Uit de poll van het artikel: “Wat is hierop uw antwoord” blijkt dat een meerderheid voor nr. 3 kiest: “Het is zinvol, rekening houdend met het verleden, een model te ontwikkelen waarbij wel invloed kan worden uitgeoefend.” Deze poll is natuurlijk niet representatief maar het bevestigt wel ons eerste vermoeden. Als u daar nog niet “gestemd” hebt, dan graag alsnog! Kan hier.

NIEMAND zegt in de poll dat het hopeloos is en dat we beter kunnen stoppen!

We moeten één ding nog even rechtzetten. Dat is een mogelijk misverstand omdat in het artikel een 2 uur criteria is genoemd. Er hebben zich een aantal mensen gemeld voor aanvullende informatie of zelfs hun medewerking al toegezegd. Wij,  Karel Want en Hub Jongen, zijn deze projectgroep in wording aan het opzetten. Als u hierbij wilt horen verplicht u zich tot niets en u ben en blijft natuurlijk altijd vrij om zelf te bepalen hoeveel tijd u beschikbaar wilt stellen. Ik denk en hoop dat er harde kern van tussen de 3 en 5 mensen ontstaat die de leiding nemen, die zullen meer dan 2 uur per week investeren. Daarom heen een groep van 20 tot 40 van mensen die afhankelijk van de activiteit en hun interesse nauw berokken willen zijn. Daarnaast zullen werkgroepen ontstaan die een specifiek (kortlopend) project uitvoeren.

Maar belangrijker dan de organisatie is natuurlijk de doelstelling van wat we willen. De bestemming waar we op uit willen komen met de coördinaten van het libertarische morele kompas en de route hiernaar toe.

De doelstelling moet naar goed gebruik duidelijk meetbaar en haalbaar zijn. De 1e uitdaging is het formuleren van een doelstelling die aan deze eisen voldoet en draagvlak heeft. Aan u de vraag om nu al met voorstellen te komen.

Omdat het er naar uit ziet dat dit project een blijvertje wordt, krijgen we ook behoefte aan een NAAM voor het project. Wie doet voorstellen? Suggesties zijn al bvb: “de vreedzame (morele)revolutie van 2010”, korter “Revolutie 2010”,  of “R2010”, of de “Verlatinghe 2010”, of “V2010”, of “Omslag 2015”, “Koers 2015”, en “VVGVS. Voor een Vrije Gezonde Verstand Samenleving”, en “De Weg naar Vrijheid”.

Wees creatief! Overigens als u al andere ideeën of voorstellen hebt, horen of lezen wij die ook graag.

Karel Want,

———————————

PS, als u denkt dat u duidelijk gemaakt heeft dat u mee wil “trekken” en nog geen rechtstreekse e-mail hebt ontvangen, is er iets onduidelijk.
Stuur dan snel een e-mail aan Karel Want,  kjamwant@oxglo.com en/of  Hub@vrijspreker.nl

24 REACTIES

 1. Kies een kort maar krachtige term die bij de meeste NLers een warm gevoel oproept (samenleven in vrijheid). Niet te veel, dan wordt het klef.

  Hoe neutraler de term hoe professioneler je overkomt (secessie 2020). De Amerikanen zijn dol op acroniemen (FREE = For rational enterprise, education & cooperation). Een grapje mag ook (Hoe vrij bent u nog?).

  Gebruik in vredesnaam geen termen als ‘moreel’, ‘revolutie’ of ‘omslag’ (Change!). Die hebben bij het grote publiek een zeer negatieve connotatie. ‘Vreedzaam’ is net zo negatief als ‘duurzaam’, ook niet gebruiken.

  ‘Verlatinghe’ is mooi oud Nederlands maar heeft eveneens een negatieve bijklank, net als ‘afscheiding’ (bah!). Secessie is neutraler, maar zegt de meeste mensen helemaal niets. Vrijstaat is concreet maar ouderwets, vrije samenleving moderner maar veel vager.

  ‘Gezond verstand’ heeft in het Nederlands niet de kracht van ‘common sense’ of ‘rational’ in het Engels en is bovendien ook te kritisch. Je gebruikt het meestal om je af te zetten tov de anderen met hun idiote ideeën (net als ‘realistisch’). Niet gebruiken dus.

  ‘Vrijheid’ is een tamelijk neutraal tot positief begrip. De Partij voor de Vrijheid heeft er bij veel mensen echter een negatieve bijklank aan gegeven. Voorzichtig gebruiken dus.

  ‘De weg naar (de) vrijheid’ klinkt zowel religieus als erg overtuigend. Je hebt iig niet met twijfelaars te maken! 😉

  Als Frank Karsten het goed vind kan je ook de kreet ‘Meer vrijheid!’ gebruiken. Wel graag zonder het strand met vrolijke vliegeraar en PVV zeemeeuw.

  Lagoa [7] reageerde op deze reactie.

 2. Het woord ‘vrijheid’ wordt momenteel snel geassocieerd met de PVV en die associatie lijkt me niet gewenst.

 3. volgens dhr. Friedman zijn er onderzoeken gedaan naar het maximale aantal mensen dat libertarier zou kunnen zijn/worden: 16% !!

  hij is vrij pessimistisch en heeft daar ook andere argumenten voor. volgens hem is de enige manier: het schip in gaan (seasteading)

  en/of op termijn: de lucht in (space, the last frontier)

  zie: http://vimeo.com/13110207

 4. @Polkakoning [5]:

  Als je veel gratis publiciteit wil is zo’n burgerinitiatief geen gek idee. Denk aan Eerdmans die er zijn eigen tv programma aan overhield.

  Eerder dit jaar was er een initiatief voor invoering van de pil van Drion. Dat kreeg binnen een paar weken bijna 120.000 steunbetuigingen. Het laat direct zien hoe sterk een onderwerp leeft.

  Je hebt minimaal 40.000 handtekeningen nodig als je het onderwerp in het parlement wil laten behandelen.

  ===
  “Zelfbeschikking, een wezenlijk beginsel van onze beschaving en verankerd in onze cultuur, is het fundament van dit burgerinitiatief.”
  http://www.uitvrijewil.nu/

 5. ”Afrit VrijLand”

  (=een knipoogje – voor de Vlamingen onder ons – naar het human Interest TV-programma ”Afrit 9” waarin steeds rare en/of biezondere mensen werden getoond die zichzelf lieten zien zoals ze zijn)

  of

  ”VrijLand” en dan vooral visueel te maken met een richtingsaanwijzersbord zoals je dat op de autostrade ziet staan

  of

  ”VrijLand heet je van harte welkom”

  Je laat dan vooral zo’n dorpje van binnen en van buiten zien

 6. Er is een tijd terug een meeting geweest waarbij ook gebrainstormed is over een soortgelijke vraagstelling. Het lijkt mij handig even contact op te nemen met P Koopmans (redactie zal weten wie het is) die dat organiseerde. Hij komt binnenkort ook met een verslag met de uitkomsten daarvan. Het inzien van dat verslag zal dit initiatief wel wat op weg helpen denk ik zo.

 7. Het begrip vrijheid moeten we loslaten. Immers als we dat begrip bij de mensen er in willen krijgen impliceert dit dat je dus niet vrij bent. De meeste mensen voelen zich echter niet geknecht. Er heerst vooral een gevoel van “Het gaat mij niet slecht, dus wat zou ik me druk maken”.
  We moeten eerst maar eens naar een bewustwordingsproces kijken alvorens we pakkende kreten gaan verzinnen.
  Laten we eens met elkaar kijken hoe we onze directe omgeving bewust kunnen maken van de wereld waarin wij leven. Dat is al lastig genoeg kan ik u zeggen.
  Oh en 16% libertariërs…. Vooralsnog geen slecht resultaat zou ik denken. Wat zou dat kunnen worden als we ons daadwerkelijk gaan inzetten voor het libertarisch gedachtegoed?
  Wil je toch een naam?
  “De Nieuwe Richting”
  “Uw nieuwe kans”
  “LL Libertarisch Land”
  Enfin… ik weet het ook niet…
  NWO klinkt wel lekker… 🙂
  Burger Belang
  ….

 8. Gewoon even filosoferen over een partij die breed gedragen zou kunnen worden en waar de basis ligt van alle vrijheid voor iedereen. Iedere Nederlander zou zich daar bij aan kunnen sluiten, dat is belangrijk om invloed te krijgen. Dit zal ik even nader uitleggen;

  Neem als voorbeeld eens de ouderen partij, die wordt beperk gesteund door ouderen, maar deze groep leeft nog vaak met de gedachte, daar waar ze altijd op gestemd hebben. blijven wij trouw. Ook al zal het zeer nadelig voor ze zijn , ze zijn vaak niet te overtuigen. Een andere ervaring was daar dat er een aantal oudere mensen aan het bewind waren die erg op hun eigen principes steunden , en daardoor komt er gegarandeerd niets van terecht. Mijn uitgangspunt is je moet relativeren kunnen, dat is een basis.

  Ook zul je studenten, dierenvrienden en milieu mensen, gelovigen of ongelovigen bereid moeten vinden om over te stappen naar deze partij. Dat betekend dat de ondergrond een goed verhaal en “vrijheid voor iedereen” moet zijn. Niet een partij als PVV, waar de mensen uit onvrede naar toe gegaan zijn. Daarom zal de naam belangrijk zijn, en daar moet je goed over nadenken.

  Een zakenman zei ooit dat een naam met drie lettergrepen de mensen het meest aanspreekt. Zelf hadden wij een naam bedacht, algemeen belang en daar hadden wij wel succes mee. Ook hadden wij een naam historische Kring en een plaatsnaam, en dat is ook nog steeds succesvol gebleken. Daaruit maak ik op dat je de naam misschien moet aansluiten op het land wil je alle mensen bereiken.

  Een suggestie die je niet geheel serieus moet nemen.
  Algemeen belang Nederland ( ABN maar kan dus niet)
  Vrijheid benoemen geeft aan dat je uit een bepaalde hoek wil opereren.
  Wij houden van Nederland ( te soft)
  Relativerend Nederland.
  Partij voor alle Nederlanders.
  Een beter Nederland.
  Algemeen Nederlands Bestuur. (ANB)

  Noot; Als er een bestuur van een klein aantal mensen komt vind ik dat een goed uitgangspunt. Persoonlijk wil ik mij graag aansluiten bij de overige leden, waardoor indien ik stukken schrijf in de media, zoals onlang een groot stuk over hypotheekaftrek in de Telegraaf dan moet men dat niet verbinden met de nieuwe partij. Ik plaats geregeld stukken in de media en indien dit past in deze groep kan ik dat in overleg vermelden ( stille reclame)

  Bijlage ter info mijn laatste stuk over ambtenaren;

  Ambtenaren.

  De veronderstelling in de media dat het beroep ambtenaar niet aantrekkelijk is kun je naar de prullenbak verwijzen, het ligt namelijk anders. Inwoners hebben soms negatieve ervaring met één ambtenaar en gaan daardoor het gehele ambtenarenapparaat als negatief uitdragen. De werkelijkheid is anders, het probleem zit niet bij ambtenaren maar in de politieke structuur waardoor ambtenaren vaak niet goed kunnen werken. En zonder een goed functionerende ambtenarenapparaat zou ieder gemeente al lang plat liggen. Het imago en het niveau van de Ambtenaren en de Raadsleden zal duidelijk verbeterd moeten worden, en dan is een vaste baan zoals bij een Gemeente een uitdaging en bied perspectief voor de toekomst en is waardevol.

  Raadsleden die vaak onnodige zaken aan de orde stellen en halverwege de uitvoering van het werk weer aanpassingen verlangen of erger de zaak afblazen is een ramp.. Daarmede veroorzaken ze te veel onnodig werk waardoor ambtenaren ongemotiveerd worden, en daardoor zou het werk onaantrekkelijk kunnen zijn. Een Gemeente zou Raadsleden beter moeten betalen en hogere eisen stellen aan de kwaliteit van deze mensen. Deze raadsleden groeien vaak door naar Provincie of tweede kamer en daarom is het van belang bij de basis de juiste mensen aan te trekken.

 9. Als eerste moet je iets doe aan de reflex dat de overheid elk probleem zal oplossen. Want is een echte reflex momenteel.
  Bij elk probleem dat een volksvertegenwoordigeing bespreekt, zou als punt 1 op de agenda moeten staan: Kunnen particulieren dit zelf oplossen??
  Zo ja, hoeven wij er als volksvertegenwoordiging, oftewel beheerscommissie, er verder geen tijd aan te besteden.
  Er moet natuurlijk wel een WIL zijn om die vraag als eerste te overdenken.

  Als libertariers dit punt voorlopig steeds benadrukken, bij elk zich aandienend politiek probleem, hoeven ze niet steeds als wereldvreemde dogmatici over te komen.
  ‘De burger eerst’ , zou een leuze kunnen zijn.
  Die sluit niet zomaar vanzelf het nut van een overheid uit.

 10. Zoals anderen hebben opgemerkt is het wellicht beter om het woord “vrijheid” te vermijden. Veel van de suggesties van Karel bevatten jaartallen. Ik zie dat niets toevoegen. Wat voegt 66 toe aan D66? Of 70 aan DS 70? Dit had net zo goed 68 of 64 kunnen zijn, het geeft alleen maar aan dat ze al een tijdje bestaan. Geen vrijheid en jaartallen in de naam is mijn voorkeur. Ook geen revolutie, change of libertarisch.

  Ik ben het deze keer zowaar met Beek eens. “De Burger Eerst” als naam dan wel leuze geeft een kernpunt aan waar velen die nog geen libertarier zijn toch mee zitten. Men is vooral de regelzucht beu. Door de leuze “de burger eerst” roep je iets dat meer aanspreekt dan “meer vrijheid” of andere algemene leuzes. Je legt dan precies de vinger op de zere plek. Het is een krachtige keuze waarmee je keer op keer kan aantonen dat de collectivistische oplossing tegen het belang van de burger in gaat.

  reiny [16] reageerde op deze reactie.

 11. Misschien ben ik een azijnpisser, maar ik wordt flauw van het woord “burger” alsof het een tweederangs soort mens is. Op zich is DBE helemaal geen slechte, maar … burger…. Het ruikt zo naar spruitjes, naar burgerlijkheid, naar middelmatigheid, naar belastingslaaf…. Begrijp je een beetje wat ik bedoel?

  Forecoast [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Syb [17]:
  Burger vind ik voornamelijk overkomen als ambtenaren die het over het ‘gewone’ volk hebben. Het lijkt me daarom ook niet echt aan te raden dat woord te gebruiken.
  Op zich was PVV wel een goede geweest, maar die naam is al bezet naar het schijnt.

  HJ [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Forecoast [18]:

  Aan de term burger kleven inderdaad schijnbare nadelen. Echter, we zijn een volk dat spruitjes, lof en prei eet. Weinig andere volkeren eten dat. Vanuit een dergelijke invalshoek is een term als burger acceptabel. Vervreemd je niet van de basis. “De Burger” dan wel “De Burger Eerst” is beter dan je denkt. Beek staat dichter bij de meeste Nederlanders dan de gemiddelde Vrijspreker.

  Andere mogelijkheden echter zouden in de lijn van “geen stijl” dan wel “vrijspreker” kunnen zijn. Niets hoogdravends, maar wel iets dat de incrowd snapt. Dus dan zou je kunnen denken aan “dag overheid”. Niet in de vorm van “ik groet u” maar meer als “hello and goodbye”. Of “overheid bedankt”. We moeten iets vinden dat buiten het normale valt en aanspreekt. “Taxing Fields”. Om aan te geven dat belasting dodelijk is. “euro bedankt”. “demoncraten NL”. Of gewoon “mijn geld”. Niets meer of minder, het is “mijn geld”. Wellicht zou dat de basis kunnen zijn. (helaas is mijngeld.nl al bezet, maar mijnmuntjes.nl niet).

 14. Moet er niet een libertarische club komen die mensen als Willem Sinteur uit Leiden steunt tegen de overheidswillekeur? Net zoals de club van Joost Eerdmans?

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/7494985/__Gemeente_pest_bloemenman_weg__.html?p=10,2

  Denk ook aan steun voor klokkenluiders, zoals Fred Spijkers (defensiedoofpot), Ad Bos (bouwfraude), Richard Eikelenboom (bewust veroordelen van onschuldigen door Justitie), Jan Poot (eindeloze Chipshol rechtszaken door de staat) eva.

 15. DVMB 2010 Door Vrijheid Meer Blijheid 2010 of

  Vrijheid Blijheid 2010

  😉

 16. heey leeft dit nog? gaat er nog wat gebeuren ?

  wanneer gaat nu eindelijk de stekker eruit ?

  groetjes rik

 17. Een goed initiatief dit. Hoewel ik in eerste instantie helemaal geen politieke aspiraties heb, merk ik wel dat het discussieren over politiek (en dan meestal na een wijntje) iets is wat ik graag doe. Helemaal met mensen die erg vast houden aan vastgeroeste waarden (ze geloven in onze economie als een paus in god) zonder dat ze er ooit over nagedacht hebben.

  De laatste keer stemmen was bij mij de partij ‘Mens en spirit’ aan de beurt. Ik was het gebekvecht van politici zat en heb toen partijprogramma’s bekeken. Het programma was voor mij iets aan de zweverige kant, maar er stonden een hoop dingen in waar ik achter sta zoals:

  # Vertrouwen. Voor de moderne burger wordt het meer mogelijk volwassen, autonoom en (zelf)zorgend te zijn door deregulering, maar ook door het afbouwen van beleid dat eenzijdig gericht is op controle op en wantrouwen van de burger. De overheid laat zien dat zij zelf te vertrouwen is, waardoor als vanzelf een andere wisselwerking wordt opgeroepen tussen overheid en burger.
  # Gezondheid. Elke burger heeft het recht een vrije keuze te maken voor een eigen levensstijl en levensbeschouwing, zoals voor het type gezondheidszorg (alternatief, regulier, soorten therapie, enz.). Die vrije keuze moet mogelijk gemaakt worden binnen het normale vergoedingensysteem. De overheid ondersteunt professionalisering en (bij)scholing van het alternatieve veld en respecteert het zelfbeschikkingsrecht en de lichamelijke integriteit van elke burger.
  # Welzijn. Economie is de voedende bloedstroom van een samenleving om te voorzien in onze basisbehoeften. Aanhoudende economische groei op de wijze van nu is ongezond, gaat ten koste van kwetsbaren en dient niet meer de bepalende factor te zijn voor overheidskeuzen. Winst staat ten dienste van het welzijn, van het welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van mens en natuur binnen de samenleving. Geld is een middel en niet een doel.

 18. Ons Geld Ons Recht!!

  ¨…..there is such thing as perfection…and our purpose for living is to find that perfection and show it forth. Each of us is in truth an unlimited idea of freedom. Everything that limits us (such as interest/usury) we have to put aside.¨ Jonathan Livingstone Seagull by Richard Bach

Comments are closed.