De belangrijkste reden voor de dissidente CDA-ers om tegen de PVV te ageren lijkt wel te zijn dat de PVV de rechtstaat wenst aan te tasten. Nou ja, zo zegt men het in de pers. Om nadere duiding gevraagd is het meest gehoorde antwoord dat de PVV de grondwet wil wijzigen.

Nu is het wijzigen van de grondwet niet iets dat uniek is. Om het vrouwenkiesrecht mogelijk te maken was er bijvoorbeeld een grondwetswijziging nodig. CDA-ers zullen achteraf toch geen spijt hebben van die wijziging?

In 1983 is de grondwet aanzienlijk gewijzigd, en verder waren er bescheiden wijzigingen in 1987, 1995, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006 en 2008. Vragen om een grondwetswijziging is dus niets nieuws.

De vraag of de grondwet überhaupt nog iets voorstelt in dit land is een veel relevantere. Vrijwel elk genoemd grondrecht is voorzien van de beruchte zin: “behoudens in gevallen bij wet bepaald.” Met andere woorden: u heeft een grondrecht, maar als het de politiek zo uitkomt dan kunnen we een wetje maken waardoor dat grondrecht toch geschonden mag worden. Een gemiddelde Afrikaanse dictator krijgt een glimlach op zijn gezicht bij dat soort grondrechten. Een glimlach die hij ook wel zal tonen als zijn Zwitserse bankafschrift op de mat valt, en hij de donaties van Jan Pronk of Bert Koenders ziet staan. Maar we dwalen af.

Naast deze grondrechten die een stuk minder verankerd liggen dan zou moeten, wordt onze grondwet overruled door internationale verdragen. Bovendien mag er door de rechter niet getoetst worden aan grondrechten. Ook een essentieel onderdeel van elk beschaafd land, een hooggerechtshof dat wetten aan de grondwet kan toetsen, ontbreekt ten ene male in onze bananenmonarchie.

Kortom: de Nederlandse grondwet is niet veel meer dan een fopspeen, een wassen neus.

Nederlanders komen hier dagelijks mee in aanraking door bijvoorbeeld de ‘wet Mulder’. Deze wet zorgt ervoor dat u uw eigen onschuld moet bewijzen als justitie u beschuldigd van een verkeersovertreding. Onschuldig tenzij het tegendeel bewezen is, één van de kernbeginselen van een rechtsstaat, is keurig overboord gezet om de meest succesvolle bonnen-fabriek ter wereld op te kunnen tuigen.  Bijna 12 miljoen verkeersboetes per jaar op 16 miljoen inwoners, dat mag je met recht een prestatie noemen.

Het argument dat de PVV de rechtsstaat wil aantasten is derhalve totaal niet valide, onder CDA-leiding is de rechtstaat al lang en breed afgebroken. Van een rechtsstaat is al lang geen sprake meer. Zo ondervonden onder anderen Lucia de Berk en Ernst Louwes.

Maar de dissidente CDA-ers lijken nog een ding te vergeten. Zij zelf in hoogsteigen persoon vegen de Christelijke derrière dagelijks af met de grondwet.

Artikel 67 GW stelt immers dat kamerleden ‘stemmen zonder last’. Het ruggespraak, wat vroeger ook nog niet was toegestaan, is inmiddels via de wandelgangen naar de achteruitgang van de grondwet gebonjourd tijdens één van voornoemde grondwetswijzigingen. Logisch, want zo’n fractievergadering is toch wel degelijk een vorm van ruggespraak, en was daarom iets te opvallend in strijd met de grondwet. Waar ze nota bene een eed op afleggen.

Hoe dan ook, het sluiten van een coalitieakkoord is uiteindelijk een last die de CDA-ers op zich nemen. Het vereist moed om die last van je af te werpen en tegen het regeringsbeleid in te gaan als tweede kamerlid van een coalitiepartij. Daarmee komen we tot de kern: coalitieakkoorden zijn volgens onze grondwet niet eens toegestaan.

Een kamerlid dient te functioneren (dat is vaak al een probleem, maar dat ter zijde) zonder last. En dus zonder coalitieakkoord. Zeker kamerleden die zich zorgen maken over de invloed die de PVV wil hebben op de grondwet, zouden zich naar de letter van diezelfde grondwet dienen te gedragen. Opportunistisch als men is doet men dat uiteraard niet. Maar het getuigt wel degelijk van een flinke portie hypocrisie. Maar ook dat is iets waarmee men binnen het CDA niet geheel onbekend is.

15 REACTIES

 1. Ook het verwijt dat de PVV de godsdienstvrijheid zou willen aantasten is tamelijk hypocriet.

  Christelijke stromingen hebben hier nota bene 80 jaar (en meer) met elkaar gevochten om hun eigen stroming de overhand te laten krijgen. Ook socialisten predikten niets anders dan de revolutie en het opknopen van die vuile kapitalisten aan de hoogste boom.

  Vanuit de vertrouwde machtspositie is het voor het CDA heel gemakkelijk om tolerant te zijn. Nu ze onderop dreigen te komen gaan ze net als iedereen van zich af slaan. 😉

 2. Kun je bij al die schendingen ook nog noemen de partijdiscipline waarbij de “volksvertegenwoordigers” (uw vertegenwoordigers???) net zo stemmen als hun fractieleider?

  Ook speelt nog dat er (CDA?) lieden willen trachten de grondwet zodanig te veranderen dat de ondergeschiktheid van Nederland aan de EU wordt vastgelegd. Dan wordt het nog veel moeilijker om het land te bevrijden van de EU.
  En Wilders PVV is daar tegen.

 3. volgens art. 1 GW mag je niet discrimineren op basis van politieke gezindheid.

 4. Je verhaal vertoont wat onregelmatigheden Kim.

  De reden waarom internationaal recht rechtstreeks in het Nederlandse recht geïntegreerd en zelfs boven de Grondwet staat ligt verankerd in artt. 93 en 94 Gw, welke stellen dat internationale verdragen rechtstreekse werking hebben binnen ons rechtssysteem (93) en boven wetten in formele zin staan (94). Met het afschaffen van deze grondwetsartikelen kan al het internationale recht en alle verdragen door de plee gespoeld worden indien gewenst.

  Voorts schrijf je dat onschuldpresumptie “een van de kernbeginselen van een rechtsstaat” is, maar vertel je helemaal niet wat “een rechtsstaat” precies is. Hier zijn namelijk bij mijn weten een tweetal theorieën over: de formele theorie waarin alles wat volgens de juridisch juiste weg totstandgekomen is recht is, en de materiële weg, waarin recht meer als moreel beginsel wordt bekeken. Volgens de formele visie kan verkrachting binnen de rechtsstaat vallen indien op een juridisch juiste, democratische manier totstandgekomen is, volgens de materiële visie niet omdat verkrachting moreel verwerpelijk is of niet binnen onze samenleving an sich valt.
  Ergo, onschulpresumptie hoeft dus niet binnen de rechtsstaat te vallen.

  Ten slotte het stemmen zonder last en zonder ruggespraak. Het stemmen zonder ruggespraak is in 1983 uit de Grondwet verwijderd omdat het ernstig verouderd was, het stemmen zonder last (art. 96 Oud-Gw) is toen artikel 67 lid 3 geworden maar in essentie onveranderd gebleven. Hoewel fractiediscipline in strijd lijkt te zijn met de Grondwet is dit het niet: kamerleden zijn altijd onafhankelijk van hun fractie en kunnen – zelfs binnen het CDA! – zonder (formele) represailles afwijken van het stemgedrag van de leden van de fractie. Om die onafhankelijkheid te beschermen bestaan ook geen juridische middelen om dissidente Kamerleden te dwingen hun zetel ten behoeve van de partij af te staan.
  Het zou je verbazen hoeveel kamerleden niet de fractielijn volgen bij het stemmen. Ze zijn onafhankelijk en dat weten ze ook, ook bij het CDA.

 5. Twaalf miljoen verkeersboetes op zestien miljoen inwoners…en ik dacht dat het in Vlaanderen al zo erg was, met 700.000 boetes op 6 miljoen inwoners. Ik pak er al zo’n twintigtal per jaar voor m’n rekening alleszins. Voor normaal rijgedrag, dus is het taks.

 6. Ballin, Donner, lees het na.. rechten, grondwet..

  Hypokriet ten top.

 7. Zoals altijd, Kim, een prima stuk!
  Ik moest lachen:

  Een gemiddelde Afrikaanse dictator krijgt een glimlach op zijn gezicht bij dat soort grondrechten. Een glimlach die hij ook wel zal tonen als zijn Zwitserse bankafschrift op de mat valt, en hij de donaties van Jan Pronk of Bert Koenders ziet staan. Maar we dwalen af.

 8. Wellicht buiten de bedoelde scope van de schrijver van dit artikel, maar er is nog een andere, meer op direct eigenbelang gerichte reden voor de dissidente CDA-ers om de trom van “de aantasting van grondrechten” te roeren: geld.

  De dissidenten-clique wordt aangevoerd door een aantal lieden die buitengewoon veel geld verdienen aan linkse hobby’s pardon: goede doelen die door de belastingbetaler worden gesubsidieerd. En Wilders heeft al aangekondigd daar grondig in te willen snijden.

  Een aardig stuk daarover bij de buren: http://www.artikel7.nu/?p=29613

  beek [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Schele Henk [2]:
  Hoe komt schele henk erbij dat Louwes schuldig was? Heeft hij gelezen hoe OM met de zogenaamde bewijzen is omgegaan?
  Advies: ga achter de waarheid aan in plaats van OM (ANP).

 10. Prima stuk. Daar moet het CDA met z’n zo bezorgde prominenten en coryfeeën maar eens goed over nadenken!

 11. CDA heeft er niets van gebakken, trouwens de hele bende na de oorlog zijn van het kaliber NSBers geweest, zij hebben de belangen van het volk nooit behartigd, alleen hun eigen belangen en die van NWO.

 12. @vraagstaart [10]:

  Winia van Elsevier suggereerde iets dergelijks. Wilders wil snijden in de subsidiestromen richting hun hobby’s.
  Dat CDA was wat mij betreft al gedegradeerd, toen ze besloten dat ook moslims lid konden worden van het CDA. Moslims, die nota bene op hun gebedshuizen met grote letters schrijven ‘God heeft geen zoon’.
  Zo wordt politiek blijkbaar belangrijker dat die C van Christus, de naamgever van christelijk.

  W.H.J. Reiss [15] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [14]: Het CDA brengt geen (C) Christelijke beginselen meer. Het gaat hun nu (om net als dhr. Busch) de democratie. Hun democratie, naar de hele wereld toe te brengen. Mensen doden en moslims als lid accepteren is dan van ondergeschikt belang ! En er is maar EEN partij die weet wat democratie is. Juist ja, het CDA ! En dat is nu hetgeen ‘de prominenten’, U mag ze van mij ook ‘regenten’ noemen het ‘domme volk’ wil vertellen. Echter, het ‘domme volk’ snapt het niet. Repressie, Pauw en Witteman etc., het baat niet meer. Misschien moet er toch een grondwetswijziging komen ?? Als ‘prominent’ zou ik dan willen voorstellen om 50 2e kamerzetels te benoemen door zeer gewaarde Nederlanders. Gezien de huidige situatie zouden ‘prominenten’ hier wel voor te porren zijn !!!!

Comments are closed.