01.

Hitler bezat  zelf een groot percentage joods bloed, maar keerde zich tegen de joden.

02.

Rost Van Tonningen,  prominent nationaalsocialist, was    van  Indische afkomst , maar keerde zich tegen alles wat gemengdbloedig was.  Gaf zijn afkomst  ook  niet toe  en  verkreeg  uit Duitsland een certificaat dat hem tot puur ariër bestempelde, opdat hij met  Florentine Heubel  in het huwelijk kon treden.

03.

de anti-islamist Geert   Wilders heeft islamitische voorouders in Sukabumi ,maar maskeert zijn indische afkomst door zijn haar te verven.

04.

In Zwitserland is door een genaturaliseerde Zwitser  van Algerijnse afkomst  eens de aanstoot gegeven   tot een referendum  over het al dan niet toelaten van buitenlanders.

Het zelf van een bepaalde afkomst zijn  veroorzaakt  bij sommigen blijkbaar een  drang , zich  te keren tegen  mensen van diezelfde origine.

Het is de vraag is, of   dit  verschijnsel een indicatie is voor een onjuiste mening over hen die verfoeid worden.  Men zou immers kunnen beredeneren, dat   zij  die  iets van binnen meegemaakt hebben, er een zuiverder oordeel over kunnen  vormen  en  zeer geschikt zijn om  dat oordeel onder anderen uit te dragen.

De vraag blijft dan waarom de meeste van deze mensen hun  eigen afkomst meestal onder het tapijt trachten te vegen of er wollige   verhalen over ophangen die de afkomst maskeren.  Dit  is vreemd, omdat niemand immers zijn  eigen afkomst kan beïnvoeden en  dus mag aannemen dat  hij door niemand  op zijn afkomst zal  worden aangevallen.

In dit verband is het ook interessant om te zien, hoe Obama zijn bezoek aan Jakarta al twee keer heeft uitgesteld , hoewel  een aantal islamitische familieleden aldaar staat te popelen om hem de hand te drukken. 

Ook Ilham Anas, de Indonesische fotograaf die in  Azië optreedt als  look alike van   Obama, heeft mij verzekerd , dat hij staat te popelen om zijn voormalige   Broeder  in Allah te omhelzen. Men   kan zich  echter nauwelijks voorstellen dat Obama er tuk op is om dergelijke foto’s in de pers te zien.

Dit in  tegenstelling tot Cory Aquino  die  in de schijnwerpers van de publiciteit reisde naar het dorp  in China waaruit haar voorouders afkomstig waren. Dat was iets wat  de eveneens van Chinese  afkomst zijnde Suharto  nooit heeft aangedurfd.

Hugo van Reijen

60 REACTIES

 1. @Peter de Jong [27]: maar Japan heeft over de afgelopen 2000 jaar net als Engeland een geschiedenis van burgeroorlogen gekend. Inmiddels inderdaad niet meer, hoewel je je vraagtekens bij het Ierlandconflict kunt zetten.
  Ik denk dat haat en burgeroorlogen weliswaar door beschaving en centraal gezag ernstig ingeperkt kunnen worden maar interne haat blijf je altijd houden.

  @mrderik [20]: dit is een generalisering, maar ik denk dat er altijd mensen zijn die haatdragend zullen zijn.

  Peter de Jong [34] reageerde op deze reactie.
  beek [36] reageerde op deze reactie.

 2. Wilders is het exponent van iemand met een uistekend gevoel voor conservatisme en een lousy kennis van individuele rechten.

 3. @hugo van reijen [25]:
  Schande is dat, 25 miljoen Koreanen die moet leven als ratten. Het Westen (incluis Japan, Zuid-Korea etc.) heeft het recht dat land binnen te vallen en dat regime compleet te vernietigen. De vraag is alleen of dat in hun eigenbelang ligt.

 4. @Slappe Zuigvis [31]: “Ik denk dat haat en burgeroorlogen weliswaar door beschaving en centraal gezag ernstig ingeperkt kunnen worden maar interne haat blijf je altijd houden.”

  Daar heb je gelijk in. De haat blijft, alleen mensen kunnen die niet meer met publiek geweld uiten. De Engelsen houden het bij een sarcastische sneer (en maken Monty Python klassiekers 😉 de Japanners bijten op hun lip en slaan thuis hun vrouw en kind, of blazen stoom af met gewelddadige strips en kinky seks.

  Dat zijn typische eilandculturen, je moet het op zo’n eiland met elkaar doen en daar moet je je bij neerleggen. Op het continent daarentegen zijn mensen nooit te beroerd geweest om op te trekken tegen de koning en anderen die hen ergerden om ze een kopje kleiner te maken. Als de grond te heet onder je voeten wordt kan je immers altijd nog ergens anders heen.

  ===
  http://www.youtube.com/watch?v=wippooDL6WE

 5. @Peter de Jong [26]:
  Singapore een fascistische dictatuur noemen is op het komische af. Lee Kuan Yew heeft dat land opgebouwd van hoopje stront naar een economisch machtscentrum met een hoge levensstandaard door keihard te knokken, en dat daar een paar socialisten bij sneuvelden is eerder positief dan negatief te noemen. Niet teveel naar die linkse propaganda luisteren, wanneer iemand socialisten tegenhoudt omdat hij in vrijheid gelooft zullen ze het altijd een fascist noemen.

  Peter de Jong [37] reageerde op deze reactie.

 6. @Slappe Zuigvis [31]:

  Democratie is een poging de onderlinge afkeer en de onderlinge tegenstrijdige opvattingen en belangen niet meer met fysiek geweld op te lossen naar deze te brengen in de ‘arena’ van de praatzaal. Elke afgevaardigde krijgt het volle recht al zijn bezwaren te uiten, te laten bekritiseren, en te proberen middels argumenten anderen te overtuigen.
  Waarom zo’n poging fysiek geweld te sublimeren tot de kracht van het woord, crimineel zou zijn, ontgaat mij.

 7. @Devidas [35]:

  Ik denk dat je het over iemand anders hebt Devidas. Lee Kuan Yew is een sociaal-democraat pur sang, een soort Aziatische Wim Kok.

  Hij heeft Singapore opgebouwd uit een door malariamuggen vergeven moeras tot een moderne stadsstaat op de evenaar waar je het water uit de kraan kan drinken (kom daar in Afrika of Zuid-Amerika eens om 😉 .

  Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Singapore is een echte politiestaat. Op iedere straathoek staat een agent en meisjes van 17 kunnen er om 2 uur ’s-nachts veilig door donkere metrotunneltjes langs groepjes jongens lopen. Aanranders worden keihard aangepakt, net als drugskoeriers (doodstraf).

  De straten zijn er brandschoon, want ook op ‘littering’ staan zware straffen. Lee heeft indertijd zelfs kauwgom verboden, want mensen plakten die onder de trapleuningen van de metrostations.

  Singapore is het voorbeeld voor het moderne China geweest, veel economische vrijheid en totale politieke onderdrukking.

  Peter [38] reageerde op deze reactie.
  Devidas [39] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [37]:

  “Singapore is een echte politiestaat. Op iedere straathoek staat een agent…”

  Onzin, je ziet daar nergens politie.

  In NL zie je veel meer politie. Véél meer. Alleen doen die weinig nuttigs wat criminaliteitbestrijding betreft. Dit is dan ook niet hun voornaamste taak. Dat is het zoveel mogelijk geld te innen voor de staat. En hoewel natuurlijk volstrekt ontoereikend voor dit doel draagt dit voornamelijk van productieven onttrokken steentje ook bij aan de letterlijk vele tientallen miljarden die jaarlijks dienen verkwanseld te worden zodat onze visionaire elite er in alle opzichten warmpjes bij kan blijven zitten.

  Dat verklaart ook meteen de hevige ‘morele’ verontwaardiging en het verzet van partij-‘prominenten’ tegen samenwerking met de PVV, welke de enige oppositie vertegenwoordigt in NL en welke ook als énige partij de lasten werkelijk wil verlagen en dus misschien wel eens de posities van ‘belanghebbenden’ van de status quo aan zou kunnen tasten. Vandaar ook het dagelijkse Kafkaäanse Wilders bashen in de media.

  Nee, het verschil zit ‘m in het verbinden van consequenties aan daden. Iets wat in Singapore wel wordt toegepast en iets wat in NL totaal ontbreekt. En zo simpel is het.

  Peter de Jong [44] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [37]:
  “Lee Kuan Yew is een sociaal-democraat pur sang, een soort Aziatische Wim Kok.”

  Een soort Wim Kok? Op dit soort onzin ga ik niet eens meer in.

  “Singapore is het voorbeeld voor het moderne China geweest, veel economische vrijheid en totale politieke onderdrukking.”

  Totale politieke onderdrukking? Alweer onzin. Ga er eens op vakantie en dan praten we verder.

  Peter de Jong [44] reageerde op deze reactie.

 10. @JoRo [40]: ‘Geitenneukers’ heeft niet specifiek met Marokkanen te maken.

  Ayatollah Khomeini heeft verklaard dat de islamitische man in ‘fysieke nood’ zich als zijn vrouw ongesteld was tot een geit mocht wenden. Daar komt de betiteling vandaan, door Theo van Gogh in bredere kring bekend gemaakt.

  Van Gogh heeft ook steeds aangegeven waarom hij vond dat deze betiteling voor (mannelijke) moslims niet beledigend was, en ook niet kon zijn, want rechtstreeks afkomstig van de ‘grote islamitische roerganger’.

  Over het artikel: tendentieus artikeltje, dat slechts dient als stok om Wilders te kunnen slaan. Zwak.

 11. Slecht artikel wederom, raakt kant noch wal.
  Als argument wordt b.v. genoemd dat Wilders zijn haar blondeert? Zoiets hoort niet op Vrijspreker.
  En de redactie staat hier ook achter omdat er geen rode balk met ‘voor discussie geplaatst’ (o.i.d.)?

 12. @Peter [38]:
  @Devidas [39]:

  Singapore heeft een kwart meer politie (2.4 politie-agenten per 1000 inwoners tegen 1.9 per 1000 in NL). De bevoegdheden van de politie in Singapore zijn groter dan in de eerste de beste bananenrepubliek. Singapore kent nog lijfstraffen en op veel zaken staat de doodstraf. Lee’s regerende People’s Action Party is zo corrupt als de pest.

  Singapore executeert ca. 36 gevangen per jaar. Dat is 0.8 per 100.000 inwoners. In China is dat 0.5 per 100.000 en in de VS 0.02 per 100.000 inwoners. Er is geen politieke vrijheid en geen persvrijheid. De overheid maakt onafhankelijke journalisten het werken onmogelijk en er zijn politieke gevangenen. Ook evangeliserende christenen en jehovah’s worden vervolgd.

  De overheid voert een bevolkingspolitiek. Eerst wilde men een 2-kind politiek (sterilisatiecampagnes, geen subsidies voor meer dan 2 kinderen). Toen dat succesvol was en de bevolking te veel afnam wilde men weer méér kinderen. Daar wordt veel belastinggeld aan gespendeerd (baby bonus scheme).

  Singapore heeft een geleide markteconomie volgens PvdA model (zoning + wortel/stok subsidies/belastingen). Daarom is Lee vergelijkbaar met Wim Kok. Je wordt ook op socialistische wijze zoveel mogelijk in het OV gedreven omdat de eigen auto door absurde importheffingen en rekeningrijden vrijwel onbetaalbaar is gemaakt (ons voorland?).

  Ik kom er regelmatig (ook in Bangkok en Hawaii) omdat het een handige stopover is als ik mijn familie in Australië en NZ bezoek.

  Singapore en China bewijzen, dat fascistische dictaturen economisch beter draaien dan vrijere samenlevingen (VS ea).

  Peter [45] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [44]:

  Feit is dat politie er bijzonder onzichtbaar is vergeleken met NL.

  En feit is ook dat de veiligheid in Singapore zijn oorzaak vindt in het verbinden van consequenties aan daden.
  Al zou NL per inwoners 5 x zoveel politie hebben dan Singapore dan nog zou dat niet leiden tot een significante vermindering van criminaliteit.

  Wat die executies betreft; Wie maalt daarom?
  Als je een misdaad pleegt waar de doodstraf op staat en je wordt gepakt wordt je geëxecuteerd. Dat is dus een consequentie welke je vantevoren riskeert.

  Hier kom je weg met zowat alles.

  Maar is de doodstraf dan per definitie iets fascistisch?

  Verder ben ik wel met je eens met dat door een bepaald beleid te voeren de economie kan floreren en het in Singapore gevoerde beleid is er daar één van. Ik ben het dan weer niet met je eens dat in vrije samenlevingen de economie niet kan floreren.

  Peter [46] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter [45]:

  Maar ja, wat is een vrije samenleving? Nederland reken ik daar niet onder. Je hebt hier zogenaamd politieke vrijheid maar alleen als je de ‘juiste’ politieke stroming aanhangt. In de praktijk wordt alle ware oppositie ook aan alle kanten onder het tapijt geveegd. Op het eerste gezicht geweldloos, maar dat is maar schijn, daar kwam Pim Fortuyn ook achter. En de machthebbers hebben ook nog aanklagers en gewillige justitieapparaten achter de hand voor een wat formelere aanpak van hun probleem.

  Peter de Jong [47] reageerde op deze reactie.

 15. @Peter [46]:

  Corruptie vind je overal. In NL waarschijnlijk niet minder dan in Singapore of China (ik kan je aanraden de film Red Corner uit 1997 met Richard Gere en Bai Ling eens te bekijken).

  Punt is dat Singapore haar status heeft bereikt olv een soort PvdA technocraten die denken te weten wat goed voor de bevolking is (en klaarblijkelijk weten ze dat ook). Als je het daar niet mee eens bent en er tegen in gaat slaat de overheid keihard terug. Net als indertijd in nazi-Duitsland. En net als in China trouwens, want daar kom je voor het vuurpeleton als je fraudeert met je belastingen.

  Het is in de VS of de EU niet fundamenteel anders, maar omdat er minder strenge regels zijn of omdat de regels niet goed worden gehandhaafd hebben de mensen er meer vrijheid.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Disneyland_with_the_Death_Penalty

  Devidas [48] reageerde op deze reactie.
  Peter [49] reageerde op deze reactie.

 16. @Peter de Jong [47]:
  “Punt is dat Singapore haar status heeft bereikt olv een soort PvdA technocraten die denken te weten wat goed voor de bevolking is”

  Singapore heeft een beleid gevoerd waarbij het land in iedergeval economisch zo vrij mogelijk gelaten werd. De uitzondering is dat er een soort programma in werking gezet is om het particuliere woningbezit te stimuleren. Nu hoef ik jou niet te vertellen dat dat oerdom is, maar om op basis daarvan het beleid van Lee Kuan Yew (en zijn zoon die de tent nu runt) te bestempelen als een PvdA achtige technocratie gaat veel te ver. In PvdAland betaal je effectief gezien meer dan 70% belasting, in Singapore rond de 15%.
  De reden dat Singapore een hoge economische groei heeft, en op nummer 2 staat in de lijst van economisch meest vrije landen (Heritage Foundation) is niet omdat ze de economie geprobeerd hebben te sturen, maar juist omdat dat ze zoveel mogelijk van de economie afgebleven zijn! Speur youtube eens af op interviews met Lee Kuan Yew en je zal merken dat het feitelijk een soort verkapte minarchist is. Dat jij als anarcho-kapitalist niks met het minarchisme hebt, geen respect hebt voor de miljoenen mensen die het uit de armoe geholpen heeft, wil nog niet zeggen dat je van die kromme vergelijkingen kan gaan maken.

 17. @Peter de Jong [47]:

  “Punt is dat Singapore haar status heeft bereikt olv een soort PvdA technocraten die denken te weten wat goed voor de bevolking is..”

  Dit ben ik geheel met je eens. Tenminste dat de machthebbers in Singapore denken te weten wat werkt. Het werkt klaarblijkelijk. Alleen de vergelijking met de PvdA zie ik niet zo. Die heeft alleen interesse voor wat werkt voor de partij en de partijleden, en niet voor de economie of de staat van het land of samenleving. Integendeel, hoe meer problemen hoe beter is daar het motto. En dat is wel een heel groot verschil met Singapore. Zo lang een regime de bloei van een land niet in de weg staat of deze zelfs bevordert en daarbij ook nog zorgt dat crimineel tuig opgeruimd wordt verdient het wat mij betreft een pluim voor goed beheer.

  In NL zie je dat dus echt niet. Het enige wat hier groeit en bloeit is criminaliteit en de groep onproductieven.

  Devidas [50] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [52] reageerde op deze reactie.

 18. Het artikeltje draait kennelijk om de vraag, of er correlatie zou bestaan tussen individuele afstamming en afkeer tegen zijn eigen afstamming. So what?

  Het is veel interessanter erachter te komen of er causaal verband is tussen afstamming en afkeer. Dan zou je moeten beginnen met deugdelijk statistisch onderzoek. Daarvoor moet je met grote aantallen aan komen zetten (n>30) en daar is hier al geen sprake van (n=4).

  Maar dan ben je er nog lang niet. Wilders zou zijn haar blonderen om zijn islamitische “afkomst” te verhullen.

  Maar hier lijkt Hugo een methodologische fout te maken: ofwel je neemt Wilders mee in je statistisch onderzoek, maar dan kun je hem geen enkel motief toedichten, of niet, maar in dat geval wordt je steekproef nog kleiner (n=3).

  Een causaal verband kan strikt genomen nooit 100% bewezen worden. In de literatuur vind men hooguit een aantal criteria om causaal verband plausibel te maken, ook wel bekend onder de naam Bradford Hill criteria. Daaronder vallen bijvoorbeeld criteria van volgorde in de tijd, van reproduceerbaarheid en van voorspelbaarheid.

  Aan de criteria van Bradford Hill kan in de onderhavige studie niet voldaan worden. De vraag is -wetenschappelijk gezien- dus, wat Hugo met dit artikeltje beoogt.

 19. @Peter [49]: “Zo lang een regime de bloei van een land niet in de weg staat of deze zelfs bevordert en daarbij ook nog zorgt dat crimineel tuig opgeruimd wordt verdient het wat mij betreft een pluim voor goed beheer.”

  Hitler deed niet anders. Waarom hij altijd zo verguisd wordt is mij een raadsel, want hij had het beste met Duitsland voor.

  Daarom wilde hij ook van Stalin af. Dat die oorlog is misgelopen is zuiver aan het dubbelspel van de Engelsen te wijten. Die vonden het allang best als nazi’s en bolsjewieken elkaar uitroeiden. Hitler dacht juist dat de Engelsen hem zouden helpen.

  Als hij er niet was ingetrapt en het veroverde Europa had geconsolideerd hadden we hier nu allang een welvarend en zuiver Europees ‘Singapore’ gehad met Germania als wereldhoofdstad.

  Maar een vrije samenleving is anders (zie ook de link in #47 waarin Gibson de sloppenwijken van Kowloon prijst).

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Welthauptstadt_Germania

  Peter [53] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [60] reageerde op deze reactie.

 20. @Peter de Jong [52]:

  “Zo lang een regime de bloei van een land niet in de weg staat of deze zelfs bevordert en daarbij ook nog zorgt dat crimineel tuig opgeruimd wordt verdient het wat mij betreft een pluim voor goed beheer.”

  “Hitler deed niet anders.”

  Mmm, not quite.
  Tenzij je het Duitsland van pakweg 1945 als een bloeiende economie / maatschappij beschouwt en de miljoenen ‘opgeruimden’ als crimineel tuig bestempeld.

  Zo zie ik Singapore toch zo snel niet eindigen, noch miljoenen onschuldigen vermoorden.

  Peter de Jong [55] reageerde op deze reactie.

 21. @Peter [53]:

  Ik dacht meer aan de periode tussen 1933 en 1939. Olv Hitler krabbelde Duitsland toen op uit een heel diep dal.

  @Oscar [54]:

  Bravo Oscar! Ik ben een groot voorstander van waardevrije theorieën. Anders heb je slecht zicht op alles wat moralisten onder het tapijt proberen te schuiven.

  (bijv waarom was de NSB fout en het verzet goed? waarom was Aantjes fout? waren Churchill en Roosevelt/Truman geen oorlogsmisdadigers? zijn er werkelijk 6 miljoen joden vergast of zelfs maar in kampen omgekomen? is Duitsland de oorlog werkelijk begonnen? enz).

  ===

  “Het vermoorden van mensen is een heel gebruikelijk beleidsinstrument voor de overheid”

  ~ Stansfield Turner (CIA directeur van 1977-1981)

  Spy-Nose [56] reageerde op deze reactie.

 22. @Peter de Jong [55]:

  Behalve opruier en oorlogsmisdadiger was Hitler natuurlijk wel een goed econoom, die Duitsland met een nieuwe munt uit het economische slop wist te halen.

  Dat was natuurlijk tegen het zere been van de geallieerden, die de Duitsers sinds het verdrag van Versailles (1919) ernstig geprovoceerd en verarmd hadden.

  De herfinanciering via de introductie van een nieuwe munt is nu niet meer mogelijk, want het Duitse grondgebied wordt nog steeds door de geallieerden bezet en Duitsland (de BRD) is dus niet soeverein.

  Nog steeds worden de Duitsers, maar zij niet alleen, op allerlei manieren verneukt, o.a. via de Euro, de bail-out van andere landen en meer specifiek via de “Neuverschuldung” van de Bundesrepublik Deutschland (BRD). Deze draagt een schuldenlast aan “de banken”, die in juli 2009 reeds omstreeks 1.226.400.000.000.000 Euro bedroeg.

  http://wahrheitscorner.blogspot.com/2009/07/finanzagentur-brd-gmbh.html
  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 23. @Spy-Nose [56]:

  “Behalve opruier en oorlogsmisdadiger was Hitler natuurlijk wel een goed econoom, die Duitsland met een nieuwe munt uit het economische slop wist te halen.”

  Hitler was een matig econoom. Duitsland had in de jaren 1933-1939 een op een oorlog voorbereidende zeepbeleconomie. Een welfare-warfare state maar dan met een dictatuur.

  Peter de Jong [58] reageerde op deze reactie.

 24. @Oscar [57]: “Een welfare-warfare state”

  So what? De Duitsers waren allang blij dat ze weer te eten hadden en eindelijk weer werk en inkomen. Ze hadden ook een goed nieuwbouw huis gekregen en er werd gewerkt aan een autootje voor de deur. Niet veel anders dan de VS de afgelopen decennia hebben gedaan en nu China doet.

 25. @Peter de Jong [52]:
  Herr Hitler heb ik nooit zo’n geweldige figuur gevonden:
  te veel psychopaat, concentratiekampen, gaskamers, geen vrije economie en joods talent verwerpend uit jalouzie,
  Hugo van Reijen
  .

Comments are closed.