Toen de Amerikaanse journalist, columnist en presentator John Stossel zijn vrouw vertelde over het libertarisme, zei ze: ‘Dat is a-sociaal ! En de armen en zwakkeren dan ? Moeten die maar doodgaan ?’   Onlangs stelde John deze vraag aan enkele prominente libertariers, waaronder David Boaz van het Cato Institute.  Zijn antwoord: ‘In plaats van te vragen; ‘Wat doen we met arme mensen in een rijk land ? zou de eerste vraag moeten zijn: Waarom is dit een rijk land ? Het antwoord is dat rijke landen ontstaan uit libertarische basisprincipes als eigendomsrecht, vrije markten en individualisme.’

Mensen komen uit de armoede door drie zaken: economische groei mogelijk gemaakt door vrije markten, (zelf-)motivatie, hulp en steun van hun familie en ondersteuning door particuliere hulporganisaties.

In vroeger tijden hielpen mensen elkaar onderling op een efficiente en informele manier. Deze samenwerkingsvorm is verdrongen door de overheid. Wat we nu hebben is een systeem dat mensen in een afhankelijke positie brengt en houdt. Je zou de voorstanders van dat systeem moeten vragen: ‘Waarom geef je niet om de armen ?’

Jeffrey Miron, hoogleraar economie op Harvard, zegt hierover: ‘Het komt er op neer dat je geld afpakt van mensen die hard werken om inkomsten te genereren en dat weggeeft aan mensen die daar makkelijker over denken. Als de overheid dat doet, schept het een sfeer van recht-hebben-op. Dat leidt tot meer vraag naar herverdeling totdat iedereen onder de voogdij van de overheid staat.

‘Daarbij’, zegt Wendy McElroy, oprichtster van ifeminist.com, ‘maakt overheidssteun de armen niet rijker maar afhankelijker. De grootste blokkade om uit de armoedeval te komen is de overheid. De staat zou mensen moeten toestaan om ondernemingen te stichten zonder alle red tape, beperkingen, vergunningen en belastingen heffen tot men failliet is. De overheid moet uit de weg gaan en mensen laten opstaan en presteren.’

Tenslotte David Boaz: ‘Het lijkt er op dat wanneer de overheid een probleem wil oplossen, ze niet alleen onze vrijheid schendt maar ook het tegengestelde bereikt van wat het van plan was.’

57 REACTIES

 1. @Tony [24]:

  Een beetje agressie is agressie, aldus deze scherpslijper met zijn anathema’s.
  Maar een overheid die de inbreker in uw huis, de verkrachter van uw dochter, de roofmoordenaar van uw oom, opspoort en vervolgt, beschouwt deze Tony zomaar vanzelf OOK als een instantie die agressief optreedt.
  Dat dit scheef geredeneerd is, moge duidelijk zijn.

 2. @Peter de Jong [31]:

  De gevolgen van een al of niet terechte, en al of niet terecht vastgestelde, rechtsovertreding zijn dermate ernstig voor een individu, dit in tegenstelling tot het kopen van een horloge b.v., dat dit recht waaraan sancties zijn verbonden NIET als een simpel product op de markt kan worden gegooid.

  beek [34] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [33]:

  Zodra iemand uit Kanibalenland hier in Nederland zich ook kan beroepen op het Kanibalenland-recht zijn vijandige buurman op te eten, en daarmee volgens libertarische principes gelijk heeft, is er geen enkele reden meer de andere Nederlanders hetzelfde recht te ontzeggen.
  Kort gezegd: Als iedereen zijn eigen recht kan bepalen, houdt het recht op te bestaan. Kan niemand meer zijn recht halen, dan door puur fysiek geweld jegens de ander. Het wilde westen als ideaal, dus. Maar dan zonder sheriff.

  Peter de Jong [41] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [22]:

  “Waarom wil je dat iedereen gelijke kansen krijgt? Mijn moeder zei altijd: als we morgen allemaal met een tientje beginnen dan heeft overmorgen de een niets meer, een ander heeft zelfs een tientje schuld en weer een ander heeft er twee tientjes van gemaakt.”

  Eenvoudig, gelijke kansen bij een start in het leven is gewoon eerlijker.
  Je hebt niet alles in de hand, maar door gelijke kansen op scholing maak je het systeem toch een stuk rechtvaardiger.(hoeft niet perse door overheid geleverd te worden-bij voorbaat-reactie)

  Over het verhaal van het tientje ben ik het volkomen met je eens.
  Als er na deze eerlijke start grote verschillen zijn ontstaan, is dat jammer en eigen schuld, maar je hebt ieder geval wel de kans gehad.

  Dit houdt niet in, dat diegene met twee tientjes later moeten delen met iemand die alles heeft verknoeid of al heeft uitgeven. Hier zullen we het dan ook wel over eens zijn.

  ,……
  (dat je arme ouders hebt, daar kun je niets aan doen,
  maar dat je geen rijke schoonouders hebt is
  je eigen schuld)
  Paul Martens [39] reageerde op deze reactie.
  Tony [43] reageerde op deze reactie.

 5. En de belangrijkste vraag: VAN WIE kun je het recht eigenlijk kopen??
  WIE verkeert er in een positie dat die recht kan verkopen?
  WIE heeft dusdanig veel macht dat hij recht kan verkopen?
  Dat kan alleen over gemandateerde overheid zijn.
  Als het een particulier is die ‘recht’ verkoopt, zijn de kopers al gauw zijn slaven.
  Kozen ze daar vrijwillig voor? Misschien.
  Waarschijnlijk niet meer vrijwillig dan degenen die een overheid een mandaat gaven.
  Is er verschil in de dagelijkse praktijk? Niet wezenlijk.
  Particulieren kunnen nu ook overheidje spelen, meer is het niet.

  Peter de Jong [41] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [4]: Belangrijk is ook dat mensen vaak menen, dat de overheid voor de armen moet zorgen omdat deze anders geen ziektekostenverzekering, onderwijs voor hun kinderen, een goedkoop huurhuis etc hebben en dan in de goot liggen te creperen.

  Overigens, is ook een relevant punt is eens te kijken hoe goed de staat er nu in slaagd.

  Neem goedkope huurwoningen. De wachtlijsten in grote steden is inmiddels 10 jaar voor sociale woningen voor lagere inkomens. En de private markt voor goedkope huurwoningen is geneel kapot gemaakt door de overheid.

  Neem gezondheidzorg. Vrijwel elke behandeling die niet urgent is, heeft wachtlijsten. Er is geen vrije keuze van bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis. En buiten de wachtlijsten om gaan – via bijvoorbeeld die paar private klinieken die Nederland kent – of naar het buitenland is op veel plaatsen zelfs effectief verboden (omdat de staat dan niet vergoed). Zelf naar een specialist gaan op volledig eigen kosten is ook al zeer lastig, want het zorgstelsel weet niet hoe hier mee om te gaan indien je geen huisartsbriefje hebt.

  Neem de werkloosheidwetgeving. Sins de introductie van dit stelsel, is het aantal werklozen geexplodeerd. Ironisch is dat het stelsel zelf ook mede de oorzaak is, door de enorm hoge kosten die arbeid duur maakt en het feit dat mensen die niet willen maar wel kunnen, ook gewoon betaald worden.

  Neem verder ons pensioenstelsel, want niet houdbaar is, waardoor mensen nu niet langer op 65 met pensioen kunnen zelfs al zouden ze best lagere pensioen accepteren of bereid zijn zelf te sparen (de hoge AOW lasten maken dat namelijk onmogelijk voor de meeste inkomens).

  Neem verder het OV. Duur en slechte kwaliteit door monopolies. Zelfs de ‘privatisering’ dat niet niet. Busbedrijven kopen om de paar jaar een monopolie in een provincie en de NS heeft het zelfs voor – muv het noorden – heel Nederland.

  En ga zo maar door.

  Natuurlijk zal een libertarishe systeem ook ellende en problemen kennen, maar veel van die problemen heb je nu ook al in ergere zin.

 7. @A [17]: DRO = Dispute Resolution Organisation.
  Dit kan een private organisatie zijn (meerdere naast elkaar zelfs) waarbij 2 vrijwillig samenwerkende partijen een overeenkomst kunnen neerleggen om bij een dispuut een bindende uitspraak te verkrijgen als oplossing van dat dispuut.

  Is nu in NL staatsgeregeld, door staatsrechtbanken. (onpartijdig, mijn r33t)

  En wat je al steeds meer zien, zijn die private mediators. Dat zou een aanzet tot DRO’s kunnen zijn. Waarbij partijen zelf kiezen bij wie (en in hoeverre) de DRO uitspraken/oordelen bindend zijn.

 8. @Romee [35]: Gelijke start, in hoeverre is dat relevant voor geluk, welzijn, enz?

  Het in een arm gezin geboren individu kan door talent en doorzettingsvermogen en op eigen kracht uitgroeien tot een geweldige specialist op eender welk gebied. En zo het leven prettig inrichten.

  Het in een rijk gezin geboren individu kan afzakken tot een verslaafde nietsnut, omdat hij van thuis uit nooit heeft leren knokken voor zichzelf.

  Totaal irrelevant dus. Wat wel blijft staan, en daar was je het over eens in het tientjes voorbeeld, is dat de een niet VERPLICHT kan/mag worden voor de kans van de andere te MOETEN betalen. Dat is de kern van deze moraal.

  Romee [40] reageerde op deze reactie.

 9. @Paul Martens [39]:

  “Gelijke start, in hoeverre is dat relevant voor geluk, welzijn, enz?”

  Dit is een zeer groot verschil.
  Absoluut.
  Zeker in de jaren dat socialisme ontstond.
  Met een goede scholing kun je gemakkelijker geld verdienen.
  De één begint met een schuld en de andere met een groot bedrag.
  Met een nul beginnen is al zeer moeilijk.
  Met geld is immers geld te verdienen, maar wat als je niets hebt?

  Geld maakt niet gelukkig, geen geld maakt wel ongelukkig.

  Peter de Jong [42] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [34]:
  @beek [36]:

  “Als iedereen zijn eigen recht kan bepalen, houdt het recht op te bestaan. Kan niemand meer zijn recht halen, dan door puur fysiek geweld jegens de ander.”

  Hoe kom je daar nu bij? Als het recht een product van de vrije markt is, komt het toch in volledige vrijheid tot stand? De essentie van een goede deal is nu juist dat alle betrokken partijen tevreden zijn, zie:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/08/op-weg-naar-een-volledige-politiestaat/comment-page-4/#comment-279723

  beek [44] reageerde op deze reactie.

 11. @Romee [40]: “Met een goede scholing kun je gemakkelijker geld verdienen. De één begint met een schuld en de andere met een groot bedrag. Met een nul beginnen is al zeer moeilijk. Met geld is immers geld te verdienen, maar wat als je niets hebt?”

  Als je geen geld hebt maar wel een goed stel hersens of handen, waarom zou dat niet evenveel waard zijn?

  Waarom zou zo iemand geen kans krijgen zich te ontwikkelen? De vrije markt (‘op ieder potje past een dekseltje’ zie post #4) is daarvoor juist geschikter dan het huidige staatsonderwijs met haar eenheidsworst.

  Denk je niet dat het in het belang is van iedere private onderwijsinstelling om zoveel mogelijk goed opgeleide studenten af te leveren? Het bedrijfsleven betaalt de scholen immers voor die dienstverlening. Ook banken en andere financiers zullen goede studenten graag een studielening verstrekken. Dat is een investering die zich altijd terugbetaalt.

  Onderschat je ook niet de dynamiek van een vrije markt? Als mensen werkloos raken of failliet gaan krabbelen ze snel weer op. Kansen genoeg als je vrij kan ondernemen en niet je tijd aan het invullen van stapels formulieren hoeft te verdoen lijkt mij.

 12. @Romee [35]:

  Eenvoudig, gelijke kansen bij een start in het leven is gewoon eerlijker.

  Ten eerste, wie bepaalt wat “eerlijk” is? Wat jij eerlijk vindt, vindt een ander misschien juist weer niet eerlijk. Iemand die immers een leven lang zich het schompes heeft gewerkt om zijn kinderen een betere kans te geven, zal het misschien niet eerlijk vinden als mensen die er een potje van hebben gemaakt, kinderen op de wereld zetten die vervolgens exact dezelfde mogelijkheden krijgen (wie daarvoor zou moeten zorgen laten we even buiten beschouwing).
  Je zou je zomaar kunnen indenken dat luie donders kinderen nemen juist omdat die kinderen gebruik zouden kunnen maken van die kansen en hun luie ouders vervolgens ondersteunen. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Zijn de mogelijke gevolgen ook eerlijk?

  Als iemand door het succes van zijn ouders VEEL kansen krijgt, is het dan ook eerlijk als anderen EVENVEEL kansen krijgen, ook al is het eerste het gevolg van succes en hard werken en het tweede mogelijk niet?
  Want gelijke kansen zijn gelijke kansen. Of de een krijgt er meer dan hij verdient, of de ander krijgt er minder dan hij verdient.
  Zo eerlijk komt dat op mij niet over.

  Ten tweede, gelijke kansen bij een start in het leven is onmogelijk.

  Kansen betekenen niets als je er niets mee kunt doen. De een zal altijd met meer intelligentie gezegend zijn als een ander. De een zal geboren worden in een gezin waar de ouders liefdevol zijn, de ander in een gezin met ouders die verwaarlozen. Al dit soort zaken zullen het verloop van het leven van iemand gaan beïnvloeden.
  En wat is scholing? Is dat officieel onderwijs of is dat al mogelijk door gewoon gratis lesmateriaal van internet af te kunnen downloaden waar je met je ouders mee aan de slag kunt gaan (homeschooling)?
  Want je kunt tegenwoordig zelfs totaal gratis lessen volgen van universiteiten.
  http://education-portal.com/articles/Colleges_and_Universities_that_Offer_Free_Courses_Online.html

  Hoeveel “armen” zullen er zijn die geen toegang kunnen krijgen tot internet? Kun je toegang krijgen tot internet kun je dus al van alles en nog wat leren.

  Je zou ook kunnen stellen dat bedrijven er een belang bij hebben dat hun potentiële, toekomstige werknemers een goede opleiding hebben en dat de vrije markt dus sowieso in goede scholing zal voorzien.

  Er is dus gewoon geen probleem dat de vrije markt niet oplost, tenzij het een non-probleem (een probleem met het natuurlijke gevolg van het leven zelf) is met een immorele oplossing.

 13. @Peter de Jong [41]:

  Maar we hebben het bij justitie meestal over situaties waar de betrokken partijen in conflict met elkaar zijn: niks, vrijwillige overeenkomst.
  Iemand bouwt op zijn eigen land een carillon omdat hij dat mooi vindt. Buurman vindt die deuntjes elk uur een inbreuk op ZIJN vrijheid. Elk hebben zij ‘recht’ gekocht naar de eigen wensen.
  Elke oplossing betekent inbreuk op iemand zijn vrijheid: de vrijheid van de carillonbezitter of de vrijheid van buurman die stilte wenst.
  Het libertarisme gaat m.i. altijd uit van partijen die met elkaar iets overeenkomen. De werkelijkheid is dat belangen zeer regelmatig met elkaar in botsing komen.
  Daarom zie ik de noodzaak van een rechtsprekende overheid die boven de partijen een beslissing kan forceren.
  Een private rechtbank forceert ook een beslissing, maar heeft het nadeel dat binnen 1 straat of 1 gemeente mensen sancties krijgen opgelegd vanwege zeer uiteenlopende ‘misdaden’.
  Als jij wordt gepakt omdat je een of andere regel van een private wetgever van een of andere partij hebt overtreden, zonder dat jij hebt gekozen voor die private wetgever, zit je met dezelfde irritaties als die, die libertariers nu kennelijk ondervinden met 1 algemeem geldende rechtspraak binnen de Staat der Nederlanden.
  Verschuivende problemen, meer zie ik dan niet.

  Peter de Jong [45] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [44]: “Elke oplossing betekent inbreuk op iemand zijn vrijheid: de vrijheid van de carillonbezitter of de vrijheid van buurman die stilte wenst.”

  Dat hangt er maar van af. Zoals je in het rekenvoorbeeld van David Friedman mbt de voor- en tegenstanders van de doodstraf hebt kunnen zien is het realiseren van een bepaalde situatie iemand altijd wel iets waard.

  De carillonbezitter zal graag zoveel mogelijk zijn klokkenspel gebruiken. Daar heeft hij ongetwijfeld een bepaald bedrag voor over. Voor de buren die minder muzikaal zijn is stilte heel wat waard.

  Waarom zouden beide groepen niet tot een vrijwillige overeenkomst kunnen komen? Die voor- en tegenstanders van de doodstraf konden dat toch ook? Als de buren hun rust zo hoog waarderen, dat de carillonbezitter voor dat bedrag met plezier zijn gemak houdt (of een geïsoleerde muziekkamer kan bekostigen) is toch iedereen tevreden?

  De zelfde vrijwillige aanpak is overigens ook de basis voor het oplossen van milieuproblemen (waar geluidsoverlast ook onder valt). Als je buurman zijn vuilnis in je tuin dumpt om er goedkoop van af te zijn kan je hem voor de rechter slepen en een schadevergoeding eisen voor het afvoeren van het afval, het herstel van je tuin en een bedrag voor de overlast. Dat bedrag zal meestal hoger zijn dan wanneer de buurman zijn afval zelf laat afvoeren. Hij zal dan voor die goedkopere optie kiezen.

  Peter de Jong [46] reageerde op deze reactie.
  beek [48] reageerde op deze reactie.

 15. @Peter de Jong [45]: “Als de buren hun rust zo hoog waarderen, dat de carillonbezitter voor dat bedrag met plezier zijn gemak houdt (of een geïsoleerde muziekkamer kan bekostigen) is toch iedereen tevreden?”

  In het voorbeeld van Friedman kregen de voorstanders van de doodstraf een lagere verzekeringspremie en de tegenstanders een hogere. De tegenstanders kochten daarmee de garantie dat hun zaken uitsluitend voor rechtbanken zouden komen die geen doodstraffen oplegden.

  In jouw carillonvoorbeeld zou het kunnen gaan om de keuze tussen rechtbanken die dergelijke muzikale geluidsproductie niet als overlast zien en rechtbanken die het wél overlast vinden.

  Objectief gezien is geluid afkomstig van de buren dat ongevraagd je huis en je hoofd binnendringt een inbreuk op het eigendomsrecht. Net als bij andere vormen van milieuvervuiling (grond, water, lucht) verandert iemand iets ongevraagd aan de toestand van je eigendom. Als eigenaar mag je diegene dan vragen daar mee op te houden.

 16. Een beetje jammere afsluiting van een verder uitermate interessante discussie. Had graag nog een reactie van Romee meegemaakt op Reactie van Tony (11-08-10, 19:46). Ik ben het in ieder geval eens met deze visie en heb hier verder niets aan toe te voegen. En ik vind dat “beek” een beetje off topic reageert. Maar goed, dat is natuurlijk slechts een mening.

 17. @beek [48]:

  Het is een vrije markt oplossing, dwz partijen komen in vrijheid tot een bepaalde deal. Dat doen ze omdat ze er beide voordeel bij hebben, anders zouden ze die deal niet maken.

  Het libertarische principe van het eigendomsrecht dat steeds dient te worden gerespecteerd ligt nergens expliciet vast, maar het is een zgn natuurrecht. Dwz dat de meeste mensen het als een natuurlijk gegeven en als volkomen vanzelfsprekend beschouwen.

  Slavernij is niet normaal. Moord en diefstal ook niet. Dus ook al is er geen enkele rechtsorde dan zullen veruit de meeste mensen zich zowel op praktische (maak je inbreuk op de rechten van anderen dan kom je geheid ooit iemand tegen die ook jou tot slaaf maakt) als op principiële gronden (vrijheid) aan het natuurrecht houden. De vrije markt ondersteunt dit mbv een geïnstitutionaliseerde rechtsorde (verzekeraars, beveiligingsbedrijven, recherchebureaus, rechtbanken en geschillencommissies, detentie- en reïntegratie-inrichtingen etc).

  Als iemand inbreuk maakt, bijv iets van je steelt, dan heb je recht op schadevergoeding. Anders dan bij de verhouding tussen voor- en tegenstanders van de doodstraf zullen er maar heel weinig mensen zijn die een rechtbank willen die stelen goedkeurt. Zelfs een dief wil niet worden bestolen of vermoord.

  Mensen hebben er veel meer geld voor over om niet te worden bestolen of vermoord dan om zelf te mogen stelen en moorden.
  De de facto situatie is dan dat alle rechtbanken een dief en een moordenaar zullen veroordelen. Het kleine maffia-achtige beveiligingsbedrijf van de afpersers, dieven en moordenaars zal het dan nooit kunnen opnemen tegen het veel grotere en krachtiger beveiligingsbedrijf van de rest van de bevolking.

  Met iedere andere conflictsituatie werkt het hetzelfde. De meerderheid wint. Dus als al je buren rust willen heb je pech en kan je geen carillon spelen. 😉

  ===

  “The great virtue of a free market system is that it does not care what color people are; it does not care what their religion is; it only cares whether they can produce something you want to buy. It is the most effective system we have discovered to enable people who hate one another to deal with one another and help one another.”

  ~ Milton Friedman

  Romee [53] reageerde op deze reactie.

 18. @Romee [21]:

  “dat iedereen ook de gelijke kansen krijgt om iets te produceren”

  In een socialistisch staat, daar krijgt de ondernemende mens van rechtswege niet de kans om te produceren of wordt daarin ernstig belemmerd.

  Binnen de vrije markt is het een doorlopend gevecht om je waar aan de man te brengen. Ik kan me voorstellen dat mensen die de concurrentie niet aan kunnen het ‘niet eerlijk’ vinden.

  Concurrentie is nu eenmaal moordend, dat is in de natuur ook zo. Marktwerking is een natuurlijk fenomeen. Hard, maar het werkt – altijd.

 19. @Tony [24]:

  Zoals ik al aangaf gebruiken bedrijven politieke macht of beinvloeden deze.(aandelen, etc.)
  Als deze er niet is, zal deze zeker weer gemaakt worden door de bedrijven.

  Eigenlijk is mijn voorbeeld precies goed.(punt 10)
  Ze zijn niet bezig met ondernemen, maar met een politieke macht weer op te bouwen.
  Om bij het onderwerp te blijven, de rijken zullen al snel weer een politieke macht vormen.
  De armen gaan dit ook doen en we zijn weer in de huidige situatie als heden.(vakbond, wetten)
  De wereld is niet voor niets, zoals het nu is.

  Conflicten zullen niet altijd onderling worden opgelost. Ga maar eens een weekje bij de rechtbank kijken.
  Conflicten ontstaan niet altijd juist door regels van de overheid. (zoals hierboven)
  Wat voor de een overlast is, is voor de andere aanstellerij.
  Ook geschillen over erfgrenzen zullen er altijd zijn.
  Hoe los je deze op zonder een derde door ieder (verplicht) erkend?
  Wat voor de één moraal wel kan, kan voor de andere absoluut niet.
  Waar ligt de grens? Soms letterlijk.
  Ook in mijn voorbeeld (punt 10) kunnen tijdelijke afspraakjes tussen bedrijven bij de één moraal wel en bij de andere niet.
  Tony [56] reageerde op deze reactie.

 20. @Romee [53]:

  Dat is de vrije markt. Die is onderhevig aan enkele simpele wetmatigheden die de meeste mensen niet kennen omdat ze helaas weinig weten van economie.

  In een vrije markt met volop concurrentie wordt de aanbieder met het grootste marktaandeel de machtigste (grootste, rijkste) speler. Wil je als individuele klant daar niet bij kopen dan kan dat, maar dan ben je automatisch duurder of slechter uit (in de zin van prijs-kwaliteitverhouding). ‘Recht’ op een goedkoper of beter product van een andere aanbieder heb je niet. En zuiver vanwege de schaaleffecten is dit ook onmogelijk. Die mogelijkheid ontstaat pas als veel meer mensen zo denken als jij en een andere aanbieder tot marktleider maken.

  Wil je iets dat jij alleen wil dan kan dat meestal wel maar dan wordt het wel heel duur maatwerk (hoewel er tegenwoordig ook een trend is naar ‘mass customization’, dwz maatwerk voor de prijs van een serieproduct). In de verre toekomst zal automatiseringstechnologie individuen wel steeds meer selfsupporting (onafhankelijk van anderen) kunnen maken. Maar dit heeft uiteraard ook zijn prijs.

  In de huidige praktijk komt het er op neer dat de meerderheid van de bevolking bepaalt wat er voor welke prijs wordt aangeboden. Daar heb je je dan maar naar te richten.

  ===

  “You shall be free indeed when your days are not without a care nor your nights without a want and a grief. But rather when these things girdle your life and yet you rise above them naked and unbound.”

  ~ Kahlil Gibran (1883-1931)

 21. @Romee [52]:

  Beste Romee,

  Je argumenten dat rijken (nu nog) vanuit het niets politieke macht zullen opbouwen is nergens op gebaseerd.

  Je hebt daar noch logisch, nog empirisch bewijs voor.
  Het heeft met totaal andere zaken te maken (zoals (bij)geloof, totale onwetendheid en bruut geweld) dat de zaken nu zijn zoals ze zijn. Eerst was er politieke macht (door de door mij genoemde bijgeloof, totale onwetendheid van de massa’s en bruut geweld) en pas daarna rijkdom, ALS GEVOLG VAN die politieke macht.

  Je projecteert de huidige situatie op de hele menselijke geschiedenis en doet net alsof het gevolg van die chaotische geschiedenis vaststaat. Dat slaat nergens op als je je realiseert hoe weinig kennis men in het verre verleden had en hoe bepaalde concepten van nu, bijvoorbeeld over individuele vrijheid, totaal vreemd was voor de barbaren en primitievelingen in het verleden.

  Kort gezegd, je kijkt naar de macht die de rijken van nu hebben, en negeert het simpele feit dat hun rijkdom pas kwam NA dat er al politieke macht en agressie was. Zo was er politieke macht in Amerika in het begin van de 20e eeuw, de rijke magnaten werden rijk door handel en concurrentie, maar gebruikten vervolgens de AL AANWEZIGE politieke macht om er hun voordeel uit te halen, en vervolgens heb je nu het Amerika dat je ziet.
  Dat monopolie op geweld was er al, en de rijken hoefden die slechts met lobby’s aan hun kant te krijgen.
  Dit is dus allemaal heel wat anders dan rijken die zelf, vanuit het niets, politieke macht opbouwen ten opzichte van een massa die daarmee helemaal NIETS op zal hebben en tot de tanden bewapend zal zijn. Hoeveel lopen denk je dat de rijken op zich gericht zullen weten zodra ze ook maar denken hun wil d.m.v. agressie aan anderen op te leggen?

  Daarbij komt bovendien dat als rijken rijk willen zijn, financiële belangen dus te belangrijk zijn om zomaar op het spel te zetten met bepaalde gedragingen die ze niet alleen hun hele vermogen, maar zelfs hun leven kan kosten.
  Mensen functioneren via een kosten/baten analyse, en de mogelijke kosten in zo’n situatie zijn duizenden, miljoenen malen groter dan de baten.

  Ik raad je aan om “Practical Anarchy” van Stefan Molyneux te lezen, die duidelijk aantoont hoe onmogelijk het is dat wat jij schetst gebeurt.
  http://freedomainradio.com/board/blogs/freedomain/archive/2008/11/14/practical-anarchy-the-book.aspx
  Dit moet mijn antwoord zijn op je reactie, omdat de uitleg waarom wat jij claimt onmogelijk is, gewoon te lang en te uitgebreid is om hier zelf te doen, en niet in een paar korte zinnen samen te vatten is.

  Er zijn ook videoclips waarin hij beknopt uitlegt waarom het onrealistisch is om te denken dat rijken vanuit het niets politieke macht zouden opbouwen bij gebrek van een overheid.
  http://www.youtube.com/watch?v=WIgHO8SZJdI
  http://www.youtube.com/watch?v=EGyIq3FdUSQ

  Als je echt geïnteresseerd bent in waarom ik claim dat wat jij beweert niet realistisch is, neem ik aan dat je deze links doorneemt.

 22. @romee [55]:

  Er is geen verschil. Het recht, dwz niet te worden bestolen of vermoord, is een product als ieder ander.

  Mensen willen niet dat anderen inbreuk op hun lichaam en goederen maken. Dus ze zoeken naar producten en diensten die hen daarbij kunnen helpen.

  Het is een zeer grote markt, dus er zullen ook zeer veel aanbieders zijn met een grote verscheidenheid aan oplossingen.

  Je kan gaan doe-het-zelven:
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Self-defense

  en een P90 kopen:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/FN_P90

  Maar je kan ook voor een paar tientjes in de maand een abonnement op een beveiligingsbedrijf nemen:
  http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

  Wat je ook doet, je bent altijd onderhevig aan de wetmatigheden van de vrije markt (post #54). De meerderheid bepaalt welk recht er te koop is. En dus of bij een conflict de rechter ten gunste of ten nadele van jou zal beslissen.

  Het verschil met politieke meerderheden is dat je nooit gedwongen kan worden tot het accepteren van iets dat je niet wil (alle commerciële rechtbanken zijn tegen contractbreuk, vernieling, afpersing, diefstal, moord).

Comments are closed.