EXCLUSIEVE VOORPUBLICATIE UIT NIEUWE BOEK : “GOUDEN TIJDEN” !

Ondertitel : Het hoe en waarom van beleggen in goud.

INHOUD
INLEIDING

HOOFDSTUK 1 : EEN KORTE GESCHIEDENIS

HOOFDSTUK 2 : VRAAG EN AANBOD

HOOFDSTUK 3 : HET HIER EN NU

HOOFDSTUK 4 : RISICO’S

HOOFDSTUK 5 : OPPORTUNITEITEN

“Gouden Tijden” is mijn tweede boek en kan in zeker opzicht een vervolg genoemd worden op “De Beer Is Los !”. Dit laatste draagt niet voor niets de ondertitel “De komende beurscrash : hoe u te beschermen en hoe ervan te profiteren”.

Eén van die manieren is het aanhouden van goud in een of andere vorm. Omdat dit onderwerp dermate belangrijk en tevens omvangrijk is, heb ik er een apart boek aan gewijd. Ik laat u daaruit nu graag een hoofdstuk lezen :

HOOFDSTUK 3 : HET HIER EN NU

“As long as the world economy remains uncertain and investors fear inflation and sovereign default, gold will keep its allure” (The Economist)

De goudprijs staat vandaag – midden juli 2010 – op 1211 USD per troy ounce. Een troy ounce is 31,1035 gram. Internationaal wordt die prijs in Amerikaanse dollar uitgedrukt net als alle andere commodities, grondstoffen, maar voor bijvoorbeeld de Eurolanden is nationaal de koers in euro ook van belang : die bedraagt op dit moment van schrijven 957 euro.

Performant, succesvol beleggen betekent in de praktijk : laag kopen en hoog verkopen.
Staat de goudkoers nu hoog of laag ? Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden omdat alles relatief is.

Vergeleken met de start van deze stierenmarkt in 2001, toen de prijs 250 USD bedroeg, is de huidige koers zeker hoog te noemen. Maar wie terug kijkt op het laatste decennium merkt al vlug dat goud elk jaar bijna gestaag in waarde is toegenomen en dat derhalve élk moment eigenlijk geschikt was om in te stappen of bij te kopen.

We moeten het voorlaatste hoogtepunt van begin jaren ’80 – 850 USD – eveneens relativeren; gecorrigeerd voor inflatie betekent dit cijfer, in dollars-van-nu dus, maar liefst 2160 USD ! Zo gemeten zijn we momenteel maar pas iets over de helft beland…

“Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Het is een vaak aangehaald zinnetje in professionele beleggerskringen – en het is nog wààr ook. Het is niet omdat goud al negen jaar stijgt in waarde en een uitstekende belegging is gebleken al die tijd, dat dit ook de komende jaren zo zal zijn. Of toch ?

Laat ons eerst eens de volgende vragen beantwoorden : waarom is de goudkoers zoveel gestegen, waarom is goud zoveel in waarde toegenomen in de laatste negen jaar ? Waarom en waarop stijgt en daalt de prijs ?

Er zijn verschillende factoren die prijs-beïnvloedend zijn :

– de dollarkoers. Nagenoeg altijd stijgt de goudkoers wanneer de USD in waarde daalt. Dit is niet zo vreemd : alle grondstoffen zijn uitgedrukt in deze munt en een waardedaling van de dollar doet zich meteen gevoelen in een hogere prijs van grondstoffen in het algemeen en goud in het bijzonder. Een lagere dollar maakt goud aanschaffen goedkoper en dus aantrekkelijker.

Goud vormt eveneens een “veilige haven” voor dollarbezitters die hun bezit willen hedgen of ervan wegvluchten.

Zo gezien zijn het net twee communicerende vaten

– het verlies van vertrouwen in papiergeld, banken, overheden, beurzen en zorgen om de opgebouwde schuldenberg van naties die historische proporties heeft aangenomen, noem het de psychologie der beleggers

– de rentevoeten : een hogere rente bijvoorbeeld (al dan niet om inflatie te beteugelen) maakt goud minder aantrekkelijk omdat goud geen intrest oplevert

– de vraag naar goud als investering en het aanbod

– de verkopen en aankopen door centrale banken

Elk van deze bepalen afwisselend of tezamen de koers, met de psychologische ingesteldheid van de meerderheid-der-beleggers op kop dan voor wat betreft de dagelijkse schommelingen. De ene dag is die meerderheid (die op korte termijn eigenlijk àlles bepaalt in de beleggerswereld, ook de

beurskoersen bijvoorbeeld) zus gezind, de andere dag zo. Ik noem dat verschijnsel altijd : de muts van de belegger staat naargelang de wind waait. Op de wat langere termijn en dan spreken we van maanden en jaren, zijn het de fundamentele veranderingen direct wat goud betreft die koersbepalend zijn : de USD, de rentevoeten die al dan niet op inflatie duiden en de wet van vraag en aanbod.

Nog over die beleggerspsychologie vandaag : waarover maken zij zich allemaal zorgen ? Over de lage rente die inflatie in de hand kan werken; over de mogelijkheid dat overheden van verschillende westerse landen in default, staking van betaling kunnen gaan; over het geld dat wordt bijgedrukt wat eveneens inflatoir en muntontwaardend kan werken; over de fragiele financiële toestand van de bankenwereld; over wankele beurzen, dalende vastgoedprijzen en de kans op een double dip van de westerse economieën. Er is inderdaad véél om zich het hoofd over te breken…

GOLDSWAPS

Goldswaps of goudwissels. Hierover moet ik u toch zeker berichten. De Bank voor Internationale Betalingen (B.I.B., een instantie die eigenlijk steeds opvallend discreet op de achtergrond vertoeft van het financiële wereldgebeuren), zoveel als de “centrale bank der centrale banken” met hoofdkwartier in Zwitserland, rapporteerde dit jaar dat ze 382 ton goud heeft overgenomen in ruil voor cash van meerdere niet nader genoemde banken. Dit roept bij elke geïnteresseerde direct vragen op…

Waren of zijn dit commerciële banken die dringend hun balans moesten oppoetsen in het zicht van de Europese banken-stresstest die binnenkort wordt gehouden ? Onwaarschijnlijk want er is geen Europese bank, tenzij centrale banken, gekend met zoveel goud op de balans.

Wel waarschijnlijk is dat een of meerdere centrale banken in dringende geldnood zaten en daarvoor hun goudbezit op tafel hebben gelegd of beter : bij de B.I.B. Als ooit bekend zou raken welke centrale bank of banken precies (die deze verrichtingen dus stilletjes via commerciële banken hebben uitgevoerd) in acute geldnood zaten, zou dit ongetwijfeld aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de financiële markten en het beleggerssentiment ! De media vernoemt deze swaps wel maar gaat er helaas niet dieper op in, behalve dan GATA (wordt straks uitgelegd) en de Amerikaanse beursbrief Gold Forecaster, die wel deze vragen stellen en terecht, want dit behelst een cruciale ontwikkeling…

Goud is ondertussen beland in de kalme of zwakke periode van het jaar : juni, juli en augustus. Dat heeft ermee te maken dat India nog steeds de grootste importeur is ter wereld. Het huwelijksseizoen loopt er van september tot december en handelaars slaan ook massaal goud in

voor het Diwali Festival, een van de belangrijkste religieuze happenings in deze cultuur. September tot en met mei is de periode waarin goud dan weer het sterkst presteert (de timing van dit boek kon dus niet beter zijn !)

We zien ook dit jaar weer de goudprijs corrigeren in juli en ons ideale koopmomenten bieden.

RELATIVERING

Let u eens op bij volgende vergelijking : alle goudmijnaandelen ter wereld hebben een gezamenlijke marktkapitalisatie van ongeveer 30 billion USD (een billion is een miljard); alle “gewone” aandelen ter wereld hebben een gezamenlijke marktkapitalisatie van 35 trillion USD (een trillion is 1000 miljard). Dit zal u duidelijk maken hoe klein in feite de goudmarkt uit beleggingsperspectief is…

WORDT DE GOUDPRIJS GEMANIPULEERD ?

“Moreover, there may have been some concerted effort by the US Treasury, the Fed and a number of banks to depress the gold price through active market manipulation. It has been alleged that such manipulation of the gold market was designed to artificially depress the gold price in order to give Americans the impression that there is little inflation in the system, and also to protect some financial institutions’ huge short positions (www.ameinfo.com, “The ultimate Middle East business resource”).

Inderdaad, de prijs wordt mogelijk gemanipuleerd maar op een niet zo opvallende wijze : in mei 2010 pas kwam aan het licht dat het goud dat in Londen aangehouden wordt (de “goudhoofdstad”), op papier reeds 100 maal verkocht is ! Hoe kan dit ? En waarom komt er daarop geen groot protest, behalve dan van de kant van het eerder genoemde GATA, het Gold Anti-Trust Action comité dat werd opgericht in 1999 om te ijveren voor een vrije markt in goud en tegen prijsmanipulatie.

GELD AAN DE ZIJLIJN

Er staan wereldwijd reusachtige sommen geld aan de zijlijn geparkeerd, wachtend op betere tijden.

Alleen al in mijn land, België, gaat het over 202 miljard euro op spaarboekjes. Mensen zijn bang, ze kopen goud maar…nog slechts bij mondjesmaat, relatief weinig; stel u voor dat slechts een klein deel van dit geld richting goud zou gaan…

BEURSVETERAAN RICHARD RUSSELL…

…van Dow Theory Letters, de langstlopende Amerikaanse beleggersbrief (sinds 1958), vat alles wat we moeten weten over goud samen in drie zinnen :

(1) The Fed will not tolerate the growing forces of deflation

(2) To combat the deflationary forces, the Fed will devalue the dollar by printing trillions more of Federal fiat money

(3) Once it is realized that the Fed is on the path to devalue the dollar, there will be a panic to buy and own gold.

De Federal Reserve Bank (afgekort de Fed, de Amerikaanse centrale bank) zal geen deflatie tolereren (deflatie die we recent gekend hebben in de periode 2008 tot 2009 en die nu weer opdoemt, cf. DE BEER IS LOS !). Om die deflatie tegen te gaan zal zij de dollar devalueren door duizenden miljarden in geld bij te drukken. Eens dat de beleggersgemeenschap zich realiseert dat de Fed de dollar bewust aan het devalueren is, zal er paniek uitbreken om toch maar goud te kunnen kopen.

Dit zegt het inderdaad “allemaal”… Derhalve zal de goudprijs nog exponentieel stijgen. Maar stel : Russell (en ik en alle andere adviseurs die u aanmanen om goud te kopen) hebben het fout ! Er komt geen deflatie maar integendeel : inflatie ! Dan zal goud het OOK uitstekend doen, net als in de periode 1979/1980. Een win-win situatie dus eigenlijk…

GAAT GOUD VERVIERVOUDIGEN (WEER EENS) ?

Dat is nochtans wat sommigen verwachten. De mensen achter de immer lezenswaardige beleggersbrief Money Morning bijvoorbeeld en als redenen voeren ze aan :

– de komende val van de euro

– de uitdeining van de Europese schuldenproblematiek

– momenteel is de vraag naar goud al 1 % hoger dan wat er opgedolven wordt en deze trend zal doorzetten

– bijna alle financiële adviseurs zeggen nu al tussen 5 en 20 % van uw vermogen in goud te steken

– het gevaar voor inflatie en een dalende dollar

– centrale banken zijn koper geworden in plaats van verkoper

– de vorige top van 875 dollar betekent in dollars van nu ongeveer 2300 dollar

– meer dan de helft van de huidige jaarproductie van goud gaat direct naar de drie grootste goudfondsen : GLD, IAU en SGOL

NOG MEER VOORSPELLINGEN (Bloomberg, juli 2010)

Goud kan tot 1300 USD klimmen in de komende weken omdat beleggers de dollar zullen verkopen en kan tot 1500 USD tegen eind 2010 gaan, aldus een technisch analist van Credit Suisse Group AG. Nog volgens deze bank zal het niveau van 1500 dollar wijzen op een bubbel in goud en zal er een sell-off komen. “The trend is quite dominant and well-defined, as the momentum is strong and the RSI is trending higher,” Singapore- based Macdonald said in an interview. “If it hits $1,500 by the end of the year, it will create a bubble scenario and that could be a bit panicky.”

Ik ga hier mijn eigen pronostiek voor de goudkoers niet aan toevoegen maar stel wel duidelijk :

zolang er wantrouwen blijft tegenover de waarde van papiergeld en de risico’s die banken in het recente verleden hebben opgelopen en die vaak nog op de boeken staan, zolang de schuldenberg van de westerse wereld niet afgebouwd wordt maar integendeel nog aangroeit – zolang zal de goudprijs blijven stijgen, zij het met de nodige ups en downs…

Over die schuldenberg, in het bijzonder die van de Verenigde Staten, wil ik het hier nog hebben :

nog nooit heeft een land in de geschiedenis van de mensheid nominaal zulk een gigantische schulden opgebouwd : 13,6 trillion dollar oftewel 13.600.000.000.000 dollar. En dit bij een Bruto Nationaal Product van 14 trillion. Er zijn belangrijke westerse landen met een nog veel hogere schuldgraad tegenover het BNP, denken we maar aan de PIIGS (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje) en het Verenigd Koninkrijk. Maar er is er niet één ter wereld met een schuld van 13,6 trillion. Opgepast : dit is “slechts” het officiële cijfer want niet inbegrepen zijn de schulden van de twee grootste hypothekenverschaffers van het land, Fannie Mae en Freddie Mac; en de aangegane verplichtingen voor de sociale zekerheid en de gezondheidszorgen. Wanneer we die allemaal in rekening brengen komen we aan een verveelvoudiging tot wel 79 trillion dollars…

Dit zijn schulden die nooit zullen kunnen worden terugbetaald en een som die nergens ter wereld beschikbaar is, zouden de VS nog willen bijlenen.

De oplossing : geld bijdrukken en de dollar laten zakken in waarde. Dit zou normaal gezien geweldig positief moeten uitdraaien voor de goudprijs…

“GOUDEN TIJDEN. Het hoe en waarom van beleggen in goud” (ISBN ………) is verkrijgbaar door overschrijving van 20,45 euro voor België en 23,95 euro voor Nederland, telkens verpakking en verzending inbegrepen.
U kunt als Belg overschrijven op rekening 063-1386628-48 met vermelding van uw naam en adres,
en als Nederlander of niet-Belg op IBAN : BE11 063138662848 met BIC : GKCCBEBB, ten name van Marc Haagen, Ziptstraat 55, postcode 3078 Everberg, België.

Vergeet uw naam en adres vooral niet !

U kan deze om reden van plaatsgebrek bij de omschrijving van uw storting ook apart doorgeven in een mailtje naar Marc.Haagen@telenet.be.

Het zal nog een tijdje duren vooraleer dit boek verkrijgbaar is in de internetboekhandels dus wees er nu als eerste bij…!

16 REACTIES

 1. ** Inderdaad, de prijs wordt mogelijk gemanipuleerd maar op een niet zo opvallende wijze ?????

  Paradox : goud stijgt – winning daalt ?
  Indien goud met ex: olie,koffie of graan wordt vergeleken is het boerenbedrog.

  Bron:Edelmetaal Blog
  Terwijl aandelen in mijnbedrijven een indrukwekkend rendement kunnen opleveren gedurende een uptrend in de prijzen van edelmetalen, presteren ze niet beter gedurende een crisis zoals bijvoorbeeld de kredietcrisis in 2008. Figuur 2 laat de relatieve prestatie van de XAU mijnbouw index zien ten opzichte van goud. Als de globale economische condities achteruitgaan zoeken investeerders onvermijdelijk een veilige haven voor haar vermogen. Zoals te zien valt in figuur 2 behield goud haar waarde gedurende de opschudding in het economische systeem terwijl de financiële markten en de mijnbouw aandelen haar waarde verloor.

  Goud is nu “de ultieme bubble”, heeft miljardair en investeerder George Soros verklaard. Hij vreest dat de goudprijs in de nabije toekomst kan dalen.
  George Soros, misschien wel de meest bekende hedge fund manager in de geschiedenis, waarschuwde dat de wereldwijd lage rente zorgt voor het genereren van nieuwe zeepbellen die kunnen leiden tot crashes in de toekomst. George Soros gaf het volgende aan: “Als de rente laag is hebben we de voorwaarden om luchtbellen te ontwikkelen en de ultieme asset bubble van dit moment is goud.”
  De goudprijs bereikte vorige maand nog een recordhoogte van ruim $1.225. Ten opzichte van vorig jaar komt dit overeen met een stijging van ongeveer 40 procent. Beleggers wereldwijd kopen massaal goud als kapitaalbescherming. Goud wordt gekocht als bescherming tegen inflatie en bij afnemend vertrouwen over de stabiliteit van eerder aangenomen veilig activa, zoals de overheidsschuld. Aangezien bij een lage rente sparen ook niet aanlokkelijk is, wordt goud als een interessant en doorgaans waardevast alternatief gezien.

 2. De dag nadat Soros deze uitspraak deed (zijn woorden werden uit hun context getrokken !) verdubbelde hij zijn bezit in goud tot 10 %. Momenteel denkt hij er (nog) niet aan om hier “vol” in te gaan – Soros is immers een speculant pur sang – maar ziet hij dit als een hedge tegen verliezen op andere investeringen.

 3. “gecorrigeerd voor inflatie betekent dit cijfer, in dollars-van-nu dus, maar liefst 2160 USD !”

  Welke defintie is er gebruikt voor inflatie?
  Geldcreatie? Of cpi, of core cpi? Of cpi berekend met de overheidsregels die in de jaren 80 bestonden?

  “Er zijn verschillende factoren die prijs-beïnvloedend zijn :

  – de dollarkoers. Nagenoeg altijd stijgt de goudkoers wanneer de USD in waarde daalt. ”

  Dit verhaal is een cirkelredenering.

  Als de USD minder waard wordt ten opzichte van wat?

 4. dat de huidige prijs gecorrigeerd voor inflatie onder die van 1980 ligt, wil niet zeggen dat het hoogte punt van 1980 in huidige dollars gehaald gaat worden.
  Dat ‘de vraag’ 1% hoger is dan de winning, kun je niet zo stellen. ‘de vraag’ is afhankelijk van de prijs. Als centrale banken niet dumpen gaat de prijs altijd omhoog naar het punt waarbij aan alle vraag voldaan is. Er zijn nooit tekorten, hooguit mensen die het wel zouden willen kopen, maar voor minder.

  GB [8] reageerde op deze reactie.
  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 5. Ik moet zeggen dat ik de gouddrum de laatste tijd een beetje te hard hoor slaan. Dat betekent dat er teveel mensen te long zitten. Ik denk dat een tussentijdse correctie niet moet worden uitgesloten, todat de crisis weer in alle hevigheid toeslaat.
  Ik lees net dat in Griekenland 17% van de bedrijven de deuren gesloten hebben de afgelopen 10 maanden.
  http://www.nu.nl/economie/2308356/schuldencrisis-eist-tol-in-griekenland.html
  Dat betekent allemaal liquidatie gedwongen verkoop en prijsdalingen.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [7]:

  De Nederlandse burger kan dus iets meer “bezuinigen#.

  Of gewoon ordinair EUSSR belasting invoeren om de “plooien” binnen de Socialistische Superstaat glad te strijken onder het mom van solidariteit met het Griekse volk;

  http://www.volkskrant.nl/economie/article1407670.ece/Eurocommissaris_overweegt_invoering_EU-belasting

  De exporterende corporaties moeten toch kunnen blijven exporteren naar deze potverterende landen nietwaar? Dat het rechtstreeks wordt betaald door de burger in NL en DL nog verder uit te melken via een EUSSR belasting maakt niet uit voor de corporatistische elite.

  @pcrs [5]:

  dat de huidige prijs gecorrigeerd voor inflatie onder die van 1980 ligt, wil niet zeggen dat het hoogte punt van 1980 in huidige dollars gehaald gaat worden.

  Ik denk het tegendeel. De problemen nu zijn vele malen groter dan in 1980. Trichet geeft aan dat we in de ergste naoorlogse crisis zitten. Daarom denk ik dat die inflatiegecorigeerde 2000 euro ruimschoots overtroffen gaan worden.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [5]:

  Centrale Banken, met name de FED en de ECB, ‘leasen’ elkaars goud in een poging om de prijs te drukken. Dit ‘leasen’ gebeurt echter alleen op papier. Geen staaf gaat de oceaan over. Als deze truuk is uitgewerkt, terwijl tegelijkertijd ook duidelijk wordt dat degenen die goud op papier verkocht hebben niet in staat blijken ook fysiek te kunnen leveren, dan zou dat record uit 1980 wel eens meervoudig kunnen worden verbeterd. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit.

 8. @GB [8]: Op zich denk ik ook wel dat er een explosieve blow out komt, maar ik denk dat het sentiment wat goud betreft nu een beetje te bullish is. Er zit al een hoop ingeprijsd. Ik verwacht dat ze nog even op de rem trappen (monetair) om een excuus te hebben om weer allerlei omvallende bedrijven te confisceren.
  Kan zijn dat ik het fout heb natuurlijk. Deflatoire krachten zijn er ook nog en de kredietbubble kan nog wel wat onthefbomen gebruiken.

  GB [11] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [10]:

  Het is inderdaad allemaal zeer moeilijk in te schatten qua timing. Hoe lang gaan we nog door op het deflatoire pad voordat het omslaat in (hyper)inflatie?
  Een maand, een jaar of drie jaar??
  Of gaat men in een weekend over tot sanering van de schulden en een nieuwe munt?

  Zit je qua timing goed dan kun je je welvaartniveau misschien behouden. Zit je verkeerd dan ga je financieel een forse veer laten.
  Een ounce goud die plots doorschiet naar $5000 wil niet zeggen dan jij als goudbezitter binnenloopt maar dat degenen met papieren bezit tegen die tijd zwaar de sjaak zijn.
  Als je in goud zit om zwaar binnen te lopen zit je er sowieso met een verkeerde insteek in. Goud betekend hooguit welvaartsbehoud.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 10. @GB [11]: hangt er denk ik vanaf wat je er van wilt kopen. Ik begreep uit Marc Faber zijn boek dat je na de Weimar hyperinflatie met een paar kilo goud een heel huizenblok kon kopen in Berlijn. Wel pech als je dat deed in Oost Berlijn. Over het algemeen gaan prijzen bij hyperinflatie in reeele termen omlaag. Je ziet dit al gebeuren bij de prijs van aandelen
  http://home.earthlink.net/~intelligentbear/com-dow-au.htm
  Maar als je bekend bent met Turk, ken je deze grafiek denk ik al.
  Ik denk dat je vooral zwaar de sjaak bent als ze goud gaan verbieden. Als je het dan wilt ruilen tegen iets anders, dan loop je de kans opgesloten te worden.

  GB [13] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [12]:

  Die grafiek heb ik op het symposium in Breukelen voorbij zien komen. De DOW en de AEX afzetten tegen papiergeld is inderdaad achterhaald met het verkrachte fiatgeld.

  Ik denk dat de Weimar periode niet helemaal te vergelijken is met de globale economie zoals die nu is ontstaan.
  Toen was er vooral een verschuiving van welvaart op nationaal niveau.
  Ik zie nu vooral een verschuiving van welvaart van de westerse wereld naar het oosten plaatsvinden die minder hard getroffen zullen worden vanwege relevante industrie- en kennisopbouw door de jaren heen.
  Dit terwijl die in het westen juist in sneltreinvaart verloren zijn gegaan.

  Die huizenblokken zullen nooit meer de waarde benaderen die ze pakweg vijf jaar geleden vertegenwoordigen. Mensen hier zullen eenvoudigweg niet meer de middelen hebben om dit soort bedragen ervoor neer te leggen omdat ze het grootste deel van hun inkomen kwijt zullen zijn aan eerste levensbehoeftes als voedsel en energiekosten die zwaar aan inflatie onderhevig zullen zijn.

  Die confisqatie van goud vanuit de overheid zou er zomaar kunnen komen. Als je de publieke opinie manipuleert en een beeld neerzet dat goudbezitters allemaal graaiende kapitalisten en oud-bankiers met voorkennis zijn zal de grote massa het ook nog slikken als zoete koek denk ik.
  Ik hoop dat ik tegen die tijd me nog uit de voeten kan maken uit dit -dan zeker!- hopeloos verloren land.

  pcrs [14] reageerde op deze reactie.

 12. @GB [13]: Ik denk dat ze voor een goudverbod, eerste de grenzen dichtgooien voor goud.
  “nooit meer”, zul je mij niet horen zeggen. Het is een algemeen verschijnsel dat bij hyperinflatie de prijzen in harde valuta omlaag gaan. Dat komt omdat als je boer in Zimbabwe bent dat je dan nog probeert je boerderij te verkopen tegen elke prijs. Ondanks hyperinflatie zijn het dan van buitenaf gezien koopjes. Helaas is er ook een reden om het niet te kopen, omdat het risico van geweld en schending van eigendomsrechten behoorlijk is.
  Die wereldwijde competatieve devaluaties maken het verhaal wel iets anders, aangezien je nergens meer heen kunt vluchten.

  GB [15] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [14]:

  Nooit meer is een beetje hard gesteld misschien.
  Voor herstel en hernieuwde groei van de economie en de welvaart zijn grote technologische ontwikkelingen nodig in bv energievoorziening.

  Ik zie ze niet maar ze kunnen er natuurlijk wel komen.
  Techniek/innovatie is de enigste oplossing uit deze shit en zeker niet (centrale) bankiers en overheidstuig die alleen maar bezig zijn om de consumptie weer aan te jagen.
  Een heilloze weg.

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 14. @GB [15]: Ik denk zelf dat er eerst morele verbetering moet komen voordat de techniek vooruitgaat. Zeker op het gebied van energievoorziening zie je dat ontwikkelingen zoals kernenergie, gepaard gaan met grote verantwoordelijkheid. Grote hoeveelheden energie kunnen ten goede en ten kwade gebruikt worden. Als een bosjesman de beschikking zou krijgen over atoomwapens en denkt dat het eigenlijk een grote speer is, gaat het helemaal mis. Een oud collega van mij zei ooit dat als een samenleving rationeel genoeg is om een atoomsplitsingproces te bedenken, ze ongeveer rationeel genoeg zijn om er verantwoordelijk mee om te gaan.
  Ik denk dat de wetenschap te politiek gestuurd is om een doorbraak op energiegebied te bereiken. Dit moet ik misschien wat beter uitleggen, maar veel verder dan dit kom ik momenteel niet.

Comments are closed.