“hypotheek duur voor klant”, /#/

“pensioen dupe van aanpak derivaten. /#/

zo maar twee koppen afgelopen vrijdag in het FD.

Dus met enorme averechte effecten, onder het genot van nog meer schulden voor de burger en nog minder privacy, dendert het politieke geweld verder over u heen.

Dat de hypotheek(rente) duur wordt, was niet zo moeilijk te voorspellen. Om het toezicht degelijker? te maken zijn er meer regels ingesteld, maar tevens is ook de toetredingsdrempel om hypotheken te mogen aanbieden enorm verhoogd. Liever geen nieuwe DSB erbij denkt de toezichthouder: hoe minder er zijn hoe minder er fout kan gaan!  Maar doordat er geen nieuwe toetreders zijn, komen er ook geen goedkopere of vernieuwende nieuwe producten. En het verhaal dat de risico’s voor de banken zijn toegenomen telt slechts ten dele: ook de super safe hypotheken, betalen relatief de hoofdprijs. Tel uit je verlies.

Omdat derivaten, enge dingen zijn voor politici die er geen kaas van hebben gegeten, en iets wat je niet begrijpt is natuurlijk extra eng, moeten die dus extra scherp gereguleerd worden. Gevolg is wel dat banken en pensioenfondsen hun risico’s niet meer via opties of andere derivaten kunnen afdekken, tenzij zij een grotere kapitaalsbuffer en garantie afstorten. Daarmee kunnen ze dus minder (staats) obligaties kopen en dus ontvangen ze minder rente, wat weer ten koste gaat van de pensioen uitkeringen. Tel uit je verlies.

Kortom, overal waar al of niet democratisch, maar dat maakt niet uit, ingegrepen wordt in de markt, zien we onbedoelde gevolgen met als effect dat het slechter wordt dan het was. En ondertussen zijn we ook nog meer vrijheid kwijt aan de overheid.

Dat is waar ik steeds op hamer, niet om owee en hel en verdoemenis te roepen, maar om hier duidelijk te maken dat als het al goedbedoelde maatregelen zijn, ze verkeerd uitpakken omdat ze niet uit de markt, maar van de overheid komen. Waren het zinnige maatregelen, dan waren ze al eerder door de markt ingevoerd.

11 REACTIES

 1. Helemaal mee eens. Ik ben ook zeer benieuwd hoe hoog of laag de spaar-, creditcard-, en hypotheekrente zouden zijn als de politiek zich hier niet mee zou bemoeien.

 2. Als ik discussieer over de banken crisis wijs ik soms op het volgende. Ieder financieel product, ook de swaps en de derivaten, heeft een vrijwillige koper en een verkoper. Er zijn instellingen die bepaalde risico’s willen afdekken en er zijn anderen die ofwel een tegengesteld risico hebben, of die bereid zijn tegen een premie dat risico over te nemen. Dat is en blijft het basis principe van deze transacties, ook al snap je niet precies hoe het werkt, het is en feit dat 2 professionele partijen berekend hebben dat hun organisatie door deze transactie naar verwachting voordeel opdoet. Deze transacties zijn dus niet fout.

  Dat er na een bubble economie een dal komt is niet meer dan logisch. Dat het dalletje wat dieper is voor de financials is niet onlogisch, na alle staats manipulatie mbt geledhoeveelheid en de financiele sector, die de grote stagnatie van de afgelopen decennia in de VS moeten verbloemen.

  Zoals Overnight stelt wordt – in naam van risico beheersing – het nu moeilijker gemaakt dan wel verboden deze risico’s af te dekken. Dit is een voorbeeld van een actie met een positief electoraal rendement en heeft geen positief financieel rendement.

 3. “hypotheek duur voor klant”

  Het zou slechts een constatering kunnen zijn.
  In onze maatschappij zal dit soort nieuws echter al snel gevolgd worden door de roep om een maximale winst of rente op leningen voor een huis. Maar dat werkt niet, omdat de hypotheekmarkt dan opdroogt. Dus zal het wel een subsidie worden om de rente betaalbaar te houden.

  Dan kan de prijs van huizen ook weer wat stijgen..

 4. Logisch dat hypotheekrente’s duurder gaan worden. Door de dalende huizenprijzen nu en de komende jaren zullen banken een flinke reserve op moeten bouwen om al die hypotheken die nooit afbetaald gaan worden van hun eigen vermogen af te kunnen boeken.
  Naar mijn mening gaan er de komende jaren heel wat huizenbezitters defaulten op hun hypotheek.
  Maar dat is gewoon gezond, in een vrije markt, dat we mensen die hun schulden niet meer kunnen betalen failliet laten gaan.

  GB [5] reageerde op deze reactie.

 5. @zandbak [4]:

  Ik geloof dat het vooral een kwestie was van dat banken vooral in NL de ultra-lage rentes waartegen men geld kon krijgen bij de ECB niet doorberekenden naar de klanten.
  In het buitenland is dit -deels- wel gebeurd.
  Zou dat komen omdat huizenprijzen nergens zo zijn opgepompt en het toekomstscenario voor de huizenmarkt nergens zo inktzwart is als in NL??

  Als de marges hier overdreven hoog zouden zijn zonder dat daar noemenswaardige risico’s tegenover staan zouden er zich wel meer buitenlandse spelers zich op die hypotheekmarkt in NL gaan melden.
  Toch??

  zandbak [7] reageerde op deze reactie.

 6. @GB [5]:

  Die ultra-lage rente speelt alleen maar een rol bij hypotheken met een volledig variabele rente.

  Inderdaad beseffen de banken nu ook dat er grote risico’s boven de nederlandse hypotheek-markt hangen. Daarom verlangen banken een grotere marge dan enige jaren terug. Bovendien gaat het maximale hypotheekbedrag ook steeds lager worden (bij een zelfde inkomen).

  GB [8] reageerde op deze reactie.

 7. @zandbak [7]:

  Klopt dat wilde ik ook zeggen. Die grotere marge die banken aanhouden en het feit dat er geen nieuwe aanbieders op de markt komen ivm die grotere marge geeft aan dat de huizenmarkt verre van gezond is in NL.
  In Duitsland waar de markt veel gezonder is worden die lagere rentes wel (deels) doorberekend door de banken.

 8. Met alle respect, prutsartikel met dito reacties.

  1. Met meer (banken-)regulering was deze crisis niet zo ‘diep’ geweest. Nu hadden directeuren alleen maar oog voor bonussen. Als de staat niet had ingegrepen (Nederland) waren ze allemaal omgevallen. Zelfs de Rabobank. Die kan nl. toch ook niet alle spaardeposito’s m.b.t. de garantieregeling uitbetalen.
  2. In de USA had men geen NINJA hypotheken mogen verstrekken en/of (frauduleus) doorverkopen (betere/strengere regulering). (Ninja: no income, no job, no assets). Dan was de hypotheekstrop ook niet zo hoog opgelopen voor ALLE banken.

  De hypotheekrente is in Nederland hoog:
  1. ING, Aegon en SNS mogen niet concurreren zowel op de hypotheekmarkt als op de spaarmarkt zolang ze staatssteun hebben.
  2. Rabobank is marktleider. De rest zijn volgers, die het wel goed vinden, dat de hypotheekrente hoog is.
  3. Vanwege het Tier 1 ratio en solvabiliteit is het voor een bank gunstiger om het eventjes wat rustiger aan te doen met hypotheekverstrekking. Dat drijft de prijs ook omhoog.

  Met een totaal vrij systeem zouden alle banken zijn omgevallen. De betekenis hiervan: De winkels zouden LEEG zijn. Geen benzine voor auto’s. Geld was waardeloos. Bezit was waardeloos. De uitkomst daarvan: Mad Max (de film) !!

  Dat gehele ‘vrijdenken’ werkt niet in een maatschappij die gebaseerd is op geld. Net zo min als socialisme, democratie en communisme ook niet, maar dan om andere reden, niet werken !

  Dennis Snel [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Willie [9]: De enige reden dat directeuren alleen maar oog hadden voor bonussen, is de wetenschap dat de bank toch niet kan omvallen. Je hoeft je dus om verlies minder te bekommeren, en je kunt grotere risico’s nemen: pakt dat risico gunstig uit, dan kun je meer bonus opstrijken; pakt dat risico ongunstig uit, dan word je door de overheid gedekt. Wanneer banken niet op de overheid konden terugvallen, hadden ze veel minder risico’s durven nemen.

  Voorts is het zo dat de overheid het nemen van onverantwoorde risico’s door banken op deze manier niet alleen stimuleert, maar in sommige landen zelfs verplicht. Kijk maar eens naar de aanscherpingen op de Community Reinvestment Act die Clinton halverwege jaren 90 onder druk van ACORN erdoor heeft gedrukt: banken werden verplicht om een aandeel subprime-hypotheken in de portefeuille te hebben (hypotheken dus waarvan de banken van tevoren zeker wisten dat de hypotheekgever ze nooit zou kunnen aflossen), omdat het anders zo zielig was voor mensen die te weinig verdienden of te slecht met geld om konden gaan om een huis te kunnen kopen. Overheidsregulering heeft dus het verstrekken van NINJA-hypotheken niet voorkomen, maar juist verplicht.

  Met een totaal vrij systeem zouden banken minder risico’s hebben durven nemen, en zuoden de NINJA-hypotheken nooit verstrekt zijn. En zouden banken dus ook niet snel omvallen.

  Zonder overheidsregulering zou er ongetwijfeld een soort vrijwillig garantiesysteem zijn ontstaan, want als bank A omvalt, levert bank B ook geloofwaardigheid in (het banksysteem als geheel levert dan namelijk geloofwaardigheid in), zodat ze elkaars risico’s graag zouden verzekeren. Met als gevolg: strenge onderlinge accountantscontroles om het verzekeringsrisico in te schatten en om elkaar op de vingers te kunnen tikken. Deze accountantscontroles – omdat ze worden uitgevoerd door de markt zelf – zouden veel efficiënter zijn dan de overheidscontrole die de centrale bank uitvoert, omdat alle partijen erbij gebaat zijn om de kosten van die controles zo laag mogelijk te houden, maar de controles wel zo goed mogelijk uit te voeren. Twee impulsen die een overheid niet heeft.

  W.H.J. Reiss [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Dennis Snel [10]: korte reactie: Directeuren: De diepte van de crises hadden ze (simpel) niet zien aankomen. Idem het gevaar van het door hun gevoerde beleid. Dat deze banken niet mochten en konden omvallen, daar hebben deze directeuren in de verste verte nog nooit over nagedacht !! Meneer Snel U bent ’te goedgelovig’ in de capaciteiten van deze directeuren !

  De ‘Clinton Act’ is het begin geweest van de Ninja Hypotheken. Enkele banken hebben hier GROOT werk van gemaakt, door BEWUST zoveel mogelijk van deze rommelhypotheken te verkopen en nu komt ie, daarna SNEL doorverkopen. Tevens werden door de doorverkopende bank (o.a. Goldman Sachs) constructies bedacht, die uitgingen van een daling van de waarde van deze doorverkochte hypotheken. Dit is gewoon boerenbedrog ! De rating voor deze rommel was AAA. En daar zit de clou, het bedrog, dit had nl. ook niet gemogen ! Doorverkoop van hyp., daar is niets mis mee, maar dan wel niet voor omstreeks 100% van de nominale waarde.

  U stelt dat banken bij een vrij systeem minder risico’s nemen. Ik moet U ook hier van naif gedrag betichten. Het zijn nl. niet de banken, die de risico’s nemen maar de bestuurders. En die doen dit voor een zo hoog mogelijke bonus.

  Accountantscontroles:
  Boekhouder: man die kan plussen en minnen.
  Accountant: man die de volledigheid en juistheid controleert van de boekhouder.
  U schat de accountant te hoog in. Hij heeft maar beperkte kennis m.b.t. financieele constructies.
  Decentralisering van de ECHTE controle, hoe het daadwerkelijk moet gaan, moet daarom ook bij de AFM (centraal) liggen.
  M.a.w. AFM controleert of een productsoort goed is en de accountant doet zijn zoals hierboven omgeschreven taak.
  Voorbeeld hoe het fout ging (met de accountant):
  Dexia affaire: Dexia koopt daadwerkelijk de aandelen in m.b.t. de verkochte leaseproducten. Echter, en nu komt ie, ze vergeten de lessee ‘het pandrecht’ te geven (pandrechtregister)waar lesse recht op heeft. Dit is van belang, omdat bij faillissement van Dexia de lessee geen rechten heeft op de aandelen, maar gewoon concurrend schuldeiser wordt !!!!
  Dit is echt teveel voor onze simpele accountant.
  Maar, eerlijkheidshalve, de AFM heeft het ook niet gezien of heeft het niet willen zien. Ik denk het laatste. Ook denk ik dat op HOOG niveau hierover contact is geweest. De gevolgen voor Dexia (wanprestatie) zouden desastreus geweest zijn (faillissement/terugbetaling leasecontracten). En de verhouding met Belgie, mijn mening, was van hoger belang dan dat van de lessees.
  In jou geschreven stuk, de basiskennis, ga je nog teveel uit van de ‘goedheid’ van de mens. Daar moet je, ook voor je eigen toekomst, toch niet teveel in gaan geloven !!

Comments are closed.