Socialistische staten waken over eerlijke kansen voor iedereen en doen dat voornamelijk door de eigendommen van mensen die socialisten niet zielig vinden uit te delen aan mensen die socialisten wel zielig vinden met als rechtvaardiging dat iedereen die iets bezit een hebberig zwijn is en dat bezit altijd ten koste van de door de staat erkende zielepoten heeft verkregen.

Dit gebeurt in de praktijk door geld af te pakken van de productieven onder ons en dit in de vorm van uitkeringen en subsidies aan de talloze onproductieven te geven die dit land telt zoals de Oranjes, politici, ambtenaren en overige steuntrekkers maar ook andermans bedrijfmiddelen worden door de staat kwistig rondgestrooid omdat de staat denkt daarmee de concurrentie in de markt te bevorderen.

Zo moeten bezitters van kabelnetwerken hun concurrenten die zelf geen kabelnetwerken bezitten toegang verlenen tot hun kabelnetwerken omdat de kabelbedrijven op een monopolie zouden zitten. Iets dergelijks is de KPN enige jaren geleden ook overkomen, deze moest toen zijn netwerk van vaste telefoonlijnen beschikbaar stellen aan de concurrentie.

We zien hier weer de klassieke socialistische massiefhouten koppen aan het werk die niet het minste benul hebben hoe een echte vrije markt werkt.

Kabelnetwerken zijn productiemiddelen waarmee kabelbedrijven hun producten en diensten fabriceren en distribueren naar hun klanten toe en zijn niet anders dan fabrieken. Stel ik heb een zuurkoolfabriek die ik gedurende vele jaren met veel inspanning en geld heb opgebouwd en mijn buurman besluit op een dag ook zuurkool te gaan produceren. Ben ik dan verplicht om hem mijn productiemiddelen ter beschikking te stellen, ben ik nu een monopolist omdat ik een zuurkoolfabriek heb en hij niet ? Het lijkt mij van niet maar waarom gaat dat wel op voor kabelbedrijven en de KPN ? De concurrenten zouden hun eigen kabelnetwerk kunnen aanleggen als ze zo nodig moeten maar dat mag weer niet van de staat.

Verder is het nogal merkwaardig dat de staat nu opeens netwerkeigenaren dwingt om hun bezittingen met de concurrentie te delen terwijl diezelfde staat (gemeenten) die kabelnetwerken ooit voor vele miljarden aan de kabelbedrijven heeft verkocht en van dat geld enorm veel feest is gevierd. Hetzelfde geldt voor het vaste telefoonnetwerk van de KPN (PTT) dat voor een tiental miljarden aan de aandeelhouders van KPN is verkocht bij de privatisering daarvan. Ook die miljarden zijn intussen in de talloze staatsbietenbakken verdwenen terwijl de investeerders dat geld tot op de laatste cent bij de consument terug zullen halen zodat die privatisering feitelijk gewoon verkapte belastingheffing is geweest.

Een prachtig staaltje socialisme overigens: eerst vult de staat flink de eigen ambtelijke zakken met de verkoop van eigendommen van de belastingbetaler en als het geld eenmaal binnen is en het feest aan de gang, wordt het eigendomsrecht van de nieuwe eigenaar afgepakt via wet- en regelgeving zodat de staat weer de volledige zeggenschap over de verkochte zaken heeft. De staat is weliswaar niet meer de juridische eigenaar maar wel de feitelijke.

De denkfout die socialisten hier maken is dat er behoefte zou zijn aan nog meer aanbieders op de kabel maar 1 aanbieder is voldoende omdat de aangeboden producten tv, internet en telefoon ook via de vaste telefoonlijn te krijgen zijn en zo is die vaste telefoonlijn ook weer de concurrent van de kabel zodat er geen noodzaak is om de KPN te dwingen die open te stellen voor de concurrenten.

Verder is er nog de satelliet voor tv, iedere potentiële aanbieder van tv-programma’s kan daar kanalen huren zoals CanaDigitaal dat doet en is er draadloos GSM voor telefoonverkeer, ruim voldoende variatie dus.

Het zou best lucratief kunnen zijn voor de eigenaren van kabelnetwerken om het gebruik daarvan te verhuren aan concurrenten maar dat zal dan een vrijwillig genomen beslissing zijn op commerciële gronden en niet onder dwang van ideologische socialistische waanideeën.

Socialisten denken concurrentie en innovatie te bevorderen door potentiële nieuwkomers in een markt met dwang en geweld toegang te verlenen tot bestaande structuren zodat je alleen meer van hetzelfde krijgt en zal ieder zo’n aanbieder alleen precies dezelfde producten als de rest kunnen leveren, voor een paar € meer of minder misschien maar dat is geen innovatie.

Innovatie krijg je juist als een bepaalde markt moeilijk te betreden is zodat er een totaal onvoorziene benadering nodig zal zijn om die te betreden en er zal dan altijd wel een slimme vogel zijn die net die andere manier weet te vinden om een product te leveren dat beter is dan het al het bestaande.

En zo’n slimme vogel zal vast geen socialist zijn.

.

6 REACTIES

 1. Socialisten denken concurrentie en innovatie te bevorderen

  Ik weet niet of ze dat wel denken. Verkopen en weer terugstelen om opnieuw te verkopen, hoeft op zich niet zo’n nobele basis te hebben. Het woord ‘bevorderen’ kan daar wel in voorkomen, maar dan in een andere context.

  Toen Roosevelt het goud in beslag nam en het later weer werd verkocht omdat het geen rente opleverde en waarschijnlijk in de toekomst weer in beslag genomen zal worden, om daarna weer te verkopen, heeft als officieele reden dat oppotten, zoals beaamd door Keyns, slecht voor de economie zou zijn. Het zou natuurlijk ook gewoon winstgevend kunnen zijn.

  Het rare is alleen dat als iemand van de overheid zegt dat je iets moet opgeven omdat er iets verkeerd mee is, dat je het dan altijd aan hem moet opgeven. Kennelijk is er niets verkeerd mee als hij het bezit en is er met het bezit van het door jou op te geven item op zich geen probleem. Het gaat alleen allemaal fout als jij het bezit en niet als hij het bezit.

  Socialistische staten waken over eerlijke kansen voor iedereen en doen dat voornamelijk door de eigendommen van mensen die socialisten niet zielig vinden uit te delen aan mensen die socialisten wel zielig vinden

  Het vreemde is dat de verschillen tussen rijk en arm alleen maar toenemen. Kennelijk faalt dit project onophoudelijk, of is de werkelijke doelstelling anders dan de aan ons gepresenteerde. Als ik weer miljarden van Jan met de Pet naar onverstandige omvallende banken zie gaan die oud politici in de raad van bestuur hebben, vraag ik mij af of de werkelijke doelstelling niet anders is. Als dit zo is, moeten we misschien die werkelijke doelstelling aanvallen en niet de gepresenteerde doelstelling, anders raken mensen misschien in verwarring.

  Tony [2] reageerde op deze reactie.

 2. @pcrs [1]:

  Het vreemde is dat de verschillen tussen rijk en arm alleen maar toenemen. Kennelijk faalt dit project onophoudelijk, of is de werkelijke doelstelling anders dan de aan ons gepresenteerde.

  Uiteraard.
  De doelstelling is niet dat het project slaagt, maar dat het project oneindig is. Zo kan men stellen dat de massale controle en roof nog altijd niet voldoende was en voort moet gaan aangezien de problemen nog steeds bestaan. Men creëert nieuwe problemen, geeft daar anderen de schuld van, en creëert weer nieuwe wetten, regels en belastingen om die nieuwe, door henzelf gecreëerde problemen “op te kunnen lossen” wat uiteraard nooit zal gebeuren.

  Het is als de automonteur die met behulp van dwang geld uit je portemonnee kan halen. Wat heeft hij eraan om je motor te herstellen als hij daarmee niet langer geld uit je portemonnee kan halen en zichzelf op die manier een inkomen kan verschaffen met het creëren van nieuwe problemen met je auto die vervolgens door hem dienen te worden opgelost?

  Politiek is een parasitaire industrie. De enige industrie met werknemers die dankzij een monopolie op geweld geld verdienen niet aan tevreden klanten en opgeloste problemen, maar aan het oneindig maken van problemen.
  Met het oplossen van problemen heffen ze immers hun eigen noodzakelijkheid op, en waarom zouden ze dat doen als ze burgers kunnen dwingen te betalen?
  Het enige dat benodigd is om een volksopstand te blijven voorkomen, is door de illusie te kweken dat de problemen echt zijn, dat anderen die hebben veroorzaakt, en dat ze daadwerkelijk alles zullen doen om die problemen op te lossen. De klant van een winkel betaalt vrijwillig geld. De burger brengt vrijwillig een stem uit.
  In die zin laten ze zich beiden gewillig belazeren.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [3]:

  De klant van de winkel (of zoals in mijn voorbeeld de auto-monteur) die de klant zou belazeren door problemen met het product te veroorzaken om zo zijn eigen diensten belangrijk te houden.

  En de stemmer die gelooft in de “oplossingsbereidheid” en competentie van de politicus.

  Ik geef toe dat het een wat rare slotzin was.

 4. Het weinige tv en nieuws wat ik via de staatskanalen volg gaf mij al een blik op de laatste plundering van de producerende mens door de melaatsen.
  Ik moet echt kotsen van die tele2 reclames.
  Alle leuke eufemismen ten spijt.
  Waarom wordt dit niet gewoon ordinair als diefstal en inbraak bestempeld??

 5. KPN enige jaren geleden ook overkomen, deze moest toen zijn netwerk van vaste telefoonlijnen beschikbaar stellen aan de concurrentie.

  Op zich eens, doch je vergeet wel dat KPN deze kabelnetwerken grootdeels op kosten van de fiscus gratis gekregen heeft toen men nog PTT was. Zonder deze beperkende voorwaarden was er bijvoorbeeld geen Tele2 geweest in Nederland.

  Het is het dillema van hoe los je de troep op, als je eenmaal een staatsbedrijf wilt privatiseren. Ik denk dat het beleid rondom KPN nog een van het beste geweest is in dat licht.

  Bij de ProRail (niet privaat gemaakt) en de NS (semi privaat), posterijen en energiebedrijven heeft men het bijvoorbeeld een stuk slechter gedaan.

Comments are closed.