global corporation. Daarnaast is slavenarbeid goedkoop. Zie ook de economische succesverhalen van fascistische dictaturen als Singapore en het moderne China (combinatie van planeconomie en interne concurrentie).

  @Oscar [19]:

  Geweldig Oscar! Doet mij denken aan het liedje van Herman van Veen (Als het net even anders was gegaan: http://www.lyrics007.com/Herman%20Van%20Veen%20Lyrics/Als%20Het%20Net%20Even%20Anders%20Was%20Gegaan%20Lyrics.html). Voor autochtone NLers zou de situatie overigens wel beter zijn geweest dan nu.

  Maar ik denk eerder een samenleving zoals in Gattaca. Die komt er sowieso wel (designer babies en genenpaspoort als je een zorgverzekering wil).
  http://www.youtube.com/watch?v=ZppWok6SX88

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.
  Devidas [35] reageerde op deze reactie.

 21. @Slappe Zuigvis [18]: “Ik denk echter dat er altijd wel ongenoegen is tussen mensen: eerst op macroniveau en binnen een homogene populatie zullen mensen gewoon over elkaar heen vallen over minder prominente verschillen.”

  Nee hoor. Japan is een goed voorbeeld. Dat is een typische eilandcultuur, net als de Britse.

  Eeuwenlang hebben de Japanners alle buitenlanders buiten de deur gehouden. De Japanse bevolking is daardoor zeer homogeen (ook genetisch). Kleine groepen van buitenlanders die er al langer wonen worden als paria’s behandeld.

  Tevens is de Japanse maatschappij zeer hiërarchisch gestructureerd. Iedereen kent zijn plaats en neemt daar ogenschijnlijk genoegen mee. Om de frustraties in toom te houden worden Japanners van jongs af aan opgevoed in het besef van de onveranderlijkheid van de maatschappij en dat je hogergeplaatsten altijd beleefd moet bejegenen (het Japans kent een enorm aantal beleefdheidsvormen).

  Net als bij de Britten overigens. Daar was het blijkbaar nog erger, want die hebben ter relativering een enorm groot gevoel voor humor ontwikkeld, wat bij de Japanners geheel ontbreekt. Dat zijn eerder Duitsers op een eiland. Vandaar dat Duitsers en Japanners het zo goed met elkaar kunnen vinden (itt tot Duitsers en Italianen 😉 .

  Slappe Zuigvis [31] reageerde op deze reactie.

 22. @Peter de Jong [26]:

  “Integendeel, een fascistische staat is het meest efficiënt van alle denkbare maatschappijvormen.”

  Nationaal-socialisme is geen fascisme. Nationaal-socialisme houdt in economisch opzicht het midden tussen fascisme/sociaal-democratie en communisme. Ze zouden het iets langer hebben uitgehouden dan de Sovjet-Unie en iets korter dan de westerse democratische landen. De nazi’s waren enorme bureaucraten. Dat had hen uiteindelijk waarschijnlijk opgebroken.

  Slavenarbeid is een andere kwestie. Erg rendabel, vooral als de slaven privaat eigendom zijn. Je hoeft je human resources alleen te voeden, te kleden en te huisvesten. Opstandige en werkschuwe slaven zullen in de meeste gevallen wel tot bezinning komen wanneer je ze afranselt of lichaamsdelen van hen amputeert. Slaven die het verblijf van je vrouwelijke slavinnen bewaken castreer je van te voren. Je beste slaven zou je daarentegen met elkaar kunnen laten voortplanten. De kinderen die daar uit voort komen zou je kunnen opleiden, zelf kunnen houden of kunnen verkopen. Je zou kunnen fokken op fysieke kracht (voor de bouw), op intellectuele capaciteiten (voor het onderwijs) of op lichamelijk schoon (sexslavinnen).

  Liberty 5-3000 [29] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [28]:

  Lijkt mij niet. Ik wees al op Singapore en het huidige China.

  Er is bij bureaucratie altijd een optimum. Is er te weinig structuur dan zijn onderdelen van de organisatie te veel tijd en geld kwijt om alles zelf te regelen, is er te veel vastgelegd dan is de organisatie te star en log en óók te duur.

  In typische ‘Dilbert’ bedrijven weten medewerkers daar altijd omheen te werken om zo toch hun targets te kunnen halen. Bij de nazi’s was dat niet anders, zie:

  The nazi state: machine or morass?
  http://www.historybookshop.com/articles/commentary/nazi-state-machine-or-morass-ht.asp

Comments are closed.